Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALSTRA-DE JONG, [DE JONG-DIKKES], DIKKES-DYRKS


Namen

Geboren

Overleden

DE JONG
  Levenloos Ypes geboren 5 Dec 1869, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Dec 1869, Hemelumer Oldeferd
  Lolke Jacobs geboren 30 Apr 1837, Workum
  Lolke Jacobs geboren 2 Sep 1841, Workum
  Luurtske geboren 27 Mei 1875 overleed 19 Apr 1962, <Koudum>
  Luurtske Ypes geboren 17 Jul 1856, Hemelumer Oldeferd overleed 15 Sep 1903, Hemelumer Oldeferd
  Maaike
  Marcel geboren 8 Dec 1969, 's Gravenhage
  Margje Sybrens geboren 12 Mei 1862, Hemelumer Oldeferd
  Margreet geboren 19 Dec 1949, 's Gravenhage
  Maria Helena
  Mark geboren 11 Jun 1988, Leeuwarden
  Marten Sybrens geboren 26 Feb 1866, Hemelumer Oldeferd
  Meinze geboren 1 Dec 1862, Koudum
  Meinze Reins geboren 1786 overleed 4 Feb 1855, Stavoren
  Mike geboren 7 Sep 1967, 's Gravenhage overleed 4 Jul 1993, 's Gravenhage
  Nantje
  Obe Sipkes geboren 25 Jun 1880, Hemelumer Oldeferd
  Ocke Sipkes geboren 1731, Koudum
  Okke Baukes geboren 10 Apr 1778, Koudum
  Onbekend geboren Mei 1678, Koudum
  Otte Sipkes geboren 25 Mei 1882, Hemelumer Oldeferd
  Paul geboren 24 Nov 1959, 's Gravenhage
  Peter geboren 20 Jan 1952, 's Gravenhage
  Pieter
  Pieter Meinzes
  Pieter Meinzes geboren 1 Mrt 1888, Stavoren
  Pieter Roelofs geboren 20 Feb 1892, Stavoren
  Pietje Dirks
  Pietje Geesje geboren 23 Feb 1943, Stavoren
  Popkjen Berends
  Rebecca geboren 2 Okt 1988
  Rein Pieters
  Rein Pieters
  Reinder Geerts
  Rene geboren 3 Apr 1969, 's Gravenhage
  Rieme (Rime) Baukes geboren Sep 1769, Koudum overleed 11 Mei 1830, Hemelumer Oldeferd
  Rieme Sipkes geboren 28 Mei 1839, Hemelumer Oldeferd overleed 6 Jul 1913, Hemelumer Oldeferd
  Rieme Sybrens geboren 7 Nov 1863, Hemelumer Oldeferd
  Rieme Ypes geboren 20 Jan 1874, Hemelumer Oldeferd
  Riemer Sybrens geboren 22 Apr 1876, Hemelumer Oldeferd
  Rienk geboren 9 Apr 1855 overleed 14 Nov 1933, Stavoren
  Rienk Postma geboren Omstr 1829, Stavoren overleed 25 Jan 1892, Stavoren
  Rienk Reins geboren 1792 overleed 25 Jun 1828, Alkmaar
  Rienk Reins geboren 4 Dec 1791, Stavoren overleed 25 Jun 1828, Stavoren
  Rigtje Stoffels geboren 5 Sep 1832, Sneek overleed 14 Apr 1916, Sneek
  Rijn Rienks geboren Omstr 1817 overleed 17 Sep 1845, Stavoren
  Rinske
  Rinske Lefferts geboren Omstr 1867 overleed 17 Mei 1934, Hemelumer Oldeferd
  Rinze geboren 5 Sep 1945, Koudum
  Robin geboren 4 Aug 2000, Delft
  Roelof Meinzes geboren 23 Jan 1895, Stavoren overleed 12 Feb 1895, Stavoren
  Roelof Meinzes geboren 10 Jul 1899, Stavoren
  Roelof Pieters
  Romke geboren 5 Apr 1902 overleed 30 Apr 1987
  Romke
  Romke Gerrits geboren 7 Nov 1896, Hemelumer Oldeferd
  Romke Sipkes geboren 15 Feb 1834, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Jun 1909, Hemelumer Oldeferd
  Romke Ypes geboren 26 Feb 1804, Hemelum overleed 15 Sep 1814, Hemelumer Oldeferd
  Romy geboren 23 Sep 2000, Zoetermeer
  Ron geboren 28 Jul 1971, 's Gravenhage
  Ronald geboren 30 Jun 1956
  Ruben geboren 9 Jun 1981
  S
  Sandra geboren 20 Mrt 1986, Leeuwarden
  Sibren Baukes geboren 14 Aug 1774, Koudum
  Sieb Meinzes geboren 14 Jun 1892, Stavoren overleed Okt 1980, Grand Rapids Mi USA
  Sieb Roelofs geboren 30 Apr 1894, Stavoren
  Sietie Romkes geboren 24 Aug 1941
  Sijke Romkes
  Sipck Thyssen geboren 1678, Koudum
  Sipk Thyssen geboren 1681, Koudum
  Sipke geboren 17 Sep 1910 overleed 18 Jul 1974
  Sipke Baukes geboren 26 Aug 1873, Hemelumer Oldeferd overleed 10 Okt 1893, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Baukes geboren 1771, Koudum
  Sipke Gerrits geboren 10 Jan 1900, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Apr 1958, Koudum
  Sipke Jelles geboren 29 Mei 1899, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Sipkes geboren 29 Dec 1848, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Feb 1890, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Sipkes geboren 27 Apr 1878, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Sybrens geboren 13 Jan 1869, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Tysses geboren 1693, Koudum
  Sipke Ypes geboren 12 Apr 1801, Koudum overleed 5 Sep 1864, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Ypes geboren 22 Mei 1861, Hemelumer Oldeferd
  Sjoerdtje Reinders geboren 10 Feb 1866, Harlingen
  Sjoukje Romkes geboren 19 Jul 1930
  Stephan geboren 29 Jul 1983, 's Gravenhage
  Stoffel Mathijses geboren 1793 overleed 9 Apr 1837, Sneek
  Susanna Gerrits geboren 15 Jun 1891, Hemelumer Oldeferd overleed 4 Jul 1891, Hemelumer Oldeferd
  Susanna Gerrits geboren 20 Feb 1893, Hemelumer Oldeferd
  Susanna Jelles geboren 1 Sep 1900, Hemelumer Oldeferd
  Sybren Sipkes geboren 25 Jun 1836, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Jun 1893, Hemelumer Oldeferd
  Sytske Reinders geboren 27 Jun 1867, Harlingen
  Tettje Hommes geboren 10 Apr 1859, Schoterland
  Thys Tierx
  Tim geboren 19 Mei 2003, Delft
  Tjalke Ypes geboren 17 Mei 1863, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Dec 1863, Hemelumer Oldeferd
  Tjalke Ypes geboren 23 Sep 1864, Hemelumer Oldeferd overleed 4 Feb 1876, Hemelumer Oldeferd
  Tjeerd
  Tjerck Thyssen geboren 1685, Koudum
  Tjitske Rienks geboren Omstr 1819, Stavoren
  Tjitske Ypes geboren 1 Jun 1868, Hemelumer Oldeferd
  Tjitte Reinders geboren 17 Jul 1863, Harlingen
  Trijntje geboren 2 Dec 1904, Koudum overleed 1996, <Koudum>
  Trijntje Roelofs geboren 28 Jan 1896, Stavoren
  Trijntje Stoffels geboren 21 Nov 1834, Sneek
  Trijntje Wiebes geboren 21 Jan 1860, Gaasterland overleed 14 Mei 1905, Sloten
  Tryn Sipkes geboren 1725, Koudum
  Tys Baukes geboren 13 Okt 1783, Koudum
  Tys Sipkes geboren 1722, Koudum
  Uilke geboren 30 Jan 1898 overleed 27 Jan 1974, De Knipe
  Wiebe Harmens geboren 8 Jun 1817, Gaasterland overleed 28 Mrt 1891, Gaasterland
  Willem Roelofs geboren 19 Jun 1902, Stavoren
  Willem Wiebes geboren 20 Okt 1850, Gaasterland overleed 14 Sep 1941, Lemsterland
  Wybrig Baukes geboren 1767, Koudum
  Wypkje Harmens geboren 1815 overleed 26 Mei 1864, Gaasterland
  Wyts Thyssen geboren 1681, Koudum
  Yke Jarigs geboren 30 Jan 1841, Hemelumer Oldeferd
  Yke Roelofs
  Ymkje Meinzes geboren 2 Apr 1896, Stavoren
  Ype Jacobs geboren Molkwerum overleed Vr 1818
  Ype Jacobs geboren 9 Jan 1829, Westhem overleed 8 Feb 1912, Workum
  Ype Sipkes geboren 23 Jun 1829, Hemelumer Oldeferd overleed 21 Apr 1903, Hemelumer Oldeferd
  Ype Ypes geboren 9 Mrt 1810 overleed 3 Aug 1844, Hemelumer Oldeferd
  Ype Ypes geboren 11 Mrt 1843, Hemelumer Oldeferd overleed 29 Okt 1913, Hemelumer Oldeferd
  Ytske Stoffels geboren 23 Mrt 1830, Sneek
DE JONGE
  David
  Hendrik geboren 1794, Tonningen(Deens Holstein)
  Otto
  Otto (Junior)
DE JONGH
  Hommes Joukes
DE KAST
  Aaltje Johannes geboren 1747, <Harich> overleed 8 Jul 1824, Sondel
DE KLEINE
  Annie geboren 10 Dec 1954, 's Gravenhage
DE KOE
  Sjouk Ippes geboren Omstr 1791 overleed 4 Mrt 1827, Hindeloopen
DE KROON
  Cornelis Harmens
  Pieter Cornelis geboren Omstr 1769, Mirns overleed 9 Mrt 1848, Mirns
DE LANG
  Auke
  Ieke
  Jan geboren 6 Mei 1932, Schellinkhout overleed 29 Sep 2005, Sneek
  Jelle-Ybo
  Wilma
DE LEEUW
  Gepke Bartels
  Gerrit Thijsses geboren 27 Jun 1837, Haskerland
  Hendrikje Theunis geboren 22 Feb 1871, Haskerland overleed 10 Sep 1871, Haskerland
  Hendrikjen Thijsses geboren 19 Mei 1831, Haskerland overleed 30 Mei 1879, Haskerland
  Hilligje Theunis geboren 16 Okt 1852, Haskerland overleed 24 Okt 1852, Haskerland
  Hilligjen Theunis geboren 16 Jul 1856, Haskerland overleed 10 Sep 1882, Haskerland
  Jacob Thijsses geboren 13 Mrt 1829, Aengwirden overleed 13 Feb 1910, Aengwirden
  Jacobje Theunis geboren 21 Apr 1867, Haskerland
  Jan Thijsses geboren 5 Nov 1839, Haskerland
  Levenloos Theunis geboren 28 Feb 1866, Haskerland overleed 28 Feb 1866, Haskerland
  Levenloos Theunis geboren 16 Jan 1870, Haskerland overleed 16 Jan 1870, Haskerland
  Luite Thijsses geboren 28 Nov 1820, Haskerland
  Margje Theunis geboren 11 Dec 1858, Haskerland
  Marijke Theunis geboren 3 Dec 1853, Haskerland
  Meinsjen Thijsses geboren 4 Apr 1835, Haskerland overleed 26 Mei 1906, Doniawerstal
  Theunis Thijsses geboren 22 Mrt 1819, Haskerland overleed 1 Nov 1826, Aengwirden
  Theunis Thijsses geboren 6 Jan 1827, Aengwirden overleed 9 Nov 1906, Haskerland
  Thijs Theunis geboren 25 Dec 1862, Haskerland overleed 22 Feb 1863, Haskerland
  Thys Theunis geboren 1790 overleed 21 Feb 1863, Haskerland
  Tietje Theunis geboren 3 Jan 1864, Haskerland
  Tietje Thijsses geboren 18 Dec 1822, Haskerland overleed 17 Jan 1823, Haskerland
  Tietje Thijsses geboren 1 Apr 1824, Aengwirden overleed 10 Jan 1912, Haskerland
DE LOOFF
  Marjan
DE RIJKE
  Catharina Jacoba geboren 21 Sep 1938, Middelburg
  Gilles
DE RING
  Geertje Douwes
DE ROO
  Andries Geerts geboren 7 Mei 1824, Oudega (H.O) overleed 13 Dec 1905, Doniawerstal
  Beerend Geerts geboren 23 Aug 1818, Haskerland
  Geert Jans geboren 6 Okt 1793, Nijehaske overleed 24 Aug 1842, Oudega (HO)
  Gerrit Geerts geboren 6 Jun 1840, Hemelumer Oldeferd
  Gerrit Jans geboren 27 Jul 1791, Oudehaske
  Griettien Jans geboren 1789, Oudehaske overleed 24 Nov 1864, Opsterland
  Harmen Gerrits doop 14 Sep 1749, Wanneperveen
  Hendrik Gerrits geboren 1 Jun 1756, Oudehaske overleed 14 Feb 1831, Luinjeberd
  Hendrik Harmens doop 17 Aug 1781, Oudehaske
  Hielke Jans geboren 25 Okt 1812, Oudehaske overleed 11 Dec 1877, Anloo (Dr)
  Jacob Geerts geboren 20 Jun 1830, Hemelumer Oldeferd overleed 11 Aug 1885, Doniawerstal
  Jan Gerrits geboren 2 Mrt 1759, Oudehaske overleed 2 Jan 1826, Oudega (HO)
  Jantien Jans geboren 7 Okt 1802, Oudehaske
  Japikjen Jans geboren 2 Jul 1800, Oudehaske
  Jeltje doop 21 Jun 1761
  Jente Geerts geboren 1 Sep 1837, Hemelumer Oldeferd overleed 17 Dec 1914, Hemelumer Oldeferd
  Jentje Gerrits geboren 1756 overleed 26 Jun 1822, Hemelumer Oldeferd
  Jentje Gerrits geboren 1748, Wanneperveen overleed Vr 1761
  Johannes Geerts geboren 4 Mei 1834, Hemelumer Oldeferd
  Lucas Gerrits geboren 9 Jan 1752, Wanneperveen
  Niesje Gerrits geboren 1746, Wanneperveen overleed 30 Aug 1822, Oudega (H.O)
  Roelofien Jans geboren 6 Mei 1798, Oudehaske
  Trijntje Geerts geboren 11 Aug 1817, Oudehaske overleed 8 Jul 1878, Hemelumer Oldeferd
  Willemke Geerts geboren 19 Apr 1832, Oudega (H.O)
  Willempien Jans geboren 1787, Oudehaske overleed 21 Jun 1865, Opsterland
  Willemtje Harmens doop 27 Jan 1780, Oudehaske
DE ROOS
  Aad geboren 14 Sep 1958
  Annemarie geboren 22 Okt 1986
  Jeroen geboren 12 Dec 1984
  Martijn geboren 7 Jun 1982
  Pieter Harmens
DE RUITER
  Aafke Binnes
  Benedictus Jacobs
  Doedtje Jakobs geboren 1795 overleed 12 Jan 1820, Stavoren
  Jacob Binder
  Oentje Binder geboren 1766, Stavoren overleed 25 Feb 1824, Stavoren
  Symon Bendiks geboren 1771, Stavoren overleed 22 Feb 1842, Stavoren
DE VEER
  Anne Klazes doop 7 Mei 1741, Warns overleed 22 Jul 1814, Warns
  Baukje Annes Van geboren 5 Nov 1777, Warns overleed 16 Jun 1848, Warns
DE VLUCHT
  Hendrik Luitjens
  Luitjen Jacobs
  Pietje Luitjens geboren 22 Okt 1833, Hemelumer Oldeferd
  Popke geboren 20 Mrt 1870, Hindeloopen overleed 20 Jun 1938, Sloten
DE VOS VAN STEENWIJK
  ? geboren Omstr 1311, Norg
DE VREEZ(S)E
  Geert Jense geboren 19 Aug 1870, Workum
  Jense geboren 1841 overleed 13 Jul 1881, Workum
DE VRIES
  Aag Sytzes
  Aaltje Baukes geboren 8 Mrt 1846, Hemelumer Oldeferd
  Aaltje Sijtzes geboren 4 Jun 1798, Stavoren overleed 14 Feb 1873, Hemelumer Oldeferd
  Akke Baukes geboren 1799 overleed 21 Jul 1834, Hemelumer Oldeferd
  An Douwes geboren 16 Sep 1826, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Jan 1828, Hemelumer Oldeferd
  An Douwes geboren 22 Mei 1832, Hemelumer Oldeferd overleed 9 Sep 1849, Hemelumer Oldeferd
  An Hijlkes geboren 2 Mei 1834, Hemelumer Oldeferd overleed 25 Mei 1910, Hemelumer Oldeferd
  Anna Baukes geboren 18 Aug 1856, Hemelumer Oldeferd
  Anske Foppes geboren 1691, Grouw
  Bauke Douwes geboren 29 Apr 1817, Hemelumer Oldeferd overleed 23 Dec 1903, Gaasterland
  Bauke Douwes geboren 7 Jul 1872, Hemelumer Oldeferd
  Bauke Hijlkes geboren 19 Sep 1829, Hemelumer Oldeferd overleed 3 Jul 1887, Gaasterland
  Bauke Jolles geboren 1757 overleed 10 Jun 1827, Hemelumer Oldeferd
  Baukje geboren 21 Sep 1903 overleed 20 Mrt 1953
  Douwe Baukes geboren 1792 overleed 24 Jan 1860, Hemelumer Oldeferd
  Douwe Baukes geboren 30 Jan 1841, Gaasterland overleed 7 Apr 1895, Hemelumer Oldeferd
  Douwe Kornelis geboren 30 Apr 1863, Opsterland
  Douwtje Hijlkes geboren 21 Dec 1835, Warns overleed 27 Sep 1915, Stavoren
  Eike Douwes geboren 22 Sep 1820, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Nov 1820, Hemelumer Oldeferd
  Elisabeth Abeles
  Foppe Kornelis geboren 8 Mrt 1861, Opsterland
  Fransje Harmens
  Gatske Klazes geboren 7 Jul 1743, Goinga overleed 14 Feb 1838, Balk
  Geeltje Gerbens geboren 1823 overleed 23 Dec 1873, Workum
  Geertruida Everdina geboren 6 Feb 1959
  Geeske Popkes geboren 11 Apr 1835, Opsterland
  Gerben Martens geboren Workum
  Grietje Baukes geboren 11 Jan 1785, Warns overleed 11 Jun 1846, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Baukes geboren 23 Sep 1842, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Baukes geboren 19 Mrt 1860 overleed 16 Sep 1926
  Grietje Douwes geboren 6 Aug 1828, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Hibbes
  Hains Baukes
  Hans Baukes geboren 1796
  Hessel Minnes
  Hijlke Baukes geboren 14 Apr 1801 overleed 25 Nov 1837, Hemelumer Oldeferd
  Hijlke Hijlkes geboren 1 Apr 1838, Hemelumer Oldeferd overleed Na 1901
  Hiltje Baukes geboren 1802 overleed 21 Apr 1840, Gaasterland
  Hiltje Jacobs geboren Omstr 1784 overleed 5 Mrt 1848, Oostdongeradeel
  Jacob Pieters geboren Omstr 1780, Oudemirdum overleed 18 Mrt 1858, Gaasterland
  Jan geboren 22 Nov 1957
  Jan geboren 23 Nov 1960
  Janke Hendriks
  Jantje Baukes geboren 12 Jun 1844, Hemelumer Oldeferd
  Jantje Reins geboren 7 Okt 1819, Koudum overleed 19 Mrt 1860, Hemelum
  Jeep Willems
  Jelle
  Johannes Wilhelmus geboren 3 Feb 1965
  Jolle Baukes geboren 28 Nov 1852, Hemelumer Oldeferd
  Klaas Tjommes geboren 6 Nov 1875
  Kornelis Foppes
  Krijn Tjommes geboren 21 Jan 1882, Utingeradeel overleed 1 Mei 1883, Utingeradeel
  Krijn Tjommes geboren 27 Nov 1883, Utingeradeel
  Liesbert Baukes geboren 18 Jan 1850, Hemelumer Oldeferd
  Nenke Hijlkes geboren 11 Jan 1832, Hemelumer Oldeferd overleed 25 Jun 1894, Hemelumer Oldeferd
  Nolle Douwes geboren 13 Sep 1818, Hemelumer Oldeferd overleed 18 Sep 1818, Hemelumer Oldeferd
  Nolle Douwes geboren 28 Mrt 1823, Hemelumer Oldeferd overleed 21 Dec 1860, Gaasterland
  Oentje Willems geboren 22 Feb 1770, Joure
  Popke Gerrits
  Rimke Jeeps geboren 6 Dec 1829
  Rintje Tjommes geboren 28 Jan 1886, Utingeradeel
  Roelof Peekes
  Sijmen Tjommes geboren 22 Mrt 1871, Utingeradeel
  Sjouke Tjommes geboren 19 Feb 1878, Utingeradeel
  Sjoukjen Tjommes geboren 27 Jun 1880, Utingeradeel overleed 14 Dec 1927, Groningen
  Syberen Douwes geboren 3 Mei 1836, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Jun 1872, Hemelumer Oldeferd
  Symen Oenes
  Tjiets geboren 16 Mei 1896, Stavoren
  Tjitske
  Tjitske geboren 4 Sep 1918 overleed 11 Sep 1995, Stavoren
  Tjitske Jacobs geboren 27 Aug 1817, Oudemirdum overleed 22 Dec 1879, Koudum
  Tjomme Symens geboren Omstr 1845 overleed 21 Dec 1930, Utingeradeel
  Trijntje Douwes geboren 25 Nov 1877, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Rommerts
  Wietze Kornelis geboren 25 Apr 1869, Opsterland
  Wijbrig Hendriks overleed Na 1829
  Willem
  Willemke Douwes geboren 4 Aug 1874, Hemelumer Oldeferd
  Wimke Tjommes geboren 5 Okt 1873, Utingeradeel overleed 27 Jun 1942, Utingeradeel
  Wytske Kornelis geboren 9 Jan 1880, Opsterland
  Ytje Kornelis geboren 19 Dec 1865, Opsterland
  Zaakjen Hijlkes geboren 16 Mrt 1826, Hemelumer Oldeferd overleed 7 Sep 1846, Hemelumer Oldeferd
DE WILDE
  Aaltje Harmens geboren 1811 overleed 3 Feb 1871, Aengwirden
DE WOLF
  Koopjen
DE ZEE
  Freerk Murks geboren 1724 overleed 23 Jun 1809, Oldeboorn
  Freerk Sjoerds geboren 1792, Oldeboorn overleed 13 Mei 1820, Zutphen
  Gooie Sjoerds geboren 1801, Oldeboorn
  Hantje Murks geboren Omstr 1738, Oldeboorn
  Hinke Murks
  Jittje Sjoerds geboren 1789, Oldeboorn overleed 30 Apr 1856, Utingeradeel
  Kornelis Sjoerds geboren 1798, Oldeboorn overleed 7 Apr 1857, Utingeradeel
  Marcus Sjoerds geboren 1801, Oldeboorn overleed 12 Jan 1833, Haarlem
  Marijke Freerks geboren 1761, Oldeboorn overleed 13 Apr 1839, Akkrum
  Murk Freerk overleed Omstr 1752
  Rinske Sjoerds geboren 1806, Oldeboorn overleed 18 Nov 1848, Utingeradeel
  Sjoerd Freerks geboren 1753, Oldeboorn overleed 13 Jan 1838, Utingeradeel
  Sytske Sjoerds geboren 1787, Oldeboorn overleed 27 Nov 1875, Idaarderadeel
  Thomas Sjoerds geboren 1786, Oldeboorn
  Trintie Freerks geboren 1747
DEINEMA
  Tjitske
DEKKER
  Durk geboren 18 Aug 1856
  Durk Wytzes geboren 1788
  Fredrik geboren 14 Mrt 1868
  Geeske Wytzes geboren 1783 overleed 2 Nov 1852, Hemelumer Oldeferd
  Jan Wytzes geboren 1784, Parrega overleed 12 Nov 1836, Hemelumer Oldeferd
  Janna geboren 25 Aug 1859, Idaarderadeel overleed 31 Jan 1951, Amsterdam
  Johannes geboren 6 Jun 1862
  Luitzen Teves geboren Omstr 1825, Dokkum
  Sijtske geboren 15 Jan 1851
  Teves Willems
  Tewes geboren 14 Jul 1848
  Thomas geboren 1 Okt 1864
  Trijntje geboren 28 Dec 1853
  Wytze Jans geboren 1747, Bakhuizen overleed 4 Nov 1821, Hemelumer Oldeferd
DEN HOLLANDER
  Kenneth
  Pieter
DETSTRA
  Andries Jelles geboren 5 Jan 1775, Sonnega overleed 18 Jul 1836, Oldetrijne
DIETERLE
  C. Jarrett geboren Ann Arbor, Michigan
  Caroline geboren 1 Nov 1937
  Elizabeth C. geboren Ann Arbor, Michigan
  Robert R. geboren 18 Jul 1896 overleed 15 Nov 1969, Ann Arbor, Michigan
DIJKDRENTH
  Gijsbert Cornelis geboren 3 Apr 1951
  Vincent Alexander geboren 25 Dec 1980
DIJKSTRA
  Afke Jacobs geboren 1766, Oldeboorn overleed 6 Sep 1835, Oldeboorn
  Age Teede Jan geboren 14 Feb 1971, Leeuwarden
  Albert Jan geboren 3 Mei 1980
  Atje Atzes geboren 1802
  Atze Jacobs geboren 1 Okt 1764, Oldeboorn overleed 22 Dec 1835, Oldeboorn
  Auke Abes geboren 1661, Haskerdyken overleed 1708
  Bauke Atzes geboren 1801
  Cornelis Harmens
  Eetske Hommes geboren Omstr 1797, Utingeradeel overleed 3 Jun 1857, Utingeradeel
  Eetze Atzes geboren 1805
  Fokke Atzes geboren 1807
  Geertje
  Geertje Reinders
  Gerbrigje Hommes geboren Omstr 1787 overleed 20 Apr 1851, Haskerland
  Hiltje Hommes geboren 1794 overleed 29 Aug 1837, Idaarderadeel
  Homme Atzes geboren 1811
  Homme Aukes geboren Omstr 1688, Sythuzen (Haskerdyken) overleed 1756, Oldeboorn
  Homme Jacobs geboren 1761, Oldeboorn overleed 4 Nov 1826, Oldeboorn
  Jacob Atzes geboren 1799
  Jacob Hommes geboren 1735, Haskerdyken overleed 28 Mei 1815, Oldeboorn
  Jacob Hommes geboren 1791 overleed 4 Sep 1826, Utingeradeel
  Jacobje Hommes geboren 14 Mei 1792, Nes overleed 11 Mei 1820, Nes
  Klaas Atzes geboren 1804
  Klaaske Jacobs geboren 1778, Oldeboorn overleed 13 Jan 1847, Oldeboorn
  Maria (Marij) Jacobs geboren 1758, Oldeboorn overleed Omstr 1800, Nes
  Marij Hommes geboren Omstr 1803, Utingeradeel overleed 17 Jan 1871, Utingeradeel
  Marten Jans
  Nanne geboren 19 Mei 1962, Leeuwarden
  Oene Atzes geboren 1809
  Sjoerdtje Douwes
  Titte geboren 19 Jul 1932, Molkwerum
  Trijntje Cornelis geboren 15 Apr 1834, Stavoren
  Trijntje Hommes geboren Omstr 1795, Utingeradeel overleed 22 Okt 1866, Utingeradeel
  Ymkje
DIKKES
  Hinke geboren 26 Sep 1867, Hindeloopen overleed 3 Jul 1928, Hindeloopen


Geen achternaam, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALSTRA-DE JONG, [DE JONG-DIKKES], DIKKES-DYRKS

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia