pijl pijl pijl
Auke Abes Dijkstra
(1661-1708)
Lijsbeth Hommes
(1663-1712)
Focke Jacobs
(Omstr 1650-Vr 1708)
Tryntje Ruurds
(Omstr 1656-Vr 1725)
Homme Aukes Dijkstra
(Omstr 1688-1756)
Aefke Fockes
(Omstr 1692-1758)
Jacob Hommes Dijkstra
(1735-1815)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Eetske Atses

Jacob Hommes Dijkstra

  • Geboren: 1735, Haskerdyken
  • Huwelijk: Eetske Atses op 14 Feb 1758 te Haskerdyken
  • Overleden: 28 Mei 1815, Oldeboorn op 80 jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Jacob Hommes Dijkstra, de eerste in onze reeks voorvaderen, die de naam Dijkstra mocht gebruiken, omdat hij deze in 1811 op de Mairie van Utingeradeel had aangenomen.Jacob en Eetske woonden aan de Boorn en hebben daarom waarschijnlijk de naam Dijkstra aangenomen.( Brouwer-1965 pag-17) Waarschijnlijk omdat hij zich vestigde te Oldeboorn en afkomstig was uit Haskerdijken.Links achter de kerk in Oldeboorn staat een wit paaltje met een bordje Jacob Hommes-Eetske Atzes 7 graven.Ze hadden vijf kinderen, misschien vandaar 5 extra graven? Jacob Hommes-geboren te Haskerdiken-boerderij nr 17. Hij leefde van 1735 tot 28 mei 1815. Op 12 februari 1758 trouwde hij, ongeveer 23 jaar oud te Haskerdijken met Eetske Atzes uit Accrum, geboren in 1736 dus ongeveer 21 jaar oud. Zij is overleden in Oldeboorn op 3 mei 1808. Haar vader en moeder waren Atze Uilkes en Marij Ruurds. Jacob Hommes is geboren in 1735 op plaats nr 17 te Haskerdijken. Van 1758-1766 woonde hij op plaats nr 49 te Oldeboorn. Daarna van 1766-1776 op nr 58. Toen kocht hij voor fl 13500 pleats nr 13.Hij moet dus goed geboerd hebben! Plaats nr 13 was een grote boerderij van 115 pondemaat. Aan het voorhuis een groot bordes met trappen en leuningen. In de gang (hal zeggen we nu) kon je met een boerenwagen omkeren. Er is een koopakte uit 1798 van plaats nr 13-115 pounsmied 13500 car.gulden. De boerderij waar Jacob Hommes is geboren, staat in Haskerdiken met het vooreind naar de snelweg. Het vooreind staat overdwars. Van Heerenveen af gezien voor het viaduct over de vaart aan de rechterkant.

Afbeelding

opsommingsteken  Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer-Haskerdiken nr 17- Boarn nr 58 & Easterboarn 13 .


Afbeelding

Jacob trouwde Eetske Atses, dochter van Atze Uilkes en Marij Ruurds, op 14 Feb 1758 te Haskerdyken. (Eetske Atses werd geboren in 1736 te Akkrum en overleed op 3 Mei 1808 te Oldeboorn.)Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia