Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, [Y], Z,

[YDEMA-YPES]


Namen

Geboren

Overleden

YDEMA
  Carmen geboren 7 Jan 2008, Blauwhuis
  Cas geboren 11 Sep 2007, Hardegarijp
  Dian geboren 18 Apr 2003, Groningen overleed 18 Apr 2003, Groningen
  Ed
  Ed geboren 21 Apr 1970, Blomberg (Duitsland)
  Isa geboren 28 Mrt 2004, Hardegarijp
  Marthijs geboren 29 Jul 2004, Blauwhuis
  Richard geboren 14 Jan 1978, Hardegarijp
  Ruud geboren 14 Jan 1978, Hardegarijp
YDENBURG
  Elly
  Gerrit
  Jan
YDES
  Antje geboren 1674
  Auckien
  Focke geboren Omstr 1678, Utingeradeel overleed Omstr 1741
  Rinske overleed 1717
  Taede
YKEMA
  Akke Ykes
YKIS
  Goeitsche geboren 1709 overleed 18 Apr 1771, Nijega H.Oldeferd
YMTES
  Gerlof
YNSES
  Tjidske geboren 1762 overleed 11 Nov 1818, Stavoren
YNTEMA
  Cornelis Gatzes geboren Omstr 1793
  Sjoukje Gatzes geboren Omstr 1778, Parrega overleed 28 Aug 1834, Workum
  Yke Tjerks geboren 1752, Exmorra overleed 9 Apr 1826, Parrega
YNTES
  Hiltje geboren 6 Sep 1739, Nijhuizum
YNTSES
  Wybe geboren 1720, Nieuwehorne overleed Jun 1790-1791
  Wybe geboren 1654, De Knipe overleed 29 Feb 1684
YNTSESZN
  Anne geboren 1550
YPENGA
  Attje Sjoerds geboren 7 Mrt 1879, Wymbritseradeel
  Geiske Sjoerds geboren 19 Okt 1875, Wymbritseradeel
  Jacobje Sjoerds geboren 24 Jul 1881, Wymbritseradeel
  Jan Sjoerds geboren 13 Aug 1867, Wymbritseradeel
  Jan Sjoerds
  Minne Sjoerds geboren 15 Mei 1873, Wymbritseradeel
  Sjoerd Jans geboren 11 Sep 1832, Wymbritseradeel overleed 13 Mei 1882, Wymbritseradeel
  Tetje Sjoerds geboren 27 Okt 1869, Wymbritseradeel
  Tettje Sjoerds geboren 21 Dec 1870, Wymbritseradeel
YPES
  Grietje


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, [Y], Z,

[YDEMA-YPES]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia