Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, [B], C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[B-BOUMA], BOUMA-BUMA


Namen

Geboren

Overleden

B
  Z
BAANSTRA
  Yttje overleed 27 Aug 1872
BAARDA
  Goike geboren 28 Okt 1851, Wonseradeel overleed 18 Mei 1938, Sneek
  Jeltje geboren 9 Mrt 1892, Harlingen overleed 3 Mrt 1916, Harlingen
  Jou Sjoerds
BAELE
  Lummigje Lubberts
BAERNDS
  Claes geboren 1443, Ferwoude
  Doede geboren 1451, Ferwoude
  Gabbe geboren 1487, Goingarijp overleed Na 1551
  Gabbe geboren 1437, Ferwoude
  Haucke geboren 1445, Ferwoude
  Hendrik geboren 1489, Goingarijp
  Jelle geboren 1492, Goingarijp
  Jelle geboren 1455, Ferwoude overleed 1500, Franeker
  Jelle geboren 1385, Ferwoude
  Peter geboren 1449, Ferwoude
  Rein geboren 1439, Ferwoude
BAJEMA
  Ieke Jacobs
BAKKER
  Adriana Pieters geboren 28 Sep 1820, Stavoren overleed 9 Jun 1822, Stavoren
  Albertje Tjeerds
  Antje Johannes geboren 1798 overleed 7 Jun 1813, Haskerland
  Antoon Hartmans
  Auke Lammerts
  Aukje Aukes geboren 1822, Haulerwijk
  Cornelia Hendriks geboren 12 Dec 1863, Stavoren overleed 31 Jan 1864, Stavoren
  Cornelia Hendriks geboren 18 Apr 1865, Stavoren
  Elisabeth Pieters geboren 18 Jan 1816, Stavoren overleed 28 Mei 1822, Stavoren
  Elisabeth Pieters geboren 20 Jul 1822, Stavoren overleed 7 Aug 1822, Stavoren
  Geeske Johannes geboren 7 Feb 1794, Joure overleed 6 Feb 1816, Joure
  Gerrit
  Hendrik Pieters
  Hendrik Pieters
  Heye Jappes geboren Omstr 1811 overleed 7 Mrt 1846, Hemelumer Oldeferd
  Hittje Jacobs geboren 4 Jan 1865, Doniawerstal
  Jacob Anthoons geboren 19 Jan 1839, Sloten overleed 14 Aug 1866, Sloten
  Jacoba Jacobs geboren 2 Feb 1867, Stavoren
  Jan
  Janke geboren 5 Dec 1854, Stavoren overleed 17 Feb 1882, Stavoren
  Jappe Tjeerds geboren Omstr 1764, Molkwerum overleed 7 Dec 1846, Hemelumer Oldeferd
  Johannes Jans overleed 25 Jul 1826, Haskerland
  Jotje Jacobs geboren 26 Aug 1863, Doniawerstal
  Kerst Johannes overleed 1810
  Metje Eelkes
  Mettje Jacobs
  Oentje Johannes geboren 1801 overleed 16 Feb 1828, Haskerland
  Pieter Gerardus geboren 29 Sep 1897, Amsterdam
  Pieter Hendriks geboren 20 Jul 1868, Stavoren
  Pieter Hendriks
  Pietertje Hendriks geboren 28 Aug 1862, Stavoren
  Pietje geboren 2 Dec 1907, Stavoren overleed 31 Jul 2000, <Stavoren>
  Rintjen Jappes geboren Omstr 1794 overleed 15 Aug 1875, Hindeloopen
  Sierd Tjeerds geboren Omstr 1774
  Tjeerd Jappes geboren Omstr 1742, Hindeloopen overleed 6 Mrt 1828, Hindeloopen
  Tjeerd Jappes geboren Omstr 1804 overleed 3 Aug 1827, Hemelumer Oldeferd
  Tjetske Tjeerds geboren Omstr 1788
  Tjitske geboren 21 Nov 1920 overleed 16 Apr 1999, <Stavoren>
  Willem Johannes geboren 1796
  Ymmertje Pieters geboren 10 Dec 1817, Stavoren overleed 15 Aug 1899, Stavoren
  Zwaantje geboren 1870, Aduard Gr
BALKSTRA
  Louw geboren Harlingen overleed 18 Okt 1882, Leeuwarden
BALSER
  Anna Catharina Johan
BANGMA
  Jieke
BARGSMA
  Auke Lolkes geboren 15 Okt 1794, Joure overleed 11 Sep 1849, Haskerland
  Auke Redmers geboren 8 Jul 1837, Haskerland
  Auke Sierds geboren 29 Apr 1862, Aengwirden overleed 30 Nov 1864, Aengwirden
  Auke Sierds geboren 18 Nov 1868, Aengwirden
  Aukjen Redmers geboren 20 Okt 1842, Haskerland overleed 9 Jul 1846, Haskerland
  Cathrina (Catryna) Lolkes geboren 18 Aug 1797, Joure overleed 25 Okt 1874, Haskerland
  Catrina Aukes geboren 10 Jul 1826, Haskerland overleed 21 Jul 1829, Haskerland
  Christina Sierds geboren 7 Mrt 1857, Aengwirden
  Fettje Sierds geboren 3 Jun 1865, Aengwirden overleed 18 Okt 1925, Aengwirden
  Geeske Aukes geboren 12 Dec 1815, Haskerland overleed 31 Dec 1815, Haskerland
  Geeske Aukes geboren 4 Feb 1818, Haskerland overleed 11 Mrt 1889, Leeuwarden
  Grietje Redmers geboren 25 Dec 1829, Joure
  Hendrikje Redmers geboren 13 Mei 1822, Haskerland overleed 29 Jan 1890, Wijmbritseradeel
  Hinke Lolkes geboren 26 Dec 1800, Joure overleed 29 Sep 1827, Haskerland
  Hinke Redmers geboren 13 Apr 1828, Haskerland overleed 6 Okt 1867, Wijmbritseradeel
  Jelle Redmers geboren 6 Jul 1825, Haskerland overleed 16 Mrt 1828, Haskerland
  Jelle Redmers geboren 26 Aug 1833, Haskerland
  Johanna Lolkes geboren 22 Dec 1806, Joure overleed 5 Mei 1879, Haskerland
  Klasina Sierds geboren 27 Aug 1871, Aengwirden
  Levenloos Redmers geboren 3 Jul 1840, Haskerland overleed 3 Jul 1840, Haskerland
  Lolke Aukes geboren 1754, Joure overleed 11 Dec 1827, Haskerland (Joure)
  Lolke Aukes geboren 4 Mrt 1817, Haskerland
  Lolke Redmers geboren 9 Jul 1823, Haskerland overleed 8 Apr 1881, Workum
  Petrus Lolkes geboren 17 Jan 1804, Joure overleed Vr Mrt 1812
  Pietertje Redmers geboren 15 Jul 1835, Haskerland overleed 3 Nov 1915, Workum
  Pietje Aukes geboren 15 Sep 1819, Haskerland overleed 15 Sep 1884, Haskerland
  Pietje Redmers geboren 22 Apr 1815, Joure overleed 5 Nov 1894, Stavoren
  Redmer Aukes geboren 19 Aug 1831, Haskerland overleed 26 Nov 1831, Haskerland
  Redmer Lolkes geboren 13 Jun 1792, Joure overleed 23 Jan 1861, Workum
  Sierd Aukes geboren 10 Aug 1824, Haskerland overleed 10 Jul 1829, Haskerland
  Sierd Aukes geboren 1830, Joure overleed 13 Jan 1902, Aengwirden
  Sjoerdtje Aukes geboren 21 Okt 1821, Haskerland
  Tiettje Sierds geboren 8 Nov 1859, Aengwirden overleed 6 Jun 1861, Aengwirden
  Uilckje Lolkes geboren 24 Jan 1785, Joure
BARREDR
  N geboren 1485, Rottum
BARRES
  Barre geboren 1561, Oudeschoot
  Barre geboren 1538, Nieuweschoot
  Douwe geboren 1579, Oudeschoot
  Ebe geboren 1534, Nieuweschoot
  Ebe geboren 1567, Oudeschoot
  Jeip geboren 1571, Oudeschoot
  Meine geboren 1546, Nieuweschoot
  Pieter geboren 1550, Nieuweschoot
  Rommert geboren 1544, Nieuweschoot
  Rycold geboren 1563, Oudeschoot
  Schelte geboren 1540, Nieuweschoot
BARTELDS
  Frans geboren 1700 overleed AFT25-03-1733, Mildam
BARTELES
  Jacob
  Johanneske geboren Omstr 1764, Sondel overleed Vr 1798
  Symen geboren Omstr 1709, Oppenhuizen overleed Sneek
BARTHOLIC
  Leslie Ellen geboren 14 Jan 1953, San Francisco, California
BAST
  Jantje
BASTIAENS
  Hendrik doop 28 Mrt 1673, Blija en Hogebeintum
BAUCKES
  Bauck
BAUKEMA
  Bauke Minnes geboren 27 Aug 1847, Gaasterland overleed 3 Apr 1897, Gaasterland
  Grietje Baukes geboren 4 Sep 1889, Oudemirdum overleed 28 Sep 1975, Sondel
BEEK
  Antje Van Der geboren 14 Feb 1882, Bedum overleed 5 Apr 1969, Middelstum
BEEKMAN
  Antje Pieternella Josina geboren 31 Aug 1965, Nieuw-Vennep
  Catharina Francisca geboren 12 Mrt 1967, Meliskerke
  Cornelis Pieter geboren 16 Okt 1962, Middelburg
  Jan Abraham geboren 15 Feb 1936, Middelburg
  Kim Joanne
  Marcel Jan Abraham geboren 28 Jul 1970, Meliskerke
  Maria Josina geboren 26 Sep 1955, Middelburg
  Monique
  Pieter
  Pieter Conelis geboren 22 Jul 1959, Middelburg
  Teresa
BEEMSTERBOER
  Pieter
BEENTJES
  Gerda geboren 17 Mrt 1962
BEHAGE
  Catharina Jacoba
BERENDS
  Antje
  Barteld
  Grietjen
BERG
  Aaltje Ruurds Van Den geboren 9 Nov 1819, Oldeboorn overleed 11 Jul 1856, Utingeradeel
BERGSMA
  Jantje geboren 23 Jul 1899 overleed 16 Mei 1967, <Koudum>
  Ruurd
  Sierd Rinzes
BERLIN
  Annie Johanna Emma geboren 7 Sep 1916 overleed 9 Aug 1962
BERNARDI
  Henricus geboren 1548, Oudeschoot
  Jacobus geboren 1547, Oudeschoot
  Lamcke geboren 1551, Oudeschoot
BETHLEHEM
  Jitske
BETZEMA
  Aaltje Johannes
BIANCHI
  Elisabeth Petronella Maria geboren 13 Dec 1912 overleed 13 Aug 1995
BIESHEUVEL
  Grieta
BIGGS
  Leora Rosemond geboren 1922
BIJLSMA
  Cees geboren Workum
  Cornelius geboren 23 Aug 1901 overleed 11 Dec 1980, Stavoren
  Geeske Hedserds
  Jacob (Jaap) geboren 19 Jan 1930, Lemmer overleed 28 Jun 2005, Sneek
  Jaring
  Jochum Hotzes
  Karin geboren Sneek
  Klaas geboren Workum
  Leah geboren 13 Dec 1979
  Marijke Jochums geboren Omstr 1797 overleed 24 Okt 1870, Wonseradeel
  Meiny geboren 9 Mrt 1953, Workum
  Trijntje
  Uco geboren Workum
  Uilke
BIJMA
  Aaltje Barelds
BILKA
  Augusta Irene geboren 27 Aug 1917, Endicott, New York
BINGMAN
  Jantien geboren 11 Sep 1889, Molkwerum overleed 12 Okt 1946, <Stavoren>
  Lambertus
BINK
  Jacob
  Marten geboren 6 Jul 1865, Sneek
  Willemke
BLEEKER
  Aalk Jurres geboren 9 Jun 1820, Hemelumer Oldeferd
  Antje Gerrits geboren 25 Jun 1844, Stavoren overleed 11 Mrt 1899, Stavoren
  Antje Popkes geboren 1 Nov 1901, Stavoren
  Berend
  Bote Jurres geboren 1808
  Doetje Pieters
  Geeske geboren 1921, Stavoren overleed 1 Mei 1970, Stavoren
  Gerrit Gerrits geboren 4 Sep 1846, Stavoren overleed 8 Mei 1912, Stavoren
  Gerrit Jurres geboren 5 Mrt 1813, Koudum overleed 18 Jan 1849, Stavoren
  Ieke Gerrits geboren 15 Apr 1849, Stavoren overleed 23 Mrt 1920, Stavoren
  Jantje Pieters
  Jurre Botes geboren 1772 overleed 17 Aug 1838, Hemelumer Oldeferd
  Jurre Gerrits geboren 30 Sep 1842, Stavoren overleed 1 Dec 1855, Stavoren
  Popke
  Poppe Jurres geboren 16 Nov 1816, Hemelumer Oldeferd overleed 2 Feb 1853, Stavoren
  Reinskjen Jacobs
  Simon geboren 5 Aug 1905 overleed 24 Nov 1975, Sneek
  Uilke
BLOEMHOF
  Atje geboren 28 Feb 1794
  Boote geboren 30 Jul 1792, Workum
  Fopjen Jacobs geboren 17 Mrt 1805, Katlijk overleed 16 Jan 1890, Hemelumer Oldeferd
  Hessel Jacobs geboren 15 Feb 1796 overleed 5 Dec 1840, Schoterland
  Jacob Bootes geboren 1767 overleed 8 Mrt 1822, Brongerga?? (Mildam Schoterland)
  Jetse geboren 1807
  Reinskjen Jacobs geboren 1808 overleed 15 Apr 1899, Schoterland
  Stephanus geboren 1801
BLOEMSMA
  Hiltje Gerrits
BOER
  Cornelia Catharina geboren 6 Okt 1878, Hilligersberg overleed 21 Aug 1950, Berkel Z.H.
  Pieter
BOERSMA
  Baukje Sipkes geboren 10 Aug 1861, Hemelumer Oldeferd
  Grietje geboren 11 Nov 1880, Goengarijp
  Grietje Hanses geboren 14 Mei 1868, Nijemirdum overleed 29 Nov 1961, Noordbergum
  Hans Harmens
  Johannes Gerbens
  Sietze Wietzes geboren 29 Jun 1841, Warns overleed 17 Apr 1916
  Sijkje geboren 10 Mrt 1879, Schoterland
  Sipke Hettes
  Sjoerd Doedes
  Thomas Johannes geboren 7 Apr 1858, Dantumadeel overleed 19 Apr 1879, Leeuwarden
  Wietze Duijes geboren 9 Dec 1814, Warns overleed 23 Aug 1846, Warns
BOKKES
  Gerlof doop Koudum
  Peecke
BOOGAARD
  Age Jans geboren Omstr 1842 overleed 5 Feb 1889, Workum
  Eike geboren 11 Nov 1879, Workum overleed 12 Dec 1965, Workum
BOOM
  Akke Jacobs geboren 6 Mei 1901, Stavoren overleed 12 Apr 1902, Stavoren
  Akke Jacobs geboren 6 Mei 1901, Stavoren
  Akke Meinzes geboren 20 Jul 1858, Stavoren overleed 11 Mei 1861, Stavoren
  Akke Meinzes geboren 31 Jan 1866, Stavoren overleed 4 Dec 1938, Stavoren
  Arendje Rinkes geboren 1 Mrt 1822, Stavoren overleed 7 Jun 1875, Stavoren
  Arentje Jelles geboren 16 Jan 1879, Stavoren
  Arjen Pieters geboren 20 Jun 1795, Stavoren overleed Na 1817
  Attje Rinkes geboren 6 Nov 1833, Stavoren overleed 3 Jun 1900, Stavoren
  Baukje Jelles geboren 24 Sep 1881, Stavoren overleed 22 Aug 1884, Stavoren
  Fedde Jelles geboren 31 Jan 1878, Stavoren
  Geeske Jelles geboren 21 Aug 1873, Stavoren
  Hemkjen(Himkje) Arjens doop 1 Nov 1765, <Stavoren> overleed 5 Nov 1854, Stavoren
  Hylke Jacobs geboren 12 Aug 1896, Stavoren
  Jacob Meinzes geboren 11 Okt 1862, Stavoren overleed 2 Nov 1938, Stavoren
  Jelle Jelles geboren 30 Jun 1880, Stavoren overleed 4 Jul 1886, Stavoren
  Jelle Meinzes geboren 7 Aug 1864, Stavoren overleed 24 Jan 1865, Stavoren
  Jelle Pieters geboren 1791, <Stavoren> overleed Na 1811, Stavoren
  Jelle Rinkes geboren 24 Feb 1837, Stavoren overleed 30 Dec 1887, Stavoren
  Joukje Jelles geboren 26 Feb 1864, Stavoren
  Leo geboren 15 Apr 1956, Sneek
  Meinte Pieters geboren 1787, Enkhuizen overleed Na 1812
  Meintje Jelles geboren 1 Aug 1883, Stavoren overleed 24 Sep 1883, Stavoren
  Meinze Jacobs geboren 1891 overleed 6 Apr 1892, Stavoren
  Meinze Jacobs geboren 13 Aug 1892, Stavoren overleed 9 Apr 1913, Stavoren
  Meinze Rinkes geboren 19 Okt 1825, Stavoren overleed 7 Jun 1826, Stavoren
  Meinze Rinkes geboren 10 Jan 1828, Stavoren overleed 26 Jul 1828, Stavoren
  Meinze Rinkes geboren 23 Sep 1829, Stavoren overleed 18 Aug 1869, Stavoren
  Mettje Jacobs geboren 1 Feb 1889, Stavoren
  Oentje Jelles geboren 24 Nov 1876, Stavoren overleed 24 Dec 1876, Stavoren
  Pietje Jacobs geboren 6 Sep 1894, Stavoren
  Pietje Jelles geboren 14 Jul 1866, Stavoren overleed 16 Feb 1955, Stavoren
  Pietje Jelles geboren 14 Mei 1865, Stavoren overleed 22 Sep 1865, Stavoren
  Rinke Jacobs geboren 19 Apr 1898, Stavoren overleed 22 Jun 1988, <Stavoren>
  Rinke Jelles geboren 13 Feb 1875, Stavoren
  Rinke Meinzes geboren 8 Feb 1853, Stavoren overleed 15 Mrt 1941, Stavoren
  Rinke Pieters geboren 1799, Stavoren overleed 5 Okt 1865, Stavoren
  Rinkje Jelles geboren 10 Aug 1867, Stavoren overleed 5 Nov 1867, Stavoren
  Rinkje Jelles geboren 9 Aug 1869, Stavoren overleed 4 Apr 1870, Stavoren
  Rinkje Jelles geboren 3 Sep 1871, Stavoren
  Tjidske Rinkes geboren 14 Jan 1824, Stavoren overleed 21 Apr 1889, Stavoren
  Willem Meinzes geboren 3 Jan 1855, Stavoren overleed 3 Jan 1870, Amsterdam
BOONSTRA
  Aaltje Thomas geboren 7 Sep 1864, Dantumadeel
  Akke Arjens geboren Omstr 1795 overleed 31 Jul 1837
  Albert Thomas geboren 2 Mrt 1854, Dantumadeel
  Albert Thomas geboren 1 Jul 1778, Oldeboorn overleed 19 Okt 1830, Birdaard
  Anne geboren 1 Sep 1872, Warns overleed 10 Mrt 1949, Koudum
  Antje Alberts geboren 23 Nov 1813, Rinsumageest
  Douwe Johannes geboren 26 Sep 1855, Utingeradeel overleed 3 Okt 1929, Utingeradeel
  Douwe Johannes geboren 1786 overleed 19 Nov 1860, Utingeradeel
  Geeltje Alberts geboren 31 Mei 1816, Rinsumageest
  Hette Johannes
  Janke Douwes Johannes geboren 2 Jun 1849, Utingeradeel
  Janke Douwes Johannes geboren 1 Mei 1852, Utingeradeel
  Johannes Douwes geboren 16 Mrt 1824, Akkrum overleed 14 Jan 1892, Utingeradeel
  Klaas Thomas geboren 21 Jul 1857, Dantumadeel overleed 13 Sep 1931, Dantumadeel
  Sierk Thomas geboren 15 Sep 1861, Dantumadeel
  Sytske Johannes geboren 29 Sep 1861, Utingeradeel
  Thomas Alberts geboren 5 Okt 1880, Dantumadeel
  Thomas Alberts geboren 18 Mei 1825, Dantumadeel overleed 23 Feb 1906, Dantumadeel
  Trijntje Alberts geboren 13 Okt 1879, Dantumadeel
  Trijntje Douwes geboren 1812 overleed 18 Jan 1894, Utingeradeel
  Wytske Alberts geboren 25 Apr 1822, Dantumadeel overleed 28 Sep 1886, Dantumadeel
  Zwaantje geboren 13 Sep 1821, Utingeradeel
  Zwaantje geboren 11 Mrt 1820, Utingeradeel
BOONTJE
  Albert Thomas doop 28 Jan 1770, Oldeboorn-Nes
  Antje Thomas geboren 17 Apr 1776, Oldeboorn overleed 29 Sep 1847, Oostdongeradeel
  Aukje Thomas geboren 7 Apr 1793, Oldeboorn
  Dirk Thomas geboren 20 Jun 1782, Oldeboorn
  Dirk Thomas geboren 25 Jun 1783, Oldeboorn
  Geeske Thomas doop 10 Nov 1771, Oldeboorn-Nes
  Ijke Thomas geboren 5 Okt 1790, Oldeboorn
  Marten Thomas geboren 30 Mei 1786, Oldeboorn
  Sjouke Thomas geboren 24 Mei 1788, Oldeboorn
  Sjoukje Thomas geboren 1 Jul 1789, Oldeboorn
  Thomas Alberts geboren Omstr 1744, <Oldeboorn> overleed 27 Mei 1822, Aengwirden
  Thomas Thomas geboren 8 Okt 1773, Oldeboorn overleed 2 Feb 1843, Opsterland
BOOTSMA
  Reintje Franzes
BORDUIN
  Auke Zwaans geboren 12 Jan 1852, Harlingen
  Auke Zwaans geboren 6 Aug 1861, Harlingen
  Dirk Zwaans geboren 5 Apr 1850, Harlingen
  Fetje Zwaans geboren 4 Jan 1854, Harlingen
  Gesina Zwaans geboren 2 Feb 1857, Harlingen
  Wiebe Zwaans geboren 7 Apr 1859, Harlingen
  Zwaan geboren 5 Okt 1821, Harlingen
BORER
  Mary Agnes geboren 1952
BORGER
  Anne
  Pier Annes geboren 11 Jan 1787, Joure overleed 2 Jun 1860, Joure
  Pietje Piers geboren 16 Dec 1823, Joure overleed 1 Jan 1824, Joure
  Pietje Piers geboren 30 Sep 1825, Joure overleed 28 Aug 1827, Joure
BORNDAM
  Jan Symons
BOS
  Aaltje Johannes
  Antje Pieters geboren 10 Jul 1871, Makkum overleed 12 Feb 1933, Amsterdam
  Jan Johannes geboren Olterterp Oudeterp
  Pieter Jans geboren 1836, Zoutkamp
  Sieb Roelofs
  Theunis
BOSMA
  Andries Piebes geboren Omstr 1760 overleed 31 Aug 1835
  Aukjen Elderts geboren 1811, Sint Nicolaasga overleed 29 Apr 1842
  Eelkjen Roelofs geboren 1782, Wyckel overleed 17 Jan 1863, Stavoren
  Egbert geboren 1863 overleed 30 Sep 1919, Smallingerland
  Focke Roelofs geboren 1786, Wyckel
  Geeske Hainses geboren 19 Apr 1785, Doniawerstal overleed 12 Sep 1869, Aengwirden
  Hans geboren 28 Dec 1834, Doniawerstal
  Klaas
  Molle geboren 1896 overleed 23 Jan 1924, Smallingerland
  Neeltje Klazes geboren Omstr 1825 overleed 5 Mrt 1910, Dantumadeel
  Piebe Andries geboren Omstr 1799 overleed 9 Feb 1876
  Roelof Fockes geboren Omstr 1750 overleed <1799
  Sake Ydes
  Vrouwkjen Roelofs geboren 1788, Wyckel
  Wessel Roelofs geboren 1782, Oudemirdum
  Wietske Jans geboren 1765 overleed 26 Jan 1849, Smallingerland
  Yke Sakes geboren 30 Jan 1830, Oudeschoot overleed 25 Jun 1910, Munnekeburen
  Ymke Tjerks
BOTMAN
  Karel Petrus Maria
  Maarten geboren 29 Jul 1991, Amsterdam
  Miranda geboren 27 Jun 1993, Amsterdam
  Peterus geboren 29 Apr 1920, Bovenkarspel
BOTTEMA
  Johannes Sipkes geboren 1733, Oldeboorn overleed 9 Feb 1814, Oldeboorn
BOTTES
  Gerrit overleed 14 Apr 1790, Oudega
BOTTIES
  Antie geboren Gauw
BOUKES
  Fettje doop 1791, Balk overleed 3 Feb 1832, Balk
BOUMA
  Aaf Minnes geboren 23 Dec 1796, Noordermeer overleed 21 Dec 1867, Hemelum
  Aaltje Douwes geboren 5 Dec 1909, Duitsland overleed 7 Jul 1992, Koudum
  Albertje Douwes geboren 10 Feb 1838, Opsterland overleed 2 Apr 1839, Opsterland
  Albertje Douwes geboren 31 Okt 1852, Opsterland overleed 17 Dec 1902, Ooststellingwerf
  Albertus Douwes geboren 8 Okt 1849, Opsterland overleed 29 Jan 1904, Opsterland
  Anna Douwes geboren 30 Apr 1905 overleed 1 Jan 1979, Koudum
  Anne Douwes geboren 15 Jun 1846, Opsterland overleed 2 Aug 1932, Schoterland
  Anne Sytzes geboren 8 Dec 1798, Lippenhuizen
  Antje Annes geboren 10 Mrt 1884, Opsterland overleed 1 Jun 1963, <Terwispel>
  Antje Douwes geboren 8 Feb 1833, Opsterland overleed 3 Mrt 1833, Opsterland
  Antje Douwes geboren 3 Mrt 1834, Opsterland overleed 16 Nov 1904, Opsterland
  Aukjen Sytzes geboren 1 Mrt 1878, Opsterland
  Beene Annes geboren 16 Mei 1887, Opsterland
  Beene Douwes geboren 30 Aug 1843, Opsterland
  Cornelis
  Cornelis Siemens geboren 1 Mrt 1772, Hemelum overleed 25 Sep 1846
  Dirkjen Jans geboren 24 Feb 1817, Utingeradeel overleed 17 Mrt 1867, Utingeradeel
  Doede Hendriks


Geen achternaam, <, A, [B], C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[B-BOUMA], BOUMA-BUMA

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia