Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALSTRA-DE JONG, DE JONG-DIKKES, [DIKKES-DYRKS]


Namen

Geboren

Overleden

DIKKES
  Johannes Pieters
DIRCKSDR
  Trijn geboren 1630, Katlijk
DIRKS
  Feike geboren 10 Apr 1740, Oudega
  Tjitske geboren Omstr 1758 overleed 11 Jun 1820, Oldeboorn
DOEDES
  Baernd geboren 1507, Koudum
  Claes geboren 1480
  Gabbe geboren 1487, Workum
  Lijckle geboren 1503, Koudum
  Pieter
  Rikstje
DOELE
  Hendrikjen Jans geboren 4 Dec 1835, Balk
  Jan Hendriks
DOKKUM
  Abe Jelles doop 11 Sep 1786, Koudum overleed 12 Jul 1861, Hemelumer Oldeferd
  Auke geboren 3 Dec 1794, Hindeloopen overleed 12 Apr 1827, Workum
  Baukje Abes geboren 23 Nov 1815, Koudum overleed 16 Feb 1885, Wonseradeel
  Jelle Jans geboren 1735, Koudum overleed 4 Jan 1797, Hindeloopen
  Jelle Jans overleed Sep 1741
  Tryntje geboren Omstr 1790
DOKTER
  Akke Hinkes
DOLMAN
  Dick
  Freddy geboren 8 Sep 1961
  Linda geboren 7 Feb 1964
DONIA
  Trijntje Jacobs
DOOITJES
  Binktje geboren Hindeloopen
DOOITZES
  Ymkje
DOORN
  Dieuwke Engberts
DORENSPLEET
  An Hendriks
DOUWEDR
  Tiepck geboren 1615, Schoterwold
DOUWENGA
  Sies geboren 13 Jan 1907, Bovenknijpe overleed 6 Dec 1974, Katlijk
DOUWES
  Anke
  Antje overleed Na 1827
  Attje geboren Omstr 1725 overleed 20 Aug 1779, Stavoren????????????
  Dirkjen
  Inne
  Rins doop 6 Nov 1759, Koudum
  Rinske geboren Jorwerd
  Sydtse
  Teetske geboren 13 Nov 1754, Elahuizen overleed 21 Jun 1821, Hemelumer Oldeferd
  Wiebe
  Wiebe
DOUWESZN
  Haaitse geboren 1530 overleed Tussen Jun 1595 en 30 Jan 1605
DOYES
  Siebryg
DRAAI
  Freerikje Van Der
  Jinke Van Der geboren 4 Dec 1909, Hemrik overleed 6 Dec 1997, Drachten
DRAAISMA
  Jantje
DRAAYER
  Hendrika Johanna geboren 23 Aug 1945
DRAYER
  Dirk Hendriks geboren 1800, Joure overleed 18 Dec 1856, Joure
  Hendrik geboren 18 Mei 1858 overleed 24 Feb 1898
  Hendrik Dirks geboren 23 Mei 1822, Joure
  Hindrik Durks
  Hinke Dirks geboren 17 Aug 1834, Joure
  Lolke Dirks geboren 7 Mei 1826, Joure overleed 7 Mei 1826, Joure
  Pietje Dirks geboren 29 Mrt 1832, Joure
  Redmer Dirks geboren 12 Nov 1836, Joure
  Tietje Dirks geboren 15 Jul 1824, Joure
DRIJFHOUT
  Johanna Halbes
DROST
  Heiltje Linzes
  Jacob Johannes
  Tjitske Jacobs geboren 5 Jan 1839, Luinjeberd overleed 21 Sep 1884
DROSTEN
  Jeane Hermanna geboren 27 Dec 1938, 's Gravenhage
DROUGHT
  Annie Elisabeth
DUIF
  Tineke
DUINDAM
  Maarten geboren 5 Nov 1926 overleed 12 Jun 2005, Stavoren
DURKS
  Jantjen geboren 1747, Molkwerum overleed 19 Aug 1825
  Reinouw geboren Hindeloopen
  Rienk
DUSENBERRY
  Onbekend
  Catherine
DUSSELAAR
  Tietje Alberts geboren Omstr 1811 overleed 23 Jan 1892, Menaldumadeel
DUTSEMA
  Margaretha Jurriens overleed 1633, Beusichem
DUURSMA
  Marina
DYRKS
  Jets


Geen achternaam, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALSTRA-DE JONG, DE JONG-DIKKES, [DIKKES-DYRKS]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia