Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, [J], K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[JAAGSMA-JOUWERTS]


Namen

Geboren

Overleden

JAAGSMA
  Sjutje Luitjens
JAARSMA
  Anna Catharina Tietes geboren 3 Dec 1831, Franeker overleed 12 Jan 1893, Harlingen
  Antje Tietes geboren 29 Mei 1822, Franeker
  Dirk Gerbens geboren Omstr 1801, Koudum
  Dirk Jans geboren 1763 overleed 30 Jul 1815, Hemelumer Oldeferd
  Dirk Jans geboren 1811, Koudum
  Dirk Jurjens geboren 15 Dec 1838, Koudum
  Frans Tietes geboren 8 Dec 1825, Franeker
  Gerben Willems geboren Omstr 1778 overleed 25 Sep 1858
  Hil Willems geboren Omstr 1784 overleed 28 Jan 1833
  Jacob Dirks geboren 12 Feb 1870, Hemelumer Oldeferd
  Jan Dirks geboren 1790
  Jan Gerbens geboren Omstr 1807, Koudum
  Jarig Gerbens geboren Omstr 1803, Koudum
  Jeltje Dirks geboren 25 Sep 1879, Hemelumer Oldeferd
  Jikke Gerbens geboren Omstr 1810, Koudum
  Jol Willems geboren Omstr 1788 overleed 25 Jun 1818, Hemelumer Oldeferd
  Jurjen Dirks geboren 1802 overleed 10 Feb 1847, Koudum
  Jurjen Dirks geboren 1 Feb 1865, Hemelumer Oldeferd
  Jurjen Dirks geboren 8 Mei 1877, Hemelumer Oldeferd
  Levenloos geboren 5 Okt 1863, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Okt 1863, Hemelumer Oldeferd
  Levenloos geboren 11 Mrt 1873, Hemelumer Oldeferd overleed 11 Mrt 1873, Hemelumer Oldeferd
  Maria Eva Philippina geboren 1815 overleed 1 Apr 1877, Hindeloopen
  Rutje Dirks geboren 1799
  Tiete Sijbrens geboren 1787 overleed 7 Apr 1847, Franeker
  Trijntje Dirks geboren 1792 overleed 29 Jul 1819, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Dirks geboren 29 Sep 1867, Hemelumer Oldeferd
  Willem Dirks geboren 1793
  Willem Gerbens
  Willem Gerbens geboren Omstr 1799, Koudum
JACOBS
  Aalcke overleed Vr 30 Apr 1676, Boornbergum
  Aernt
  Akke
  Andries geboren 1665, Nieuweschoot
  Christiaan
  Dieuwke
  Focke geboren Omstr 1650 overleed Vr 23 Mei 1708, Oldeboorn
  Folkert doop 19 Aug 1688, Boornbergum overleed Omstr 1780
  Fopjen
  Hendrik
  Hendrik
  Jacob overleed Vr 1799
  Jacob geboren 1795
  Jeltje
  Riemke geboren 1764, Stavoren overleed 18 Jan 1824, Stavoren
  Rikjen overleed Vr 1666
  Tjitske
  Tjitske
  Wijtze overleed Na 1775, Stavoren
JACOBSDR
  Siu geboren Omstr 1600 overleed Tussen 5 Mrt 1634 en 16 Okt 1641, Mildam
JACOBSZN
  Roelof geboren 1600
JAGT
  Albert Jans geboren 3 Aug 1857, Sleen overleed 18 Sep 1945
  Jan Boukes
JANS
  Aaltje
  Aaltje
  Acke
  Aeltje doop 15 Aug 1706, Woudsend overleed Vr 2 Feb 1709, Woudsend
  Aeltje doop 2 Jan 1709, Woudsend
  Albert geboren 1710, Oldeberkoop
  Albert geboren Omstr 1660 overleed Vr 20 Jan 1738
  Andries geboren 13 Aug 1734, Hoornsterzwaag
  Anna overleed Warns
  Antie
  Antien geboren 1685 overleed 22 Jun 1752, Oranjewoud
  Antien geboren 1665
  Antje geboren 1 Mrt 1731, Hoornsterzwaag
  Antje geboren 1685 overleed 1763, Mildam
  Antje doop 11 Feb 1700, Woudsend
  Blijcke geboren Omstr 1660
  Claes doop 14 Okt 1703, Woudsend overleed Vr 25 Apr 1706, Woudsend
  Claes doop 25 Apr 1706, Woudsend
  Dievertje
  Evert geboren 1660 overleed Na 20 Jan 1738
  Fokkien
  Froukje overleed Omstr 1776, Arum
  Geert
  Geeske geboren 1730
  Gerben doop 22 Okt 1702, Woudsend
  Gosse doop 15 Aug 1706, Woudsend overleed Vr 2 Apr 1714, Woudsend
  Gosse doop 2 Apr 1714, Woudsend
  Grietje overleed Vr 1818
  Hendrick geboren 1635, Schoterwold overleed AFT17-04-1678, Oranjewoud
  Hendrik geboren 1765 overleed 5 Okt 1808, Oranjewoud
  Hijlck
  Hinkje
  Hylcke
  Hylke
  Jantje
  Jebbegjen geboren Omstr 1660
  Jitske geboren Omstr 1755, Joure overleed Vr 23 Mei 1790
  Jochum geboren Omstr 1660
  Johannes doop 20 Okt 1695, Woudsend
  Joost
  Klaasje
  Lieuwe overleed Vr 1716
  Luitien
  Maaike doop 10 Jun 1709, Woudsend
  Marijke
  Martien geboren Omstr 1660 overleed Na 18 Apr 1694
  Meike doop 2 Nov 1704, Woudsend overleed Vr 6 Mei 1708, Woudsend
  Meike doop 6 Mei 1708, Woudsend
  Neese
  Obbe
  Reinder
  Reinder
  Rijkjen geboren 1713, Lemmer
  Rink overleed 3 Dec 1790
  Rinske
  Sibbel geboren 1765 overleed 15 Mrt 1833, Hindeloopen
  Tietje
  Tjeerd
  Trijntje doop 17 Okt 1697, Woudsend
  Trijntje doop 11 Dec 1712, Woudsend
  Trijntje geboren 31 Mrt 1740, Hoornsterzwaag
  Willem doop 26 Okt 1710, Woudsend
  Ymkjen geboren 1728, Oranjewoud overleed 1768-1769, Oranjewoud
  Ynske geboren Boornzwaag
JANSDR
  Ael geboren 1610
  Barbara geboren 1554, Coten overleed Na 1624, Franeker
  Hiltien geboren 1610 overleed 17 Apr 1678, Oudeschoot
  Trijn
  Ulck
  Wendel geboren 1560
JANSE
  Jaquoline Diane
JANSEN
  Henk geboren 8 Jul 1936, 's Gravenhage
  Jacoba H geboren 27 Apr 1936, Renkum
JANSSEN
  Betty geboren 11 Feb 1956, 's Gravenhage
JANSZ
  Reijger geboren Omstr 1555 overleed Na 18 Apr 1631
JANSZN
  Alle geboren 1590 overleed 17 Dec 1651, Katlijk
  Hendrick geboren 1580 overleed AFT08-06-1631, Schoterwold
  Wierdt geboren 1550 overleed Na 10 Apr 1607
JAPPES
  Reinder
JARICHS
  Jolk
JARIGS
  Getje(Getjen) geboren 1761 overleed 15 Dec 1845, Hindeloopen
JEENINGA
  Jinke
JEENS
  Maaike geboren 31 Aug 1761, Terwispel overleed 30 Aug 1836
JEENSDR
  Auck geboren 1615 overleed 3 Nov 1647
JEENSZN
  Jeen geboren 1585 overleed 18 Jun 1634
JEIPS
  Aukjen
  Imck geboren 1640, Schoterwold
  Intie (Yntze) geboren Omstr 1600, Schoterwold overleed Na 15 Nov 1676, Schoterwold
  Jolle geboren Omstr 1600, Schoterwold overleed Na 19 Dec 1677
  Nn geboren Omstr 1660
  Seerp geboren Omstr 1595, Schoterwold
  Tiaerdt geboren Omstr 1590, Schoterwold overleed Tussen 28 Jun 1665 en 18 Nov 1668, Oudeschoot
JEIPSDR
  Jell geboren 1530, Schoterwold overleed Na 3 Aug 1603, Schoterwold
  Lyckel(tien) geboren 1600, Schoterwold overleed Na 18 Sep 1644
  N
  Waeb geboren Omstr 1610, Schoterwold overleed Nieuwehorne
JEIPSZ
  Jan geboren Omstr 1590, Schoterwold overleed Tussen 23 Jun 1630 en 23 Jan 1633, Luinjeberd
  Sipcke geboren Omstr 1590, Schoterwold overleed Tussen 30 Mrt 1635 en 1639, Mildam
JEIPSZN
  Ids geboren 1520, Schoterwold overleed AFT04-11-1551
JELDERTS
  Jeen
JELLEDR
  Griet geboren Omstr 1565
  Griet
JELLEMA
  Trientje Hendriks
JELLES
  Arentje Pieters doop 19 Feb 1786, Enkhuizen overleed Vr Dec 1811
  Baernd geboren 1410, Ferwoude
  Broer
  Doede geboren 1424
  Evert overleed 1 Jul 1789, Elahuizen
  Haucke geboren 1414
  Hebeltje
  Homme geboren Omstr 1638, Irnsum
  Homme geboren Omstr 1574
  Pieter overleed 4 Jan 1801, Stavoren
  Rein geboren 1418
  Rinske
JELLESZN
  Meijle geboren 1500 overleed AFT1558, Katlijk
JELMERS
  Aaltje geboren Omstr 1778 overleed 17 Aug 1874, Wymbritseradeel
JELSMA
  Akke Jacobs geboren 25 Feb 1796, Woudsend overleed 8 Jun 1855, Stavoren
  Jacob Pieters geboren 7 Dec 1774, Heeg
  Jakob Pieters geboren 7 Dec 1774, Heeg overleed 26 Aug 1826, Gaasterland
  Jantje Pieters geboren 1835 overleed 4 Jun 1903, Hindeloopen
  Neeltje Pieters geboren 29 Sep 1828, Oudehaske overleed 5 Okt 1893, Hemelum
  Pieter Jacobs geboren 17 Sep 1800, Woudsend overleed 19 Aug 1849, Oudega
  Pietje Jacobs geboren 15 Nov 1804, Woudsend
  Ymtje (Ymkjen) Jacobs geboren 11 Okt 1802, Woudsend
JELSMA (JELTEMA)
  Jelte Jacobs geboren Omstr Dec 1811
  Sijbren Jacobs geboren 21 Mrt 1798, Woudsend
JELTEMA
  Pieter Jeltes geboren 13 Aug 1741, Heeg overleed 5 Aug 1826, Heeg
JELTEMA ( JELSMA)
  Jelte Pieters doop 6 Sep 1767, Heeg overleed 1843
  Riemer Pieters doop 22 Okt 1769, Heeg
JELTES
  Sioukie geboren 17 Nov 1743
JELTSMA
  Akke Pieters geboren 2 Jun 1772, Heeg overleed 30 Aug 1826, Heeg
JENTJES
  Meije overleed Vr 9 Mei 1723
JENTKENS
  Antke
JETSES
  Robijn geboren Omstr 1722 overleed Vr 1769
JIPPES
  Antje
JOCHUMS
  Jan
JOHANNES
  Aaltje
  Abe geboren 1 Aug 1734, Oudega overleed Koudum
  Afke
  Antje
  Corneliske (Grietje)
  Eeuwe geboren 15 Jan 1741, Oudega
  Feike
  Feikje geboren Balk
  Frouck
  Geertje geboren 1686, Sloten overleed 10 Sep 1747, Sloten
  Hendrik geboren 11 Sep 1729, Oudega
  Hinke
  Meindert geboren 18 Okt 1731, Oudega
  Murkjen Eeuwes geboren 22 Jun 1775, Koudum overleed 17 Jun 1863, Hemelumer Oldeferd
  Oepkje
  Redmer doop 16 Nov 1738, Nijehaske
  Ruurd
  Swaantje doop 29 Dec 1726, <Nijemirdum> overleed Vr Dec 1762
  Tjitske geboren 23 Aug 1739, Oudega
  Ypkjen
JOLCKES
  Jelle
JONG
  Geertruida Maria
JONGSMA
  Anne Jans
  Bauke Piers geboren 11 Feb 1774, Oudemirdum overleed 23 Apr 1826, Gaasterland
  Durk Annes geboren 5 Aug 1862, Schoterland
  Gepke Annes geboren 20 Apr 1856, Schoterland overleed 15 Okt 1936, Katlijk
  Harmen
  Hendrik Annes geboren 3 Okt 1870, Schoterland
  Hotske Jans geboren 16 Jan 1864, Workum
  Jan geboren 1833 overleed 21 Aug 1864, Workum
  Jantje Annes geboren 27 Jul 1854, Schoterland
  Klaaske Baukes geboren 5 Dec 1824, Gaasterland overleed 18 Jan 1895, Gaasterland
  Meine Jelles
  Pier Baukes geboren 23 Jan 1823, Gaasterland overleed 7 Apr 1878, Gaasterland
  Tjeerd Meines geboren 1846, Haulerwijk
  Wiebe Annes geboren 30 Apr 1857, Schoterland
JONKER
  Albertje Pieters geboren 29 Apr 1834, Opsterland
  Antje Pieters geboren 21 Jun 1839, Opsterland
  Beene Hendriks geboren 1806 overleed 5 Mrt 1831, Opsterland
  Beene Pieters geboren 4 Jun 1842, Opsterland
  Griettje Hendriks geboren 1807 overleed 3 Jan 1844, Opsterland
  Hindrik Pieters geboren 1765 overleed 9 Aug 1845, Opsterland
  Koop Hendriks geboren 1801
  Pieter Hendriks geboren 1799 overleed 24 Dec 1869, Opsterland
  Roel Hendriks geboren 1803 overleed 23 Okt 1886, Opsterland
  Sytze Pieters geboren 6 Jul 1836, Opsterland
  Wytske Hendriks geboren 1809 overleed 20 Jan 1894, Opsterland
JOOSTES
  Hinke doop 10 Dec 1734, Joure
JOTJES
  Sijts
JOTTIES
  Durk geboren 26 Mrt 1713, Oudega overleed 6 Feb 1786, Nijega H.Oldeferd
JOTTJES
  Pieter
JOUWERTS
  Antje geboren Oldeboorn


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, [J], K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[JAAGSMA-JOUWERTS]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia