Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, [O], P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[OBBES-OVING]


Namen

Geboren

Overleden

OBBES
  Gooits
  Maijke
OCKES
  Wybrig
OEBELES
  Tetje geboren 1660 overleed Na 1739
OEDSES
  Samme geboren 1630 overleed 29 Mrt 1675
OEGES
  Geertje
  Gerben geboren Omstr 1700
  Jantjen geboren Molkwerum
OENES
  Joucka geboren 1518
  Reyn geboren 1522
  Tyedger geboren 1516
OEVER
  Hermina (Harmpje) Jans Ten geboren 1789 overleed 26 Apr 1858, Stavoren
  Jan Ten
OHLEEN
  George geboren 7 Dec 1888 overleed 4 Mei 1964, Rochester, New York
  Helen Elizabeth geboren 28 Okt 1925
  Joanne geboren 29 Aug 1933
  Margaret geboren 9 Jul 1922
  Mary geboren 2 Mrt 1931
ONBEKEND
  Onbekend
  Ennis
  Fimmigjen
  Froukje
  Harmen
  Idse
  Marten
  Schelte
  Sicke
OOR
  Jan Kornelisz
  Martje Jans geboren 5 Okt 1783, Aalsmeer overleed 12 Aug 1854, New Paris (Indiana USA)
OORD
  Andries Jans
  Grietje Andries geboren 3 Nov 1793, Rotsterhaule overleed 28 Apr 1827, Hemelumer Oldeferd
  Jentje Jans
OORDT
  Baukjen Jans
OOSTERBAAN
  Elisabeth geboren 10 Jul 1900, Schoterland
  Haring Lodewijks geboren 2 Dec 1865, Gorredijk overleed Vr 1931, 's Gravenhage
  Janna geboren 21 Dec 1901, Utingeradeel
  Petrus Gerhardus
  Petrus Gerhardus geboren 13 Feb 1898, Utingeradeel
OOSTERHOUT
  Fokjen Jans
OPPERMANN
  Chris
  Marissa
  Robin
OSINGA
  Albertje geboren 19 Jan 1879
  Antje geboren 23 Aug 1929, Leeuwarden
  Baukje geboren 8 Okt 1866 overleed 8 Okt 1870
  Eeke geboren 8 Okt 1854
  Eelkje geboren 26 Mei 1884
  Fokeltje geboren 16 Sep 1890 overleed 31 Mrt 1916
  Hendrik overleed 9 Okt 1914
  Hendrik geboren 1 Jan 1876 overleed 22 Jun 1889
  Hidde geboren 4 Mei 1876
  Jensen geboren 21 Apr 1863 overleed 6 Aug 1865
  Jou geboren 12 Jan 1878
  Klaas geboren 18 Mrt 1887
  Roelof geboren 9 Dec 1851, Sneek overleed 8 Sep 1925, Sneek
  Ytje geboren 11 Jan 1882, Sneek
  Ytje geboren 8 Mei 1880 overleed 4 Mrt 1881
OSTERGREN
  Lauren Arlene
OTTEDR
  Vrouck geboren 1585 overleed AFT05-05-1609, Oudeschoot
OTTEMA
  Hijlkjen Johannes
  Johannes Reins geboren 9 Okt 1807, Balk overleed 15 Jul 1869, Sondel
  Judith Reins
  Kornelis Johannes
  Rein Johannes
  Rinke Johannes
OTTER
  Jantje Gerrits
OTTES
  Wypke
OUTHUYSE
  Geertruida Theodora geboren 4 Jan 1889 overleed 7 Dec 1990
OVERMEER
  Geert Klazes geboren 17 Okt 1766, Gaastmeer
  Tietje Klazes geboren 9 Nov 1763, Gaastmeer
OVERNEIJ
  Johannes
  Martien Johannes geboren 1630 overleed 11 Mei 1681
OVING
  Johan geboren Omstr 1366, Hasselt


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, [O], P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[OBBES-OVING]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia