Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, [R], S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[RAADSVELD-RYOERDTS SCHOTANUS]


Namen

Geboren

Overleden

RAADSVELD
  Jacob Gerrits
  Jantje Jacobs geboren 26 Feb 1829, Haskerland overleed 7 Feb 1897, Haskerland
RADEMAKERS
  Geeske geboren Omstr 1931
  Truus
RAM
  Geertje Gerrits geboren 25 Jun 1737, Giethoorn
  Gerrit Gerrtis
  Jacob Martens geboren Omstr 1751 overleed 12 Jun 1808, Oosterzee
  Marten Jacobs geboren 1792 overleed 2 Mei 1878, Hemelumer Oldeferd
  Marten Jacobs
  Willemke Jacobs geboren 1798, Tjalleberd overleed 14 Mei 1865, Hemelumer Oldeferd
RANDERMAN
  Dorothea Wilhelmina Louiza
REDMER
  Pietje
REDMERS
  Pietje geboren 11 Mrt 1764, Sneek overleed 13 Nov 1817, Joure
REIDSMA
  Tjidske Saskers geboren 1801 overleed 11 Feb 1867, Hemelumer Oldeferd
REIJNDERS
  Hijlckien geboren Amsterdam
REINALDA
  Ede geboren 1585, Langweer overleed 27 Mei 1619, Leeuwarden
  Eilert geboren 1555, Langweer overleed 27 Okt 1610, Langweer
  Fedde geboren 1553, Langweer overleed 1591, Langweer
REINDERS
  Dieuwke geboren 1770 overleed 22 Okt 1840, Stavoren
  Rinsk
REINERS
  Ede geboren 1499, Sonnega
  Eilert geboren 1491, Sonnega
  Folkert geboren 1494, Sonnega
  Gabbe geboren 1493, Sonnega
  Rein geboren 1496, Sonnega
REINS
  Atje
  Sjoukje
  Uilke geboren 20 Jan 1725, Bakhuizen
REINSTRA
  Age Jurjens geboren 14 Aug 1854, Workum overleed 10 Nov 1937, Anacortes, Skagit County, WA
  Akke geboren 14 Jun 1843, Hemelumer Oldeferd
  Ate Jurjens geboren 9 Jun 1849, Koudum overleed 25 Sep 1919, Hemelumer Oldeferd
  Atte geboren 31 Aug 1889, Hemelumer Oldeferd
  Botke geboren 29 Mrt 1903, Workum overleed 31 Mei 1995, Leeuwarden
  Froukje geboren 14 Jun 1843, Hemelumer Oldeferd overleed 15 Okt 1843, Hemelumer Oldeferd
  Froukje geboren 3 Jan 1852, Koudum
  Ittje geboren 10 Dec 1883, Hemelumer Oldeferd
  Jacob geboren 6 Sep 1844, Harich overleed 27 Dec 1844, Harich
  Jacob geboren 4 Mei 1888, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Jurjens geboren 1 Apr 1846, Koudum overleed 29 Mrt 1926, Hemelumer Oldeferd
  Janke Attes geboren 20 Mei 1796, Koudum overleed 27 Mrt 1884
  Jurjen geboren 10 Apr 1879, Hemelumer Oldeferd
  Jurjen Attes geboren 27 Jan 1821, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Jun 1880, Hemelumer Oldeferd
  Meinke geboren 18 Feb 1886, Hemelumer Oldeferd
  Sipke geboren 27 Mrt 1877, Wymbritseradeel
  Sjoerd geboren 3 Nov 1891, Hemelumer Oldeferd
  Sjoerd Jurjens geboren 2 Sep 1859, Koudum overleed 21 Dec 1931, Hemelumer Oldeferd
  Tjitske geboren 12 Aug 1881, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje geboren 29 Mei 1895, Hemelumer Oldeferd
  Yde overleed Omstr 1716, Oldeboorn
REINTIESDR
  Ancke geboren 1585 overleed Na 27 Apr 1632
REITSMA
  Sjoukje Jacobs
  Tjalling Siebrens
  Tjettje geboren 7 Jun 1898 overleed 12 Jul 1982, Stavoren
RENNEN
  Onbekend
RETTIEZN
  Saecke geboren 1610 overleed 17 Feb 1664
REWIJK
  Gelisa Josina
  Gerardus
  Miranda Catharina
  Pieternella Willemina
REYNS
  Jancke
REYNS STELLINGWERF
  Baernd
  Gabbe geboren 1522
  Hans geboren 1536
  Heinrick geboren 1524
  Niclaes geboren 1534 overleed 1581, Groningen
  Upcko geboren 1530 overleed 1580
REYNTJESDR
  Cornelis
RHUMAN
  Gepke Johan geboren Omstr 1790 overleed 10 Feb 1870, Hemelumer Oldeferd
RICKES
  Obe
RICOLTSDR
  Handtien geboren 1595 overleed 1672
RIEMERSMA
  Allert geboren 19 Nov 1862, Bolsward
  Allert Jeltes geboren 15 Mei 1812, Bolsward overleed 18 Aug 1862, Bolsward
  Antje geboren 8 Feb 1884, Smallingerland
  Baukjen geboren 1 Jan 1818, Bolsward overleed 6 Sep 1897, Sneek
  Heiltje geboren 26 Aug 1873, Smallingerland overleed 2 Okt 1901, Smallingerland
  Jacob geboren 15 Mrt 1886, Smallingerland
  Jacobje Jeltes geboren 20 Jun 1851, Utingeradeel
  Jan geboren 23 Jul 1888, Smallingerland
  Jan Johannes geboren Omstr 1728 overleed 7 Aug 1790, Bolsward
  Jan Klases geboren 1795 overleed 4 Jan 1863, Bolsward
  Janke Eeuwes
  Jelte geboren 16 Aug 1857, Smallingerland
  Jelte geboren 24 Sep 1878, Smallingerland
  Jelte Jeltes geboren 13 Feb 1824, Bolsward overleed 1 Aug 1883, Drachten
  Jelte Klases geboren 23 Nov 1791, Bolsward overleed 3 Apr 1844, Bolsward
  Jeltje Jeltes geboren 10 Mrt 1845, Akkrum
  Jeltje Klazes geboren 8 Mei 1803, Bolsward overleed 23 Jun 1848, Veenhuizen (Norg)
  Johannes Jans geboren 1766, Oosterwierum overleed 20 Dec 1825, Bolsward
  Johannes Klazes geboren Omstr 1698 overleed 1772
  Klaas Jans geboren 1769, Oosterwierum overleed 15 Okt 1828, Bolsward
  Klaas Jeltes geboren 29 Jan 1814, Bolsward overleed 11 Nov 1861, Sneek
  Krijn geboren 7 Sep 1899, Smallingerland
  Krijn Jeltes geboren 9 Apr 1848, Akkrum overleed 16 Jan 1928, Smallingerland
  Lolkjen geboren 10 Dec 1821, Bolsward overleed 9 Sep 1829, Bolsward
  Marijke Jeltes geboren 21 Apr 1855, Smallingerland overleed 6 Aug 1856, Smallingerland
  Oebele geboren 27 Feb 1880, Smallingerland
  Pieter geboren 19 Dec 1819, Bolsward
  Pieter Jeltes geboren 12 Sep 1815, Bolsward overleed 30 Nov 1819, Bolsward
  Pietje Jeltes geboren 26 Jun 1882, Drachten overleed 4 Mrt 1953, Drachten
  Siebren geboren 16 Dec 1827, Bolsward
  Teede geboren 23 Nov 1881, Smallingerland
  Teetske geboren 9 Apr 1875, Smallingerland overleed 1 Jun 1875, Smallingerland
  Thomas Jeltes geboren 17 Jan 1836, Bolsward overleed 7 Feb 1855, Bolsward
RIENKS
  Baucke
  Gerben
  Ruurd geboren 1638, Joure
  Syert
  Wyke geboren Marssum
  Wytske
  Wytze
RIEUWERTSDR
  Eppe
  Griet geboren 1580 overleed Na 15 Okt 1659, Schoterwold
RIJCKERTS
  Oege geboren Broek
RIJKE
  Paulina
RIJKSMA
  Jantje Klazes
RIJMERS
  Akke geboren 1741, Heeg overleed Omstr 1792, Heeg
RIMMERS
  Rein
RINCKES
  Douwe geboren 1561, Goingarijp
  Feitse geboren 1573, Goingarijp
  Maycke geboren 1492, Goingarijp
  Pijter geboren 1569, Goingarijp
  Rincke geboren 1567, Goingarijp
RINCKESDR
  Roelijn geboren 1565, Goingarijp
RINKEL
  Lambertus Johannes
RINKES
  Wieb overleed Vr 8 Mrt 1807
RINNERTS
  Lijsbeth
RINSES
  Jentje geboren Wartena
ROBIJNS
  Jetse geboren Omstr 1697
RODRIGES
  Mercedes
ROELING
  Fred geboren 9 Aug 1964
  Kimberly Magdalena geboren 25 Jul 2001
ROELOFFS
  Jantien
ROELOFS
  Albert geboren Na 1472
  Boukjen geboren Omstr 1759 overleed 19 Dec 1812, Stavoren
  Hendrik geboren Na 1473
  Luythien geboren 1472 overleed 1549, Siegerswoude
  Roelof geboren 1470
  Sjoukjen
  Tjenke overleed Aug 1788, Molkwerum
  Wolter geboren 1650, Nijbrongerga overleed AFT30-01-1706, De Knipe
ROELOFSZN
  Dirck geboren 1585, Hoornsterzwaag overleed Vr 1 Mei 1645, Katlijk
ROMCKESDR
  Barber
ROMEIJN
  Lex geboren 7 Okt 1974
ROMMERTS
  Andries geboren 1579
  Barre geboren 1571
  Geert geboren 1573
ROMMERTSMA
  Barre
ROMMERTSZ
  Schelte
ROMP
  Annet geboren 5 Aug 1948
ROO
  Aaltje Gerrits geboren Omstr 1675
  Geesjen Gerrits doop 16 Jun 1683, <Beulake>
  Gerrit Harmens overleed 12 Dec 1808, Giethoorn
  Gerrit Jans
  Harmen Gerrits doop 3 Sep 1693, <Beulake>
  Hermtje Harmens geboren Omstr 1722
  Jan Gerrits doop 12 Jan 1690, <Beulake>
ROOSENDAAL
  Arie
  Jan
ROSCAMP
  Hendrik Hendriks
  Jan Hendriks overleed Vr 1759
ROSKAM
  Akke geboren 24 Jul 1934
  Anne Gijsberts geboren 3 Okt 1845, Gaasterland
  Bonte Gijsberts geboren 1788 overleed 24 Mrt 1839, Gaasterland
  Eelkje geboren 10 Mrt 1936
  Eelkjen Gijsberts geboren 27 Nov 1837, Nijemirdum overleed 5 Dec 1921, Nijemirdum
  Fettje Gijsberts
  Froukje geboren 16 Mei 1938
  Getjen Hendriks
  Gijsbert Hanzes geboren 6 Apr 1809, Sondel overleed 18 Feb 1887, Gaasterland
  Gijsberts Hendriks geboren 1741, Harich overleed 23 Apr 1818, Sondel
  Grietje Hendriks
  Hans Gijsberts geboren 1773 overleed 11 Apr 1814, Gaasterland
  Hans Gijsberts geboren 28 Dec 1834, Idskenhuizen overleed 11 Mrt 1930, Molkwerum
  Hans Hendriks
  Harmen Gijsberts geboren 1782, Sondel overleed 1784
  Harmke Gijsberts geboren 29 Mrt 1786, Sondel overleed 30 Apr 1818, Sondel
  Harmke Hendriks geboren 1759 overleed 17 Feb 1822, Gaasterland
  Hendrik Gijsberts geboren 1768, Nijemirdum overleed 4 Jun 1837, Gaasterland
  Hendrik Hendriks geboren 1740 overleed 23 Feb 1814
  Hendrik Jans
  Hinkien Gijsberts geboren 1777, Heidenschap
  Jan Gijsberts geboren 1778, Sondel overleed Vr 1811
  Jan Hanzes geboren 21 Mrt 1814, Gaasterland overleed 2 Mei 1858, Gaasterland
  Jantien Gijsberts geboren 1775, Sondel
  Jantje Jans doop 9 Feb 1744 overleed 7 Mei 1823, Nijemirdum
  Johanna Hendriks geboren 1743, Harich overleed 23 Mei 1825
  Johannes Gijsberts geboren 1770, Joure overleed 14 Apr 1819, Joure
  Johanniske Hendriks
  Lijsbert Gijsberts geboren 21 Jul 1843, Gaasterland
  Pieter
  Pieter Gijsberts geboren 1 Mei 1848, Gaasterland overleed 8 Feb 1926, Harich
  Pytter Hanzes geboren 1 Okt 1806, Sondel
  Sibbele Hendriks
  Sijbren Gijsberts geboren 1772, Harich overleed 12 Feb 1824, Gaasterland
  Sipkien Gijsberts geboren 1792, Sondel overleed 14 Mei 1864, Gaasterland
  Sipkjen Hendriks
  Sjetske Gijsberts geboren 2 Dec 1839, Gaasterland
  Willem geboren 7 Mrt 1897, Mirns En Bakhuizen overleed 2 Mei 1977, Leeuwarden
ROUCKEDR
  Auck geboren 1580
  Auck
ROZENDAAL
  Geertje
RUBENS
  J.
RUBINGH
  Annechien
RUITER
  Elisabeth geboren 27 Mei 1879, Venhuizen
RUSSELL
  Clint Corbett geboren 28 Aug 1971, Ann Arbor, Michigan
RUSSNER
  Willem
RUURDS
  Adam geboren Omstr 1720, Akkrum
  Akke geboren Omstr 1713, Scharnegoutum overleed Sneek
  Antje
  Gjalt
  Jelmer geboren Omstr 1600 overleed Vr 1655
  Jesel overleed Vr 1623
  Marij
  Rienk geboren Omstr 1603
  Rinck geboren Omstr 1593, Grouw
  Susanna geboren Omstr 1780, Workum overleed 6 Mei 1822, Stavoren
  Tryntje geboren Omstr 1656, Joure overleed Vr 9 Jun 1725, Utingeradeel
RUYRDTSDOCHTER
  Sydts geboren Omstr 1578
RYCKELDSZN
  Tiete
RYCOLDSDR
  Biuw
RYOERDTS
  Tyedger
RYOERDTS SCHOTANUS
  Elske
  Tyedger geboren 1586 overleed mei 1642


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, [R], S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[RAADSVELD-RYOERDTS SCHOTANUS]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia