Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z,

[TAEDR-TZOMMESDR]


Namen

Geboren

Overleden

TAEDR
  Rinck geboren 1550 overleed Vr 20 Mei 1599, Longerhouw
TALENS
  Marga geboren 22 Jul 1957 overleed 14 Dec 1999
TALHOUT
  Jan
TALSMA
  Aaltje Feitses doop 19 Mrt 1758, Katlijk
  Dooye Oepkes
  Jantje Retzes geboren 12 Mrt 1803, Nieuwehorne overleed 3 Mrt 1839, Katlijk
  Retze Feitses geboren 1765, <Katlijk> overleed 26 Aug 1828, Katlijk
  Sake Feitses geboren 22 Feb 1761, Katlijk
TAMMES
  Lolkjen geboren Omstr 1769 overleed 24 Feb 1855, Opsterland
TEEKES
  Abbe geboren Vr 1625, Heerenveen overleed Na 1670
  Sijke
TEEKESMA
  Foeckjen Teekes geboren 1799
  Wiebe Teekes geboren Balk overleed < 1824
TEETTENSDR
  Jolck geboren 1585
  Jolck
TEITSMA
  Johannes Martens geboren 6 Jan 1887, Dantumadeel
  Marten Johannes
  Thomas Martens geboren 28 Nov 1889, Dantumadeel
TEN BRINK
  Trijntje Johannes
TEN CATE
  Antje geboren 29 Jan 1845, Wymbritseradeel
  Wieger Abrahams geboren Omstr 1812 overleed 17 Mrt 1894, Wymbritseradeel
TEN DAM
  Antje Alberts geboren Omstr 1787 overleed 10 Aug 1829, Hemelumer Oldeferd
  Uilkjen Tjammes
TEN HOEVE
  Aaltje Wiegers
  Geertje Jacobs
  Hilbert Jacobs
  Margje Hilberts geboren 1 Jun 1811, Oudega(HO) overleed 12 Mei 1882, Hemelum
TER HORST
  Gerardus
TERLAAK POOT
  Gijs
  Loes geboren 30 Jul 1988
  Pietrix geboren 12 Aug 1987
TERLET
  C.P.J.
TETERINGEN
  Corry van geboren 22 Mrt 1950
TEUTSCHER
  Jolanda geboren 25 Jan 1958, Haarlem
TEVEL
  Jan
  Maria geboren 19 Mrt 1931, Middelburg
THEUNIS
  Aerrien geboren Omstr 1650, Goengahuizen overleed Vr Sep 1682
THIJS
  Feytthie geboren 1562, Nieuweschoot
  Gabbe geboren 1558, Nieuweschoot
  Hylke geboren 1554, Nieuweschoot
  Lieuwe geboren 1552, Nieuweschoot
THIJSDR
  Eppe geboren 1570, Nieuweschoot
THIJSSENS
  Jatske
THIJSSES
  Jacob overleed Tussen 1692 en 1696, Boornbergum
  Thys overleed Vr 23 Jan 1656, Boornbergum
THOMAS
  Albert doop 29 Mrt 1722, Akkrum overleed 1783, Oldeboorn
  Albert
  Grietje geboren 9 Sep 1725, Oldeboorn
  Ijcke geboren Omstr 1747, Oldeboorn overleed Omstr 1777, Oldeboorn
  Jan geboren 25 Jan 1728, Oldeboorn
  Lieuwe geboren 25 Okt 1780, Oldeboorn
  Sjoerd
  Wijtske geboren 18 Feb 1785, Oldeboorn
  Wytse geboren 9 Okt 1729, Oldeboorn
TIAERDTS
  Tjaerdke
TIAERDTSZ
  Intie (Yntse) geboren Omstr 1565, Schoterwold overleed Tussen 3 Mrt 1602 en 2 Mrt 1603
  Jeip geboren 1565, Schoterwold overleed 6 Apr 1636
  Michiel
  Pieter
TIAERDTSZN
  Tiaerdt geboren 1530 overleed 1595, Schoterwold
TIBBES
  Rinke
TICHELAAR
  Bauke Tjerks geboren 27 Aug 1853, Harlingen overleed 7 Okt 1939, Harlingen
  Bouwe Harmens geboren 17 Mrt 1923, Harlingen
  Eelkje Harmens geboren 8 Mrt 1921, Harlingen
  Gerrit Tjerks geboren 14 Aug 1793, Midlum
  Harmen geboren 24 Jun 1890, Harlingen overleed 3 Nov 1962, Leeuwarden
  Helena geboren 12 Mrt 1828, Franeker overleed 15 Okt 1880, Harlingen
  Hilligje Harmens geboren 9 Nov 1918, Harlingen
  Lammert geboren 26 Okt 1889, Harlingen overleed 19 Nov 1963, Harlingen
  Lodewijk Harmens geboren 3 Mrt 1914, Harlingen
  Lodewijk Tjerks geboren 17 Apr 1858, Harlingen overleed 7 Dec 1935, Harlingen
  Sjoukje Harmens geboren 26 Dec 1930, Leeuwarden
  Tjerk Gerrits geboren 20 Dec 1818, Harlingen overleed 3 Mei 1874, Harlingen
  Tjerk Harmens geboren 9 Apr 1926, Leeuwarden
  Tjerk Robijns geboren 12 Jan 1754, Arum overleed 24 Mei 1812, Almenum
TIEBBES
  Jacob geboren 1553
  Tet geboren 1591
  Tiebe geboren 1559
TIEDGERSZ
  Hans geboren Omstr 1600
  Pier geboren Omstr 1610
TIEDGERSZN
  Sipcke geboren 1605, Nieuwehorne overleed Vr 17 Okt 1668
TIELEMAN
  Tjietske
TIEMSTRA
  Cornelia Kornelis geboren 29 Jun 1892, Stavoren overleed 17 Aug 1893, Stavoren
  Elisabeth Kornelis geboren 20 Mrt 1889, Stavoren overleed 2 Jan 1936, Gaasterland
  Kornelis geboren 22 Nov 1851, Stavoren overleed 24 Mei 1892, Stavoren
  Meintje Kornelis geboren 11 Dec 1890, Stavoren overleed 25 Feb 1978, Stavoren
  Pietje Kornelis geboren 2 Apr 1888, Stavoren overleed 12 Nov 1927, Stavoren
TIETESZN
  Ryckeld geboren 1570 overleed VOOR 12-09-1610, Katlijk
TJALKES
  Beernt
TJALLINGS
  Hittie
  Sjoukje
TJEARDS (TIAERDTS)
  Samme geboren Omstr 1562, Schoterwold
TJEBBES
  Jol
TJEERDS
  Sicke doop 24 Okt 1680, Joure
TJEMMES
  Hinke
TJERKS
  Foppe
  Ynse
TJIDSES
  Renskje
  Yke overleed 1726, Nijega H.Oldeferd
TOLSMA
  Durk geboren 23 Mei 1862, Workum
  Gerben geboren 29 Okt 1850, Workum
  Hartman geboren 14 Aug 1844, Workum overleed 16 Nov 1846, Workum
  Hartman geboren 12 Sep 1848, Workum
  Hartman Jetses geboren 1776 overleed 2 Dec 1846, Workum
  Huite geboren 27 Nov 1881, Workum
  Huite geboren 19 Mrt 1887, Workum
  Huite Hartmans geboren 1816, Workum overleed 25 Apr 1878, Workum
  Jetse geboren 13 Nov 1859, Workum
  Klaaske Tjibbes geboren 1797 overleed 30 Jun 1846, Opsterland
  Sjoukje geboren 6 Nov 1845, Workum overleed 30 Jan 1880, Workum
  Tetje Feitses doop 17 Aug 1755, Nieuwehorne
TONE(I)SSEN
  Aldert (Allerd(t)) Feddes geboren 1793 overleed 27 Dec 1846, Workum
  Barend Tones geboren 1759 overleed 16 Jan 1830, Hindeloopen
  Ester Feddes geboren 1796 overleed 20 Sep 1832, Hindeloopen
  Fedde Tones geboren 1765, Hindeloopen
  Jan Feddes geboren 1791 overleed 31 Jan 1846, Workum
  Tones Feddes geboren 1789
TONHOUSER
  Anna Maria
TONI(E)SSEN
  Cornelia Jans geboren 21 Jul 1837, Hindeloopen overleed 31 Mei 1838, Hindeloopen
  Elisabeth Jans geboren 25 Aug 1830, Hindeloopen overleed 1 Feb 1838, Hindeloopen
  Gerritje (Geertje) Jans geboren 20 Jan 1821, Workum overleed 21 Nov 1899, Bolsward
  Hielkjen Jans geboren 18 Sep 1819, Workum overleed 6 Jan 1841, Hindeloopen
  Jeltje Stoffels geboren 27 Okt 1859, Workum overleed 9 Sep 1878, Workum
  Levenloos Stoffels geboren 29 Okt 1857, Workum overleed 29 Okt 1857, Workum
  Levenloos Stoffels geboren 10 Okt 1858, Workum overleed 10 Okt 1858, Workum
  Marijke Stoffels geboren 29 Okt 1857, Workum overleed 31 Okt 1857, Workum
  Sibbeltje Jans geboren 1828 overleed 7 Mei 1837, Hindeloopen
  Stoffel Jans Hes geboren 23 Nov 1822, Workum overleed 11 Apr 1860, Workum
  Tones Jans geboren 8 Sep 1834, Hindeloopen overleed 1 Jan 1837, Hindeloopen
TONISSEN
  Antje Barends geboren 1800, Hindeloopen overleed 8 Mei 1870, Stavoren
  Antje Jelles geboren 11 Apr 1856, Stavoren overleed 7 Mrt 1940, Stavoren
  Aukje (Antje) Jelles geboren 12 Jan 1863, Stavoren overleed 28 Mrt 1944, Stavoren
  Aukje Jelles geboren 12 Mrt 1859, Stavoren overleed 9 Feb 1860, Stavoren
  Hendrik Jans geboren 8 Sep 1834, Hindeloopen overleed 28 Mrt 1837, Hindeloopen
  Jelmer (Jelle) geboren 5 Dec 1829, Hindeloopen overleed 18 Feb 1904, Stavoren
  Jeltje Alderts geboren 10 Apr 1823, Workum overleed 18 Sep 1891, Workum
  Meintje Jelles geboren 21 Nov 1868, Stavoren overleed 1 Jan 1869, Stavoren
  Rinke Jelles geboren 12 Sep 1861, Stavoren overleed 14 Jul 1871, Stavoren
  Sibbeltje Alderts geboren 22 Sep 1820, Workum overleed 13 Mrt 1841, Workum
  Tones
  Tones Barends geboren 1792, Hindeloopen
  Tonis Alderts geboren 17 Feb 1826, Workum overleed 25 Mei 1852, Workum
  Trijntje Jelles geboren 27 Aug 1866, Stavoren
  Trijntjen Barends geboren 1788, Hindeloopen
TOUWEN
  Aaltje geboren 5 Mrt 1961
TROMP
  Atje Hijlkes
TROXEL
  Karen Lee
TUINIER
  Trijntie Wytzes geboren Omstr 1783 overleed 22 Apr 1817, Gaasterland
  Trijntje Annes geboren 1779 overleed 23 Apr 1864, Stavoren
  Wytze Geerts geboren Sondel
TUININGA
  Jan
TWIJNSTRA
  Tjallina geboren 15 Jan 1932, Wonseradeel
TYEDGERS
  Gabbe geboren 1489, Brongerga
  Oene geboren 1491, Brongerga
  Reyn geboren 1495, Brongerga
TYEDGERSDR
  N geboren 1442
  N
TYLEMAN
  Sybeltje
TZOMMESDR
  Rints


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z,

[TAEDR-TZOMMESDR]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia