Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZALINGE-ZWIER]


Namen

Geboren

Overleden

ZALINGE
  Maria Jantje van geboren 27 Aug 1941
ZANDSTRA
  Allert Jeltes geboren 1756, Bolsward overleed 13 Apr 1815, Bolsward
  Froukje
  Jeltje Allerts geboren 1789, Bolsward overleed 3 Mei 1834, Bolsward
ZELDENRUST
  Anne Martens geboren 18 Apr 1786, Molkwerum overleed 21 Apr 1856, Molkwerum
  Arjen Okkes
  Cornelis Haitzes geboren 19 Feb 1865, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Jun 1933, Hemelumer Oldeferd
  Geeske Jans geboren 1 Jul 1816, Koudum overleed 14 Aug 1894, Hemelumer Oldeferd
  Gettje Haitzes geboren 12 Mei 1867, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Apr 1931, Stavoren
  Gettje Pieters geboren 8 Apr 1882, Hemelumer Oldeferd
  Haitze Cornelis geboren 3 Sep 1888, Hemelumer Oldeferd
  Haitze Jottjes geboren 1 Jan 1837, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Mei 1910, Hemelumer Oldeferd
  Haitze Pieters geboren 9 Sep 1877, Hemelumer Oldeferd
  Harmen Haitzes geboren 5 Sep 1869, Hemelumer Oldeferd
  Hilbert Pieters geboren 27 Nov 1879, Hemelumer Oldeferd
  Jan Martens geboren 7 Dec 1775, Molkwerum overleed 25 Feb 1819, Molkwerum
  Jantjen geboren 3 Dec 1859, Hemelumer Oldeferd
  Jetske Jottjes geboren 30 Jun 1840, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Apr 1856, Hemelumer Oldeferd
  Jetze Haitzes geboren 16 Feb 1876, Hemelumer Oldeferd overleed 1 Okt 1892, Hemelumer Oldeferd
  Jieke Cornelis geboren 29 Okt 1901, Hemelumer Oldeferd
  Jolke Pieters geboren 11 Apr 1885, Hemelumer Oldeferd
  Jottje Haitzes geboren 20 Sep 1863, Hemelumer Oldeferd overleed 21 Jul 1891, Hemelumer Oldeferd
  Jottje Harmens geboren 24 Mei 1896, Hemelumer Oldeferd
  Jottje Pieters geboren 30 Jun 1873, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Feb 1940, Gaasterland
  Klaas Martens geboren 7 Feb 1789, Molkwerum overleed 9 Jul 1856
  Lijsbeth geboren 22 Aug 1857 overleed 5 Jul 1925, <Molkwerum>
  Margje Pieters geboren 18 Aug 1875, Hemelumer Oldeferd overleed 29 Dec 1923, Gaasterland
  Marten Annes overleed 21June 1797, Molkwerum
  Marten Pieters geboren 7 Jun 1870, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Okt 1890, Den Helder
  Pieter Haitzes geboren 7 Sep 1871, Hemelumer Oldeferd
  Pieter J
  Pieter Jottjes geboren 30 Jun 1840, Hemelumer Oldeferd overleed 9 Mrt 1841, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Jottjes geboren 22 Mei 1843, Hemelumer Oldeferd overleed 31 Jan 1924, Gaasterland
  Pieter Pieters geboren 7 Sep 1871, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Pieters geboren 30 Jul 1888, Hemelumer Oldeferd
  Rinkje Cornelis geboren 16 Nov 1891, Hemelumer Oldeferd
  Roelof Martens geboren Omstr 1773 overleed 4 Feb 1842, Molkwerum
  Sjoukje Jottjes geboren 9 Feb 1835, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Dec 1901, Stavoren
  Tjenkje Jans geboren 14 Mei 1814 overleed 1 Jan 1882
  Tjerkje Cornelis geboren 20 Jan 1896, Hemelumer Oldeferd
  Tjerkje Haitzes geboren 28 Okt 1873, Hemelumer Oldeferd overleed 25 Jun 1895, Hemelumer Oldeferd
  Tjerkje Harmens geboren 5 Feb 1899, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Jottjes geboren 30 Jul 1889, Hemelumer Oldeferd
  Ybeltje Harmens geboren 5 Feb 1899, Hemelumer Oldeferd
ZELDENTHUIS
  Botke Sipkes geboren 18 Feb 1852, Hemelumer Oldeferd overleed 15 Okt 1940, Hemelumer Oldeferd
  Jarig (Jaarg) Sipkes geboren 1786 overleed 22 Mei 1827, Hemelumer Oldeferd
  Meinke geboren 4 Apr 1844, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Jarigs geboren 17 Nov 1815, Hemelumer Oldeferd overleed 10 Dec 1897, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Sipkes geboren 30 Sep 1841, Koudum overleed 16 Feb 1905, Koudum
  Trijntje Sipkes geboren 12 Dec 1846, Koudum overleed 25 Okt 1925, Koudum
ZEYLEMAKER
  Antje Jans geboren 3 Mei 1897, Vlieland
  Cornelis Jans geboren 2 Sep 1887, Vlieland
  Cornelis Philippus geboren 12 Jun 1825, Vlieland
  Helena Jans geboren 12 Apr 1891, Vlieland
  Jan Cornelis geboren 10 Apr 1861, Oost Vlieland overleed 26 Dec 1939, Harlingen
  Jan Jans geboren 6 Jul 1889, Vlieland
  Marcus Jans geboren 27 Mei 1895, Vlieland
  Philippus
  Philippus Cornelis geboren 3 Aug 1851, Vlieland
  Rinske Jans geboren 5 Mei 1902, Vlieland
  Sietske Jans geboren 22 Feb 1893, Vlieland
  Simon Jans geboren 3 Jun 1899, Vlieland
ZIJDA
  Antje Ieke geboren 3 Jun 1930, Oudemirdum overleed 13 Dec 1962, Sneek
  Oene Roelofs
ZIJLSTRA
  Antje Douwes
  Janke Jelles
ZIJP
  Trijntje geboren 11 Okt 1887
ZONDERKOP
  Auke Hilberts geboren 3 Mrt 1843, Langezwaag overleed 16 Okt 1848
  Aukjen Hilberts geboren 1 Feb 1831, Drachten overleed 18 Feb 1832, Drachten
  Barteld geboren 3 Dec 1817, Haskerland overleed 18 Aug 1838, 's Hertogenbosch
  Bartelt Beerends geboren 11 Jan 1814, Haskerland overleed 13 Feb 1815, Haske
  Berend Bartelts geboren 8 Mrt 1772, Haskerhorne overleed 5 Jan 1835, Haskerhorne
  Evert Berends geboren 1807
  Evert Hilberts geboren 23 Nov 1834, Drachten
  Froukje geboren 1824, Oosterzee overleed 11 Jan 1827
  Froukjen Hilberts geboren 21 Okt 1826, Drachten overleed 1 Jan 1845, Smallingerland
  Grietje Berends geboren 28 Okt 1794, Oudehaske overleed 29 Aug 1818, Haskerland
  Grietje Everts geboren 29 Jun 1855, Haulerwijk
  Hilbert Beerends geboren 7 Aug 1804, Langezwaag overleed 16 Sep 1844
  Hiltje Berends geboren Omstr 1803, Haske overleed 25 Okt 1830, IJlst
  Hinke Bartelts geboren 26 Nov 1764, Haskerhorne
  Hoeke Hilberts geboren 3 Aug 1839, Drachten overleed 31 Dec 1908, Opsterland
  Johanna Hilberts geboren 13 Jan 1837, Drachten overleed 5 Mei 1935
  Lummichje Beerends geboren 20 Jul 1799, Langezwaag overleed 11 Jan 1827, Haskerland
  Marijke geboren 1816, Zevenhuizen
  Marijke Bartelts geboren 22 Dec 1768, Haskerhorne
  Marijke Everts geboren 15 Okt 1860, Haulerwijk overleed 5 Jan 1946
  Reingjen Bartelts geboren 15 Mrt 1767, Oudehaske
  Roelofje Berends geboren 6 Dec 1797, Langezwaag overleed 11 Sep 1847, Veenhuizen (Norg)
  Sjoukje Hilberts geboren 3 Jul 1837, Drachten
  Vroukje Everts geboren 9 Okt 1852, Haulerwijk
ZWAAN
  Akke Annes geboren 26 Mei 1868, Stavoren
  Akke Jelles geboren 20 Sep 1857, Stavoren overleed 17 Jan 1953, Stavoren
  Akke Wiebes geboren 8 Feb 1866, Stavoren overleed 15 Apr 1881, Stavoren
  Anne Sjoerds geboren 8 Mei 1831, Stavoren overleed 11 Sep 1908, Stavoren
  Annie
  Beitske Sjoerds geboren 2 Apr 1827, Stavoren
  Doutje Nenkes geboren 1789
  Frans Annes geboren 24 Jun 1878, Stavoren overleed 25 Mei 1929, Stavoren
  Geertje Tjeerds geboren 28 Apr 1814, Stavoren overleed 7 Jun 1827, Stavoren
  Grietje Nenkes geboren 1793 overleed 21 Jun 1823, Amsterdam
  Hendrik Coerts Tjeerds geboren 18 Mei 1825, Stavoren overleed 7 Jun 1825, Stavoren
  Hendrik Tjeerds geboren 15 Jan 1823, Stavoren overleed 6 Feb 1823, Stavoren
  Hijlk Nenkes geboren 1788
  Immertje Sjoerds geboren 19 Mrt 1817, Stavoren overleed 4 Okt 1827, Stavoren
  Janke Annes geboren 9 Jun 1871, Stavoren overleed 2 Aug 1871, Stavoren
  Janke Jelles geboren 13 Jun 1864, Stavoren
  Janke Wiebes geboren 26 Nov 1868, Stavoren overleed 19 Dec 1868, Stavoren
  Janke Wiebes geboren 4 Jan 1871, Stavoren overleed 16 Jan 1871, Stavoren
  Janke Wiebes geboren 13 Sep 1874, Stavoren overleed 6 Jun 1880, Stavoren
  Janke Wiebes geboren 16 Mei 1884, Stavoren overleed 17 Mei 1886, Stavoren
  Jelle geboren 16 Nov 1882 overleed 28 Dec 1952, Stavoren
  Jelle Annes geboren 1 Okt 1872, Stavoren
  Jelle Sjoerds geboren 1 Jan 1829, Stavoren overleed 8 Mei 1888, Stavoren
  Jelle Willems geboren 16 Aug 1896, Stavoren overleed 27 Dec 1964, Stavoren
  Jotje Willems geboren 11 Nov 1898, Stavoren overleed 15 Mei 1966, Stavoren
  Jottje Jelles geboren 1 Jul 1916 overleed 30 Sep 1996, Stavoren
  Neeltje Nenkes geboren 1806 overleed 20 Aug 1812, Stavoren
  Nenke Tjeerds geboren 12 Nov 1761, Stavoren overleed 17 Apr 1832, Stavoren
  Ninke Sjoerds geboren 17 Apr 1824, Stavoren overleed 5 Aug 1907, Stavoren
  Ninke Tjeerds geboren 10 Aug 1816, Stavoren overleed 9 Okt 1826, Stavoren
  Pieter Annes geboren 28 Nov 1865, Stavoren
  Pieter Sjoerds geboren 10 Feb 1833, Stavoren overleed 29 Mei 1844, Stavoren
  Pieter Sjoerds geboren 13 Dec 1845 overleed 23 Sep 1875, Stavoren
  Pieter Wiebes geboren 24 Jun 1878, Stavoren overleed 29 Mei 1879, Stavoren
  Riemke Sjoerds geboren 11 Sep 1818, Stavoren
  Saakje Tjeerds geboren 17 Okt 1817, Stavoren
  Sjoerd Annes geboren 31 Dec 1860, Stavoren
  Sjoerd Jelles geboren 24 Sep 1854, Stavoren overleed 2 Mrt 1942, Stavoren
  Sjoerd Jelles geboren 17 Nov 1907 overleed 13 Mei 1992
  Sjoerd Ninkes geboren 1792 overleed 26 Mrt 1862, Stavoren
  Sjoerd Pieters geboren 26 Jun 1875, Stavoren
  Sjoerd Wiebes geboren 5 Sep 1862, Stavoren overleed 19 Mrt 1887, Stavoren
  Sjoukje Willems geboren 5 Feb 1901, Stavoren overleed 13 Jun 1979, Stavoren
  Sjutje Sjoerds geboren 4 Aug 1886, Stavoren overleed 27 Jun 1887, Stavoren
  Sjutje Willems geboren 7 Feb 1892, Stavoren overleed 2 Mei 1982, Stavoren
  Sytze Willems geboren 13 Mei 1894, Stavoren overleed 28 Apr 1971, Stavoren
  Tjeerd Nenkes geboren 1782 overleed 2 Mrt 1847, Wieringerwaard
  Trijntje Nenkes geboren 23 Mei 1803 overleed 9 Feb 1886, Hemelumer Oldeferd
  Uilk Nenkes geboren 1785 overleed 24 Dec 1812, Stavoren
  Uilke Sjoerds geboren 5 Sep 1836, Stavoren overleed 10 Jun 1892, Workum
  Uilke Tjeerds geboren 5 Nov 1826, Stavoren overleed 10 Nov 1826, Stavoren
  Uilkje
  Uilkje Tjeerds geboren 31 Mrt 1821, Stavoren overleed 16 Sep 1826, Stavoren
  Wiebe Sjoerds geboren 13 Dec 1834, Stavoren overleed 17 Sep 1896, Stavoren
  Willem Annes geboren 2 Jul 1863, Hemelumer Oldeferd
  Willem Jelles geboren 7 Apr 1861, Stavoren
  Willem Wiebes geboren 2 Mrt 1872, Stavoren overleed 15 Apr 1881, Stavoren
  Willie
  Ymkje Willems geboren 4 Jun 1889, Stavoren overleed 1948
  Ymmertje Sjoerds geboren 23 Feb 1816, Stavoren overleed 28 Feb 1816, Stavoren
ZWART
  Broer Hittes geboren 25 Jan 1831, Hindeloopen overleed 11 Feb 1859, Hindeloopen
  Douwe Hittes geboren 5 Nov 1824, Hindeloopen overleed 6 Nov 1824, Hindeloopen
  Fedde Hittes geboren 6 Aug 1826, Hindeloopen
  Hiltjen Hylkes geboren 23 Aug 1776, Oudehaske
  Hitte Douwes overleed Vr 20 Sep 1832
  Jan Geerligs
  Jappe Hittes geboren 17 Sep 1828, Hindeloopen
  Sytske Johan Frederiks geboren Omstr 1897 overleed Omstr 1970
ZWERVER
  Antje Johannes geboren 23 Jul 1874, Wymbritseradeel
  Geeltje Johannes geboren 13 Feb 1883, Harlingen
  Hendrik Nannes geboren 1795, Hindeloopen
  Jacob Johannes geboren 24 Okt 1879, Wymbritseradeel
  Johannes
  K
  Melle Johannes geboren 19 Jun 1877, Wymbritseradeel
  Nanne Douwes geboren 1765 overleed 20 Mei 1832, Hindeloopen
  Tetje Johannes geboren 22 Aug 1871, Woudsend overleed Vr 31 Jan 1944
  Trijn Nannes geboren 1799, Hindeloopen
ZWIER
  Klaasje Harmens geboren Zuidveen (OV) overleed 16 Feb 1819, Oudehaske/Rohel


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZALINGE-ZWIER]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia