Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, [S], T, U, V, W, X, Y, Z,

[SAAKES-SCHRAM], SCHRAM-SYTINGA, SYTINGA-SYTZES


Namen

Geboren

Overleden

SAAKES
  Feitse geboren 27 Aug 1726, Katlijk overleed 27 Aug 1781, Nieuwehorne
  Tjal
SAECKES
  Janke
  Loll geboren 1660 overleed 21 Jun 1699 (1702?), Nieuwehorne
SAKES
  Retse geboren Omstr 1725
  Saakje
  Samme geboren Omstr 1725 overleed Vr 19 Okt 1731
  Samme doop 19 Okt 1731, Katlijk overleed 27 Aug 1781, Nieuwehorne
SALVERDA
  Gerritje geboren 12 Mrt 1856, Makkum overleed 12 Jun 1918, Stavoren
SAMMEDR
  Hanskien geboren 1630, Oudeschoot
  Im geboren 1575 overleed AFT20-01-1608, Oudeschoot
SAMMES
  Feitse geboren 1660 overleed 1689, Nieuwehorne
SANDBRINK
  Douwe geboren 31 Aug 1863, Sneek overleed 18 Okt 1931, Franeker
SANNES
  Albert
SANSTRA
  Cornelis geboren 1947
  Hetty Marlinde geboren 26 Feb 1974, Enkhuizen
  Jorien Christine geboren 10 Mei 1979, Hoorn
  Myung Ja geboren 7 Apr 1975, Seoul (Korea)
SANTEMA
  Nieske Abes
SCHAAF
  Douwe Cornelis
  Taat Douwes geboren 11 Apr 1817, Koudum overleed 11 Dec 1867, Hemelum
SCHAAFF
  Levenloos Sakes geboren 7 Feb 1874, Hemelumer Oldeferd overleed 7 Feb 1874, Hemelumer Oldeferd
  Sake Ages
SCHAAFSMA
  Johannes Jetzes
  Kornelis Wybrens
  Thomas Kornelis geboren 26 Feb 1855, Dantumadeel
  Willemke Johannes geboren 2 Sep 1839, Makkum
SCHACHTSCHABEL
  Daniella Maria Elizabeth Magdalena geboren 3 Jan 1926
SCHAPER
  Anne Jacobs geboren 13 Mei 1889, Hemelumer Oldeferd
  Arjen geboren 12 Mei 1981, Enkhuizen
  Brechtje geboren 20 Feb 1957, Hoogkarspel
  Cornelis Jans geboren 30 Sep 1878, Hemelumer Oldeferd
  Doede Gerlofs geboren 15 Mrt 1880, Hemelumer Oldeferd
  Doede Jacobs geboren 16 Sep 1791, Koudum overleed 11 Mei 1840, Hemelumer Oldeferd
  Doede Jacobs geboren 7 Apr 1836, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Jun 1836, Hemelumer Oldeferd
  Doede Jacobs geboren 5 Aug 1844, Koudum overleed 6 Sep 1925, Workum
  Durk Jans geboren 5 Jun 1867, Hemelumer Oldeferd
  Durk Wabes geboren 8 Okt 1816, Koudum overleed 28 Feb 1895, Hemelumer Oldeferd
  Durk Wabes geboren 12 Mei 1864, Workum
  Geertje geboren 20 Jun 1909, Nijega H.Oldeferd overleed 2000
  Geertje Gerlofs geboren 1 Mei 1886, Hemelumer Oldeferd
  Geertje Jacobs geboren 12 Nov 1841, Koudum
  Geertje Sytzes geboren 5 Feb 1812, Koudum overleed 2 Jun 1847, Hemelumer Oldeferd
  Geeske Jans geboren 19 Jan 1871, Hemelumer Oldeferd overleed 19 Nov 1873, Hemelumer Oldeferd
  Geeske Jans geboren 12 Jul 1882, Hemelumer Oldeferd
  Geeske Wabes geboren 14 Mei 1867, Hemelumer Oldeferd
  Gerlof Gerlofs geboren 9 Aug 1881, Hemelumer Oldeferd
  Gerlof Jacobs geboren 1 Jun 1847, Hemelumer Oldeferd
  Gertje Doedes geboren 24 Jan 1816, Koudum overleed 6 Okt 1840, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Jacobs geboren 7 Jun 1902, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Wabes geboren 7 Jan 1874, Hemelumer Oldeferd overleed 1960, Sneek
  Hendrik Gerlofs geboren 7 Jun 1896, Hemelumer Oldeferd
  Heye Sytzes geboren 26 Mrt 1837, Koudum
  Hijlkje Wabes geboren 6 Dec 1867, Hemelumer Oldeferd
  Hisse Sytzes geboren 19 Sep 1843, Hemelumer Oldeferd
  Hylkjen Jacobs geboren 5 Jun 1833, Koudum overleed 10 Mrt 1855, Hemelumer Oldeferd
  Jacob geboren 23 Mrt 1857, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Aug 1860, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Doede Gerlofs geboren 12 Jan 1877, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Doedes geboren 29 Okt 1813, Koudum overleed 16 Jan 1861, Koudum
  Jacob Durks geboren 19 Aug 1846, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Jans geboren 26 Aug 1876, Hemelumer Oldeferd overleed 31 Jan 1937, Haarlem
  Jacob Sytzes geboren 21 Jan 1807, Koudum overleed 3 Jul 1846, Sneek
  Jacob Wabes geboren 21 Mei 1809, Koudum overleed 10 Jun 1833, Koudum
  Jacob Wabes geboren 1750 overleed 26 Jul 1800, Koudum
  Jacob Wabes geboren 11 Jun 1861, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Wabes geboren 17 Jul 1872, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Aug 1872, Hemelumer Oldeferd
  Jan geboren 12 Okt 1951, Hoogkarspel
  Jan Durks geboren 2 Mrt 1842, Hemelumer Oldeferd overleed 2 Aug 1905, Hemelumer Oldeferd
  Jan Jacobs geboren 8 Feb 1827, Koudum
  Jan Wabes geboren 2 Apr 1898, Workum overleed 6 Feb 1982, Hoorn
  Jan Wabes geboren 16 Nov 1869, Hemelumer Oldeferd
  Jannie geboren 2 Feb 1953, Hoogkarspel
  Jantje geboren 7 Apr 1927, Hoogkarspel
  Jantje Jacobs geboren Omstr 1778, Koudum overleed 31 Jan 1833, Koudum
  Jantje Jacobs geboren 21 Okt 1887, Hemelumer Oldeferd
  Jantje Jacobs geboren 11 Feb 1891, Hemelumer Oldeferd
  Jantje Wabes geboren 17 Sep 1811, Koudum overleed 11 Mrt 1850, Hemelumer Oldeferd
  Johanna geboren 18 Jan 1904, Workum
  Johanna Jacobs geboren 29 Jun 1896, Hemelumer Oldeferd
  Johanna Wabes geboren 28 Nov 1852, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Nov 1942, Hemelumer Oldeferd
  Johannes Jans geboren 11 Feb 1862, Koudum
  Jol Durks geboren 11 Apr 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Jun 1846, Hemelumer Oldeferd
  Jol Durks geboren 10 Nov 1848, Molkwerum overleed 9 Nov 1941, Hemelumer Oldeferd
  Klaas Durks geboren 19 Sep 1852, Hemelumer Oldeferd overleed 9 Jun 1917, Hemelumer Oldeferd
  Klaaske Jacobs geboren 7 Feb 1893, Hemelumer Oldeferd
  Klaaske Sytzes geboren 29 Jan 1829, Hemelumer Oldeferd
  Lijsbeth Durks geboren 5 Sep 1855, Hemelumer Oldeferd overleed 12 Okt 1858, Hemelumer Oldeferd
  Lijsbeth Durks geboren 12 Aug 1859, Hemelumer Oldeferd
  Lolke Jans geboren 14 Sep 1874, Hemelumer Oldeferd
  Martje Wabes geboren 9 Okt 1854, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Mrt 1859, Hemelumer Oldeferd
  Martje Wabes geboren 29 Jul 1870, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Aug 1944, Enkhuizen
  Petrus Gerlofs geboren 5 Feb 1875, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Jacobs geboren 7 Dec 1900, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Jans geboren 16 Nov 1868, Hemelumer Oldeferd overleed 11 Apr 1913, Hemelumer Oldeferd
  Rein Wabes geboren 12 Mei 1864, Workum
  Remco geboren 21 Mei 1978, Enkhuizen
  Ruurdtje Gerlofs geboren 20 Nov 1882, Hemelumer Oldeferd
  Sigrid geboren 20 Jan 1984, Enkhuizen
  Sijtze Jacobs geboren Omstr 1783 overleed 9 Apr 1848, Koudum
  Sjoerd Gerlofs geboren 12 Apr 1884, Hemelumer Oldeferd
  Sytze Sytzes geboren 17 Aug 1833, Koudum
  Trijntje geboren 28 Sep 1948, Hoogkarspel
  Trijntje geboren 18 Feb 1926 overleed 22 Feb 1929
  Trijntje Itje geboren 7 Jul 1901, Workum overleed 1999, Lutjebroek
  Trijntje Jacobs geboren 3 Jan 1838, Koudum overleed 19 Okt 1857, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Wabes geboren 22 Jul 1863, Hemelumer Oldeferd overleed 30 Nov 1918, Franeker
  Wabe Durks geboren 1 Feb 1840, Hemelumer Oldeferd overleed 28 Feb 1917, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 19 Mrt 1776, Koudum overleed 24 Jan 1825, Koudum
  Wabe Jacobs geboren 5 Mei 1829, Koudum overleed 7 Mei 1829, Koudum
  Wabe Jacobs geboren 10 Sep 1830, Hemelumer Oldeferd overleed 6 Okt 1902, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 23 Feb 1886, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Dec 1891, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 23 Jun 1895, Hemelumer Oldeferd overleed 3 Okt 1895, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 10 Dec 1897, Hemelumer Oldeferd overleed 8 Mrt 1899, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 8 Mei 1899, Hemelumer Oldeferd overleed 28 Dec 1970, <Koudum>
  Wabe Jacobs geboren Koudum
  Wabe Jans geboren 11 Nov 1872, Hemelumer Oldeferd overleed 2 Jul 1967, Koudum
  Wabe Pieter geboren 13 Apr 1924, Hoogkarspel
  Willem Wabes geboren Omstr 1813 overleed 1 Dec 1849
  Yfke Gerlofs geboren 1 Apr 1873, Hemelumer Oldeferd overleed 30 Jun 1875, Hemelumer Oldeferd
  Yfke Gerlofs geboren 6 Dec 1878, Hemelumer Oldeferd
  Yke Jacobs geboren 15 Nov 1850, Hemelumer Oldeferd
SCHELLINGA
  Catharina
  Tjerkje Aukes
  Tjerkje Douwes
SCHELTES
  IJnte geboren Omstr 1709, Nijhuizum
SCHELTEZOON
  Eebe
SCHELTINGA
  Duye Jacobs geboren 16 Jan 1861, Stavoren overleed 4 Feb 1862, Stavoren
  Duye Jacobs geboren 5 Mei 1862, Stavoren
  Geertje Jacobs geboren 30 Mei 1867, Stavoren
  Jacob Tjidses geboren 1828 overleed 11 Mrt 1869, Doniawerstal
  Levenloos Jacobs geboren 15 Jan 1866, Stavoren overleed 15 Jan 1866, Stavoren
  Ottje Jacobs geboren 17 Jan 1859, Stavoren overleed 17 Jan 1859, Stavoren
SCHIPPER
  Harmanna
SCHIPPERS
  Aaltje Jacobs geboren 7 Dec 1840, Tjalleberd
  Jacob Wiegers
  Trijntje Jurjens geboren 29 Nov 1865, Oranjewoud overleed 25 Sep 1940, Katlijk
SCHLEBAUM
  Mathilda geboren 15 Feb 1901, Amsterdam overleed 3 Apr 1986, Amsterdam
SCHNEIDER
  Linda C. geboren 5 Apr 1883, Ohio (USA) overleed 18 Sep 1966, Los Angeles
SCHOLTES
  Frou(c)k
  Scholtie doop 11 Jun 1747, Sondel overleed Hemelum
  Vrouwkje doop 2 Aug 1740 overleed Vr 1811
SCHOLTZE
  Lijsbet Jans geboren 6 Sep 1793, Warns overleed 3 Jan 1834, Molkwerum
SCHOTANUS
  Aaltje Anskes geboren 1679, Sloten overleed 29 Nov 1679, Sloten
  Aaltje Anskes geboren 1686, Sloten overleed 17 Aug 1760, Sloten
  Aaltje Bernardus geboren 19 Mei 1623, Britswerd overleed 25 Dec 1662, Sloten
  Aaltje Johannes geboren 23 Mrt 1805, Nijemirdum overleed 8 Sep 1888, Nijemirdum
  Aaltje Petrus geboren 16 Mrt 1670, Leeuwarden
  Aeltje Bernardus geboren 1684, Balk overleed 6 Jul 1722, Anjum
  Akke Annes geboren 6 Mrt 1930, Oudemirdum
  Akke Douwes geboren 22 Aug 1925, Sondel
  Akke Johannes geboren 28 Dec 1925, Oudemirdum
  Anna Catharina Petrus geboren 17 Nov 1639, Sneek overleed Aug 1665, Franeker
  Anne Anskes geboren 13 Mrt 1760, Lemmer overleed 25 Feb 1822, Lemmer
  Anne Gijsberts geboren 3 Sep 1910, Oudemirdum
  Anne Jans geboren 8 Aug 1896, Mirns En Bakhuizen overleed 23 Sep 1974, Koudum
  Anne Johannes geboren 23 Sep 1876, Hemelumer Oldeferd
  Anske Heeres geboren 1656, Sloten overleed 13 Okt 1694, Sloten
  Anske Heeres geboren 1705
  Anske Nolles geboren 1711, Sloten
  Anske Nolles geboren 1768, Heeg
  Anske Theunis geboren 1715, Lemmer
  Anskjen Anskes geboren 1695, Sloten
  Anskjen Anskes geboren 1751, Idskenhuizen
  Antie Heeres geboren 1717
  Antje Bernardus geboren 1682, Balk overleed 6 Feb 1706, Sloten
  Antje Gysberts geboren 7 Nov 1898, Oudemirdum
  Atze Anskes geboren 1735
  Atze Heeres geboren 1713
  Auke Gijsberts geboren 7 Sep 1905, Oudemirdum
  Auke Johannes geboren 27 Apr 1874, Hemelumer Oldeferd
  Aukje Johannes geboren 29 Sep 1879, Hemelum overleed 31 Mei 1947, Balk
  Barbara Petrus geboren 1633, Beusichem
  Bauck Heeres geboren 1715
  Bauke Douwes geboren 12 Sep 1927, Sondel
  Bernardus Gellius geboren 1576, Bolsward overleed 19 Feb 1633, Britswerd
  Bernardus Heeres geboren 1653, Sloten overleed 1689, Balk
  Bernardus Henrici geboren 7 Okt 1589, Franeker overleed 5 Okt 1652, Leiden
  Bernardus Johannes geboren 1609, Goutum
  Bernardus Petrus geboren 24 Nov 1647, Leeuwarden
  Bieke Annes geboren 9 Jun 1797, Lemmer
  Botte Gerrits geboren 1778 overleed 4 Feb 1828, Hemelumer Oldeferd
  Cornelis Anskes geboren 1731
  Cornelis Johannes geboren 14 Mrt 1931, Oudemirdum
  Corneliske Johannes geboren 5 Apr 1923, Mirns En Bakhuizen
  Dieuwke Johannes geboren 1749, Sondel overleed 30 Mei 1779, Amsterdam
  Dochter Bernardus geboren 1605, Hantum
  Doedtie Johannes geboren 10 Jul 1603, Nijehaske overleed 14 Nov 1625, Britsum
  Douwe Anskes geboren 1732
  Douwe Heeres geboren 1709
  Douwe Jan geboren 27 Okt 1959
  Douwe Jans geboren 3 Jun 1895, Mirns En Bakhuizen overleed 2 Okt 1973, Sondel
  Eelke Thijmens geboren 3 Mei 1916, Oudemirdum
  Eelkje Gysberts geboren 13 Nov 1900, Gaasterland
  Eelkje Jans geboren 25 Feb 1907, Mirns En Bakhuizen overleed 6 Dec 1966, Wagenborgen
  Eelkje Klazes geboren 3 Dec 1930, Stavoren
  Fedtie Johannes geboren 1619, Goutum
  Fransje Annes geboren 18 Aug 1787, Lemmer overleed 17 Okt 1843, Oldetrijne
  Frederik Johannes Jantjens geboren 1767, Sondel overleed 24 Dec 1842, Nijemirdum
  Frouck Gellius geboren 1585, Longerhouw
  Froukje Johannes geboren 8 Jul 1808, Nijemirdum overleed 27 Mrt 1849, Wijckel
  Geeltje Harmens geboren 1767, Lemmer
  Geertie Jantjens geboren 1753, Sondel
  Geertie Theunis geboren 1718, Lemmer
  Geertje Anskes geboren 4 Sep 1747, Idskenhuizen overleed Vr 1749
  Geertje Johannes geboren Vr 25 Aug 1743, Sondel
  Geertje Nolles geboren 1718, Sloten overleed 20 Nov 1718, Sloten
  Gellius Bernardi geboren 1549, Oudeschoot overleed Na 1624, Franeker
  Gerrit geboren 30 Okt 1813, Hemelumer Oldeferd overleed 23 Aug 1849, Gaasterland
  Gerrit Anskes geboren 10 Feb 1743, Idskenhuizen
  Gerrit Johannes geboren 1607, Goutum
  Gerrit Nolles geboren 1774, Woudsend
  Gertjen Anskes geboren 24 Sep 1735, Idskenhuizen overleed bef23-02-1826, Wijckel
  Gosse Thijmens geboren 10 Jul 1913, Oudemirdum
  Grietie Petrus geboren 26 Apr 1639, Leeuwarden
  Grietje Annes geboren 25 Nov 1926, Oudemirdum
  Grietje Johannes geboren 10 Okt 1801, Oudemirdum overleed 23 Feb 1852, Sondel
  Gysbert Johannes geboren 28 Sep 1868, Hemelum overleed 21 Apr 1953, Bolsward
  Gysbert Thijmens geboren 14 Aug 1909, Oudemirdum overleed 18 Mrt 2001, Oudemirdum
  Harmen Johannes geboren 1745, Sondel
  Harmen Theunis geboren 1719, Lemmer
  Harmen Theunis geboren 1722, Lemmer overleed 1 Mei 1813, Lemmer
  Heere Anskes geboren 1681, Sloten
  Heere Anskes geboren 6 Dec 1758, Lemmer
  Heere Anskes geboren 1753, Idskenhuizen
  Heere Anskes geboren 6 Mrt 1758, Idskenhuizen
  Heere Bernardus geboren 25 Nov 1688, Balk
  Heere Nolles geboren 1714, Sloten overleed 29 Apr 1775, Sloten
  Heere Theunis geboren 1728, Balk
  Heere Theunis geboren 1732, Balk
  Helena Johannes geboren 1756, Hemelum
  Hendrik Johannes geboren 15 Nov 1797, Oudemirdum
  Hijlck Heeres geboren 1747, Sloten
  Hiltie Anskes geboren 1744, Lemmer
  Hiltie Anskes geboren 1748, Lemmer overleed Na 1749, Lemmer
  Hiltie Anskes geboren 29 Dec 1754, Lemmer
  Hiltje Annes geboren 21 Nov 1788, Lemmer
  Hiltje Harmens geboren 1764, Lemmer
  Hobbe Gellius geboren 1583, Longerhouw
  Ieke Gysberts geboren 23 Aug 1902, Gaasterland
  Ittje Bottes geboren 17 Jun 1815, Oudega overleed 12 Nov 1893, Hemelumer Oldeferd
  Jan Annes geboren 22 Aug 1924, Rijs overleed 21 Jul 1947, Tjileungir-Oost Java
  Jan Annes geboren 1 Sep 1936, Oudemirdum
  Jan Douwes geboren 30 Dec 1931, Sondel overleed 25 Apr 2005, Lemmer
  Jan Heeres geboren 1751, Sloten overleed 5 Jul 1752, Sloten
  Jan Jantjens geboren 1756, Sondel
  Jan Johannes geboren 16 Sep 1866, Hemelum overleed 22 Jun 1951, Sondel
  Jan Johannes geboren 4 Mei 1812, Wyckel overleed 8 Aug 1890, Hemelumer Oldeferd
  Jan Klazes geboren 26 Jun 1935, Molkwerum
  Jan Thijmens geboren 5 Mei 1904, Sondel
  Janke Anskes geboren 23 Sep 1764, Lemmer overleed Vr 1790, Lemmer
  Janneke Nolles geboren 1719, Sloten overleed 16 Okt 1719, Sloten
  Janneke Nolles geboren 1727, Sloten overleed 10 Apr 1775, Sloten
  Janneke Theunis geboren 1725
  Jannie Klazes geboren 3 Dec 1930, Stavoren
  Jantjen Nolles geboren 1725, Sloten overleed Na 6 Jan 1799, Sondel
  Jelle Bernardus geboren 1619, Britswerd
  Jelle Johannes geboren 1605, Longerhouw
  Jelle Petrus geboren 17 Okt 1637, Sneek
  Jeltje Jantjens geboren 1761, Sondel overleed 3 Aug 1814, Sondel
  Johanna Jans geboren 15 Jan 1894, Mirns En Bakhuizen overleed 22 Feb 1894, Mirns En Bakhuizen
  Johanna Jans geboren 6 Dec 1898, Mirns En Bakhuizen overleed 10 Mrt 1967, Oudemirdum
  Johanna Johannes geboren 1752, Sondel
  Johannes Annes geboren 21 Okt 1933, Oudemirdum
  Johannes Bernardus geboren 1612, Britswerd
  Johannes Gellius geboren 1577, Bolsward overleed 1626, Goutum
  Johannes Gysberts geboren 23 Mrt 1897, Oudemirdum
  Johannes Jans geboren 29 Mrt 1835, Oudemirdum overleed 31 Jul 1918, Hemelum
  Johannes Jans geboren 20 Jan 1893, Mirns En Bakhuizen overleed 24 Nov 1968, Oudemirdum
  Johannes Johannes geboren 1621, Goutum
  Johannes Nolles geboren 1716, Sloten overleed 9 Feb 1769, Sloten
  Johannes Petrus geboren IJlst
  Johannes Thijmens geboren 26 Jun 1902, Hemelum
  Kind Anskes geboren 1728
  Kind Anskes geboren 1729
  Kind Anskes geboren 1737
  Kind Jantjens overleed 11 Apr 1752, Sloten
  Klaas geboren 18 Feb 1955
  Klaas Jans geboren 1 Nov 1903, Rijs overleed 22 Aug 1989, Balk
  Klaas Jans geboren 18 Feb 1901, Mirns En Bakhuizen overleed 26 Jul 1902, Mirns En Bakhuizen
  Krijn Bottes geboren 1808, Oudega
  Levenloos geboren 14 Sep 1841, Gaasterland
  Levenloos Jans geboren 14 Feb 1882, Hemelumer Oldeferd overleed 14 Feb 1882, Hemelumer Oldeferd
  Lolkjen Heeres geboren 1703
  Maria geboren 22 Mei 1957
  Maycke Bernardus geboren 1608, Britswerd
  Maycke Johannes geboren 1 Jan 1601, Nijehaske overleed 26 Apr 1625, Franeker
  Meinardus Henrici
  Meine geboren 9 Feb 1964
  Nolle Anskes geboren 1684, Sloten overleed 20 Aug 1747, Sloten
  Nolle Anskes geboren 6 Mei 1740, Idskenhuizen overleed 23 Apr 1820, Woudsend
  Nolle Heeres geboren 1741, Sloten
  Nolle Jantjens geboren 1759, Sondel
  Nolle Jantjens geboren 1764, <Sondel>
  Nolle Johannes geboren 1747, Sondel
  Petrus Bernardus geboren 22 Nov 1610, Dronrijp overleed 1674, Leeuwarden
  Petrus Gellius geboren 1592, Beusichem overleed 1641, Sneek
  Petrus Johannes geboren 1623, Goutum
  Pierckien Anskes geboren 1734
  Pieter Petrus geboren 19 Nov 1641, Sneek
  Piets Heeres geboren 1744, Sloten
  Popkjen geboren 18 Mrt 1819, Hemelumer Oldeferd overleed 14 Jul 1906, Gaasterland
  Popkjen Anskes geboren 2 Dec 1749, Idskenhuizen overleed 23 Jun 1812, Oudega
  Poppe Nolles geboren 1721, Sloten overleed 5 Jan 1731, Sloten
  Riemer Nolles geboren 1777, Woudsend overleed Vr 1811
  Rijme geboren 1 Okt 1823, Hemelumer Oldeferd overleed Hemelumer Oldeferd
  Rimmer geboren 23 Jun 1821, Hemelumer Oldeferd overleed Hemelumer Oldeferd
  Rinsckien Gellius geboren 1590, Mijnsheerenland overleed 17 Dec 1619, Tietjerk
  Roelof Annes geboren 7 Feb 1932, Oudemirdum overleed 9 Jan 2000, Visalia Californie
  Roelof Gysberts geboren 15 Sep 1895, Oudemirdum
  Roelof Johannes geboren 1611, Goutum
  Romke geboren 11 Mrt 1817, Hemelumer Oldeferd overleed 28 Aug 1897, Gaasterland
  Sara Johannes geboren 27 Aug 1637, Sneek
  Sippe Heeres geboren 1707
  Sjoerd geboren 11 Mrt 1817, Hemelumer Oldeferd overleed 19 Jul 1851, Gaasterland
  Sjoerdje Anskes geboren 12 Jun 1745, Idskenhuizen
  Syberig Nolles geboren 1728, Sloten overleed 12 Apr 1748, Sloten
  Teunis Anskes geboren 7 Sep 1757, Lemmer
  Theunis Annes geboren 19 Sep 1793, Lemmer
  Theunis Anskes geboren 1682, Sloten overleed Na 1749
  Thymen Johannes geboren 28 Nov 1870, Hemelum overleed 2 Jul 1944, Oudemirdum
  Tiemen Jans geboren 3 Mei 1833, Oudemirdum overleed 27 Okt 1852, Oudemirdum
  Tietje Jans geboren 26 Apr 1838, Mirns En Bakhuizen overleed 16 Okt 1925, Mirns En Bakhuizen
  Tjiets Gerrits geboren Omstr 1775 overleed 31 Dec 1862, Sloten
  Tjits Nolles geboren 13 Dec 1762, Heeg overleed 2 Apr 1827, Woudsend
  Wander geboren 29 Jul 1958
  Wieger Nolles geboren 1765, Heeg
  Wijpke Nolles geboren 1771, Heeg
  Wytske Johannes geboren 8 Mrt 1865, Hemelum overleed 26 Jan 1939, Molkwerum
  Ybeltje Bernardus geboren 1686, Balk
  Yke Gijsberts geboren 27 Jun 1907, Oudemirdum
SCHOTANUS  STERRINGA
  Aeltje Christianus geboren 13 Apr 1634, Cornjum
  Aletheia Johannes geboren 14 Nov 1675, Franeker
  Aletheia Johannes geboren 3 Jan 1677, Franeker
  Aletheia Johannes geboren 14 Nov 1678, Franeker
  Aletheia Johannes geboren 30 Mei 1695, Franeker
  Aletheia Johannes geboren 2 Feb 1699, Franeker
  Aletta Hobbes geboren 13 Nov 1690, Bolsward
  Althea Hobbes geboren 31 Jan 1682, Bolsward
  Bernard Hobbes geboren 10 Dec 1686, Bolsward
  Bernardus Christianus geboren 1641, Franeker overleed 1705, Leeuwarden
  Bernardus Hobbes geboren 11 Okt 1688, Bolsward overleed 13 Sep 1738, Bolsward
  Catharina Christianus geboren 2 Jul 1637, Cornjum
  Christiaan Bernardus geboren 28 Okt 1677, Leeuwarden
  Christiaen Hobbes geboren 17 Jul 1684, Bolsward
  Christianus Bernardus geboren 16 Aug 1603, Schingen overleed 12 Nov 1671, Franeker
  Christianus Johannes geboren 30 Sep 1674, Franeker
  Christianus Johannes geboren 27 Apr 1697, Franeker
  Eelkjen Johannes geboren 19 Aug 1680, Franeker
  Eelkjen Johannes geboren 14 Mrt 1683, Franeker
  Eelkjen Johannes geboren 5 Apr 1686, Franeker
  Gellius Christianus geboren 17 Mrt 1631, Cornjum overleed 18 Jan 1649, Franeker
  Hobbe Christianus geboren 1647, Franeker overleed Vr 1701
  Johanna Aletta Bernardus geboren 9 Nov 1684, Goutum overleed Vr 2 Jan 1686
  Johanna Aletta Bernardus geboren 2 Jan 1686, Goutum
  Johannes Christianus geboren 1642, Franeker overleed 6 Mei 1699, Midlum
  Johannes Hobbes geboren 10 Dec 1686, Bolsward
SCHOUTEN
  George
SCHRAM
  Grietje Jurjens geboren Omstr 1833, Balk overleed 19 Jul 1901, Harich


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, [S], T, U, V, W, X, Y, Z,

[SAAKES-SCHRAM], SCHRAM-SYTINGA, SYTINGA-SYTZES

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia