Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, [E], F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[EBEDR-EYLES]


Namen

Geboren

Overleden

EBEDR
  Auck geboren 1512, Sloten
  Emck geboren 1571
  Jacobien geboren 1579
  Mein
EBES
  Aucke geboren 1577
  Barre geboren 1559
  Beernd geboren 1565
  Claes geboren 1581
  Hoite geboren 1569
  Jeen geboren 1575
  Poppe geboren 1561
  Rommert geboren 1573
ECOMA
  Jeltje Everts geboren 16 Nov 1724, Oldeboorn
EDES
  Aucke geboren 1526
  Rein geboren 1524 overleed Vr 1543
EEDEDR
  Jelcke
EEKER
  Jacobje Jacobs geboren Omstr 9 Nov 1704, Blokzijl
EELCKEDR
  Hylck geboren 1546, Leeuwarden
EELCKES
  Eede geboren 1548, Leeuwarden
  Eyle geboren 1543, Leeuwarden
  Jacob geboren 1545, Leeuwarden
EELCKESDR
  Weenck
EELCKESZ
  Rettie geboren 1580 overleed 18 Mrt 1646, Katlijk
EELKEDR
  Tiethje geboren 1552, Leeuwarden
EENSHUISTRA
  Pyter Clases
EEUWES
  Fookle
  Tietske doop 30 Aug 1675, Ferwerd
EIDSMA
  Ageus Johannes
EILEDR
  Anne geboren 1555 overleed Na 28 Mei 1617
EILERDI
  Jacobus
EILES
  Sybrant
EILESZN
  Folckert
EISSESZN
  Jan geboren 1570 overleed VOOR 24-09-1650, Nijbrongerga
EITS
  Etjen (Elske)
ELSINGA
  Antje geboren 25 Mei 1873, Utingeradeel
  Antje Eeuwes geboren 20 Apr 1871, Utingeradeel
  Dirk geboren 9 Apr 1868, Schoterland
  Dirk Eeuwes geboren 12 Jun 1866, Utingeradeel
  Eeuwe Lieuwes geboren 8 Feb 1832, Oldeboorn overleed Na Apr 1887
  Henk
  Jan Simons geboren 11 Dec 1792, Franeker overleed 10 Okt 1872
  Janke Eeuwes geboren 17 Mei 1863, Utingeradeel
  Lieuwe Eeuwes geboren 30 Jun 1859, Oldeboorn overleed 30 Mei 1934, Amsterdam
  Lieuwe Wybes
  Sytske Eeuwes geboren 15 Apr 1862, Utingeradeel
  Wolter
EMBREE
  Anna A. geboren 31 Mei 1966, Iowa City, Iowa
  Emily C. geboren 11 Jun 1964, Iowa City, Iowa
  Jennie L. geboren 16 Apr 1971, Iowa City, Iowa
  Robert
ENNIS
  Sjoerdtje geboren Omstr 1728, Elahuizen
EPES
  Lolle
EPES ADAMA
  Jacob
  Lolle geboren 1544 overleed 1609, Franeker
  Sybrandt
  Trijntje
EPPINGA
  Akke
ERNES
  Mathijs
  Sjef
  Wouter Arone
EVELEENS
  Haasje
EVERENS
  Hendrik geboren Omstr 1660 overleed Na 18 Apr 1694
EVERENZN
  Hendrick geboren 1575 overleed AFT20-01-1608, Oudeschoot
EVERS
  Sara Catharina
EVERTS
  Albert geboren 1700 overleed 14 Jul 1760
  Andries
  Grietje
  Hendrik
  Jan geboren 1690 overleed 15 Okt 1755, Katlijk
  Jebbigjen geboren 1690 overleed 11 Jun 1780
  Oebele geboren 1690 overleed 9 Jan 1770, Katlijk
  Reinder
  Reinsch
  Trijntje geboren 1700
  Wessel
EVERTSDR
  Els geboren 1560, Hoornsterzwaag overleed Vr 12 Nov 1606, Hoornsterzwaag
  Martien geboren 1540 overleed Na 30 Jan 1605
  Trijn geboren Omstr 1570
EYLES
  Eelcke geboren 1518, Rotsterhaule
  Egbert geboren 1534, Haule
  Folkert geboren 1520, Haule
  Hylck geboren 1522, Haule
  Jacob geboren 1526, Haule
  Merck geboren 1528, Haule
  Reyn geboren 1516, Haule
  Thys geboren 1524, Haule


Geen achternaam, <, A, B, C, D, [E], F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[EBEDR-EYLES]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia