Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, [M], N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[MADELEY-MUSELAAR]


Namen

Geboren

Overleden

MADELEY
  Gerard
MANDEMAKER
  Akke
MARTENS
  Aefke
  Ijttje geboren Omstr 1714, Nijhuizum
  Loltje geboren Omstr 1660
  Lucas Jacobs geboren 1797
  Romkje geboren 1700 overleed Na 1784
  Thomas overleed Na 1759
  Wijbe (of Wijtze)
MARTENSDR
  Trijn
MARTENSZ
  Cornelis
MARTENSZN
  Jan geboren 1570 overleed AFT07-03-1655
  Pier geboren 1565 overleed VOOR 27-01-1640, Oudeschoot
MATHIA
  Jorgen Hendrik
MAURITS
  Hitje Gerbens
MC LALLEN
  Onbekend geboren 14 Aug 1951
  David Henry geboren 25 Sep 1954, Ithaca, New York
  Helen Marie geboren 16 Dec 1955, Ithaca, New York
  Margaret Ann geboren 15 Jan 1959, Ithaca, New York
  Mary Ruth geboren 23 Aug 1953, Ithaca, New York
  Robert Mac Gregor geboren 12 Dec 1907, Mesilla Park, New Mexico Territory
MEER
  Douwe Tjiepkes van der
  Hendrik Douwes Van Der geboren 15 Mei 1828, Harlingen
  Hinke Hendriks Van Der geboren 17 Jun 1861, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Apr 1914, Stavoren
  Hinke Van Der geboren 19 Apr 1859, Hemelumer Oldeferd
  Maria Martens Van Der geboren 22 Nov 1840, Hemelumer Oldeferd
  Marten Lieuwes Van Der
MEERENDONK
  Angele van
MEESTER
  Albert Tijmens geboren 21 Mrt 1777, Giethoorn
  Andre geboren 10 Okt 1980, Enkhuizen
  Jan Jacobs
  Petrus Hendrikus Maria
  Roelof Hillebrands geboren 20 Mrt 1801, Wolvega overleed 5 Mei 1876, Wolvega
  Rudy geboren 15 Sep 1978, Hoorn
  Sabina geboren 3 Mei 1984, Enkhuizen
  Sijke Jans geboren 18 Okt 1797, Oudehaske overleed 12 Mei 1870, Kolderwolde
MEIJER
  Elisabeth Nelleke (Bep) geboren 7 Okt 1956, Amsterdam
  Lummigjen Jacobs overleed 10 Mrt 1753
MEIJERS
  Ida geboren 26 Feb 1790 overleed 26 Feb 1825
MEIJLESZN
  Jelle geboren 1525 overleed AFT1558, Katlijk
MEINARDIE
  Abe doop 23 Jan 1687, Heerenveen
  Antje doop 28 Sep 1684, Heerenveen
  Freerk doop 26 Jun 1692, Heerenveen
  Jacobus doop 15 Jul 1694, Heerenveen
  Johannes doop 7 Nov 1697, Heerenveen
  Rikjen doop 29 Sep 1689, Heerenveen
  Swaantje doop 10 Nov 1700, Heerenveen
MEINDERTS
  Tea
MEINEDR
  Antie geboren 1600
  Eeuw geboren 1570 overleed VOOR 27-01-1640
MEINES
  Barre geboren 1573, Nieuweschoot
  Foppe geboren 1581, Nieuweschoot
  Gosse geboren 1575, Nieuweschoot
  Jel geboren 1645 overleed 1737, Oranjewoud
  Sipke
MEINESDR
  Anne Haitie
MEINESZN
  Wybe geboren 1610 overleed 1653
MEINSMA
  Jacob
MELCHERS
  Cornelis Joukes geboren 10 Jul 1829, Hemelumer Oldeferd overleed 18 Apr 1875, Hemelumer Oldeferd
  Jouke Cornelis
MELLEMA
  Jannigje
MERCKS
  Eyle geboren 1553, Leeuwarden
  Grietke Margaretha geboren 1559, Leeuwarden overleed 1584, Groningen
  Thys
METSCH(K)ER
  Willem Johannes
MEULEN
  Geertje Kornelis Van Der
MEULENBERG
  Cornelis Gerard
MEYER
  Klaske geboren 26 Jun 1959
MEYES
  Wiebe geboren Omstr 1725 overleed 1789
MEYNTES
  Mincke geboren Irnsum
MIEDEMA
  Trijntje Klazes
MIETUS
  Jaane geboren 15 Jan 1901, Scherlebeck, Westfalen, Preussen overleed 16 Mei 1985
MINK
  Grietje Tijmens
MINNES
  Elisabeth geboren 6 Dec 1810, Leeuwarden overleed 19 Jul 1886, Anloo (Dr)
MOERMAN
  Antje Geerts geboren 5 Mrt 1840, Haskerland overleed 26 Jul 1875, Aengwirden
  Geert Jans
  Roelofje Jans geboren 1755 overleed 29 Mei 1824, Aengwirden
MOES
  Leeke geboren 24 Aug 1912, Amsterdam overleed 6 Okt 1961, Amsterdam
MOLEMA
  Grietje Doedes
MOLENAAR
  Jan Fredriksz
  Maria geboren 17 Apr 1870, Rhoon overleed 2 Nov 1924, Groningen
  Sieske geboren 4 Jan 1827, Vlieland
  Trijntje overleed Vr 26 Jan 1900
MOLLES
  Hiltie geboren 1618, Sloten overleed 28 Okt 1683, Sloten
  Molle
MONSMA
  Marcus geboren 12 Mrt 1890, Harlingen
  Marcus geboren 14 Mrt 1892, Harlingen
  Marcus geboren 4 Okt 1888, Harlingen
  Simon
  Thomas geboren 9 Mei 1887, Harlingen
MOOIJ
  Doed Sipkes overleed 7 Feb 1860, Hemelumer Oldeferd
  Hendrikje Jans
MOUS
  Klaske geboren 1956
MUIZELAAR
  Douwe Geerts geboren 26 Aug 1893, Gaasterland
  Geert
  Hains Simkes
  Harmina Ida geboren 26 Jun 1954, Amsterdam
  Johanneske Geerts geboren 10 Okt 1897, Gaasterland
  Klaas Geerts geboren 24 Feb 1900, Gaasterland
  Sietske Geerts geboren 24 Apr 1891, Gaasterland
  Simke Willem geboren 9 Mei 1921, Koudum overleed 14 Sep 1965, Amsterdam
  Steffen Geerts geboren 19 Jun 1889, Gaasterland
MULDER
  Aat Gerrits geboren 20 Jun 1774, Oudemirdum overleed 5 Feb 1809, Balk
  Anne Jans geboren 27 Jun 1874, Stavoren
  Beernt Gerrits
  Berend Jans geboren 16 Jan 1873, Stavoren
  Dieuwke geboren 6 Nov 1894, Stavoren overleed 1 Dec 1966, Stavoren
  Dirk Jans geboren 5 Mrt 1871, Stavoren overleed 28 Dec 1891, Stavoren
  Douwe
  Gerrit
  Jan Berends geboren 1839, Stavoren overleed 10 Aug 1874, Stavoren
  Jies Jans geboren 7 Sep 1869, Stavoren
  Murkje Gerrits geboren Omstr 1870 overleed Omstr 1905
  Sipkje geboren 28 Nov 1900, Stavoren overleed 27 Okt 1993, <Driesum>
MULERT
  Egbert geboren Omstr 1344, Hasselt
  Mechteld geboren Omstr 1370, Hasselt overleed Na 1416
MULLENAAR
  Ybeltje Wessels geboren 1755, Balk overleed 19 Nov 1824, Gaasterland
MUNNIKS
  Trijntje Hendriks geboren 1784 overleed 7 Jul 1836, Stavoren
MUNNIKSMA
  Antje Harmens
  Rense Arjen geboren 6 Mei 1978, Harlingen
MUNNIX
  Johan Felix
  Tjettje Johans geboren 27 Jul 1837, Hemelumer Oldeferd overleed 19 Apr 1906, Leeuwarden
MURKS
  Dieuwke
MUSELAAR
  Hiltje Annes


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, [M], N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[MADELEY-MUSELAAR]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia