Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

[VALK-VAN RUINEN], VAN RUINEN-VOS


Namen

Geboren

Overleden

VALK
  Atte Joukes geboren 4 Dec 1819, Hemelumer Oldeferd
  Douwe Jans geboren 12 Jan 1866, Hemelumer Oldeferd
  Geert geboren Omstr 1806
  Gettje Jans Valk geboren 25 Apr 1876, Hemelumer Oldeferd
  Ids Jans geboren 3 Mrt 1881, Hemelumer Oldeferd
  Ids Jantjen geboren Omstr 1795
  Jacob geboren Omstr 1801
  Jan Geerts
  Jantje Joukes geboren Omstr 1754 overleed 11 Sep 1817, Hemelumer Oldeferd
  Jantjen Joukes geboren 17 Mei 1822, Hemelumer Oldeferd
  Jas Joukes geboren 16 Jan 1825, Koudum overleed Dec 1889, Koudum
  Jouke Jantjes geboren 12 Okt 1777, Koudum overleed 29 Mei 1826, Koudum
  Klaaske geboren Omstr 1799
  Klaaske Idzes geboren 4 Okt 1828, Koudum overleed 16 Jan 1902, Hemelumer Oldeferd
  Rinke Jans geboren 16 Mrt 1871, Hemelumer Oldeferd
  Ruurtje Joukes geboren Omstr 1810 overleed 23 Dec 1815, Hemelumer Oldeferd
  Titte Jans geboren 5 Apr 1867, Hemelumer Oldeferd
  Tjemme geboren Omstr 1786
  Trijntje Jans geboren 26 Okt 1868, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Jantjes geboren 10 Apr 1780 overleed 17 Jan 1820, Balk
  Wyb geboren Omstr 1808
VAN AKKEREN
  Florence May geboren 25 Okt 1917, Dunkirk, New York
  Jacob Johannes geboren 6 Sep 1866, Sneek overleed 31 Dec 1950, Ann Arbor, Michigan
  Jacob John geboren 13 Feb 1949, San Francisco, California
  Jennie Emma geboren 2 Aug 1909, Dunkirk, New York overleed 7 Jul 1999, Chelsea, Michigan
  John Jacob geboren 7 Dec 1910, Dunkirk, New York overleed 1 Aug 1987, Eureka, California
VAN AKKEREN DIETERLE
  Richard
VAN ARENTSMA
  Helena Hylck
VAN ASPEREN
  Sybrig geboren 24 Mei 1904 overleed 5 Okt 1987, Stavoren
VAN AUCKAMA
  Ansck geboren Leeuwarden
  Hijlck
  Jacob Sybrants
VAN BEEST
  Marijke geboren 28 Feb 1946 overleed 22 Aug 2007, 's Gravenhage
VAN BERGEN
  Ben geboren 18 Dec 1944, Indonesie
  David Emile geboren 21 Jun 1976, 's Gravenhage
  Edwin Benjamin geboren 29 Jun 1978, 's Gravenhage
  Justin Benjamin geboren 5 Apr 2006, Leiden
  Sam Thomas geboren 8 Jun 2003, 's Gravenhage
VAN BEUSICHEM
  Gijsbertha Maria geboren 22 Feb 1867, Ijzendoorn
  Herman
VAN BEYMA
  Anna Maria
VAN BREE
  Jan overleed Rotterdam
VAN BURGEL
  Dirk geboren 2 Jan 1906, De Werken en Sleeuwijk Nb
  Dirkje
  Teunis geboren 12 Feb 1868, De Werken en Sleeuwijk Nb overleed 31 Jan 1944, Schoonhoven
VAN BUTTINGA
  Cornelius geboren 1628, Leeuwarden overleed 1659?
  Jacob Cornelius geboren 17 Aug 1655, Leeuwarden
  Jacob Cornelius geboren 13 Jan 1658, Leeuwarden
  Lijsbeth Cornelius geboren 25 Jan 1657, Leeuwarden
VAN COEHOORN
  Eske
VAN DALEN
  Jantien
VAN DAM
  Jelle
VAN DE HORST
  Johanna geboren 4 Jun 1900, Nieuwendam overleed 2 Apr 1995, Grootebroek
  Thomas geboren 5 Okt 1871, Monnickendam
VAN DEN CLOOSTER
  Agnes geboren Omstr 1350, Coevorden overleed Na 1421
  Boldewijn geboren Omstr 1323, Coevorden
  Johan geboren Omstr 1403, Ruinen
  Roelof geboren Omstr 1436
VAN DEN DAM
  Knierke Aukes
VAN DEN DRIESCHE
  Maria geboren 1549 overleed 22 Dec 1597, Franeker
VAN DEN OEVER
  Geysk(ch)e Bouwes geboren 1788 overleed 22 Dec 1859, Workum
VAN DER BANK
  Froukje geboren 4 Okt 1842, Hemelumer Oldeferd overleed 8 Feb 1919, Hemelumer Oldeferd
VAN DER BERG
  Bertha
VAN DER BOS
  Dieke Andries geboren Omstr 1809 overleed 11 Jan 1889, Opsterland
VAN DER BOSCH
  Foekje Johannes
VAN DER DRAAI
  Andries geboren 15 Nov 1832, Opsterland
  Iemke
  Jalder Oebeles geboren Omstr 1802
  Jaldert geboren 21 Apr 1846, Opsterland
  Jan geboren 8 Jul 1877, Schoterland
  Jan Oebeles geboren Omstr 1809 overleed 4 Jan 1882, Opsterland
  Jouke geboren 19 Jan 1851, Opsterland
  Jouke Oebeles geboren Omstr 1795
  Jurjen geboren 29 Feb 1844, Opsterland
  Lieuwe Oebeles geboren Omstr 1804
  Lolkjen geboren 24 Jun 1841, Opsterland
  Oebele geboren 7 Nov 1834, Opsterland
  Oebele Joukes geboren Omstr 1766 overleed 12 Feb 1853, Opsterland
  Pier geboren 10 Dec 1878, Jubbega-Schuraga
  Tamme geboren 8 Feb 1837, Opsterland
  Thamme Oebeles geboren Omstr 1798
  Trijntje geboren 26 Feb 1839, Opsterland
  Yme Jans geboren 2 Dec 1848, Opsterland overleed 6 Jan 1880, Schoterland
VAN DER ENDE
  Wytze Johannes
VAN DER GEEST
  Fetje geboren 15 Jan 1866, Harlingen overleed 8 Jul 1896, Harlingen
VAN DER GOOT
  Aaltje Jans geboren Omstr 1768 overleed 5 Apr 1832
  Jan Durks geboren Oosterzee
  Jetske geboren 7 Okt 1857, Doniawerstal overleed 24 Jan 1888, Stavoren
  Pietertje Jans geboren 25 Aug 1761, Wyckel overleed 5 Dec 1836, Wyckel
  Stoffel Folkerts
  Tjitske geboren 2 Jun 1942, Harich
VAN DER HAULE
  Arendt geboren 1550, Leeuwarden
VAN DER HEIDE
  Symentje geboren 3 Mei 1832, Harlingen
VAN DER HONING
  Aaltje Hendriks geboren 8 Jul 1867, Langezwaag overleed 31 Okt 1879, Langezwaag
  Andries Hendriks geboren 14 Okt 1849, Schoterland
  Andries Jans geboren 23 Feb 1823, Schoterland overleed 26 Feb 1894, Schoterland
  Andries Meeuwes geboren 19 Mei 1892, Schoterland
  Annigje Hendriks geboren 25 Aug 1872, Langezwaag overleed 27 Jul 1958, Dantumawoude
  Antje Jans geboren 27 Apr 1825, Schoterland
  Antje Meeuwes geboren 8 Okt 1889, Schoterland
  Antje Wybes geboren 7 Sep 1823, Schoterland overleed 21 Feb 1896, Schoterland
  Elisabeth Hendriks geboren 28 Dec 1887, Langezwaag overleed Na 1967, Chicago
  Fokje Jans geboren 13 Sep 1902, Schoterland
  Heinze Retzes geboren 5 Jan 1879, Opsterland
  Hendrik Hendriks geboren 15 Jul 1847, Schoterland
  Hendrik Jans geboren 20 Jan 1899, Schoterland
  Hendrik Jans geboren 5 Aug 1821, Schoterland
  Hendrik Meeuwes geboren 4 Okt 1887, Schoterland
  Hendrik Wybes geboren 1 Apr 1833, Katlijk overleed 28 Dec 1912, Langezwaag
  Jan Hendriks geboren 14 Dec 1789, Oranjewoud overleed 13 Mei 1834, Katlijk
  Jan Hendriks geboren 26 Apr 1845, Schoterland
  Jan Yntzes geboren 28 Okt 1865, Katlijk overleed 1 Nov 1950, Katlijk
  Janke Jans geboren 25 Nov 1895, Schoterland
  Jantje Hendriks geboren 27 Sep 1869, Langezwaag overleed 22 Mrt 1935, Soest
  Jantje Retzes geboren 13 Feb 1864, Opsterland
  Jeltje Jans geboren 25 Mei 1827, Schoterland
  Johannes Retzes geboren 20 Jun 1872, Aengwirden
  Levenloos geboren 30 Dec 1881, Schoterland overleed 30 Dec 1881, Schoterland
  Levenloos geboren 23 Jun 1895, Schoterland overleed 23 Jun 1895, Schoterland
  Martje Jans geboren 20 Okt 1832, Schoterland
  Martje Meeuwes geboren 16 Feb 1883, Schoterland overleed 23 Okt 1884, Schoterland
  Martje Meeuwes geboren 26 Mei 1885, Schoterland overleed 19 Aug 1950
  Meeuwes geboren 3 Dec 1857 overleed 25 Dec 1920, Katlijk
  Pietje Jans geboren 24 Okt 1908, Schoterland overleed 9 Sep 1993, Sneek
  Retze Wybes geboren 15 Feb 1837, Schoterland overleed 30 Jan 1926, Aengwirden
  Sake Jans geboren 26 Mei 1893, Schoterland overleed 6 Jul 1979, Katlijk
  Sietze Hendriks geboren 15 Dec 1864, Schoterland
  Tetje Jans geboren 11 Jun 1897, Schoterland
  Tetje Jans geboren 9 Nov 1900, Schoterland overleed 13 Jul 1995, De Knipe
  Trijntje Wybes geboren 21 Mrt 1826, Schoterland overleed 3 Jan 1851, Schoterland
  Wiebe Hendriks geboren 29 Jun 1876, Langezwaag overleed 5 Mei 1949, Benedenknijpe
  Wiebe Retzes geboren 25 Dec 1868, Gersloot overleed 23 Okt 1947, Gersloot
  Willem Hendriks geboren 19 Aug 1879, Langezwaag overleed 6 Mrt 1969, Heerenveen
  Wybe Hendriks geboren 29 Sep 1794, Oranjewoud overleed 14 Jan 1855, Mildam
  Yntze Jans geboren 14 Apr 1830, Katlijk overleed 22 Aug 1897, Katlijk
VAN DER HOUT
  Hoyte
  Lolke Raukes geboren 11 Apr 1841, Haskerland
  Pietje Raukes geboren 7 Mrt 1838, Haskerland
  Rouke Hoites geboren 9 Okt 1797, Joure
VAN DER KRIEKE
  Joukjen Sytzes geboren 18 Nov 1823, Utingeradeel overleed 15 Mrt 1898, Baarderadeel
VAN DER LAAN
  Jelle geboren Omstr 1886, Sneek
  Wijbe
VAN DER LINDE
  Trijntje
VAN DER MADE
  Catharina Maria
VAN DER MEER
  Hieltje Reins
  Johannes Hyltjes geboren 19 Apr 1858, Wonseradeel
  Trijntje Martens
  Wybren
VAN DER MEULEN
  Dennis Niels geboren 5 Mei 1978
  Edwin Huibert geboren 12 Jan 1971
  Huibert Cornelis geboren 17 Apr 1949
  Niels Jacco geboren 18 Jun 2007, Leeuwarden
  Rinske geboren 27 Okt 1906, Stavoren overleed 26 Feb 1991, Stavoren
  Senna Denies geboren 1 Mei 2005
VAN DER MOLEN
  Yke geboren 21 Sep 1853, Stavoren overleed 1 Aug 1885, Hemelumer Oldeferd
VAN DER SLUIS
  Trijntje B
VAN DER STAL
  Jetske Ages geboren Omstr 1779, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Mei 1834, Koudum
VAN DER STELT
  Antonia geboren 1878, De Werken en Sleeuwijk Nb
  Cornelis
VAN DER VEEN
  Aefjen Hendriks geboren 1753, Wolvega of Sonnega
  Antje Lieuwes geboren 24 Nov 1832, Hemelumer Oldeferd overleed 29 Okt 1908, Hemelumer Oldeferd
  Baukjen geboren 12 Nov 1866, Hemelumer Oldeferd overleed 7 Apr 1920, Hemelumer Oldeferd
  Dieuwke
  Durkjen
  Foekjen Sjoerds geboren 1807 overleed 11 Okt 1812, Hemelumer Oldeferd
  Henderik Gerbrands
  Hiltje Sjoerds geboren 1795 overleed 29 Dec 1860, Workum
  Jane Sjoerds geboren 1801
  Johanna Lieuwes geboren 3 Jan 1835, Hemelumer Oldeferd overleed 21 Apr 1914, Hemelumer Oldeferd
  Johannes Lieuwes geboren 2 Nov 1836, Hemelumer Oldeferd overleed 7 Mei 1851, Hemelumer Oldeferd
  Levenloos geboren 30 Aug 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 30 Aug 1844, Hemelumer Oldeferd
  Levenloos geboren 17 Sep 1846, Hemelumer Oldeferd overleed 17 Sep 1846, Hemelumer Oldeferd
  Lieuwe Sjoerds geboren 20 Jun 1798, Koudum overleed 4 Feb 1867, Hemelumer Oldeferd
  Maarten (Margjen) Hendriks doop 16 Mrt 1755, Wolvega of Sonnega overleed 10 Mrt 1822, Weststellingwerf
  Sjoerd Lieuwes geboren 18 Jun 1829, Hemelumer Oldeferd overleed 8 Mei 1850, Hemelumer Oldeferd
  Sjoerd Lieuwes geboren 1774, Koudum overleed 6 Aug 1814, Hemelumer Oldeferd
  Tjitske Sjoerds geboren 1811
  Trijntje Lieuwes geboren 19 Okt 1830, Hemelumer Oldeferd overleed 1 Jun 1839, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Lieuwes geboren 18 Feb 1840, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Mrt 1919, Hemelumer Oldeferd
VAN DER VEER
  Eeuwe Jans Jacobs geboren 20 Jul 1849, Hemelumer Oldeferd
  Elske Thomas geboren Omstr 1812 overleed 7 Sep 1849
  Grietje
  Grietje Jacobs geboren 7 Sep 1841, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Jans geboren 5 Sep 1800, Koudum overleed 26 Jun 1840, Koudum
  Grietje Sjouwes
  Hiltje Jacobs geboren 20 Nov 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Feb 1927, Gaasterland
  Jacob Jacobs geboren 9 Jan 1839, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Jans geboren 18 Mei 1806, Koudum overleed 10 Mei 1875, Hemelumer Oldeferd
  Jacob Joukes
  Jacob Sjouwes
  Jan Jacobs geboren 13 Feb 1831, Hemelumer Oldeferd
  Jan Jacobs geboren Omstr 1774 overleed 26 Mrt 1818, Koudum
  Jan Jacobs geboren Omstr 1774 overleed 26 Mrt 1818, Koudum
  Jantje Jacobs geboren 12 Okt 1836, Hemelumer Oldeferd
  Jol Jacobs geboren 2 Nov 1829, Hemelumer Oldeferd
  Levenloos geboren 18 Okt 1857, Hemelumer Oldeferd overleed 18 Okt 1857, Hemelumer Oldeferd
  Murkje Jacobs geboren 17 Dec 1834, Hemelumer Oldeferd
  Sjouwe Joukes
  Trijntje Jacobs geboren 28 Feb 1847, Hemelumer Oldeferd overleed 1 Feb 1926, Utingeradeel
  Trijntje Jans geboren Omstr 1813, Hemelumer Oldeferd overleed 16 Jun 1814, Hemelumer Oldeferd
  Wabe Jacobs geboren 4 Dec 1832, Hemelumer Oldeferd
VAN DER VEGT
  Arjen Gerrits
  Doetje Arjens geboren 9 Mei 1829, Oldeboorn overleed 15 Apr 1885, Utingeradeel
VAN DER WAL
  Betze Johannes geboren 16 Feb 1828, Oudega overleed 21 Mei 1862, Oudega
  Eppie
  Fimme geboren 23 Mrt 1907, Nijega H.Oldeferd overleed 3 Jul 1985, Elahuizen
  Ieke
  Jan
  Jan geboren 9 Mrt 1916 overleed 28 Mrt 1998, Stavoren
  Johannes Dirks
  Maaike
  Wimke geboren 1 Apr 1935, Nijega H.Oldeferd overleed 15 Apr 1952, Nijega H.Oldeferd
VAN DER WEGEN
  Grietje
VAN DER WEIDE
  Douwe Sjoerd
  Hinke
  Jantje
  Levenloos geboren 7 Okt 1933, Baarderadeel overleed 7 Okt 1933, Baarderadeel
  Levenloos geboren 7 Jun 1937, Baarderadeel overleed 7 Jun 1937, Baarderadeel
  Marten
  Marten Martens geboren 24 Aug 1896, Wonseradeel
  Pieter Martens geboren 16 Jan 1895, Wonseradeel
  Sjoerd Martens geboren 28 Nov 1900 overleed 2 Mei 1998, Koudum
VAN DER WERF
  Hidde geboren 13 Dec 1877, Hemelumer Oldeferd overleed 31 Mei 1947, Balk
  Klaas Abrahams
  Sijmen Hermanus
  Willemke
VAN DER WERFF
  Antje Pieters
VAN DER WERKEN
  Margaretha
VAN DER ZEE
  Anne Folkerts geboren 31 Jan 1845, Hemelumer Oldeferd
  Folkert Harmens
  Folkert Harmens
  Harmen Folkerts geboren 17 Jun 1839, Hemelumer Oldeferd
  Heero Folkerts geboren 16 Dec 1846, Hemelumer Oldeferd
  Lammert Ruurds
  Liesbert Folkerts geboren 22 Nov 1842, Hemelumer Oldeferd
  Liesbert Folkerts geboren 22 Nov 1842, Warns overleed 15 Apr 1920, Hemelum
  Nanneke Folkerts geboren 6 Jan 1849, Hemelumer Oldeferd
  Rinske Folkerts geboren 23 Okt 1837, Hemelumer Oldeferd
  Ruurd Annes
  Ruurd Folkerts geboren 4 Apr 1841, Hemelumer Oldeferd
  Symen Folkerts geboren 23 Jan 1853, Hemelumer Oldeferd
VAN DER ZWAN
  Emilie geboren 8 Aug 1983, 's Gravenhage
VAN DIJK
  Antje geboren 22 Mei 1879, Stavoren
  Gettie Pyters geboren 1769 overleed 18 Dec 1831, Gaasterland
  Hans
  Hans Tjeerds geboren 13 Dec 1787, Rijs overleed 10 Jan 1861, Wijckel
  Jan Broers geboren 5 Okt 1822, Gaasterland overleed 29 Mei 1903, Molkwerum
  Jan Jans
  Janke Zymons
  Jeltje
  Lijsbert Heerings geboren Omstr 1781, Molkwerum overleed 17 Sep 1847, Warns
  Maria overleed 16 Aug 1906, Hemrik
  Pieter
  Tietje geboren 5 Okt 1903, Workum overleed 2 Aug 1986, Leeuwarden
  Uilkje geboren 19 Okt 1889 overleed 12 Mrt 1970, Warns
VAN DROGEN
  Douwe geboren 12 Dec 1968
  Douwe Kornelis geboren 22 Aug 1944
  Gerrit Kornelis geboren 19 Jan 1933
  Hendrik geboren 24 Jul 1958
  Ittje geboren 7 Nov 1960
  Jan geboren 17 Jan 1963
  Johanna geboren 9 Sep 1965
  Kor
  Kornelis geboren 19 Jul 1910 overleed 19 Feb 1989
  Kornelis geboren 9 Jan 1956
  Ronnie Sjoerd
VAN ECHTEN
  Ghijsele geboren Omstr 1327, Ruinen
  Otto geboren Omstr 1296, Ruinen overleed Vr 1368
VAN FELSUM
  Hijlck Heeres
VAN FELTEN
  Anna Pieters geboren 1673, Sneek
  Doedtje Pieters geboren 1675, Sneek
  Pieter
VAN GASSELTE
  Lamme overleed Vr 1380
VAN HEKEREN VAN DER ESE
  Frederik geboren Omstr 1323, Gorssel overleed 2 Nov 1386
VAN HELDER
  Akke Minnes
VAN HET HOF
  Inge
VAN HEUVELEN
  Janna geboren 10 Apr 1899, Musselkanaal overleed 31 Okt 1936, Assen
VAN HOLSTIJN
  Alex geboren 4 Okt 1954
  Douglas
  Geertje geboren 12 Okt 1922, Onstwedde
  Gerrit geboren 18 Jun 1887, Kolham overleed 1973, Grand Rapids Mi USA
  Gerrit geboren 9 Apr 1953, Hengelo
  Hillegien geboren 20 Aug 1915, Wildervank
  Ida Helena geboren 18 Jun 1932, Hengelo
  Imkje geboren 1 Apr 1929, Hengelo
  Janke geboren 29 Jun 1918, Onstwedde
  Jannie geboren 18 Aug 1920, Onstwedde
  Meinze geboren 3 Feb 1917, Onstwedde
  Pieter Jan geboren 24 Dec 1924, Onstwedde overleed 25 Feb 1986, Grand Rapids Mi USA
  Tammo Jelle geboren 19 Feb 1927, Lonneker overleed 20 Dec 2001, Grand Rapids Mi USA
  Winny geboren 6 Jun 1951
VAN HOUTEN
  Trijntje Tjibbes
VAN HULSENTOP
  Jacoba Johanna Wilhelmina geboren 17 Jun 1925 overleed 29 Okt 2000, Scheveningen
VAN KEIMPEMA
  Johanne
VAN KLEIJ
  Silvester Danil geboren 24 Jan 1986, Leeuwarden
VAN KUIK
  Maria Jenneke
VAN LAER
  Margriet geboren 1447, Ruinen
  Roelof geboren 1445, Ruinen
  Roelof geboren Omstr 1401, Ruinen
VAN LEEUWEN
  Gerritje geboren 's Gravenhage overleed Mei 1951
VAN MELLEMA
  Sjouk overleed Na 1641
VAN MIDLUM
  Harmen Tjerks geboren 18 Nov 1802, Osterfehn( Hannover) overleed 12 Aug 1877, Nijemirdum
VAN MUNSTER
  Berend
  Hindrik
VAN NOGGEREN
  Grietje geboren 10 Jan 1854, Koudum overleed 3 Mrt 1929, Hemelumer Oldeferd
  Obe Ottes
VAN NORCH
  Johan geboren 1310, Norg
  Otto geboren Omstr 1284, Norg
VAN OENEMA
  Matthijs
VAN OOSTEROM
  Engelhardus Jan geboren 9 Jun 1910 overleed 2 Mrt 1962, <Winschoten>
VAN PEIZE
  Onbekend geboren Omstr 1294, Peize Drente
VAN RANDEN
  Aafke Cornelis
  Anne geboren 21 Apr 1887, Stavoren overleed 27 Apr 1910, Stavoren
  Auke Annes
VAN RECHTEREN
  Luitgardis
  Swedera geboren Omstr 1346, Goor overleed 21 Feb 1407, Deventer
VAN RINIA
  Sake
  Sako
VAN ROSSUM
  Andrew
  Carla
  Cornelis Martinus
  Cornelis Martinus
  Johanna Alexandra
VAN RUINEN
  Agnes geboren Omstr 1369, Gasselte
  Arend Huys geboren 1340, Ruinen overleed 1396, Ruinen
  Arent geboren Omstr 1392, Gasselte
  Arnold geboren Omstr 1165, Ruinen
  Arnold geboren Omstr 1210, Ruinen
  Arnoldus geboren Omstr 1115, Ruinen
  Bartolomeus geboren Omstr 1220, Ruinen
  Bartolomeus geboren 1287, Ruinen
  Bertrade geboren Omstr 1361, Ruinen overleed 28 Apr 1374
  Boldewijn geboren Omstr 1381, Ruinen overleed 5 Jan 1442
  Dochter overleed 1404
  Dochter geboren Omstr 1407, Ruinen
  Dochter geboren 1288, Ruinen


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

[VALK-VAN RUINEN], VAN RUINEN-VOS

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia