Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, [H], I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[HAAGSMA-HYLKES]


Namen

Geboren

Overleden

HAAGSMA
  Johanna Hindriks geboren Omstr 1791 overleed 14 Nov 1863, Hemelumer Oldeferd
HAAITSEDR
  Griet geboren Omstr 1560 overleed Na 18 Apr 1631
HAAITSESZ
  Claes
  Douwe geboren Omstr 1565 overleed Na 20 Aug 1651
  Evert geboren Omstr 1565 overleed Vr 26 Mei 1647
HAAITSESZN
  Foocke geboren 1575 overleed Vr 25 Apr 1649
HAASDIJK
  Aukjen Pieters
HAAXMA
  Jol Levy geboren Omstr 1805, Hindeloopen
HAGA
  Geertje geboren 10 Sep 1876, Ruigahuizen overleed 11 Apr 1965, Oudemirdum
  Johannes Gosses
HAGEDOORN
  Johanna geboren 5 Jun 1847, Workum overleed 19 Jan 1907, Workum
HAITSES
  Hantje overleed Omstr 1752, Gaastmeer
  Hantje geboren 26 Nov 1752, Gaastmeer
HAKSE
  Grietje Luitens
HALBERTSDR
  Hans(Ck) geboren 1605 overleed AFT28-10-1646, Oudeschoot
HALBES
  Antje geboren 16 Okt 1768, Nieuweschoot overleed 8 Aug 1837, Katlijk
  Hartman
  Hendrikje
HANCKES
  Hil
HANENBURG
  Aeltie Hendricks geboren Jul 1609, Leeuwarden overleed Na 7 Okt 1663, Amsterdam
  Hendrick Gerrits
HANSES
  Aaltien (Akke) geboren 1700 overleed Vr 1743
  Anke doop 21 Feb 1666, Joure
  Antie geboren Omstr 1630 overleed Na 5 Mrt 1662
  Getjen
  Jeip geboren Omstr 1690 overleed Tussen 1749 en 1779
HANSESDR
  Griet geboren Omstr 1625, Nieuwehorne
HANSESZ
  Jeip geboren Omstr 1630, Nieuwehorne
  Tieert (Tjeerd) geboren Omstr 1630, Nieuwehorne
HANSESZN
  Imcke geboren 1630, Nieuwehorne overleed 10 Apr 1697
  Jeip geboren Omstr 1630 overleed Na 16 Apr 1679, Nieuwhorne
HANTJES
  Akke geboren 9 Aug 1747, Gaastmeer
  Geertje doop 24 Nov 1737, Sandfirden
  Haitje geboren 27 Dec 1739, Gaastmeer overleed 4 Mrt 1781, Balk
  Haitse doop 10 Jun 1736, Gaastmeer
  Jan geboren 13 Mei 1742, Gaastmeer
  Johan geboren 4 Nov 1749, Gaastmeer
  Tjeerd geboren 24 Dec 1744, Gaastmeer overleed 5 Nov 1777
HARBAUM
  Ella Frieda (Hanna) geboren 8 Mrt 1905, Maagdenburg (Dld) overleed 14 Sep 1967, Stavoren
HARINGSMA
  Geeske Johannis
  Gerrit
  Klaas Feikes geboren 18 Feb 1833, Oudemirdum overleed 21 Jun 1913, Oudemirdum
HARKEMA
  Albert
HARMENS
  Douwe geboren Omstr 1724, Elahuizen overleed 22 Dec 1783, Elahuizen
  Feitske
  Grietje
  Hiltie doop 18 Okt 1691, Lemmer
  Jan
  Liesbeth
  Maaike geboren 1799
  Rigtje overleed 25 Dec 1838, Sneek
  Sijtske geboren 3 Mrt 1721, Sondel overleed 22 Mei 1752, Sondel
HARMENSDR
  Impck geboren Omstr 1616, Irnsum
HARTMANS
  Halbe overleed Vr 1625
HARTOG
  Johanna Pieters geboren 8 Nov 1846, Idsegahuizen overleed 26 Nov 1934, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Arijens
HARTSTRA
  Brugtje
HAUCKES
  Jeip
HAXE
  Grietjen Luiten
HAYEMA
  Marten
  Trijntje Martens geboren 1795 overleed 30 Jun 1841, Hemelumer Oldeferd
HAYTES
  Pieter
HAZEBURG
  Temke
HEERES
  Agge geboren 1466
  Atte geboren 1521
  Atte geboren 1480
  Bernardus geboren 1645, Sloten overleed 15 Okt 1646, Sloten
  Bernardus geboren 1647, Sloten overleed 29 Apr 1647, Sloten
  Bernardus geboren 1650, Sloten overleed 23 Aug 1650, Sloten
  Bernardus geboren 1652, Sloten overleed 3 Apr 1652, Sloten
  Dirk geboren 4 Nov 1856 overleed 18 Feb 1945, Stavoren
  Ebe geboren 1519
  Hylck geboren 1648, Sloten overleed 30 Okt 1648, Sloten
  Hylck geboren 1657, Sloten overleed 11 Jun 1657, Sloten
  Hylck geboren 1660, Sloten overleed 18 Jul 1661, Sloten
  Hylck overleed Vr 6 Mrt 1646
  Nolle geboren 1643, Sloten overleed Vr 24 Okt 1658, Sloten
  Nolle geboren 1658, Sloten overleed 21 Nov 1658, Sloten
  Nolle geboren 1518
  Nolle geboren 1468 overleed 1527
  Sybrant geboren 1474
  Teake geboren 1523
  Tiamcke geboren 1482
HEERESDR
  Hylck geboren 1580 overleed 29 Okt 1647, Sloten
HEERTS
  Abe geboren Oldeboorn
  Antje
  Greult
  Hinne
  Pytter
HEIDE
  Reintje Pieters Van Der overleed 4 Apr 1849
  Saapke Gosses Van Der
HEIDEMA
  Janna Antoons geboren Omstr 1750, Bremen overleed 3 Dec 1826, Heeg
HEIJES
  His Alberts
HEINS
  Cornelia
HEINSIUS
  Kornelis Kornelis
  Willemke geboren 3 Jan 1866, Stavoren
HELLINGA
  Jurjen Sierks
HELMIGS
  Sepk
HENDRICK
  Wybe geboren Omstr 1660
HENDRICKSDR
  Douw
HENDRICKSZN
  Jan geboren 1600 overleed 6 Apr 1664, Schoterwold
  Pieter geboren 1585, Oudeschoot overleed AFT05-05-1609, Oudeschoot
  Samme geboren 1600, Oudeschoot overleed AFT28-10-1646, Oudeschoot
HENDRIKS
  Antke geboren 1800 overleed 5 Okt 1863, Hemelumer Oldeferd
  Arjen
  Baernd geboren 1514
  Eelk doop 12 Jan 1690, Heeg
  Elsje
  Geertje geboren 1737 overleed 22 Okt 1811, Gaasterland
  Geertje
  Harmen
  Harmen doop 11 Okt 1716, Sondel
  Hepke doop 7 Mei 1719, Sondel begr. Vr 1783
  Herre
  Jacob
  Jan geboren 1735 overleed 1806
  Jan geboren 1685 overleed 30 Mrt 1749, Oranjewoud
  Jantje geboren 17 Mei 1744, Koudum
  Johannes geboren 1516
  Liesbet
  Lucas
  Murkje doop 14 Jan 1703, Ferwerd
  Roelefje doop 30 Mrt 1721, <Sondel> overleed Vr 25 Apr 1723
  Sebastiaan
HERMANS
  Teetske
HERMS
  Aaltje
HERREMA
  Abe Herres geboren 15 Sep 1800, Bakhuizen overleed 10 Jul 1865, Wijckel
HERRES
  Grietje geboren Omstr 1739, Balk overleed 25 Jun 1806, Balk
  Teekjen overleed 1810
HERTENSTEIN
  Karen
HES
  Marijke Stoffels
HESSELS
  Antie geboren Omstr 1660 overleed Na 1706
  Bote
  Geertje geboren Omstr 1752 overleed 23 Dec 1814, Oldeboorn
  Jaayke geboren Omstr 1690
  Klaaske
HETTEMA
  Hinne Tetmans
HETTINGA
  Antje Roels geboren 15 Nov 1854, Joure
  Auke Roels geboren 7 Jul 1849, Joure
  Fettje Roels geboren 30 Aug 1842, Joure
  Geeske Roels geboren 3 Mrt 1860, Joure
  Grietje Roels geboren 8 Mei 1852, Joure
  Hans Roels geboren 17 Mei 1847, Joure
  Hein Roels geboren 31 Dec 1857, Joure
  Klaaske Roels geboren 26 Feb 1845, Joure
  Roel Hanzes
HEYMANS
  Matthijs overleed 1584, Groningen
HILLES
  Nieske
HINCKES
  Marten
HOBBES
  Jan
HOEKEMA
  Abeltje Taekes geboren 20 Okt 1865, Hemelumer Oldeferd
  Abeltje Taekes geboren 8 Feb 1870, Hemelumer Oldeferd
  Abeltje Taekes geboren 24 Feb 1872, Hemelumer Oldeferd
  Abeltje Taekes geboren 5 Nov 1883, Hemelumer Oldeferd
  Andries Taekes geboren 21 Dec 1874, Hemelumer Oldeferd
  Brurgje geboren 22 Mei 1882, Hemelumer Oldeferd
  Feite
  Femke (Wimke) Gerrits geboren 10 Sep 1812, Tjalhuizem overleed 9 Nov 1896, Utingeradeel
  Fopje Taekes geboren 8 Feb 1870, Hemelumer Oldeferd
  Gerrit Okkes geboren 1749 overleed 5 Okt 1826, Wymbritseradeel
  Hendrik Gerrits geboren 11 Jun 1822, Wymbritseradeel
  Janke
  Klaaske
  Okke Gerrits geboren 2 Mrt 1819, Wymbritseradeel
  Piebe Taekes geboren 12 Feb 1868, Hemelumer Oldeferd
  Rinke Taekes geboren 6 Jan 1880, Hemelumer Oldeferd
  Sipke geboren 21 Sep 1930, Koudum
  Sipke Taekes geboren 31 Dec 1876, Hemelumer Oldeferd
  Sjerp Taekes
  Taeke Piebes geboren 9 Feb 1823, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Okt 1896, Hemelumer Oldeferd
  Tjitske geboren 22 Jun 1877, Hemelumer Oldeferd
HOEKSTRA
  Anne Jelles geboren 1802, Workum overleed 22 Mrt 1863, Assen
  Antje Jottjes geboren 25 Okt 1777, Nijega H.Oldeferd overleed 10 Apr 1850, Stavoren
  Aukjen Jelles geboren 1796 overleed 4 Dec 1858, Workum
  Cornelis Johannes geboren 20 Jul 1912, Bergen, Noord Holland overleed 25 Feb 1988, Edmonton, Alberta
  Elisabeth Simkes geboren Dec 1875, Workum overleed 23 Jan 1876, Workum
  Elisabeth Simkes geboren Jul 1879, Workum overleed 5 Sep 1879, Workum
  Geertje
  Geertje Jelles geboren 1794, Workum overleed 9 Okt 1844, Workum
  Gerrit Simkes geboren 5 Jun 1874, Workum overleed 13 Jan 1953
  Gerrit Simkes
  Gooits Jottjes geboren 1774 overleed 15 Dec 1825, Stavoren
  Grietje Jelles geboren 1790, Workum overleed 29 Nov 1821, Workum
  Hendrikjen Pieters
  Henk (Hank)
  Hylkje Douwes
  Jantje
  Jelle Martens geboren 1765 overleed 22 Okt 1843, Workum
  Jetske Jelles geboren 1808, Workum overleed 10 Jun 1818, Workum
  Johannes Simkes geboren 22 Jul 1877, Workum overleed 26 Apr 1958, Groningen
  Jottje Dirks geboren 19 Feb 1755, Nijega H.Oldeferd overleed 17 Mrt 1825, Koudum
  Joukje Johannes geboren Omstr 1909
  Joukje Simkes geboren 13 Okt 1892, Workum overleed 25 Dec 1892, Workum
  Lolke Simkes geboren Dec 1884, Workum overleed 23 Apr 1885, Workum
  Lolke Simkes geboren 15 Jun 1888, Workum overleed 23 Jul 1888, Workum
  Marta Jelles geboren 1798, Workum overleed 26 Mei 1831, Workum
  Marten Jelles geboren 1804, Workum
  Petrus Jelles geboren 31 Dec 1811, Workum overleed 23 Mei 1812, Workum
  Pietertje Jelles geboren 1800, Workum
  Pietje Simkes geboren 15 Jun 1886, Workum
  Rinke Gerrits geboren 21 Mei 1851, Workum
  Rinkje Johannes geboren 14 Feb 1914, Groningen overleed 18 Nov 1990, Groningen
  Rolke (Lolke) Gerrits geboren 19 Jun 1845, Workum overleed 31 Jan 1916, Leeuwarden
  Siebolt Simkes geboren 31 Jul 1890, Workum
  Simke Gerrits geboren 2 Jan 1844, Workum overleed 2 Jan 1930, Workum
  Simke Gerrits
  Simke Johannes geboren 16 Apr 1903, Weststellingwerf overleed 19 Nov 1978, Groningen
  Sjoerd Gerrits
  Tjitske Johannes geboren 17 Dec 1906, Leeuwarden overleed 22 Jan 1987, Groningen
  Tjitske Simkes geboren 28 Mrt 1873
  Trijntje Joekes overleed 10 Mrt 1907, Menaldumadeel
  Weesmoeder
  Weesvader
  Wiebe Johannes geboren 22 Nov 1904, Tietjerksteradeel overleed 20 Sep 1975, Grand Rapids, Michigan, USA
  Willemke (Wimmie) geboren 13 Mrt 1900, Lemsterland overleed 22 Jan 1975, Groningen
HOEKVELD
  Johanna Lodewijks geboren 7 Jul 1791, Maastricht overleed 7 Jan 1862, Harlingen
HOEVE
  Jantje Luites Ten
  Margje Hilberts Ten
HOF
  Anne Hendriks geboren 1766
  Durk Hendriks geboren 1770
  Grietje Hendriks geboren 1774
  Hendrik Anne
  Petronella (Antje) Annes doop 16 Nov 1805, <Joure> overleed 7 Jun 1856, Gaasterland
  Sybren Hendriks geboren 1763
HOFMAN
  Feite
  Hein Luitjens
  Murk Lelsz
HOFSTEDE
  Ineke geboren 24 Jun 1960
HOFSTRA
  Fokjen Hendriks
  Trijntje Fokkes geboren 1789, Utingeradeel overleed 2 Okt 1828, Utingeradeel
HOGEVEEN
  Jan
HOITEDR
  Sybe geboren 1585 overleed Vr 17 Jan 1631, Terband
HOLLANDER
  Albert Jans geboren 1810, Koudum overleed 8 Mrt 1851, Hemelumer Oldeferd
  Anne Jans geboren 4 Jan 1812, Stavoren overleed 29 Aug 1836, Leeuwarden
  Cornelis Jans
  Fok Jans geboren 16 Feb 1805, Molkwerum overleed 24 Nov 1859, Koudum
  Hiske Annes geboren 20 Jan 1834, Gaasterland
  Jacob
  Jacob Sytzes geboren 1785 overleed 22 Mrt 1854, Hemelumer Oldeferd
  Jan Sytzes geboren 1781, Wonende Stavoren overleed 2 Jun 1820, Hemelumer Oldeferd
  Pieke (Poike) Sytzes geboren 1788 overleed 4 Sep 1817, Hemelumer Oldeferd
  Sytse Jans geboren 1754, Molkwerum overleed 18 Nov 1812, Hemelumer Oldeferd
  Sytse Jans geboren 1806
  Trijntje Cornelis geboren 16 Aug 1784, Molkwerum overleed 20 Feb 1856
HOLWERDA
  Rienk Sipkes
  Tjidske Rienks geboren 1762, Workum overleed 20 Nov 1835, Stavoren
HOLWIDA
  Tjitske Rienks
HOMANS
  A G Jelles geboren Na 1916
  Atje Jelles geboren Na 1916
  Aukje Jelles geboren Na 1916
  Elisabeth Jelles geboren 28 Dec 1911 overleed 24 Jun 1995, <Molkwerum>
  J Jelles geboren Na 1916
  Jelle geboren 27 Aug 1884, Hemelumer Oldeferd overleed 4 Nov 1953, <Molkwerum>
  Jippe geboren 13 Aug 1850 overleed 26 Nov 1892, <Molkwerum>
  Trientje Jelles geboren 21 Dec 1916 overleed 28 Jun 1983, Stavoren
  Willem Jelles geboren 18 Mrt 1910 overleed 10 Jul 1974, <Molkwerum>
  Yme Frans Jelles geboren 1926 overleed 27 Okt 2003, Vlaardingen
HOMMES
  Jelle geboren Omstr 1600 overleed Vr Feb 1676
  Jetske geboren 1783, Wonende Akkrum
  Lijsbeth geboren 1663, Haskerdyken overleed 27 Apr 1712
  Wybe geboren Omstr 1664
HOOGEBOOM
  Martje geboren 7 Sep 1875, Rohel overleed 10 Dec 1951
HOOGENBERG
  Trijntje geboren 20 Jul 1937
HOOISTRA
  Boukje Joukes geboren 1760, Eernzum? overleed 29 Apr 1831, Bolsward
  Jouke Jans
HOOREN
  Dieuwke Sipkes Ten
HORJUS
  Jelle
HORST
  Arentjen Geerts Ter geboren 12 Mei 1743, Giethoorn
  Geert Jans Ter
HOSENEY
  Brent Lawrence geboren 11 Jul 1980, San Luis Obispo, California
  Helena Rinske geboren 3 Okt 1944, Ann Arbor, Michigan
  Jeffrey Charles geboren 1978, Ann Arbor, Michigan
  John V. geboren 10 Jun 1946, Ann Arbor, Michigan
  Laura Lou geboren 20 Jun 1947, Ann Arbor, Michigan
  Lawrence Ivan geboren 30 Mrt 1910, Noonan Township, North Dakota overleed 22 Feb 1962, Taylor, Michigan
  Les V. geboren 6 Dec 1951, Ann Arbor, Michigan
  Lise Rae geboren 2 Dec 1949, Ann Arbor, Michigan
  Mark Lee geboren 31 Dec 1948, Ann Arbor, Michigan
  Rhonda Lee geboren 1990, Ann Arbor, Michigan
  Susan Linda geboren 24 Dec 1984, Riverside, California
  Thomas John geboren 14 Sep 1982, Riverside, California
HOTSES
  Lolke geboren Omstr 1673
HOTTINGA
  Akke Klases geboren Omstr 1724 overleed 1771, Oosterwierum
HOTZES
  Aaltje
  Jeltje geboren Omstr 1731, Oldeboorn overleed 8 Jun 1811, Deersum
HOUTSMA
  Rinske Sjoerds geboren 1769 overleed 6 Sep 1847, Franekeradeel
HOYTES
  Uilke
HOYTSMA
  Auckien geboren 1668, Leeuwarden
HUITEMA
  Bauke
  Evert
  Marinus
  Michiel Rudolphus geboren 7 Feb 1877, Westermeer overleed 9 Jul 1944, Dantumawoude
HUITES
  Jauk
HUIZER
  Peter
HUIZINGA
  Aaltje Jans geboren 17 Jul 1851, Workum
  Booike
  Gooyke Jans geboren 17 Dec 1852, Workum
  Jan Gooykes geboren 1824 overleed 7 Jan 1855, Workum
  Jelmertje Jans geboren 24 Dec 1853, Workum
HUMMEL
  Evert geboren 26 Jan 1948
  Tjitske geboren 4 Feb 1976
HUNIA
  Dieuwer Wiebes geboren 2 Dec 1818, Hindeloopen overleed 24 Jun 1887, Hindeloopen
  Wiebe Tymens
HYLKEMA
  Andries geboren 28 Dec 1840, Lemsterland
  Namne Andries geboren Omstr 1809 overleed 10 Aug 1852, Leeuwarden
HYLKES
  Goitske geboren 1695


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, [H], I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[HAAGSMA-HYLKES]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia