Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[AALDERTSZ-AUKES]


Namen

Geboren

Overleden

AALDERTSZ
  Aaldert geboren 12 Jan 1873, Enkhuizen overleed 24 Feb 1907, Stavoren
  Aaldert geboren 1904 overleed 24 Mei 1905, Stavoren
  Albert geboren 27 Mei 1902, Stavoren overleed 1980, Amsterdam
  Cornelia geboren 1903, Stavoren
  Jan
  Jan geboren 1899, Enkhuizen overleed 1974, Hoorn
  Teeke geboren 1901, Enkhuizen
  Wiebregtje geboren 1906, Stavoren
AALTEN
  Gijsbertjen
AANES
  Sybrich geboren Jorwerd
AARTSEN
  Reina geboren 7 Apr 1905, Harderwijk
ABBEMA
  Befke van geboren 5 Mrt 1866 overleed 9 Okt 1945, <Workum>
ABEGA
  Geertje Wynses geboren Nov 1765, Abbega overleed 26 Feb 1841, Woudsend
ABES
  Aukje geboren 1 Apr 1786, Workum
  Greult
  Grijtje geboren 23 Feb 1783, Workum
  Heert
  Klaske
  Meindert geboren 22 Dec 1779, Workum
  Murkje geboren 26 Dec 1761, Kolderwolde overleed Vr 1763, Kolderwolde
  Murkje geboren 27 Mrt 1763, Koudum overleed 14 Jan 1835, Hemelumer Oldeferd
  Swaantje doop 21 Okt 1660, Heerenveen overleed Na 1699
  Sytske
  Tjitske geboren 28 Jan 1770, Koudum
  Ypkje
ACRONIUS
  Dirck
ADAMA
  Janke Johannes geboren 3 Sep 1828, Koudum
ADAMS
  Dirckie geboren Omstr 1690
AEBESZ
  Wybe
AGES
  Hiske overleed 1692, Baard
AKKERMAN
  Aaltje Everts geboren 17 Apr 1763, Giethoorn overleed 14 Feb 1842
  Aaltje Timens geboren 28 Feb 1745, Giethoorn
  Albert Tijsen geboren 26 Nov 1752, Giethoorn
  Andries Everts geboren 31 Aug 1755, Giethoorn overleed 13 Dec 1808
  Andries Hilberts
  Andries Johannes geboren 7 Mei 1870, Terwispel
  Anne Johannes geboren 31 Jul 1871, Terwispel
  Annigje Johannes geboren 7 Aug 1880, Terwispel
  Arend Tijsen geboren 4 Okt 1755, Giethoorn
  Boukje Johannes geboren 9 Jun 1865, Terwispel
  Elizabet Johannes geboren 25 Jan 1860, Terwispel
  Evert Andries geboren 4 Feb 1791, Luinjeberd
  Evert Everts geboren 30 Apr 1741, Giethoorn
  Evert Everts geboren 30 Apr 1745, Giethoorn
  Evert Everts geboren 28 Mrt 1766, Giethoorn
  Evert Jans geboren Omstr 1710, Wanneperveen
  Evert Jans geboren Omstr 1640, Wanneperveen
  Femmigjen Timens geboren Giethoorn
  Froukjen Hilberts geboren 30 Sep 1774, Haskerland overleed 19 Dec 1840, Haskerland
  Geert Everts geboren 13 Mei 1770, Giethoorn
  Geesje Tijsen geboren 12 Apr 1743, Giethoorn
  Gepke Johannes geboren 9 Apr 1863, Terwispel overleed 20 Feb 1926
  Grietje Andries geboren 1795, Terwispel
  Grietje Timens geboren 29 Jul 1742, Giethoorn overleed 28 Aug 1742, Giethoorn
  Grietje Timens geboren 22 Jan 1744, Giethoorn overleed 29 Jun 1744, Giethoorn
  Harmen Johannes geboren 14 Apr 1877, Terwispel
  Hendrieka geboren 11 Nov 1893, Ooststellingwerf
  Hendrik Everts geboren 27 Jan 1743, Giethoorn overleed 25 Feb 1743, Giethoorn
  Hendrik Everts geboren 22 Mrt 1744, Giethoorn
  Hendrik Everts geboren 3 Jan 1774, Giethoorn
  Hendrik Timens geboren 27 Nov 1740, Giethoorn
  Hilbert Everts geboren 8 Aug 1749, Giethoorn overleed 14 Mei 1819, Leeuwarden
  Hinke Andries geboren 30 Dec 1798, Luxwoude
  Hobbe geboren 4 Jan 1889, Utingeradeel
  Jacob Johannes geboren 9 Okt 1861, Terwispel
  Jacobus Johannes geboren 12 Jan 1875, Terwispel
  Jan geboren Omstr 1580, Wanneperveen
  Jan Andries geboren 15 Mrt 1793, Luinjeberd
  Jan Everts doop 26 Jun 1682, Beulake
  Jan Everts geboren 27 Mrt 1739, Giethoorn
  Jan Hilberts overleed 23 Nov 1830
  Jan Jans geboren Omstr 1610, Wanneperveen
  Jan Tijsen geboren 15 Mei 1740, Giethoorn
  Jan Tijsen geboren 27 Okt 1748, Giethoorn
  Jeen Andries geboren 27 Aug 1788, St. Johannesga overleed 24 Jul 1858
  Johannes Jeens geboren 8 Feb 1836, Terwispel overleed 2 Mrt 1900
  Lieuwe Dirk geboren 13 Apr 1886, Utingeradeel
  Lummigje Everts geboren 28 Mei 1747, Giethoorn
  Lummigje Everts geboren 5 Okt 1752, Giethoorn overleed 14 Jun 1753, Giethoorn
  Lummigje Everts geboren 8 Okt 1753, Giethoorn
  Lummigje Everts geboren 31 Aug 1755, Giethoorn
  Lummigjen Andries geboren 8 Dec 1802, Tjalleberd
  Lummigjen Timens geboren 10 Mrt 1753, Giethoorn
  Margje geboren 2 Jul 1896, Ooststellingwerf overleed 29 Mrt 1900, Ooststellingwerf
  Paulus Ruurds
  Peter Tijsen geboren 15 Mei 1740, Giethoorn
  Peter Tijsen geboren 21 Aug 1746, Giethoorn
  Sijes Paulus geboren 29 Feb 1840, Oldeboorn overleed 10 Mrt 1925, Haulerwijk
  Thijs Jans
  Timen Jans
  Tjitske Johannes geboren 22 Sep 1881, Terwispel
  Vroukje Everts geboren 10 Jan 1761, Giethoorn overleed 9 Mrt 1761, Giethoorn
  Vroukje Everts geboren 3 Mrt 1769, Giethoorn
  Vroukje Everts geboren 26 Sep 1778, Giethoorn
  Vroukjen Andries geboren 17 Apr 1787, Terwispel
ALBADA
  Johanneske Jans geboren 1834 overleed 14 Jun 1912, Gaasterland
ALBERDA
  Marjet
ALBERTS
  Folkert geboren 18 Nov 1753, Oldeboorn
  Geesjen geboren 1738, Tronde(Onder Elsloo) overleed 1806
  Jacob geboren 24 Nov 1765, Oldeboorn
  Jetse
  Klaas
  Thomas overleed 3 Sep 1804
  Tjamke geboren 21 Sep 1760, Oldeboorn
  Tjamke
  Trijntjen
  Tryntje geboren 11 Jul 1751, Oldeboorn
  Waabke geboren 28 Apr 1743, Utingeradeel
  Waabke geboren 18 Dec 1757, Oldeboorn
  Yttje overleed 1 Okt 1805, Oostzaandam
ALBERTSMA
  Aart geboren 29 Mei 1901
  Andries Thomas geboren 30 Okt 1782, Oldeboorn overleed 8 Dec 1825, Baarderadeel
  Anna geboren 11 Feb 1893, Harlingen overleed 1985
  Anne Marie geboren 13 Mei 1951, Ithaca, New York
  Antje geboren 7 Feb 1895, Stavoren overleed Omstr 1967
  Antje
  Antje Dirks geboren 20 Feb 1823, Utingeradeel overleed 14 Mei 1912, Utingeradeel
  Antje Marcus geboren 8 Mei 1861, Harlingen overleed 31 Jan 1948, Vlieland
  Aukje geboren 11 Mei 1885, Harlingen overleed 28 Jul 1885, Harlingen
  Aukje geboren 6 Mrt 1888, Harlingen overleed 17 Jul 1984, Ypsilanti, Michigan
  Bernard Steele geboren 17 Jul 1919, Ilion, New York overleed 27 Feb 1989, Trumansburg, New York
  Bernard Steele geboren Okt 1953, Ithaca, New York
  Bontje Sjoerds geboren 29 Dec 1864, Utingeradeel
  Carolina Marianne geboren 5 Feb 1947 overleed 26 Mei 1995
  Charles
  Cornelia Frederiks geboren 7 Sep 1890, Stavoren overleed 12 Mei 1891, Stavoren
  Dirk geboren 4 Nov 1883 overleed 25 Jan 1891, Stavoren
  Dirk geboren 6 Mei 1855, Harlingen overleed 1952, Ann Arbor, Michigan
  Dirk Frederiks geboren 23 Aug 1879, Stavoren overleed 22 Apr 1880, Stavoren
  Dirk Frederiks geboren 20 Feb 1885, Stavoren
  Dirk Hendriks geboren 19 Mrt 1917 overleed 21 Nov 1976, <Stavoren>
  Dirk Sjoerds geboren 8 Mrt 1855, Utingeradeel
  Dirk Thomas geboren 1 Nov 1790, Oldeboorn overleed 14 Feb 1864, Utingeradeel
  Dirk Thomas geboren 30 Aug 1848, Stavoren overleed 30 Okt 1938, Stavoren
  Driesje
  Engeltje Lieuwes geboren 24 Mei 1893, Wymbritseradeel
  Feike Lieuwes geboren 9 Feb 1888, Wymbritseradeel
  Femke Hartman geboren 17 Mei 1896, Stavoren
  Foppe Floris geboren 30 Jan 1910, Stavoren overleed 12 Aug 1983, Stavoren
  Frederik geboren 1916, Stavoren overleed 18 Jun 1936, Stavoren
  Frederik geboren 5 Dec 1926, Stavoren
  Frederik
  Frederik Thomas geboren 20 Aug 1853, Stavoren
  Freerikje geboren 2 Okt 1921, Stavoren
  Grietje geboren 5 Dec 1922
  Hans geboren 15 Dec 1902, Stavoren
  Harry geboren Omstr 1924
  Hartman geboren 7 Mei 1867, Stavoren
  Hartman
  Hartman geboren 21 Okt 1957
  Hartman Frederiks geboren 13 Apr 1892, Stavoren overleed 4 Jun 1969, Stavoren
  Helena Margretha geboren 19 Apr 1884, Harlingen overleed 17 Sep 1973, Ann Arbor, Michigan
  Hendrik geboren 28 Jan 1896, Stavoren
  Hendrik Dirks geboren 24 Mei 1894, Stavoren overleed 12 Aug 1921, Hemelumer Oldeferd
  Hendrik Dirks geboren 21 Sep 1891, Stavoren overleed 13 Jun 1892, Stavoren
  Hendrik Frederiks geboren 5 Apr 1878, Stavoren
  Hendrika
  Hessel Tjalling geboren 18 Mrt 1984
  Hielkje geboren 8 Okt 1886, Stavoren
  Hinke geboren Omstr 1932, Stavoren
  Houkje geboren 22 Mrt 1949, Sneek
  Hymke Fardau geboren 14 Sep 1992
  Ids geboren 31 Aug 1945, Stavoren
  Jacob Frederiks geboren 5 Jan 1894, Stavoren overleed 30 Apr 1894, Stavoren
  Jaldert Warrentje geboren 4 Feb 1982
  James Michael geboren 23 Mrt 1955, Ithaca, New York
  Janneke geboren 2 Jan 1902, Stavoren overleed 24 Mei 1902, Stavoren
  Jannes Sjoerds geboren 23 Sep 1858, Utingeradeel
  Jantje Dirks geboren 8 Jul 1888, Stavoren overleed 27 Sep 1975, Stavoren
  Jeannette Harmanna
  Jelmer geboren 1988
  Jeltje geboren 9 Okt 1889, Stavoren overleed 15 Okt 1889, Stavoren
  Jeltje geboren 12 Feb 1876, Stavoren overleed 3 Mrt 1878, Stavoren
  Jeltje geboren 6 Feb 1891 overleed Omstr 1982, IJlst
  Jeltje Dirks geboren 17 Okt 1881, Stavoren
  Jorrit
  Julie geboren 3 Mei 1960, Ithaca, New York
  Katherine Anne geboren 28 Aug 1948, Ithaca, New York overleed 12 Jul 1953
  Klaas geboren 10 Mrt 1898, Harlingen overleed 8 Feb 1985, New York
  Leo
  Levenloos geboren 11 Aug 1894, Harlingen overleed 11 Aug 1894, Harlingen
  Levenloos geboren 6 Aug 1897, Stavoren overleed 6 Aug 1897, Stavoren
  Levenloos geboren 14 Mrt 1886, Stavoren overleed 14 Mrt 1886, Stavoren
  Lieuwe geboren 2 Sep 1862, Stavoren overleed 26 Feb 1940, Wymbritseradeel
  Lieuwe
  Lieuwe Anne geboren 15 Nov 1987
  Lieuwe Dirks geboren 10 Mrt 1820, Oldeboorn overleed 8 Apr 1885, Utingeradeel
  Lieuwe Frederiks geboren 29 Dec 1894, Stavoren overleed 19 Jun 1895, Stavoren
  Lieuwe Frederiks geboren 18 Mrt 1897, Stavoren overleed 11 Jul 1897, Stavoren
  Marcus Dirks geboren 29 Aug 1821, Utingeradeel overleed 9 Jun 1909, Harlingen
  Marianne Marijke geboren 20 Jul 1949
  Marie
  Markus geboren 11 Mei 1885, Harlingen overleed 9 Aug 1885, Harlingen
  Markus geboren 26 Okt 1886, Harlingen
  Martje geboren 26 Mrt 1908, Stavoren overleed 25 Dec 1996, Bolsward
  Mary Katharine geboren 16 Apr 1918, Ilion, New York
  Nanne geboren 8 Feb 1952, Stavoren
  Patricia Anne geboren 7 Apr 1947, Ithaca, New York
  Peter Bernard geboren 20 Dec 1940, Rochester, New York
  Petronella Adriana geboren 16 Jul 1946
  Pieter geboren 22 Dec 1895, Harlingen overleed 11 Jun 1975
  Pietje geboren 2 Okt 1889, Harlingen overleed 6 Jan 1989, New York
  Richard Robert geboren 4 Dec 1942, Rochester, New York
  Rika
  Rinske geboren 30 Aug 1899, Harlingen
  Rinske Dirks geboren 11 Sep 1833, Oldeboorn
  Rinze geboren 29 Jun 1881, Stavoren overleed 3 Feb 1957, Stavoren
  Rinze geboren 2 Aug 1950
  Sietske
  Sietske Lieuwes geboren 11 Apr 1899, Heeg overleed 3 Mei 1924, Leeuwarden
  Sjoerd Dirks geboren 30 Sep 1818, Utingeradeel overleed 29 Jun 1877, Utingeradeel
  Sjoerd Thomas geboren 2 Jun 1856, Stavoren overleed 29 Okt 1857, Stavoren
  Sjoukje geboren 21 Apr 1968, Stavoren
  Sjoukje Pietertje geboren 2 Mrt 1953
  Sytske geboren 30 Mei 1893, Stavoren overleed 27 Jan 1974, Stavoren
  Sytske geboren 18 Sep 1891, Harlingen overleed 27 Mrt 1977, East Aurora, New York
  Sytske geboren 18 Jan 1858, Harlingen
  Sytske geboren 10 Dec 1864, Stavoren
  Sytske Lieuwes geboren 12 Dec 1855, Utingeradeel overleed 24 Nov 1924, Ooststellingwerf
  Sytske Sjoerds geboren 16 Jun 1846, Utingeradeel overleed 30 Jun 1846, Utingeradeel
  Sytske Sjoerds geboren 15 Jan 1848, Utingeradeel overleed 16 Feb 1930, Sneek
  Temke Lieuwes geboren 1 Jan 1891, Wymbritseradeel
  Tetje Dirks geboren 19 Feb 1884, Stavoren
  Thomas geboren 15 Okt 1878, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Jan 1891
  Thomas
  Thomas Dirks geboren 23 Jun 1817, Oldeboorn overleed 13 Okt 1891, Stavoren
  Thomas Dirks geboren 13 Mrt 1886, Stavoren overleed 1 Feb 1971, Stavoren
  Thomas Frederiks geboren 11 Nov 1876, Stavoren overleed 24 Mrt 1880, Stavoren
  Thomas Frederiks geboren 6 Apr 1881, Stavoren overleed 19 Mrt 1882, Stavoren
  Thomas Frederiks geboren 7 Apr 1886, Stavoren overleed Na 1945
  Thomas Hartman geboren 12 Nov 1898, Stavoren
  Trijntje geboren 19 Sep 1877, Stavoren overleed 3 Mrt 1878, Stavoren
  Trijntje Dirks geboren 5 Mrt 1825, Utingeradeel
  Trijntje Sjoerds geboren 16 Feb 1851, Utingeradeel overleed 17 Mei 1893, Sneek
  Truus
  Wijtske (Wietsche) Dirks geboren 7 Aug 1827, Oldeboorn overleed 31 Mei 1900, Haarlem
  Willem geboren 27 Sep 1912, Stavoren overleed 23 Dec 1986, 's Gravenhage
  Willem geboren 2 Sep 1954 overleed 21 Jul 2007
  Willem Frederiks geboren 6 Dec 1887, Stavoren overleed 10 Mei 1888, Stavoren
  Willem Frederiks geboren 9 Feb 1889, Stavoren overleed 14 Jun 1889, Stavoren
  Willem Thomas geboren 24 Apr 1851, Stavoren overleed 27 Aug 1930, Stavoren
ALBERTSZN
  Roelof geboren 1560, Hoornsterzwaag overleed Vr 12 Nov 1606, Hoornsterzwaag
  Sibolt geboren 1550
ALES
  Antie geboren Oldeboorn
ALGRA
  Antje Bouwes geboren 18 Okt 1817, Wonseradeel
ALKEMA
  Trijntje Wattes geboren 1839 overleed 28 Mrt 1874, Hemelumer Oldeferd
ALLES
  Baukje overleed 4 Jan 1813, Oudemirdum
  Gertie
  Jan geboren 1640 overleed AFT1708, Oranjewoud
AMBROSIO
  Carlo Giorgio geboren 12 Mei 1998, Sneek
  Maria
AMELS
  Joukje geboren 12 Apr 1879, Wonseradeel overleed 28 Nov 1967, Groningen
AMSTERDAM
  Jaaijtj geboren 18 Mrt 1890, Hindeloopen overleed 9 Okt 1969, Sneek
  Pieter geboren 3 Mei 1858, Hindeloopen overleed 14 Mrt 1933, Hindeloopen
ANDERIESSE
  Francois overleed 12 Feb 1946
  Josina Cornelia geboren 18 Jan 1899, Middelburg overleed 23 Nov 1971, Middelburg
ANDRIES
  Anne doop 12 Feb 1699, Tjalleberd
  Jacob doop 26 Mei 1695
  Jan geboren 1697, Luinjeberd
  Olke doop 4 Jun 1702, Tjalleberd
  Wijtske geboren Omstr 1720, Birdaard
ANDRIESDR
  Hylckien geboren 1625, Nieuweschoot
ANINGA
  Trijntje Jacobs geboren 1829 overleed 21 Feb 1906, Haskerland
ANNEDR
  Trijn(Trincke) geboren 1575 overleed 1633
ANNEMA
  Hieke geboren 31 Aug 1946
ANNES
  Antje
  Antje
  Fransjen
  Liets
  Marten
  Martien
  N. geboren 1655
ANNESDR
  Aelcke
ANNESZN
  Imcke geboren Omstr 1560
  Jacob geboren 1625, Nieuweschoot
  Sioerdt geboren 1580 overleed Vr 14 Sep 1654, Terband
ANSKES
  Nolle geboren 1576 overleed 2 Jul 1636, Sloten
  Thonis geboren 1580 overleed 1617
ANSKESZ
  Wolter
APSITIS
  Ausma
ARJENS
  Nolck
ARRIENS
  Bauck geboren Omstr 1687
  Ruurd geboren Omstr 1683, Akkrum overleed 1748
  Theunis
  Trijntje geboren Omstr 1650, Oldeboorn overleed 30 Nov 1692, Oldeboorn
ASSEMA
  Doedtje Asses
ATES
  ?
  Jeltje
  Lol
ATIS
  Anne
ATSES
  Eetske geboren 1736, Akkrum overleed 3 Mei 1808, Oldeboorn
ATTEMA
  Trijntje Attes
AUCKEDR
  Antien geboren 1570
AUCKES
  Hendrick
AUKEMA
  Bauke Johannes geboren 14 Aug 1972, Leeuwarden
  Eike geboren 21 Mrt 1937, Koudum
  Jacob Sijtze geboren 7 Sep 1968, Leeuwarden
  Jacob Sytzes geboren 14 Mei 1905, Koudum overleed 7 Sep 1972, Koudum
  Sijtze geboren 9 Okt 1942, Koudum
AUKEN
  Jan
AUKES
  Aukje geboren Omstr 1685
  Berber geboren Haskerdyken
  Pijttrik geboren Oldeboorn
  Pyter
  Tettje


Geen achternaam, <, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[AALDERTSZ-AUKES]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia