pijl
Albert Thomas
(-)
Lieuwe Reinders Vellinga
(1715-)
Wijtske Andries
(Omstr 1720-)
Thomas Alberts
(-1804)
Antje Lieuwes Vellinga
(1746-1825)
Dirk Thomas Albertsma
(1790-1864)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Sytske Sjoerds de Zee

Dirk Thomas Albertsma

  • Geboren: 1 Nov 1790, Oldeboorn
  • Gedoopt: 5 Dec 1790, Oldeboorn
  • Huwelijk: Sytske Sjoerds de Zee op 10 Mei 1817 te Utingeradeel
  • Overleden: 14 Feb 1864, Utingeradeel op 73 jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Kon niet voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Nationale Militie,
uit hoofde hij ten tijde der loting in 1814, tot welke lichting hij behoorde,
nog onder Fransche Zeedienst was, hetgeen gebleken is uit een bij zijn
huwelijk vertoonde Marschroute, op den zesden Mei 1814 door de
Commandant der Marine te Brest afgegeven.

Informatie afkomstig van Huwelijkakte.

Veel Nederlanders moesten dienen bij de Marine van de Keizer.
PotentiŽle schepelingen van 24 t/m 49 jaar werden genoteerd in een register. (Marins conscrits).
Dirk was scheepstimmerman en dus potentieel geschikt.
Hij had later een scheepswerf te Oldeboorn, waar houten schepen werden gebouwd.
Zijn zoons zetten de werf niet voort. De overgang naar ijzeren schepen was hun ondergang.


Afbeelding

Dirk trouwde Sytske Sjoerds de Zee, dochter van Sjoerd Freerks de Zee en Trijntje Kornelis, op 10 Mei 1817 te Utingeradeel. (Sytske Sjoerds de Zee werd geboren in 1787 te Oldeboorn en overleed op 27 Nov 1875 te Idaarderadeel.)Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia