Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

VALK-VAN RUINEN, [VAN RUINEN-VOS]


Namen

Geboren

Overleden

VAN RUINEN
  Dochter geboren 1294, Ruinen
  Elisabeth geboren Omstr 1266, Ruinen
  Emegarde geboren Omstr 1266, Ruinen
  Gerard geboren 1191, Ruinen
  Henricus Luithiens geboren 1499
  Ida geboren Omstr 1290, Ruinen
  Johan geboren 1362, Gasselte overleed 1411, Ruinen
  Johan geboren Omstr 1260, Ruinen overleed Vr 1304
  Johan geboren Omstr 1188, Ruinen
  Johan geboren Omstr 1315, Ruinen overleed 1378
  Johan geboren Omstr 1119, Ruinen
  Johan geboren Omstr 1170, Ruinen
  Johanna geboren 1527 overleed 1566
  Johanna geboren Omstr 1405, Ruinen overleed 1478, Ruinen
  Laurens geboren Omstr 1265, Ruinen overleed Na 1304
  Laurens geboren Omstr 1195, Ruinen
  Luithien geboren 1524
  Onbekend geboren Omstr 1230, Ruinen
  Onbekend geboren Omstr 1192, Ruinen
  Onbekend geboren Omstr 1166, Ruinen
  Onbekend geboren Omstr 1142, Ruinen
  Onbekend geboren Omstr 1119, Ruinen
  Onbekend geboren Omstr 1097, Ruinen
  Otto geboren Omstr 1140, Ruinen
  Otto geboren Omstr 1093, Ruinen
  Otto geboren 1168, Ruinen
  Otto geboren 1117, Ruinen
  Roelof geboren 1370, Gasselte overleed 1442
  Steven geboren Omstr 1365, Gasselte overleed 1437
  Steven geboren 1292, Ruinen
VAN RUINEN OR LANSINGE
  Mewekinus geboren Omstr 1270, Ruinen overleed Vr 1325
VAN SCHELTINGA
  Trijntje Pieters geboren 1831 overleed 28 Jan 1917, Workum
VAN SCHOOT
  Baernd Gabbes geboren 1522, Goingarijp overleed Vr 27 Dec 1551, Oudeschoot
VAN SCHOTEN
  Matthias geboren 1586, Leeuwarden
VAN SINDEREN
  Janke Hofmans geboren 31 Aug 1791, Holwerd overleed 7 Dec 1849, Stavoren
  Sipke
VAN SPANGA
  Simon Jacobs
VAN STIJN
  Willem Johannes geboren 8 Apr 1897, Sassenheim overleed 5 Dec 1980, 's Gravenhage
VAN 'T ZET
  Hiltje Tjerks geboren 22 Jun 1812, Wonseradeel overleed 19 Jun 1881, Wonseradeel
VAN TUIL
  Cunera
VAN UNIA
  Jochem
VAN VIERSEN
  Maria (Maycke) geboren 1591, Leeuwarden overleed 20 Dec 1650, Huizem
  Willem geboren 1563, Utrecht overleed 20 Okt 1641, Leeuwarden
VAN VLAANDEREN
  Janet
VAN WEERDEN
  Jacoba
VAN WIJNGAARDEN
  Aaltje Rodmers geboren 15 Apr 1842, Utingeradeel
  Rodmer Rodmers
VAN YPEREN
  Jannetje
VAN ZEE
  Johanna
VAN ZUIDAM
  Hendrika
VASTEN
  Neeltje geboren 1662
VEEN
  Antje Roelofs Van Der geboren 1777 overleed 29 Apr 1832, Bolsward
  Cornelis Van Der
  Cornelis van der geboren Omstr 1855
  Douwe van der geboren 1 Mei 1937
  Geeske Van Der
  Gretha Selma van der
  Hans van der
  Hilda Van Der
  Jan Van Der geboren Omstr 1902, Rotterdam overleed 1978, <Hoorn>
  Jan Van Der
  Jan van der geboren 1953
  Michael van der
  Patric van der
  Pieter geboren 1955
  Rudolf van der geboren 1 Mei 1945
  Tania van der
  Trijntje Van Der
  Trijntje Van Der
VEENMAN
  Hendrika geboren 9 Aug 1919, Berkel Z.H. overleed 12 Jan 1985, Berkel Z.H.
VEENSTRA
  Aukje Geerts geboren 2 Mrt 1879, Terwispel overleed 10 Dec 1965, Heerenveen
VEER
  Baukje Dirks Van Der geboren 7 Okt 1793, Bolsward overleed 25 Jul 1840, Bolsward
VEERSMA
  Aaltje Sytzes geboren 25 Jun 1862, Hemelumer Oldeferd overleed 13 Okt 1940, Stavoren
  Aaltje Uilkes geboren 1 Apr 1905, Stavoren overleed 19 Apr 1905, Stavoren
  Aane Wytzes geboren 29 Jul 1814, Stavoren overleed 26 Nov 1862, Hemelumer Oldeferd
  Abe
  Albert geboren 13 Mei 1939, Kolhorn overleed 26 Apr 1997, Zutphen
  Anne Feddes geboren 19 Aug 1849, Hemelumer Oldeferd
  Anne Wytzes geboren 1804, Warns overleed 26 Jan 1879, Hemelumer Oldeferd
  Anne Wytzes geboren 15 Okt 1865, Hemelumer Oldeferd
  Antje Uilkes geboren 29 Apr 1830, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Feb 1895, Hemelumer Oldeferd
  Baukje Feddes geboren 9 Okt 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 1 Apr 1892, Stavoren
  Baukje Willems geboren 27 Nov 1817, Hemelumer Oldeferd
  Baukjen Steffens geboren 12 Dec 1865, Gaasterland
  Fedde Wattes geboren 11 Okt 1908, Stavoren overleed 1996
  Fedde Wytzes geboren 14 Okt 1809, Warns overleed 26 Jan 1861, Koudum
  Fedde Wytzes geboren 19 Dec 1863, Hemelumer Oldeferd
  Fenne Wattes
  Freek geboren 13 Sep 1966
  Frits
  Geeske Feddes geboren 1 Jun 1841, Warns overleed 3 Okt 1911, Stavoren
  Geeske Uilkes geboren 27 Okt 1902, Stavoren overleed 30 Apr 1991, <Stavoren>
  Gryt
  Jan Feddricks geboren 6 Jun 1784, Hemelum
  Janny
  Johanna Annes geboren 28 Dec 1893, Sneek overleed 31 Mei 1940, Amsterdam
  Jolk Feddricks geboren 16 Apr 1790, Hemelum overleed 16 Jan 1844, Hemelumer Oldeferd
  Jottje Sytzes geboren 12 Okt 1864, Hemelumer Oldeferd overleed 2 Dec 1935, Stavoren
  Kornelis geboren 17 Dec 1897, Stavoren
  Levenloos kind geboren 23 Jul 1939, Stavoren overleed 23 Jul 1939, Stavoren
  Levenloos Uilkes geboren 18 Mrt 1898, Stavoren overleed 18 Mrt 1898, Stavoren
  Marjan geboren 29 Mei 1969
  Mintje Annes geboren 24 Apr 1881, Hemelumer Oldeferd
  Oentje Feddes geboren 18 Aug 1854, Hemelumer Oldeferd overleed 10 Jan 1867, Hemelumer Oldeferd
  Petra
  Piety
  Reinder Willems geboren 13 Mei 1815, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Sep 1842, Gaasterland
  Rina
  Ron geboren 12 Dec 1972
  Siete Annes geboren 5 Jun 1885, Hemelumer Oldeferd
  Sijtze (Sytze) Uilkes geboren 18 Jan 1835, Hemelumer Oldeferd overleed 20 Mei 1919, Stavoren
  Sjollie
  Sjoukje
  Sjoukje Jottjes geboren 25 Jan 1885, Stavoren overleed 13 Mei 1971, Stavoren
  Sjoukje Uilkes geboren 20 Okt 1899, Stavoren overleed 19 Okt 1981, Koudum
  Steffen Wytzes geboren 4 Nov 1818, Hemelumer Oldeferd overleed Na 1918
  Sytske Willems geboren 21 Jul 1821, Hemelumer Oldeferd overleed 25 Sep 1861, Hemelumer Oldeferd
  Sytze Uilkes geboren 28 Mrt 1907, Stavoren overleed 1 Mei 1992, <Stavoren>
  Uilke
  Uilke Feddricks geboren 31 Mrt 1789, Hemelum overleed 26 Okt 1855, Hemelumer Oldeferd
  Uilke Sytzes geboren 5 Okt 1874, Hemelum overleed 21 Jan 1958, Stavoren
  Walter geboren 13 Mei 1939 overleed 22 Dec 1998, Harderwijk
  Watte Wytzes geboren 20 Jul 1868, Hemelumer Oldeferd overleed 9 Jan 1951
  Wiepkje Wytzes geboren 28 Okt 1861, Hemelumer Oldeferd
  Wietse geboren 6 Nov 1895, Stavoren
  Wietse Wattes geboren 6 Feb 1900, Stavoren
  Willem Annes geboren 17 Mrt 1883, Hemelumer Oldeferd
  Willem Feddes geboren 26 Feb 1852, Hemelumer Oldeferd overleed 26 Jan 1879, Hemelumer Oldeferd
  Willem Reinders geboren 22 Nov 1840, Gaasterland
  Wytze Fedde Annes geboren 25 Apr 1890, Hemelumer Oldeferd
  Wytze Feddes geboren 14 Mrt 1839, Hemelumer Oldeferd overleed 30 Jan 1877, Hemelumer Oldeferd
  Wytze Feddricks geboren 6 Dec 1779, Hemelum overleed 4 Mrt 1860, Hemelumer Oldeferd
  Yke Uilkes geboren 26 Jan 1909, Stavoren overleed 17 Jan 1983, Stavoren
VEERSMA (DE JONG)
  Feddrick Willems geboren 28 Jun 1811, Hemelumer Oldeferd
  Willem Feddricks geboren 10 Okt 1785, Hemelum overleed 12 Jan 1858, Hemelumer Oldeferd
VELDEN
  Dirk van der
VELDHUIS
  Cornelia
VELDKAMP
  Evert Hilberts
  Vrouwkje Everts geboren Omstr 1713
VELDMAN
  Aane Rintjes
  Gerbrigje Baukes
VELDSTRA
  Geertje Jacobs geboren 13 Feb 1855, Stavoren
  Haring Jacobs geboren 15 Feb 1858, Stavoren overleed 8 Okt 1910, Stavoren
  Haring Oenes
  Jacob Harings
VELLEMA
  Trijntje Franzes
VELLINGA
  Antje Lieuwes geboren 16 Jan 1746, Birdaard overleed 23 Jun 1825, Birdaard
  Lieuwe Reinders doop 10 Mrt 1715, Hallum
VELZING
  Hendrikje geboren 1858, Drachten
  Sytske geboren 1852, Drachten
VENEMA
  Bens
  Jantje geboren 5 Dec 1872, Rhoon
VERHEIJ
  Annemarie geboren 5 Jan 1981, 's Gravenhage
  Claudia geboren 5 Sep 1978, 's Gravenhage
  Cock geboren 29 Sep 1941, s' Gravenhage overleed 7 Feb 1985, Kwintsheul
VERHOEVEN
  Arnold geboren 19 Sep 1957
  Boukje geboren 3 Apr 1988
  Jolanda geboren 8 Sep 1991
VERMANING
  Geertje geboren 21 Okt 1931
VISSER
  Aag Sijtzes geboren 19 Jan 1818, Laaksum overleed 4 Okt 1890
  Aagje Haitzes
  Aaltje Piebes geboren 20 Jan 1824, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Mei 1879, gemeente Oldemarkt Overijssel
  Abe Douwes geboren 13 Mrt 1844, Hemelumer Oldeferd
  Abe Gerrits geboren 12 Feb 1842, Hemelumer Oldeferd overleed 9 Dec 1867, Hemelumer Oldeferd
  Akke A.
  Akke Douwes geboren 31 Jul 1867, Koudum overleed 10 Aug 1936, Rijs
  Akke Rinzes geboren 1805, Workum overleed 29 Dec 1838, Workum
  Albert Douwes geboren 22 Aug 1872, Hemelumer Oldeferd
  Albert Haitzes geboren 6 Jul 1824, Hemelumer Oldeferd overleed 23 Okt 1847, Hemelumer Oldeferd
  Ali
  An geboren 1939
  Andries
  Anna Hendriks geboren 20 Nov 1854, Wijmbritseradeel
  Anne
  Anne Henrdiks geboren 23 Mrt 1859, Wijmbritseradeel
  Anne Ymkes
  Antje geboren 15 Nov 1867, Scharl overleed 14 Nov 1950, Stavoren
  Antje Douwes geboren 28 Nov 1870, Hemelumer Oldeferd
  Antje Haitzes
  Auke Hinnes geboren 17 Jun 1772, Balk overleed 25 Jul 1828, op het Slotermeer
  Auke Petrus geboren 1761, Joure overleed Vr 1811, Joure
  Aukje Hendriks geboren 9 Jan 1853, Wijmbritseradeel
  Bauke geboren 7 Okt 1898, Mirns En Bakhuizen overleed 28 Mei 1969, Rijs
  Bauke Heerings
  Dirk Pieters geboren Gaastmeer
  Douwe Haitzes geboren 14 Okt 1816, Hemelumer Oldeferd overleed 12 Aug 1895, Hemelumer Oldeferd
  Douwe Haitzes
  Eelke Gerrits geboren 19 Dec 1848, Hemelumer Oldeferd
  Eelke Jans geboren Omstr 1803 overleed 15 Aug 1863, Wymbritseradeel
  Eelkje
  Eling
  Ella Suzanna geboren 1961
  Evert geboren Omstr 1882, Stavoren
  Fokeltje Baukes geboren 11 Dec 1882, Hemelumer Oldeferd
  Froukjen Gerrits geboren 1 Jan 1853, Hemelumer Oldeferd
  Geertje geboren 18 Nov 1949
  Geertje
  Geertje(Gettjen) Klazes(Haitzes) geboren 27 Jan 1808, Koudum overleed 12 Mei 1846, Hemelumer Oldeferd
  Geeske geboren 12 Jun 1945
  Gepke Hendriks
  Gerrit Sybolt
  Gerrit Sybolts geboren 4 Nov 1809, Stavoren overleed 3 Feb 1875, Noordwolde
  Grietje Haitzes geboren 28 Dec 1826, Hemelumer Oldeferd overleed 27 Jun 1902, Hemelumer Oldeferd
  Grietje Haitzes
  Haitze Douwes geboren 3 Dec 1840, Hemelumer Oldeferd
  Haitze Klazes geboren 4 Mrt 1781, Gaastmeer overleed 2 Okt 1851, Koudum
  Hantze Haitzes geboren 5 Nov 1813, Hemelumer Oldeferd
  Harmen geboren 25 Nov 1894, Hemelumer Oldeferd
  Harmen geboren 1943, Beetsterzwaag
  Harmen Sytzes
  Harmen Sytzes
  Harmke Sybrens geboren 19 Aug 1856, Hemelumer Oldeferd
  Hendrik geboren 26 Okt 1893, Sneek
  Hendrik Annes geboren 16 Jul 1816, Wijmbritseradeel overleed 19 Dec 1875, Wijmbritseradeel
  Hendrik Jans
  Hendrikje Hendriks geboren 9 Jun 1862, Wijmbritseradeel
  Jacob geboren 30 Aug 1849, Stavoren
  Jacob Yges
  Jan geboren 18 Dec 1896, Sneek
  Jan
  Jan Yges
  Jantje geboren 9 Aug 1896, Hemelumer Oldeferd
  Jantje Pieters
  Jeltje Eelkes geboren 9 Mei 1832, Wymbritseradeel
  Jetske Douwes geboren 20 Mei 1869, Hemelumer Oldeferd
  Johannes Douwes geboren 10 Okt 1874, Hemelumer Oldeferd
  Johanneske Ruurds geboren Jun 1809, Bakhuizen
  Johanneske Ruurds
  Kerst Pieter geboren 10 Jan 1912 overleed 1 Mrt 1975, <Ruigahuizen>
  Klaas Douwes geboren 28 Feb 1865, Hemelumer Oldeferd
  Klaas Douwes geboren 28 Mrt 1847, Hemelumer Oldeferd
  Klaas Haitjes geboren 5 Dec 1768, Balk overleed 22 Sep 1826, Balk
  Klaas Haitzes geboren 1803, Koudum
  Klaas Haitzes
  Klaaske Clazes geboren 28 Aug 1779, Gaastmeer
  Lieuwe Wigles geboren Omstr 1801, Scharl overleed 12 Jun 1867, Hemelumer Oldeferd
  Marijke Baukes geboren 18 Nov 1879, Warns overleed 9 Jan 1955, Stavoren
  Martje Rinzes geboren 26 Feb 1855, Koudum overleed 22 Feb 1892, Stavoren
  Mayke Haitzes geboren 6 Okt 1810, Koudum overleed 4 Feb 1879, Abbega
  Nieske geboren 31 Okt 1938
  Oot
  Oot geboren 28 Aug 1921 overleed 20 Mrt 1994, Stavoren
  Piebe Rinzes geboren 17 Jan 1798, Koudum overleed 14 Mrt 1860, Koudum
  Piebe Rinzes geboren 14 Feb 1853, Hemelumer Oldeferd
  Pieter geboren 8 Jul 1947
  Popke geboren 25 Jan 1901, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Feb 1991, Stavoren
  Popke geboren 24 Okt 1869, Hemelumer Oldeferd overleed 1937, Warns
  Popke geboren 1936
  Redmer Hendriks geboren 3 Jun 1865, Wijmbritseradeel
  Rein geboren 1911, Laaksum overleed 1944, Beetsterzwaag
  Rinder Ruurds geboren 21 Aug 1819, Hemelumer Oldeferd
  Rinkjen geboren 23 Nov 1832, Hemelumer Oldeferd overleed Hemelumer Oldeferd
  Rinske Haitzes geboren 13 Nov 1805, Koudum overleed 1 Sep 1835, Folsgare
  Rinze Piebes geboren 5 Mei 1821, Koudum overleed 14 Sep 1867, Hemelumer Oldeferd
  Rinze Piebes geboren 1773, Koudum overleed 28 Jun 1833, Hemelumer Oldeferd
  Rymke Haitzes geboren 3 Okt 1820, Hemelumer Oldeferd
  Susanna Gerrits geboren 23 Mrt 1839, Stavoren overleed 12 Dec 1919, Hemelumer Oldeferd
  Sybolt Gerrits geboren 10 Aug 1775, Warns Stavoren overleed 15 Sep 1830, Stavoren
  Sybolt Gerrits geboren 31 Okt 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 28 Jul 1920, Workum
  Sybren Piebes geboren 3 Nov 1828, Hemelumer Oldeferd overleed 31 Jul 1872, Hemelumer Oldeferd
  Sytske geboren 28 Nov 1859, Hindeloopen overleed 17 Jul 1931, Hindeloopen
  Sytske Sybrens geboren 30 Jul 1852, Hemelumer Oldeferd
  Sytze
  Sytze
  Tetje geboren 1855 overleed 15 Mrt 1907, Stavoren
  Thomas geboren 8 Mei 1895, Sneek
  Timke geboren 13 Okt 1900, Sneek
  Tjitske Hendriks geboren 17 Mrt 1849, Wijmbritseradeel
  Tjitske Hendriks geboren 27 Dec 1850, Wijmbritseradeel
  Trijntje geboren 3 Mrt 1901, Hemelumer Oldeferd
  Trijntje Abes
  Trijntje Alles geboren Omstr 1799 overleed 13 Mrt 1858, Workum
  Trijntje Hendriks geboren 23 Mrt 1859, Wijmbritseradeel
  Wabe geboren 28 Mei 1899, Hemelumer Oldeferd
  Wigle geboren 27 Nov 1899, Laaksum overleed 29 Dec 1963, Rijs
  Wigle Ykes
  Willem geboren 22 Jun 1936, Stavoren overleed 31 Mei 1992, Stavoren
  Willemtje
  Wilma
  Yke Durk geboren 1941
VISSERMAN
  Anke
  Foekje
  Geeske
  Joop
  Sierd
  Simone
VLAS
  Andries Bauke geboren 22 Okt 1931 overleed 25 Aug 1935, Hemelumer Oldeferd
  Andries Bauke geboren 26 Dec 1937
  Andries Simon geboren 9 Jul 1863 overleed 13 Jan 1953, <Workum>
  Befke geboren 27 Jul 1942
  Geeske geboren 16 Jun 1935
  Gerritje geboren 2 Nov 1962
  Ieke Douwina geboren 22 Apr 1951
  Simon Andries geboren 11 Jul 1965
  Simon Sjoerd geboren 22 Apr 1906 overleed 17 Mei 1988, <Workum>
VLASKAMP
  Silvia doop 14 Okt 1957
VLASMAN
  Anne
VLINK
  Cornelis
  Grietje geboren 19 Mrt 1892, Oudemirdum overleed 1 Mei 1983, Oudemirdum
VLOT
  Gerrit geboren 1 Dec 1904, Hardingsveld
VOETBERG
  Roelof
  Saakje geboren 8 Jan 1899, Nieuweschoot overleed 30 Apr 1978, Koudum
VOLGERS
  Aad
  Barend
  Hanna
  Wabe
VOLKENS
  Aaltje
VOLLEMA
  Gerlof geboren 8 Okt 1853, Opsterland overleed 11 Okt 1909, Opsterland
  Gerrit Pieters
  Harmen Gerlofs geboren 29 Mrt 1813, Grouw overleed 1 Jun 1886, Utingeradeel
  Jacobje Harmens geboren 25 Jun 1851, Utingeradeel
  Jakobje Harmens geboren 29 Mrt 1847, Opsterland overleed 13 Aug 1849, Utingeradeel
VOORDEWIND
  Annie geboren 21 Mrt 1935
  Johannes Wilhelmus
  Tinie
VORSTIUS
  Catharina
VOS
  Claas Reinderszen doop 11 Feb 1720, Urk overleed Na Mrt 1782
  Klaasjen doop 4 Jun 1759, Stavoren


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

VALK-VAN RUINEN, [VAN RUINEN-VOS]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia