pijl pijl pijl pijl
Wytze Feddricks Veersma
(1779-1860)
Baukje Annes Van de Veer
(1777-1848)
Redmer Lolkes Bargsma
(1792-1861)
Geeske Johannes Bakker
(1794-1816)
Fedde Wytzes Veersma
(1809-1861)
Pietje Redmers Bargsma
(1815-1894)
Wytze Feddes Veersma
(1839-1877)

 

Gezin

Partners / kinderen:
1. Trijntje Wattes Alkema

2. Grietje van der Veer

Wytze Feddes Veersma

  • Geboren: 14 Mrt 1839, Hemelumer Oldeferd
  • Huwelijk (1): Trijntje Wattes Alkema op 19 Dec 1860 te Hemelumer Oldeferd
  • Huwelijk (2): Grietje van der Veer op 29 Okt 1874
  • Overleden: 30 Jan 1877, Hemelumer Oldeferd op 37 jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

De ramp met de Willem III

In 2002 is het 125 jaar geleden dat er zich bij Koudum een grote ramp voltrok. De "Willem III" verging in een zware storm op de Fluessen. Zoals altijd gingen de beurtschepen uit de Zuidwesthoek op dinsdag naar Sneek. Zo ook dinsdag de 30e januari 1877. Het beurtschip de "Willem III", dat de beurt verzorgde van Staveren op Sneek, vertrok die middag weer vanuit de Kolk in Sneek richting Staveren. Naast de stukgoedlading waren er flink wat passagiers aan boord. Tot Heeg verliep de reis voorspoedig, maar de oversteek over het Hegermeer en de Fluessen verliep rampzalig. Er stond een harde wind uit het zuidwesten en bij dit weer kan het op de Fluessen behoorlijk spoken. Toen men bijna de Fluessen over was is men op het harde Feitezand aan de grond gelopen. In deze barre, koude en donkere nacht zijn 14 mensen om het leven gekomen. Pas de volgende dag werd in deze hoek van Fryslân bekend welk een verschrikkelijke ramp er zich die nacht had voltrokken. De geredden zijn liefdevol opgevangen door Fimme Karels Zalmstra en zijn vrouw Tjerkje Dölle in de herberg van de Galamadammen. Als dank is hen hiervoor later een koffiekan met inscriptie aangeboden. In het deksel staat gegrafeerd:

Een vreselijke ramp met Stoomboot Willem III In den nacht van 30 op 31 januari 1877. Waarvan 29 personen zijn gered en 14 zijn omgekomen

Op de koffiekan staat aan een kant gegrafeerd:

Ja, vreeslijk was de nacht,
Nooit zal hij ons vergeten,
Zelfs 't verre nageslacht
Zal die gebeurt'nis weten.
Het blijde morgenrood
Blijft steeds ons in gedachte
Toen g'ons uw bijstand boodt
En veler lot verzachtte,
U, edel mensenpaar
Zij dit tot roem geschonken
Door de verloste schaar;
Moog 't als een parel pronken
Tot nagedachtenis.
In uwe fiere woning.
En 't oog en 't hart gericht
Tot onzen God en Koning.
Wie komt die gunst te sta?
Voor liefdedienst en trouwe?
Wel, Fimme Zalmstra
En zijn geliefde Vrouwe

De andere kant staan de geredden:

Cornelis de Boer (Staveren)
Heije Cuperus (Staveren)
Andries Cuperus (Staveren)
M. Roorda (Staveren)
Harmen Veldhuizen (Staveren)
(Jotje Dirks Hoekstra) (Workum)
Jacob Brouwer (Koudum)
Douwe F. FLapper (Koudum)
Jacob Reinstra (Koudum)
Arjen Pruiksma (Oudega H.O.N.)
Femme de Jong (Molkwerum)
Arend Gras (Molkwerum)
Berend Gras (Molkwerum)
Douwe Schaaf (Molkwerum)
Cornelis van den Brug (Woudsend)
Yke J. de Jong (Warns)
G. van Dijk (Warns)
Anne R. Bajema (Warns)
S.W. Muizelaar (Warns)
Pieter van der Zijp (Warns)
Gijsbert Asma (Bakhuizen)
Lieuwe Hornstra (Bakhuizen)
Bouwe Kooistra (Drachten)
Eeltje Elzinga (Oldeboorn)

Ook gered zijn de bemanningsleden, die echter niet op de kan staan vermeld:

Cornelis Sjoukes Bouma (Schipper)
Lucas Kool
Jan de Jong (Machinist)
Jan Zuidema (Stuurman)
Freerk Lootsma (Hofmeester)De mensen die omkwamen zijn:

Pieter Annes Okkinga (45j, Koudum)
Sijbolt Feddes Wiersma (25j, Koudum)
Harmen Meines van der Sluis (28j, Langweer)
Aaltje Roelofs Hoekstra (26j, Lutkewierrum)
Gerben Foekes van der Wal (50j, Nijega. H.O.N.)
Foeke Gerrits van der Wal (37j, Nijega. H.O.N.)
Sijbrichje Thijsses Altenburch (25j, Oosterend)
Marijke Jacoba Kapper (62j, Oosterwierrum)
Anne Harings Veldstra (55j, Staveren)
Petrus Attema (26j, Staveren)
Wytse Feddes Veersma (37j, Warns)
Dirk Ykes Hoekstra (57j, Workum)
Jan Wabes de Jong (26j, Ymedam)
Sijmontje Uilkes Smit (25j, IJsbrechtum)

Marijke Jacoba Kapper was de eerste die overleed, ze zakte plotseling ineen. Haar dochter Sijbrichje Altenburch van 25 jaar zag dit gebeuren en ook zij stierf gauw hierna. Het omkomen van haar moeder zal haar de moed hebben ontnomen om door te vechten.
Tien mannen stonden boven de stoomketel die nog lang warm bleef. Hierdoor waren hun kansen veel groter. Dirk Ykes Hoekstra zette zijn zoontje Jotje op een dwarsstang boven in de schoorsteen. Hierdoor redde hij zijn zoon, maar zelf heeft hij de ramp niet overleefd. Jotje staat niet op de kan vermeld. Echt blij kon zijn familie niet zijn omdat vader Dirk wel het leven liet.
De volgende dag pas om acht uur kwam er hulp en zijn de 29 overlevenden aan boord van een schip genomen. Doordat ze verstijfd en verlamd waren konden ze niet meer op eigen benen staan. De tien op de ketel en de kleine Jotje waren er het best aan toe. Hieruit blijkt dat de meesten de dood moeten hebben gevonden door de kou, het slechte weer en door half in het water te staan. De mensen werden naar de herberg op de Galamadammen gebracht, alwaar ze liefderijk zijn opgevangen door de herbergier Zalmstra en zijn vrouw Tjerkje. De zaterdag erop werden er in Koudum de eerste vier doden onder enorme belangstelling begraven. Het was toen mooi weer en een beetje wind uit het zuid-westen. En als de klokken van de Koudumer toren eventjes zwegen, dan kon men het luiden van de klokken van Molkwerum en Warns horen. Daar waren op dat moment ook begrafenissen van slachtoffers van deze afschuwelijke ramp. Deze gebeurtenis heeft nog jarenlang grote littekens achtergelaten, vooral in de kleine Zuidwesthoek van Fryslân. Bron: http://home.hetnet.nl/~koudum-2/dammen/galamadammen.htm

Afbeelding

opsommingsteken  Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Overlijden. Wytze is verdronken op de Fluessen bij Koudum.


Afbeelding

Wytze trouwde Trijntje Wattes Alkema op 19 Dec 1860 te Hemelumer Oldeferd. (Trijntje Wattes Alkema werd geboren in 1839 en overleed op 28 Mrt 1874 te Hemelumer Oldeferd.)


Afbeelding

Wytze trouwde vervolgens met Grietje van der Veer op 29 Okt 1874.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia