Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, [S], T, U, V, W, X, Y, Z,

SAAKES-SCHRAM, [SCHRAM-SYTINGA], SYTINGA-SYTZES


Namen

Geboren

Overleden

SCHRAM
  Jurjen Dooitjes
SCHREUDER
  Lambertus geboren 24 Aug 1887, Groningen overleed 10 Nov 1953
  Meindert geboren 14 Nov 1911, Groningen
SCHRIEMER
  Wiebren Heines geboren 1843, Drachten
SCHULZE
  Sieuwke Gerrits
SCHUT
  Aukje Gabes
SCHUURMAN
  Gerda
  Gert
  Karin
SCHWAGERMANN
  Jessy geboren 17 Dec 1999, Vlaardingen
  Mario geboren 3 Apr 1976, Vlaardingen
SECKLES
  Lieuwe
SEERPS
  Antie
SELDENRUST
  Jottje Pieters geboren 9 Sep 1798, Koudum overleed 15 Jan 1859, Hemelumer Oldeferd
SELDENTHUIS
  Jeltje Sipkes geboren 1783, Wonende Molkwerum overleed 21 Jan 1838, Hemelumer Oldeferd
  Sipke Jarigs geboren 1755 overleed 10 Sep 1831, Hemelumer Oldeferd
SHAVER
  Charles Reagan geboren 24 Jan 1968
  Gary Lee geboren 30 Mrt 1939, Redding, California overleed 18 Mrt 1995, Abu Dabi
  Michael Len geboren 2 Nov 1961
SIBEMA
  Bouricius overleed Dec 1636, Haarlem
SIBOLTSDR
  Tiets geboren 1580 overleed AFT08-06-1631
SICKES
  Hiske doop 12 Feb 1713, Joure
  Hiske
  Marten geboren Omstr 1697, Gaastmeer
SIERDS
  Evert geboren Omstr 1680
SIERKS
  Geertje
SIESLING
  Engeltje geboren 29 Okt 1838, Wymbritseradeel overleed 24 Feb 1916, Wymbritseradeel
  Klaas Jan
SIESWERDA
  Meintje geboren 1952 overleed 31 Jan 1985, Joure
SIETSES (ZIJTSES)
  Engel geboren Hindeloopen
SIJBES
  Auck geboren 1650 overleed 30 Jan 1706, De Knipe
  Grietje
SIJBOLTS
  Sijtske geboren 1742, Lemmer
SIJBRENS
  Antje
SIJMENS
  Sijbrig geboren Wyckel
SIJMENSMA(VISSER)
  Ruurd Symens geboren Omstr 1789, Balk overleed 4 Jan 1851, Warns
SIJMONS
  Dieuwke geboren Gaastmeer
SIJTSES
  Pier
SIKKES
  Dirkje Hiddes geboren 12 Dec 1870, Hindeloopen overleed 26 Mrt 1873, Hindeloopen
  Dirkjen Hiddes geboren 31 Aug 1881, Hindeloopen
  Durkje
  Eelkje Hiddes geboren 2 Mrt 1869, Hindeloopen overleed 12 Jul 1873, Hindeloopen
  Eelkje Hiddes geboren 15 Okt 1874, Hindeloopen
  Hidde
  Hidde Jelles geboren 10 Feb 1841, Hindeloopen overleed 4 Jan 1913, <Hindeloopen>
  Hilbrant
  Hiske Hiddes geboren 9 Jul 1884, Hindeloopen
  Jelle Hiddes geboren 1 Sep 1864 overleed 30 Jul 1866, Hindeloopen
  Jelle Hiddes geboren 3 Jul 1873 overleed 3 Dec 1873, Hindeloopen
  Jelle Hiddes geboren 26 Dec 1876, Hindeloopen
  Jelle Hiddes geboren Omstr 1781, Hindeloopen overleed 25 Dec 1855, Hindeloopen
  Jeltje Hiddes geboren 18 Nov 1866, Hindeloopen
  Pieter Hiddes geboren 26 Dec 1878, Hindeloopen
  Sierd Hiddes
  Trijntje
SIMONDR RUNNIA
  Tied Johan geboren 1566, Leeuwarden overleed 1586, Leeuwarden
SIMONSZ
  Vokeltje geboren 16 Okt 1875, Enkhuizen overleed Na Mei 1940, Amsterdam
SIMONSZN
  Wolter geboren 1585
  Wolter
SINNEMA
  Albertje geboren 1 Dec 1978, Workum
  Nanne
  Sibbeltje geboren 25 Sep 1975, Workum
  Tjamke Jan geboren 16 Jan 1983, Workum
SIOERDTSDOCHTER
  Jelck geboren 1610 overleed 1650
SIOERDTSDR
  Ints geboren 1610, Terband
  Luts geboren Omstr 1610, Terband overleed Tussen 3 Apr 1633 en 6 Mei 1635
SIOUCKEDR
  Eebel geboren Omstr 1565
SIPCKESDR
  Antie geboren 1630 overleed Vr 16 Apr 1679
  Ded geboren 1565, Nieuwehorne overleed Na 17 Mei 1637, Schoterwold
SIPCKESZN
  Tiedger geboren 1580 overleed Na 9 Jun 1630, Nieuwehorne
SIPKCESZ
  Tiedger
SIPKES
  Baukje
  Det geboren Omstr 1570 overleed Na 1603
  Wijnsen
SJOERDS
  Feike geboren 2 Jan 1912, Hindeloopen overleed 17 Mrt 1986, Harlingen
  Feike
  Immertje overleed Vr 1803
  Jan
  Janneke Jans geboren Omstr 1811, Hindeloopen overleed 22 Okt 1873, Hindeloopen
  Jappe
  Marten
  Rinske geboren 1727 overleed 16 Aug 1816, Oldeboorn
  Sjoukje
  Sybout
  Teede
  Ulk
SJOUCKES
  Gatske overleed 1688, Balk
SJOUKES
  Baukje geboren Grouw
SKRIES
  Anna Maria geboren 12 Apr 1909, Litouwen overleed 19 Jan 1985, Ruigahuizen
SLANGE
  Gerrit Jochums
SLOTERDIJK
  Jelle geboren 31 Jan 1898, Oldemarkt overleed 23 Feb 1959, Sneek
  Jouke
SLOTTJE
  Adam Alberts geboren 26 Aug 1808, Oldeboorn overleed 21 Mei 1885, Utingeradeel
  Albert Adams geboren Omstr 1773 overleed 3 Dec 1826, Oldeboorn
  Albert Adams geboren 10 Apr 1840, Utingeradeel overleed 28 Nov 1845, Utingeradeel
  Albert Adams geboren 12 Nov 1849, Utingeradeel
  Albertus Adams geboren 12 Nov 1849, Utingeradeel overleed 28 Feb 1940, Leeuwarden
  Antje Adams geboren 9 Jun 1836, Utingeradeel overleed 25 Jan 1926, Utingeradeel
  Dirk Alberts geboren 29 Jul 1826, Oldeboorn overleed 1 Jun 1828, Oldeboorn
  Gerben Adams geboren 24 Mei 1844, Utingeradeel overleed 12 Mei 1925, Smallingerland
  Jeltje Alberts geboren Omstr 1811, Oldeboorn overleed 14 Mrt 1815, Oldeboorn
  Jeltje Alberts geboren 7 Sep 1815, Oldeboorn overleed 10 Jan 1864, Oldeboorn
  Jetske Adams geboren 26 Feb 1838, Utingeradeel overleed 18 Jun 1890, Utingeradeel
  Jouwert Alberts geboren 23 Apr 1820, Oldeboorn overleed 22 Mrt 1892, Oldeboorn
  Minke Adams geboren 7 Mrt 1842, Utingeradeel overleed 20 Jul 1844, Utingeradeel
  Minke Adams geboren 27 Mei 1847, Utingeradeel
  Taetske Adams geboren 21 Okt 1852, Utingeradeel overleed 30 Jul 1854, Utingeradeel
  Teetske Alberts geboren 25 Okt 1812, Oldeboorn
SMID
  Albert Lolkes geboren 7 Apr 1831, Hindeloopen
  Jantje Harmens
  Johannes Obes geboren 19 Mei 1763, Balk overleed 26 Mrt 1828, Balk
  Meine Obes geboren Omstr 1765, Rijs overleed 29 Okt 1844, Balk
  Rink Lolkes geboren 23 Jan 1841, Hindeloopen overleed 4 Mrt 1841, Hindeloopen
  Sake geboren Langweer
  Titte Lolkes geboren 30 Mei 1833, Hindeloopen overleed 5 Jul 1835, Hindeloopen
  Trientsje
  Trijntje Lolkes geboren 2 Aug 1836, Hindeloopen
SMIDSTRA
  Geiske
SMINK
  Jacob Hommes
SMIT
  Carla geboren 11 Feb 1955
  Elisabeth Lolkes geboren 31 Jan 1815, Hindeloopen overleed 10 Jan 1852, Workum
  Jantje Geerts
  Lolke Jelles geboren Omstr 1782 overleed 22 Aug 1853, Hindeloopen
  Maaike Egberts geboren 28 Feb 1885, Oudega HO overleed 17 Jul 1954, Oudega HO
  Neeltje Lolkes geboren Omstr 1825, Hindeloopen overleed 29 Aug 1827, Hindeloopen
  Rink Lolkes geboren Omstr 1811, Hindeloopen overleed 14 Mrt 1827, Hindeloopen
  Titte Lolkes geboren Omstr 1824, Hindeloopen overleed 13 Aug 1830, Hindeloopen
  Willemke Gerrits
SMITH
  Linda Susan geboren 10 Apr 1950, San Gabriel, California
SMITS
  Aafke Franzes geboren 5 Dec 1802 overleed 27 Aug 1884, Sneek
  Aafke Johannis geboren 18 Okt 1752, Sneek
  Aaltje Johannes geboren 8 Apr 1868, Stavoren
  Abraham Willems geboren 8 Okt 1876, Harlingen
  Abram Wiegers geboren 30 Apr 1902, Amsterdam overleed 7 Jul 1973, Amsterdam
  Akke Franzes geboren 1 Feb 1868, Stavoren overleed 28 Feb 1868, Stavoren
  Akke Franzes geboren 29 Apr 1869, Stavoren overleed 29 Jul 1870, Stavoren
  Akke Franzes geboren 27 Apr 1871, Stavoren
  Akke Jacobs geboren 25 Jan 1844, Sloten
  Akke Johannes geboren 26 Mei 1898, Stavoren overleed 24 Aug 1943, Stavoren
  Akke Johannes geboren 13 Mrt 1871, Stavoren
  Akke Sybrens geboren 20 Feb 1871, Wymbritseradeel overleed 23 Feb 1871, Wymbritseradeel
  Aldert geboren 20 Feb 1993, Harlingen
  Alida Reina Abrams geboren 22 Okt 1931, Amsterdam
  Andre Kurt geboren 21 Feb 1976, Stavoren
  Annamarie geboren 23 Sep 1959, Utrecht
  Antje Sybrens geboren 12 Apr 1885, Wymbritseradeel
  Antje Wiegers geboren 6 Nov 1897, Amsterdam
  Antje Willems geboren 24 Jul 1891, Stavoren overleed 13 Mei 1955, Koudum
  Arie Jelles geboren 30 Jul 1897, Amsterdam
  Atje Willems geboren 16 Sep 1889, Stavoren overleed 21 Feb 1922, Sneek
  Aukje geboren 7 Nov 1937, Stavoren overleed 30 Sep 1963, Stavoren
  Aukje
  Aukje Franzes
  Beitske Franzes geboren 23 Mei 1917 overleed 8 Jun 1998, Sneek
  Bouwe Jacobs geboren 28 Feb 1861, Wymbritseradeel overleed 7 Jul 1894, Harlingen
  Bouwe Jacobs geboren 4 Jun 1919, Harlingen overleed 1991, Harlingen
  Catharina Willems geboren 14 Okt 1915, Amsterdam overleed 2001
  Cornelis Ninkes geboren 22 Jan 1900, Stavoren overleed 5 Feb 1959, <Driesum>
  Cornelis Saake Hijlkes geboren 29 Okt 1900, Amsterdam
  Dieuwke Franzes geboren 4 Jan 1783
  Dieuwke Franzes geboren 9 Dec 1776, Sneek
  Dieuwke Willems geboren 12 Okt 1832, Sloten overleed 6 Nov 1903, Stavoren
  Douwtje Hijlkes geboren 25 Mrt 1895, Hoorn overleed 30 Dec 1911
  Douwtje Johannes geboren 14 Jan 1895, Stavoren overleed 6 Jun 1983, Stavoren
  Douwtje Willems geboren 7 Mei 1886, Stavoren overleed 26 Apr 1940, <Molkwerum>
  Ella geboren 11 Aug 1932, Stavoren
  Elske geboren 16 Jul 1986, Harlingen
  Erika geboren 16 Nov 1964, Sneek
  Francoise geboren 11 Jul 1972, Stavoren
  Frans Hijlkes geboren 8 Sep 1890, Hoorn
  Frans Jacobs geboren 7 Feb 1851, Gaasterland overleed 11 Mrt 1863, Wymbritseradeel
  Frans Johannis geboren 1741, Emden Duitsland overleed 26 Apr 1813, Sneek
  Frans Ninkes geboren 4 Jul 1896, Stavoren overleed 3 Apr 1942, Sneek
  Frans Willems geboren 11 Nov 1834, Sloten overleed 15 Mei 1890, Stavoren
  Frans Willems geboren 9 Okt 1887, Stavoren overleed 9 Nov 1969, Warns
  Frans Willems geboren 22 Apr 1937, Amsterdam
  Frans Willems geboren 29 Aug 1825, Wijmbritseradeel overleed 6 Nov 1826, Wijmbritseradeel
  Geiske Jacobs geboren 1 Dec 1848, Gaasterland
  Griet
  Grietje Hijlkes geboren 7 Dec 1892, Hoorn overleed 23 Okt 1904, Amsterdam
  Hanneke
  Harmen Franzes geboren 19 Jan 1806 overleed 18 Sep 1827, Sneek
  Harmen Harmens geboren 13 Jan 1828, Sneek overleed 23 Apr 1828, Sneek
  Harmke Johannes geboren 7 Feb 1902, Stavoren overleed 13 Nov 1987, Stavoren
  Hendrik
  Hendrik Wiegers geboren 15 Mei 1910, Amsterdam
  Hendrika Jelles geboren 1 Apr 1891, Amsterdam overleed 26 Mei 1892, Amsterdam
  Hendrika Jelles geboren 17 Aug 1892, Amsterdam
  Hendrikje
  Hijlke Franzes geboren 10 Sep 1864, Stavoren overleed 14 Mrt 1944, Amsterdam
  Hijlke Willems geboren 21 Jun 1899, Stavoren overleed 12 Apr 1974, Stavoren
  Hijlke Willems geboren 18 Nov 1917, Amsterdam overleed 1968
  Hylke geboren 1 Feb 1953, Stavoren
  Idskje geboren 11 Dec 1982, Harlingen
  Jacob Bouwes geboren 5 Feb 1889, Harlingen overleed 30 Jan 1939, Harlingen
  Jacob Jelles geboren 28 Jun 1880, Joure
  Jacob Sybrens geboren 20 Feb 1871, Wymbritseradeel overleed 28 Feb 1871, Wymbritseradeel
  Jacob Sybrens geboren 19 Apr 1872, Haskerland
  Jacob Willems geboren 5 Apr 1869, Wymbritseradeel
  Jacob Willems geboren 30 Jan 1872, Wymbritseradeel
  Jacoba Elizabeth Hijlkes geboren 6 Jan 1905, Amsterdam
  Jakob Willems geboren 26 Dec 1820, Wijmbritseradeel overleed 5 Feb 1862, Wijmbritseradeel
  Jannie geboren 24 Jun 1968, Stavoren
  Jelle Jacobs geboren 17 Dec 1853, Wymbritseradeel
  Jelmer(Jelle) Willems geboren 5 Sep 1897, Stavoren overleed 22 Jun 1992, Stavoren
  Johannes Egberts
  Johannes Franzes geboren 25 Apr 1866, Stavoren overleed 26 Jan 1943, Stavoren
  Johannes Franzes geboren 8 Feb 1778, Emden Duitsland of Sneek
  Johannes Hijlkes geboren 18 Sep 1911, Amsterdam
  Johannes Willems geboren 31 Okt 1836, Sloten
  Johannis Johannis geboren 27 Aug 1747, Sneek
  Levenloos Jacobs geboren 26 Okt 1926, Harlingen overleed 26 Okt 1926, Harlingen
  Levenloos Jelles geboren 31 Jan 1882, Joure overleed 31 Jan 1882, Joure
  Ltsen geboren 23 Feb 1995, Harlingen
  Meiny geboren 4 Apr 1957, Stavoren
  Neeltje Willems geboren 6 Okt 1822, Wijmbritseradeel overleed 8 Jan 1896, Gaasterland
  Ninke Franzes geboren 16 Okt 1873, Stavoren overleed 30 Apr 1905, Stavoren
  Pietje geboren 4 Sep 1924, Stavoren
  Pietje Willems geboren 29 Aug 1824, Wijmbritseradeel overleed 16 Sep 1824, Wijmbritseradeel
  Pietje Willems geboren 31 Dec 1827, Wijmbritseradeel overleed 26 Mei 1892, Stavoren
  Richard Iwan geboren 3 Mei 1970, Stavoren
  Rinke Willems geboren 18 Dec 1901, Stavoren overleed 26 Okt 1968, Stavoren
  Rinskje Willems geboren 10 Jul 1870, Wymbritseradeel
  Robert Tjalling geboren 19 Dec 1961, Sneek overleed 30 Mrt 1984, Ruigahuizen
  Siebren Jelles geboren 5 Dec 1894, Amsterdam
  Simon Wiegers geboren 3 Jan 1899, Amsterdam
  Sjoerdje Franzes geboren 14 Mei 1789, Sneek
  Sjoukje geboren 10 Mrt 1962, Stavoren
  Sjoukje Bouwes geboren 1 Jan 1893, Harlingen overleed 10 Mei 1940, Franeker
  Sjutje Willems geboren 13 Nov 1838, Sloten overleed 5 Feb 1882, Stavoren
  Sybren Jacobs geboren 17 Mei 1847, Gaasterland
  Tetje Willems geboren 9 Okt 1875, Harlingen overleed 5 Jan 1876, Harlingen
  Tetje Willems geboren 2 Sep 1882, Harlingen
  Tjitske
  Tom Hijlke
  Trientje Willems geboren 22 Jan 1819, Wymbritseradeel overleed 13 Jan 1894, Sloten
  Trientje Willems geboren 11 Nov 1861, Stavoren overleed 15 Jan 1889, Stavoren
  Trijntje Johannes geboren 9 Apr 1892, Stavoren overleed 9 Aug 1972, Stavoren
  Trijntje Johannis overleed 7 Jul 1757
  Trijntje Johannis overleed 11 Mrt 1807
  Trijntje Willems geboren 5 Nov 1894, Stavoren overleed 19 Mei 1980, Koudum
  Wiebe Jelles geboren 13 Jan 1884, Joure
  Wieger Abrams geboren 16 Okt 1928, Amsterdam
  Wieger Willems geboren 18 Aug 1872, Woudsend overleed Na 1945, Amsterdam
  Willem geboren 13 Mei 1928, Stavoren overleed 12 Jul 1998, Stavoren
  Willem geboren 19 Okt 1984, Harlingen
  Willem Franzes geboren 25 Jun 1863, Stavoren overleed 7 Apr 1921, Stavoren
  Willem Franzes geboren 5 Aug 1792, Sneek overleed 23 Jan 1870, Stavoren
  Willem Franzes geboren 7 Dec 1859, Stavoren overleed 13 Jun 1861, Stavoren
  Willem Franzes geboren 8 Mei 1913, Leeuwarderadeel overleed 15 Aug 2003, Drachten
  Willem Franzes geboren 22 Okt 1780, Sneek
  Willem Franzes geboren 28 Jun 1786, Sneek
  Willem Hijlkes geboren 28 Nov 1888, Schellinkhout
  Willem Jacobs geboren 21 Aug 1845, Lemsterland
  Willem Jelles geboren 16 Mei 1886, Joure
  Willem Johannes geboren 17 Mrt 1865, Harlingen overleed 19 Apr 1865, Harlingen
  Willem Johannes geboren 30 Mei 1866, Harlingen
  Willem Paul geboren 18 Aug 1939, Stavoren overleed 10 Mei 1990, Stavoren
  Willem Wiegers geboren 26 Jul 1907, Alkmaar
  Ymkjen Willems geboren 21 Jul 1830, Sloten overleed 17 Jan 1903, Stavoren
  Zwaantje Wiegers geboren 26 Sep 1912, Amsterdam
SNIDER
  Joy K.
SOEK
  Antje
SOETEN
  Anna Christina Roelofs
SON
  Ria van
SPANDOUW
  Karel Bernardus geboren Langweer
  Pieter Karels geboren 11 Mei 1801, Langweer
  Pietje Pieters geboren 12 Feb 1827, Bolsward overleed 4 Jul 1847, Bolsward
SPANJER
  Hendrika Bernedina overleed 28 Feb 1964, Amsterdam
SPEERSTRA
  Antje Wijbren
SPIT
  Henderina
SPITHORST
  Anna
SPOELSTRA
  Antje geboren 1886 overleed 7 Mrt 1941, Smallingerland
STARREN
  Elizabeth geboren 11 Feb 1818, Maastricht overleed 27 Feb 1867, Leeuwarden
  Franciscus geboren 25 Dec 1778 overleed 4 Mrt 1856
  Franciscus
STEADMAN
  Gloria Jean geboren 1930 overleed 1989
STEELE
  Mary Ruth geboren 9 Mei 1898 overleed 9 Jan 1985, Trumansburg, New York
STEENSMA
  Baukje
STEENSTRA
  Froukjen Sipkes geboren 1792 overleed 30 Nov 1877, Stavoren
  Sipke Pieters geboren 17 Sep 1767, Veenwouden overleed 8 Jun 1824, Stavoren
STEGENGA
  Grietje Tittes geboren 8 Sep 1911, Oudemirdum overleed 15 Sep 1990, Balk
  Jaapje Heerings geboren 20 Sep 1788, Mokwel overleed 28 Nov 1854, Gaasterland
  Tjamke Johannes
  Wiegertje
STEGINGA
  Anna Wiebes
  Min Popkes geboren Omstr 1783 overleed 28 Jun 1861, Sloten
  Popke Ages
  Trientje Popkes geboren Omstr 1789 overleed 24 Jun 1865, Sloten
STEIGINGA
  Foppe (Popke) Freerks
  Rieme Popkes geboren 15 Nov 1813, Koudum overleed 25 Mei 1877, Hemelumer Oldeferd
STEINDAM
  Tjeerdtje geboren 16 Feb 1660, Bolsward
STELLINGA
  Attje Douwes geboren 22 Mei 1899, Stavoren overleed 22 Aug 1899, Stavoren
  Douwe geboren 9 Sep 1875, Stavoren
  Jacob Ruurds
  Tjerkje Douwes geboren 20 Apr 1898, Stavoren
STELTINGA
  Trijntje Bartelds geboren 1772, Rottum overleed 19 Jun 1849, Mildam
STELWAGEN
  Christina Johannes
STEND
  Broer Hendriks geboren 20 Jan 1820 overleed 8 Jan 1869, Hemelumer Oldeferd
  Cornelia Broers geboren 25 Mrt 1850, Hemelumer Oldeferd overleed 28 Jun 1889, Stavoren
  Hendrik Jans geboren 2 Dec 1767, Hindeloopen overleed 15 Jan 1830, Hemelumer Oldeferd
STENEKER
  Guido geboren 17 Mei 1985
STERINGA
  Elizabeth
STEVENS
  Marijke Jans
STOEL
  Engelina Johanna geboren 1880, Velsen
STOFFELS
  Greetje
STRAK
  Grietje Franzes
STREEKSTRA
  Jeltje Gaatske geboren 20 Jan 1915 overleed 5 Apr 1996, Stavoren
STUIVENBERG
  Riemke
STUKKER
  ?
STURM
  Irene
SUTHOFF
  Helena Ottens
SWART
  Geert
  Johan Geert geboren 21 Jan 1921, Amsterdam
  Marten geboren 8 Dec 1891, Sneek
SWEIJTSES
  Sweijtse
SYBOLTS
  Akke overleed Vr 1725, Nijega H.Oldeferd
SYBRANTS
  Wijbe overleed 1652, Workum
SYBRENS
  Dirkje
  Jelte
SYDSES
  Bauck
SYDZES
  Acke doop 17 Mei 1711
SYMENSMA
  Antie Ruurds geboren Omstr 1768, <Balk> overleed 4 Mrt 1816, Balk
  Bartele Symens geboren Omstr 1789
  Baukjen Ruurds geboren 1811
  Dudtie Ruurds geboren Omstr 1776, Balk of Harich overleed 21 Jul 1838, Balk
  Grietje Ruurds geboren 9 Dec 1816, Warns overleed 24 Dec 1891, Stavoren
  Heering Ruurds geboren Omstr 1808
  Itskien Ruurds geboren Omstr 1773, Harich overleed 28 Apr 1850, Balk
  Jacob Ruurds geboren Omstr 1771, Balk overleed 1 Dec 1845, Harich
  Romke Ruurds geboren 14 Okt 1765, Mirns overleed 22 Apr 1825, Balk
  Ruurd Symens geboren 2 Apr 1735, Sneek overleed 10 Dec 1819, Balk
  Sybrig Ruurds geboren 16 Aug 1763, Harich overleed 27 Jan 1825, Balk
  Symen Ruurds geboren 8 Jul 1760, Balk overleed 10 Jan 1828, Oudemirdum
SYTINGA
  Barend Jelles geboren 11 Okt 1822, Wijmbritseradeel


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, [S], T, U, V, W, X, Y, Z,

SAAKES-SCHRAM, [SCHRAM-SYTINGA], SYTINGA-SYTZES

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia