Oege Rijckerts
(-)
Mincke Meyntes
(-)
Gerben Oeges
(Omstr 1700-)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Nennik Coerts

Gerben Oeges

  • Geboren: Omstr 1700
  • Huwelijk: Nennik Coerts op 7 Mrt 1734 te Oldeboorn
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Gerben Oeges was van beroep Huisman (boer) te Oldeboorn op plaats 64. De plaats waar zij beiden woonden is 11 schar en 10 mad maden groot en was bezwaard met 2 florenen en 14 stuivers. De boerderij, noord-oostelijk gelegen van Oldeboorn, is steeds eigendom van een landheer en lag samen met plaats 63 en 65 op één terp tussen de Sjoukesloot en de grens van Opsterland. Plaats 64 maakt deel uit van Warniahuizen en ligt voor een gedeelte in Opsterland.


Gerben had blijkbaar een goede reputatie want hij is in twee gevallen curator (voogd) geweest. Op 16 oktober 1767 wordt hij als curator aangesteld over de kinderen van Harmen Zijtses en IJtje Aukes (zij is afkomstig van Grouw (X 1715)), nl. over Vieske Harmens (X Auske Volkes), Auke Harmens, Hylke Harmens, Aaltje Harmens en (X ??) Hycke Aufkes. Harmen Zijtses zelf bewoont tussen 1715 en 1752 plaats 74 en verhuist daarna naar plaats 63 en wordt daarmee buurman van Gerben en Nennik. Harmen Zijtses overlijdt in 1760. Zijn weduwe woonde daar nog in 1766. Een jaar later wordt Gerben als curator aangesteld en zijn beide dus overleden. Op 2 maart 1775 wordt hij curator over de 5 kinderen van Fokke Ruurds en Klaske Wijbes (plaats 11).


Gerben Oeges is zelf ook als wees onder curatele gesteld geweest. In 1729 woonde hij als wees bij Wijbe Clases en Jetske Beints (X 1715) op plaats nr 63. Zij waren de ouders van Klaske Wijbes. Hij wordt dus later curator over de kleinkinderen van zijn eigen voogd . Gerben Oeges en Nennik Coerts zijn gehuwd op 7 maart 1734 te Oldeboorn. Volgens de trouwacte zijn beide afkomstig van Oldeboorn. Bij de volkstelling van 1744 bestaat hun gezin uit 6 personen en uit het quotisatiekohier van 1749 blijkt, dat op dat moment het gezin bestaat uit 4 personen boven en 2 onder de 12 jaar. Zijn aanslag bedroeg in dat jaar 35 gulden en 7 stuivers (kapitaal van 500 gulden). In 1745 wordt de weduwe Fokke Lummes als meierse opgevolgd door Gerben Oeges. In 1767 woonde hij er nog, in 1786 is zijn zoon Oege Gerbens meier en in 1794 is zijn dochter Minke Gerbens voor driekwart eigenaar en Teerdske Gerbens voor een kwart (X 1780 Claas Krijns Walthuis, zoon van Krijn Fokkes en Sytske Idses). Minke Gerbens (U voor 1818) is in 1794 en 1805 zelf gebruikster. Omdat Claas Krijns en Teerdske Gerbens woonden op nr 65 werd het land door elkaar gebruikt en neemt Claas het na 1818 over.

Afbeelding

opsommingsteken  Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman (boer) op Warniahuizen te Oldeboorn en Opsterland.


Afbeelding

Gerben trouwde Nennik Coerts, dochter van Coert Gerrits en Pijttrik Aukes, op 7 Mrt 1734 te Oldeboorn.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia