de Jong & Smits Genealogie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Veerdienst

Tijdlijn veerdienst Stavoren - Enkhuizen

De Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren startte officieel op 15 juli 1886, exploitant was Cornelis Bosman (geboren op 1 januari 1830 te Akersloot). In overleg met Bosman besluit de H.Y.S.M. (Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij) op 15 juli 1896 de exploitatie over te nemen. De H.Y.S.M. neemt het materiaal van Bosman over, met uitzondering van de ENKHUIZEN en de ZUIDERZEE. (Dit laatste werd in 1898 juridisch geregeld) De dagelijkse leiding over de veersdienst bleef echter bij C.Bosman. Voor de overname van de HOLLAND, GRONINGEN en FRIESLAND betaalde de H.Y.S.M. meer dan 3 ton aan Bosman. De H.Y.S.M. fuseerde met de S.S. (Staats Spoorwegen) tot de N.S. (Nederlandse Spoorwegen. Op 1 januari 1938 werd de exploitatie van de veerdienst overgenomen door de N.V. Reederij Koppe uit Amsterdam. Deze fuseerde later op haar beurt weer met de N.S. Op 11 maart 1958 doet de Hoge raad een uitspraak waarin de veerdienst tot bootdienst werd omgezet. Op 1 januari 1972 werd Reederij Koppe door de N.S. geliqideerd. Enkele schepen werden verkocht terwijl de DR. IR. F.Q. DEN HOLLANDER en de BEP GLASIUS terecht kwamen bij de N.V. Noordhollandse Autocar Onderneming (Naco) ook een dochter van de N.S.

1. ss HOLLAND 1886-1916

Werf:                            Kon
inklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Bouwjaar 1886
Afmetingen:                  Lengte o.a. 51.80 m. (Lengte w.I. 48.75 m.), Breed 11.75 m., Holte 2.90 m.
Machine:                       Compound stoommachine, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Machinevermogen 510 ipk
Ketel:                           Een 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
Ketel sinds 1895:           
Een 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar
1886                            Gebouwd als raderstoomschip HOLLAND voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
23-03-1886                  
Te water gelaten, het schip was voorzien ven electrisch licht.
13-06-1886                   Proefvaart tussen Enkhuizen en Stavoren. Daarna maakte het schip enkele op de gemeten mijl bij Den Helder.
17-06-1886                   Proefvaart.
15-07-1886                   In dienst gekomen.
05-12-1886                   Het schip vertrekt tijdens dichte mist om 8.55 uur vanuit Enkhuizen. Op 25 minuten stomen van Stavoren wordt het
schip bij de boeg aan bakboord zijde aangevaren door haar zusterschip FRIESLAND. De FRIESLAND maakt een gat van een vierkante meter in de romp van de HOLLAND. De beide schepen blijven bijna anderhalf uur aan elkaar vastzitten. Alle passagiers, hun bagage en de post van de FRIESLAND gaan over op de HOLLAND. Zodra de FRIESLAND los is van de HOLLAND zinkt de FRIESLAND. De HOLLAND is om 3.30 uur terug in Enkhuizen, en slaat alarm.
06-12-1886                   De diensten worden vanaf 10.30 uur door DE PRINS VAN ORANJE waargenomen.
07-12-1886                   De ENKHUIZEN brengt de passagiers van de HOLLAND naar Stavoren. 09-12-1886 De HOLLAND komt weer in de vaart.
1895                            Verbouwd, o.a. voorzien van een nieuwe stoomketel.
28-03-1898                   Overgedragen aan de H.Y.S.M.
1916                             Verkocht naar Rouen -Frankrijk-, en herdoopt in BELETTE, het schip wordt gebruikt als kolenboot voor de Franse Marine.
1923                             Het schip wordt op de Taag waargenomen.

2. ss FRIESLAND  I  1886-1888
Werf:                            Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Bouwjaar 1886
Afmetingen:                  Lengte o.a. 51.80 m. (Lengte w.I. 48.75 m.), Breed 11.75 m., Holte 2.90 m.
Machine:                       Compound stoommachine, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Machinevermogen 510 ipk
Ketel:                            E
en 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
1886                             Gebouwd als raderstoomschip FRIESLAND voor de Spoorwegveer- dienst Enkhuizen-Stavoren.
06-04-1886                   Te water gelaten, het schip was voorzien ven electrisch licht.
29-06-1886                   Proefvaart op de Texelstroom, daarna maakte het schip enkele vaarten op haar toekomstige route.
15-07-1886                   In dienst gekomen.
16-07-1886                   Het schip maakt haar eerste reis vanuit Stavoren, het krijgt onderweg pech, en moet naar Enkhuizen worden gesleept.
17-07-1886                   Haar diensten worden overgenomen door DE PRINS VAN ORANJE (Bouwjaar 1857)
18-07-1886                   Haar diensten weer hervat.
05-12-1888                   Het schip vertrekt tijdens dichte mist om 9.05 uur vanuit Stavoren. Op 25 minuten stomen van Stavoren heeft het schip een aanvaring met het haar zusterschip HOLLAND, daardoor onstaat er een gat
van een vierkante meter in romp van de HOLLAND. De beide schepen blijven bijna anderhalf uur aan elkaar vastzitten. Alle passagiers, hun bagage en de post van de FRIESLAND gaan over op de HOLLAND. Zodra de FRIESLAND los is van de HOLLAND zinkt het schip. De kapitein van de FRIESLAND en vier bemanningsleden blijven in een reddings- bootje bij het wrak, terwijl de HOLLAND naar Enkhuizen terug vaart om alarm te slaan. De ENKHUIZEN wordt naar de plaats van het ongeval gestuurd om de bemanning van de Friesland op te pikken, een eerste zoekactie heeft geen resultaat, bij een tweede poging worden de mensen gevonden welke om 11.30 uur te Enkhuizen aan wal worden gezet.
06-12-1888                   De diensten worden vanaf 10.30 uur door DE PRINS VAN ORANJE waargenomen.
1888                            De berging van het schip wordt aangenomen door Dirkzwager te Maassluis.
01-1889                        D
e vorst valt in, waardoor het bergingswerk stil komt te liggen. Door zware ijsgang worden de mast, schoorsteen, salon en de brug van het schip geslagen.
08-05-1889                   Bergers keren terug naar het wrak van de FRIESLAND.
05-1889                        Het blijkt, uit onderzoek door duikers, dat het schip door de ijsgang zodanig was beschadigd dat berging uitgesloten was.
25-07-1889                   Rijkswaterstraat besteed de opruiming van het wrak aan.
06-09-1890                   Het wrak wordt geveild.
08-1890                        Het wrak wordt met springstof opgeruimd.
27-08-1890                   De resten van het schip worden in het openbaar verkocht, de opbrengst is f. 2578,00.

3. ss ENKHUIZEN  I  1885-1899

Werf:                          
Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar. . Bouwjaar 1885
Draagvermogen:          
125 ton.
Afmetingen:                  Lengte o.a. 35.90 m., Breed 5.24 m.
Machine:                      Compound stoommachine, fabrikaat Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar. Machinevermogen 22 npk.
Ketel:                           E
en 2 vuurs stoomketel. 2 schroeven.
1885                             G
ebouwd als ENKHUIZEN voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen- Stavoren. Het Rijk had Bosman verplicht een dubbelschroefs reserve boot voor de veerdienst in dienst te hebben.
29-06-1886                   
Proefvaart
15-07-1886                   
In dienst gekomen als reserve boot.
1886-1887                     Het schip heeft in deze periode geen enkele reis gemaakt.
1888                             Het schip heeft dit jaar slechts 5 reizen gemaakt.
1889                             Het schip heeft dit jaar 22 reizen gemaakt.
14-07-1892                   Bosman opent een goederendienst vanuit Stavoren, welke via Stavoren binnendoor naar Amsterdam ging. De ENKHUIZEN werd hierop ingezet.
21-10-1892                   Wegens gebrek aan te vervoeren goederen wordt deze dienst gestaakt.
11-1895                        De ENKHUIZEN wordt hersteld, en tijdelijk vervangen door de STAD KAMPEN (ook eigendom van Bosman).
1899                             Uit dienst gesteld.
1900                             Het schip maakt 11 reizen, daarna wordt het scheepje door Bosman overgebracht naar Alkmaar.
1903                             Tijdens de zomer gezonken, later gelicht en hersteld.
12-1904                       
Verkocht aan Duinker, Vierhand & Co.
1905                            
Verbouwd tot schelpenzuiger, herdoopt in TRIO.
1905-1954                      H
et schip heeft meerdere eigenaren.
1954                             
Voor sloop verkocht.

4. ss ZUIDERZEE 1889-1897
Werf:                             J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk. Bouwnummer 64. Bouwjaar 1864
Draagvermogen:             
169 ton
Afmetingen:                    
Lengte o.a. 52.20 m. (Lengte w.I. 51.00 m.), Breed 5.40 m., Holte 2.38 m.
Machine:                        
Lage druk stoommachine. Machinevermogen 55 npk
Ketel:                             1 stoomketel, fabrikaat D. Christie & Zn. te Delfzijl. Machine sinds 1894: Compound stoomachine.
Ketel sinds 1894:             
1 stoomketel, fabrikaat Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar.
1864                              Gebouwd als raderstoomboot COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUYS, voor de dienst Harlingen-Amsterdam (Zuiderzee Stoomboot Maatschappij) van P. Meeter te Zwolle.
1885                              Zuiderzee Stoomboot Maatschappij gaat failliet. De eigenaar P.Meeter slaagt erin het schip uit de failliete boedel terug te kopen.
1888                              P. Meter liqideerd zijn bedrijf.
05-02-1889                     
Verkocht aan de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren, en herdoopt in ZUIDERZEE, bestemd als reserveboot.
1889                              Het schip wordt bij de Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar overhaald en versterkt.
29-05-1889                     
Maakte als ZUIDERZEE een proefvaart.
08-06-1889                     
In dienst gekomen, als vervanger van DE PRINS VAN ORANJE.
06-1890                         V
anaf deze maand ligt het schip vrijwel stil.
1893-1894                     
Verbouwd, o.a. machine vernieuwd of verbouwd tot compound stoommachine, en voorzien van een nieuwe ketel.
1890-
29-04-1895                     
Het schip is opgelegd.
30-04-1895 tot

06-05-1895                     
Het schip maakt in deze periode 24 reizen.
07-05-1895                     
Het schip wordt opgelegd.
1897                              Het schip wordt gereed gehouden in verband met ketelreparaties van de HOLLAND. Het wordt echter niet onder stoom gebracht.
1896                              Tijdens de zomer vaart het schip van Amsterdam op Harlingen.
1897                              Uit dienst gesteld.
28-03-1898                     
Het schip wordt niet overgedragen aan de H.Y.S.M., maar blijft wel beschikbaar voor de veerdient.
03-08-1900                     
Het schip neemt deel aan de Koninklijke vlootrevue op de Zuiderzee.
1904                              Door Bosman naar Oostende (Blankenberghe) -Belgie- overge- bracht voor tochtjes op de Noordzee, en herdoopt in REINE DES PLAGES.
1905                              Verkocht.

5. ss GRONINGEN 1889-1916

Werf:                              Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Bouwjaar 1889
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 53.00 m. (Lengte w.I. 49.95 m.), Breed 6.25 m., Holte 2.90 m.
Machine:                        
Compound stoommachine, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Machinevermogen 510 ipk
Ketel:                             
een 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
Ketel sinds 1899:              
een 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
30-01-1889                      
Kiel gelegd voor de raderstoomboot GRONINGEN voor de Spoor- wegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
18-05-1889                      
Te water gelaten.
15-08-1889                      
Proefvaart op de Texelstroom.
03-09-1889                      
In dienst gekomen.
28-03-1898                      
Overgedragen aan de H.Y.S.M.
1899                               Verbouwd bij de Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar, o.a. andere ketel geplaatst. Deze ketel was afkomstig uit de HOLLAND.
1916                               Uit dienst gesteld.
1916                               Verkocht naar Rouen -Frankrijk-, en herdoopt in FOUINE, het schip wordt gebruikt als kolenboot voor de Franse Marine.
1923                               Het schip wordt op de Taag waargenomen.

6. ss FRIESLAND  II  1890-1924

Werf:                              Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Bouwjaar 1890
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 53.00 m. (Lengte w.I. 49.95 m.), Breed 6.25 m., Holte 2.90 m.
Machine:                        
Compound stoommachine, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Machinevermogen 550 ipk
Ketel:                             
een 3 vuurs stoomketel, fabrikaat Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
Ketel sinds 1903:              
1 stoomketel, fabrikaat Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar.
28-08-1890                      
Kiel gelegd van rederstoomboot FRIESLAND voor de Spoorwegveer- dienst Enkhuizen-Stavoren.
01-03-1890                      
Te water gelaten.
06-03-1890                      
Het schip arriveerd voor de eerste maal te Enkhuizen.
07-06-1890                      
Proefvaart.
14-06-1890                      
Het schip maakt haar eerste reis în de veerdienst.
28-03-1898                      
Overgedragen aan de H.Y.S.M.
1903                               Verbouwd bij Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar, o.a. andere ketel geplaatst.
1924                               Uit dienst gesteld.
26-03-1924                      
Aan boord van de W.F. VAN DER WIJCK geveild, verkocht aan Joh. Brouwer Johzn. te Enkhuizen, en niet herdoopt.
1924                               Verkocht aan Aug. Aust's "Hamburg Stade AltIander Linie" te Hamburg -Duitsland-, en herdoopt in WITTENBERGEN.
1929                               Verkocht naar Hagen -Duitsland-.
1932                               Verkocht aan Schreiber te Bremen -Duitsland-, en herdoopt in WESER.
1933                               Verkocht aan de Duitse Kriegsmarine.
26-03-1933                      
Als doelschip gebruikt, en tot zinken gebracht.

7. ss STAVOREN 1899-1927
Werf:                               Rijkee & Co. te Rotterdam. Bouwjaar 1899
Afmetingen:                      
Lengte o.a. 66.50 m. (Lengte w.I. 66.00 m.), Breed 12.00 m., Holte 2.90 m.
Machine:                          
Compound stoommachine, fabrikaat Firma Lohnis & Co. te Rotterdam Machinevermogen 350 ipk
Ketel:                              
twee 3 vuurs stoomketels, fabrikaat Alblasserdamse Machinefabriek te Alblasserdam.
1898                               
Op stapel gezet als spoorpont STAVOREN voor de Spoorweg- veerdienst Enkhuizen-Stavoren.
13-09-1899                       
In dienst gekomen als vervanger voor de ENKHUIZEN. De aanleg steigers waren door problemen met de fundering nog niet klaar.
24-11-1899                       
De STAVOREN, met haar rails, bleek niet geschikt te zijn voor het vrachtvervoer en de ENKHUIZEN nam de dienst weer over.
22-01-1900                       
De nieuwe steigers worden in gebruik genomen, waarna het schip volledig inzetbaar is.
23-12-1901                       
Na het in gebruik nemen van de ENKHUIZEN, wordt de STAVOREN uit de vaart genomen voor een verbouwing.
03-1902                           
Aan het eind van deze maand weer in de vaart.
1903                               Verbouwd, o.a. voorzien van twee nieuwe 3 vuurs stoomketels.
1927                               Uit dienst gesteld.
1927                               Verkocht aan de Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzee- werken, en niet herdoopt.
02-09-1937                      
Verkocht en in gebruik genomen als schoolschip voor de binnen- vaart, en herdoopt in KONINGIN WILHELMINA.
20-03-1968                      
Verkocht aan J. van Enkhuizen te Wormerveer, en in gebruik genomen als drijvend restaurant, en herdoopt in DE KOPERSLAGER.
1972                               Verkocht aan W. v.d. Wiek te Alkmaar.
1980                               Ligt te Wormerveer als Chinees-Indisch restaurant


8. ss ENKHUIZEN  II  1901-
Werf:                              Rijkee & Co. te Rotterdam. Bouwnummer 102 Bouwjaar 1901
Draagvermogen:              
929 ton.
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 66.80 m. (Lengte w.I. 66.25 m.), Breed 12.62 m., Holte 3.00 m.
Machine:                        
2 Compound stoommachine's, fabrikaat Firma Lohnis & Co. te Rotterdam. Machinevermogen 400 ipk
Ketel:                             
twee 3 vuurs stoomketels, fabrikaat Alblasserdamse Machinefabriek te Alblasserdam.
1900                              
Besteld als spoorpont ENKHUIZEN voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
18-12-1901                      
Proefvaart.
23-12-1901                      
In dienst gekomen.
01-04-1936                      
De spoorpontdienst wordt opgeheven, het schip wordt opgelegd.
1937                               Het schip wordt verbouwd om werkzaamheden te doen boven het wrak van de Lutine.
193?                               Mogelijk verkocht naar Belgie.

9. ss LEEUWARDEN 1909-1936

Werf:                             Rijkee & Co. te Rotterdam. Bouwnummer 131 Bouwjaar 1909
Draagvermogen:             
929 ton.
Afmetingen:                  
Lengte o.a. 66.80 m. (Lengte w.I. 66.25 m.), Breed 12.60 m., Holte 3.00 m.
Machine:                        
2 Compound stoommachine's, fabrikaat Firma Lohnis & Co. te Rotterdam Machinevermogen 400 ipk
Ketel:                            twee 3 vuurs stoomketels, fabrikaat Alblasserdamse Machinefabriek te Alblasserdam.
1909                             Gebouwd als spoorpont LEEUWARDEN voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
04-1909                         In dienst gekomen.
01-04-1936                   
De spoorpontdienst wordt opgeheven, het schip wordt opgelegd.
1936-1937                     In deze periode verkocht aan Compania Venezolana de Navigacion te Caracas -Venezuela.
01-02-1937                   
Het schip ligt bij de werf Meyer te Zaltbommel, en wordt verbouwd tot passagiersschip. De machineinstallatie wordt geschikt gemaakt om olie te stoken.
12-02-1937                   
Liggend bij de werf wordt het schip nagekeken.
21-05-1937                   
De machineinstallatie wordt onder stoom gebracht.
19-06-1937                   
Proefvaarten, en zijn meerdere defecten.
24-06-1937                   
Schip wordt goedgekeurd.
01-07-1937                   
Het schip vertrekt als TRINIDAD naar Venezuela. Om 17.30 uur verlaat het de Nieuwe Waterweg. Om 20.30 uur slaan de branders in de stoomketels af. De branders waren niet goed afgesteld.
02-07-1937                   
Het schip arriveerd omstreeks 14.00 uur moeizaam te Dover -Engeland-.
02-07-1937 tot

08-09-1937                   
Het schip ligt te Dover.
09-09-1937-
18-09-1937                   
Het schip ligt te Londen.
28-09-1937                   
Aankomst te Las Palmas.
29-09-1937                   
Vertrek uit Las Palmas.
18-10-1937                   
Aankomst te La Guaira -Venezuela-.
1951                             Mogelijk dat jaar gesloopt.

10. ss R. VAN HASSELT 1915-1959

Werf:                            J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk. Bouwnummer 666 Bouwjaar 1915
Draagvermogen:            
168 ton.
Waterverplaatsing:         
664 ton.
Afmetingen:                  Lengte o.a. 67.06 m. (Lengte w.I. 64.00 m.), Breed 9.88 m., Holte 3.85 m. Diepgang 1.98 m.
Machine:                       2
Triple Expansie stoommachine's, fabrikaat Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk. Machinevermogen 1290 ipk
Ketels:                           twee 2 vuurs stoomketels. Snelheid 14.54 knopen Bunkercapaciteit 25 ton kolen.
1913                             Op stapel gezet als R. VAN HASSELT voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
15-04-1915                   
Te water gelaten.
09-08-1915                   
Proefvaart op de gemeten mijl bij Texel.
19-08-1915                   
Het schip wordt aan de eigenaar overgedragen.
20-08-1915                   
Het schip maakt haar eerste reis in de veerdienst.
08-1915                         Omdat de verwarmingsinstallatie niet voldoet gaat het schip terug naar de werf.
11-1915                         Herstel gereed, en het schip wordt in de vaart gebracht.
10-06-1921                   
Het schip pikt 5 zeilers op, hun zeilboot was omgeslagen.
19??                              Verbouwd, o.a. voorzien van twee nieuwe 2 vuurs stoomketels.
1938-1939                    
Het schip wordt gedurende de zomermaanden ingezet voor met maken van tochten op de Noordzee vanuit Amsterdam.
13-05-1940                   
De inspecteur van Koppe krijg opdracht om de R. VAN HASSELT liggend te Enkhuizen camoufleren tegen luchtaanvallen. Na 10 uur is het schip grijsgroen geschilderd.
14-05-1940                   
De inspecteur krijgt bevel het schip voor de spoor- en gemeentehaven te Enkhuizen tot zinken te brengen.
05-1940                         Geborgen, hersteld en weer in de vaart.
01-03-1944                   
De C. BOSMAN wordt met bommen bestookt, waarna de veerdienst wordt gestaakt.
01-04-1944                   
De veerdienst wordt weer hervat.
11-1944                         Naar Amsterdam gesleept voor verbouw, hetwelk ook voor een deel is uitgevoerd.
18-09-1944                   
De Spoorwegstaking begint, ook het veerdienst personeel legt het werk neer, zulks nadat het de machines van het schip onklaar zijn gemaakt.
22-06-1945                   
De R. VAN HASSELT arriveerd te Enkhuizen.
10-1950                         Opgelegd.
13-09-1956                   
Het schip is aanwezig bij de sluiting van de Dijk om Oost- Flevoland.
06-1956                         Voor reparatie uit dienst, het schip wordt tijdelijk vervangen door de IJSSELSTROOM.
09-1959                         Uit de dienst gehaald.
12-09-1959                   Het schip vertrek om 7.45 uur vanuit Enkhuisen voor haar laatste reis in de dienst Enkhuizen-Stavoren.
13-09-1959                   Om 8.30 uur vertrekt het schip voor het laatst vanuit, Staveren.
1960                            Gedurende de zomer maakt het schip tochten naar de bouwput in het Haringvliet. Daarna wordt het opgelegd.
28-02-1964                   Voor sloop verkocht aan B.J. Nijkerk te Amsterdam.
09-03-1964                   Vertrek vanuit Enkhuizen, gesleept door twee kleine sleepbootjes.
1964                            
Doorverkocht aan Interprovinciale Stoombootdienst Flandria te Antwerpen -Belgie-.
19??                             Verbouwd, o.a. voorzien van een dieselmotor. Het schip komt daarna als FLANDRIA 20 in de vaart.
1987                             Nog in de vaart.

11. ss C. BOSMAN 1916-1956

Werf:                            J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk. Bouwnummer 667 Bouwjaar 1914
Afmetingen:                  Lengte o.a. 67.06 m. (Lengte w.I. 64.00 m.), Breed 9.88 m., Holte 3.85 m.
Machine:                      
2 Triple Expansie stoommachine's, fabrikaat Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk. Machinevermogen 1290 ipk
Ketels:                          twee 2 vuurs stoomketels. Bunkercapaciteit 25 ton kolen.
1913                            Op stapel gezet als C. BOSMAN voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren. Het schip was ontworpen door de scheeps- bouwkundige M.A. Cornelissen.
02-01-1916                   Van de werf overgenomen.
01-1916                        In dienst gekomen.
10-05-1940                   De C.BOSMAN ligt te Stavoren, en krijgt een verbod om te haven uit te varen. De haven wordt (onvolledig) verspert.
11-05-1940                   Duitse militairen arriveren te Stavoren.
12-05-1940                   De Nederlandse kannonneerboot FRISO arriveerd on 9.40 uur voor Stavoren. De commandant van het schip constateerd dat de Duitsers bezig zijn de C. BOSMAN vaarklaar te maken. De FRISO opende het vuur op de C. BOSMAN, dit schip wordt twee maal getroffen, een maal in de kettingbak aan bakboord terwijl de tweede granaat door de stuurhut vliegt, en explodeerd in de schoorsteen. Een derde granaat vliegt, zonder te exploderen door een windscherm.
05-1940                        Geborgen, hersteld en weer in de vaart.
12-02-1943                   Het schip wordt door vliegtuigen beschoten.
28-02-1944                   Het schip wordt met bommen bestookt.
01-03-1944                   Het schip wordt voor de tweede maal met bommen bestookt, waarna de gehele veerdienst wordt gestaakt.
01-04-1944                   De veerdienst wordt weer hervat.
18-09-1944                   De Spoorwegstaking begint, ook het veerdienst personeel legt het werk neer, zulks nadat het de machines van het schip onklaar zijn gemaakt.
11-1944                        Naar Amsterdam gesleept voor verbouw, hetwelk ook voor een deel is uitgevoerd.
19-06-1945                   De C. BOSMAN arriveerd te Enkhuizen, het wordt snel hersteld. Daarna wordthet ingezet tussen Amsterdam en Lemmer.
15-08-1945                   Het vaart de eerste officiele dienst naar Stavoren van na de bevrijding.
04-02-1948                   Het schip loopt uit het roer en ramt de dam bij de spoorhaven te Enkhuizen, het schip heeft geen schade maar de dam loop een gat op.
1956                            Uit dienst gesteld.
29-05-1956                   Verkocht aan de Vereniging OpleIdingsschip voor de Handels- vaart te Rotterdam.
1956                            Verbouwd, o.a. de voorstuwingsinstallatie is van boord gehaald. Als NEDERLANDER te Rotterdam in gebruik genomen als opleidingsschip.

12. ms W.F. VAN DER WYCK 1923-1955

Werf:                            Boele & Pot te Bolnes Bouwnummer 721 Bouwjaar 1922
Waterverplaatsing:         
725 ton
Afmetingen:                  Lengte o.a. 64.31 m. (Lengte w.I. 61.60 m.), Breed 9.93 m., Holte 3.70 m.
Machine:                      
2 Kromhout dieselmotoren. Machinevermogen 2 x 500 rpk.
Machine sinds 1937:       
2 Werkspoor dieselmotoren. Machinevermogen 2 x 625 rpk. Snelheid 12.31 knopen.
11-1921                        Op stapel gezet als W.F. VAN DER WYCK voor de Spoorwegveer- dienst Enkhuizen-Stavoren. Het schip was ontworpen door de scheepsbouwkundige M.A. Cornelissen.
17-05-1923                   Hoofdmotor 1 draait proef bij Werkspoor.
05-06-1923                   Hoofdmotor 2 draait proef bij Werkspoor.
07-06-1923                   Te water gelaten
1923                            De motoren geleverd door Werkspoor worden bij de werf van Burgerhout te Rotterdam ingebouwd.
01-09-1923                   Eerste proefvaart, waarna het naar Enkhuizen vaart.
1923                            Het schip blijkt de contractueel vastgestelde (13 knopen) snelheid niet te kunnen halen en het trilt ontzettend.
1923                            Het schip wordt wel gebruikt.
1923                            Er worden kleinere schroeven aangebracht.
07-1924 tot

08-1924                        Proefvaarten, snelheid nu 12.32 knopen.
27-04-1925                   Proefvaarten op Texelstroom, snelheid nu 12.848 knopen.
1932                            Het schip maakt reizen naar de Zuiderzeewerken.
1937                            Voorzien van nieuwe Werkspoor motoren.
13-05-1940                   De inspecteur van Koppe krijg opdracht om de W.F. VAN WIJCK liggend te Enkhuizen camoufleren tegen luchtaanvallen. Na 10 uur is het schip grijsgroen geschilderd.
14-05-1940                   De inspecteur krijgt bevel het schip voor de spoor- en binnen- haven te Enkhuizen tot zinken te brengen.
09-09-1941                   Op deze datum of op
17-09-1941                   Wordt het schip door de Duitsers gevorderd, het schip moet door de eigenaar naar Amsterdam overgebracht. Het schip wordt door de Duitsers herdoopt in WILKOMMEN.
1943                            Naar Antwerpen -Belgie- gebracht, om daar tot troepentransport schip verbouwd te worden.
07-09-1944                   Verbouwd tot Navigations Schulschiff, en herdoopt in REGULUS.
1944                            
Aan het eind van dit jaar wordt het schip nog gezien op het IJsselmeer.
1945                             Na het instorten van het Oostfront wordt het schip ingezet bij de evacuatie van Oostpruisen en de overige "Ostgebiete".
08-1945                        
Het zwaar beschadigde schip wordt op Wangerooge terug gevonden.
07-09-1945                   
Het schip arriveerd via IJmuiden te Amsterdam. Het schip wordt gesleept en is bemand met Nederlands en Duits marinepersoneel.
09-1945                         In de derde week van deze maand wordt het schip door de marineautoriteiten vrijgegeven voor reparatie. Het wordt hersteld bij de N.V. Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam.
17-04-1951                   
Het schip maakt enkele proefvaarten tussen Oudeschild en Den. Helder in de bootdienst van de N.V. Texels eigen Stoomboot Onderneming. De verkoop ging echter niet door.
24-05-1954                   
Het schip voer tussen Harlingen en West Terschelling voor de Terschellinger Stoomboot Maatschappij. Ook deze verkoop ging niet door,
1955                             
Uit dienst gesteld.
09-09-1955                     
Verkocht aan de havendienst Spido te Rotterdam.
1955                               Verbouwd bij Wilton-Fijenoord, en als ERASMUS in de vaart gekomen.
1956                               Verbouwd, o.a. voorzien van een nieuwe stalen brug.
10-1973                         
Uit dienst gesteld, en opgelegd.
16-05-1974                     
Verkocht aan CRM.
1974                               Verbouwd tot internaatschip.
11-06-1976                     
Als internaatschip in het Wantij bij Dordrecht in dienst gesteld onder de naam HOLLANDS GLORIE.
1980                               Het schip ligt als schoolschip te Zwijndrecht.

13. ms IJSSELSTROOM 1959-1964 ms J.H.D. KOPPE 1964-1971

Werf:                              Verschure te Amsterdam. Bouwjaar 1931
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 49.75 m. (Lengte w.I. 47.30 m.), Breed 7.27 m., Holte 2.93 m.
Machine:                        
Stork Ricardo dieselmotor Machinevermogen 325 apk. Snelheid 10 knopen
1931                               Gebouwd als stoomschip IJSSEL voor J.H.D. Koppe.
19??                                Herdoopt in IJSSELSTROOM.
01-1956                           
Het schip maakt enkele reizen voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren. Als vervanger van de R. VAN HASSELT.
1955-1956                       
Gedurende de wintermaanden bij de Werf Vooruit te Zaandam verbouwd tot motorschip.
06-1956                           
De R. VAN HASSELT gaat voor reparatie uit dienst, het schip wordt tijdelijk vervangen door de IJSSEL.
1959                               Verkocht aan de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren, en niet herdoopt.
15-09-1959                      
In dienst gekomen.
1963-1964                       
Gedurende de wintermaanden worden de deksalons verbouwd, en wordt het schip herdoopt in J.H.D. KOPPE, en daarna opgelegd.
1966                               Weer in dienst.
1971                               Laatste zomerseizoen in de veerdienst.
1971                               Uit dienst gesteld.
19-02-1972                      
Verkocht aan Recreatiecentrum De Scherpenhof, en herdoopt in SCHERPENHOF I.
01-09-1975                      
Verkocht aan F.J. v.d. Lee te Enkhuizen, en niet herdoopt.
03-09-1975                      
Door de eigenaar herdoopt in PAX IV.
11-12-1976                      
Door de eigenaar herdoopt in STAD ENKHUIZEN, en ingezet in de zomerdienst Enkhuizen-Medemblik.
197?                                Bedrijf (en schip) verkocht aan C.H. de Jonge.
1987                               Het schip wordt ingezet op de dienst Hoorn-Volendam en Enkhuizen-Medemblik.

14. ms WAALSTROOM 1964-1966

Werf:                              Verschure te Amsterdam. Bouwjaar 1925
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 49.48 m. (Lengte w.l. 47.30 m.), Breed 7.30 m., Holte 3.20 m.
Machine:                          
Stork Ricardo dieselmotor Machinevermogen 325 apk.
1925                               Gebouwd als stoomschip FRIESLAND.
1956                               Verbouwd tot motorschip.
15-09-1959                     
Als reserveboot voor de Spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren in gebruik genomen, en herdoopt in WAALSTROOM. 01-05-1964 Als hoofdschip in de vaart gekomen.
1966                              Uit dienst gesteld, en opgelegd.
05-12-1968                     
Verkocht aan Joh. Boele te Krimpen aan de IJssel, en niet herdoopt.
07-1969                         
Verkocht naar Geertruidenberg, en motor verwijderd.
16-09-1969                     
Verkocht aan E. Albricht te Duisburg -Duitsland-. Maar later te Amsterdam gesloopt.

15. ms J.H.D. KOPPE 1964-1971 ZIE no. 14. ms Waalstroom

 
16. ms BEP GLASIUS

Werf:                             Peter's Scheepsbouw te Dedemsvaart. Bouwnummer 77 Bouwjaar 1965
Afmetingen:                    
Lengte o.a. 34.95 m. (Lengte w.l. 60.60 m.), Breed 6.50 m., Holte 2.85 m.
Machine:                        2 Scania-Vabis dieselmotoren. Machinevermogen 2 x 153 pk
1965                              Gebouwd.
06-1972                         In dienst gekomen.
1980                              Als laatste schip in de veerdienst.
1987– heden                 
Nog als zodanig in de vaart.

17. ms DR.IR.F.Q.DEN HOLLANDER 1972-

Werf:                             Peter's Scheepsbouw te Dedemsvaart. Bouwnummer 82 Bouwjaar 1965 BRT 161
Afmetingen:                    
Lengte o.a. 34.95 m. (Lengte w.l. 60.60 m.), Breed 6.50 m., Holte 2.85 m.
Machine:                        2 Scania-Vabis dieselmotoren. Machinevermogen 2 x 153 pk
19-01-1965                     
Te water gelaten
16-07-1972                     
In dienst gekomen als DR.IR.F.Q.DEN HOLLANDER voor de Spoor- wegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
1980                              Gecharterd door Entius Boat Party Service te Amsterdam, later thuishaven Nibbinxwoud, en niet herdoopt.
1987                              Nog als charterschip in de vaart.


DE SCHEPEN WELKE TIJDELIJK ZIJN INGEZET IN DE DIENST ENKUIZEN-STAVOREN

A 1. ss PRINS VAN ORANJE

Werf:                             J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk. Bouwnummer 28 Bouwjaar 1856
Draagvermogen:             
83 ton.
Afmetingen:                    
Lengte o.a. 40.50 m., Breed 5.02 m. Machine: 1 stoommachine. Ketel: 1 stoomketel.
Ketel sinds 1882:             
1 stoomketel, fabrikaat Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar.
1856                              Gebouwd als raderstoomschip PRINS VAN ORANJE voor D. Christie & Zn. te Schoonderloo.
18??                               Verkocht aan de Zaanlandsche Stoomboot Maatschappij, en niet herdoopt.
1879                              Verkocht aan C. Bosman, en niet herdoopt.
1882                              Verkocht aan D. Bosman & Zn., en niet herdoopt.
1882                              Voorzien van een nieuwe stoomketel.
1886                              Reserveboot Veerdienst Enkhuizen-Satvoren, maar door het Rijk niet geaccepteerd.
1888-1889                    
Wegens het verlies van de FRIESLAND toch regelmatig, gedurende deze periode in de vaart.
14-12-1888                   
Vervangen door de WILLEM II.
02-05-1905                   
Verkocht aan Van der Velde te Dordrecht.
1907-1908                     
De stoommachine van het schip wordt ingebouwd in de MINISTER KRAUS.

A 2. ss WILLEM III

Werf:                              Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Feijenoord. Bouwjaar 1865
Afmetingen:                     
Lengte o.a. 53.55 m., Breed 10.41 m., Holte 2.65 m.
Machine:                         1
stoommachine, fabrikaatNederlandsche Stoomboot Maatschappij te Feijenoord.
Ketel:                              1 stoomketel, fabrikaat H. & J. Suyver te Amsterdam.
Ketel sinds 1886:              
1 stoomketel, fabrikaat H. & J. Suyver te Amsterdam.
1865                               Gebouwd als WILLEM III voor de Harlinger Stoomboot Maatschappij (H. & J. Suyver) te Amsterdam voor de dienst Harlingen- Stavoren-Enkhuizen-Amsterdam.
01-01-1886                     
Als eigenaar van het schip wordt nu vermeld H. & J. Suyver te Amsterdam. Welke de dienst Harlingen-Stavoren-Enkhuizen-Amsterdam voortzetten. Later wordt deze dienst gestaakt.
1886                              Voorzien van een nieuwe stoomketel.
14-12-1888                     
Gecharterd voor de Veerdienst Enkhuizen-Stavoren. Het schip wordt ingezet als vervanger voor de PRINS VAN ORANJE.
07-04-1889                     
Teruggesleept naar Amsterdam.

A3. ss STAD KAMPEN

Werf:                              Maatschappij Feijenoord te Rotterdam Bouwjaar 1893
Machine:                        
Compound stoommachine, fabrikaat Maatschappij Feijenoord te Rotterdam.
Ketel:                             een 2 vuurs stoomketel.
.
1893                              Gebouwd als STAD KAMPEN voor de nachtbootdienst Amsterdam- Kampen-Zwolle.
11-01-1895                     
Gecharterd voor de Veerdienst Enkhuizen-Stavoren.
11-1895                         
Als vervanger van de ENKHUIZEN ingezet in de vrachtdienst.
1899                              Verkocht naar het buitenland.

A 4. ms IEDS GLASIUS
Werf:                             Peter's Scheepsbouw te Dedemsvaart. Bouwnummer 72 Bouwjaar 1965
Afmetingen:                   
Lengte o.a. 26.64 m., Breed 6.35 m., Holte 2.20 m. Machine: 1 Scania-Vabis dieselmotor. Machinevermogen 1800 pk
1973-1974                     
Gedurende de zomermaanden ingezet als versterking van de dienst Enkhuizen-Stavoren.

Bron: Dirk Swierstra

Home | Kwartierstaten | Parentelen | Fotoalbums | Stavoren | Veerdienst | Gastenboek | Email | Algemene Site Map
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu