Parenteel Walthuis


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Fokke werd geboren te Utingeradeel.

Algemene notities:Ook wel Foke genoemd

Fokke trouwde

Zijn kind was:

+ 2 M    i. Krijn Fokkes werd geboren omstreeks 1710 te Oldeboorn en is overleden op 7 Jun 1763 ongeveer 53 jaar oud.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Krijn Fokkes werd geboren omstreeks 1710 te Oldeboorn en is overleden op 7 Jun 1763 ongeveer 53 jaar oud.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman

Krijn trouwde Sytske Idzes op 9 Mrt 1749 te Oldeboorn, dochter van Idse Onbekend en Onbekend. Sytske werd gedoopt omstreeks 1754 te Akkrum en is overleden op 28 Mei 1775 ongeveer 21 jaar oud.

Algemene notities:Ook wel Atzes genoemd


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 3 M    i. Klaas Krijns Walthuis werd geboren in 1754 te Oldeboorn en is overleden op 11 Aug 1826 te Utingeradeel op 72 jarige leeftijd.

+ 4 M    ii. Focke Crijns Walthuis is overleden vóór 1803.

Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende3. Klaas Krijns Walthuis werd geboren in 1754 te Oldeboorn en is overleden op 11 Aug 1826 te Utingeradeel op 72 jarige leeftijd.

Algemene notities:Huisman, wonende buurt 33 Oldeboorn tussen 1778 en 1785

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Achternaam aangenomen in 1811: Neemt de naam Walthuis aan.

Klaas trouwde Taetske Gerbens op 6 Feb 1780 te Oldeboorn, dochter van Gerben Oeges en Nennik Coerts. Taetske werd geboren in 1753 te Oldeboorn en is overleden op 12 Okt 1829 te Oldeboorn op 76 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 5 M    i. Gerben Klazes Walthuis werd geboren in 1784 te Oldeboorn en is overleden op 17 Sep 1858 te Oldeboorn op 74 jarige leeftijd.

+ 6 M    ii. Krijn Klazes Walthuis werd geboren in 1788 te Oldeboorn en is overleden op 13 Nov 1824 te Nes op 36 jarige leeftijd.

+ 7 V    iii. Neinke Klazes Walthuis werd geboren in 1794 te Oldeboorn en is overleden op 20 Aug 1840 te Utingeradeel op 46 jarige leeftijd.

4. Focke Crijns Walthuis is overleden vóór 1803.

Focke trouwde Antje Annes op 23 Mei 1773 te Oldeboorn.

Focke trouwde vervolgens met Geertje Hessels op 12 Mrt 1780 te Oldeboorn. Geertje werd geboren omstreeks 1752 en is overleden op 23 Dec 1814 te Oldeboorn ongeveer 62 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

   8 V    i. Elizabeth Walthuis werd geboren in Mei 1785.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende5. Gerben Klazes Walthuis werd geboren in 1784 te Oldeboorn en is overleden op 17 Sep 1858 te Oldeboorn op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Koopman, slager te Oldeboorn

Gerben trouwde Jetske Cornelis de Groot op 24 Apr 1808 te Oldeboorn. Jetske werd geboren op 18 Mei 1790 te Hoogezand en is overleden op 24 Jun 1863 te Utingeradeel op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstmeid te Beetsterzwaag

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 9 V    i. Teetske Gerbens Walthuis werd geboren in 1810 en is overleden op 25 Jan 1890 te Utingeradeel op 80 jarige leeftijd.

   10 V    ii. Minke Gerbens Walthuis werd geboren in 1811 en is overleden op 11 Nov 1891 te Utingeradeel op 80 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   11 M    iii. Kornelis Gerbens Walthuis werd geboren op 4 Apr 1812 te Utingeradeel en is overleden op 23 Mei 1854 te Utingeradeel op 42 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook genoemd: Cornelis

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Zilversmidknecht te Oldeboorn

Kornelis trouwde Jantje Geerts Smit op 16 Mei 1843 te Opsterland.

+ 12 V    iv. Tietje Gerbens Walthuis werd geboren op 27 Aug 1814 te Utingeradeel en is overleden op 20 Okt 1898 te Utingeradeel op 84 jarige leeftijd.

+ 13 V    v. Klaaske Gerbens Walthuis werd geboren op 21 Aug 1816 te Utingeradeel.

+ 14 M    vi. Klaas Gerbens Walthuis werd geboren op 3 Okt 1818 te Utingeradeel en is overleden op 12 Apr 1883 te Utingeradeel op 64 jarige leeftijd.

   15 M    vii. Oege Gerbens Walthuis werd geboren op 21 Dec 1820 te Utingeradeel.

   16 V    viii. Rigtje Gerbens Walthuis werd geboren op 5 Jul 1823 te Utingeradeel en is overleden op 13 Sep 1824 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

   17 V    ix. Rigtje Gerbens Walthuis werd geboren op 23 Sep 1828 te Utingeradeel en is overleden op 23 Sep 1828 te Utingeradeel.

   18 V    x. Rigtje Gerbens Walthuis werd geboren op 9 Dec 1830 te Utingeradeel en is overleden op 15 Jul 1892 te Utingeradeel op 61 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   19 V    xi. Sietske Gerbens Walthuis werd geboren op 11 Dec 1836 te Utingeradeel en is overleden op 20 Jun 1841 te Utingeradeel op 4 jarige leeftijd.

6. Krijn Klazes Walthuis werd geboren in 1788 te Oldeboorn en is overleden op 13 Nov 1824 te Nes op 36 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende Nes
Overleden in het huis met nummer 5

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boer en koopman te Nes

Krijn trouwde Jacobje Hommes Dijkstra op 17 Okt 1812 te Utingeradeel, dochter van Homme Fokkes en Maria (Marij) Jacobs Dijkstra. Jacobje werd geboren op 14 Mei 1792 te Nes en is overleden op 11 Mei 1820 te Nes op 27 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook wel Jacoba of Japikje genoemd

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boerin

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 20 M    i. Klaas Krijns Walthuis werd geboren op 29 Aug 1813 te Utingeradeel en is overleden op 6 Aug 1894 te Utingeradeel op 80 jarige leeftijd.

   21 M    ii. Homme Krijns Walthuis werd geboren op 27 Mei 1815 te Akkrum en is overleden op 19 Sep 1836 te Utingeradeel op 21 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 22 V    iii. Teetske Krijns Walthuis werd geboren op 23 Apr 1817 te Nes en is overleden op 30 Jul 1880 te Drachten op 63 jarige leeftijd.

+ 23 V    iv. Maria (Marijke) Krijns Walthuis werd geboren op 10 Sep 1819 te Nes en is overleden op 16 Aug 1878 te Utingeradeel op 58 jarige leeftijd.

Krijn trouwde vervolgens met Hiltje Hommes Dijkstra op 22 Dec 1821, dochter van Homme Fokkes en Maria (Marij) Jacobs Dijkstra. Hiltje werd geboren in 1794 en is overleden op 29 Aug 1837 te Idaarderadeel op 43 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook Hyltje genoemd.


Kinderen uit dit huwelijk:

   24 M    i. Jacob Krijns Walthuis werd geboren op 3 Okt 1821 te Utingeradeel en is overleden op 7 Jul 1823 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

   25 M    ii. Jacob Krijns Walthuis werd geboren op 12 Aug 1823 te Utingeradeel en is overleden op 24 Jul 1825 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

7. Neinke Klazes Walthuis werd geboren in 1794 te Oldeboorn en is overleden op 20 Aug 1840 te Utingeradeel op 46 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook genoemd: Ninke

Neinke trouwde Jan Ypes Bouma op 28 Sep 1814 te Oldeboorn. Jan werd geboren omstreeks 1789 en is overleden op 7 Jul 1864 te Utingeradeel ongeveer 75 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   26 M    i. Klaas Jans Bouma werd geboren op 8 Nov 1815.

   27 V    ii. Dirkjen Jans Bouma werd geboren op 24 Feb 1817 te Utingeradeel en is overleden op 17 Mrt 1867 te Utingeradeel op 50 jarige leeftijd.

   28 V    iii. Teetske Jans Bouma werd geboren op 26 Jul 1819 te Utingeradeel en is overleden op 11 Dec 1883 te Utingeradeel op 64 jarige leeftijd.

   29 M    iv. Klaas Jans Bouma werd geboren op 12 Okt 1821 te Utingeradeel en is overleden op 24 Jan 1890 te Utingeradeel op 68 jarige leeftijd.

   30 V    v. Ypkje Jans Bouma werd geboren op 6 Mrt 1826 te Utingeradeel.

   31 M    vi. Ype Jans Bouma werd geboren op 4 Mrt 1829 te Utingeradeel.

   32 V    vii. Sijbrigje Jans Bouma werd geboren op 9 Jan 1831 te Utingeradeel.

   33 M    viii. Krijn Jans Bouma werd geboren op 29 Dec 1834 te Utingeradeel.

Krijn trouwde Joukjen Sytzes van der Krieke op 9 Aug 1861 te Utingeradeel. Joukjen werd geboren op 18 Nov 1823 te Utingeradeel en is overleden op 15 Mrt 1898 te Baarderadeel op 74 jarige leeftijd.

   34 V    ix. Minke Jans Bouma werd geboren op 6 Mrt 1837 te Utingeradeel.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende9. Teetske Gerbens Walthuis werd geboren in 1810 en is overleden op 25 Jan 1890 te Utingeradeel op 80 jarige leeftijd.

Teetske trouwde Adam Alberts Slottje op 20 Feb 1836 te Utingeradeel, zoon van Albert Adams Slottje en Antje Jouwerts. Adam werd geboren op 26 Aug 1808 te Oldeboorn en is overleden op 21 Mei 1885 te Utingeradeel op 76 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schoenmaker te Oldeboorn

Kinderen uit dit huwelijk:

   35 V    i. Antje Adams Slottje werd geboren op 9 Jun 1836 te Utingeradeel en is overleden op 25 Jan 1926 te Utingeradeel op 89 jarige leeftijd.

   36 V    ii. Jetske Adams Slottje werd geboren op 26 Feb 1838 te Utingeradeel en is overleden op 18 Jun 1890 te Utingeradeel op 52 jarige leeftijd.

   37 M    iii. Albert Adams Slottje werd geboren op 10 Apr 1840 te Utingeradeel en is overleden op 28 Nov 1845 te Utingeradeel op 5 jarige leeftijd.

   38 V    iv. Minke Adams Slottje werd geboren op 7 Mrt 1842 te Utingeradeel en is overleden op 20 Jul 1844 te Utingeradeel op 2 jarige leeftijd.

   39 M    v. Gerben Adams Slottje werd geboren op 24 Mei 1844 te Utingeradeel en is overleden op 12 Mei 1925 te Smallingerland op 80 jarige leeftijd.

   40 V    vi. Minke Adams Slottje werd geboren op 27 Mei 1847 te Utingeradeel.

   41 M    vii. Albert Adams Slottje werd geboren op 12 Nov 1849 te Utingeradeel.

Algemene notities:N.B. Albert heeft een tweelingbroer Albertus

   42 M    viii. Albertus Adams Slottje werd geboren op 12 Nov 1849 te Utingeradeel en is overleden op 28 Feb 1940 te Leeuwarden op 90 jarige leeftijd.

   43 V    ix. Taetske Adams Slottje werd geboren op 21 Okt 1852 te Utingeradeel en is overleden op 30 Jul 1854 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

12. Tietje Gerbens Walthuis werd geboren op 27 Aug 1814 te Utingeradeel en is overleden op 20 Okt 1898 te Utingeradeel op 84 jarige leeftijd.

Tietje trouwde Abe Theunis Brouwer op 12 Mei 1839 te Utingeradeel, zoon van Theunis Lieuwes Brouwer en Nieske Abes Santema. Abe werd geboren op 29 Jul 1815 te Oldeboorn en is overleden op 14 Jan 1891 te Utingeradeel op 75 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boerenknecht te Oldeboorn

Kinderen uit dit huwelijk:

   44 V    i. Nieske Abes Brouwer werd geboren op 23 Jan 1840 te Utingeradeel en is overleden op 10 Aug 1860 te Utingeradeel op 20 jarige leeftijd.

   45 M    ii. Gerben Abes Brouwer werd geboren op 30 Okt 1842 te Utingeradeel en is overleden op 10 Sep 1901 te Utingeradeel op 58 jarige leeftijd.

   46 M    iii. Theunis Abes Brouwer werd geboren op 5 Mrt 1846 te Utingeradeel.

   47 V    iv. Jetske Abes Brouwer werd geboren op 2 Mrt 1850 te Utingeradeel en is overleden op 29 Jun 1929 te Utingeradeel op 79 jarige leeftijd.

13. Klaaske Gerbens Walthuis werd geboren op 21 Aug 1816 te Utingeradeel.

Klaaske trouwde Namne Andries Hylkema op 19 Jul 1840 te Utingeradeel. Namne werd geboren omstreeks 1809 en is overleden op 10 Aug 1852 te Leeuwarden ongeveer 43 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

   48 M    i. Andries Hylkema werd geboren op 28 Dec 1840 te Lemsterland.

14. Klaas Gerbens Walthuis werd geboren op 3 Okt 1818 te Utingeradeel en is overleden op 12 Apr 1883 te Utingeradeel op 64 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper te Oldeboorn

Klaas trouwde Aaltje Ruurds Van Den Berg op 10 Dec 1843 te Utingeradeel. Aaltje werd geboren op 9 Nov 1819 te Oldeboorn en is overleden op 11 Jul 1856 te Utingeradeel op 36 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   49 M    i. Gerben Klazes Walthuis werd geboren op 16 Mei 1845 te Utingeradeel en is overleden op 30 Mei 1853 te Utingeradeel op 8 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   50 V    ii. Lemke Klazes Walthuis werd geboren op 18 Nov 1847 te Akkrum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstmeid

Lemke trouwde Rommert Cornelis de Groot op 25 Mei 1871 te Utingeradeel, zoon van Klaas Sijmens de Groot en Trijntje Rommerts de Vries. Rommert werd geboren op 12 Jan 1847 te Akkrum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisverver, schilder

   51 V    iii. Jetske Klazes Walthuis werd geboren op 5 Dec 1849 te Utingeradeel en is overleden op 28 Mei 1854 te Utingeradeel op 4 jarige leeftijd.

   52 V    iv. Sjoukje Klazes Walthuis werd geboren op 21 Jul 1851 te Utingeradeel en is overleden op 21 Aug 1853 te Utingeradeel op 2 jarige leeftijd.

   53 V    v. Sjoukje Klazes Walthuis werd geboren op 28 Nov 1853 te Utingeradeel en is overleden op 8 Jul 1855 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

   54 M    vi. Gerben Klazes Walthuis werd geboren op 4 Jun 1856 te Utingeradeel en is overleden op 5 Jul 1856 te Utingeradeel.

Klaas trouwde vervolgens met Trijntje Jacobs Aninga op 21 Jun 1857 te Utingeradeel. Trijntje werd geboren in 1829 en is overleden op 21 Feb 1906 te Haskerland op 77 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   55 M    i. Gerben Klazes Walthuis werd geboren op 19 Jul 1858 te Utingeradeel en is overleden op 24 Okt 1861 te Utingeradeel op 3 jarige leeftijd.

   56 V    ii. Sjoukje Klazes Walthuis werd geboren op 2 Aug 1859 te Utingeradeel en is overleden op 10 Sep 1875 te Utingeradeel op 16 jarige leeftijd.

   57 V    iii. Jitske Klazes Walthuis werd geboren op 23 Aug 1860 te Utingeradeel en is overleden op 25 Okt 1861 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

   58 V    iv. Jitske Klazes Walthuis werd geboren op 8 Apr 1863 te Utingeradeel en is overleden op 23 Jan 1864 te Utingeradeel.

   59 M    v. Gerben Klazes Walthuis werd geboren op 29 Feb 1868 te Utingeradeel.

20. Klaas Krijns Walthuis werd geboren op 29 Aug 1813 te Utingeradeel en is overleden op 6 Aug 1894 te Utingeradeel op 80 jarige leeftijd.

Klaas trouwde Femke (Wimke) Gerrits Hoekema op 17 Mei 1840 te Utingeradeel, dochter van Gerrit Okkes Hoekema en Trientje Hendriks Jellema. Femke werd geboren op 10 Sep 1812 te Tjalhuizem en is overleden op 9 Nov 1896 te Utingeradeel op 84 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   60 V    i. Jacobje Klazes Walthuis werd geboren op 17 Jun 1841 te Utingeradeel en is overleden op 15 Jan 1911 te Utingeradeel op 69 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 61 V    ii. Trijntje Klazes Walthuis werd geboren op 16 Aug 1843 te Utingeradeel en is overleden op 17 Apr 1914 te Utingeradeel op 70 jarige leeftijd.

+ 62 M    iii. Krijn Klazes Walthuis werd geboren op 21 Mei 1845 te Akkrum, is overleden op 30 Jan 1923 te Akkrum op 77 jarige leeftijd en werd begraven te Nes.

+ 63 V    iv. Gerritje Klazes Walthuis werd geboren op 2 Aug 1847 te Utingeradeel en is overleden op 13 Mei 1919 te Utingeradeel op 71 jarige leeftijd.

22. Teetske Krijns Walthuis werd geboren op 23 Apr 1817 te Nes en is overleden op 30 Jul 1880 te Drachten op 63 jarige leeftijd.

Algemene notities:In december 1861 wordt het gezin Riemersma ingeschreven in het register van Drachten. De 'huizing' was Wijk E nr. 11

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstmeid te Akkrum.

Teetske trouwde Onbekend.

Kind uit dit huwelijk:

+ 64 M    i. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 25 Mei 1841 te Oldeboorn, is overleden op 3 Dec 1893 te Workum op 52 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Teetske trouwde vervolgens met Jelte Jeltes Riemersma op 23 Feb 1845 te Utingeradeel, zoon van Jelte Klases Riemersma en Jeltje Allerts Zandstra. Jelte werd geboren op 13 Feb 1824 te Bolsward en is overleden op 1 Aug 1883 te Drachten op 59 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Gruttersknecht te Akkrum

Kinderen uit dit huwelijk:

   65 V    i. Jeltje Jeltes Riemersma werd geboren op 10 Mrt 1845 te Akkrum.

Jeltje trouwde Wiebren Heines Schriemer op 13 Mei 1865 te Drachten. Wiebren werd geboren in 1843 te Drachten.

+ 66 M    ii. Krijn Jeltes Riemersma werd geboren op 9 Apr 1848 te Akkrum en is overleden op 16 Jan 1928 te Smallingerland op 79 jarige leeftijd.

   67 V    iii. Jacobje Jeltes Riemersma werd geboren op 20 Jun 1851 te Utingeradeel.

   68 V    iv. Marijke Jeltes Riemersma werd geboren op 21 Apr 1855 te Smallingerland en is overleden op 6 Aug 1856 te Smallingerland op 1 jarige leeftijd.

   69 M    v. Jelte Riemersma werd geboren op 16 Aug 1857 te Smallingerland.

Jelte trouwde Hendrikje Velzing op 4 Dec 1885 te Smallingerland. Hendrikje werd geboren in 1858 te Drachten.

23. Maria (Marijke) Krijns Walthuis werd geboren op 10 Sep 1819 te Nes en is overleden op 16 Aug 1878 te Utingeradeel op 58 jarige leeftijd.

Maria trouwde Harmen Gerlofs Vollema op 18 Mei 1845 te Haskerland, zoon van Gerrit Pieters Vollema en Akke Jacobs. Harmen werd geboren op 29 Mrt 1813 te Grouw en is overleden op 1 Jun 1886 te Utingeradeel op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boerenknecht te Haskerdyken

Kinderen uit dit huwelijk:

   70 V    i. Jakobje Harmens Vollema werd geboren op 29 Mrt 1847 te Opsterland en is overleden op 13 Aug 1849 te Utingeradeel op 2 jarige leeftijd.

   71 V    ii. Jacobje Harmens Vollema werd geboren op 25 Jun 1851 te Utingeradeel.

   72 M    iii. Gerlof Vollema werd geboren op 8 Okt 1853 te Opsterland en is overleden op 11 Okt 1909 te Opsterland op 56 jarige leeftijd.

Gerlof trouwde Jitske Bethlehem op 29 Mei 1879 te Opsterland.
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende61. Trijntje Klazes Walthuis werd geboren op 16 Aug 1843 te Utingeradeel en is overleden op 17 Apr 1914 te Utingeradeel op 70 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boerendienstmeid te Akkrum

Trijntje trouwde Rintje Klazes Sytsma op 26 Mei 1870 te Utingeradeel, zoon van Klaas Oenes Sytsma en Marijke Rintjes Fokkema. Rintje werd geboren op 2 Okt 1839 te Deersum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Koopman te Poppingawier

Kinderen uit dit huwelijk:

   73 M    i. Klaas Sytsma werd geboren op 25 Aug 1871 te Rauwerderhem.

   74 V    ii. Maaike Sytsma werd geboren op 27 Jan 1875 te Rauwerderhem.

   75 M    iii. Krijn Sytsma werd geboren op 4 Jun 1876 te Rauwerderhem.

   76 V    iv. Wimke Sytsma werd geboren op 6 Mei 1878 te Rauwerderhem en is overleden op 15 Dec 1907 te Utingeradeel op 29 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   77 M    v. Krijn Sytsma werd geboren op 21 Jun 1880 te Rauwerderhem en is overleden op 30 Mrt 1897 te Utingeradeel op 16 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

62. Krijn Klazes Walthuis werd geboren op 21 Mei 1845 te Akkrum, is overleden op 30 Jan 1923 te Akkrum op 77 jarige leeftijd en werd begraven te Nes.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Slager te Akkrum

Krijn trouwde Jeltje Wopkes Nicolai op 23 Mei 1872 te Utingeradeel, dochter van Wopke Minderts Nicolai en Elizabeth Starren. Jeltje werd geboren op 8 Mei 1849 te Utingeradeel en is overleden op 20 Nov 1918 te Utingeradeel op 69 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 78 V    i. Elisabeth Krijns Walthuis werd geboren op 12 Nov 1872 te Utingeradeel.

+ 79 M    ii. Klaas Krijns Walthuis werd geboren op 23 Okt 1874 te Akkrum, is overleden op 25 Jun 1931 te Akkrum op 56 jarige leeftijd en werd begraven te Nes.

   80 M    iii. Jan Krijns Walthuis werd geboren op 7 Apr 1877 te Utingeradeel en is overleden op 25 Jan 1890 te Utingeradeel op 12 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   81 M    iv. Homme Krijns Walthuis werd geboren op 29 Okt 1879 te Utingeradeel en is overleden te Dublin (Ierland).

Homme trouwde Annie Elisabeth Drought op 4 Jun 1928 te Dublin (Ierland).

+ 82 M    v. Wopke Krijns Walthuis werd geboren op 10 Mrt 1884 te Utingeradeel en is overleden te Emmen.

63. Gerritje Klazes Walthuis werd geboren op 2 Aug 1847 te Utingeradeel en is overleden op 13 Mei 1919 te Utingeradeel op 71 jarige leeftijd.

Gerritje trouwde Tjomme Symens de Vries op 26 Mei 1870 te Utingeradeel, zoon van Symen Oenes de Vries en Sjoukje Jacobs Reitsma. Tjomme werd geboren omstreeks 1845 en is overleden op 21 Dec 1930 te Utingeradeel ongeveer 85 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   83 M    i. Sijmen Tjommes de Vries werd geboren op 22 Mrt 1871 te Utingeradeel.

   84 V    ii. Wimke Tjommes de Vries werd geboren op 5 Okt 1873 te Utingeradeel en is overleden op 27 Jun 1942 te Utingeradeel op 68 jarige leeftijd.

   85 M    iii. Klaas Tjommes de Vries werd geboren op 6 Nov 1875.

   86 M    iv. Sjouke Tjommes de Vries werd geboren op 19 Feb 1878 te Utingeradeel.

   87 V    v. Sjoukjen Tjommes de Vries werd geboren op 27 Jun 1880 te Utingeradeel en is overleden op 14 Dec 1927 te Groningen op 47 jarige leeftijd.

   88 M    vi. Krijn Tjommes de Vries werd geboren op 21 Jan 1882 te Utingeradeel en is overleden op 1 Mei 1883 te Utingeradeel op 1 jarige leeftijd.

   89 M    vii. Krijn Tjommes de Vries werd geboren op 27 Nov 1883 te Utingeradeel.

Krijn trouwde Johanna Aleida Frowijn op 3 Apr 1907 te Nieuwleusen (Ov). Johanna werd geboren te Nieuwleusen (Ov).

   90 M    viii. Rintje Tjommes de Vries werd geboren op 28 Jan 1886 te Utingeradeel.


64. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 25 Mei 1841 te Oldeboorn, is overleden op 3 Dec 1893 te Workum op 52 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Algemene notities:zg. "vrouwszoon", Foppe Floris behoudt de achternaam van zijn moeder.

Op 6 mei 1867 vertrekt Foppe Floris van Drachten naar Workum, hij is dan bijna 26 jaar. Hij krijgt een baan als tabakskerversknecht.

Bij zijn eerste huwelijk met Sjoukje Tolsma is moeder Teetske niet aanwezig, wel een eerste agent en een dienaar van politie, een eerste en tweede klerk ter secretaris, die gevieren, als getuigen ondertekenen, evenals de Tolsma's.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Koopman te Workum

• Beroep: Tabakskerversknecht

Foppe trouwde Sjoukje Tolsma op 28 Mei 1871 te Workum, dochter van Huite Hartmans Tolsma en Geeltje Gerbens de Vries. Sjoukje werd geboren op 6 Nov 1845 te Workum en is overleden op 30 Jan 1880 te Workum op 34 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 91 M    i. Jelte Foppes Walthuis werd geboren op 6 Apr 1872 te Workum en is overleden op 27 Jan 1923 te Monnickendam op 50 jarige leeftijd.

+ 92 M    ii. Huite Foppes Walthuis werd geboren op 20 Mei 1873 te Workum, is overleden op 17 Jul 1944 te Bolsward op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Bolsward.

+ 93 M    iii. Teede Foppes Walthuis werd geboren op 7 Mrt 1875 te Workum en is overleden op 13 Apr 1918 te Workum op 43 jarige leeftijd.

   94 V    iv. Geeltje Foppes Walthuis werd geboren op 12 Jan 1877 te Workum en is overleden op 23 Apr 1878 te Workum op 1 jarige leeftijd.

+ 95 M    v. Krijn Foppes Walthuis werd geboren op 1 Mrt 1878 te Workum en is overleden op 19 Jul 1961 te Sneek op 83 jarige leeftijd.

Foppe trouwde vervolgens met Freerikje (Freerkje) Breemer op 10 Apr 1880 te Workum, dochter van Onbekend en Pietertje Egberts Bremer. Freerikje werd geboren op 1 Feb 1850 te Stavoren, is overleden op 9 Mrt 1897 te Workum op 47 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   96 V    i. Sjoukje Walthuis werd geboren op 17 Dec 1880 te Workum en is overleden op 6 Jan 1881 te Workum.

+ 97 V    ii. Sjoukje Walthuis werd geboren op 19 Mrt 1882 te Workum en is overleden op 25 Aug 1963 te Drachten op 81 jarige leeftijd.

+ 98 V    iii. Pietertje Walthuis werd geboren op 25 Nov 1884 te Workum, is overleden op 5 Dec 1970 te Sneek op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

+ 99 M    iv. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 3 Jan 1887 te Workum en is overleden op 26 Dec 1977 te Los Angeles, CA (USA) op 90 jarige leeftijd.

+ 100 M    v. Frederik Walthuis werd geboren op 13 Jul 1888 te Workum, is overleden op 22 Sep 1975 te IJmuiden op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 28 Sep 1975 te Velsen.


   101 M    vi. Eelke Walthuis werd geboren op 8 Jul 1891 te Workum en is overleden op 22 Apr 1901 te Workum op 9 jarige leeftijd.

Algemene notities:Overleden in Weeshuis Workum

66. Krijn Jeltes Riemersma werd geboren op 9 Apr 1848 te Akkrum en is overleden op 16 Jan 1928 te Smallingerland op 79 jarige leeftijd.

Krijn trouwde Sjoukje Van Der Laan, dochter van Freerk Johannes Van Der Laan en Heiltje Linzes Drost. Sjoukje werd geboren in 1849 te Smallingerland en is overleden op 19 Jul 1875 te Smallingerland op 26 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 102 V    i. Heiltje Riemersma werd geboren op 26 Aug 1873 te Smallingerland en is overleden op 2 Okt 1901 te Smallingerland op 28 jarige leeftijd.

   103 V    ii. Teetske Riemersma werd geboren op 9 Apr 1875 te Smallingerland en is overleden op 1 Jun 1875 te Smallingerland.

Krijn trouwde vervolgens met Sytske Velzing. Sytske werd geboren in 1852 te Drachten.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 104 M    i. Jelte Riemersma werd geboren op 24 Sep 1878 te Smallingerland.

   105 M    ii. Oebele Riemersma werd geboren op 27 Feb 1880 te Smallingerland.

   106 M    iii. Teede Riemersma werd geboren op 23 Nov 1881 te Smallingerland.

   107 V    iv. Antje Riemersma werd geboren op 8 Feb 1884 te Smallingerland.

   108 M    v. Jacob Riemersma werd geboren op 15 Mrt 1886 te Smallingerland.

   109 M    vi. Jan Riemersma werd geboren op 23 Jul 1888 te Smallingerland.

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende78. Elisabeth Krijns Walthuis werd geboren op 12 Nov 1872 te Utingeradeel.

Elisabeth trouwde Haring Lodewijks Oosterbaan op 16 Mei 1895 te Utingeradeel, zoon van Petrus Gerhardus Oosterbaan en Elisabeth Abeles de Vries. Haring werd geboren op 2 Dec 1865 te Gorredijk en is overleden vóór 1931 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

   110 M    i. Petrus Gerhardus Oosterbaan werd geboren op 13 Feb 1898 te Utingeradeel.

   111 V    ii. Elisabeth Oosterbaan werd geboren op 10 Jul 1900 te Schoterland.

   112 V    iii. Janna Oosterbaan werd geboren op 21 Dec 1901 te Utingeradeel.

79. Klaas Krijns Walthuis werd geboren op 23 Okt 1874 te Akkrum, is overleden op 25 Jun 1931 te Akkrum op 56 jarige leeftijd en werd begraven te Nes.

Algemene notities:Heeft op 31/7/1898 in Akkrum (Meskenwier) meegedaan aan fietswedstrijd snelrijden en eindigde op de eerste plaats.
Op 3/8/1906 eindigde hij als tweede, zijn broer Wopke als eerste.

Onderzoek notities:http://www.friesfietsarchief.net/1898/00144.htm

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Slager te Akkrum

Klaas trouwde Grietje Boersma op 13 Mei 1909 te Utingeradeel, dochter van Sjoerd Doedes Boersma en Neeltje Tjittes Koopmans. Grietje werd geboren op 11 Nov 1880 te Goengarijp.

Kinderen uit dit huwelijk:

   113 M    i. Krijn Klaas Walthuis werd geboren op 1 Mrt 1910 te Akkrum, is overleden op 15 Jul 1924 te Akkrum op 14 jarige leeftijd en werd begraven te Nes.

Algemene notities:Hij overleed omdat hij kramp kreeg tijdens het zwemmen doordat hij kort daarvoor had gegeten.

   114 V    ii. Neeltje Klazes Walthuis werd geboren op 13 Okt 1912 te Akkrum, is overleden op 31 Jul 1995 te Sneek op 82 jarige leeftijd en werd begraven op 4 Aug 1995 te Heerenveen.

82. Wopke Krijns Walthuis werd geboren op 10 Mrt 1884 te Utingeradeel en is overleden te Emmen.

Algemene notities:Heeft op 3/8/1906 in Akkrum meegedaan aan wielerwedstrijd en eindigde als eerste. Zijn broer Klaas eindigde als tweede.

Op basis van informatie op de Webpagina: http://members.home.nl/debentepol/schepers.htm
waarin een artikel staat over de ontstaansgeschiedenis van het Scheper ziekenhuis te Emmen in 1918. Een kleine passage uit dit artikel:
Wanneer de "Varkens", die o.a. gevoerd werden met overgebleven eten, vetgemest waren, moesten ze geslacht worden. Op een bakfiets werden de varkens naar slager_Walthuis_ gebracht aan de Weerdingerstraat.

De volgende informatie is afkomstig van:
http://www.historisch-emmen.nl/f_300_wijken_buurten/f_301_emmermeer/p_301a3.htm

Tussen de Weerdingerstraat en de NOLS spoorlijn, pal naast de Bendien aan de Hunenbaan stond ooit de exportslachterij Drenthina. Deze slachterij behoorde tot een coöperatie van vier slachterijen die verder nog stonden in Hoogeveen, Meppel en Coevorden. De exportslachterij in Emmen is gesticht op 24 maart 1910. Eén van de werknemers was de heer Wopke Krijns Walthuis. Zijn vader dreef een exportslachterij in Akkrum, Friesland.
Omdat de coöperatie ter ziele ging begon de heer Walthuis een vee en vleeshandel op de hoek Weerdingerstraat Polenstraat. Deze werd nog gebouwd door aannemer Daanje van het Noordeind. Hier werden ongeveer 40-50 varkens per dag geslacht. Dit alles gebeurde uiteraard handmatig door ongeveer 20 arbeiders, machines bestonden er nog niet voor.
In de jaren dertig vonden in een afzonderlijke hal er achter wel eens noodslachtingen plaats. Dan werd er briefjes aan de bomen gehangen met de mededeling dat er op een bepaalde tijd goedkoop vlees (het zogenaamde vrijbankvlees) te koop was. Dit geschiedde onder toezicht van een keurmeester. Het vlees wat niet vertrouwd was werd er echter keurig afgesneden.
Toen Walthuis overleed betekende dit ook het einde van de slachterij. Zoon Jaap voelde meer voor reparatie en verkoop van auto's als voor verkoop van vleesproducten. Hij dreef de bekende garage Walthuis aan de Weden en is tegenwoordig een uiterst deskundige verzamelaar van allerhande zaken op gebied van transport. Op de plaats van de vee en vleeshandel werd door een projectontwikkelaar een uit drie verdiepingen bestaand woon/winkel gebouw neergezet.

Onderzoek notities:http://www.friesfietsarchief.net/1906/00238.htm

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Slager te Emmen

Wopke trouwde Catharina Brongers op 25 Mei 1916 te Onstwedde, dochter van Jacob Brongers en Annechien Rubingh. Catharina werd geboren omstreeks 1892.

Kinderen uit dit huwelijk:

   115 M    i. Krijn Wopke Walthuis werd geboren op 6 Okt 1916 te Emmen en is overleden op 6 Feb 2003 te Apeldoorn op 86 jarige leeftijd.

Krijn trouwde C.P.J. Terlet.

   116 M    ii. Jaap Walthuis .


91. Jelte Foppes Walthuis werd geboren op 6 Apr 1872 te Workum en is overleden op 27 Jan 1923 te Monnickendam op 50 jarige leeftijd.

Algemene notities:Geboren 'des nachts ten een ure'.

Het gezin verhuist in 1895 van Workum naar Makkum.

Het gezin verhuist 19-03-1898 naar gemeente Amsterdam.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Sigarenmaker te Workum

Jelte trouwde Antje Pieters Bos op 27 Nov 1893 te Workum, dochter van Pieter Jans Bos en Willemke Johannes Schaafsma. Antje werd geboren op 10 Jul 1871 te Makkum en is overleden op 12 Feb 1933 te Amsterdam op 61 jarige leeftijd.

Algemene notities:Het gezin verhuisd 19-03-1898 naar gemeente Amsterdam


Kinderen uit dit huwelijk:

   117 V    i. Willemke Jeltes Walthuis werd geboren op 27 Sep 1894 te Workum en is overleden op 30 Mrt 1972 op 77 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   118 V    ii. Sjoukje Jeltes Walthuis werd geboren op 21 Okt 1895 te Makkum en is overleden omstreeks 1973 te Den Helder ongeveer 78 jaar oud.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 119 M    iii. Pieter Jeltes Walthuis werd geboren op 3 Dec 1897 te Makkum en is overleden op 25 Okt 1994 te Middelburg op 96 jarige leeftijd.

+ 120 M    iv. Foppe Florus Walthuis werd geboren op 22 Mei 1900 te Amsterdam en is overleden op 5 Dec 1946 te Amsterdam op 46 jarige leeftijd.


   121 V    v. Antje Walthuis werd geboren in 1902 te Monnickendam en is overleden in 1977 te Goes op 75 jarige leeftijd.

Antje trouwde Cornelis Gerard Meulenberg. Zij kregen geen kinderen.

+ 122 M    vi. Jelte Jeltes Walthuis werd geboren op 10 Dec 1904 te Broek op Waterland en is overleden in 1994 te Australie op 90 jarige leeftijd.

+ 123 V    vii. Pietertje (Nel) Walthuis werd geboren omstreeks 1906 en is overleden op 20 Nov 1942 te Amsterdam ongeveer 36 jaar oud.

+ 124 M    viii. Huite Jeltes Walthuis werd geboren op 4 Okt 1909, is overleden op 2 Aug 1974 te Broek in Waterland op 64 jarige leeftijd en werd begraven te Broek in Waterland.

+ 125 M    ix. Teede (Theo) Walthuis werd geboren in 1912 en is overleden op 24 Aug 1959 te Amsterdam op 47 jarige leeftijd.


92. Huite Foppes Walthuis werd geboren op 20 Mei 1873 te Workum, is overleden op 17 Jul 1944 te Bolsward op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Bolsward.

Algemene notities:Wonende Bolsward

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Assistent Zuivelfabriek, zuivel machinist

• Beroep: Militair onderdeel: commando Korps Genietroepen

Huite trouwde Jantje Lammertsma op 1 Nov 1896 te Bolsward, dochter van Jelle Lammertsma en Maaike de Jong. Jantje werd geboren op 25 Aug 1875 te Bolsward, is overleden op 12 Jul 1972 te Bolsward op 96 jarige leeftijd en werd begraven te Bolsward.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstbode te Bolsward

Kinderen uit dit huwelijk:

   126 M    i. Jelle Huites Walthuis werd geboren op 22 Jul 1897 te Bolsward en is overleden op 15 Mrt 1898 te Bolsward.

   127 V    ii. Trijntje Huites Walthuis werd geboren op 2 Feb 1900 te Bolsward.

   128 V    iii. Sjoukje Huites Walthuis werd geboren op 4 Jul 1902 te Bolsward en is overleden op 27 Aug 1990 op 88 jarige leeftijd.

Sjoukje trouwde Jaane Mietus op 16 Mei 1924 te Heerlen. Jaane werd geboren op 15 Jan 1901 te Scherlebeck, Westfalen, Preussen en is overleden op 16 Mei 1985 op 84 jarige leeftijd.

93. Teede Foppes Walthuis werd geboren op 7 Mrt 1875 te Workum en is overleden op 13 Apr 1918 te Workum op 43 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende Workum
Ook wel Taeke genoemd
In overl. akte: Feede

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tabakskerver te Workum

Teede trouwde Eike Boogaard op 14 Jun 1902 te Workum, dochter van Age Jans Boogaard en Anna Catharina Frederica Knossen. Eike werd geboren op 11 Nov 1879 te Workum en is overleden op 12 Dec 1965 te Workum op 86 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 129 M    i. Foppe Florus Walthuis werd geboren op 16 Feb 1903 te Workum, is overleden op 12 Jul 1999 te Leeuwarden op 96 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

+ 130 M    ii. Age Walthuis werd geboren op 24 Okt 1904 te Workum en is overleden op 13 Okt 1995 te Sneek op 90 jarige leeftijd.

+ 131 V    iii. Anna Catharina Frederika Walthuis werd geboren op 31 Dec 1907 te Workum, is overleden op 24 Nov 2004 te Sneek op 96 jarige leeftijd en werd begraven op 29 Nov 2004 te Koudum.

+ 132 V    iv. Sjoukje Walthuis werd geboren op 20 Mei 1911 te Workum en is overleden op 21 Apr 1982 te Workum op 70 jarige leeftijd.

+ 133 M    v. Tjamke Walthuis werd geboren op 16 Mrt 1917 te Workum, is overleden op 11 Mei 1997 te Sneek op 80 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

95. Krijn Foppes Walthuis werd geboren op 1 Mrt 1878 te Workum en is overleden op 19 Jul 1961 te Sneek op 83 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Sigarenmaker te Bolsward

• Beroep: Winkelier te Sneek

• Beroep: Militair onderdeel 5e regiment infanterie

• Beroep: Voogden Regenten stadsweeshuis te Workum

Krijn trouwde Ytje Osinga op 23 Mrt 1901 te Sneek, dochter van Roelof Osinga en Goike Baarda. Ytje werd geboren op 11 Jan 1882 te Sneek.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 134 M    i. Roelof Walthuis werd geboren op 4 Aug 1901 te Bolsward.

   135 M    ii. Foppe Floris Walthuis .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Slotenmaker

   136 V    iii. Sjoukje Walthuis werd geboren omstreeks 1904 en is overleden op 2 Apr 1911 te Sneek ongeveer 7 jaar oud.

   137 M    iv. Jan Walthuis werd geboren in Mei 1918 en is overleden op 8 Aug 1919 te Sneek op 1 jarige leeftijd.

Krijn trouwde vervolgens met Jeltje van Dijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   138 M    i. Levenloos Walthuis is overleden op 1 Jun 1932 te Sneek.

   139 M    ii. Levenloos Walthuis is overleden op 2 Jul 1935 te Sneek.

   140 V    iii. Levenloos Walthuis is overleden op 2 Jun 1937 te Sneek.


97. Sjoukje Walthuis werd geboren op 19 Mrt 1882 te Workum en is overleden op 25 Aug 1963 te Drachten op 81 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huishoudster te Hemrik

Sjoukje trouwde Pier van der Draai op 10 Dec 1908 te Opsterland, zoon van Yme Jans van der Draai en Jinke Jeeninga. Pier werd geboren op 10 Dec 1878 te Jubbega-Schuraga.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Koetsier te Hemrik

Kinderen uit dit huwelijk:

   141 V    i. Jinke Van Der Draai werd geboren op 4 Dec 1909 te Hemrik en is overleden op 6 Dec 1997 te Drachten op 88 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   142 V    ii. Freerikje Van Der Draai .

Algemene notities:Jong overleden aan tuberculose (+/- 30)

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   143 V    iii. Iemke van der Draai .


98. Pietertje Walthuis werd geboren op 25 Nov 1884 te Workum, is overleden op 5 Dec 1970 te Sneek op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Algemene notities:Begin 1964 naar bejaardetehuis te KoudumPietertje trouwde Rinze Albertsma op 30 Mei 1907 te Stavoren, zoon van Willem Thomas Albertsma en Martje Rinzes Visser. Rinze werd geboren op 29 Jun 1881 te Stavoren, is overleden op 3 Feb 1957 te Stavoren op 75 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Stuurman op de veerboot Stavoren - Enkhuizen S.S. "C. Bosman".
Hij werd gedegradeerd tot Matroos nadat hij de schuld op zich nam na een aanvaring door een fout van de "dronken" Kapitein. Ondanks de degradatie bleef hij aan het roer van de Bosman.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 144 V    i. Martje Albertsma werd geboren op 26 Mrt 1908 te Stavoren en is overleden op 25 Dec 1996 te Bolsward op 88 jarige leeftijd.

+ 145 M    ii. Foppe Floris Albertsma werd geboren op 30 Jan 1910 te Stavoren, is overleden op 12 Aug 1983 te Stavoren op 73 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

+ 146 M    iii. Willem Albertsma werd geboren op 27 Sep 1912 te Stavoren en is overleden op 23 Dec 1986 te 's Gravenhage op 74 jarige leeftijd.

+ 147 V    iv. Freerikje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.


99. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 3 Jan 1887 te Workum en is overleden op 26 Dec 1977 te Los Angeles, CA (USA) op 90 jarige leeftijd.

Algemene notities:Heeft tekening gemaakt van zijn vader Foppe Floris

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: Hij is naar de USA geëmigreerd.
Vertrokken vanuit de haven van Rotterdam op het schip "Nieuw Amsterdam" en gearriveerd op 22 augustus 1910.
Hij vestigde zich in de staat California.
(Zijn laatste woonadres was 91402 Panorama City, Los Angerles, CA (USA)).
In Amerika heeft hij zijn voornaam "Foppe" gewijzigd in "Fred"
en onder deze voornaam is ook zijn overlijden ingeschreven.
Hij is getrouwd geweest en had vermoedelijk twee of drie kinderen.

Foppe trouwde Linda C. Schneider. Linda werd geboren op 5 Apr 1883 te Ohio (USA) en is overleden op 18 Sep 1966 te Los Angeles op 83 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   148 M    i. F. Walthuis werd geboren op 24 Apr 1917 en is overleden op 19 Sep 1999 te Madera, CA (USA) op 82 jarige leeftijd.

   149 V    ii. Susan Walthuis werd geboren op 13 Jun 1921 en is overleden in Mei 1985 te Yavapai, AZ (USA) op 63 jarige leeftijd.

Algemene notities:De "Social Security Index" van de USA alsmede de Overlijdensregisters van Cali
keer wordt er onder de meisjesnaam geregistreerd, de andere keer onder de getr
of dat ze de echtgenote was van een van de zoons.   150 M    iii. David Walthuis werd geboren op 13 Nov 1924 te Ohio en is overleden op 24 Dec 1980 te Ventura, CA (USA) op 56 jarige leeftijd.


100. Frederik Walthuis werd geboren op 13 Jul 1888 te Workum, is overleden op 22 Sep 1975 te IJmuiden op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 28 Sep 1975 te Velsen.

Algemene notities:Woonachtig BussumFrederik trouwde Johanna Jacoba Klein op 1 Okt 1914 te Stavoren, dochter van Willem Klein en Niesje Koning. Johanna werd geboren op 23 Okt 1889 te Stavoren en is overleden op 14 Apr 1950 te Velsen op 60 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 151 M    i. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 15 Dec 1915 te Bussum, werd gedoopt op 6 Feb 1916 en is overleden op 28 Aug 1998 op 82 jarige leeftijd.

+ 152 V    ii. Nies Walthuis werd geboren op 7 Jun 1917 te Bussum, werd gedoopt op 1 Jul 1917 en is overleden op 7 Mrt 2007 te Sneek op 89 jarige leeftijd.

+ 153 M    iii. Willem Walthuis werd geboren op 15 Dec 1918 te Bussum en werd gedoopt op 2 Mrt 1919.

+ 154 V    iv. Frederika Walthuis werd geboren op 11 Apr 1922 te Bussum en werd gedoopt op 2 Jul 1922.

+ 155 M    v. Klaas Gerrit Walthuis werd geboren op 27 Feb 1924 te Bussum en werd gedoopt op 6 Jul 1924.

102. Heiltje Riemersma werd geboren op 26 Aug 1873 te Smallingerland en is overleden op 2 Okt 1901 te Smallingerland op 28 jarige leeftijd.

Heiltje trouwde Egbert Bosma op 19 Mei 1894 te Smallingerland. Egbert werd geboren in 1863 en is overleden op 30 Sep 1919 te Smallingerland op 56 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   156 M    i. Molle Bosma werd geboren in 1896 en is overleden op 23 Jan 1924 te Smallingerland op 28 jarige leeftijd.

Molle trouwde Antje Spoelstra op 18 Aug 1917 te Smallingerland. Antje werd geboren in 1886 en is overleden op 7 Mrt 1941 te Smallingerland op 55 jarige leeftijd.

104. Jelte Riemersma werd geboren op 24 Sep 1878 te Smallingerland.

Jelte trouwde Joukje Van Der Laan op 29 Jul 1899 te Smallingerland. Joukje werd geboren in 1881 te Boornbergum.

Kind uit dit huwelijk:

   157 M    i. Krijn Riemersma werd geboren op 7 Sep 1899 te Smallingerland.

Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende

119. Pieter Jeltes Walthuis werd geboren op 3 Dec 1897 te Makkum en is overleden op 25 Okt 1994 te Middelburg op 96 jarige leeftijd.


Pieter trouwde Josina Cornelia Anderiesse op 5 Nov 1926, dochter van Francois Anderiesse en Josina Castelijn. Josina werd geboren op 18 Jan 1899 te Middelburg en is overleden op 23 Nov 1971 te Middelburg op 72 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 158 M    i. Jelte Walthuis werd geboren op 6 Mrt 1929 te Leiden.

+ 159 V    ii. Pieternella Josina Walthuis werd geboren op 17 Mei 1931 te Middelburg.

+ 160 M    iii. Francois Walthuis werd geboren op 29 Dec 1932 te Middelburg en is overleden op 3 Jun 2000 te Middelburg op 67 jarige leeftijd.

   161 M    iv. Levenloos Walthuis werd geboren op 28 Sep 1934 te Middelburg en is overleden op 28 Sep 1934 te Middelburg.

+ 162 V    v. Antje Walthuis werd geboren op 11 Mei 1937 te Middelburg.


120. Foppe Florus Walthuis werd geboren op 22 Mei 1900 te Amsterdam en is overleden op 5 Dec 1946 te Amsterdam op 46 jarige leeftijd.


Foppe trouwde Johanna van de Horst, dochter van Thomas van De Horst en Onbekend. Johanna werd geboren op 4 Jun 1900 te Nieuwendam en is overleden op 2 Apr 1995 te Grootebroek op 94 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 163 M    i. Thomas Walthuis werd geboren op 24 Mrt 1931 te Amsterdam.


   164 M    ii. Jelte Walthuis werd geboren op 29 Aug 1933.


122. Jelte Jeltes Walthuis werd geboren op 10 Dec 1904 te Broek op Waterland en is overleden in 1994 te Australie op 90 jarige leeftijd.


Jelte trouwde Anna Maria Tonhouser.

Kinderen uit dit huwelijk:

   165 M    i. Jelte Pieter Walthuis werd geboren op 9 Jun 1931 te Amsterdam.

   166 M    ii. Christiaan Josephus Walthuis werd geboren op 9 Jun 1931 te Amsterdam.

Jelte trouwde vervolgens met Alida Berendina Coerse. Alida werd geboren op 12 Okt 1914.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 167 V    i. Johanna Jacoba Walthuis .

+ 168 V    ii. Willemke Walthuis .

   169 M    iii. Foppe Florus Walthuis .

Foppe trouwde Paulina Rijke.

Jelte trouwde vervolgens met Hendrika Bernedina Spanjer. Hendrika is overleden op 28 Feb 1964 te Amsterdam.

Kind uit dit huwelijk:

   170 M    i. Floor Walthuis .


123. Pietertje (Nel) Walthuis werd geboren omstreeks 1906 en is overleden op 20 Nov 1942 te Amsterdam ongeveer 36 jaar oud.

Pietertje trouwde Johannes Wilhelmus Voordewind.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Commisaris van politie

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 171 V    i. Annie Voordewind werd geboren op 21 Mrt 1935.

+ 172 V    ii. Tinie Voordewind .


124. Huite Jeltes Walthuis werd geboren op 4 Okt 1909, is overleden op 2 Aug 1974 te Broek in Waterland op 64 jarige leeftijd en werd begraven te Broek in Waterland.

Begraaf notities:Grafnummer 9153

Huite trouwde Elisabeth Petronella Maria Bianchi. Elisabeth werd geboren op 13 Dec 1912 en is overleden op 13 Aug 1995 op 82 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   173 V    i. Antje Walthuis .

Antje trouwde Hans Kilius.

Antje trouwde vervolgens met J. Rubens.

+ 174 M    ii. Rudolf Walthuis werd geboren omstreeks 1941.

   175 M    iii. Foppe Florus Walthuis .

Foppe trouwde Janet van Vlaanderen.

   176 M    iv. J.A. (Hans) Walthuis .

J.A. trouwde Tineke Duif.

125. Teede (Theo) Walthuis werd geboren in 1912 en is overleden op 24 Aug 1959 te Amsterdam op 47 jarige leeftijd.

Teede trouwde Henny Koreman.

Kind uit dit huwelijk:

   177 M    i. Hans Walthuis .


129. Foppe Florus Walthuis werd geboren op 16 Feb 1903 te Workum, is overleden op 12 Jul 1999 te Leeuwarden op 96 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Uitvoerder

Foppe trouwde Jetske de Haan. Jetske werd geboren op 28 Mrt 1901, is overleden op 20 Dec 1964 op 63 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 178 M    i. Taede Walthuis werd geboren op 27 Mei 1936 te Parrega en is overleden op 5 Jul 2000 te Zwolle op 64 jarige leeftijd.

+ 179 M    ii. Jetse Walthuis werd geboren op 6 Sep 1927 te Parrega en is overleden op 30 Mrt 1974 te Leeuwarden op 46 jarige leeftijd.


130. Age Walthuis werd geboren op 24 Okt 1904 te Workum en is overleden op 13 Okt 1995 te Sneek op 90 jarige leeftijd.


Age trouwde Tietje van Dijk op 7 Mei 1927 te Workum. Tietje werd geboren op 5 Okt 1903 te Workum en is overleden op 2 Aug 1986 te Leeuwarden op 82 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 180 V    i. Froukje Walthuis werd geboren op 8 Apr 1928 te Workum.

+ 181 M    ii. Teede Jan Walthuis werd geboren op 26 Apr 1932 te Workum.

+ 182 V    iii. Eike Walthuis werd geboren op 26 Sep 1933 te Workum.


131. Anna Catharina Frederika Walthuis werd geboren op 31 Dec 1907 te Workum, is overleden op 24 Nov 2004 te Sneek op 96 jarige leeftijd en werd begraven op 29 Nov 2004 te Koudum.

Anna trouwde Jacob Sytzes Aukema op 20 Jun 1934 te Workum. Jacob werd geboren op 14 Mei 1905 te Koudum en is overleden op 7 Sep 1972 te Koudum op 67 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper, brandstofhandelaar, zuivelarbeider

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 183 V    i. Eike Aukema werd geboren op 21 Mrt 1937 te Koudum.

+ 184 M    ii. Sijtze Aukema werd geboren op 9 Okt 1942 te Koudum.

132. Sjoukje Walthuis werd geboren op 20 Mei 1911 te Workum en is overleden op 21 Apr 1982 te Workum op 70 jarige leeftijd.

Sjoukje trouwde Feike Sjoerds. Feike werd geboren op 2 Jan 1912 te Hindeloopen en is overleden op 17 Mrt 1986 te Harlingen op 74 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 185 M    i. Jappe Sjoerds .

+ 186 M    ii. Teede Sjoerds .

133. Tjamke Walthuis werd geboren op 16 Mrt 1917 te Workum, is overleden op 11 Mei 1997 te Sneek op 80 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Tjamke trouwde Sibbeltje Leenstra op 17 Mrt 1948 te Hemelumer Oldeferd. Sibbeltje werd geboren op 22 Sep 1920 te Nijega H.Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   187 M    i. Teede Walthuis werd geboren op 11 Mrt 1949 te Workum.

+ 188 V    ii. Rinske Walthuis werd geboren op 6 Jul 1950 te Workum.

134. Roelof Walthuis werd geboren op 4 Aug 1901 te Bolsward.

Algemene notities:In geboorteakte: Wolthuis

Roelof trouwde Rieka.

Kinderen uit dit huwelijk:

   189 M    i. Rudy Walthuis .

   190 M    ii. Rob Walthuis .


144. Martje Albertsma werd geboren op 26 Mrt 1908 te Stavoren en is overleden op 25 Dec 1996 te Bolsward op 88 jarige leeftijd.


Martje trouwde Jan Faber op 22 Feb 1931 te Stavoren, zoon van Bartele Jans Faber en Trijntje Joekes Hoekstra. Jan werd geboren op 9 Okt 1906 en is overleden op 12 Okt 1982 te Rijs op 76 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   191 V    i. Pietertje Sjoukje Faber werd geboren op 6 Jan 1932 te Rijs en is overleden op 29 Mrt 2006 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.

   192 V    ii. Jantina Faber werd geboren op 5 Aug 1933.

   193 M    iii. Rinze Thijs Faber werd geboren op 14 Feb 1935.

   194 M    iv. Thijs Jan Faber werd geboren op 9 Feb 1937.

   195 V    v. Sjoukje Freerikje Faber werd geboren op 20 Jan 1942.

+ 196 V    vi. Adriana Annie Caty Faber werd geboren op 1 Jan 1946.


145. Foppe Floris Albertsma werd geboren op 30 Jan 1910 te Stavoren, is overleden op 12 Aug 1983 te Stavoren op 73 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.


Foppe trouwde Jeltje Gaatske Streekstra op 24 Sep 1947 te Stavoren. Jeltje werd geboren op 20 Jan 1915, is overleden op 5 Apr 1996 te Stavoren op 81 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   197 V    i. Houkje Albertsma werd geboren op 22 Mrt 1949 te Sneek.

   198 M    ii. Rinze Albertsma werd geboren op 2 Aug 1950.

+ 199 M    iii. Nanne Albertsma werd geboren op 8 Feb 1952 te Stavoren.

   200 V    iv. Sjoukje Pietertje Albertsma werd geboren op 2 Mrt 1953.


146. Willem Albertsma werd geboren op 27 Sep 1912 te Stavoren en is overleden op 23 Dec 1986 te 's Gravenhage op 74 jarige leeftijd.


Willem trouwde Gerritje van Leeuwen op 1 Jul 1945 te 's Gravenhage. Gerritje werd geboren te 's Gravenhage en is overleden in Mei 1951.

Kinderen uit dit huwelijk:

   201 V    i. Petronella Adriana Albertsma werd geboren op 16 Jul 1946.

Petronella trouwde Ruud Wielaart.

   202 V    ii. Carolina Marianne Albertsma werd geboren op 5 Feb 1947 en is overleden op 26 Mei 1995 op 48 jarige leeftijd.

+ 203 V    iii. Marianne Marijke Albertsma werd geboren op 20 Jul 1949.


Willem trouwde vervolgens met Jacoba Johanna Wilhelmina van Hulsentop op 9 Apr 1952 te 's Gravenhage. Jacoba werd geboren op 17 Jun 1925 en is overleden op 29 Okt 2000 te Scheveningen op 75 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   204 M    i. Willem Albertsma werd geboren op 2 Sep 1954 en is overleden op 21 Jul 2007 op 52 jarige leeftijd.


147. Freerikje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.


Freerikje trouwde Hessel de Jong op 5 Sep 1942 te Stavoren, zoon van Douwe Baukes de Jong en Geeske Feenstra. Hessel werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

Algemene notities:Toen Hessel 14 jaar oud was is hij gaan werken bij de firma Molenaar, een smid waar hij werkte aan fietsen. Door een trap van een paard brak hij zijn arm.
Op zijn 17e begon hij bij het tuiniersbedrijf van Nanne de Vries in Koudum. In het begin van de oorlog (1941) is Hessel gestopt bij dit bedrijf te werken omdat er van oktober tot maart geen werk was en dus geen inkomsten. Steun of werkverschaffing waren destijds in de winterperiode de enige mogelijkheid. Hessel was toen 25 jaar oud. Snel na de oorlog in 1946 kon Hessel vast werk krijgen in Holland en nam het gezin de beslissing te gaan verhuizen naar het westen.

18 maart 1946 is Hessel begonnen bij tuiniersbedrijf Vlaardingerbroek in Loosduinen. Mama Fre heeft toen met de kinderen een maand bij haar ouders in Stavoren gewoond. 17 april 1946 is het gezin verhuisd van Koudum naar de Marcellisstraat in Scheveningen.
Omdat in het tuiniersbedrijf 's winters ook gewoon werd doorgewerkt en dit niet altijd even prettig was besloot Hessel in een fabriek te gaan werken waar het lekker warm was. In oktober 1948 is Hessel begonnen bij 'van der Heem'. De officiele naam van dit bedrijf was RS Stokvis en maakte o.a. de bekende Solex. Later is hier de naam ERRES uit ontstaan, bekend van de koelkasten en wasmachines. Hessel werkte hier zeven jaar lang aan de lopende band van de alom bekende Solex.
Op 11 december 1950 is het gezin verhuisd van de Marcelisstraat naar de Doggersbankstraat eveneens in Scheveningen.
Ook in die tijd werd het werktempo steeds verder opgevoerd, meer en meer Solexen moesten in kortere tijd worden geproduceerd. Omdat het lopende bandwerk Hessel niet in de koude kleren ging zitten en er zelfs overspannen van werd (zoals vele collega's met hem) is hij uiteindelijk in overleg met de arts iets anders gaan zoeken.
In 1955 heeft Hessel gesolliciteerd bij Patrimonium voor de functie van tuinman en werd aangenomen.
Op 8 januari 1958 was er wederom een verhuizing, dit keer naar de Minstreelstraat in den Haag.
Bij Patrimonium heeft hij met veel plezier gewerkt tot hij in 1974 last kreeg van hartritme stoornissen. Hierna heeft hij nog twee jaar enigszins aangepast gewerkt tot hij in 1976 verplicht was te stoppen op 60 jarige leeftijd.
Nadat Hessel was gestopt werd de drang groter en groter om terug te keren naar het Heitelan. En zo geschiede, op 29 oktober 1977 verhuisden Hessel en Fre naar Stavoren, Korenstraat 3.
In 1985, op 8 augustus zijn beide verhuisd naar de Timpe in Balk en op 26 april 1996 vond de laatste verhuizing plaats, dit keer naar de Jochem de Ruijterstraat eveneens in Balk.
De laatste jaren van zijn leven heeft Hessel van zijn zeer welverdiende rust genoten samen met Freerikje.
Op 1 mei 2003 is Hessel na een kort ziekbed in het Antonius ziekenhuis te Sneek overleden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hovenier.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 205 V    i. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

+ 206 M    ii. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.

+ 207 M    iii. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.

+ 208 V    iv. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

+ 209 M    v. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 210 V    vi. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 211 M    vii. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


   212 M    viii. Ed de Jong werd geboren op 7 Feb 1954 te 's Gravenhage.

+ 213 M    ix. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


151. Foppe Floris Walthuis werd geboren op 15 Dec 1915 te Bussum, werd gedoopt op 6 Feb 1916 en is overleden op 28 Aug 1998 op 82 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende Santpoort

Foppe trouwde Maartje de Blois. Maartje werd geboren op 26 Jun 1919, is overleden op 3 Sep 2003 op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 8 Sep 2003.

Kinderen uit dit huwelijk:

   214 M    i. Frederik Walthuis werd geboren op 30 Okt 1952 te Velsen.

   215 V    ii. Marjan Walthuis werd geboren op 14 Mrt 1954 te Velsen.

+ 216 M    iii. Johannes Jacobus Walthuis werd geboren op 28 Mrt 1957 te Velsen.


152. Nies Walthuis werd geboren op 7 Jun 1917 te Bussum, werd gedoopt op 1 Jul 1917 en is overleden op 7 Mrt 2007 te Sneek op 89 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende Makkum

Nies trouwde Eile Postma. Eile is overleden in Mei 1982 te Makkum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   217 M    i. Hidde Postma werd geboren omstreeks 1950.

Algemene notities:Wonende Amerika

   218 M    ii. Frederik Postma werd geboren op 24 Mrt 1952.

+ 219 M    iii. Gerard Postma werd geboren na 1952.


153. Willem Walthuis werd geboren op 15 Dec 1918 te Bussum en werd gedoopt op 2 Mrt 1919.

Algemene notities:Wonende Prinsebeek

Willem trouwde Ria van Lisdonk, dochter van Onbekend en Onbekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 220 V    i. Johanna Maria Walthuis werd geboren op 7 Okt 1942.

+ 221 V    ii. Yvonne Louise Walthuis werd geboren op 10 Feb 1944.

+ 222 M    iii. Frederik Willem Walthuis werd geboren op 5 Jul 1945.

+ 223 M    iv. Johannes Rudolf Walthuis werd geboren op 17 Apr 1948.

   224 V    v. Constance Henriette Walthuis werd geboren op 13 Jan 1950.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   225 V    vi. Marcelle Yvette Walthuis werd geboren op 10 Jul 1951.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

154. Frederika Walthuis werd geboren op 11 Apr 1922 te Bussum en werd gedoopt op 2 Jul 1922.

Algemene notities:Wonende Zevenhuizen

Frederika trouwde Nicolaas Daniel Faber.

Kinderen uit dit huwelijk:

   226 V    i. Johanna Jacoba Faber werd geboren op 8 Aug 1944.

   227 M    ii. Dirk Walter Faber werd geboren op 1 Jan 1947.

   228 V    iii. Fokeline Dorothea Faber werd geboren op 29 Jul 1949.

   229 V    iv. Else Martine Frederika Faber werd geboren op 3 Jul 1951.

   230 V    v. Dorothea Margaretha Faber werd geboren op 5 Okt 1952.

   231 M    vi. Frederik Willem Faber werd geboren op 24 Jun 1955.


155. Klaas Gerrit Walthuis werd geboren op 27 Feb 1924 te Bussum en werd gedoopt op 6 Jul 1924.

Algemene notities:Wonende Driehuis

Klaas trouwde Daniella Maria Elizabeth Magdalena Schachtschabel. Daniella werd geboren op 3 Jan 1926.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 232 V    i. Margaretha Elisabeth Walthuis werd geboren op 23 Okt 1953 te Velsen.

+ 233 V    ii. Dorine Marjolijn Walthuis werd geboren op 26 Mrt 1964.

+ 234 V    iii. Christine Emma Walthuis werd geboren op 4 Dec 1949 te Velsen.

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende158. Jelte Walthuis werd geboren op 6 Mrt 1929 te Leiden.

Jelte trouwde Maria Tevel op 17 Dec 1954, dochter van Jan Tevel en Hermina Wiegel. Maria werd geboren op 19 Mrt 1931 te Middelburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 235 V    i. Josina Cornelia Walthuis werd geboren op 19 Okt 1955 te Middelburg.

   236 M    ii. Jan Walthuis werd geboren op 5 Apr 1958.

Jan trouwde Wilma Visser.

   237 M    iii. Jelte Walthuis werd geboren op 29 Sep 1962 te Eindhoven.

Jelte trouwde Inge van het Hof.

159. Pieternella Josina Walthuis werd geboren op 17 Mei 1931 te Middelburg.

Pieternella trouwde Gerrit Labruyere op 17 Okt 1956. Gerrit werd geboren op 10 Jan 1930 en is overleden op 10 Jan 1987 op 57 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 238 M    i. Jan Labruyere werd geboren op 22 Jul 1957 te Vlissingen.

+ 239 V    ii. Catharina Johanna Zoetje Tannetje Labruyere werd geboren op 20 Mei 1959 te Vlissingen.

160. Francois Walthuis werd geboren op 29 Dec 1932 te Middelburg en is overleden op 3 Jun 2000 te Middelburg op 67 jarige leeftijd.

Francois trouwde Catharina Jacoba de Rijke op 18 Jul 1958 te Middelburg, dochter van Gilles de Rijke en Catharina Jacoba Behage. Catharina werd geboren op 21 Sep 1938 te Middelburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   240 M    i. Peter Gilbert Walthuis werd geboren op 29 Jan 1959 te Middelburg.

   241 M    ii. Tony Francois Walthuis werd geboren op 10 Mei 1960 te Middelburg.

   242 M    iii. Paul Robert Walthuis werd geboren op 28 Jul 1964 te Middelburg.

162. Antje Walthuis werd geboren op 11 Mei 1937 te Middelburg.

Antje trouwde Jan Abraham Beekman op 10 Jun 1955 te Middelburg, zoon van Pieter Beekman en Maria Polderman. Jan werd geboren op 15 Feb 1936 te Middelburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 243 V    i. Maria Josina Beekman werd geboren op 26 Sep 1955 te Middelburg.

+ 244 M    ii. Pieter Conelis Beekman werd geboren op 22 Jul 1959 te Middelburg.

+ 245 M    iii. Cornelis Pieter Beekman werd geboren op 16 Okt 1962 te Middelburg.

   246 V    iv. Antje Pieternella Josina Beekman werd geboren op 31 Aug 1965 te Nieuw-Vennep.

Antje trouwde Jorgen Hendrik Mathia.

+ 247 V    v. Catharina Francisca Beekman werd geboren op 12 Mrt 1967 te Meliskerke.

   248 M    vi. Marcel Jan Abraham Beekman werd geboren op 28 Jul 1970 te Meliskerke.

Marcel trouwde Marjan de Looff.

163. Thomas Walthuis werd geboren op 24 Mrt 1931 te Amsterdam.


Thomas trouwde Elisabeth Wendelina Groenestein, dochter van Nicolaas Adrianus Groenestein en Maria Helena de Jong. Elisabeth werd geboren op 23 Okt 1930 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 249 M    i. Foppe Florus Eduardus Walthuis werd geboren op 23 Nov 1956 te Amsterdam.

   250 M    ii. Gradus Walthuis .


   251 M    iii. Nico Adrianus Franciscus Walthuis werd geboren op 13 Dec 1960.

Nico trouwde Z B.

   252 M    iv. Hennie Walthuis werd geboren op 20 Jul 1963.

167. Johanna Jacoba Walthuis .

Johanna trouwde Cornelis Martinus van Rossum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   253 M    i. Cornelis Martinus van Rossum .

   254 V    ii. Carla van Rossum .

   255 V    iii. Johanna Alexandra van Rossum .

Johanna trouwde Gerard Madeley. Het huwelijk eindigde door scheiding.

   256 M    iv. Andrew van Rossum .

168. Willemke Walthuis .

Willemke trouwde Iwan Wladimir Ledekerke.

Kinderen uit dit huwelijk:

   257 M    i. Marcus Lucas Ledekerke werd geboren in 1964.

   258 M    ii. Peter Ledekerke werd geboren in 1966.

   259 V    iii. Yvonne Deborah Ledekerke werd geboren in 1967.

   260 M    iv. Michael Ledekerke werd geboren in 1970.

171. Annie Voordewind werd geboren op 21 Mrt 1935.

Annie trouwde Jan de Vries. Jan werd geboren op 22 Nov 1957.

Kinderen uit dit huwelijk:

   261 V    i. Geertruida Everdina de Vries werd geboren op 6 Feb 1959.

   262 M    ii. Jan de Vries werd geboren op 23 Nov 1960.

   263 M    iii. Johannes Wilhelmus de Vries werd geboren op 3 Feb 1965.

172. Tinie Voordewind .

Tinie trouwde Gert Schuurman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   264 V    i. Gerda Schuurman .

   265 V    ii. Karin Schuurman .

174. Rudolf Walthuis werd geboren omstreeks 1941.

Rudolf trouwde Trees.

Kind uit dit huwelijk:

   266 M    i. Dolf Walthuis .

178. Taede Walthuis werd geboren op 27 Mei 1936 te Parrega en is overleden op 5 Jul 2000 te Zwolle op 64 jarige leeftijd.

Taede trouwde Aaltje Gesina Povée op 15 Apr 1948 te Herveld. Aaltje werd geboren op 14 Jan 1922 te Zetten en is overleden op 21 Feb 2008 te Zwolle op 86 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   267 M    i. Foppe Cornelis Walthuis werd geboren op 20 Mrt 1949 te Zetten.

Foppe trouwde Maaike Gooidijk.

   268 V    ii. Margaretha Jetske Walthuis werd geboren op 10 Nov 1950 te Zetten.

Margaretha trouwde Ruurd Bergsma.

   269 V    iii. Jetske Wilhelmina Walthuis werd geboren op 20 Nov 1954 te Zetten.

   270 V    iv. Wilhelmina Ali Walthuis werd geboren op 8 Dec 1961 te Leeuwarden.

Wilhelmina trouwde Rien Wielaart.

   271 M    v. Cornelis Theo Walthuis werd geboren op 8 Dec 1961 te Leeuwarden.

Cornelis trouwde Manon.

179. Jetse Walthuis werd geboren op 6 Sep 1927 te Parrega en is overleden op 30 Mrt 1974 te Leeuwarden op 46 jarige leeftijd.

Jetse trouwde Antje Osinga op 28 Mrt 1951 te Leeuwarden. Antje werd geboren op 23 Aug 1929 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   272 V    i. Sjoukje Walthuis werd geboren op 18 Mei 1952 te Leeuwarden.

   273 V    ii. Jetske Walthuis werd geboren op 6 Jul 1956 te Leeuwarden.


180. Froukje Walthuis werd geboren op 8 Apr 1928 te Workum.

Froukje trouwde Simke Willem Muizelaar op 4 Feb 1948 te Workum. Simke werd geboren op 9 Mei 1921 te Koudum en is overleden op 14 Sep 1965 te Amsterdam op 44 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Ambtenaar

Kind uit dit huwelijk:

   274 V    i. Harmina Ida Muizelaar werd geboren op 26 Jun 1954 te Amsterdam.

Froukje trouwde vervolgens met Sipke Hoekema op 12 Dec 1986. Sipke werd geboren op 21 Sep 1930 te Koudum.

181. Teede Jan Walthuis werd geboren op 26 Apr 1932 te Workum.

Teede trouwde Tjallina Twijnstra op 12 Okt 1955 te Witmarsum. Tjallina werd geboren op 15 Jan 1932 te Wonseradeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   275 V    i. Sarah Tjallina Walthuis werd geboren op 1 Jul 1959 te Heerenveen.

   276 M    ii. Age Christian Walthuis werd geboren op 22 Sep 1969 te Apeldoorn.


182. Eike Walthuis werd geboren op 26 Sep 1933 te Workum.

Eike trouwde Titte Dijkstra op 19 Nov 1958 te Workum. Titte werd geboren op 19 Jul 1932 te Molkwerum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Machinist NS

Kinderen uit dit huwelijk:

   277 M    i. Nanne Dijkstra werd geboren op 19 Mei 1962 te Leeuwarden.

   278 M    ii. Age Teede Jan Dijkstra werd geboren op 14 Feb 1971 te Leeuwarden.

183. Eike Aukema werd geboren op 21 Mrt 1937 te Koudum.

Eike trouwde Willem Gerrit Klein op 26 Okt 1962 te Koudum, zoon van Gerrit Willem Klein en Akke A. Visser. Willem werd geboren op 28 Apr 1934 te Enkhuizen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boekhouder

Kinderen uit dit huwelijk:

   279 V    i. Anna Catharina Frederika Jacoba Klein werd geboren op 7 Okt 1963 te Enkhuizen.

   280 M    ii. Gerrit Willem Klein werd geboren op 1 Apr 1965 te Enkhuizen.

184. Sijtze Aukema werd geboren op 9 Okt 1942 te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Technisch ambtenaar PEB Friesland

Sijtze trouwde Tjitske van der Goot op 15 Dec 1967 te Hemelumer Oldeferd. Tjitske werd geboren op 2 Jun 1942 te Harich.

Kinderen uit dit huwelijk:

   281 M    i. Jacob Sijtze Aukema werd geboren op 7 Sep 1968 te Leeuwarden.

   282 M    ii. Bauke Johannes Aukema werd geboren op 14 Aug 1972 te Leeuwarden.

185. Jappe Sjoerds .

Jappe trouwde Trijntje Bijlsma op 14 Nov 1968 te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   283 M    i. Feike Sjoerds .

   284 M    ii. Marten Sjoerds .

186. Teede Sjoerds .

Teede trouwde Jolly Buma op 28 Aug 1968 te Witmarsum.

Kind uit dit huwelijk:

   285 V    i. Sjoukje Sjoerds .

188. Rinske Walthuis werd geboren op 6 Jul 1950 te Workum.

Rinske trouwde Nanne Sinnema op 10 Okt 1968 te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   286 V    i. Sibbeltje Sinnema werd geboren op 25 Sep 1975 te Workum.

   287 V    ii. Albertje Sinnema werd geboren op 1 Dec 1978 te Workum.

   288 M    iii. Tjamke Jan Sinnema werd geboren op 16 Jan 1983 te Workum.

196. Adriana Annie Caty Faber werd geboren op 1 Jan 1946.

Algemene notities:Egbert en Annie emigreerden in 1981 naar Australië

Adriana trouwde Egbert Wijbenga op 16 Dec 1966.

Algemene notities:Egbert en Annie emigreerden in 1981 naar Australië


Kinderen uit dit huwelijk:

   289 V    i. Monique Wijbenga werd geboren in 1967.

   290 M    ii. Roy Wijbenga werd geboren in 1968 te Gaasterland.

   291 V    iii. Bianca Wijbenga .

   292 M    iv. Marco Wijbenga .

   293 V    v. Jolanda Wijbenga .

   294 V    vi. Natascha Wijbenga .

   295 M    vii. Andreas Wijbenga .


199. Nanne Albertsma werd geboren op 8 Feb 1952 te Stavoren.


Nanne trouwde Klaske Mous. Klaske werd geboren in 1956.

Kinderen uit dit huwelijk:

   296 M    i. Jelmer Albertsma werd geboren in 1988.

   297 M    ii. Jorrit Albertsma .

203. Marianne Marijke Albertsma werd geboren op 20 Jul 1949.

Marianne trouwde Chris Oppermann.

Kinderen uit dit huwelijk:

   298 V    i. Marissa Oppermann .

   299 M    ii. Robin Oppermann .


205. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

Pietje trouwde Peter Huizer in Apr 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Pietje trouwde vervolgens met Cock Verheij op 20 Dec 1973 te s'Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Cock werd geboren op 29 Sep 1941 te s' Gravenhage, is overleden op 7 Feb 1985 te Kwintsheul op 43 jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1985 te Wateringen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   300 V    i. Claudia Verheij werd geboren op 5 Sep 1978 te 's Gravenhage.


Claudia heeft een relatie met Bauke Leentjes. Huwelijksstatus: samenwonend. Bauke werd geboren op 2 Mrt 1974.

   301 V    ii. Annemarie Verheij werd geboren op 5 Jan 1981 te 's Gravenhage.


206. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.


Douwe trouwde Annet Romp in Mei 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding. Annet werd geboren op 5 Aug 1948.

Kinderen uit dit huwelijk:

   302 M    i. Mike de Jong werd geboren op 7 Sep 1967 te 's Gravenhage, is overleden op 4 Jul 1993 te 's Gravenhage op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Jul 1993 te 's Gravenhage.


   303 M    ii. Rene de Jong werd geboren op 3 Apr 1969 te 's Gravenhage.


Rene heeft een relatie met Bertha van der Berg. Huwelijksstatus: samenwonend.

Douwe trouwde Betty Janssen op 5 Apr 1976 te 's Gravenhage. Betty werd geboren op 11 Feb 1956 te 's Gravenhage.

207. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.


Rinze trouwde Marijke van Beest op 6 Apr 1967 te 's Gravenhage. Marijke werd geboren op 28 Feb 1946 en is overleden op 22 Aug 2007 te 's Gravenhage op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 304 M    i. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.

+ 305 M    ii. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


208. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

Frederika trouwde Ed Ydema, zoon van Onbekend en Onbekend. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 306 M    i. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).

+ 307 M    ii. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.

+ 308 M    iii. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Frederika trouwde vervolgens met Leo Boom op 14 Feb 1994 te Sneek. Huwelijksstatus: getrouwd. Leo werd geboren op 15 Apr 1956 te Sneek. Zij kregen geen kinderen.

209. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Hans trouwde Annie de Kleine op 14 Nov 1975 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 10 Dec 1954 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 309 V    i. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.


   310 M    ii. Christiaan de Jong werd geboren op 28 Apr 1982 te 's Gravenhage.


210. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Margreet trouwde Ben van Bergen op 28 Jun 1974 te 's Gravenhage. Het huwelijk eindigde door scheiding in Aug 2002. Ben werd geboren op 18 Dec 1944 te Indonesie.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 311 M    i. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


   312 M    ii. Edwin Benjamin van Bergen werd geboren op 29 Jun 1978 te 's Gravenhage.


211. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


Peter trouwde Elisabeth Nelleke (Bep) Meijer op 3 Nov 1978 te Rijswijk. Elisabeth werd geboren op 7 Okt 1956 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 313 M    i. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


   314 V    ii. Lea de Jong werd geboren op 24 Feb 1986 te 's Gravenhage.


Lea heeft een relatie met Guido Steneker. Huwelijksstatus: samenwonend. Guido werd geboren op 17 Mei 1985.

213. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


Paul trouwde Sjoukje Smits op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, dochter van Willem Smits en Eelkje Klazes Schotanus. Sjoukje werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   315 V    i. Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.


Sandra heeft een relatie met Silvester Daniël van Kleij. Huwelijksstatus: samenwonend. Silvester werd geboren op 24 Jan 1986 te Leeuwarden.

   316 M    ii. Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.


   317 V    iii. Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.

216. Johannes Jacobus Walthuis werd geboren op 28 Mrt 1957 te Velsen.

Johannes trouwde Yvonne Van Den Brink op 12 Sep 1980 te Velsen. Yvonne werd geboren op 8 Apr 1958 te Velsen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   318 M    i. Dennis Walthuis werd geboren op 23 Jan 1984 te Alkmaar.

   319 V    ii. Marjolein Walthuis werd geboren op 12 Jan 1986 te Alkmaar.

219. Gerard Postma werd geboren na 1952.

Gerard trouwde Ida.

Kinderen uit dit huwelijk:

   320 M    i. Robert Gerard Postma werd geboren op 3 Sep 1980 te Bolsward en is overleden op 4 Aug 1993 op 12 jarige leeftijd.

Algemene notities:Robert is verdronken in Frankrijk. Hij is gecremeerd in Goutum.

   321 V    ii. Marja Antonia Postma werd geboren op 27 Apr 1983 te Bolsward.

   322 M    iii. Brian Steven Postma werd geboren op 18 Sep 1994 te Bolsward.

   323 M    iv. Nick Martijn Postma werd geboren op 23 Sep 1998 te Bolsward.

220. Johanna Maria Walthuis werd geboren op 7 Okt 1942.

Johanna trouwde Peter Pieters. Peter is overleden op 13 Aug 1971.

Kinderen uit dit huwelijk:

   324 V    i. Ellen Esther Pieters werd geboren op 16 Mei 1967.

   325 V    ii. Suzanne Desiree Pieters werd geboren op 2 Mei 1970.

Johanna trouwde vervolgens met Dirk van der Velden.

221. Yvonne Louise Walthuis werd geboren op 10 Feb 1944.

Yvonne trouwde Henk Klapper. Henk werd geboren op 6 Feb 1943.

Kinderen uit dit huwelijk:

   326 M    i. Robert Klapper werd geboren op 23 Dec 1967.

   327 M    ii. Michael Klapper werd geboren op 17 Mei 1969.

   328 M    iii. Steve Klapper werd geboren op 17 Jul 1975.

222. Frederik Willem Walthuis werd geboren op 5 Jul 1945.

Frederik trouwde Corry van Teteringen. Corry werd geboren op 22 Mrt 1950.

Kinderen uit dit huwelijk:

   329 V    i. Eva Walthuis .

   330 V    ii. Margriet Walthuis werd geboren op 6 Nov 1980.

223. Johannes Rudolf Walthuis werd geboren op 17 Apr 1948.

Johannes trouwde Angele van Meerendonk.

Kind uit dit huwelijk:

   331 V    i. Froukje Walthuis werd geboren op 2 Jan 1972.

232. Margaretha Elisabeth Walthuis werd geboren op 23 Okt 1953 te Velsen.

Margaretha trouwde Tjerk Kleefstra, zoon van Johan Folkert Kleefstra en Annie Wensink. Tjerk werd geboren op 26 Jun 1951 te Bloemendaal.

Kinderen uit dit huwelijk:

   332 M    i. Jelte Kleefstra werd geboren op 18 Mei 1980 te Velsen.

   333 V    ii. Renske Kleefstra werd geboren op 24 Feb 1982 te Haarlem.

233. Dorine Marjolijn Walthuis werd geboren op 26 Mrt 1964.

Dorine trouwde Martinus Theodorus Koopman. Martinus werd geboren op 9 Jan 1964.

Kinderen uit dit huwelijk:

   334 V    i. Anitra Daniella Magdalena Koopman werd geboren op 7 Jan 1989.

   335 M    ii. Axel Sebastiaan Koopman werd geboren op 23 Jan 1992.

234. Christine Emma Walthuis werd geboren op 4 Dec 1949 te Velsen.

Christine trouwde Gijsbert Cornelis Dijkdrenth op 9 Apr 1975. Gijsbert werd geboren op 3 Apr 1951.

Kind uit dit huwelijk:

   336 M    i. Vincent Alexander Dijkdrenth werd geboren op 25 Dec 1980.

Afbeelding

vorige  Tiende generatie235. Josina Cornelia Walthuis werd geboren op 19 Okt 1955 te Middelburg.

Josina trouwde Sjef Ernes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   337 M    i. Wouter Arone Ernes .

   338 M    ii. Mathijs Ernes .

238. Jan Labruyere werd geboren op 22 Jul 1957 te Vlissingen.

Jan trouwde Johanna Poortvliet.

Kinderen uit dit huwelijk:

   339 M    i. Gerrit Jan Labruyere .

   340 M    ii. Frans Marinus Labruyere .

   341 V    iii. Elisabeth Marnel Labruyere .

239. Catharina Johanna Zoetje Tannetje Labruyere werd geboren op 20 Mei 1959 te Vlissingen.

Catharina trouwde Gerardus Rewijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   342 V    i. Gelisa Josina Rewijk .

   343 V    ii. Pieternella Willemina Rewijk .

   344 V    iii. Miranda Catharina Rewijk .

243. Maria Josina Beekman werd geboren op 26 Sep 1955 te Middelburg.

Maria trouwde Jan Johannes Kamerling.

Kind uit dit huwelijk:

   345 V    i. Vera Maria Kamerling .

244. Pieter Conelis Beekman werd geboren op 22 Jul 1959 te Middelburg.

Pieter trouwde Jaquoline Diane Janse.

Kind uit dit huwelijk:

   346 V    i. Kim Joanne Beekman .

245. Cornelis Pieter Beekman werd geboren op 16 Okt 1962 te Middelburg.

Cornelis trouwde Irene Sturm.

Kinderen uit dit huwelijk:

   347 V    i. Monique Beekman .

   348 V    ii. Teresa Beekman .

247. Catharina Francisca Beekman werd geboren op 12 Mrt 1967 te Meliskerke.

Catharina trouwde Pieter den Hollander.

Kind uit dit huwelijk:

   349 M    i. Kenneth den Hollander .


249. Foppe Florus Eduardus Walthuis werd geboren op 23 Nov 1956 te Amsterdam.


Foppe trouwde Hendrika Willemina Breuker op 28 Aug 1992 te Zwolle, dochter van Lambertus Hendrikus Breuker en Jennigje Lubbers. Hendrika werd geboren op 22 Apr 1966 te Zwolle.

Kinderen uit dit huwelijk:

   350 M    i. Sebastiaan Thomas Walthuis werd geboren op 13 Mrt 1993 te Amsterdam.


   351 V    ii. Charlotte Isabelle Walthuis werd geboren op 9 Apr 1997 te Amsterdam.


304. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.


Marcel heeft een relatie met Jessica Warnaar. Huwelijksstatus: samenwonend. Jessica werd geboren op 15 Aug 1974.

Kinderen uit dit huwelijk:

   352 V    i. Romy de Jong werd geboren op 23 Sep 2000 te Zoetermeer.


   353 M    ii. Ferry de Jong werd geboren op 11 Jan 2005 te Zoetermeer.


305. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


Ron trouwde Sheila Grasmeijer op 28 Okt 2004 te Delft. Huwelijksstatus: getrouwd. Sheila werd geboren op 24 Mei 1970.

Kinderen uit dit huwelijk:

   354 M    i. Robin de Jong werd geboren op 4 Aug 2000 te Delft.


   355 M    ii. Tim de Jong werd geboren op 19 Mei 2003 te Delft.


   356 V    iii. Elise de Jong werd geboren op 22 Feb 2005 te Delft.


306. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).


Ed had een relatie met Maria Ambrosio. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   357 M    i. Carlo Giorgio Ambrosio werd geboren op 12 Mei 1998 te Sneek.

Ed heeft een relatie met Marjet Alberda.

307. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Ruud heeft een relatie met Barbara Koppe. Huwelijksstatus: samenwonend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   358 M    i. Marthijs Ydema werd geboren op 29 Jul 2004 te Blauwhuis.


   359 V    ii. Carmen Ydema werd geboren op 7 Jan 2008 te Blauwhuis.


308. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Richard trouwde Leah Bijlsma op 27 Jul 2001 te Sneek. Leah werd geboren op 13 Dec 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   360 V    i. Dian Ydema werd geboren op 18 Apr 2003 te Groningen en is overleden op 18 Apr 2003 te Groningen.


   361 V    ii. Isa Ydema werd geboren op 28 Mrt 2004 te Hardegarijp.


   362 M    iii. Cas Ydema werd geboren op 11 Sep 2007 te Hardegarijp.


309. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.

Bianca had een relatie met Mario Schwagermann. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Mario werd geboren op 3 Apr 1976 te Vlaardingen.

Kind uit deze relatie:

   363 M    i. Jessy Schwagermann werd geboren op 17 Dec 1999 te Vlaardingen.

Bianca trouwde Lex Romeijn op 18 Aug 2006 te Zandvoort. Lex werd geboren op 7 Okt 1974.

311. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


David trouwde Sandra Passchier op 30 Aug 2002 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Sandra werd geboren op 10 Sep 1973.

Kinderen uit dit huwelijk:

   364 M    i. Sam Thomas van Bergen werd geboren op 8 Jun 2003 te 's Gravenhage.


   365 M    ii. Justin Benjamin van Bergen werd geboren op 5 Apr 2006 te Leiden.


313. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


Stephan heeft een relatie met Emilie van der Zwan. Huwelijksstatus: samenwonend. Emilie werd geboren op 8 Aug 1983 te 's Gravenhage.

Kind uit dit huwelijk:

   366 V    i. Esmée Lisanne de Jong werd geboren op 13 Mei 2009 te 's Gravenhage.


Startpagina | Inhoudsopgave | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 29 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia