Kwartierstaat van Sjoukje Smits


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende

1. Sjoukje Smits, dochter van Willem Smits en Eelkje Klazes Schotanus, werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.


Sjoukje trouwde Paul de Jong op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, zoon van Hessel de Jong en Freerikje Albertsma. Paul werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.

         ii.  Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.

        iii.  Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.


Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende


2. Willem Smits, zoon van Hijlke Willems Smits en Sjoukje Uilkes Veersma, werd geboren op 13 Mei 1928 te Stavoren, is overleden op 12 Jul 1998 te Stavoren op 70 jarige leeftijd en werd begraven op 16 Jul 1998 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Vishandelaar

Willem trouwde Eelkje Klazes Schotanus op 27 Feb 1952 te Stavoren. Eelkje werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hylke Smits werd geboren op 1 Feb 1953 te Stavoren.

         ii.  Meiny Smits werd geboren op 4 Apr 1957 te Stavoren.

1       iii.  Sjoukje Smits (geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren)

         iv.  Jannie Smits werd geboren op 24 Jun 1968 te Stavoren.
3. Eelkje Klazes Schotanus, dochter van Klaas Jans Schotanus en Meintje Douwes Bouma, werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.

Eelkje trouwde Willem Smits op 27 Feb 1952 te Stavoren. Willem werd geboren op 13 Mei 1928 te Stavoren, is overleden op 12 Jul 1998 te Stavoren op 70 jarige leeftijd en werd begraven op 16 Jul 1998 te Stavoren.
Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende


4. Hijlke Willems Smits, zoon van Willem Franzes Smits en Aukje (Antje) Jelles Tonissen, werd geboren op 21 Jun 1899 te Stavoren, is overleden op 12 Apr 1974 te Stavoren op 74 jarige leeftijd en werd begraven op 17 Apr 1974 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser

Hijlke trouwde Sjoukje Uilkes Veersma op 1 Mrt 1923 te Stavoren. Sjoukje werd geboren op 20 Okt 1899 te Stavoren, is overleden op 19 Okt 1981 te Koudum op 81 jarige leeftijd en werd begraven op 22 Okt 1981 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pietje Smits werd geboren op 4 Sep 1924 te Stavoren.

2        ii.  Willem Smits (geboren op 13 Mei 1928 te Stavoren - overleed op 12 Jul 1998 te Stavoren)
5. Sjoukje Uilkes Veersma, dochter van Uilke Sytzes Veersma en Pietje Ykes de Boer, werd geboren op 20 Okt 1899 te Stavoren, is overleden op 19 Okt 1981 te Koudum op 81 jarige leeftijd en werd begraven op 22 Okt 1981 te Stavoren.

Sjoukje trouwde Hijlke Willems Smits op 1 Mrt 1923 te Stavoren. Hijlke werd geboren op 21 Jun 1899 te Stavoren, is overleden op 12 Apr 1974 te Stavoren op 74 jarige leeftijd en werd begraven op 17 Apr 1974 te Stavoren.


6. Klaas Jans Schotanus, zoon van Jan Johannes Schotanus en Akke Douwes Visser, werd geboren op 1 Nov 1903 te Rijs, is overleden op 22 Aug 1989 te Balk op 85 jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1989 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landarbeider

Klaas trouwde Meintje Douwes Bouma op 23 Mei 1929 te Hemelumer Oldeferd. Meintje werd geboren op 1 Dec 1902 te Oosterzee Lemsterland, is overleden op 6 Jun 1993 te Balk op 90 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jun 1993 te Hemelum.

Kinderen uit dit huwelijk:

3         i.  Eelkje Klazes Schotanus (geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren)

         ii.  Jannie Klazes Schotanus werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.

        iii.  Jan Klazes Schotanus werd geboren op 26 Jun 1935 te Molkwerum.
7. Meintje Douwes Bouma, dochter van Douwe Hendriks Bouma en Jantje Hendriks van der Honing, werd geboren op 1 Dec 1902 te Oosterzee Lemsterland, is overleden op 6 Jun 1993 te Balk op 90 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jun 1993 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dienstbode

Meintje trouwde Klaas Jans Schotanus op 23 Mei 1929 te Hemelumer Oldeferd. Klaas werd geboren op 1 Nov 1903 te Rijs, is overleden op 22 Aug 1989 te Balk op 85 jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1989 te Hemelum.
Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende


8. Willem Franzes Smits, zoon van Frans Willems Smits en Douwtje Hijlkes de Vries, werd geboren op 25 Jun 1863 te Stavoren en is overleden op 7 Apr 1921 te Stavoren op 57 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Varensgezel

Willem trouwde Aukje (Antje) Jelles Tonissen op 4 Jun 1885 te Stavoren. Aukje werd geboren op 12 Jan 1863 te Stavoren en is overleden op 28 Mrt 1944 te Stavoren op 81 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Douwtje Willems Smits werd geboren op 7 Mei 1886 te Stavoren, is overleden op 26 Apr 1940 op 53 jarige leeftijd en werd begraven te Molkwerum.

         ii.  Frans Willems Smits werd geboren op 9 Okt 1887 te Stavoren, is overleden op 9 Nov 1969 te Warns op 82 jarige leeftijd en werd begraven te Warns.

        iii.  Atje Willems Smits werd geboren op 16 Sep 1889 te Stavoren en is overleden op 21 Feb 1922 te Sneek op 32 jarige leeftijd.

         iv.  Antje Willems Smits werd geboren op 24 Jul 1891 te Stavoren en is overleden op 13 Mei 1955 te Koudum op 63 jarige leeftijd.

          v.  Trijntje Willems Smits werd geboren op 5 Nov 1894 te Stavoren, is overleden op 19 Mei 1980 te Koudum op 85 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum (kerk).

         vi.  Jelmer(Jelle) Willems Smits werd geboren op 5 Sep 1897 te Stavoren en is overleden op 22 Jun 1992 te Stavoren op 94 jarige leeftijd.

4       vii.  Hijlke Willems Smits (geboren op 21 Jun 1899 te Stavoren - overleed op 12 Apr 1974 te Stavoren)

       viii.  Rinke Willems Smits werd geboren op 18 Dec 1901 te Stavoren en is overleden op 26 Okt 1968 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.
9. Aukje (Antje) Jelles Tonissen, dochter van Jelmer (Jelle) Tonissen en Attje Rinkes Boom, werd geboren op 12 Jan 1863 te Stavoren en is overleden op 28 Mrt 1944 te Stavoren op 81 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Winkelierster

Aukje trouwde Willem Franzes Smits op 4 Jun 1885 te Stavoren. Willem werd geboren op 25 Jun 1863 te Stavoren en is overleden op 7 Apr 1921 te Stavoren op 57 jarige leeftijd.


10. Uilke Sytzes Veersma, zoon van Sijtze (Sytze) Uilkes Veersma en Sjoukje Jottjes Zeldenrust, werd geboren op 5 Okt 1874 te Hemelum, is overleden op 21 Jan 1958 te Stavoren op 83 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Bij zijn huwelijk visser, later steenzetter

Uilke trouwde Pietje Ykes de Boer op 10 Jun 1897 te Stavoren. Pietje werd geboren op 5 Jun 1876 te Stavoren, is overleden op 18 Nov 1920 te Stavoren op 44 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Huwelijk notities:Getuigen bij hun huwelijk waren Johannes Franzes Smits en Ninke Franzes Smits.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Levenloos Uilkes Veersma werd geboren op 18 Mrt 1898 te Stavoren en is overleden op 18 Mrt 1898 te Stavoren.

5        ii.  Sjoukje Uilkes Veersma (geboren op 20 Okt 1899 te Stavoren - overleed op 19 Okt 1981 te Koudum)

        iii.  Geeske Uilkes Veersma werd geboren op 27 Okt 1902 te Stavoren, is overleden op 30 Apr 1991 op 88 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

         iv.  Aaltje Uilkes Veersma werd geboren op 1 Apr 1905 te Stavoren en is overleden op 19 Apr 1905 te Stavoren.

          v.  Sytze Uilkes Veersma werd geboren op 28 Mrt 1907 te Stavoren, is overleden op 1 Mei 1992 op 85 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

         vi.  Yke Uilkes Veersma werd geboren op 26 Jan 1909 te Stavoren, is overleden op 17 Jan 1983 te Stavoren op 73 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.
11. Pietje Ykes de Boer, dochter van Yke Jottjes de Boer en Geeske Feddes Veersma, werd geboren op 5 Jun 1876 te Stavoren, is overleden op 18 Nov 1920 te Stavoren op 44 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Pietje trouwde Uilke Sytzes Veersma op 10 Jun 1897 te Stavoren. Uilke werd geboren op 5 Okt 1874 te Hemelum, is overleden op 21 Jan 1958 te Stavoren op 83 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.


12. Jan Johannes Schotanus, zoon van Johannes Jans Schotanus en Eelkjen Gijsberts Roskam, werd geboren op 16 Sep 1866 te Hemelum, is overleden op 22 Jun 1951 te Sondel op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Jun 1951 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landarbeider

Jan trouwde Akke Douwes Visser op 21 Mei 1891 te Hemelumer Oldeferd. Akke werd geboren op 31 Jul 1867 te Koudum, is overleden op 10 Aug 1936 te Rijs op 69 jarige leeftijd en werd begraven op 13 Aug 1936 te Hemelum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johannes Jans Schotanus werd geboren op 20 Jan 1893 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 24 Nov 1968 te Oudemirdum op 75 jarige leeftijd en werd begraven op 28 Nov 1968 te Oudemirdum.

         ii.  Johanna Jans Schotanus werd geboren op 15 Jan 1894 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 22 Feb 1894 te Mirns En Bakhuizen.

        iii.  Douwe Jans Schotanus werd geboren op 3 Jun 1895 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 2 Okt 1973 te Sondel op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Okt 1973 te Sondel.

         iv.  Anne Jans Schotanus werd geboren op 8 Aug 1896 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 23 Sep 1974 te Koudum op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 27 Sep 1974 te Koudum.

          v.  Johanna Jans Schotanus werd geboren op 6 Dec 1898 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 10 Mrt 1967 te Oudemirdum op 68 jarige leeftijd en werd begraven op 14 Mrt 1967 te Oudemirdum.

         vi.  Klaas Jans Schotanus werd geboren op 18 Feb 1901 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 26 Jul 1902 te Mirns En Bakhuizen op 1 jarige leeftijd.

6       vii.  Klaas Jans Schotanus (geboren op 1 Nov 1903 te Rijs - overleed op 22 Aug 1989 te Balk)

       viii.  Eelkje Jans Schotanus werd geboren op 25 Feb 1907 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 6 Dec 1966 te Wagenborgen op 59 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Dec 1966 te Hemelum.
13. Akke Douwes Visser, dochter van Douwe Haitzes Visser en Johanna Lieuwes van der Veen, werd geboren op 31 Jul 1867 te Koudum, is overleden op 10 Aug 1936 te Rijs op 69 jarige leeftijd en werd begraven op 13 Aug 1936 te Hemelum.

Akke trouwde Jan Johannes Schotanus op 21 Mei 1891 te Hemelumer Oldeferd. Jan werd geboren op 16 Sep 1866 te Hemelum, is overleden op 22 Jun 1951 te Sondel op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Jun 1951 te Hemelum.


14. Douwe Hendriks Bouma, zoon van Hendrik Douwes Bouma en Meinsjen Thijsses de Leeuw, werd geboren op 10 Aug 1865 te Rotsterhaule, is overleden op 13 Mei 1920 te Stavoren op 54 jarige leeftijd en werd begraven op 17 Mei 1920 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenknecht

Douwe trouwde Jantje Hendriks van der Honing op 12 Nov 1892 te Doniawerstal. Jantje werd geboren op 27 Sep 1869 te Langezwaag, is overleden op 22 Mrt 1935 te Soest op 65 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Mrt 1935 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tietje Douwes Bouma werd geboren op 10 Feb 1893 te Haskerland en is overleden op 8 Jun 1987 te Koudum op 94 jarige leeftijd.

         ii.  Hendrikje (Hinke) Douwes Bouma werd geboren op 12 Mei 1895 te Haskerland, is overleden op 23 Nov 1980 te Koudum op 85 jarige leeftijd en werd begraven op 27 Nov 1980 te Koudum.

        iii.  Hendrik Douwes Bouma werd geboren op 22 Apr 1897 te Lemsterland en is overleden op 18 Nov 1898 te Lemsterland op 1 jarige leeftijd.

         iv.  Hendrik Douwes Bouma werd geboren op 19 Jun 1900 te Lemsterland, is overleden op 21 Feb 1965 te Stavoren op 64 jarige leeftijd en werd begraven op 25 Feb 1965 te Stavoren.

7         v.  Meintje Douwes Bouma (geboren op 1 Dec 1902 te Oosterzee Lemsterland - overleed op 6 Jun 1993 te Balk)

         vi.  Anna Douwes Bouma werd geboren op 30 Apr 1905, is overleden op 1 Jan 1979 te Koudum op 73 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Jan 1979 te Koudum.

        vii.  Wietske Douwes Bouma werd geboren in 1908 te Duitsland en is overleden te Weidum.

       viii.  Aaltje Douwes Bouma werd geboren op 5 Dec 1909 te Duitsland, is overleden op 7 Jul 1992 te Koudum op 82 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jul 1992 te Koudum.

         ix.  Hiltje Douwes Bouma werd geboren in 1912 te Duitsland, is overleden op 10 Sep 1952 te Eindhoven op 40 jarige leeftijd en werd begraven op 13 Sep 1952 te Eindhoven.

          x.  Elisabeth Douwes Bouma werd geboren op 15 Nov 1914 te Duitsland, is overleden op 30 Jul 1995 te Soest op 80 jarige leeftijd en werd begraven op 4 Aug 1995 te Willemstad NB.
15. Jantje Hendriks van der Honing, dochter van Hendrik Wybes van der Honing en Elisabeth Willems Dam, werd geboren op 27 Sep 1869 te Langezwaag, is overleden op 22 Mrt 1935 te Soest op 65 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Mrt 1935 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Bij haar huwelijk dienstmeid, later winkelierster in Warns

Jantje onbekend Onbekend. Huwelijksstatus: overig.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Elisabeth Hendriks van der Honing werd geboren op 28 Dec 1887 te Langezwaag en is overleden na 1967 te Chicago.

Jantje trouwde Douwe Hendriks Bouma op 12 Nov 1892 te Doniawerstal. Douwe werd geboren op 10 Aug 1865 te Rotsterhaule, is overleden op 13 Mei 1920 te Stavoren op 54 jarige leeftijd en werd begraven op 17 Mei 1920 te Stavoren.
Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende
16. Frans Willems Smits, zoon van Willem Franzes Smits en Akke Jacobs Jelsma, werd geboren op 11 Nov 1834 te Sloten en is overleden op 15 Mei 1890 te Stavoren op 55 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Touwslagersknecht

Frans trouwde Douwtje Hijlkes de Vries op 19 Mei 1859 te Stavoren. Douwtje werd geboren op 21 Dec 1835 te Warns en is overleden op 27 Sep 1915 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Adres: Frans en Douwtje woonden omstreeks 1850 in Stavoren aan de Voorstraat 25, in 1859 aan de Smidstraat 2b en in 1873 aan de Smidstraat 23k, dit adres is in 1880 omgenummerd naar 14

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Willem Franzes Smits werd geboren op 7 Dec 1859 te Stavoren en is overleden op 13 Jun 1861 te Stavoren op 1 jarige leeftijd.

         ii.  Trientje Willems Smits werd geboren op 11 Nov 1861 te Stavoren en is overleden op 15 Jan 1889 te Stavoren op 27 jarige leeftijd.

8       iii.  Willem Franzes Smits (geboren op 25 Jun 1863 te Stavoren - overleed op 7 Apr 1921 te Stavoren)

         iv.  Hijlke Franzes Smits werd geboren op 10 Sep 1864 te Stavoren en is overleden op 14 Mrt 1944 te Amsterdam op 79 jarige leeftijd.

          v.  Johannes Franzes Smits werd geboren op 25 Apr 1866 te Stavoren en is overleden op 26 Jan 1943 te Stavoren op 76 jarige leeftijd.

         vi.  Akke Franzes Smits werd geboren op 1 Feb 1868 te Stavoren en is overleden op 28 Feb 1868 te Stavoren.

        vii.  Akke Franzes Smits werd geboren op 29 Apr 1869 te Stavoren en is overleden op 29 Jul 1870 te Stavoren op 1 jarige leeftijd.

       viii.  Akke Franzes Smits werd geboren op 27 Apr 1871 te Stavoren.

         ix.  Ninke Franzes Smits werd geboren op 16 Okt 1873 te Stavoren en is overleden op 30 Apr 1905 te Stavoren op 31 jarige leeftijd.


17. Douwtje Hijlkes de Vries, dochter van Hijlke Baukes de Vries en Trijntje Nenkes Zwaan, werd geboren op 21 Dec 1835 te Warns en is overleden op 27 Sep 1915 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

Douwtje trouwde Frans Willems Smits op 19 Mei 1859 te Stavoren. Frans werd geboren op 11 Nov 1834 te Sloten en is overleden op 15 Mei 1890 te Stavoren op 55 jarige leeftijd.

18. Jelmer (Jelle) Tonissen, zoon van Onbekend en Antje Barends Tonissen, werd geboren op 5 Dec 1829 te Hindeloopen en is overleden op 18 Feb 1904 te Stavoren op 74 jarige leeftijd.

Algemene notities:Werd ook Jelmer genoemd

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Bij zijn huwelijk was hij kleermaker, later schipper

Afw. geboorte: De geboorte van Jelmer is bij de burgerlijke stand aangegeven door Joukje Pieters Hazenberg, oud 43 jaar, Stadsvroedvrouw te Hindeloopen

Jelmer trouwde Attje Rinkes Boom op 27 Mei 1855 te Stavoren. Attje werd geboren op 6 Nov 1833 te Stavoren en is overleden op 3 Jun 1900 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Jelles Tonissen werd geboren op 11 Apr 1856 te Stavoren en is overleden op 7 Mrt 1940 te Stavoren op 83 jarige leeftijd.

         ii.  Aukje Jelles Tonissen werd geboren op 12 Mrt 1859 te Stavoren en is overleden op 9 Feb 1860 te Stavoren.

        iii.  Rinke Jelles Tonissen werd geboren op 12 Sep 1861 te Stavoren en is overleden op 14 Jul 1871 te Stavoren op 9 jarige leeftijd.

9        iv.  Aukje (Antje) Jelles Tonissen (geboren op 12 Jan 1863 te Stavoren - overleed op 28 Mrt 1944 te Stavoren)

          v.  Trijntje Jelles Tonissen werd geboren op 27 Aug 1866 te Stavoren.

         vi.  Meintje Jelles Tonissen werd geboren op 21 Nov 1868 te Stavoren en is overleden op 1 Jan 1869 te Stavoren.


19. Attje Rinkes Boom, dochter van Rinke Pieters Boom en Joukje(Aukje)Meyes de Boer, werd geboren op 6 Nov 1833 te Stavoren en is overleden op 3 Jun 1900 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

Attje trouwde Jelmer (Jelle) Tonissen op 27 Mei 1855 te Stavoren. Jelmer werd geboren op 5 Dec 1829 te Hindeloopen en is overleden op 18 Feb 1904 te Stavoren op 74 jarige leeftijd.


20. Sijtze (Sytze) Uilkes Veersma, zoon van Uilke Feddricks Veersma en Aaltje Sijtzes de Vries, werd geboren op 18 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 20 Mei 1919 te Stavoren op 84 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Werkman

Sijtze trouwde Sjoukje Jottjes Zeldenrust op 29 Mei 1859 te Stavoren. Sjoukje werd geboren op 9 Feb 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 26 Dec 1901 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltje Sytzes Veersma werd geboren op 25 Jun 1862 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 13 Okt 1940 te Stavoren op 78 jarige leeftijd.

         ii.  Jottje Sytzes Veersma werd geboren op 12 Okt 1864 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 2 Dec 1935 te Stavoren op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

10      iii.  Uilke Sytzes Veersma (geboren op 5 Okt 1874 te Hemelum - overleed op 21 Jan 1958 te Stavoren)Sijtze trouwde vervolgens Geertje Dijkstra op 22 Mei 1903 te Stavoren.


21. Sjoukje Jottjes Zeldenrust, dochter van Jottje Pieters Seldenrust en Geertje(Gettjen) Klazes(Haitzes) Visser, werd geboren op 9 Feb 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 26 Dec 1901 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

Sjoukje trouwde Sijtze (Sytze) Uilkes Veersma op 29 Mei 1859 te Stavoren. Sijtze werd geboren op 18 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 20 Mei 1919 te Stavoren op 84 jarige leeftijd.

22. Yke Jottjes de Boer, zoon van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma, werd geboren op 12 Jul 1840 te Stavoren en is overleden op 26 Apr 1892 te Stavoren op 51 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schipper

Yke trouwde Geeske Feddes Veersma op 4 Mei 1862 te Stavoren. Geeske werd geboren op 1 Jun 1841 te Warns en is overleden op 3 Okt 1911 te Stavoren op 70 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Ykes de Boer werd geboren op 24 Feb 1863 te Stavoren, is overleden op 17 Feb 1950 te Stavoren op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

         ii.  Fedde Ykes de Boer werd geboren op 27 Dec 1864 te Stavoren en is overleden op 11 Jan 1865 te Stavoren.

        iii.  Pietje Ykes de Boer werd geboren op 14 Dec 1865 te Stavoren en is overleden op 8 Jan 1866 te Stavoren.

         iv.  Fedde Ykes de Boer werd geboren op 14 Dec 1865 te Stavoren en is overleden op 11 Jun 1866 te Bolsward.

          v.  Oentje Ykes de Boer werd geboren op 13 Mei 1867 te Stavoren.

         vi.  Levenloos Ykes de Boer werd geboren op 13 Sep 1868 te Stavoren en is overleden op 13 Sep 1868 te Stavoren.

        vii.  Jottje Ykes de Boer werd geboren op 9 Mrt 1870 te Stavoren en is overleden op 28 Mei 1870 te Stavoren.

       viii.  Pietje Ykes de Boer werd geboren op 1 Mrt 1871 te Stavoren en is overleden op 18 Mrt 1871 te Stavoren.

         ix.  Jottje Ykes de Boer werd geboren op 21 Jan 1872 te Stavoren en is overleden op 21 Nov 1952 te Stavoren op 80 jarige leeftijd.

          x.  Fedde Ykes de Boer werd geboren op 14 Aug 1874 te Stavoren en is overleden op 28 Aug 1875 te Stavoren op 1 jarige leeftijd.

11       xi.  Pietje Ykes de Boer (geboren op 5 Jun 1876 te Stavoren - overleed op 18 Nov 1920 te Stavoren)

        xii.  Fedde Ykes de Boer werd geboren op 7 Jan 1879 te Stavoren en is overleden op 14 Mrt 1932 te Stavoren op 53 jarige leeftijd.

       xiii.  Elisabeth Ykes de Boer werd geboren op 28 Feb 1881 te Stavoren en is overleden op 20 Jun 1881 te Stavoren.

        xiv.  Ruurd Ykes de Boer werd geboren op 2 Apr 1882 te Hemelumer Oldeferd.


23. Geeske Feddes Veersma, dochter van Fedde Wytzes Veersma en Pietje Redmers Bargsma, werd geboren op 1 Jun 1841 te Warns en is overleden op 3 Okt 1911 te Stavoren op 70 jarige leeftijd.

Geeske trouwde Yke Jottjes de Boer op 4 Mei 1862 te Stavoren. Yke werd geboren op 12 Jul 1840 te Stavoren en is overleden op 26 Apr 1892 te Stavoren op 51 jarige leeftijd.

24. Johannes Jans Schotanus, zoon van Jan Johannes Schotanus en Wytske Tiemens Kok, werd geboren op 29 Mrt 1835 te Oudemirdum en is overleden op 31 Jul 1918 te Hemelum op 83 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Johannes trouwde Eelkjen Gijsberts Roskam op 10 Jun 1864 te Hemelumer Oldeferd. Eelkjen werd geboren op 27 Nov 1837 te Nijemirdum en is overleden op 5 Dec 1921 te Nijemirdum op 84 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Huwelijksaankondiging: Bij hun huwelijk konden Bruidegom en Bruid niet schrijven en hebben de huwelijksakte niet ondertekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wytske Johannes Schotanus werd geboren op 8 Mrt 1865 te Hemelum en is overleden op 26 Jan 1939 te Molkwerum op 73 jarige leeftijd.

12       ii.  Jan Johannes Schotanus (geboren op 16 Sep 1866 te Hemelum - overleed op 22 Jun 1951 te Sondel)

        iii.  Gysbert Johannes Schotanus werd geboren op 28 Sep 1868 te Hemelum en is overleden op 21 Apr 1953 te Bolsward op 84 jarige leeftijd.

         iv.  Thymen Johannes Schotanus werd geboren op 28 Nov 1870 te Hemelum en is overleden op 2 Jul 1944 te Oudemirdum op 73 jarige leeftijd.

          v.  Auke Johannes Schotanus werd geboren op 27 Apr 1874 te Hemelumer Oldeferd.

         vi.  Anne Johannes Schotanus werd geboren op 23 Sep 1876 te Hemelumer Oldeferd.

        vii.  Aukje Johannes Schotanus werd geboren op 29 Sep 1879 te Hemelum en is overleden op 31 Mei 1947 te Balk op 67 jarige leeftijd.

       viii.  Levenloos Jans Schotanus werd geboren op 14 Feb 1882 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 14 Feb 1882 te Hemelumer Oldeferd.


25. Eelkjen Gijsberts Roskam, dochter van Gijsbert Hanzes Roskam en Aukjen Elderts Bosma, werd geboren op 27 Nov 1837 te Nijemirdum en is overleden op 5 Dec 1921 te Nijemirdum op 84 jarige leeftijd.

Eelkjen trouwde Johannes Jans Schotanus op 10 Jun 1864 te Hemelumer Oldeferd. Johannes werd geboren op 29 Mrt 1835 te Oudemirdum en is overleden op 31 Jul 1918 te Hemelum op 83 jarige leeftijd.

26. Douwe Haitzes Visser, zoon van Haitze Klazes Visser en Jetske Jetzes Ploeger, werd geboren op 14 Okt 1816 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 12 Aug 1895 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schipper

Douwe trouwde Grietje Wouters Wouters op 3 Mei 1840 te Hemelumer Oldeferd. Grietje werd geboren in 1812 en is overleden op 11 Mei 1850 te Hemelumer Oldeferd op 38 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Haitze Douwes Visser werd geboren op 3 Dec 1840 te Hemelumer Oldeferd.

         ii.  Abe Douwes Visser werd geboren op 13 Mrt 1844 te Hemelumer Oldeferd.

        iii.  Klaas Douwes Visser werd geboren op 28 Mrt 1847 te Hemelumer Oldeferd.

Douwe trouwde vervolgens Antke Hendriks op 9 Mei 1852 te Hemelumer Oldeferd. Antke werd geboren in 1800 en is overleden op 5 Okt 1863 te Hemelumer Oldeferd op 63 jarige leeftijd.

Douwe trouwde vervolgens Johanna Lieuwes van der Veen op 1 Mei 1864 te Hemelumer Oldeferd. Johanna werd geboren op 3 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 21 Apr 1914 te Hemelumer Oldeferd op 79 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klaas Douwes Visser werd geboren op 28 Feb 1865 te Hemelumer Oldeferd.

13       ii.  Akke Douwes Visser (geboren op 31 Jul 1867 te Koudum - overleed op 10 Aug 1936 te Rijs)

        iii.  Jetske Douwes Visser werd geboren op 20 Mei 1869 te Hemelumer Oldeferd.

         iv.  Antje Douwes Visser werd geboren op 28 Nov 1870 te Hemelumer Oldeferd.

          v.  Albert Douwes Visser werd geboren op 22 Aug 1872 te Hemelumer Oldeferd.

         vi.  Johannes Douwes Visser werd geboren op 10 Okt 1874 te Hemelumer Oldeferd.


27. Johanna Lieuwes van der Veen, dochter van Lieuwe Sjoerds van der Veen en Aat Johannes Konst, werd geboren op 3 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 21 Apr 1914 te Hemelumer Oldeferd op 79 jarige leeftijd.

Johanna trouwde Douwe Haitzes Visser op 1 Mei 1864 te Hemelumer Oldeferd. Douwe werd geboren op 14 Okt 1816 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 12 Aug 1895 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

28. Hendrik Douwes Bouma, zoon van Douwe Sytzes Bouma en Wytske Hendriks Jonker, werd geboren op 8 Mrt 1836 te Terwispel Opsterland en is overleden op 17 Aug 1909 te Doniawerstal op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer

Hendrik trouwde Meinsjen Thijsses de Leeuw op 8 Mei 1864 te Haskerland. Meinsjen werd geboren op 4 Apr 1835 te Haskerland en is overleden op 26 Mei 1906 te Doniawerstal op 71 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

14        i.  Douwe Hendriks Bouma (geboren op 10 Aug 1865 te Rotsterhaule - overleed op 13 Mei 1920 te Stavoren)

         ii.  Tietje Hendriks Bouma werd geboren op 1 Jun 1872 te Doniawerstal en is overleden op 25 Okt 1892 te Doniawerstal op 20 jarige leeftijd.

        iii.  Thys Hendriks Bouma werd geboren op 17 Jul 1875 te Doniawerstal.


29. Meinsjen Thijsses de Leeuw, dochter van Thys Theunis de Leeuw en Hilligjen Luiten Krikke, werd geboren op 4 Apr 1835 te Haskerland en is overleden op 26 Mei 1906 te Doniawerstal op 71 jarige leeftijd.

Meinsjen trouwde Hendrik Douwes Bouma op 8 Mei 1864 te Haskerland. Hendrik werd geboren op 8 Mrt 1836 te Terwispel Opsterland en is overleden op 17 Aug 1909 te Doniawerstal op 73 jarige leeftijd.

30. Hendrik Wybes van der Honing, zoon van Wybe Hendriks van der Honing en Jantje Retzes Talsma, werd geboren op 1 Apr 1833 te Katlijk en is overleden op 28 Dec 1912 te Langezwaag op 79 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Hendrik trouwde Elisabeth Willems Dam op 6 Okt 1866 te Aengwirden. Elisabeth werd geboren op 24 Apr 1841 te Luinjeberd en is overleden in 1906 op 65 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltje Hendriks van der Honing werd geboren op 8 Jul 1867 te Langezwaag en is overleden op 31 Okt 1879 te Langezwaag op 12 jarige leeftijd.

15       ii.  Jantje Hendriks van der Honing (geboren op 27 Sep 1869 te Langezwaag - overleed op 22 Mrt 1935 te Soest)

        iii.  Annigje Hendriks van der Honing werd geboren op 25 Aug 1872 te Langezwaag en is overleden op 27 Jul 1958 te Dantumawoude op 85 jarige leeftijd.

         iv.  Wiebe Hendriks van der Honing werd geboren op 29 Jun 1876 te Langezwaag en is overleden op 5 Mei 1949 te Benedenknijpe op 72 jarige leeftijd.

          v.  Willem Hendriks van der Honing werd geboren op 19 Aug 1879 te Langezwaag en is overleden op 6 Mrt 1969 te Heerenveen op 89 jarige leeftijd.


31. Elisabeth Willems Dam, dochter van Willem Willems Dam en Aaltje Harmens de Wilde, werd geboren op 24 Apr 1841 te Luinjeberd en is overleden in 1906 op 65 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeidster

Elisabeth trouwde Hendrik Wybes van der Honing op 6 Okt 1866 te Aengwirden. Hendrik werd geboren op 1 Apr 1833 te Katlijk en is overleden op 28 Dec 1912 te Langezwaag op 79 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende
32. Willem Franzes Smits, zoon van Frans Johannis Smits en Catharina Johanna (Trijntje) Willems Metsch(k)er, werd geboren op 5 Aug 1792 te Sneek en is overleden op 23 Jan 1870 te Stavoren op 77 jarige leeftijd.

Algemene notities:Willem Franzes Smits kreeg in 1865 een ereteken, ingesteld bij Koninklijk besluit van 10 mei 1865 (Staatsblad no.32) als beloning voor hen, die in de jaren 1813-1815 in Nederlandse dienst aan de krijgsverrichtingen ter herstelling van de Nederlandse zelfstandigheid hebben deelgenomen


Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Touwslager

Willem trouwde Akke Jacobs Jelsma op 15 Mei 1818 te Wijmbritseradeel. Akke werd geboren op 25 Feb 1796 te Woudsend, werd gedoopt op 6 Mrt 1796 te Heeg en is overleden op 8 Jun 1855 te Stavoren op 59 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Adres: Omstreeks 1850 woonden Willem en Akke in Stavoren aan de Haven nr 11

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trientje Willems Smits werd geboren op 22 Jan 1819 te Wymbritseradeel en is overleden op 13 Jan 1894 te Sloten op 74 jarige leeftijd.

         ii.  Jakob Willems Smits werd geboren op 26 Dec 1820 te Wijmbritseradeel en is overleden op 5 Feb 1862 te Wijmbritseradeel op 41 jarige leeftijd.

        iii.  Neeltje Willems Smits werd geboren op 6 Okt 1822 te Wijmbritseradeel en is overleden op 8 Jan 1896 te Gaasterland op 73 jarige leeftijd.

         iv.  Pietje Willems Smits werd geboren op 29 Aug 1824 te Wijmbritseradeel en is overleden op 16 Sep 1824 te Wijmbritseradeel.

          v.  Frans Willems Smits werd geboren op 29 Aug 1825 te Wijmbritseradeel en is overleden op 6 Nov 1826 te Wijmbritseradeel op 1 jarige leeftijd.

         vi.  Pietje Willems Smits werd geboren op 31 Dec 1827 te Wijmbritseradeel en is overleden op 26 Mei 1892 te Stavoren op 64 jarige leeftijd.

        vii.  Ymkjen Willems Smits werd geboren op 21 Jul 1830 te Sloten en is overleden op 17 Jan 1903 te Stavoren op 72 jarige leeftijd.

       viii.  Dieuwke Willems Smits werd geboren op 12 Okt 1832 te Sloten en is overleden op 6 Nov 1903 te Stavoren op 71 jarige leeftijd.

16       ix.  Frans Willems Smits (geboren op 11 Nov 1834 te Sloten - overleed op 15 Mei 1890 te Stavoren)

          x.  Johannes Willems Smits werd geboren op 31 Okt 1836 te Sloten.

         xi.  Sjutje Willems Smits werd geboren op 13 Nov 1838 te Sloten en is overleden op 5 Feb 1882 te Stavoren op 43 jarige leeftijd.

Willem trouwde vervolgens Wypkje Ottes de Bok op 2 Apr 1857 te Stavoren, dochter van Otte Jans de Bok en Trijntje Annes Tuinier. Wypkje werd geboren op 24 Mei 1807 te Wyckel en is overleden op 15 Mrt 1873 te Stavoren op 65 jarige leeftijd.


33. Akke Jacobs Jelsma, dochter van Jakob Pieters Jelsma en Neeltje Siebrens Ferwerda, werd geboren op 25 Feb 1796 te Woudsend, werd gedoopt op 6 Mrt 1796 te Heeg en is overleden op 8 Jun 1855 te Stavoren op 59 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dienstmeid

Akke trouwde Willem Franzes Smits op 15 Mei 1818 te Wijmbritseradeel. Willem werd geboren op 5 Aug 1792 te Sneek en is overleden op 23 Jan 1870 te Stavoren op 77 jarige leeftijd.

34. Hijlke Baukes de Vries, zoon van Bauke Jolles de Vries en Antje Douwes, werd geboren op 14 Apr 1801 en is overleden op 25 Nov 1837 te Hemelumer Oldeferd op 36 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenarbeider

Hijlke trouwde Trijntje Nenkes Zwaan op 4 Jun 1825 te Hemelumer Oldeferd. Trijntje werd geboren op 23 Mei 1803 en is overleden op 9 Feb 1886 te Hemelumer Oldeferd op 82 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Zaakjen Hijlkes de Vries werd geboren op 16 Mrt 1826 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 7 Sep 1846 te Hemelumer Oldeferd op 20 jarige leeftijd.

         ii.  Bauke Hijlkes de Vries werd geboren op 19 Sep 1829 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 3 Jul 1887 te Gaasterland op 57 jarige leeftijd.

        iii.  Nenke Hijlkes de Vries werd geboren op 11 Jan 1832 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 25 Jun 1894 te Hemelumer Oldeferd op 62 jarige leeftijd.

         iv.  An Hijlkes de Vries werd geboren op 2 Mei 1834 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 25 Mei 1910 te Hemelumer Oldeferd op 76 jarige leeftijd.

17        v.  Douwtje Hijlkes de Vries (geboren op 21 Dec 1835 te Warns - overleed op 27 Sep 1915 te Stavoren)

         vi.  Hijlke Hijlkes de Vries werd geboren op 1 Apr 1838 te Hemelumer Oldeferd en is overleden na 1901.


35. Trijntje Nenkes Zwaan, dochter van Nenke Tjeerds Zwaan en Saakjen Christiaans, werd geboren op 23 Mei 1803 en is overleden op 9 Feb 1886 te Hemelumer Oldeferd op 82 jarige leeftijd.

Algemene notities:Moeder kan ook Sakjen Christiaans zijn

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenmeid te Warns.
Huwelijksnotitie: Bruid niet kunnende schrijven

Trijntje trouwde Hijlke Baukes de Vries op 4 Jun 1825 te Hemelumer Oldeferd. Hijlke werd geboren op 14 Apr 1801 en is overleden op 25 Nov 1837 te Hemelumer Oldeferd op 36 jarige leeftijd.

37. Antje Barends Tonissen, dochter van Barend Tones Tone(i)ssen en Getje(Getjen) Jarigs, werd geboren in 1800 te Hindeloopen en is overleden op 8 Mei 1870 te Stavoren op 70 jarige leeftijd.

Algemene notities:Antje is nooit getrouwd geweest, de geboorte van Jelmer is aangegeven bij de burgerlijke stand door Sjouktje Pieters Hazenberg, de stadsvroedvrouw van Hindeloopen.

Antje trouwde nooit en had geen kinderen.

Haar kind was:

18        i.  Jelmer (Jelle) Tonissen (geboren op 5 Dec 1829 te Hindeloopen - overleed op 18 Feb 1904 te Stavoren)


38. Rinke Pieters Boom, zoon van Pieter Jelles en Hemkjen(Himkje) Arjens Boom, werd geboren in 1799 te Stavoren en is overleden op 5 Okt 1865 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser

Rinke trouwde Joukje(Aukje)Meyes de Boer op 30 Sep 1821 te Stavoren. Joukje(Aukje)Meyes werd geboren in 1798 te Stavoren en is overleden op 18 Dec 1869 te Stavoren op 71 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arendje Rinkes Boom werd geboren op 1 Mrt 1822 te Stavoren en is overleden op 7 Jun 1875 te Stavoren op 53 jarige leeftijd.

         ii.  Tjidske Rinkes Boom werd geboren op 14 Jan 1824 te Stavoren en is overleden op 21 Apr 1889 te Stavoren op 65 jarige leeftijd.

        iii.  Meinze Rinkes Boom werd geboren op 19 Okt 1825 te Stavoren en is overleden op 7 Jun 1826 te Stavoren.

         iv.  Meinze Rinkes Boom werd geboren op 10 Jan 1828 te Stavoren en is overleden op 26 Jul 1828 te Stavoren.

          v.  Meinze Rinkes Boom werd geboren op 23 Sep 1829 te Stavoren en is overleden op 18 Aug 1869 te Stavoren op 39 jarige leeftijd.

19       vi.  Attje Rinkes Boom (geboren op 6 Nov 1833 te Stavoren - overleed op 3 Jun 1900 te Stavoren)

        vii.  Jelle Rinkes Boom werd geboren op 24 Feb 1837 te Stavoren en is overleden op 30 Dec 1887 te Stavoren op 50 jarige leeftijd.


39. Joukje(Aukje)Meyes de Boer, dochter van Meye Wiebes de Boer en Tjidske Ynses, werd geboren in 1798 te Stavoren en is overleden op 18 Dec 1869 te Stavoren op 71 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Werkster

Joukje(Aukje)Meyes trouwde Rinke Pieters Boom op 30 Sep 1821 te Stavoren. Rinke werd geboren in 1799 te Stavoren en is overleden op 5 Okt 1865 te Stavoren op 66 jarige leeftijd.

40. Uilke Feddricks Veersma, zoon van Feddrick Wijtzes en Baukjen Willems, werd geboren op 31 Mrt 1789 te Hemelum, werd gedoopt op 3 Mei 1789 te Hemelum en is overleden op 26 Okt 1855 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wordt ook 'van der Ver genoemd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenknecht, in 1811 was zijn achternaam van der Veen, hij wordt ook wel van der Ver genoemd

Uilke trouwde Aaltje Sijtzes de Vries op 14 Jun 1822 te Hemelumer Oldeferd. Aaltje werd geboren op 4 Jun 1798 te Stavoren, werd gedoopt op 24 Jun 1798 te Stavoren en is overleden op 14 Feb 1873 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Huwelijksaankondiging: Aaltje kon de huwelijksakte niet ondertekenen, omdat ze niet schrijven kon

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sydze Uilkes F(V)eersma werd geboren op 18 Okt 1823 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Jun 1833 te Hemelumer Oldeferd op 9 jarige leeftijd.

         ii.  Jantjen Uilkes F(V)eersma werd geboren op 1 Okt 1826 te Gaasterland en is overleden op 24 Aug 1843 te Hemelumer Oldeferd op 16 jarige leeftijd.

        iii.  Antje Uilkes Veersma werd geboren op 29 Apr 1830 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Feb 1895 te Hemelumer Oldeferd op 64 jarige leeftijd.

20       iv.  Sijtze (Sytze) Uilkes Veersma (geboren op 18 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd - overleed op 20 Mei 1919 te Stavoren)


41. Aaltje Sijtzes de Vries, dochter van Sytze Willems en Boukjen Roelofs, werd geboren op 4 Jun 1798 te Stavoren, werd gedoopt op 24 Jun 1798 te Stavoren en is overleden op 14 Feb 1873 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wordt bij overlijden kinderen Haksel genoemd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenmeid

Aaltje trouwde Uilke Feddricks Veersma op 14 Jun 1822 te Hemelumer Oldeferd. Uilke werd geboren op 31 Mrt 1789 te Hemelum, werd gedoopt op 3 Mei 1789 te Hemelum en is overleden op 26 Okt 1855 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

42. Jottje Pieters Seldenrust, zoon van Pieter Jottjes en Sjoukjen Roelofs, werd geboren op 9 Sep 1798 te Koudum, werd gedoopt op 16 Sep 1798 te Koudum en is overleden op 15 Jan 1859 te Hemelumer Oldeferd op 60 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Naam: werd Seldenrust en Zeldenrust genoemd

Jottje trouwde Geertje(Gettjen) Klazes(Haitzes) Visser op 24 Apr 1834 te Hemelumer Oldeferd. Geertje(Gettjen) werd geboren op 27 Jan 1808 te Koudum, werd gedoopt op 13 Mrt 1808 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1846 te Hemelumer Oldeferd op 38 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

21        i.  Sjoukje Jottjes Zeldenrust (geboren op 9 Feb 1835 te Hemelumer Oldeferd - overleed op 26 Dec 1901 te Stavoren)

         ii.  Haitze Jottjes Zeldenrust werd geboren op 1 Jan 1837 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Mei 1910 te Hemelumer Oldeferd op 73 jarige leeftijd.

        iii.  Jetske Jottjes Zeldenrust werd geboren op 30 Jun 1840 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 26 Apr 1856 te Hemelumer Oldeferd op 15 jarige leeftijd.

         iv.  Pieter Jottjes Zeldenrust werd geboren op 30 Jun 1840 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 9 Mrt 1841 te Hemelumer Oldeferd.

          v.  Pieter Jottjes Zeldenrust werd geboren op 22 Mei 1843 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 31 Jan 1924 te Gaasterland op 80 jarige leeftijd.


43. Geertje(Gettjen) Klazes(Haitzes) Visser, dochter van Haitze Klazes Visser en Jetske Jetzes Ploeger, werd geboren op 27 Jan 1808 te Koudum, werd gedoopt op 13 Mrt 1808 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1846 te Hemelumer Oldeferd op 38 jarige leeftijd.

Geertje(Gettjen) trouwde Jottje Pieters Seldenrust op 24 Apr 1834 te Hemelumer Oldeferd. Jottje werd geboren op 9 Sep 1798 te Koudum, werd gedoopt op 16 Sep 1798 te Koudum en is overleden op 15 Jan 1859 te Hemelumer Oldeferd op 60 jarige leeftijd.

44. Jottje Yntes de Boer, zoon van Ynte Sikkes de Boer en Antje Jottjes Hoekstra, werd geboren op 12 Dec 1803 te Koudum, werd gedoopt op 1 Jan 1804 te Koudum en is overleden op 3 Jun 1890 te Stavoren op 86 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schutter bij het eerste bataljon der tweede afdeling Friesen in 1835

Jottje trouwde Grietje Ruurds Symensma op 24 Mei 1835 te Stavoren. Grietje werd geboren op 9 Dec 1816 te Warns en is overleden op 24 Dec 1891 te Stavoren op 75 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Jottjes de Boer werd geboren op 6 Aug 1836 te Stavoren en is overleden op 7 Okt 1841 te Stavoren op 5 jarige leeftijd.

         ii.  Ruurd Jottjes de Boer werd geboren op 3 Nov 1837 te Stavoren en is overleden op 15 Apr 1919 te Stavoren op 81 jarige leeftijd.

        iii.  Lysbeth Jottjes de Boer werd geboren op 4 Dec 1838 te Stavoren en is overleden op 17 Jun 1899 te Stavoren op 60 jarige leeftijd.

22       iv.  Yke Jottjes de Boer (geboren op 12 Jul 1840 te Stavoren - overleed op 26 Apr 1892 te Stavoren)

          v.  Ane Jottjes de Boer werd geboren op 21 Okt 1842 te Stavoren en is overleden op 27 Okt 1889 te Stavoren op 47 jarige leeftijd.

         vi.  Taeke Jottjes de Boer werd geboren op 23 Jul 1850 te Stavoren en is overleden op 15 Dec 1918 te Stavoren op 68 jarige leeftijd.


45. Grietje Ruurds Symensma, dochter van Ruurd Symens Sijmensma(Visser) en Lijsbert Heerings van Dijk, werd geboren op 9 Dec 1816 te Warns en is overleden op 24 Dec 1891 te Stavoren op 75 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dienstbode

Grietje trouwde Jottje Yntes de Boer op 24 Mei 1835 te Stavoren. Jottje werd geboren op 12 Dec 1803 te Koudum, werd gedoopt op 1 Jan 1804 te Koudum en is overleden op 3 Jun 1890 te Stavoren op 86 jarige leeftijd.

46. Fedde Wytzes Veersma, zoon van Wytze Feddricks Veersma en Baukje Annes Van de Veer, werd geboren op 14 Okt 1809 te Warns, werd gedoopt op 4 Nov 1809 te Warns en is overleden op 26 Jan 1861 te Koudum op 51 jarige leeftijd.

Fedde trouwde Pietje Redmers Bargsma op 10 Jun 1838 te Hemelumer Oldeferd. Pietje werd geboren op 22 Apr 1815 te Joure en is overleden op 5 Nov 1894 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wytze Feddes Veersma werd geboren op 14 Mrt 1839 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 30 Jan 1877 te Hemelumer Oldeferd op 37 jarige leeftijd.

23       ii.  Geeske Feddes Veersma (geboren op 1 Jun 1841 te Warns - overleed op 3 Okt 1911 te Stavoren)

        iii.  Baukje Feddes Veersma werd geboren op 9 Okt 1844 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 1 Apr 1892 te Stavoren op 47 jarige leeftijd.

         iv.  Anne Feddes Veersma werd geboren op 19 Aug 1849 te Hemelumer Oldeferd.

          v.  Willem Feddes Veersma werd geboren op 26 Feb 1852 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 26 Jan 1879 te Hemelumer Oldeferd op 26 jarige leeftijd.

         vi.  Oentje Feddes Veersma werd geboren op 18 Aug 1854 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 10 Jan 1867 te Hemelumer Oldeferd op 12 jarige leeftijd.


47. Pietje Redmers Bargsma, dochter van Redmer Lolkes Bargsma en Geeske Johannes Bakker, werd geboren op 22 Apr 1815 te Joure en is overleden op 5 Nov 1894 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

Pietje trouwde Fedde Wytzes Veersma op 10 Jun 1838 te Hemelumer Oldeferd. Fedde werd geboren op 14 Okt 1809 te Warns, werd gedoopt op 4 Nov 1809 te Warns en is overleden op 26 Jan 1861 te Koudum op 51 jarige leeftijd.

48. Jan Johannes Schotanus, zoon van Frederik Johannes Jantjens Schotanus en Hylkjen Hendriks Luinenburg(Er), werd geboren op 4 Mei 1812 te Wyckel en is overleden op 8 Aug 1890 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Jan trouwde Wytske Tiemens Kok op 29 Apr 1832 te Gaasterland. Wytske werd geboren op 5 Mei 1809 te Kuinre en is overleden op 5 Okt 1841 te Hemelum op 32 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tiemen Jans Schotanus werd geboren op 3 Mei 1833 te Oudemirdum en is overleden op 27 Okt 1852 te Oudemirdum op 19 jarige leeftijd.

24       ii.  Johannes Jans Schotanus (geboren op 29 Mrt 1835 te Oudemirdum - overleed op 31 Jul 1918 te Hemelum)

        iii.  Tietje Jans Schotanus werd geboren op 26 Apr 1838 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 16 Okt 1925 te Mirns En Bakhuizen op 87 jarige leeftijd.

         iv.  Levenloos Schotanus werd geboren op 14 Sep 1841 te Gaasterland.

Jan trouwde vervolgens Margje Hilberts ten Hoeve op 14 Okt 1865 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Hilbert Jacobs ten Hoeve en Margje Berends Lenos. Margje werd geboren op 1 Jun 1811 te Oudega(HO) en is overleden op 12 Mei 1882 te Hemelum op 70 jarige leeftijd.


49. Wytske Tiemens Kok, dochter van Tiemen Jacobs Kok en Tietje Jans, werd geboren op 5 Mei 1809 te Kuinre en is overleden op 5 Okt 1841 te Hemelum op 32 jarige leeftijd.

Wytske trouwde Jan Johannes Schotanus op 29 Apr 1832 te Gaasterland. Jan werd geboren op 4 Mei 1812 te Wyckel en is overleden op 8 Aug 1890 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

50. Gijsbert Hanzes Roskam, zoon van Hans Gijsberts Roskam en Pietertje Pieters Postma, werd geboren op 6 Apr 1809 te Sondel, werd gedoopt op 30 Apr 1809 te Sondel en is overleden op 18 Feb 1887 te Gaasterland op 77 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Gijsbert trouwde Aukjen Elderts Bosma op 8 Jun 1836 te Langweer. Aukjen werd geboren in 1811 te Sint Nicolaasga en is overleden op 29 Apr 1842 op 31 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hans Gijsberts Roskam werd geboren op 28 Dec 1834 te Idskenhuizen en is overleden op 11 Mrt 1930 te Molkwerum op 95 jarige leeftijd.

25       ii.  Eelkjen Gijsberts Roskam (geboren op 27 Nov 1837 te Nijemirdum - overleed op 5 Dec 1921 te Nijemirdum)

        iii.  Sjetske Gijsberts Roskam werd geboren op 2 Dec 1839 te Gaasterland.

Gijsbert trouwde vervolgens Petronella (Antje) Annes Hof op 1 Feb 1843 te Gaasterland, dochter van Anne Hendriks Hof en Elisabeth Jacobs Kok. Petronella werd geboren te Joure, werd gedoopt op 16 Nov 1805 en is overleden op 7 Jun 1856 te Gaasterland op 50 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lijsbert Gijsberts Roskam werd geboren op 21 Jul 1843 te Gaasterland.

         ii.  Anne Gijsberts Roskam werd geboren op 3 Okt 1845 te Gaasterland.

        iii.  Pieter Gijsberts Roskam werd geboren op 1 Mei 1848 te Gaasterland en is overleden op 8 Feb 1926 te Harich op 77 jarige leeftijd.

         iv.  Fettje Gijsberts Roskam


51. Aukjen Elderts Bosma, dochter van Eldert Eiles Postma en Eelkjen Pieters, werd geboren in 1811 te Sint Nicolaasga en is overleden op 29 Apr 1842 op 31 jarige leeftijd.

Aukjen trouwde Gijsbert Hanzes Roskam op 8 Jun 1836 te Langweer. Gijsbert werd geboren op 6 Apr 1809 te Sondel, werd gedoopt op 30 Apr 1809 te Sondel en is overleden op 18 Feb 1887 te Gaasterland op 77 jarige leeftijd.

Aukjen trouwde vervolgens Onbekend.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Hans Bosma werd geboren op 28 Dec 1834 te Doniawerstal.


52. Haitze Klazes Visser, zoon van Klaas Geerts en Geertje Hantjes, werd geboren op 4 Mrt 1781 te Gaastmeer, werd gedoopt op 11 Mrt 1781 te Gaastmeer en is overleden op 2 Okt 1851 te Koudum op 70 jarige leeftijd.

Haitze trouwde Jetske Jetzes Ploeger op 30 Mei 1802 te Koudum. Jetske werd geboren op 9 Feb 1782 te Koudum, werd gedoopt op 17 Feb 1782 te Koudum en is overleden op 31 Mei 1848 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klaas Haitzes Visser werd geboren in 1803 te Koudum.

         ii.  Rinske Haitzes Visser werd geboren op 13 Nov 1805 te Koudum en is overleden op 1 Sep 1835 te Folsgare op 29 jarige leeftijd.

43      iii.  Geertje(Gettjen) Klazes(Haitzes) Visser (geboren op 27 Jan 1808 te Koudum - overleed op 12 Mei 1846 te Hemelumer Oldeferd)

         iv.  Mayke Haitzes Visser werd geboren op 6 Okt 1810 te Koudum en is overleden op 4 Feb 1879 te Abbega op 68 jarige leeftijd.

          v.  Hantze Haitzes Visser werd geboren op 5 Nov 1813 te Hemelumer Oldeferd.

26       vi.  Douwe Haitzes Visser (geboren op 14 Okt 1816 te Hemelumer Oldeferd - overleed op 12 Aug 1895 te Hemelumer Oldeferd)

        vii.  Rymke Haitzes Visser werd geboren op 3 Okt 1820 te Hemelumer Oldeferd.

       viii.  Albert Haitzes Visser werd geboren op 6 Jul 1824 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 23 Okt 1847 te Hemelumer Oldeferd op 23 jarige leeftijd.

         ix.  Grietje Haitzes Visser werd geboren op 28 Dec 1826 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Jun 1902 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.


53. Jetske Jetzes Ploeger, dochter van Jetse Alberts en Rins Douwes, werd geboren op 9 Feb 1782 te Koudum, werd gedoopt op 17 Feb 1782 te Koudum en is overleden op 31 Mei 1848 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wordt ook Ploeger genoemd als achternaam

Jetske trouwde Haitze Klazes Visser op 30 Mei 1802 te Koudum. Haitze werd geboren op 4 Mrt 1781 te Gaastmeer, werd gedoopt op 11 Mrt 1781 te Gaastmeer en is overleden op 2 Okt 1851 te Koudum op 70 jarige leeftijd.

54. Lieuwe Sjoerds van der Veen, zoon van Sjoerd Lieuwes van der Veen en Aukje Jans Bruininga, werd geboren op 20 Jun 1798 te Koudum, werd gedoopt op 20 Jun 1798 te Koudum en is overleden op 4 Feb 1867 te Hemelumer Oldeferd op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Turfschipper

Lieuwe trouwde Aat Johannes Konst op 20 Jun 1828 te Hemelumer Oldeferd. Aat werd geboren op 30 Sep 1803 te Bovenkarspel en is overleden op 5 Mrt 1875 te Hemelumer Oldeferd op 71 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sjoerd Lieuwes van der Veen werd geboren op 18 Jun 1829 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 8 Mei 1850 te Hemelumer Oldeferd op 20 jarige leeftijd.

         ii.  Trijntje Lieuwes van der Veen werd geboren op 19 Okt 1830 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 1 Jun 1839 te Hemelumer Oldeferd op 8 jarige leeftijd.

        iii.  Antje Lieuwes van der Veen werd geboren op 24 Nov 1832 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 29 Okt 1908 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

27       iv.  Johanna Lieuwes van der Veen (geboren op 3 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd - overleed op 21 Apr 1914 te Hemelumer Oldeferd)

          v.  Johannes Lieuwes van der Veen werd geboren op 2 Nov 1836 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 7 Mei 1851 te Hemelumer Oldeferd op 14 jarige leeftijd.

         vi.  Trijntje Lieuwes van der Veen werd geboren op 18 Feb 1840 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 16 Mrt 1919 te Hemelumer Oldeferd op 79 jarige leeftijd.

        vii.  Levenloos van der Veen werd geboren op 30 Aug 1844 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 30 Aug 1844 te Hemelumer Oldeferd.

       viii.  Levenloos van der Veen werd geboren op 17 Sep 1846 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 17 Sep 1846 te Hemelumer Oldeferd.


55. Aat Johannes Konst, dochter van Jan Everts Konst en Trijntje Tjallings De Boer, werd geboren op 30 Sep 1803 te Bovenkarspel en is overleden op 5 Mrt 1875 te Hemelumer Oldeferd op 71 jarige leeftijd.

Aat trouwde Lieuwe Sjoerds van der Veen op 20 Jun 1828 te Hemelumer Oldeferd. Lieuwe werd geboren op 20 Jun 1798 te Koudum, werd gedoopt op 20 Jun 1798 te Koudum en is overleden op 4 Feb 1867 te Hemelumer Oldeferd op 68 jarige leeftijd.

56. Douwe Sytzes Bouma, zoon van Sytze Heines Bouma en Antje Annes, werd geboren op 25 Feb 1808 te Terwispel, werd gedoopt op 27 Mrt 1808 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 12 Okt 1886 te Opsterland op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer

Douwe trouwde Wytske Hendriks Jonker op 13 Apr 1832 te Opsterland. Wytske werd geboren in 1809 en is overleden op 20 Jan 1894 te Opsterland op 85 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Douwes Bouma werd geboren op 8 Feb 1833 te Opsterland en is overleden op 3 Mrt 1833 te Opsterland.

         ii.  Antje Douwes Bouma werd geboren op 3 Mrt 1834 te Opsterland en is overleden op 16 Nov 1904 te Opsterland op 70 jarige leeftijd.

28      iii.  Hendrik Douwes Bouma (geboren op 8 Mrt 1836 te Terwispel Opsterland - overleed op 17 Aug 1909 te Doniawerstal)

         iv.  Albertje Douwes Bouma werd geboren op 10 Feb 1838 te Opsterland en is overleden op 2 Apr 1839 te Opsterland op 1 jarige leeftijd.

          v.  Sytze Douwes Bouma werd geboren op 27 Dec 1839 te Opsterland en is overleden op 11 Jun 1896 te Opsterland op 56 jarige leeftijd.

         vi.  Beene Douwes Bouma werd geboren op 30 Aug 1843 te Opsterland.

        vii.  Anne Douwes Bouma werd geboren op 15 Jun 1846 te Opsterland en is overleden op 2 Aug 1932 te Schoterland op 86 jarige leeftijd.

       viii.  Albertus Douwes Bouma werd geboren op 8 Okt 1849 te Opsterland en is overleden op 29 Jan 1904 te Opsterland op 54 jarige leeftijd.

         ix.  Albertje Douwes Bouma werd geboren op 31 Okt 1852 te Opsterland en is overleden op 17 Dec 1902 te Ooststellingwerf op 50 jarige leeftijd.


57. Wytske Hendriks Jonker, dochter van Hindrik Pieters Jonker en Albertje Coops, werd geboren in 1809 en is overleden op 20 Jan 1894 te Opsterland op 85 jarige leeftijd.

Wytske trouwde Douwe Sytzes Bouma op 13 Apr 1832 te Opsterland. Douwe werd geboren op 25 Feb 1808 te Terwispel, werd gedoopt op 27 Mrt 1808 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 12 Okt 1886 te Opsterland op 78 jarige leeftijd.

58. Thys Theunis de Leeuw werd geboren in 1790 en is overleden op 21 Feb 1863 te Haskerland op 73 jarige leeftijd.

Thys trouwde Hilligjen Luiten Krikke op 11 Okt 1818 te Haskerland. Hilligjen werd geboren op 5 Mrt 1796 te Haskerland en is overleden op 12 Dec 1863 te Haskerland op 67 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Theunis Thijsses de Leeuw werd geboren op 22 Mrt 1819 te Haskerland en is overleden op 1 Nov 1826 te Aengwirden op 7 jarige leeftijd.

         ii.  Luite Thijsses de Leeuw werd geboren op 28 Nov 1820 te Haskerland.

        iii.  Tietje Thijsses de Leeuw werd geboren op 18 Dec 1822 te Haskerland en is overleden op 17 Jan 1823 te Haskerland.

         iv.  Tietje Thijsses de Leeuw werd geboren op 1 Apr 1824 te Aengwirden en is overleden op 10 Jan 1912 te Haskerland op 87 jarige leeftijd.

          v.  Theunis Thijsses de Leeuw werd geboren op 6 Jan 1827 te Aengwirden en is overleden op 9 Nov 1906 te Haskerland op 79 jarige leeftijd.

         vi.  Jacob Thijsses de Leeuw werd geboren op 13 Mrt 1829 te Aengwirden en is overleden op 13 Feb 1910 te Aengwirden op 80 jarige leeftijd.

        vii.  Hendrikjen Thijsses de Leeuw werd geboren op 19 Mei 1831 te Haskerland en is overleden op 30 Mei 1879 te Haskerland op 48 jarige leeftijd.

29     viii.  Meinsjen Thijsses de Leeuw (geboren op 4 Apr 1835 te Haskerland - overleed op 26 Mei 1906 te Doniawerstal)

         ix.  Gerrit Thijsses de Leeuw werd geboren op 27 Jun 1837 te Haskerland.

          x.  Jan Thijsses de Leeuw werd geboren op 5 Nov 1839 te Haskerland.


59. Hilligjen Luiten Krikke, dochter van Luite Beenen Krikke en Hendrikje Jacobs Cloo, werd geboren op 5 Mrt 1796 te Haskerland en is overleden op 12 Dec 1863 te Haskerland op 67 jarige leeftijd.

Hilligjen trouwde Thys Theunis de Leeuw op 11 Okt 1818 te Haskerland. Thys werd geboren in 1790 en is overleden op 21 Feb 1863 te Haskerland op 73 jarige leeftijd.

60. Wybe Hendriks van der Honing, zoon van Hendrik Jans en Antje Wybes, werd geboren op 29 Sep 1794 te Oranjewoud en is overleden op 14 Jan 1855 te Mildam op 60 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Wybe trouwde Jantje Retzes Talsma op 7 Apr 1822 te Schoterland. Jantje werd geboren op 12 Mrt 1803 te Nieuwehorne en is overleden op 3 Mrt 1839 te Katlijk op 35 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Wybes van der Honing werd geboren op 7 Sep 1823 te Schoterland en is overleden op 21 Feb 1896 te Schoterland op 72 jarige leeftijd.

         ii.  Trijntje Wybes van der Honing werd geboren op 21 Mrt 1826 te Schoterland en is overleden op 3 Jan 1851 te Schoterland op 24 jarige leeftijd.

30      iii.  Hendrik Wybes van der Honing (geboren op 1 Apr 1833 te Katlijk - overleed op 28 Dec 1912 te Langezwaag)

         iv.  Retze Wybes van der Honing werd geboren op 15 Feb 1837 te Schoterland en is overleden op 30 Jan 1926 te Aengwirden op 88 jarige leeftijd.


61. Jantje Retzes Talsma, dochter van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartelds Steltinga, werd geboren op 12 Mrt 1803 te Nieuwehorne en is overleden op 3 Mrt 1839 te Katlijk op 35 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dienstmeid

Jantje trouwde Wybe Hendriks van der Honing op 7 Apr 1822 te Schoterland. Wybe werd geboren op 29 Sep 1794 te Oranjewoud en is overleden op 14 Jan 1855 te Mildam op 60 jarige leeftijd.

62. Willem Willems Dam, zoon van Willem Jans Dam en Onbekend.

Willem trouwde Aaltje Harmens de Wilde op 31 Mrt 1833 te Aengwirden. Aaltje werd geboren in 1811 en is overleden op 3 Feb 1871 te Aengwirden op 60 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Annigje Willems Dam werd geboren op 8 Dec 1833 te Aengwirden.

         ii.  Harmen Willems Dam werd geboren op 22 Okt 1835 te Aengwirden.

        iii.  Aaije Willems Dam werd geboren op 15 Sep 1838 te Aengwirden.

31       iv.  Elisabeth Willems Dam (geboren op 24 Apr 1841 te Luinjeberd - overleed in 1906)

          v.  Willemke Willems Dam werd geboren op 1 Nov 1843 te Aengwirden en is overleden op 7 Mei 1922 te Schoterland op 78 jarige leeftijd.

         vi.  Willem Willems Dam werd geboren op 8 Jun 1846 te Aengwirden en is overleden op 14 Jan 1928 te Schoterland op 81 jarige leeftijd.


63. Aaltje Harmens de Wilde werd geboren in 1811 en is overleden op 3 Feb 1871 te Aengwirden op 60 jarige leeftijd.

Aaltje trouwde Willem Willems Dam op 31 Mrt 1833 te Aengwirden.
Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende
64. Frans Johannis Smits, zoon van Johannes Egberts Smits en Sjoerdtje Gerbers, werd geboren in 1741 te Emden Duitsland en is overleden op 26 Apr 1813 te Sneek op 72 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Hekersknecht, Spinner en Leertouwer

Frans trouwde Catharina Johanna (Trijntje) Willems Metsch(k)er op 26 Mei 1776 te Sneek. Catharina werd geboren op 27 Jun 1756 en werd begraven op 7 Mei 1801 te Sneek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dieuwke Franzes Smits werd geboren op 9 Dec 1776 te Sneek.

         ii.  Johannes Franzes Smits werd geboren op 8 Feb 1778 te Emden Duitsland of Sneek.

        iii.  Willem Franzes Smits werd geboren op 22 Okt 1780 te Sneek.

         iv.  Dieuwke Franzes Smits werd geboren op 4 Jan 1783.

          v.  Willem Franzes Smits werd geboren op 28 Jun 1786 te Sneek.

         vi.  Sjoerdje Franzes Smits werd geboren op 14 Mei 1789 te Sneek.

32      vii.  Willem Franzes Smits (geboren op 5 Aug 1792 te Sneek - overleed op 23 Jan 1870 te Stavoren)

Frans trouwde vervolgens Rigtje Harmens op 14 Feb 1802 te Sneek. Rigtje is overleden op 25 Dec 1838 te Sneek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aafke Franzes Smits werd geboren op 5 Dec 1802 en is overleden op 27 Aug 1884 te Sneek op 81 jarige leeftijd.

         ii.  Harmen Franzes Smits werd geboren op 19 Jan 1806 en is overleden op 18 Sep 1827 te Sneek op 21 jarige leeftijd.


65. Catharina Johanna (Trijntje) Willems Metsch(k)er, dochter van Willem Johannes Metsch(k)er en Dieuwke Murks, werd geboren op 27 Jun 1756 en werd begraven op 7 Mei 1801 te Sneek.

Catharina trouwde Frans Johannis Smits op 26 Mei 1776 te Sneek. Frans werd geboren in 1741 te Emden Duitsland en is overleden op 26 Apr 1813 te Sneek op 72 jarige leeftijd.

66. Jakob Pieters Jelsma, zoon van Pieter Jeltes Jeltema en Akke Rijmers, werd geboren op 7 Dec 1774 te Heeg, werd gedoopt op 11 Dec 1774 te Heeg en is overleden op 26 Aug 1826 te Gaasterland op 51 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Scheepstimmerknecht

Jakob trouwde Neeltje Siebrens Ferwerda op 22 Mrt 1795 te Woudsend. Neeltje werd geboren in 1772 en is overleden op 27 Feb 1835 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

33        i.  Akke Jacobs Jelsma (geboren op 25 Feb 1796 te Woudsend - overleed op 8 Jun 1855 te Stavoren)

         ii.  Pieter Jacobs Jelsma werd geboren op 17 Sep 1800 te Woudsend, werd gedoopt op 28 Sep 1800 te Woudsend en is overleden op 19 Aug 1849 te Oudega op 48 jarige leeftijd.

        iii.  Sijbren Jacobs Jelsma (Jeltema) werd geboren op 21 Mrt 1798 te Woudsend en werd gedoopt op 8 Apr 1798 te Heeg.

         iv.  Ymtje (Ymkjen) Jacobs Jelsma werd geboren op 11 Okt 1802 te Woudsend en werd gedoopt op 24 Okt 1802 te Heeg.

          v.  Pietje Jacobs Jelsma werd geboren op 15 Nov 1804 te Woudsend en werd gedoopt op 25 Nov 1804 te Heeg.

         vi.  Jelte Jacobs Jelsma (Jeltema) werd geboren omstreeks Dec 1811.


67. Neeltje Siebrens Ferwerda, dochter van Siebren Hilbrands Ferwerda en Onbekend, werd geboren in 1772 en is overleden op 27 Feb 1835 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

Neeltje trouwde Jakob Pieters Jelsma op 22 Mrt 1795 te Woudsend. Jakob werd geboren op 7 Dec 1774 te Heeg, werd gedoopt op 11 Dec 1774 te Heeg en is overleden op 26 Aug 1826 te Gaasterland op 51 jarige leeftijd.

68. Bauke Jolles de Vries werd geboren in 1757 en is overleden op 10 Jun 1827 te Hemelumer Oldeferd op 70 jarige leeftijd.

Bauke trouwde Antje Douwes op 2 Feb 1783 te Warns-Scharl. Antje is overleden na 1827.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Baukes de Vries werd geboren op 11 Jan 1785 te Warns en is overleden op 11 Jun 1846 te Hemelumer Oldeferd op 61 jarige leeftijd.

         ii.  Douwe Baukes de Vries werd geboren in 1792 en is overleden op 24 Jan 1860 te Hemelumer Oldeferd op 68 jarige leeftijd.

        iii.  Hans Baukes de Vries werd geboren in 1796.

         iv.  Akke Baukes de Vries werd geboren in 1799 en is overleden op 21 Jul 1834 te Hemelumer Oldeferd op 35 jarige leeftijd.

34        v.  Hijlke Baukes de Vries (geboren op 14 Apr 1801 - overleed op 25 Nov 1837 te Hemelumer Oldeferd)

         vi.  Hiltje Baukes de Vries werd geboren in 1802 en is overleden op 21 Apr 1840 te Gaasterland op 38 jarige leeftijd.

        vii.  Hains Baukes de Vries


69. Antje Douwes is overleden na 1827.

Antje trouwde Bauke Jolles de Vries op 2 Feb 1783 te Warns-Scharl. Bauke werd geboren in 1757 en is overleden op 10 Jun 1827 te Hemelumer Oldeferd op 70 jarige leeftijd.

70. Nenke Tjeerds Zwaan, zoon van Tjeerd Nenkes en Ulk Sjoerds, werd geboren op 12 Nov 1761 te Stavoren, werd gedoopt op 3 Mei 1797 te Stavoren en is overleden op 17 Apr 1832 te Stavoren op 70 jarige leeftijd. Nenke was ook bekend als Ninke.

Algemene notities:Word ook Ninke genoemnd

Nenke trouwde Immertje Sjoerds op 16 Feb 1783 te Stavoren. Immertje is overleden vr 1803.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjeerd Nenkes Zwaan werd geboren in 1782 en is overleden op 2 Mrt 1847 te Wieringerwaard op 65 jarige leeftijd.

         ii.  Uilk Nenkes Zwaan werd geboren in 1785 en is overleden op 24 Dec 1812 te Stavoren op 27 jarige leeftijd.

        iii.  Hijlk Nenkes Zwaan werd geboren in 1788.

         iv.  Doutje Nenkes Zwaan werd geboren in 1789.

          v.  Sjoerd Ninkes Zwaan werd geboren in 1792 en is overleden op 26 Mrt 1862 te Stavoren op 70 jarige leeftijd.

         vi.  Grietje Nenkes Zwaan werd geboren in 1793 en is overleden op 21 Jun 1823 te Amsterdam op 30 jarige leeftijd.

Nenke trouwde vervolgens Saakjen Christiaans op 31 Jul 1803 te Stavoren. Saakjen werd geboren in 1767 en is overleden op 24 Jul 1821 te Stavoren op 54 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

35        i.  Trijntje Nenkes Zwaan (geboren op 23 Mei 1803 - overleed op 9 Feb 1886 te Hemelumer Oldeferd)

         ii.  Neeltje Nenkes Zwaan werd geboren in 1806 en is overleden op 20 Aug 1812 te Stavoren op 6 jarige leeftijd.

Nenke trouwde vervolgens Anke Douwes op 25 Apr 1822 te Stavoren.


71. Saakjen Christiaans, dochter van Christiaan Jacobs en Trijntje Sikkes, werd geboren in 1767 en is overleden op 24 Jul 1821 te Stavoren op 54 jarige leeftijd.

Saakjen trouwde Nenke Tjeerds Zwaan op 31 Jul 1803 te Stavoren. Nenke werd geboren op 12 Nov 1761 te Stavoren, werd gedoopt op 3 Mei 1797 te Stavoren en is overleden op 17 Apr 1832 te Stavoren op 70 jarige leeftijd. Nenke was ook bekend als Ninke.

74. Barend Tones Tone(i)ssen, zoon van Tones Tonissen en Onbekend, werd geboren in 1759 en is overleden op 16 Jan 1830 te Hindeloopen op 71 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook Tonessen genoemd

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Naam: Barend heeft in 1811 de achternaam Tonessen aangenomen, hij word ook Tonissen genoemd

Barend trouwde Getje(Getjen) Jarigs op 12 Aug 1787 te Hindeloopen. Getje(Getjen) werd geboren in 1761 en is overleden op 15 Dec 1845 te Hindeloopen op 84 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntjen Barends Tonissen werd geboren in 1788 te Hindeloopen.

         ii.  Tones Barends Tonissen werd geboren in 1792 te Hindeloopen.

37      iii.  Antje Barends Tonissen (geboren in 1800 te Hindeloopen - overleed op 8 Mei 1870 te Stavoren)


75. Getje(Getjen) Jarigs werd geboren in 1761 en is overleden op 15 Dec 1845 te Hindeloopen op 84 jarige leeftijd.

Getje(Getjen) trouwde Barend Tones Tone(i)ssen op 12 Aug 1787 te Hindeloopen. Barend werd geboren in 1759 en is overleden op 16 Jan 1830 te Hindeloopen op 71 jarige leeftijd.

76. Pieter Jelles is overleden op 4 Jan 1801 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Sjouwerman

Pieter trouwde Hemkjen(Himkje) Arjens Boom. Hemkjen(Himkje) werd geboren te Stavoren, werd gedoopt op 1 Nov 1765 te Stavoren en is overleden op 5 Nov 1854 te Stavoren op 89 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arentje Pieters Jelles werd gedoopt op 19 Feb 1786 te Enkhuizen en is overleden vr Dec 1811.

         ii.  Meinte Pieters Boom werd geboren in 1787 te Enkhuizen en is overleden na 1812.

        iii.  Jelle Pieters Boom werd geboren in 1791, werd gedoopt op 12 Dec 1791 te Stavoren en is overleden na 1811 te Stavoren.

         iv.  Arjen Pieters Boom werd geboren op 20 Jun 1795 te Stavoren, werd gedoopt op 2 Jul 1795 te Stavoren en is overleden na 1817.

38        v.  Rinke Pieters Boom (geboren in 1799 te Stavoren - overleed op 5 Okt 1865 te Stavoren)


77. Hemkjen(Himkje) Arjens Boom, dochter van Arjen Hendriks en Rink Wouters, werd geboren te Stavoren, werd gedoopt op 1 Nov 1765 te Stavoren en is overleden op 5 Nov 1854 te Stavoren op 89 jarige leeftijd.

Hemkjen(Himkje) trouwde Pieter Jelles. Pieter is overleden op 4 Jan 1801 te Stavoren.

Hemkjen(Himkje) trouwde vervolgens Nanning Pieters op 7 Sep 1806 te Stavoren, zoon van Pieter Haytes en Lol Ates. Nanning werd gedoopt op 15 Feb 1758 te Stavoren en is overleden op 27 Jan 1810 te Stavoren op 51 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Ytje Nannings werd geboren in 1807 en is overleden op 7 Jun 1812 te Stavoren op 5 jarige leeftijd.


78. Meye Wiebes de Boer, zoon van Wiebe Meyes en Attje Douwes, werd geboren in 1741 en is overleden op 10 Nov 1824 te Stavoren op 83 jarige leeftijd.

Meye trouwde Tjidske Ynses op 6 Jul 1794 te Stavoren. Tjidske werd geboren in 1762 en is overleden op 11 Nov 1818 te Stavoren op 56 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wiebe Meyes de Boer werd geboren in 1794.

         ii.  Attje Meyes de Boer werd geboren op 4 Aug 1798 te Stavoren.

39      iii.  Joukje(Aukje)Meyes de Boer (geboren in 1798 te Stavoren - overleed op 18 Dec 1869 te Stavoren)

         iv.  Ynske Meyes de Boer werd geboren in 1802.

Meye trouwde vervolgens Antje Feikes op 9 Dec 1764 te Stavoren. Antje is overleden vr 1794.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aldert Meyes de Boer werd geboren in 1776.


79. Tjidske Ynses, dochter van Ynse Tjerks en Jauk Huites, werd geboren in 1762 en is overleden op 11 Nov 1818 te Stavoren op 56 jarige leeftijd.

Tjidske trouwde Meye Wiebes de Boer op 6 Jul 1794 te Stavoren. Meye werd geboren in 1741 en is overleden op 10 Nov 1824 te Stavoren op 83 jarige leeftijd.

80. Feddrick Wijtzes, zoon van Wijtze Jacobs en Jolk Jarichs, werd geboren op 12 Apr 1725 te Kolderwolde, werd gedoopt op 21 Mei 1725 te Kolderwolde en is overleden omstreeks 1790 te Hemelum ongeveer 65 jaar oud.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Timmerman

Feddrick trouwde Baukjen Willems op 21 Mrt 1779 te Hemelum. Baukjen werd geboren op 13 Nov 1750 te Bakhuizen, werd gedoopt op 15 Nov 1750 te Bakhuizen en is overleden op 26 Sep 1828 te Warns op 77 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wytze Feddricks Veersma werd geboren op 6 Dec 1779 te Hemelum, werd gedoopt op 26 Dec 1779 te Hemelum en is overleden op 4 Mrt 1860 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

         ii.  Jan Feddricks Veersma werd geboren op 6 Jun 1784 te Hemelum en werd gedoopt op 27 Jun 1784 te Hemelum.

        iii.  Willem Feddricks Veersma (de Jong) werd geboren op 10 Okt 1785 te Hemelum, werd gedoopt op 23 Okt 1785 te Hemelum en is overleden op 12 Jan 1858 te Hemelumer Oldeferd op 72 jarige leeftijd.

40       iv.  Uilke Feddricks Veersma (geboren op 31 Mrt 1789 te Hemelum - overleed op 26 Okt 1855 te Hemelumer Oldeferd)

          v.  Jolk Feddricks Veersma werd geboren op 16 Apr 1790 te Hemelum en is overleden op 16 Jan 1844 te Hemelumer Oldeferd op 53 jarige leeftijd.


81. Baukjen Willems werd geboren op 13 Nov 1750 te Bakhuizen, werd gedoopt op 15 Nov 1750 te Bakhuizen en is overleden op 26 Sep 1828 te Warns op 77 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Alt. Name: Werd ook Jacobs genoemd

Baukjen trouwde Feddrick Wijtzes op 21 Mrt 1779 te Hemelum. Feddrick werd geboren op 12 Apr 1725 te Kolderwolde, werd gedoopt op 21 Mei 1725 te Kolderwolde en is overleden omstreeks 1790 te Hemelum ongeveer 65 jaar oud.

82. Sytze Willems, zoon van Willem Sytzes en Aaltje Jans, werd geboren omstreeks 1757 en is overleden op 24 Feb 1805 te Stavoren ongeveer 48 jaar oud.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Sytze trouwde Boukjen Roelofs op 15 Aug 1790 te Stavoren. Boukjen werd geboren omstreeks 1759 en is overleden op 19 Dec 1812 te Stavoren ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aeltjen Sytzes werd geboren in 1790.

         ii.  Jan Sytzes werd geboren in 1792.

        iii.  Jan Sytzes werd geboren in 1795.

41       iv.  Aaltje Sijtzes de Vries (geboren op 4 Jun 1798 te Stavoren - overleed op 14 Feb 1873 te Hemelumer Oldeferd)

          v.  Willem Sytzes werd geboren in 1800.


83. Boukjen Roelofs, dochter van Roelof Feikes en Renskje Tjidses, werd geboren omstreeks 1759 en is overleden op 19 Dec 1812 te Stavoren ongeveer 53 jaar oud.

Boukjen trouwde Sytze Willems op 15 Aug 1790 te Stavoren. Sytze werd geboren omstreeks 1757 en is overleden op 24 Feb 1805 te Stavoren ongeveer 48 jaar oud.

84. Pieter Jottjes, zoon van Jottje en Onbekend.

Pieter trouwde Sjoukjen Roelofs op 5 Feb 1797 te Koudum.

Kind uit dit huwelijk:

42        i.  Jottje Pieters Seldenrust (geboren op 9 Sep 1798 te Koudum - overleed op 15 Jan 1859 te Hemelumer Oldeferd)


85. Sjoukjen Roelofs, dochter van Roelof en Onbekend.

Sjoukjen trouwde Pieter Jottjes op 5 Feb 1797 te Koudum.

86. Haitze Klazes Visser, zoon van Klaas Geerts en Geertje Hantjes, werd geboren op 4 Mrt 1781 te Gaastmeer, werd gedoopt op 11 Mrt 1781 te Gaastmeer en is overleden op 2 Okt 1851 te Koudum op 70 jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

87. Jetske Jetzes Ploeger, dochter van Jetse Alberts en Rins Douwes, werd geboren op 9 Feb 1782 te Koudum, werd gedoopt op 17 Feb 1782 te Koudum en is overleden op 31 Mei 1848 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

88. Ynte Sikkes de Boer, zoon van Sikke Martens de Boer en Hiltje Yntes, werd geboren in 1772, werd gedoopt op 8 Jan 1786 te Arum en is overleden op 14 Feb 1830 te Stavoren op 58 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landbouwer

Ynte trouwde Antje Jottjes Hoekstra op 29 Nov 1801 te Koudum. Antje werd geboren op 25 Okt 1777 te Nijega H.Oldeferd, werd gedoopt op 2 Nov 1777 te Nijega H.Oldeferd en is overleden op 10 Apr 1850 te Stavoren op 72 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Schelte Yntes de Boer werd geboren op 17 Mei 1802 te Koudum en is overleden op 7 Okt 1880 te Hindeloopen op 78 jarige leeftijd.

44       ii.  Jottje Yntes de Boer (geboren op 12 Dec 1803 te Koudum - overleed op 3 Jun 1890 te Stavoren)

        iii.  Teetske Yntes de Boer werd geboren op 9 Jun 1806 te Nijhuizum en is overleden vr 20 Mei 1810.

         iv.  Yke Yntes de Boer werd geboren in 1808 en is overleden op 19 Mei 1830 te Groningen op 22 jarige leeftijd.

          v.  Teetske Yntes de Boer werd geboren op 20 Mei 1810 te Warns en is overleden op 30 Jan 1845 te Hemelumer Oldeferd op 34 jarige leeftijd.

         vi.  Hidtje Yntes de Boer werd geboren op 20 Apr 1813 te Warns en is overleden op 5 Feb 1911 te Stavoren op 97 jarige leeftijd.

        vii.  Dirk Yntes de Boer werd geboren op 23 Nov 1815 te Skarl en is overleden op 21 Jan 1890 te Stavoren op 74 jarige leeftijd.

       viii.  Dieuwke Yntes de Boer werd geboren op 24 Mrt 1819 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 12 Jan 1879 te Stavoren op 59 jarige leeftijd.


89. Antje Jottjes Hoekstra, dochter van Jottje Dirks Hoekstra en Teetske Douwes, werd geboren op 25 Okt 1777 te Nijega H.Oldeferd, werd gedoopt op 2 Nov 1777 te Nijega H.Oldeferd en is overleden op 10 Apr 1850 te Stavoren op 72 jarige leeftijd.

Antje trouwde Ynte Sikkes de Boer op 29 Nov 1801 te Koudum. Ynte werd geboren in 1772, werd gedoopt op 8 Jan 1786 te Arum en is overleden op 14 Feb 1830 te Stavoren op 58 jarige leeftijd.

90. Ruurd Symens Sijmensma(Visser), zoon van Symen Ruurds Symensma en Johanneske Barteles, werd geboren omstreeks 1789 te Balk en is overleden op 4 Jan 1851 te Warns ongeveer 62 jaar oud.

Algemene notities:Werd ook Symensma genoemd

Ruurd trouwde Lijsbert Heerings van Dijk op 5 Jun 1808 te Hemelumer Oldeferd. Lijsbert werd geboren omstreeks 1781 te Molkwerum en is overleden op 17 Sep 1847 te Warns ongeveer 66 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Heering Ruurds Symensma werd geboren omstreeks 1808.

         ii.  Johanneske Ruurds Visser werd geboren in Jun 1809 te Bakhuizen.

        iii.  Baukjen Ruurds Symensma werd geboren in 1811.

45       iv.  Grietje Ruurds Symensma (geboren op 9 Dec 1816 te Warns - overleed op 24 Dec 1891 te Stavoren)

          v.  Rinder Ruurds Visser werd geboren op 21 Aug 1819 te Hemelumer Oldeferd.


91. Lijsbert Heerings van Dijk, dochter van Heering Wypkes en Bauk Wijbes, werd geboren omstreeks 1781 te Molkwerum en is overleden op 17 Sep 1847 te Warns ongeveer 66 jaar oud.

Lijsbert trouwde Ruurd Symens Sijmensma(Visser) op 5 Jun 1808 te Hemelumer Oldeferd. Ruurd werd geboren omstreeks 1789 te Balk en is overleden op 4 Jan 1851 te Warns ongeveer 62 jaar oud.

92. Wytze Feddricks Veersma, zoon van Feddrick Wijtzes en Baukjen Willems, werd geboren op 6 Dec 1779 te Hemelum, werd gedoopt op 26 Dec 1779 te Hemelum en is overleden op 4 Mrt 1860 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

Wytze trouwde Baukje Annes Van de Veer op 4 Mrt 1804 te Warns. Baukje werd geboren op 5 Nov 1777 te Warns, werd gedoopt op 23 Nov 1777 te Warns en is overleden op 16 Jun 1848 te Warns op 70 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anne Wytzes Veersma werd geboren in 1804 te Warns en is overleden op 26 Jan 1879 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

46       ii.  Fedde Wytzes Veersma (geboren op 14 Okt 1809 te Warns - overleed op 26 Jan 1861 te Koudum)

        iii.  Aane Wytzes Veersma werd geboren op 29 Jul 1814 te Stavoren en is overleden op 26 Nov 1862 te Hemelumer Oldeferd op 48 jarige leeftijd.

         iv.  Steffen Wytzes Veersma werd geboren op 4 Nov 1818 te Hemelumer Oldeferd en is overleden na 1918.


93. Baukje Annes Van de Veer, dochter van Anne Klazes de Veer en Anna Jans, werd geboren op 5 Nov 1777 te Warns, werd gedoopt op 23 Nov 1777 te Warns en is overleden op 16 Jun 1848 te Warns op 70 jarige leeftijd.

Baukje trouwde Wytze Feddricks Veersma op 4 Mrt 1804 te Warns. Wytze werd geboren op 6 Dec 1779 te Hemelum, werd gedoopt op 26 Dec 1779 te Hemelum en is overleden op 4 Mrt 1860 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

94. Redmer Lolkes Bargsma, zoon van Lolke Aukes Bargsma en Pietje Redmers, werd geboren op 13 Jun 1792 te Joure, werd gedoopt op 1 Jul 1792 te Joure en is overleden op 23 Jan 1861 te Workum op 68 jarige leeftijd.

Redmer trouwde Geeske Johannes Bakker op 26 Mei 1814 te Joure. Geeske werd geboren op 7 Feb 1794 te Joure, werd gedoopt op 9 Mrt 1794 te Joure en is overleden op 6 Feb 1816 te Joure op 21 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

47        i.  Pietje Redmers Bargsma (geboren op 22 Apr 1815 te Joure - overleed op 5 Nov 1894 te Stavoren)

Redmer trouwde vervolgens Aukjen Jelles Hoekstra op 8 Jul 1821 te Workum. Aukjen werd geboren in 1796 en is overleden op 4 Dec 1858 te Workum op 62 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrikje Redmers Bargsma werd geboren op 13 Mei 1822 te Haskerland en is overleden op 29 Jan 1890 te Wijmbritseradeel op 67 jarige leeftijd.

         ii.  Lolke Redmers Bargsma werd geboren op 9 Jul 1823 te Haskerland en is overleden op 8 Apr 1881 te Workum op 57 jarige leeftijd.

        iii.  Jelle Redmers Bargsma werd geboren op 6 Jul 1825 te Haskerland en is overleden op 16 Mrt 1828 te Haskerland op 2 jarige leeftijd.

         iv.  Hinke Redmers Bargsma werd geboren op 13 Apr 1828 te Haskerland en is overleden op 6 Okt 1867 te Wijmbritseradeel op 39 jarige leeftijd.

          v.  Grietje Redmers Bargsma werd geboren op 25 Dec 1829 te Joure.

         vi.  Jelle Redmers Bargsma werd geboren op 26 Aug 1833 te Haskerland.

        vii.  Pietertje Redmers Bargsma werd geboren op 15 Jul 1835 te Haskerland en is overleden op 3 Nov 1915 te Workum op 80 jarige leeftijd.

       viii.  Auke Redmers Bargsma werd geboren op 8 Jul 1837 te Haskerland.

         ix.  Levenloos Redmers Bargsma werd geboren op 3 Jul 1840 te Haskerland en is overleden op 3 Jul 1840 te Haskerland.

          x.  Aukjen Redmers Bargsma werd geboren op 20 Okt 1842 te Haskerland en is overleden op 9 Jul 1846 te Haskerland op 3 jarige leeftijd.


95. Geeske Johannes Bakker, dochter van Johannes Jans Bakker en Oentje Willems de Vries, werd geboren op 7 Feb 1794 te Joure, werd gedoopt op 9 Mrt 1794 te Joure en is overleden op 6 Feb 1816 te Joure op 21 jarige leeftijd.

Algemene notities:Naam 'Wassenaar' ook tegengekomen

Geeske trouwde Redmer Lolkes Bargsma op 26 Mei 1814 te Joure. Redmer werd geboren op 13 Jun 1792 te Joure, werd gedoopt op 1 Jul 1792 te Joure en is overleden op 23 Jan 1861 te Workum op 68 jarige leeftijd.

96. Frederik Johannes Jantjens Schotanus, zoon van Jantjen Nolles Schotanus en Aaltje Johannes, werd geboren in 1767 te Sondel, werd gedoopt op 26 Jul 1767 te Sondel en is overleden op 24 Dec 1842 te Nijemirdum op 75 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider( werdt ook Frederik Johannes genoemd)

Frederik trouwde Hylkjen Hendriks Luinenburg(Er) op 19 Feb 1797 te Sondel. Hylkjen werd geboren op 23 Mrt 1775 te Nijemirdum, werd gedoopt op 2 Apr 1775 te Oudemirdum en is overleden op 30 Mrt 1865 te Hemelum op 90 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrik Johannes Schotanus werd geboren op 15 Nov 1797 te Oudemirdum.

         ii.  Grietje Johannes Schotanus werd geboren op 10 Okt 1801 te Oudemirdum en is overleden op 23 Feb 1852 te Sondel op 50 jarige leeftijd.

        iii.  Aaltje Johannes Schotanus werd geboren op 23 Mrt 1805 te Nijemirdum en is overleden op 8 Sep 1888 te Nijemirdum op 83 jarige leeftijd.

         iv.  Froukje Johannes Schotanus werd geboren op 8 Jul 1808 te Nijemirdum en is overleden op 27 Mrt 1849 te Wijckel op 40 jarige leeftijd.

48        v.  Jan Johannes Schotanus (geboren op 4 Mei 1812 te Wyckel - overleed op 8 Aug 1890 te Hemelumer Oldeferd)


97. Hylkjen Hendriks Luinenburg(Er), dochter van Hendrik Hepkes Lunenborg en Vrouwkje Scholtes, werd geboren op 23 Mrt 1775 te Nijemirdum, werd gedoopt op 2 Apr 1775 te Oudemirdum en is overleden op 30 Mrt 1865 te Hemelum op 90 jarige leeftijd.

Algemene notities:Achternaam ook Lunenborg en van Lunenburg

Hylkjen trouwde Frederik Johannes Jantjens Schotanus op 19 Feb 1797 te Sondel. Frederik werd geboren in 1767 te Sondel, werd gedoopt op 26 Jul 1767 te Sondel en is overleden op 24 Dec 1842 te Nijemirdum op 75 jarige leeftijd.

98. Tiemen Jacobs Kok .

Tiemen trouwde Tietje Jans op 13 Mei 1813 te Lemsterland.

Kind uit dit huwelijk:

49        i.  Wytske Tiemens Kok (geboren op 5 Mei 1809 te Kuinre - overleed op 5 Okt 1841 te Hemelum)


99. Tietje Jans .

Tietje trouwde Tiemen Jacobs Kok op 13 Mei 1813 te Lemsterland.

100. Hans Gijsberts Roskam, zoon van Gijsberts Hendriks Roskam en Aaltje Johannes de Kast, werd geboren in 1773 en is overleden op 11 Apr 1814 te Gaasterland op 41 jarige leeftijd.

Hans trouwde Pietertje Pieters Postma op 17 Aug 1806 te Gaasterland. Pietertje werd geboren in 1782 te Wijckel en is overleden op 23 Mrt 1869 te Gaasterland op 87 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pytter Hanzes Roskam werd geboren op 1 Okt 1806 te Sondel.

50       ii.  Gijsbert Hanzes Roskam (geboren op 6 Apr 1809 te Sondel - overleed op 18 Feb 1887 te Gaasterland)

        iii.  Jan Hanzes Roskam werd geboren op 21 Mrt 1814 te Gaasterland en is overleden op 2 Mei 1858 te Gaasterland op 44 jarige leeftijd.


101. Pietertje Pieters Postma, dochter van Pieter Wabes en Tjitske Jacobs, werd geboren in 1782 te Wijckel en is overleden op 23 Mrt 1869 te Gaasterland op 87 jarige leeftijd.

Pietertje trouwde Hans Gijsberts Roskam op 17 Aug 1806 te Gaasterland. Hans werd geboren in 1773 en is overleden op 11 Apr 1814 te Gaasterland op 41 jarige leeftijd.

Pietertje trouwde vervolgens Bauke Piers Jongsma op 21 Jun 1822 te Gaasterland, zoon van Pier Piers en Jies Gerrits. Bauke werd geboren op 11 Feb 1774 te Oudemirdum en is overleden op 23 Apr 1826 te Gaasterland op 52 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pier Baukes Jongsma werd geboren op 23 Jan 1823 te Gaasterland en is overleden op 7 Apr 1878 te Gaasterland op 55 jarige leeftijd.

         ii.  Klaaske Baukes Jongsma werd geboren op 5 Dec 1824 te Gaasterland en is overleden op 18 Jan 1895 te Gaasterland op 70 jarige leeftijd.


102. Eldert Eiles Postma werd geboren in 1760 en is overleden op 22 Okt 1819 te Lemsterland op 59 jarige leeftijd.

Algemene notities:n.b. nalatende twee kinderen
Ook wel Bosma genoemd

Eldert trouwde Eelkjen Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

51        i.  Aukjen Elderts Bosma (geboren in 1811 te Sint Nicolaasga - overleed op 29 Apr 1842)


103. Eelkjen Pieters .

Eelkjen trouwde Eldert Eiles Postma. Eldert werd geboren in 1760 en is overleden op 22 Okt 1819 te Lemsterland op 59 jarige leeftijd.

104. Klaas Geerts, zoon van Geert Jans en Tietje Piers, werd gedoopt op 16 Okt 1735 te Gaastmeer.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Naam: werd ook Claas Geerts Overmeer genoemd

Klaas trouwde Geertje Hantjes op 6 Feb 1763 te Gaastmeer. Geertje werd gedoopt op 24 Nov 1737 te Sandfirden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tietje Klazes Overmeer werd geboren op 9 Nov 1763 te Gaastmeer en werd gedoopt 13Nov 1763 te Gaastmeer.

         ii.  Maikje Clazes werd gedoopt op 26 Mei 1765 te Gaastmeer.

        iii.  Geert Klazes Overmeer werd geboren op 17 Okt 1766 te Gaastmeer en werd gedoopt op 20 Okt 1766 te Gaastmeer.

         iv.  Maike Clazes werd geboren op 5 Sep 1769 te Gaastmeer en werd gedoopt op 10 Sep 1769 te Gaastmeer.

          v.  Hantje Clazes werd geboren op 14 Dec 1772 te Gaastmeer en werd gedoopt op 20 Dec 1772 te Gaastmeer.

         vi.  Tjeertje Clazes werd geboren op 14 Okt 1775 te Gaastmeer en werd gedoopt op 22 Okt 1775 te Gaastmeer.

        vii.  Klaaske Clazes Visser werd geboren op 28 Aug 1779 te Gaastmeer en werd gedoopt op 5 Sep 1779 te Gaastmeer.

52     viii.  Haitze Klazes Visser (geboren op 4 Mrt 1781 te Gaastmeer - overleed op 2 Okt 1851 te Koudum)


105. Geertje Hantjes, dochter van Hantje Haitses en Maaike Jans, werd gedoopt op 24 Nov 1737 te Sandfirden.

Geertje trouwde Klaas Geerts op 6 Feb 1763 te Gaastmeer. Klaas werd gedoopt op 16 Okt 1735 te Gaastmeer.

106. Jetse Alberts .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Jetse trouwde Rins Douwes op 10 Okt 1779 te Koudum. Rins werd gedoopt op 6 Nov 1759 te Koudum.

Kind uit dit huwelijk:

53        i.  Jetske Jetzes Ploeger (geboren op 9 Feb 1782 te Koudum - overleed op 31 Mei 1848 te Hemelumer Oldeferd)


107. Rins Douwes werd gedoopt op 6 Nov 1759 te Koudum.

Rins trouwde Jetse Alberts op 10 Okt 1779 te Koudum.

108. Sjoerd Lieuwes van der Veen, zoon van Lieuwe Seckles en Foekje Feddes, werd geboren in 1774 te Koudum en is overleden op 6 Aug 1814 te Hemelumer Oldeferd op 40 jarige leeftijd.

Sjoerd trouwde Aukje Jans Bruininga op 9 Jun 1793 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hiltje Sjoerds van der Veen werd geboren in 1795 en is overleden op 29 Dec 1860 te Workum op 65 jarige leeftijd.

54       ii.  Lieuwe Sjoerds van der Veen (geboren op 20 Jun 1798 te Koudum - overleed op 4 Feb 1867 te Hemelumer Oldeferd)

        iii.  Jane Sjoerds van der Veen werd geboren in 1801.

         iv.  Foekjen Sjoerds van der Veen werd geboren in 1807 en is overleden op 11 Okt 1812 te Hemelumer Oldeferd op 5 jarige leeftijd.

          v.  Tjitske Sjoerds van der Veen werd geboren in 1811.


109. Aukje Jans Bruininga .

Algemene notities:werd ook Aukje Janus genoemd

Aukje trouwde Sjoerd Lieuwes van der Veen op 9 Jun 1793 te Koudum. Sjoerd werd geboren in 1774 te Koudum en is overleden op 6 Aug 1814 te Hemelumer Oldeferd op 40 jarige leeftijd.

110. Jan Everts Konst .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Kledingmaker

Jan trouwde Trijntje Tjallings De Boer.

Kind uit dit huwelijk:

55        i.  Aat Johannes Konst (geboren op 30 Sep 1803 te Bovenkarspel - overleed op 5 Mrt 1875 te Hemelumer Oldeferd)


111. Trijntje Tjallings De Boer .

Trijntje trouwde Jan Everts Konst.

112. Sytze Heines Bouma, zoon van Heine Bouma en Onbekend, werd geboren in 1772 en is overleden op 28 Okt 1830 te Opsterland op 58 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Place: Woonde in 1811 in Terwispel

Sytze trouwde Antje Annes op 22 Mei 1796 te Lippenhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fokjen Sytzes Bouma werd geboren op 22 Mrt 1797 te Terwispel, werd gedoopt op 9 Apr 1797 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 25 Sep 1847 te Opsterland op 50 jarige leeftijd.

         ii.  Anne Sytzes Bouma werd geboren op 8 Dec 1798 te Lippenhuizen en werd gedoopt op 30 Dec 1798 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik.

        iii.  Heine Sytzes Bouma werd geboren op 26 Jan 1801 te Lippenhuizen en werd gedoopt op 22 Feb 1801 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik.

         iv.  Grietje Sytzes Bouma werd geboren op 16 Sep 1803 te Lippenhuizen en werd gedoopt op 16 Okt 1803 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik.

          v.  Sjoukjen Sytzes Bouma werd geboren op 6 Dec 1805 te Terwispel, werd gedoopt op 26 Dec 1805 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 29 Sep 1854 te Opsterland op 48 jarige leeftijd.

56       vi.  Douwe Sytzes Bouma (geboren op 25 Feb 1808 te Terwispel - overleed op 12 Okt 1886 te Opsterland)


113. Antje Annes, dochter van Anne en Onbekend.

Antje trouwde Sytze Heines Bouma op 22 Mei 1796 te Lippenhuizen. Sytze werd geboren in 1772 en is overleden op 28 Okt 1830 te Opsterland op 58 jarige leeftijd.

114. Hindrik Pieters Jonker werd geboren in 1765 en is overleden op 9 Aug 1845 te Opsterland op 80 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Place: Woonde in 1811 in Langezwaag

Hindrik trouwde Albertje Coops op 27 Mei 1798 te Langezwaag. Albertje werd geboren in 1776 en is overleden op 19 Feb 1812 te Langezwaag op 36 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Hendriks Jonker werd geboren in 1799 en is overleden op 24 Dec 1869 te Opsterland op 70 jarige leeftijd.

         ii.  Koop Hendriks Jonker werd geboren in 1801.

        iii.  Roel Hendriks Jonker werd geboren in 1803 en is overleden op 23 Okt 1886 te Opsterland op 83 jarige leeftijd.

         iv.  Beene Hendriks Jonker werd geboren in 1806 en is overleden op 5 Mrt 1831 te Opsterland op 25 jarige leeftijd.

          v.  Griettje Hendriks Jonker werd geboren in 1807 en is overleden op 3 Jan 1844 te Opsterland op 37 jarige leeftijd.

57       vi.  Wytske Hendriks Jonker (geboren in 1809 - overleed op 20 Jan 1894 te Opsterland)


115. Albertje Coops werd geboren in 1776 en is overleden op 19 Feb 1812 te Langezwaag op 36 jarige leeftijd.

Albertje trouwde Hindrik Pieters Jonker op 27 Mei 1798 te Langezwaag. Hindrik werd geboren in 1765 en is overleden op 9 Aug 1845 te Opsterland op 80 jarige leeftijd.

118. Luite Beenen Krikke, zoon van Beene Jans Krikke en Grietjen Luiten Haxe, werd geboren op 25 Apr 1757 te Dwarsgracht (Giethoorn), werd gedoopt op 1 Mei 1757 te Giethoorn en is overleden op 9 Mei 1828 te Luinjeberd op 71 jarige leeftijd.

Algemene notities:Attestatie 7 april 1782 naar Friesland

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Veenbaas.

Luite trouwde Hendrikje Jacobs Cloo op 4 Apr 1782 te Oudehaske. Hendrikje werd geboren op 12 Okt 1761 te Dwarsgracht (Giethoorn), werd gedoopt op 18 Okt 1761 te Giethoorn en is overleden op 6 Aug 1830 te Oudehaske op 68 jarige leeftijd.

Huwelijk notities:Ondertrouw: 6 Januari 1872

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Beene Luiten Krikke werd geboren op 25 Mrt 1784 te Haskerland en is overleden op 31 Dec 1797 te Haskerland op 13 jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Luiten Krikke werd geboren op 22 Sep 1785 te Haskerland en is overleden op 12 Dec 1865 te Haskerland op 80 jarige leeftijd.

        iii.  Gerrit Luiten Krikke werd geboren op 15 Okt 1787 te Haskerland en is overleden op 20 Dec 1857 te Haskerland op 70 jarige leeftijd.

         iv.  Thymen Luiten Krikke werd geboren op 17 Okt 1789 te Haskerland en is overleden op 31 Jul 1861 te Achtkarspelen op 71 jarige leeftijd.

          v.  Klaas Luiten Krikke werd geboren op 12 Sep 1791 te Haskerl en is overleden op 20 Jun 1833 te Heerenveen op 41 jarige leeftijd.

59       vi.  Hilligjen Luiten Krikke (geboren op 5 Mrt 1796 te Haskerland - overleed op 12 Dec 1863 te Haskerland)

        vii.  Beene Luiten Krikke werd geboren op 7 Dec 1797 te Oudehaske en is overleden op 14 Jan 1878 te Haskerland op 80 jarige leeftijd.

       viii.  Aaltjen Luiten Krikke werd geboren op 11 Jul 1800 te Haskerland en is overleden op 24 Feb 1861 te Aengwirden op 60 jarige leeftijd.

         ix.  Grietje Luiten Krikke werd geboren op 21 Nov 1793 te Haskerland.

          x.  Coop Luiten Krikke werd geboren op 7 Nov 1804 te Haskerland.


119. Hendrikje Jacobs Cloo, dochter van Jacob Alberts Luiken en Grietje Tijmens Mink, werd geboren op 12 Okt 1761 te Dwarsgracht (Giethoorn), werd gedoopt op 18 Okt 1761 te Giethoorn en is overleden op 6 Aug 1830 te Oudehaske op 68 jarige leeftijd.

Algemene notities:Attestatie 7 april 1782 naar Friesland

Hendrikje trouwde Luite Beenen Krikke op 4 Apr 1782 te Oudehaske. Luite werd geboren op 25 Apr 1757 te Dwarsgracht (Giethoorn), werd gedoopt op 1 Mei 1757 te Giethoorn en is overleden op 9 Mei 1828 te Luinjeberd op 71 jarige leeftijd.

120. Hendrik Jans, zoon van Jan Hendriks en Geesjen Alberts, werd geboren in 1765 en is overleden op 5 Okt 1808 te Oranjewoud op 43 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Doop: 23 Jun 1765, Oosterwolde.

Hendrik trouwde Antje Wybes op 8 Mrt 1789 te Oudeschoot. Antje werd geboren op 8 Mei 1766 te Oudeschoot en is overleden op 7 Sep 1806 te Oranjewoud op 40 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Hendriks van der Honing werd geboren op 14 Dec 1789 te Oranjewoud en is overleden op 13 Mei 1834 te Katlijk op 44 jarige leeftijd.

60       ii.  Wybe Hendriks van der Honing (geboren op 29 Sep 1794 te Oranjewoud - overleed op 14 Jan 1855 te Mildam)


121. Antje Wybes, dochter van Wybe Yntses en Ymkjen Jans, werd geboren op 8 Mei 1766 te Oudeschoot en is overleden op 7 Sep 1806 te Oranjewoud op 40 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Doop: 8 Mei 1766, Oudeschoot.

Antje trouwde Hendrik Jans op 8 Mrt 1789 te Oudeschoot. Hendrik werd geboren in 1765 en is overleden op 5 Okt 1808 te Oranjewoud op 43 jarige leeftijd.

122. Retze Feitses Talsma, zoon van Feitse Saakes en Antje Jans, werd geboren in 1765, werd gedoopt op 4 Aug 1765 te Katlijk en is overleden op 26 Aug 1828 te Katlijk op 63 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Doop: 4 Aug 1765, Katlijk.

Beroep: Boer en arbeider

Retze trouwde Trijntje Bartelds Steltinga. Trijntje werd geboren in 1772 te Rottum en is overleden op 19 Jun 1849 te Mildam op 77 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

61        i.  Jantje Retzes Talsma (geboren op 12 Mrt 1803 te Nieuwehorne - overleed op 3 Mrt 1839 te Katlijk)

Retze trouwde vervolgens Froukjen Clases op 9 Apr 1787 te Nieuwehorne. Froukjen werd geboren in 1765 en is overleden in 1795 op 30 jarige leeftijd.

Retze trouwde vervolgens Fetje Luitzens.


123. Trijntje Bartelds Steltinga, dochter van Barteld Franses en Geeske Jans, werd geboren in 1772 te Rottum en is overleden op 19 Jun 1849 te Mildam op 77 jarige leeftijd.

Trijntje trouwde Retze Feitses Talsma. Retze werd geboren in 1765, werd gedoopt op 4 Aug 1765 te Katlijk en is overleden op 26 Aug 1828 te Katlijk op 63 jarige leeftijd.

124. Willem Jans Dam werd geboren in 1773 te Luinjeberd en is overleden op 24 Apr 1841 op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Willem trouwde

Zijn kind was:

62        i.  Willem Willems Dam


Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende
128. Johannes Egberts Smits, zoon van Onbekend en Onbekend.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Leertouwer

Johannes trouwde Sjoerdtje Gerbers te Sneek. Sjoerdtje werd gedoopt op 8 Sep 1724 te Sneek en is overleden op 20 Jul 1794 te Sneek op 69 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

64        i.  Frans Johannis Smits (geboren in 1741 te Emden Duitsland - overleed op 26 Apr 1813 te Sneek)

         ii.  Johannis Johannis Smits werd geboren op 27 Aug 1747 te Sneek.

        iii.  Aafke Johannis Smits werd geboren op 18 Okt 1752 te Sneek.

         iv.  Trijntje Johannis Smits is overleden op 7 Jul 1757.

          v.  Trijntje Johannis Smits is overleden op 11 Mrt 1807.


129. Sjoerdtje Gerbers werd gedoopt op 8 Sep 1724 te Sneek en is overleden op 20 Jul 1794 te Sneek op 69 jarige leeftijd.

Sjoerdtje trouwde Johannes Egberts Smits te Sneek.

130. Willem Johannes Metsch(k)er .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Sergeant

Willem trouwde Dieuwke Murks op 30 Mrt 1749 te Sneek.

Kind uit dit huwelijk:

65        i.  Catharina Johanna (Trijntje) Willems Metsch(k)er (geboren op 27 Jun 1756 - begraven op 7 Mei 1801 begraven te Sneek)


131. Dieuwke Murks .

Dieuwke trouwde Willem Johannes Metsch(k)er op 30 Mrt 1749 te Sneek.

132. Pieter Jeltes Jeltema, zoon van Jelte Pieters en Onbekend, werd geboren op 13 Aug 1741 te Heeg en is overleden op 5 Aug 1826 te Heeg op 84 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser en Schipper

Pieter trouwde Akke Rijmers op 25 Jan 1767 te Heeg. Akke werd geboren in 1741 te Heeg en is overleden omstreeks 1792 te Heeg ongeveer 51 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

66        i.  Jakob Pieters Jelsma (geboren op 7 Dec 1774 te Heeg - overleed op 26 Aug 1826 te Gaasterland)

         ii.  Jelte Pieters Jeltema ( Jelsma) werd gedoopt op 6 Sep 1767 te Heeg en is overleden in 1843 op 76 jarige leeftijd.

        iii.  Riemer Pieters Jeltema ( Jelsma) werd gedoopt op 22 Okt 1769 te Heeg.

         iv.  Akke Pieters Jeltsma werd geboren op 2 Jun 1772 te Heeg, werd gedoopt op 7 Jun 1772 te Heeg en is overleden op 30 Aug 1826 te Heeg op 54 jarige leeftijd.

          v.  Jacob Pieters Jelsma werd geboren op 7 Dec 1774 te Heeg en werd gedoopt op 11 Dec 1774 te Heeg.

         vi.  Hotze Pieters werd geboren op 31 Jul 1777 te Heeg, werd gedoopt op 10 Aug 1777 te Heeg en is overleden vr 1812.

        vii.  Grijttje Pieters werd geboren op 6 Mei 1781 te Heeg, werd gedoopt op 13 Mei 1781 te Heeg en is overleden vr 1812.

Pieter trouwde vervolgens Janna Antoons Heidema op 16 Jun 1793 te Heeg. Janna werd geboren omstreeks 1750 te Bremen en is overleden op 3 Dec 1826 te Heeg ongeveer 76 jaar oud.


133. Akke Rijmers werd geboren in 1741 te Heeg en is overleden omstreeks 1792 te Heeg ongeveer 51 jaar oud.

Akke trouwde Pieter Jeltes Jeltema op 25 Jan 1767 te Heeg. Pieter werd geboren op 13 Aug 1741 te Heeg en is overleden op 5 Aug 1826 te Heeg op 84 jarige leeftijd.

134. Siebren Hilbrands Ferwerda, zoon van Hilbrant Sikkes en Sijke Teekes, is overleden omstreeks 1780.

Algemene notities:Waarschijnlijk is Siebren Hilbrands de vader van Neeltje

Siebren trouwde Onbekend. Onbekend is overleden na 1805.

Kinderen uit dit huwelijk:

67        i.  Neeltje Siebrens Ferwerda (geboren in 1772 - overleed op 27 Feb 1835 te Sloten)

         ii.  Sijke Sijbrens Ferwerda werd geboren omstreeks 1767 te Woudsend en is overleden op 8 Nov 1826 te Woudsend ongeveer 59 jaar oud.

        iii.  Hilbrand Sijbrens Ferwerda


135. Onbekend is overleden na 1805.

Onbekend trouwde Siebren Hilbrands Ferwerda. Siebren is overleden omstreeks 1780.

140. Tjeerd Nenkes .

Algemene notities:wordt in de huwelijksakte Tjeerd Suurds en Tjeerd Sjoerds genoemd

Tjeerd trouwde Ulk Sjoerds op 6 Mrt 1746 te Stavoren.

Kind uit dit huwelijk:

70        i.  Nenke Tjeerds Zwaan (geboren op 12 Nov 1761 te Stavoren - overleed op 17 Apr 1832 te Stavoren)


141. Ulk Sjoerds .

Algemene notities:wordt in de huwelijksakte Uylk(Uilkje) Ninkes genoemd

Ulk trouwde Tjeerd Nenkes op 6 Mrt 1746 te Stavoren.

142. Christiaan Jacobs .

Christiaan trouwde Trijntje Sikkes op 1 Jan 1758 te Stavoren.

Kind uit dit huwelijk:

71        i.  Saakjen Christiaans (geboren in 1767 - overleed op 24 Jul 1821 te Stavoren)


143. Trijntje Sikkes .

Trijntje trouwde Christiaan Jacobs op 1 Jan 1758 te Stavoren.

148. Tones Tonissen .

Tones trouwde

Zijn kinderen waren:

74        i.  Barend Tones Tone(i)ssen (geboren in 1759 - overleed op 16 Jan 1830 te Hindeloopen)

         ii.  Fedde Tones Tone(i)ssen werd geboren in 1765 te Hindeloopen.


154. Arjen Hendriks .

Arjen trouwde Rink Wouters op 4 Sep 1763 te Stavoren.

Kind uit dit huwelijk:

77        i.  Hemkjen(Himkje) Arjens Boom (gedoopt op 1 Nov 1765, geboren te Stavoren - overleed op 5 Nov 1854 te Stavoren)


155. Rink Wouters .

Rink trouwde Arjen Hendriks op 4 Sep 1763 te Stavoren.

156. Wiebe Meyes, zoon van Meije Jentjes en Eelk Hendriks, werd geboren omstreeks 1725 en is overleden in 1789 ongeveer 64 jaar oud.

Algemene notities:In 1786 werd het nu nog bestaande orgel van de Nicolaaskerk te Stavoren gebouwd door de twee (scheeps)timmerlieden Wijbe Meijes en Meije Wijbes.
In 1860 is de oude Sint Nicolaaskerk gesloopt.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Scheepstimmerman te Heeg (1746), verhuisde in 1769 naar Stavoren.

Plaats: Afkomstig van Wolsum

Wiebe trouwde Attje Douwes. Attje werd geboren omstreeks 1725 en is overleden op 20 Aug 1779 te Stavoren???????????? ongeveer 54 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

78        i.  Meye Wiebes de Boer (geboren in 1741 - overleed op 10 Nov 1824 te Stavoren)


157. Attje Douwes werd geboren omstreeks 1725 en is overleden op 20 Aug 1779 te Stavoren???????????? ongeveer 54 jaar oud.

Attje trouwde Wiebe Meyes. Wiebe werd geboren omstreeks 1725 en is overleden in 1789 ongeveer 64 jaar oud.

158. Ynse Tjerks .

Ynse trouwde Jauk Huites.

Kind uit dit huwelijk:

79        i.  Tjidske Ynses (geboren in 1762 - overleed op 11 Nov 1818 te Stavoren)


159. Jauk Huites .

Jauk trouwde Ynse Tjerks.

160. Wijtze Jacobs is overleden na 1775 te Stavoren.

Wijtze trouwde Jolk Jarichs vr 1725.

Kind uit dit huwelijk:

80        i.  Feddrick Wijtzes (geboren op 12 Apr 1725 te Kolderwolde - overleed omstreeks 1790 te Hemelum)


161. Jolk Jarichs .

Jolk trouwde Wijtze Jacobs vr 1725. Wijtze is overleden na 1775 te Stavoren.

164. Willem Sytzes .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boerenarbeider te Koudum

Willem trouwde Aaltje Jans.

Kind uit dit huwelijk:

82        i.  Sytze Willems (geboren omstreeks 1757 - overleed op 24 Feb 1805 te Stavoren)


165. Aaltje Jans .

Aaltje trouwde Willem Sytzes.

166. Roelof Feikes .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider te Stavoren

Roelof trouwde Renskje Tjidses.

Kind uit dit huwelijk:

83        i.  Boukjen Roelofs (geboren omstreeks 1759 - overleed op 19 Dec 1812 te Stavoren)


167. Renskje Tjidses .

Renskje trouwde Roelof Feikes.

168. Jottje .

Jottje trouwde

Zijn kind was:

84        i.  Pieter Jottjes


170. Roelof .

Roelof trouwde

Zijn kind was:

85        i.  Sjoukjen Roelofs


176. Sikke Martens de Boer, zoon van Marten Sickes en Dieuwke Sijmons, werd geboren op 20 Apr 1732 te Nijhuizum en werd gedoopt op 20 Apr 1732 te Nijhuizum.

Sikke trouwde Hiltje Yntes op 27 Nov 1763 te Nijhuizum. Hiltje werd geboren op 6 Sep 1739 te Nijhuizum en werd gedoopt op 16 Jul 1747 te Nijhuizum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  IJttje Sikkes de Boer werd geboren in 1764 te Nijhuizum, werd gedoopt op 20 Mei 1764 te Nijhuizum en is overleden vr 8 Sep 1766 te Nijhuizum.

         ii.  IJttje Sikkes de Boer werd geboren in 1766 te Nijhuizum en werd gedoopt op 20 Okt 1766 te Nijhuizum.

88      iii.  Ynte Sikkes de Boer (geboren in 1772 . gedoopt Arum - overleed op 14 Feb 1830 te Stavoren)

Sikke trouwde vervolgens Antje Lolles op 25 Apr 1762 te Nijhuizum.


177. Hiltje Yntes, dochter van IJnte Scheltes en Ijttje Martens, werd geboren op 6 Sep 1739 te Nijhuizum en werd gedoopt op 16 Jul 1747 te Nijhuizum.

Hiltje trouwde Sikke Martens de Boer op 27 Nov 1763 te Nijhuizum. Sikke werd geboren op 20 Apr 1732 te Nijhuizum en werd gedoopt op 20 Apr 1732 te Nijhuizum.

178. Jottje Dirks Hoekstra, zoon van Durk Jotties en Goeitsche Ykis, werd geboren op 19 Feb 1755 te Nijega H.Oldeferd, werd gedoopt op 26 Feb 1755 en is overleden op 17 Mrt 1825 te Koudum op 70 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer te Koudum

Jottje trouwde Teetske Douwes op 12 Mei 1776 te Nijega H.Oldeferd. Teetske werd geboren op 13 Nov 1754 te Elahuizen en is overleden op 21 Jun 1821 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gooits Jottjes Hoekstra werd geboren in 1774 en is overleden op 15 Dec 1825 te Stavoren op 51 jarige leeftijd.

89       ii.  Antje Jottjes Hoekstra (geboren op 25 Okt 1777 te Nijega H.Oldeferd - overleed op 10 Apr 1850 te Stavoren)


179. Teetske Douwes, dochter van Douwe Harmens en Sjoerdtje Ennis, werd geboren op 13 Nov 1754 te Elahuizen en is overleden op 21 Jun 1821 te Hemelumer Oldeferd op 66 jarige leeftijd.

Teetske trouwde Jottje Dirks Hoekstra op 12 Mei 1776 te Nijega H.Oldeferd. Jottje werd geboren op 19 Feb 1755 te Nijega H.Oldeferd, werd gedoopt op 26 Feb 1755 en is overleden op 17 Mrt 1825 te Koudum op 70 jarige leeftijd.

180. Symen Ruurds Symensma, zoon van Ruurd Symens Symensma en Grietje Herres, werd geboren op 8 Jul 1760 te Balk en is overleden op 10 Jan 1828 te Oudemirdum op 67 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser

Symen trouwde Johanneske Barteles op 19 Jan 1783 te Balk. Johanneske werd geboren omstreeks 1764 te Sondel en is overleden vr 1798.

Kinderen uit dit huwelijk:

90        i.  Ruurd Symens Sijmensma(Visser) (geboren omstreeks 1789 te Balk - overleed op 4 Jan 1851 te Warns)

         ii.  Bartele Symens Symensma werd geboren omstreeks 1789.

Symen trouwde vervolgens Aat Gerrits Mulder op 3 Jun 1798 te Balk, dochter van Gerrit Haringsma en Eelk Gerryts. Aat werd geboren op 20 Jun 1774 te Oudemirdum, werd gedoopt op 26 Jun 1774 te Oudemirdum en is overleden op 5 Feb 1809 te Balk op 34 jarige leeftijd.

Symen trouwde vervolgens Jeltje Jantjens Schotanus op 22 Nov 1810 te Balk, dochter van Jantjen Nolles Schotanus en Aaltje Johannes. Jeltje werd geboren in 1761 te Sondel, werd gedoopt op 18 Jan 1761 te Sondel en is overleden op 3 Aug 1814 te Sondel op 53 jarige leeftijd.


181. Johanneske Barteles werd geboren omstreeks 1764 te Sondel en is overleden vr 1798.

Johanneske trouwde Symen Ruurds Symensma op 19 Jan 1783 te Balk. Symen werd geboren op 8 Jul 1760 te Balk en is overleden op 10 Jan 1828 te Oudemirdum op 67 jarige leeftijd.

182. Heering Wypkes is overleden in Jan 1798 te Molkwerum en werd begraven op 21 Jan 1798 te Molkwerum.

Heering trouwde Bauk Wijbes op 21 Jan 1776. Bauk is overleden in Jan 1794 en werd begraven op 2 Feb 1794 te Molkwerum.

Kinderen uit dit huwelijk:

91        i.  Lijsbert Heerings van Dijk (geboren omstreeks 1781 te Molkwerum - overleed op 17 Sep 1847 te Warns)

         ii.  Jaapje Heerings Stegenga werd geboren op 20 Sep 1788 te Mokwel en is overleden op 28 Nov 1854 te Gaasterland op 66 jarige leeftijd.


183. Bauk Wijbes is overleden in Jan 1794 en werd begraven op 2 Feb 1794 te Molkwerum.

Bauk trouwde Heering Wypkes op 21 Jan 1776. Heering is overleden in Jan 1798 te Molkwerum en werd begraven op 21 Jan 1798 te Molkwerum.

184. Feddrick Wijtzes, zoon van Wijtze Jacobs en Jolk Jarichs, werd geboren op 12 Apr 1725 te Kolderwolde, werd gedoopt op 21 Mei 1725 te Kolderwolde en is overleden omstreeks 1790 te Hemelum ongeveer 65 jaar oud.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

185. Baukjen Willems werd geboren op 13 Nov 1750 te Bakhuizen, werd gedoopt op 15 Nov 1750 te Bakhuizen en is overleden op 26 Sep 1828 te Warns op 77 jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

186. Anne Klazes de Veer werd gedoopt op 7 Mei 1741 te Warns en is overleden op 22 Jul 1814 te Warns op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landbouwer

Anne trouwde Anna Jans op 26 Dec 1775 te Warns. Anna is overleden te Warns.

Kind uit dit huwelijk:

93        i.  Baukje Annes Van de Veer (geboren op 5 Nov 1777 te Warns - overleed op 16 Jun 1848 te Warns)


187. Anna Jans is overleden te Warns.

Anna trouwde Anne Klazes de Veer op 26 Dec 1775 te Warns. Anne werd gedoopt op 7 Mei 1741 te Warns en is overleden op 22 Jul 1814 te Warns op 73 jarige leeftijd.

188. Lolke Aukes Bargsma, zoon van Auke Lolkes en Cathrijne Petrus Keverling, werd geboren in 1754 te Joure, werd gedoopt op 3 Mrt 1754 te Joure en is overleden op 11 Dec 1827 te Haskerland (Joure) op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Kistmaker

Lolke trouwde Pietje Redmers op 23 Mei 1790 te Joure. Pietje werd geboren op 11 Mrt 1764 te Sneek en is overleden op 13 Nov 1817 te Joure op 53 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

94        i.  Redmer Lolkes Bargsma (geboren op 13 Jun 1792 te Joure - overleed op 23 Jan 1861 te Workum)

         ii.  Auke Lolkes Bargsma werd geboren op 15 Okt 1794 te Joure, werd gedoopt op 9 Nov 1794 te Joure en is overleden op 11 Sep 1849 te Haskerland op 54 jarige leeftijd.

        iii.  Cathrina (Catryna) Lolkes Bargsma werd geboren op 18 Aug 1797 te Joure, werd gedoopt op 10 Sep 1797 te Joure en is overleden op 25 Okt 1874 te Haskerland op 77 jarige leeftijd.

         iv.  Hinke Lolkes Bargsma werd geboren op 26 Dec 1800 te Joure, werd gedoopt op 18 Jan 1801 te Joure en is overleden op 29 Sep 1827 te Haskerland op 26 jarige leeftijd.

          v.  Petrus Lolkes Bargsma werd geboren op 17 Jan 1804 te Joure, werd gedoopt op 12 Feb 1804 te Joure en is overleden vr Mrt 1812.

         vi.  Johanna Lolkes Bargsma werd geboren op 22 Dec 1806 te Joure, werd gedoopt op 11 Jan 1807 te Joure en is overleden op 5 Mei 1879 te Haskerland op 72 jarige leeftijd.

Lolke trouwde vervolgens Jitske Jans op 4 Mei 1783 te Joure. Jitske werd geboren omstreeks 1755 te Joure en is overleden vr 23 Mei 1790.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Uilckje Lolkes Bargsma werd geboren op 24 Jan 1785 te Joure en werd gedoopt op 13 Feb 1785 te Joure.


189. Pietje Redmers, dochter van Redmer Johannes en Hinke Joostes, werd geboren op 11 Mrt 1764 te Sneek en is overleden op 13 Nov 1817 te Joure op 53 jarige leeftijd.

Pietje trouwde Lolke Aukes Bargsma op 23 Mei 1790 te Joure. Lolke werd geboren in 1754 te Joure, werd gedoopt op 3 Mrt 1754 te Joure en is overleden op 11 Dec 1827 te Haskerland (Joure) op 73 jarige leeftijd.

190. Johannes Jans Bakker, zoon van Jan Bakker en Onbekend, is overleden op 25 Jul 1826 te Haskerland.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Bakker

Johannes trouwde Oentje Willems de Vries op 23 Dec 1792 te Joure. Oentje werd geboren op 22 Feb 1770 te Joure en werd gedoopt op 11 Mrt 1770 te Joure.

Kinderen uit dit huwelijk:

95        i.  Geeske Johannes Bakker (geboren op 7 Feb 1794 te Joure - overleed op 6 Feb 1816 te Joure)

         ii.  Kerst Johannes Bakker is overleden in 1810.

        iii.  Willem Johannes Bakker werd geboren in 1796.

         iv.  Antje Johannes Bakker werd geboren in 1798 en is overleden op 7 Jun 1813 te Haskerland op 15 jarige leeftijd.

          v.  Oentje Johannes Bakker werd geboren in 1801 en is overleden op 16 Feb 1828 te Haskerland op 27 jarige leeftijd.


191. Oentje Willems de Vries, dochter van Willem Pyters en Antje Fookles, werd geboren op 22 Feb 1770 te Joure en werd gedoopt op 11 Mrt 1770 te Joure.

Oentje trouwde Johannes Jans Bakker op 23 Dec 1792 te Joure. Johannes is overleden op 25 Jul 1826 te Haskerland.

192. Jantjen Nolles Schotanus, zoon van Nolle Anskes Schotanus en Geertje Johannes, werd geboren in 1725 te Sloten, werd gedoopt op 19 Aug 1725 en is overleden na 6 Jan 1799 te Sondel.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schoolmeester,omroeper in Sloten en dorpsrechter in Sondel

Jantjen trouwde Aaltje Johannes op 27 Okt 1748 te Sloten.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Kind Jantjens Schotanus is overleden op 11 Apr 1752 te Sloten.

         ii.  Geertie Jantjens Schotanus werd geboren in 1753 te Sondel en werd gedoopt op 14 Okt 1753 te Sondel.

        iii.  Jan Jantjens Schotanus werd geboren in 1756 te Sondel en werd gedoopt op 28 Jul 1756 te Sondel.

         iv.  Nolle Jantjens Schotanus werd geboren in 1759 te Sondel en werd gedoopt op 16 Apr 1759 te Sondel.

          v.  Jeltje Jantjens Schotanus werd geboren in 1761 te Sondel, werd gedoopt op 18 Jan 1761 te Sondel en is overleden op 3 Aug 1814 te Sondel op 53 jarige leeftijd.

         vi.  Nolle Jantjens Schotanus werd geboren in 1764 en werd gedoopt op 23 Sep 1764 te Sondel.

96      vii.  Frederik Johannes Jantjens Schotanus (geboren in 1767 te Sondel - overleed op 24 Dec 1842 te Nijemirdum)


193. Aaltje Johannes, dochter van Onbekend en Onbekend.

Aaltje trouwde Jantjen Nolles Schotanus op 27 Okt 1748 te Sloten. Jantjen werd geboren in 1725 te Sloten, werd gedoopt op 19 Aug 1725 en is overleden na 6 Jan 1799 te Sondel.

194. Hendrik Hepkes Lunenborg, zoon van Hepke Hendriks en Corneliske (Grietje) Johannes, werd geboren in 1743 te Sondel en is overleden op 26 Jan 1812 te Nijemirdum op 69 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landbouwer

Hendrik trouwde Vrouwkje Scholtes op 17 Mrt 1765 te Sondel. Vrouwkje werd gedoopt op 2 Aug 1740 en is overleden vr 1811.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Korneliske Hendriks Luinenburg werd geboren in 1764, werd gedoopt op 15 Mrt 1767 te Sondel en is overleden op 2 Jul 1826 te De Wouden op 62 jarige leeftijd.

         ii.  Antje Hendriks Luinenburg werd geboren in 1769 te Hooibergen en werd gedoopt op 22 Jan 1769 te Oudemirdum.

        iii.  Scholte Hendriks Luinenburg werd geboren in 1770 te Hooibergen, werd gedoopt op 8 Jul 1770 te Oudemirdum en is overleden op 14 Jul 1829 te Gaasterland op 59 jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Hendriks Luinenburg werd geboren op 26 Okt 1772 te Nijemirdum en werd gedoopt op 22 Nov 1772 te Oudemirdum.

97        v.  Hylkjen Hendriks Luinenburg(Er) (geboren op 23 Mrt 1775 te Nijemirdum - overleed op 30 Mrt 1865 te Hemelum)

         vi.  Hepke Hendriks Luinenburg werd geboren op 11 Mrt 1777 te Nijemirdum, werd gedoopt op 31 Mrt 1777 te Oudemirdum en is overleden op 15 Jul 1827 te Gaasterland op 50 jarige leeftijd.

        vii.  Siementie Hendriks Luinenburg werd geboren op 14 Feb 1779 te Nijemirdum, werd gedoopt op 21 Feb 1779 te Oudemirdum en is overleden op 9 Jun 1839 te Gaasterland op 60 jarige leeftijd.

       viii.  Jan Hendriks Luinenburg werd geboren op 29 Nov 1786, werd gedoopt op 17 Dec 1786 te Sondel en is overleden op 7 Jul 1816 te Gaasterland op 29 jarige leeftijd.


195. Vrouwkje Scholtes, dochter van Scholte Gerlofs en Antje Wiegers, werd gedoopt op 2 Aug 1740 en is overleden vr 1811.

Vrouwkje trouwde Hendrik Hepkes Lunenborg op 17 Mrt 1765 te Sondel. Hendrik werd geboren in 1743 te Sondel en is overleden op 26 Jan 1812 te Nijemirdum op 69 jarige leeftijd.

200. Gijsberts Hendriks Roskam, zoon van Hendrik Hendriks Roscamp en Hinkje Jans, werd geboren in 1741 te Harich, werd gedoopt op 30 Sep 1742 te Harich en is overleden op 23 Apr 1818 te Sondel op 77 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Landbouwer

Gijsberts trouwde Aaltje Johannes de Kast op 24 Mei 1767 te Harich. Aaltje werd geboren in 1747, werd gedoopt op 6 Apr 1747 te Harich en is overleden op 8 Jul 1824 te Sondel op 77 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrik Gijsberts Roskam werd geboren in 1768 te Nijemirdum en is overleden op 4 Jun 1837 te Gaasterland op 69 jarige leeftijd.

         ii.  Johannes Gijsberts Roskam werd geboren in 1770 te Joure en is overleden op 14 Apr 1819 te Joure op 49 jarige leeftijd.

        iii.  Sijbren Gijsberts Roskam werd geboren in 1772 te Harich en is overleden op 12 Feb 1824 te Gaasterland op 52 jarige leeftijd.

100      iv.  Hans Gijsberts Roskam (geboren in 1773 - overleed op 11 Apr 1814 te Gaasterland)

          v.  Jantien Gijsberts Roskam werd geboren in 1775 te Sondel.

         vi.  Hinkien Gijsberts Roskam werd geboren in 1777 te Heidenschap.

        vii.  Jan Gijsberts Roskam werd geboren in 1778 te Sondel en is overleden vr 1811.

       viii.  Harmen Gijsberts Roskam werd geboren in 1782 te Sondel en is overleden in 1784 op 2 jarige leeftijd.

         ix.  Harmke Gijsberts Roskam werd geboren op 29 Mrt 1786 te Sondel en is overleden op 30 Apr 1818 te Sondel op 32 jarige leeftijd.

          x.  Bonte Gijsberts Roskam werd geboren in 1788 en is overleden op 24 Mrt 1839 te Gaasterland op 51 jarige leeftijd.

         xi.  Sipkien Gijsberts Roskam werd geboren in 1792 te Sondel en is overleden op 14 Mei 1864 te Gaasterland op 72 jarige leeftijd.


201. Aaltje Johannes de Kast, dochter van Johannes Nannes en Jantje Jans, werd geboren in 1747, werd gedoopt op 6 Apr 1747 te Harich en is overleden op 8 Jul 1824 te Sondel op 77 jarige leeftijd.

Aaltje trouwde Gijsberts Hendriks Roskam op 24 Mei 1767 te Harich. Gijsberts werd geboren in 1741 te Harich, werd gedoopt op 30 Sep 1742 te Harich en is overleden op 23 Apr 1818 te Sondel op 77 jarige leeftijd.

202. Pieter Wabes .

Algemene notities:Wonende te Wyckel

Pieter trouwde Tjitske Jacobs op 1 Dec 1776 te Wyckel.

Kind uit dit huwelijk:

101       i.  Pietertje Pieters Postma (geboren in 1782 te Wijckel - overleed op 23 Mrt 1869 te Gaasterland)


203. Tjitske Jacobs .

Algemene notities:Wonende te Wyckel

Tjitske trouwde Pieter Wabes op 1 Dec 1776 te Wyckel.

208. Geert Jans .

Geert trouwde Tietje Piers op 5 Nov 1730.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Geerts werd gedoopt op 8 Jul 1731 te Gaastmeer en is overleden op 7 Feb 1781 op 49 jarige leeftijd.

         ii.  Jan Geerts werd gedoopt op 21 Sep 1732 te Gaastmeer.

        iii.  Tjepke Geerts werd gedoopt op 10 Jan 1734 te Gaastmeer.

104      iv.  Klaas Geerts (gedoopt op 16 Okt 1735 gedoopt te Gaastmeer)

          v.  Klaske Geerts werd gedoopt op 3 Jun 1741 te Gaastmeer en is overleden op 10 Feb 1779 op 37 jarige leeftijd.


209. Tietje Piers .

Tietje trouwde Geert Jans op 5 Nov 1730.

210. Hantje Haitses is overleden omstreeks 1752 te Gaastmeer.

Hantje trouwde Maaike Jans op 18 Sep 1735 te Gaastmeer. Maaike werd gedoopt op 10 Jun 1709 te Woudsend.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Haitse Hantjes werd gedoopt op 10 Jun 1736 te Gaastmeer.

105      ii.  Geertje Hantjes (gedoopt op 24 Nov 1737 gedoopt te Sandfirden)

        iii.  Haitje Hantjes werd geboren op 27 Dec 1739 te Gaastmeer en is overleden op 4 Mrt 1781 te Balk op 41 jarige leeftijd.

         iv.  Jan Hantjes werd geboren op 13 Mei 1742 te Gaastmeer en werd gedoopt op 13 Mei 1742 te Gaastmeer.

          v.  Tjeerd Hantjes werd geboren op 24 Dec 1744 te Gaastmeer, werd gedoopt op 25 Dec 1744 te Gaastmeer en is overleden op 5 Nov 1777 op 32 jarige leeftijd.

         vi.  Akke Hantjes werd geboren op 9 Aug 1747 te Gaastmeer en werd gedoopt op 13 Aug 1747 te Gaastmeer.

        vii.  Johan Hantjes werd geboren op 4 Nov 1749 te Gaastmeer en werd gedoopt op 23 Nov 1749 te Gaastmeer.

       viii.  Hantje Haitses werd geboren op 26 Nov 1752 te Gaastmeer en werd gedoopt op 10 Dec 1752 te Gaastmeer.


211. Maaike Jans, dochter van Jan Clazes en Frouck Johannes, werd gedoopt op 10 Jun 1709 te Woudsend.

Maaike trouwde Hantje Haitses op 18 Sep 1735 te Gaastmeer. Hantje is overleden omstreeks 1752 te Gaastmeer.

Maaike trouwde vervolgens Wiebe Douwes na 1752.


216. Lieuwe Seckles .

Lieuwe trouwde Foekje Feddes.

Kind uit dit huwelijk:

108       i.  Sjoerd Lieuwes van der Veen (geboren in 1774 te Koudum - overleed op 6 Aug 1814 te Hemelumer Oldeferd)


217. Foekje Feddes .

Foekje trouwde Lieuwe Seckles.

224. Heine Bouma .

Heine trouwde

Zijn kind was:

112       i.  Sytze Heines Bouma (geboren in 1772 - overleed op 28 Okt 1830 te Opsterland)


226. Anne .

Anne trouwde

Zijn kind was:

113       i.  Antje Annes


236. Beene Jans Krikke, zoon van Jan Beenen Krikke en Roelofje Jans Caper, werd geboren omstreeks 1697 en is overleden vr 15 Jan 1786.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser.

Beene trouwde Grietjen Luiten Haxe op 29 Nov 1751.

Kind uit dit huwelijk:

118       i.  Luite Beenen Krikke (geboren op 25 Apr 1757 te Dwarsgracht (Giethoorn) - overleed op 9 Mei 1828 te Luinjeberd)

Beene trouwde vervolgens Jacobje Jacobs Eeker op 24 Apr 1725. Jacobje werd geboren omstreeks 9 Nov 1704 te Blokzijl.


237. Grietjen Luiten Haxe .

Grietjen trouwde Beene Jans Krikke op 29 Nov 1751. Beene werd geboren omstreeks 1697 en is overleden vr 15 Jan 1786.

238. Jacob Alberts Luiken, zoon van Albert Jacobs Kloot en Jantje Wiegers, werd geboren te Giethoorn en is overleden te Giethoorn.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Veenarbeider, achternaam ook Luik, Luk, Kloo of Kloot

Jacob trouwde Grietje Tijmens Mink op 7 Apr 1748 te Giethoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

119       i.  Hendrikje Jacobs Cloo (geboren op 12 Okt 1761 te Dwarsgracht (Giethoorn) - overleed op 6 Aug 1830 te Oudehaske)

         ii.  Tymen Jacobs Luiken werd geboren in 1749 te Giethoorn en is overleden op 14 Jun 1831 te Oudehaske op 82 jarige leeftijd.


239. Grietje Tijmens Mink .

Grietje trouwde Jacob Alberts Luiken op 7 Apr 1748 te Giethoorn. Jacob werd geboren te Giethoorn en is overleden te Giethoorn.

240. Jan Hendriks werd geboren in 1735 en is overleden in 1806 op 71 jarige leeftijd.

Jan trouwde Geesjen Alberts op 15 Mei 1757 te Oosterwolde. Geesjen werd geboren in 1738 te Tronde(Onder Elsloo) en is overleden in 1806 op 68 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

120       i.  Hendrik Jans (geboren in 1765 - overleed op 5 Okt 1808 te Oranjewoud)


241. Geesjen Alberts, dochter van Albert Jans en Jantien Klazes, werd geboren in 1738 te Tronde(Onder Elsloo) en is overleden in 1806 op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Doop: 17 Aug 1738, Elsloo.

Geesjen trouwde Jan Hendriks op 15 Mei 1757 te Oosterwolde. Jan werd geboren in 1735 en is overleden in 1806 op 71 jarige leeftijd.

242. Wybe Yntses, zoon van Yntse Wybes en Antje Jans, werd geboren in 1720 te Nieuwehorne en is overleden tussen Jun 1790 en 1791 op 70 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Bijker

Wybe trouwde Ymkjen Jans op 9 Sep 1753 te Katlijk. Ymkjen werd geboren in 1728 te Oranjewoud en is overleden tussen 1768 en 1769 te Oranjewoud op 40 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

121       i.  Antje Wybes (geboren op 8 Mei 1766 te Oudeschoot - overleed op 7 Sep 1806 te Oranjewoud)


243. Ymkjen Jans, dochter van Jan Hendriks en Antien Jans, werd geboren in 1728 te Oranjewoud en is overleden tussen 1768 en 1769 te Oranjewoud op 40 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Doop: 24 Sep 1728, Oudeschoot.

Ymkjen trouwde Wybe Yntses op 9 Sep 1753 te Katlijk. Wybe werd geboren in 1720 te Nieuwehorne en is overleden tussen Jun 1790 en 1791 op 70 jarige leeftijd.

244. Feitse Saakes, zoon van Saake Feitzes en Jebbigjen Everts, werd geboren op 27 Aug 1726 te Katlijk, werd gedoopt op 27 Aug 1726 te Katlijk en is overleden op 27 Aug 1781 te Nieuwehorne op 55 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Feitse trouwde Antje Jans op 23 Jan 1751 te Katlijk. Antje werd geboren op 1 Mrt 1731 te Hoornsterzwaag en werd gedoopt op 4 Mrt 1731 te Nieuwhorne.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Akke Feitses

         ii.  Tetje Feitses werd geboren op 14 Mei 1752 te Katlijk en werd gedoopt op 14 Mei 1752 te Katlijk.

        iii.  Tetje Feitses Tolsma werd gedoopt op 17 Aug 1755 te Nieuwehorne.

         iv.  Aaltje Feitses Talsma werd gedoopt op 19 Mrt 1758 te Katlijk.

          v.  Sake Feitses Talsma werd geboren op 22 Feb 1761 te Katlijk en werd gedoopt op 22 Feb 1761 te Katlijk.

122      vi.  Retze Feitses Talsma (geboren in 1765 . gedoopt Katlijk - overleed op 26 Aug 1828 te Katlijk)

        vii.  Jebbigje (Gepke) Feitses werd geboren op 23 Jul 1769 te Katlijk en werd gedoopt op 23 Jul 1769 te Katlijk.


245. Antje Jans, dochter van Jan Andries en Aaltien (Akke) Hanses, werd geboren op 1 Mrt 1731 te Hoornsterzwaag en werd gedoopt op 4 Mrt 1731 te Nieuwhorne.

Antje trouwde Feitse Saakes op 23 Jan 1751 te Katlijk. Feitse werd geboren op 27 Aug 1726 te Katlijk, werd gedoopt op 27 Aug 1726 te Katlijk en is overleden op 27 Aug 1781 te Nieuwehorne op 55 jarige leeftijd.

246. Barteld Franses, zoon van Frans Bartelds en Uilkjen Pieters, werd geboren in 1730.

Barteld trouwde Geeske Jans. Geeske werd geboren in 1730.

Kind uit dit huwelijk:

123       i.  Trijntje Bartelds Steltinga (geboren in 1772 te Rottum - overleed op 19 Jun 1849 te Mildam)


247. Geeske Jans werd geboren in 1730.

Geeske trouwde Barteld Franses. Barteld werd geboren in 1730.
Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende
264. Jelte Pieters werd geboren in 1706 te Nijland.

Jelte trouwde

Zijn kinderen waren:

132       i.  Pieter Jeltes Jeltema (geboren op 13 Aug 1741 te Heeg - overleed op 5 Aug 1826 te Heeg)

         ii.  Sioukie Jeltes werd geboren op 17 Nov 1743.

        iii.  Pijtie Pieters werd geboren op 24 Apr 1746.


268. Hilbrant Sikkes .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Horlogemaker

Hilbrant trouwde Sijke Teekes.

Kinderen uit dit huwelijk:

134       i.  Siebren Hilbrands Ferwerda (overleed omstreeks 1780)

         ii.  Sikke Hilbrands Ferwerda

        iii.  Lodewijk Hilbrands Ferwerda


269. Sijke Teekes .

Sijke trouwde Hilbrant Sikkes.

312. Meije Jentjes is overleden vr 9 Mei 1723.

Meije trouwde Eelk Hendriks op 14 Aug 1712 te Heeg. Eelk werd gedoopt op 12 Jan 1690 te Heeg.

Kind uit dit huwelijk:

156       i.  Wiebe Meyes (geboren omstreeks 1725 - overleed in 1789)


313. Eelk Hendriks, dochter van Hendrick Auckes en Bauck Lolckes, werd gedoopt op 12 Jan 1690 te Heeg.

Eelk trouwde Meije Jentjes op 14 Aug 1712 te Heeg. Meije is overleden vr 9 Mei 1723.

Eelk trouwde vervolgens Wijbe (of Wijtze) Martens op 9 Mei 1723 te Heeg.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman te Heeg


352. Marten Sickes, zoon van Sicke Onbekend en Onbekend, werd geboren omstreeks 1697 te Gaastmeer.

Marten trouwde Dieuwke Sijmons op 19 Jul 1722 te Gaastmeer. Dieuwke werd geboren te Gaastmeer.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijmen Martens de Boer werd geboren in 1725 te Nijhuizum.

         ii.  Dieuwke Martens de Boer werd geboren op 9 Jul 1730 te Nijhuizum.

176     iii.  Sikke Martens de Boer (geboren op 20 Apr 1732 te Nijhuizum)

         iv.  Antje Martens de Boer werd geboren op 10 Mrt 1734 te Nijhuizum.

          v.  Paulus Martens de Boer werd geboren op 3 Jun 1736 te Nijhuizum en is overleden op 3 Mei 1826 te Workum op 89 jarige leeftijd.

         vi.  Tijs Martens de Boer werd geboren op 7 Dec 1738 te Nijhuizum.

        vii.  Sieurtje Martens de Boer werd geboren in 1741 te Nijhuizum en werd gedoopt op 3 Jun 1741 te Nijhuizum.

       viii.  Dieuwke Martens de Boer werd geboren in 1743 te Nijhuizum en werd gedoopt op 22 Sep 1743 te Nijhuizum.

         ix.  Hebel Martens de Boer werd geboren op 23 Feb 1746 te Nijhuizum.


353. Dieuwke Sijmons werd geboren te Gaastmeer.

Dieuwke trouwde Marten Sickes op 19 Jul 1722 te Gaastmeer. Marten werd geboren omstreeks 1697 te Gaastmeer.

354. IJnte Scheltes, zoon van Schelte Onbekend en Onbekend, werd geboren omstreeks 1709 te Nijhuizum.

IJnte trouwde Ijttje Martens op 2 Nov 1738 te Workum. Ijttje werd geboren omstreeks 1714 te Nijhuizum.

Kind uit dit huwelijk:

177       i.  Hiltje Yntes (geboren op 6 Sep 1739 te Nijhuizum)


355. Ijttje Martens, dochter van Marten Onbekend en Onbekend, werd geboren omstreeks 1714 te Nijhuizum.

Ijttje trouwde IJnte Scheltes op 2 Nov 1738 te Workum. IJnte werd geboren omstreeks 1709 te Nijhuizum.

356. Durk Jotties, zoon van Jottie Peekes en Jets Dyrks, werd geboren op 26 Mrt 1713 te Oudega en is overleden op 6 Feb 1786 te Nijega H.Oldeferd op 72 jarige leeftijd.

Durk trouwde Goeitsche Ykis op 19 Apr 1744 te Nijega H.Oldeferd. Goeitsche werd geboren in 1709 en is overleden op 18 Apr 1771 te Nijega H.Oldeferd op 62 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

178       i.  Jottje Dirks Hoekstra (geboren op 19 Feb 1755 te Nijega H.Oldeferd - overleed op 17 Mrt 1825 te Koudum)


357. Goeitsche Ykis, dochter van Yke Tjidses en Akke Sybolts, werd geboren in 1709 en is overleden op 18 Apr 1771 te Nijega H.Oldeferd op 62 jarige leeftijd.

Goeitsche trouwde Durk Jotties op 19 Apr 1744 te Nijega H.Oldeferd. Durk werd geboren op 26 Mrt 1713 te Oudega en is overleden op 6 Feb 1786 te Nijega H.Oldeferd op 72 jarige leeftijd.

358. Douwe Harmens, zoon van Harmen Onbekend en Onbekend, werd geboren omstreeks 1724 te Elahuizen en is overleden op 22 Dec 1783 te Elahuizen ongeveer 59 jaar oud.

Douwe trouwde Sjoerdtje Ennis omstreeks 1753 te Elahuizen. Sjoerdtje werd geboren omstreeks 1728 te Elahuizen.

Kind uit dit huwelijk:

179       i.  Teetske Douwes (geboren op 13 Nov 1754 te Elahuizen - overleed op 21 Jun 1821 te Hemelumer Oldeferd)


359. Sjoerdtje Ennis, dochter van Ennis Onbekend en Onbekend, werd geboren omstreeks 1728 te Elahuizen.

Sjoerdtje trouwde Douwe Harmens omstreeks 1753 te Elahuizen. Douwe werd geboren omstreeks 1724 te Elahuizen en is overleden op 22 Dec 1783 te Elahuizen ongeveer 59 jaar oud.

Sjoerdtje trouwde vervolgens Evert Jelles op 28 Mei 1786 te Nijega H.Oldeferd. Evert is overleden op 1 Jul 1789 te Elahuizen.


360. Ruurd Symens Symensma, zoon van Symen Barteles en Akke Ruurds, werd geboren op 2 Apr 1735 te Sneek en is overleden op 10 Dec 1819 te Balk op 84 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: visser

Ruurd trouwde Grietje Herres op 8 Dec 1754 te Sneek. Grietje werd geboren omstreeks 1739 te Balk en is overleden op 25 Jun 1806 te Balk ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

180       i.  Symen Ruurds Symensma (geboren op 8 Jul 1760 te Balk - overleed op 10 Jan 1828 te Oudemirdum)

         ii.  Sybrig Ruurds Symensma werd geboren op 16 Aug 1763 te Harich en is overleden op 27 Jan 1825 te Balk op 61 jarige leeftijd.

        iii.  Romke Ruurds Symensma werd geboren op 14 Okt 1765 te Mirns en is overleden op 22 Apr 1825 te Balk op 59 jarige leeftijd.

         iv.  Antie Ruurds Symensma werd geboren omstreeks 1768, werd gedoopt op 16 Aug 1789 te Balk en is overleden op 4 Mrt 1816 te Balk ongeveer 48 jaar oud.

          v.  Jacob Ruurds Symensma werd geboren omstreeks 1771 te Balk en is overleden op 1 Dec 1845 te Harich ongeveer 74 jaar oud.

         vi.  Itskien Ruurds Symensma werd geboren omstreeks 1773 te Harich en is overleden op 28 Apr 1850 te Balk ongeveer 77 jaar oud.

        vii.  Dudtie Ruurds Symensma werd geboren omstreeks 1776 te Balk of Harich en is overleden op 21 Jul 1838 te Balk ongeveer 62 jaar oud.


361. Grietje Herres werd geboren omstreeks 1739 te Balk en is overleden op 25 Jun 1806 te Balk ongeveer 67 jaar oud.

Grietje trouwde Ruurd Symens Symensma op 8 Dec 1754 te Sneek. Ruurd werd geboren op 2 Apr 1735 te Sneek en is overleden op 10 Dec 1819 te Balk op 84 jarige leeftijd.

376. Auke Lolkes, zoon van Lolke Hotses en Aukje Aukes, werd gedoopt op 29 Okt 1712 te Joure.

Auke trouwde Cathrijne Petrus Keverling op 3 Feb 1732 te Joure. Cathrijne werd gedoopt op 30 Nov 1710 te Joure.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Afke Aukes Lolkes werd geboren op 14 Nov 1732 te Joure en werd gedoopt op 24 Nov 1732 te Joure.

         ii.  Afke Aukes Lolkes werd geboren op 28 Feb 1734 te Joure.

        iii.  Petrus Aukes Lolkes werd geboren in 1736 te Joure, werd gedoopt op 18 Mrt 1736 te Joure en is overleden na 1771 te Joure.

         iv.  Anke Aukes Lolkes werd geboren op 23 Nov 1738 te Joure.

          v.  Lolke Aukes Lolkes werd geboren op 5 Aug 1743 te Joure.

         vi.  Lolke Aukes Lolkes werd geboren op 25 Sep 1746 te Joure.

        vii.  Trijntje Aukes Lolkes werd geboren op 15 Feb 1750 te Joure.

188    viii.  Lolke Aukes Bargsma (geboren in 1754 te Joure - overleed op 11 Dec 1827 te Haskerland (Joure))


377. Cathrijne Petrus Keverling, dochter van Petrus Jacobus Keverling en Anke Hanses, werd gedoopt op 30 Nov 1710 te Joure.

Cathrijne trouwde Auke Lolkes op 3 Feb 1732 te Joure. Auke werd gedoopt op 29 Okt 1712 te Joure.

378. Redmer Johannes, zoon van Johannes Sytzes en Pietje Redmer, werd gedoopt op 16 Nov 1738 te Nijehaske.

Redmer trouwde Hinke Joostes op 7 Jun 1761 te Joure. Hinke werd gedoopt op 10 Dec 1734 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

189       i.  Pietje Redmers (geboren op 11 Mrt 1764 te Sneek - overleed op 13 Nov 1817 te Joure)


379. Hinke Joostes, dochter van Joost Jans en Acke Sydzes, werd gedoopt op 10 Dec 1734 te Joure.

Hinke trouwde Redmer Johannes op 7 Jun 1761 te Joure. Redmer werd gedoopt op 16 Nov 1738 te Nijehaske.

380. Jan Bakker .

Jan trouwde Onbekend.

Kind uit dit huwelijk:

190       i.  Johannes Jans Bakker (overleed op 25 Jul 1826 te Haskerland)


381. Onbekend .

Onbekend trouwde Jan Bakker.

382. Willem Pyters, zoon van Pyter Aukes en Wimke Willems, werd gedoopt op 6 Mei 1742 te Joure.

Willem trouwde Antje Fookles op 11 Feb 1748 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

191       i.  Oentje Willems de Vries (geboren op 22 Feb 1770 te Joure)


383. Antje Fookles, dochter van Fookle Eeuwes en Hiske Sickes.

Antje trouwde Willem Pyters op 11 Feb 1748 te Joure. Willem werd gedoopt op 6 Mei 1742 te Joure.

384. Nolle Anskes Schotanus, zoon van Anske Heeres Schotanus en Janneke Quintus, werd geboren in 1684 te Sloten, werd gedoopt op 7 Sep 1684 te Sloten en is overleden op 20 Aug 1747 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Trommelslager en Doodgraver

Nolle trouwde Geertje Johannes op 11 Jan 1711 te Sloten. Geertje werd geboren in 1686 te Sloten, werd gedoopt op 18 Aug 1686 te Sloten en is overleden op 10 Sep 1747 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anske Nolles Schotanus werd geboren in 1711 te Sloten en werd gedoopt op 16 Dec 1711 te Sloten.

         ii.  Heere Nolles Schotanus werd geboren in 1714 te Sloten, werd gedoopt op 25 Feb 1714 te Sloten en is overleden op 29 Apr 1775 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

        iii.  Johannes Nolles Schotanus werd geboren in 1716 te Sloten, werd gedoopt op 27 Sep 1716 te Sloten en is overleden op 9 Feb 1769 te Sloten op 53 jarige leeftijd.

         iv.  Geertje Nolles Schotanus werd geboren in 1718 te Sloten, werd gedoopt op 15 Mrt 1718 te Sloten en is overleden op 20 Nov 1718 te Sloten.

          v.  Janneke Nolles Schotanus werd geboren in 1719 te Sloten, werd gedoopt op 1 Okt 1719 te Sloten en is overleden op 16 Okt 1719 te Sloten.

         vi.  Poppe Nolles Schotanus werd geboren in 1721 te Sloten, werd gedoopt op 20 Nov 1721 te Sloten en is overleden op 5 Jan 1731 te Sloten op 10 jarige leeftijd.

192     vii.  Jantjen Nolles Schotanus (geboren in 1725 te Sloten - overleed na 6 Jan 1799 te Sondel)

       viii.  Janneke Nolles Schotanus werd geboren in 1727 te Sloten, werd gedoopt op 5 Okt 1727 te Sloten en is overleden op 10 Apr 1775 te Sloten op 48 jarige leeftijd.

         ix.  Syberig Nolles Schotanus werd geboren in 1728 te Sloten, werd gedoopt op 19 Dec 1728 te Sloten en is overleden op 12 Apr 1748 te Sloten op 20 jarige leeftijd.


385. Geertje Johannes, dochter van Johannes Johannes Wijngaard en Geertje Claes, werd geboren in 1686 te Sloten, werd gedoopt op 18 Aug 1686 te Sloten en is overleden op 10 Sep 1747 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

Geertje trouwde Nolle Anskes Schotanus op 11 Jan 1711 te Sloten. Nolle werd geboren in 1684 te Sloten, werd gedoopt op 7 Sep 1684 te Sloten en is overleden op 20 Aug 1747 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

388. Hepke Hendriks, zoon van Hendrik Hanses Lunenburger en Grietje Harmens, werd gedoopt op 7 Mei 1719 te Sondel en werd begraven vr 1783.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer

Hepke trouwde Corneliske (Grietje) Johannes.

Kinderen uit dit huwelijk:

194       i.  Hendrik Hepkes Lunenborg (geboren in 1743 te Sondel - overleed op 26 Jan 1812 te Nijemirdum)

         ii.  Johannes Hepkes Lunenburg werd geboren op 23 Okt 1746 te Harich en is overleden te Harich.

        iii.  Hisse Hepkes Lunenburg werd gedoopt op 26 Apr 1750 te Sondel.


389. Corneliske (Grietje) Johannes .

Corneliske trouwde Hepke Hendriks. Hepke werd gedoopt op 7 Mei 1719 te Sondel en werd begraven vr 1783.

390. Scholte Gerlofs, zoon van Gerlof Bokkes en Frou(c)k Scholtes, werd gedoopt op 22 Jan 1699 te Koudum en is overleden omstreeks 1747 te Sondel ? ongeveer 48 jaar oud.

Scholte trouwde Antje Wiegers op 18 Feb 1731 te Hemelum. Antje werd gedoopt op 2 Okt 1707 te Hemelum en is overleden na 1749.

Kinderen uit dit huwelijk:

195       i.  Vrouwkje Scholtes (gedoopt op 2 Aug 1740 - overleed vr 1811)

         ii.  Gellof Scholtes Sytsma werd gedoopt op 18 Aug 1737 te Sondel en is overleden op 28 Aug 1813 te Nijemirdum op 76 jarige leeftijd.

        iii.  Wyger Scholtes Sytsma (Sytzema) werd geboren op 16 Feb 1745 te Sondel, werd gedoopt op 28 Feb 1745 te Sondel en is overleden op 16 Mrt 1827 te Oudemirdum op 82 jarige leeftijd.

         iv.  Scholtie Scholtes werd gedoopt op 11 Jun 1747 te Sondel en is overleden te Hemelum.


391. Antje Wiegers, dochter van Wieger Wigers en Onbekend, werd gedoopt op 2 Okt 1707 te Hemelum en is overleden na 1749.

Antje trouwde Scholte Gerlofs op 18 Feb 1731 te Hemelum. Scholte werd gedoopt op 22 Jan 1699 te Koudum en is overleden omstreeks 1747 te Sondel ? ongeveer 48 jaar oud.

400. Hendrik Hendriks Roscamp, zoon van Hendrik Jans Roskam en Gijsbertjen Aalten.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Bijnaam: Hendrik Hendriks Sprinkhaan

Beroep: Boer

Hendrik trouwde Hinkje Jans op 12 Jun 1740 te Harich.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hans Hendriks Roskam

         ii.  Getjen Hendriks Roskam

        iii.  Johanniske Hendriks Roskam

         iv.  Sibbele Hendriks Roskam

          v.  Sipkjen Hendriks Roskam

         vi.  Grietje Hendriks Roskam

        vii.  Hendrik Hendriks Roskam werd geboren in 1740 en is overleden op 23 Feb 1814 op 74 jarige leeftijd.

200    viii.  Gijsberts Hendriks Roskam (geboren in 1741 te Harich - overleed op 23 Apr 1818 te Sondel)

         ix.  Johanna Hendriks Roskam werd geboren in 1743 te Harich en is overleden op 23 Mei 1825 op 82 jarige leeftijd.

          x.  Harmke Hendriks Roskam werd geboren in 1759 en is overleden op 17 Feb 1822 te Gaasterland op 63 jarige leeftijd.


401. Hinkje Jans .

Hinkje trouwde Hendrik Hendriks Roscamp op 12 Jun 1740 te Harich.

402. Johannes Nannes .

Johannes trouwde Jantje Jans.

Kind uit dit huwelijk:

201       i.  Aaltje Johannes de Kast (geboren in 1747 . gedoopt Harich - overleed op 8 Jul 1824 te Sondel)


403. Jantje Jans .

Jantje trouwde Johannes Nannes.

422. Jan Clazes .

Jan trouwde Frouck Johannes op 8 Nov 1695 te Woudsend.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johannes Jans werd gedoopt op 20 Okt 1695 te Woudsend.

         ii.  Trijntje Jans werd gedoopt op 17 Okt 1697 te Woudsend.

        iii.  Antje Jans werd gedoopt op 11 Feb 1700 te Woudsend.

         iv.  Gerben Jans werd gedoopt op 22 Okt 1702 te Woudsend.

          v.  Claes Jans werd gedoopt op 14 Okt 1703 te Woudsend en is overleden vr 25 Apr 1706 te Woudsend.

         vi.  Meike Jans werd gedoopt op 2 Nov 1704 te Woudsend en is overleden vr 6 Mei 1708 te Woudsend.

        vii.  Claes Jans werd gedoopt op 25 Apr 1706 te Woudsend.

       viii.  Aeltje Jans werd gedoopt op 15 Aug 1706 te Woudsend en is overleden vr 2 Feb 1709 te Woudsend.

         ix.  Gosse Jans werd gedoopt op 15 Aug 1706 te Woudsend en is overleden vr 2 Apr 1714 te Woudsend.

          x.  Meike Jans werd gedoopt op 6 Mei 1708 te Woudsend.

         xi.  Aeltje Jans werd gedoopt op 2 Jan 1709 te Woudsend.

211     xii.  Maaike Jans (gedoopt op 10 Jun 1709 gedoopt te Woudsend)

       xiii.  Willem Jans werd gedoopt op 26 Okt 1710 te Woudsend.

        xiv.  Trijntje Jans werd gedoopt op 11 Dec 1712 te Woudsend.

         xv.  Gosse Jans werd gedoopt op 2 Apr 1714 te Woudsend.


423. Frouck Johannes .

Frouck trouwde Jan Clazes op 8 Nov 1695 te Woudsend.

472. Jan Beenen Krikke, zoon van Beene Hendriks Krikke en Onbekend.

Jan trouwde Roelofje Jans Caper.

Kind uit dit huwelijk:

236       i.  Beene Jans Krikke (geboren omstreeks 1697 - overleed vr 15 Jan 1786)


473. Roelofje Jans Caper .

Roelofje trouwde Jan Beenen Krikke.

476. Albert Jacobs Kloot .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Alt. Name: Kloo of Cloo

Albert trouwde Jantje Wiegers.

Kind uit dit huwelijk:

238       i.  Jacob Alberts Luiken (geboren te Giethoorn - overleed te Giethoorn)


477. Jantje Wiegers .

Jantje trouwde Albert Jacobs Kloot.

482. Albert Jans werd geboren in 1710 te Oldeberkoop.

Albert trouwde Jantien Klazes op 6 Sep 1733 te Oldeberkoop. Jantien werd geboren in 1710.

Kind uit dit huwelijk:

241       i.  Geesjen Alberts (geboren in 1738 te Tronde(Onder Elsloo) - overleed in 1806)


483. Jantien Klazes werd geboren in 1710.

Jantien trouwde Albert Jans op 6 Sep 1733 te Oldeberkoop. Albert werd geboren in 1710 te Oldeberkoop.

484. Yntse Wybes, zoon van Wybe Yntses en Geiske Piers, werd geboren in 1680 te Nieuwehorne en is overleden in 1730 te Nieuwehorne op 50 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Collecteur van het gemaal

Yntse trouwde Antje Jans in 1705. Antje werd geboren in 1685 en is overleden in 1763 te Mildam op 78 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

242       i.  Wybe Yntses (geboren in 1720 te Nieuwehorne - overleed in Jun 1790-1791)


485. Antje Jans, dochter van Jan Feitses en N. Annes, werd geboren in 1685 en is overleden in 1763 te Mildam op 78 jarige leeftijd.

Antje trouwde Yntse Wybes in 1705. Yntse werd geboren in 1680 te Nieuwehorne en is overleden in 1730 te Nieuwehorne op 50 jarige leeftijd.

486. Jan Hendriks, zoon van Hendrick Jans en Jel Meines, werd geboren in 1685 en is overleden op 30 Mrt 1749 te Oranjewoud op 64 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Jan trouwde Antien Jans in 1713. Antien werd geboren in 1685 en is overleden op 22 Jun 1752 te Oranjewoud op 67 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

243       i.  Ymkjen Jans (geboren in 1728 te Oranjewoud - overleed in 1768-1769 te Oranjewoud)


487. Antien Jans, dochter van Jan Alles en Imck Jeips, werd geboren in 1685 en is overleden op 22 Jun 1752 te Oranjewoud op 67 jarige leeftijd.

Antien trouwde Jan Hendriks in 1713. Jan werd geboren in 1685 en is overleden op 30 Mrt 1749 te Oranjewoud op 64 jarige leeftijd.

488. Saake Feitzes, zoon van Feitse Sammes en Loll Saeckes, werd geboren in 1685 en is overleden tussen 1754 en 1764 te Nieuwehorne.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Saake trouwde Jebbigjen Everts. Jebbigjen werd geboren in 1690 en is overleden op 11 Jun 1780 op 90 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Samme Sakes werd geboren omstreeks 1725 en is overleden vr 19 Okt 1731.

         ii.  Retse Sakes werd geboren omstreeks 1725.

244     iii.  Feitse Saakes (geboren op 27 Aug 1726 te Katlijk - overleed op 27 Aug 1781 te Nieuwehorne)

         iv.  Samme Sakes werd gedoopt op 19 Okt 1731 te Katlijk en is overleden op 27 Aug 1781 te Nieuwehorne op 49 jarige leeftijd.


489. Jebbigjen Everts, dochter van Evert Jans en Tetje Oebeles, werd geboren in 1690 en is overleden op 11 Jun 1780 op 90 jarige leeftijd.

Jebbigjen trouwde Saake Feitzes. Saake werd geboren in 1685 en is overleden tussen 1754 en 1764 te Nieuwehorne.

490. Jan Andries, zoon van Andries Jacobs en Antien Jans, werd geboren in 1697 te Luinjeberd en werd gedoopt op 14 Feb 1697 te Tjalleberd.

Jan trouwde Etjen (Elske) Eits in 1743.

Jan trouwde vervolgens Aaltien (Akke) Hanses in 1730 te Nieuwehorne. Aaltien werd geboren in 1700 en is overleden vr 1743.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Ondertrouw: 7-01-1730 Nieuwehorne

Kinderen uit dit huwelijk:

245       i.  Antje Jans (geboren op 1 Mrt 1731 te Hoornsterzwaag)

         ii.  Andries Jans werd geboren op 13 Aug 1734 te Hoornsterzwaag en werd gedoopt op 15 Aug 1734 te Nieuwehorne.

        iii.  Trijntje Jans werd geboren op 31 Mrt 1740 te Hoornsterzwaag.


491. Aaltien (Akke) Hanses, dochter van Hans Imckes en Nn Jeips, werd geboren in 1700 en is overleden vr 1743.

Aaltien trouwde Jan Andries in 1730 te Nieuwehorne. Jan werd geboren in 1697 te Luinjeberd en werd gedoopt op 14 Feb 1697 te Tjalleberd.

492. Frans Bartelds werd geboren in 1700 en is overleden AFT25-03-1733 te Mildam op 33 jarige leeftijd.

Frans trouwde Uilkjen Pieters. Uilkjen werd geboren in 1705 te Oudeschoot en is overleden AFT25-03-1733 te Mildam op 28 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

246       i.  Barteld Franses (geboren in 1730)


493. Uilkjen Pieters, dochter van Pieter Liebbes en Attje Wolters, werd geboren in 1705 te Oudeschoot en is overleden AFT25-03-1733 te Mildam op 28 jarige leeftijd.

Uilkjen trouwde Frans Bartelds. Frans werd geboren in 1700 en is overleden AFT25-03-1733 te Mildam op 33 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  Tiende generatie  Volgende
626. Hendrick Auckes .

Hendrick trouwde Bauck Lolckes.

Kind uit dit huwelijk:

313       i.  Eelk Hendriks (gedoopt op 12 Jan 1690 gedoopt te Heeg)


627. Bauck Lolckes .

Bauck trouwde Hendrick Auckes.

704. Sicke Onbekend .

Sicke trouwde

Zijn kind was:

352       i.  Marten Sickes (geboren omstreeks 1697 te Gaastmeer)


708. Schelte Onbekend .

Schelte trouwde

Zijn kind was:

354       i.  IJnte Scheltes (geboren omstreeks 1709 te Nijhuizum)


710. Marten Onbekend .

Marten trouwde

Zijn kind was:

355       i.  Ijttje Martens (geboren omstreeks 1714 te Nijhuizum)


712. Jottie Peekes .

Jottie trouwde Jets Dyrks.

Kind uit dit huwelijk:

356       i.  Durk Jotties (geboren op 26 Mrt 1713 te Oudega - overleed op 6 Feb 1786 te Nijega H.Oldeferd)


713. Jets Dyrks .

Jets trouwde Jottie Peekes.

714. Yke Tjidses, zoon van Tjidse Wijbes en Gooits Obbes, is overleden in 1726 te Nijega H.Oldeferd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Afw. dood: Overleden op zee

Yke trouwde Akke Sybolts op 23 Feb 1701 te Workum. Akke is overleden vr 1725 te Nijega H.Oldeferd.

Kind uit dit huwelijk:

357       i.  Goeitsche Ykis (geboren in 1709 - overleed op 18 Apr 1771 te Nijega H.Oldeferd)

Yke trouwde vervolgens Syts Pabis op 17 Dec 1685 te Workum. Syts is overleden vr 1701.


715. Akke Sybolts is overleden vr 1725 te Nijega H.Oldeferd.

Akke trouwde Yke Tjidses op 23 Feb 1701 te Workum. Yke is overleden in 1726 te Nijega H.Oldeferd.

716. Harmen Onbekend .

Harmen trouwde

Zijn kind was:

358       i.  Douwe Harmens (geboren omstreeks 1724 te Elahuizen - overleed op 22 Dec 1783 te Elahuizen)


718. Ennis Onbekend .

Ennis trouwde

Zijn kind was:

359       i.  Sjoerdtje Ennis (geboren omstreeks 1728 te Elahuizen)


720. Symen Barteles werd geboren omstreeks 1709 te Oppenhuizen en is overleden te Sneek.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Visser

Symen trouwde Akke Ruurds op 22 Feb 1728 te Oudega. Akke werd geboren omstreeks 1713 te Scharnegoutum en is overleden te Sneek.

Kind uit dit huwelijk:

360       i.  Ruurd Symens Symensma (geboren op 2 Apr 1735 te Sneek - overleed op 10 Dec 1819 te Balk)


721. Akke Ruurds werd geboren omstreeks 1713 te Scharnegoutum en is overleden te Sneek.

Akke trouwde Symen Barteles op 22 Feb 1728 te Oudega. Symen werd geboren omstreeks 1709 te Oppenhuizen en is overleden te Sneek.

752. Lolke Hotses werd geboren omstreeks 1673.

Lolke trouwde Aukje Aukes op 2 Jan 1707 te Joure. Aukje werd geboren omstreeks 1685.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rintje Lolkes werd geboren op 25 Sep 1707 te Joure.

         ii.  Trijntje Lolkes werd geboren op 13 Nov 1709 te Joure.

376     iii.  Auke Lolkes (gedoopt op 29 Okt 1712 gedoopt te Joure)

         iv.  Hotse Lolkes werd geboren op 29 Okt 1712 te Joure.

Lolke trouwde vervolgens Teetske Hermans op 31 Dec 1693 te Joure.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Auckien Lolkes werd geboren op 23 Sep 1694 te Joure.

         ii.  Hotse Lolkes werd geboren op 17 Nov 1695 te Joure.

        iii.  Hotse Lolkes werd geboren op 22 Aug 1697 te Joure.

         iv.  Trijntie Lolkes werd geboren op 19 Apr 1699 te Joure.

          v.  Trijntie Lolkes werd geboren op 9 Jun 1700 te Joure.


753. Aukje Aukes werd geboren omstreeks 1685.

Aukje trouwde Lolke Hotses op 2 Jan 1707 te Joure. Lolke werd geboren omstreeks 1673.

754. Petrus Jacobus Keverling, zoon van Jacobus Keverling en Antie Peters, werd gedoopt op 24 Jul 1664 te Joure.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: mr. Chirurgijn

Petrus trouwde Anke Hanses op 5 Apr 1705 te Joure. Anke werd gedoopt op 21 Feb 1666 te Joure.

Kinderen uit dit huwelijk:

377       i.  Cathrijne Petrus Keverling (gedoopt op 30 Nov 1710 gedoopt te Joure)

         ii.  Daniel Petrus Keverling werd gedoopt op 7 Mrt 1706.

        iii.  Anttje Petrus Keverling werd gedoopt op 3 Apr 1707.

         iv.  Daniel Petrus Keverling werd geboren op 1 Jun 1716.

Petrus trouwde vervolgens Auckien Hoytsma op 22 Apr 1694 te Joure. Auckien werd geboren in 1668 te Leeuwarden en werd gedoopt op 4 Mrt 1668 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacobus Petrus Keverling werd gedoopt op 24 Feb 1695 te Joure.

         ii.  Sybrandus Petrus Keverling werd gedoopt op 18 Okt 1696.

        iii.  Sybrandus Petrus Keverling werd gedoopt op 15 Mei 1698.

         iv.  Carel Petrus Keverling werd gedoopt op 6 Okt 1700.


755. Anke Hanses werd gedoopt op 21 Feb 1666 te Joure.

Anke trouwde Petrus Jacobus Keverling op 5 Apr 1705 te Joure. Petrus werd gedoopt op 24 Jul 1664 te Joure.

756. Johannes Sytzes, zoon van Sytze Kunes en Saakje Sakes, werd gedoopt op 28 Feb 1712 te Oudehaske.

Johannes trouwde Pietje Redmer.

Kind uit dit huwelijk:

378       i.  Redmer Johannes (gedoopt op 16 Nov 1738 gedoopt te Nijehaske)


757. Pietje Redmer .

Pietje trouwde Johannes Sytzes. Johannes werd gedoopt op 28 Feb 1712 te Oudehaske.

758. Joost Jans .

Joost trouwde Acke Sydzes op 7 Feb 1734 te Joure. Acke werd gedoopt op 17 Mei 1711.

Kind uit dit huwelijk:

379       i.  Hinke Joostes (gedoopt op 10 Dec 1734 gedoopt te Joure)


759. Acke Sydzes, dochter van Sytze Wybes en Hinke Johannes, werd gedoopt op 17 Mei 1711.

Acke trouwde Joost Jans op 7 Feb 1734 te Joure.

764. Pyter Aukes .

Pyter trouwde Wimke Willems op 21 Feb 1734 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

382       i.  Willem Pyters (gedoopt op 6 Mei 1742 gedoopt te Joure)


765. Wimke Willems .

Wimke trouwde Pyter Aukes op 21 Feb 1734 te Joure.

766. Fookle Eeuwes .

Fookle trouwde Hiske Sickes. Hiske werd gedoopt op 12 Feb 1713 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

383       i.  Antje Fookles


767. Hiske Sickes, dochter van Sicke Tjeerds en Sjoukje Tjallings, werd gedoopt op 12 Feb 1713 te Joure.

Hiske trouwde Fookle Eeuwes.

768. Anske Heeres Schotanus, zoon van Heere Nolles en Aaltje Bernardus Schotanus, werd geboren in 1656 te Sloten, werd gedoopt op 3 Feb 1656 te Sloten en is overleden op 13 Okt 1694 te Sloten op 38 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Grytman, Anske kreeg de achternaam van zijn moeder Schotanus

Anske trouwde Janneke Quintus in 00-11-1678 te Hulst (Zld). Janneke is overleden op 15 Nov 1693 te Sloten.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltje Anskes Schotanus werd geboren in 1679 te Sloten, werd gedoopt op 6 Jul 1679 te Sloten en is overleden op 29 Nov 1679 te Sloten.

         ii.  Heere Anskes Schotanus werd geboren in 1681 te Sloten en werd gedoopt op 19 Jun 1681 te Sloten.

        iii.  Theunis Anskes Schotanus werd geboren in 1682 te Sloten, werd gedoopt op 10 Dec 1682 te Sloten en is overleden na 1749.

384      iv.  Nolle Anskes Schotanus (geboren in 1684 te Sloten - overleed op 20 Aug 1747 te Sloten)

          v.  Aaltje Anskes Schotanus werd geboren in 1686 te Sloten, werd gedoopt op 1 Dec 1686 te Sloten en is overleden op 17 Aug 1760 te Sloten op 74 jarige leeftijd.

Anske trouwde vervolgens Doettien Philippus op 26 Aug 1694 te Sloten. Doettien werd geboren te Harlingen en is overleden op 21 Apr 1701 te Sloten.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anskjen Anskes Schotanus werd geboren in 1695 te Sloten en werd gedoopt op 27 Jan 1695 te Sloten.


769. Janneke Quintus is overleden op 15 Nov 1693 te Sloten.

Janneke trouwde Anske Heeres Schotanus in 00-11-1678 te Hulst (Zld). Anske werd geboren in 1656 te Sloten, werd gedoopt op 3 Feb 1656 te Sloten en is overleden op 13 Okt 1694 te Sloten op 38 jarige leeftijd.

770. Johannes Johannes Wijngaard .

Johannes trouwde Geertje Claes.

Kind uit dit huwelijk:

385       i.  Geertje Johannes (geboren in 1686 te Sloten - overleed op 10 Sep 1747 te Sloten)


771. Geertje Claes .

Geertje trouwde Johannes Johannes Wijngaard.

776. Hendrik Hanses Lunenburger .

Hendrik trouwde Grietje Harmens op 17 Mrt 1715 te Sondel.

Kinderen uit dit huwelijk:

388       i.  Hepke Hendriks (gedoopt op 7 Mei 1719 gedoopt te Sondel - begraven vr 1783)

         ii.  Harmen Hendriks werd gedoopt op 11 Okt 1716 te Sondel.

        iii.  Roelefje Hendriks werd geboren te Sondel, werd gedoopt op 30 Mrt 1721 te Oudemirdum en is overleden vr 25 Apr 1723.


777. Grietje Harmens .

Grietje trouwde Hendrik Hanses Lunenburger op 17 Mrt 1715 te Sondel.

780. Gerlof Bokkes, zoon van Bokke Peeckes en Hisk Gerlofs, werd gedoopt te Koudum.

Gerlof trouwde Frou(c)k Scholtes op 17 Feb 1695 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

390       i.  Scholte Gerlofs (gedoopt op 22 Jan 1699 gedoopt te Koudum - overleed omstreeks 1747 te Sondel ?)

         ii.  His Gerlofs werd gedoopt op 2 Feb 1696 te Koudum.

        iii.  Hendrik Gerlofs werd gedoopt in 1711 te Sondel en is overleden vr 1753.

         iv.  Bokke Gerlofs

          v.  Sijmentje Gerlofs


781. Frou(c)k Scholtes .

Frou(c)k trouwde Gerlof Bokkes op 17 Feb 1695 te Koudum. Gerlof werd gedoopt te Koudum.

782. Wieger Wigers .

Wieger trouwde

Zijn kind was:

391       i.  Antje Wiegers (gedoopt op 2 Okt 1707 gedoopt te Hemelum - overleed na 1749)


800. Hendrik Jans Roskam .

Algemene notities:Woonde in 1713 in Sondel

Hendrik trouwde Gijsbertjen Aalten.

Kinderen uit dit huwelijk:

400       i.  Hendrik Hendriks Roscamp

         ii.  Jan Hendriks Roscamp is overleden vr 1759.


801. Gijsbertjen Aalten .

Algemene notities:Woonde in 1713 in Sondel

Gijsbertjen trouwde Hendrik Jans Roskam.

944. Beene Hendriks Krikke, zoon van Hendrik Krikke en Onbekend.

Beene trouwde

Zijn kind was:

472       i.  Jan Beenen Krikke


968. Wybe Yntses, zoon van Yntse(Intie Inse) Keimpeszoon en Ael(Aele Aeltien) Woltersdochter, werd geboren in 1654 te De Knipe en is overleden op 29 Feb 1684 op 30 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schuitevaarder

Wybe trouwde Geiske Piers VOOR 10-04-1682. Geiske werd geboren in 1655 en is overleden AFT10-04-1682 op 27 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

484       i.  Yntse Wybes (geboren in 1680 te Nieuwehorne - overleed in 1730 te Nieuwehorne)


969. Geiske Piers werd geboren in 1655 en is overleden AFT10-04-1682 op 27 jarige leeftijd.

Geiske trouwde Wybe Yntses VOOR 10-04-1682. Wybe werd geboren in 1654 te De Knipe en is overleden op 29 Feb 1684 op 30 jarige leeftijd.

970. Jan Feitses werd geboren in 1655.

Jan trouwde N. Annes. N. werd geboren in 1655.

Kind uit dit huwelijk:

485       i.  Antje Jans (geboren in 1685 - overleed in 1763 te Mildam)


971. N. Annes, dochter van Anne N en Onbekend, werd geboren in 1655.

N. trouwde Jan Feitses. Jan werd geboren in 1655.

972. Hendrick Jans, zoon van Jan Hendrickszn en Hiltien Jansdr, werd geboren in 1635 te Schoterwold en is overleden AFT17-04-1678 te Oranjewoud op 43 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Hendrick trouwde Jel Meines VOOR 27-02-1666. Jel werd geboren in 1645 en is overleden in 1737 te Oranjewoud op 92 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

486       i.  Jan Hendriks (geboren in 1685 - overleed op 30 Mrt 1749 te Oranjewoud)


973. Jel Meines, dochter van Meine Pierszn en Onbekend, werd geboren in 1645 en is overleden in 1737 te Oranjewoud op 92 jarige leeftijd.

Jel trouwde Hendrick Jans VOOR 27-02-1666. Hendrick werd geboren in 1635 te Schoterwold en is overleden AFT17-04-1678 te Oranjewoud op 43 jarige leeftijd.

974. Jan Alles, zoon van Alle Janszn en Handtien Ricoltsdr, werd geboren in 1640 en is overleden AFT1708 te Oranjewoud op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Jan trouwde Imck Jeips VOOR 06-04-1664. Imck werd geboren in 1640 te Schoterwold.

Kind uit dit huwelijk:

487       i.  Antien Jans (geboren in 1685 - overleed op 22 Jun 1752 te Oranjewoud)


975. Imck Jeips, dochter van Jeip Pieterszn en Tiepck Douwedr, werd geboren in 1640 te Schoterwold.

Imck trouwde Jan Alles VOOR 06-04-1664. Jan werd geboren in 1640 en is overleden AFT1708 te Oranjewoud op 68 jarige leeftijd.

976. Feitse Sammes, zoon van Samme Oedses en Trijn Claeses, werd geboren in 1660 en is overleden in 1689 te Nieuwehorne op 29 jarige leeftijd.

Feitse trouwde Loll Saeckes in 1675. Loll werd geboren in 1660 en is overleden op 21 Jun 1699 (1702?) te Nieuwehorne op 40 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

488       i.  Saake Feitzes (geboren in 1685 - overleed tussen 1754 en 1764 te Nieuwehorne)

         ii.  Lol Feijtses

        iii.  Rettie Feijtses


977. Loll Saeckes, dochter van Saecke Rettiezn en Auck Jeensdr, werd geboren in 1660 en is overleden op 21 Jun 1699 (1702?) te Nieuwehorne op 40 jarige leeftijd.

Algemene notities:of overleden op 29-12-1702

Loll trouwde Feitse Sammes in 1675. Feitse werd geboren in 1660 en is overleden in 1689 te Nieuwehorne op 29 jarige leeftijd.

978. Evert Jans, zoon van Jan Foockesz en Trijn Luitiens, werd geboren in 1660 en is overleden na 20 Jan 1738.

Evert trouwde Tetje Oebeles. Tetje werd geboren in 1660 en is overleden na 1739.

Kinderen uit dit huwelijk:

489       i.  Jebbigjen Everts (geboren in 1690 - overleed op 11 Jun 1780)

         ii.  Jan Everts werd geboren in 1690 en is overleden op 15 Okt 1755 te Katlijk op 65 jarige leeftijd.

        iii.  Oebele Everts werd geboren in 1690 en is overleden op 9 Jan 1770 te Katlijk op 80 jarige leeftijd.

         iv.  Trijntje Everts werd geboren in 1700.

          v.  Albert Everts werd geboren in 1700 en is overleden op 14 Jul 1760 op 60 jarige leeftijd.

         vi.  Hendrik Everts

        vii.  Wessel Everts

       viii.  Grietje Everts

         ix.  Andries Everts

          x.  Reinder Everts

         xi.  Reinsch Everts


979. Tetje Oebeles, dochter van Uble Pieterszn en Trijn Dircksdr, werd geboren in 1660 en is overleden na 1739.

Algemene notities:Ook wel Ubles genoemd.

Tetje trouwde Evert Jans. Evert werd geboren in 1660 en is overleden na 20 Jan 1738.

980. Andries Jacobs, zoon van Jacob Anneszn en Hylckien Andriesdr, werd geboren in 1665 te Nieuweschoot.

Andries trouwde Antien Jans VOOR 1695. Antien werd geboren in 1665.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Andries werd gedoopt op 26 Mei 1695.

490      ii.  Jan Andries (geboren in 1697 te Luinjeberd)

        iii.  Anne Andries werd gedoopt op 12 Feb 1699 te Tjalleberd.

         iv.  Olke Andries werd gedoopt op 4 Jun 1702 te Tjalleberd.


981. Antien Jans werd geboren in 1665.

Antien trouwde Andries Jacobs VOOR 1695. Andries werd geboren in 1665 te Nieuweschoot.

982. Hans Imckes, zoon van Imcke Hanseszn en Antie Sipckesdr, werd geboren in 1655 te Nieuwehorne en is overleden op 27 Mrt 1713 op 58 jarige leeftijd.

Hans trouwde Nn Jeips. Nn werd geboren omstreeks 1660.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Relatie: Hans Imckes en NN Jeips waren neef en nicht

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jeip Hanses werd geboren omstreeks 1690 en is overleden tussen 1749 en 1779.

491      ii.  Aaltien (Akke) Hanses (geboren in 1700 - overleed vr 1743)


983. Nn Jeips, dochter van Jeip Hanseszn en Antie Hanses, werd geboren omstreeks 1660.

Nn trouwde Hans Imckes. Hans werd geboren in 1655 te Nieuwehorne en is overleden op 27 Mrt 1713 op 58 jarige leeftijd.

986. Pieter Liebbes, zoon van Liebbe Pieterszn en Hanskien Sammedr, werd geboren in 1675 te Oudeschoot en is overleden op 25 Mei 1735 te Oudeschoot op 60 jarige leeftijd.

Pieter trouwde Attje Wolters VOOR 04-06-1704. Attje werd geboren in 1680.

Kind uit dit huwelijk:

493       i.  Uilkjen Pieters (geboren in 1705 te Oudeschoot - overleed AFT25-03-1733 te Mildam)


987. Attje Wolters, dochter van Wolter Roelofs en Auck Sijbes, werd geboren in 1680.

Attje trouwde Pieter Liebbes VOOR 04-06-1704. Pieter werd geboren in 1675 te Oudeschoot en is overleden op 25 Mei 1735 te Oudeschoot op 60 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  11de Generatie  Volgende
1428. Tjidse Wijbes, zoon van Wijbe Sybrants en Jancke Reyns, is overleden in 1668.

Tjidse trouwde Gooits Obbes omstreeks 1650 te Workum.

Kind uit dit huwelijk:

714       i.  Yke Tjidses (overleed in 1726 te Nijega H.Oldeferd)


1429. Gooits Obbes .

Gooits trouwde Tjidse Wijbes omstreeks 1650 te Workum. Tjidse is overleden in 1668.

1508. Jacobus Keverling werd geboren omstreeks 1635 te Joure.

Jacobus trouwde Antie Peters in 1659 te Joure. Antie werd geboren omstreeks 1640 te Joure.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Onbekend Jacobus Keverling werd gedoopt op 1 Mei 1659 te Joure.

754      ii.  Petrus Jacobus Keverling (gedoopt op 24 Jul 1664 gedoopt te Joure)

        iii.  Carel Jacobus Keverling werd gedoopt op 1 Mei 1668 te Joure.

         iv.  Onbekend Jacobus Keverling werd gedoopt op 7 Aug 1670.

          v.  Margrieta Jacobus Keverling werd gedoopt op 23 Okt 1672 te Joure.

         vi.  Trijntje Jacobus Keverling werd geboren na 1672.

Jacobus trouwde vervolgens Hijlckien Reijnders op 23 Apr 1688 te Joure. Hijlckien werd geboren te Amsterdam.


1509. Antie Peters werd geboren omstreeks 1640 te Joure.

Antie trouwde Jacobus Keverling in 1659 te Joure. Jacobus werd geboren omstreeks 1635 te Joure.

1512. Sytze Kunes .

Sytze trouwde Saakje Sakes.

Kind uit dit huwelijk:

756       i.  Johannes Sytzes (gedoopt op 28 Feb 1712 gedoopt te Oudehaske)


1513. Saakje Sakes .

Saakje trouwde Sytze Kunes.

1518. Sytze Wybes .

Sytze trouwde Hinke Johannes.

Kind uit dit huwelijk:

759       i.  Acke Sydzes (gedoopt op 17 Mei 1711)


1519. Hinke Johannes .

Hinke trouwde Sytze Wybes.

1534. Sicke Tjeerds, zoon van Tjeerd Jans en Hiske Sickes, werd gedoopt op 24 Okt 1680 te Joure.

Sicke trouwde Sjoukje Tjallings op 21 Dec 1710 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

767       i.  Hiske Sickes (gedoopt op 12 Feb 1713 gedoopt te Joure)


1535. Sjoukje Tjallings .

Sjoukje trouwde Sicke Tjeerds op 21 Dec 1710 te Joure. Sicke werd gedoopt op 24 Okt 1680 te Joure.

1536. Heere Nolles, zoon van Nolle Anskes en Hylck Heeresdr, werd geboren in 1618 te Wijckel en is overleden op 19 Aug 1666 te Sloten op 48 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Grytman, Heere is gestorven aan de pest

Heere trouwde Aaltje Bernardus Schotanus op 8 Jan 1643 te Sloten. Aaltje werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Huwelijksaankondiging: Heere en Aaltje zijn op 17-12-1642 in Leeuwarden in ondertrouw gegaan

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Nolle Heeres werd geboren in 1643 te Sloten, werd gedoopt op 8 Okt 1643 te Sloten en is overleden vr 24 Okt 1658 te Sloten.

         ii.  Bernardus Heeres werd geboren in 1645 te Sloten, werd gedoopt op 20 Jul 1645 te Sloten en is overleden op 15 Okt 1646 te Sloten op 1 jarige leeftijd.

        iii.  Bernardus Heeres werd geboren in 1647 te Sloten, werd gedoopt op 4 Apr 1647 te Sloten en is overleden op 29 Apr 1647 te Sloten.

         iv.  Hylck Heeres werd geboren in 1648 te Sloten, werd gedoopt op 10 Sep 1648 te Sloten en is overleden op 30 Okt 1648 te Sloten.

          v.  Bernardus Heeres werd geboren in 1650 te Sloten, werd gedoopt op 21 Jul 1650 te Sloten en is overleden op 23 Aug 1650 te Sloten.

         vi.  Bernardus Heeres werd geboren in 1652 te Sloten, werd gedoopt op 15 Feb 1652 te Sloten en is overleden op 3 Apr 1652 te Sloten.

        vii.  Bernardus Heeres Schotanus werd geboren in 1653 te Sloten, werd gedoopt op 8 Apr 1653 te Sloten en is overleden in 1689 te Balk op 36 jarige leeftijd.

768    viii.  Anske Heeres Schotanus (geboren in 1656 te Sloten - overleed op 13 Okt 1694 te Sloten)

         ix.  Hylck Heeres werd geboren in 1657 te Sloten, werd gedoopt op 3 Mei 1657 te Sloten en is overleden op 11 Jun 1657 te Sloten.

          x.  Nolle Heeres werd geboren in 1658 te Sloten, werd gedoopt op 24 Okt 1658 te Sloten en is overleden op 21 Nov 1658 te Sloten.

         xi.  Hylck Heeres werd geboren in 1660 te Sloten, werd gedoopt op 10 Jul 1660 te Sloten en is overleden op 18 Jul 1661 te Sloten op 1 jarige leeftijd.

Heere trouwde vervolgens Hiltie Molles op 12 Jun 1664 te Sloten, dochter van Molle Molles en Cornelis Reyntjesdr. Hiltie werd geboren in 1618 te Sloten, werd gedoopt op 16 Nov 1626 te Sloten en is overleden op 28 Okt 1683 te Sloten op 65 jarige leeftijd.


1537. Aaltje Bernardus Schotanus, dochter van Bernardus Gellius Schotanus en Jantien Gerrolsdr, werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Afw. geboorte: De moeder van Aaltje is gestorven in het kraambed na de geboorte

Aaltje trouwde Heere Nolles op 8 Jan 1643 te Sloten. Heere werd geboren in 1618 te Wijckel en is overleden op 19 Aug 1666 te Sloten op 48 jarige leeftijd.

1560. Bokke Peeckes, zoon van Peecke en Onbekend.

Algemene notities:woonde in Hemelum

Bokke trouwde Hisk Gerlofs.

Kinderen uit dit huwelijk:

780       i.  Gerlof Bokkes (gedoopt te Koudum)

         ii.  Peecke Bokkes


1561. Hisk Gerlofs .

Hisk trouwde Bokke Peeckes.

1888. Hendrik Krikke .

Hendrik trouwde

Zijn kind was:

944       i.  Beene Hendriks Krikke


1936. Yntse(Intie Inse) Keimpeszoon, zoon van Keimpe Isbrandtszn en Trijn(Trincke) Annedr, werd geboren in 1610 te De Knipe en is overleden VOOR 29-10-1666 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman en Vervener

Yntse(Intie trouwde Ael(Aele Aeltien) Woltersdochter. Ael(Aele werd geboren in 1615 en is overleden in 1663 te De Knipe op 48 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

968       i.  Wybe Yntses (geboren in 1654 te De Knipe - overleed op 29 Feb 1684)

Yntse(Intie trouwde vervolgens Jelck Sioerdtsdochter, dochter van Sioerdt Gossezn en Douw Hendricksdr. Jelck werd geboren in 1610 en is overleden in 1650 op 40 jarige leeftijd.


1937. Ael(Aele Aeltien) Woltersdochter, dochter van Wolter Simonszn en Jolck Teettensdr, werd geboren in 1615 en is overleden in 1663 te De Knipe op 48 jarige leeftijd.

Ael(Aele trouwde Yntse(Intie Inse) Keimpeszoon. Yntse(Intie werd geboren in 1610 te De Knipe en is overleden VOOR 29-10-1666 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.

Ael(Aele trouwde vervolgens Wybe Meineszn. Wybe werd geboren in 1610 en is overleden in 1653 op 43 jarige leeftijd.


1942. Anne N .

Anne trouwde

Zijn kind was:

971       i.  N. Annes (geboren in 1655)


1944. Jan Hendrickszn, zoon van Hendrick Janszn en Tiets Siboltsdr, werd geboren in 1600 en is overleden op 6 Apr 1664 te Schoterwold op 64 jarige leeftijd.

Jan trouwde Hiltien Jansdr. Hiltien werd geboren in 1610 en is overleden op 17 Apr 1678 te Oudeschoot op 68 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

972       i.  Hendrick Jans (geboren in 1635 te Schoterwold - overleed AFT17-04-1678 te Oranjewoud)


1945. Hiltien Jansdr werd geboren in 1610 en is overleden op 17 Apr 1678 te Oudeschoot op 68 jarige leeftijd.

Hiltien trouwde Jan Hendrickszn. Jan werd geboren in 1600 en is overleden op 6 Apr 1664 te Schoterwold op 64 jarige leeftijd.

1946. Meine Pierszn, zoon van Pier Martenszn en Eeuw Meinedr, werd geboren in 1590 en is overleden op 17 Dec 1651 te Katlijk op 61 jarige leeftijd.

Meine trouwde

Zijn kind was:

973       i.  Jel Meines (geboren in 1645 - overleed in 1737 te Oranjewoud)


1948. Alle Janszn, zoon van Jan Eisseszn en Antien Auckedr, werd geboren in 1590 en is overleden op 17 Dec 1651 te Katlijk op 61 jarige leeftijd.

Alle trouwde Handtien Ricoltsdr. Handtien werd geboren in 1595 en is overleden in 1672 op 77 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

974       i.  Jan Alles (geboren in 1640 - overleed AFT1708 te Oranjewoud)


1949. Handtien Ricoltsdr, dochter van Ryckeld Tieteszn en Halb Gerckedr, werd geboren in 1595 en is overleden in 1672 op 77 jarige leeftijd.

Algemene notities:Handtien(Hanskien) Ricolt Tietedr

Handtien trouwde Alle Janszn. Alle werd geboren in 1590 en is overleden op 17 Dec 1651 te Katlijk op 61 jarige leeftijd.

Handtien trouwde vervolgens Rieuwert Folckertszn, zoon van Folckert Eileszn en Eppe Rieuwertsdr. Rieuwert werd geboren in 1595 en is overleden VOOR 01-09-1630 te Katlijk op 35 jarige leeftijd.


1950. Jeip Pieterszn, zoon van Pieter Hendrickszn en Vrouck Ottedr, werd geboren in 1615 te Oudeschoot.

Jeip trouwde Tiepck Douwedr. Tiepck werd geboren in 1615 te Schoterwold.

Kind uit dit huwelijk:

975       i.  Imck Jeips (geboren in 1640 te Schoterwold)


1951. Tiepck Douwedr, dochter van Douwe Lieuweszn en Griet Rieuwertsdr, werd geboren in 1615 te Schoterwold.

Tiepck trouwde Jeip Pieterszn. Jeip werd geboren in 1615 te Oudeschoot.

1952. Samme Oedses werd geboren in 1630 en is overleden op 29 Mrt 1675 op 45 jarige leeftijd.

Samme trouwde Trijn Claeses. Trijn is overleden na 29 Mrt 1675.

Kind uit dit huwelijk:

976       i.  Feitse Sammes (geboren in 1660 - overleed in 1689 te Nieuwehorne)


1953. Trijn Claeses is overleden na 29 Mrt 1675.

Trijn trouwde Samme Oedses. Samme werd geboren in 1630 en is overleden op 29 Mrt 1675 op 45 jarige leeftijd.

1954. Saecke Rettiezn, zoon van Rettie Eelckesz en Ancke Reintiesdr, werd geboren in 1610 en is overleden op 17 Feb 1664 op 54 jarige leeftijd.

Saecke trouwde Auck Jeensdr. Auck werd geboren in 1615 en is overleden op 3 Nov 1647 op 32 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

977       i.  Loll Saeckes (geboren in 1660 - overleed op 21 Jun 1699 (1702?) te Nieuwehorne)


1955. Auck Jeensdr, dochter van Jeen Jeenszn en Lol Gioltsdr, werd geboren in 1615 en is overleden op 3 Nov 1647 op 32 jarige leeftijd.

Auck trouwde Saecke Rettiezn. Saecke werd geboren in 1610 en is overleden op 17 Feb 1664 op 54 jarige leeftijd.

1956. Jan Foockesz, zoon van Foocke Haaitseszn en Blidde Wierdtsdr, werd geboren in 1620 te Hoornsterzwaag en is overleden op 1 Dec 1675 op 55 jarige leeftijd.

Jan trouwde Trijn Luitiens vr 9 Nov 1653. Trijn werd geboren in 1620 en is overleden op 12 Okt 1679 op 59 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

978       i.  Evert Jans (geboren in 1660 - overleed na 20 Jan 1738)

         ii.  Blijcke Jans werd geboren omstreeks 1660.

        iii.  Martien Jans werd geboren omstreeks 1660 en is overleden na 18 Apr 1694.

         iv.  Jebbegjen Jans werd geboren omstreeks 1660.

          v.  Albert Jans werd geboren omstreeks 1660 en is overleden vr 20 Jan 1738.

         vi.  Luitien Jans


1957. Trijn Luitiens werd geboren in 1620 en is overleden op 12 Okt 1679 op 59 jarige leeftijd.

Trijn trouwde Jan Foockesz vr 9 Nov 1653. Jan werd geboren in 1620 te Hoornsterzwaag en is overleden op 1 Dec 1675 op 55 jarige leeftijd.

1958. Uble Pieterszn, zoon van Pieter Liebbeszn en Jel Ubledr, werd geboren in 1630 te Katlijk.

Uble trouwde Trijn Dircksdr op 22 Apr 1654 te Schoterland. Trijn werd geboren in 1630 te Katlijk.

Kind uit dit huwelijk:

979       i.  Tetje Oebeles (geboren in 1660 - overleed na 1739)


1959. Trijn Dircksdr, dochter van Dirck Roelofszn en Ulck Pietersdr, werd geboren in 1630 te Katlijk.

Trijn trouwde Uble Pieterszn op 22 Apr 1654 te Schoterland. Uble werd geboren in 1630 te Katlijk.

1960. Jacob Anneszn werd geboren in 1625 te Nieuweschoot.

Jacob trouwde Hylckien Andriesdr op 12 Sep 1652 te Schoterland. Hylckien werd geboren in 1625 te Nieuweschoot.

Kind uit dit huwelijk:

980       i.  Andries Jacobs (geboren in 1665 te Nieuweschoot)


1961. Hylckien Andriesdr, dochter van Andries Wybes en Onbekend, werd geboren in 1625 te Nieuweschoot.

Hylckien trouwde Jacob Anneszn op 12 Sep 1652 te Schoterland. Jacob werd geboren in 1625 te Nieuweschoot.

1964. Imcke Hanseszn, zoon van Hans Imckeszn en Lyckel(tien) Jeipsdr, werd geboren in 1630 te Nieuwehorne en is overleden op 10 Apr 1697 op 67 jarige leeftijd.

Imcke trouwde Antie Sipckesdr vr 16 Okt 1654. Antie werd geboren in 1630 en is overleden vr 16 Apr 1679.

Kinderen uit dit huwelijk:

982       i.  Hans Imckes (geboren in 1655 te Nieuwehorne - overleed op 27 Mrt 1713)

         ii.  Sipcke Imckes werd geboren omstreeks 1660 te Nieuwehorne en is overleden vr 1709.

        iii.  Pier Imckes werd geboren omstreeks 1660 te Nieuwehorne.

Imcke trouwde vervolgens Martien Johannes Overneij, dochter van Johannes Overneij en Onbekend. Martien werd geboren in 1630 en is overleden op 11 Mei 1681 op 51 jarige leeftijd.


1965. Antie Sipckesdr, dochter van Sipcke Tiedgerszn en Ints Sioerdtsdr, werd geboren in 1630 en is overleden vr 16 Apr 1679.

Antie trouwde Imcke Hanseszn vr 16 Okt 1654. Imcke werd geboren in 1630 te Nieuwehorne en is overleden op 10 Apr 1697 op 67 jarige leeftijd.

1966. Jeip Hanseszn werd geboren omstreeks 1630 en is overleden na 16 Apr 1679 te Nieuwhorne.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Jeip trouwde Antie Hanses. Antie werd geboren omstreeks 1630 en is overleden na 5 Mrt 1662.

Kind uit dit huwelijk:

983       i.  Nn Jeips (geboren omstreeks 1660)


1967. Antie Hanses, dochter van Hans Tiedgersz en Onbekend, werd geboren omstreeks 1630 en is overleden na 5 Mrt 1662.

Antie trouwde Jeip Hanseszn. Jeip werd geboren omstreeks 1630 en is overleden na 16 Apr 1679 te Nieuwhorne.

1972. Liebbe Pieterszn werd geboren in 1630 te Katlijk en is overleden in 1698 op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Liebbe trouwde Hanskien Sammedr. Hanskien werd geboren in 1630 te Oudeschoot.

Kind uit dit huwelijk:

986       i.  Pieter Liebbes (geboren in 1675 te Oudeschoot - overleed op 25 Mei 1735 te Oudeschoot)


1973. Hanskien Sammedr, dochter van Samme Hendrickszn en Hans(Ck) Halbertsdr, werd geboren in 1630 te Oudeschoot.

Hanskien trouwde Liebbe Pieterszn. Liebbe werd geboren in 1630 te Katlijk en is overleden in 1698 op 68 jarige leeftijd.

1974. Wolter Roelofs, zoon van Roelof Jacobszn en Geiske Woltersdr, werd geboren in 1650 te Nijbrongerga en is overleden AFT30-01-1706 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.

Wolter trouwde Auck Sijbes VOOR 26-02-1679. Auck werd geboren in 1650 en is overleden op 30 Jan 1706 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

987       i.  Attje Wolters (geboren in 1680)


1975. Auck Sijbes werd geboren in 1650 en is overleden op 30 Jan 1706 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.

Auck trouwde Wolter Roelofs VOOR 26-02-1679. Wolter werd geboren in 1650 te Nijbrongerga en is overleden AFT30-01-1706 te De Knipe op 56 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  12de Generatie  Volgende
2856. Wijbe Sybrants is overleden in 1652 te Workum.

Wijbe trouwde Jancke Reyns.

Kind uit dit huwelijk:

1428       i.  Tjidse Wijbes (overleed in 1668)


2857. Jancke Reyns .

Jancke trouwde Wijbe Sybrants. Wijbe is overleden in 1652 te Workum.

3068. Tjeerd Jans .

Tjeerd trouwde Hiske Sickes op 1 Feb 1674 te Joure.

Kind uit dit huwelijk:

1534       i.  Sicke Tjeerds (gedoopt op 24 Okt 1680 gedoopt te Joure)


3069. Hiske Sickes .

Hiske trouwde Tjeerd Jans op 1 Feb 1674 te Joure.

3072. Nolle Anskes, zoon van Anske Nolles en Onbekend, werd geboren in 1576 en is overleden op 2 Jul 1636 te Sloten op 60 jarige leeftijd.

Algemene notities:Nolle is gestorven aan de pest.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer en Koopman

Nolle trouwde Hylck Heeresdr. Hylck werd geboren in 1580 en is overleden op 29 Okt 1647 te Sloten op 67 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

Huwelijksaankondiging: Nolle en Hylck zijn neef en nicht

Kind uit dit huwelijk:

1536       i.  Heere Nolles (geboren in 1618 te Wijckel - overleed op 19 Aug 1666 te Sloten)


3073. Hylck Heeresdr, dochter van Heere Nolles en Onbekend, werd geboren in 1580 en is overleden op 29 Okt 1647 te Sloten op 67 jarige leeftijd.

Hylck trouwde Nolle Anskes. Nolle werd geboren in 1576 en is overleden op 2 Jul 1636 te Sloten op 60 jarige leeftijd.

3074. Bernardus Gellius Schotanus, zoon van Gellius Bernardi Schotanus en Barbara Jansdr, werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dominee

Bernardus trouwde Jantien Gerrolsdr. Jantien is overleden op 19 Mei 1623 te Britswerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jelle Bernardus Schotanus werd geboren in 1619 te Britswerd.

1537      ii.  Aaltje Bernardus Schotanus (geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd - overleed op 25 Dec 1662 te Sloten)

Bernardus trouwde vervolgens Aaltje Karstdr. Wilsing. Aaltje werd geboren in 1580 te Siegerswoude en is overleden op 19 Aug 1615 te Britswerd op 35 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Christianus Bernardus Schotanus Sterringa werd geboren op 16 Aug 1603 te Schingen en is overleden op 12 Nov 1671 te Franeker op 68 jarige leeftijd.

         ii.  Dochter Bernardus Schotanus werd geboren in 1605 te Hantum.

        iii.  Maycke Bernardus Schotanus werd geboren in 1608 te Britswerd.

         iv.  Petrus Bernardus Schotanus werd geboren op 22 Nov 1610 te Dronrijp en is overleden in 1674 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.

          v.  Johannes Bernardus Schotanus werd geboren in 1612 te Britswerd.

Bernardus trouwde vervolgens Antke Jentkens.


3075. Jantien Gerrolsdr is overleden op 19 Mei 1623 te Britswerd.

Jantien trouwde Bernardus Gellius Schotanus. Bernardus werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.

3120. Peecke .

Peecke trouwde

Zijn kinderen waren:

1560       i.  Bokke Peeckes

         ii.  Hendrik Peeckes


3872. Keimpe Isbrandtszn werd geboren in 1570 en is overleden op 2 Dec 1629 op 59 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman en Vervener

Keimpe trouwde Trijn(Trincke) Annedr in 1600. Trijn(Trincke) werd geboren in 1575 en is overleden in 1633 op 58 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1936       i.  Yntse(Intie Inse) Keimpeszoon (geboren in 1610 te De Knipe - overleed VOOR 29-10-1666 te De Knipe)


3873. Trijn(Trincke) Annedr, dochter van Anne Yntseszn en Onbekend, werd geboren in 1575 en is overleden in 1633 op 58 jarige leeftijd.

Trijn(Trincke) trouwde Keimpe Isbrandtszn in 1600. Keimpe werd geboren in 1570 en is overleden op 2 Dec 1629 op 59 jarige leeftijd.

3874. Wolter Simonszn werd geboren in 1585.

Wolter trouwde Jolck Teettensdr. Jolck werd geboren in 1585.

Kind uit dit huwelijk:

1937       i.  Ael(Aele Aeltien) Woltersdochter (geboren in 1615 - overleed in 1663 te De Knipe)


3875. Jolck Teettensdr werd geboren in 1585.

Jolck trouwde Wolter Simonszn. Wolter werd geboren in 1585.

3888. Hendrick Janszn werd geboren in 1580 en is overleden AFT08-06-1631 te Schoterwold op 51 jarige leeftijd.

Hendrick trouwde Tiets Siboltsdr. Tiets werd geboren in 1580 en is overleden AFT08-06-1631 op 51 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1944       i.  Jan Hendrickszn (geboren in 1600 - overleed op 6 Apr 1664 te Schoterwold)


3889. Tiets Siboltsdr, dochter van Sibolt Albertszn en Onbekend, werd geboren in 1580 en is overleden AFT08-06-1631 op 51 jarige leeftijd.

Tiets trouwde Hendrick Janszn. Hendrick werd geboren in 1580 en is overleden AFT08-06-1631 te Schoterwold op 51 jarige leeftijd.

3892. Pier Martenszn werd geboren in 1565 en is overleden VOOR 27-01-1640 te Oudeschoot op 75 jarige leeftijd.

Pier trouwde Eeuw Meinedr. Eeuw werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 27-01-1640 op 70 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1946       i.  Meine Pierszn (geboren in 1590 - overleed op 17 Dec 1651 te Katlijk)


3893. Eeuw Meinedr, dochter van Meine N en Onbekend, werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 27-01-1640 op 70 jarige leeftijd.

Eeuw trouwde Pier Martenszn. Pier werd geboren in 1565 en is overleden VOOR 27-01-1640 te Oudeschoot op 75 jarige leeftijd.

3896. Jan Eisseszn werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 24-09-1650 te Nijbrongerga op 80 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Volmolenaar

Jan trouwde Antien Auckedr. Antien werd geboren in 1570.

Kind uit dit huwelijk:

1948       i.  Alle Janszn (geboren in 1590 - overleed op 17 Dec 1651 te Katlijk)


3897. Antien Auckedr werd geboren in 1570.

Antien trouwde Jan Eisseszn. Jan werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 24-09-1650 te Nijbrongerga op 80 jarige leeftijd.

3898. Ryckeld Tieteszn, zoon van Tiete Ryckeldszn en Onbekend, werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 12-09-1610 te Katlijk op 40 jarige leeftijd.

Ryckeld trouwde Halb Gerckedr. Halb werd geboren in 1570.

Kind uit dit huwelijk:

1949       i.  Handtien Ricoltsdr (geboren in 1595 - overleed in 1672)


3899. Halb Gerckedr werd geboren in 1570.

Halb trouwde Ryckeld Tieteszn. Ryckeld werd geboren in 1570 en is overleden VOOR 12-09-1610 te Katlijk op 40 jarige leeftijd.

Halb trouwde vervolgens Jan Martenszn. Jan werd geboren in 1570 en is overleden AFT07-03-1655 op 85 jarige leeftijd.


3900. Pieter Hendrickszn, zoon van Hendrick Willemszn en Im Idsdr, werd geboren in 1585 te Oudeschoot en is overleden AFT05-05-1609 te Oudeschoot op 24 jarige leeftijd.

Pieter trouwde Vrouck Ottedr. Vrouck werd geboren in 1585 en is overleden AFT05-05-1609 te Oudeschoot op 24 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1950       i.  Jeip Pieterszn (geboren in 1615 te Oudeschoot)


3901. Vrouck Ottedr, dochter van Otte N en Antie Gioltdr, werd geboren in 1585 en is overleden AFT05-05-1609 te Oudeschoot op 24 jarige leeftijd.

Vrouck trouwde Pieter Hendrickszn. Pieter werd geboren in 1585 te Oudeschoot en is overleden AFT05-05-1609 te Oudeschoot op 24 jarige leeftijd.

3902. Douwe Lieuweszn, zoon van Lieuwe Laeseszn en Rinck Taedr, werd geboren op 10 Okt 1574 te Longerhouw en is overleden op 15 Dec 1658 op 84 jarige leeftijd.

Douwe trouwde Griet Rieuwertsdr. Griet werd geboren in 1580 en is overleden na 15 Okt 1659 te Schoterwold.

Kind uit dit huwelijk:

1951       i.  Tiepck Douwedr (geboren in 1615 te Schoterwold)


3903. Griet Rieuwertsdr, dochter van Rieuwert N en Onbekend, werd geboren in 1580 en is overleden na 15 Okt 1659 te Schoterwold.

Griet trouwde Douwe Lieuweszn. Douwe werd geboren op 10 Okt 1574 te Longerhouw en is overleden op 15 Dec 1658 op 84 jarige leeftijd.

3908. Rettie Eelckesz werd geboren in 1580 en is overleden op 18 Mrt 1646 te Katlijk op 66 jarige leeftijd.

Rettie trouwde Ancke Reintiesdr. Ancke werd geboren in 1585 en is overleden na 27 Apr 1632.

Kind uit dit huwelijk:

1954       i.  Saecke Rettiezn (geboren in 1610 - overleed op 17 Feb 1664)


3909. Ancke Reintiesdr werd geboren in 1585 en is overleden na 27 Apr 1632.

Ancke trouwde Rettie Eelckesz. Rettie werd geboren in 1580 en is overleden op 18 Mrt 1646 te Katlijk op 66 jarige leeftijd.

3910. Jeen Jeenszn werd geboren in 1585 en is overleden op 18 Jun 1634 op 49 jarige leeftijd.

Jeen trouwde Lol Gioltsdr op 17 Jan 1610 te Schoterland. Lol werd geboren in 1585.

Kind uit dit huwelijk:

1955       i.  Auck Jeensdr (geboren in 1615 - overleed op 3 Nov 1647)


3911. Lol Gioltsdr, dochter van Giolt Sytseszn en Anne Eiledr, werd geboren in 1585.

Lol trouwde Jeen Jeenszn op 17 Jan 1610 te Schoterland. Jeen werd geboren in 1585 en is overleden op 18 Jun 1634 op 49 jarige leeftijd.

3912. Foocke Haaitseszn, zoon van Haaitse Douweszn en Martien Evertsdr, werd geboren in 1575 en is overleden vr 25 Apr 1649.

Foocke trouwde Blidde Wierdtsdr op 19 Aug 1612. Blidde werd geboren in 1580 en is overleden na 20 Nov 1656.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Elle Foockedr werd geboren omstreeks 1612 en is overleden na 13 Sep 1665.

1956      ii.  Jan Foockesz (geboren in 1620 te Hoornsterzwaag - overleed op 1 Dec 1675)

        iii.  Haaitse Foockesz werd geboren omstreeks 1620.

         iv.  Wierdt Foockesz werd geboren omstreeks 1620 en is overleden na 9 Feb 1659.

          v.  Martien Foockedr werd geboren omstreeks 1625.


3913. Blidde Wierdtsdr, dochter van Wierdt Janszn en Onbekend, werd geboren in 1580 en is overleden na 20 Nov 1656.

Blidde trouwde Foocke Haaitseszn op 19 Aug 1612. Foocke werd geboren in 1575 en is overleden vr 25 Apr 1649.

3916. Pieter Liebbeszn werd geboren in 1600 te Katlijk en is overleden na 24 Feb 1636 te Katlijk.

Pieter trouwde Jel Ubledr. Jel werd geboren in 1600 en is overleden na 24 Feb 1636 te Katlijk.

Kind uit dit huwelijk:

1958       i.  Uble Pieterszn (geboren in 1630 te Katlijk)


3917. Jel Ubledr werd geboren in 1600 en is overleden na 24 Feb 1636 te Katlijk.

Jel trouwde Pieter Liebbeszn. Pieter werd geboren in 1600 te Katlijk en is overleden na 24 Feb 1636 te Katlijk.

3918. Dirck Roelofszn, zoon van Roelof Albertszn en Els Evertsdr, werd geboren in 1585 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 1 Mei 1645 te Katlijk.

Dirck trouwde Ulck Pietersdr in 1619. Ulck werd geboren in 1590 te Hoornsterzwaag en is overleden na 23 Jan 1646 te Katlijk.

Kind uit dit huwelijk:

1959       i.  Trijn Dircksdr (geboren in 1630 te Katlijk)


3919. Ulck Pietersdr werd geboren in 1590 te Hoornsterzwaag en is overleden na 23 Jan 1646 te Katlijk.

Ulck trouwde Dirck Roelofszn in 1619. Dirck werd geboren in 1585 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 1 Mei 1645 te Katlijk.

3922. Andries Wybes werd geboren in 1600.

Andries trouwde

Zijn kind was:

1961       i.  Hylckien Andriesdr (geboren in 1625 te Nieuweschoot)


3928. Hans Imckeszn, zoon van Imcke Anneszn en Griet Jelledr, werd geboren in 1590 te Nieuwehorne en is overleden na 24 Jan 1648.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Hans trouwde Lyckel(tien) Jeipsdr. Lyckel(tien) werd geboren in 1600 te Schoterwold en is overleden na 18 Sep 1644.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Griet Hansesdr werd geboren omstreeks 1625 te Nieuwehorne.

1964      ii.  Imcke Hanseszn (geboren in 1630 te Nieuwehorne - overleed op 10 Apr 1697)

        iii.  Tieert (Tjeerd) Hansesz werd geboren omstreeks 1630 te Nieuwehorne.

         iv.  Jeip Hansesz werd geboren omstreeks 1630 te Nieuwehorne.


3929. Lyckel(tien) Jeipsdr, dochter van Jeip Tiaerdtsz en Ded Sipckesdr, werd geboren in 1600 te Schoterwold en is overleden na 18 Sep 1644.

Lyckel(tien) trouwde Hans Imckeszn. Hans werd geboren in 1590 te Nieuwehorne en is overleden na 24 Jan 1648.

3930. Sipcke Tiedgerszn, zoon van Tiedger Sipckeszn en Auck Rouckedr, werd geboren in 1605 te Nieuwehorne en is overleden vr 17 Okt 1668.

Sipcke trouwde Ints Sioerdtsdr op 13 Dec 1631 te Aengwirden. Ints werd geboren in 1610 te Terband.

Kind uit dit huwelijk:

1965       i.  Antie Sipckesdr (geboren in 1630 - overleed vr 16 Apr 1679)

Sipcke trouwde vervolgens Antie Meinedr. Antie werd geboren in 1600.


3931. Ints Sioerdtsdr, dochter van Sioerdt Anneszn en Sybe Hoitedr, werd geboren in 1610 te Terband.

Ints trouwde Sipcke Tiedgerszn op 13 Dec 1631 te Aengwirden. Sipcke werd geboren in 1605 te Nieuwehorne en is overleden vr 17 Okt 1668.

3934. Hans Tiedgersz werd geboren omstreeks 1600.

Hans trouwde

Zijn kind was:

1967       i.  Antie Hanses (geboren omstreeks 1630 - overleed na 5 Mrt 1662)


3946. Samme Hendrickszn, zoon van Hendrick Everenzn en Im Sammedr, werd geboren in 1600 te Oudeschoot en is overleden AFT28-10-1646 te Oudeschoot op 46 jarige leeftijd.

Samme trouwde Hans(Ck) Halbertsdr op 23 Apr 1628 te Schoterland. Hans(Ck) werd geboren in 1605 en is overleden AFT28-10-1646 te Oudeschoot op 41 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1973       i.  Hanskien Sammedr (geboren in 1630 te Oudeschoot)


3947. Hans(Ck) Halbertsdr werd geboren in 1605 en is overleden AFT28-10-1646 te Oudeschoot op 41 jarige leeftijd.

Hans(Ck) trouwde Samme Hendrickszn op 23 Apr 1628 te Schoterland. Samme werd geboren in 1600 te Oudeschoot en is overleden AFT28-10-1646 te Oudeschoot op 46 jarige leeftijd.

3948. Roelof Jacobszn werd geboren in 1600.

Roelof trouwde Geiske Woltersdr. Geiske werd geboren in 1610 te Nijbrongerga en is overleden VOOR 29-06-1658 te Nijbrongerga op 48 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

1974       i.  Wolter Roelofs (geboren in 1650 te Nijbrongerga - overleed AFT30-01-1706 te De Knipe)

Roelof trouwde vervolgens Ael Jansdr. Ael werd geboren in 1610.


3949. Geiske Woltersdr, dochter van Wolter Simonszn en Jolck Teettensdr, werd geboren in 1610 te Nijbrongerga en is overleden VOOR 29-06-1658 te Nijbrongerga op 48 jarige leeftijd.

Geiske trouwde Roelof Jacobszn. Roelof werd geboren in 1600.
Afbeelding

vorige  13de Generatie  Volgende
6144. Anske Nolles, zoon van Nolle Heeres en Onbekend, werd geboren in 1551.

Anske trouwde

Zijn kinderen waren:

3072       i.  Nolle Anskes (geboren in 1576 - overleed op 2 Jul 1636 te Sloten)

         ii.  Thonis Anskes werd geboren in 1580 en is overleden in 1617 op 37 jarige leeftijd.


6146. Heere Nolles, zoon van Nolle Heeres en Onbekend, werd geboren in 1547.

Heere trouwde

Zijn kind was:

3073       i.  Hylck Heeresdr (geboren in 1580 - overleed op 29 Okt 1647 te Sloten)


6148. Gellius Bernardi Schotanus, zoon van Baernd Gabbes van Schoot en Johanna van Ruinen, werd geboren in 1549 te Oudeschoot en is overleden na 1624 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Dokter, later ook priester en dominee

Naam: ook bekend als Jelle Baernds

Gellius trouwde Barbara Jansdr. Barbara werd geboren in 1554 te Coten en is overleden na 1624 te Franeker.

Kinderen uit dit huwelijk:

3074       i.  Bernardus Gellius Schotanus (geboren in 1576 te Bolsward - overleed op 19 Feb 1633 te Britswerd)

         ii.  Johannes Gellius Schotanus werd geboren in 1577 te Bolsward en is overleden in 1626 te Goutum op 49 jarige leeftijd.

        iii.  Hobbe Gellius Schotanus werd geboren in 1583 te Longerhouw.

         iv.  Frouck Gellius Schotanus werd geboren in 1585 te Longerhouw.

          v.  Rinsckien Gellius Schotanus werd geboren in 1590 te Mijnsheerenland en is overleden op 17 Dec 1619 te Tietjerk op 29 jarige leeftijd.

         vi.  Petrus Gellius Schotanus werd geboren in 1592 te Beusichem en is overleden in 1641 te Sneek op 49 jarige leeftijd.


6149. Barbara Jansdr, dochter van Jan Hobbes en Frouck N, werd geboren in 1554 te Coten en is overleden na 1624 te Franeker.

Barbara trouwde Gellius Bernardi Schotanus. Gellius werd geboren in 1549 te Oudeschoot en is overleden na 1624 te Franeker.

7746. Anne Yntseszn werd geboren in 1550.

Algemene notities:Ook wel Intieszn genoemd.

Anne trouwde

Zijn kind was:

3873       i.  Trijn(Trincke) Annedr (geboren in 1575 - overleed in 1633)


7778. Sibolt Albertszn werd geboren in 1550.

Sibolt trouwde

Zijn kind was:

3889       i.  Tiets Siboltsdr (geboren in 1580 - overleed AFT08-06-1631)


7786. Meine N .

Meine trouwde

Zijn kind was:

3893       i.  Eeuw Meinedr (geboren in 1570 - overleed VOOR 27-01-1640)


7796. Tiete Ryckeldszn .

Tiete trouwde

Zijn kind was:

3898       i.  Ryckeld Tieteszn (geboren in 1570 - overleed VOOR 12-09-1610 te Katlijk)


7800. Hendrick Willemszn werd geboren in 1555 en is overleden op 1 Jun 1603 te Schoterwold op 48 jarige leeftijd.

Hendrick trouwde Im Idsdr. Im werd geboren in 1555 en is overleden AFT01-06-1603 te Schoterwold op 48 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

3900       i.  Pieter Hendrickszn (geboren in 1585 te Oudeschoot - overleed AFT05-05-1609 te Oudeschoot)


7801. Im Idsdr, dochter van Ids Jeipszn en Onbekend, werd geboren in 1555 en is overleden AFT01-06-1603 te Schoterwold op 48 jarige leeftijd.

Im trouwde Hendrick Willemszn. Hendrick werd geboren in 1555 en is overleden op 1 Jun 1603 te Schoterwold op 48 jarige leeftijd.

7802. Otte N werd geboren in 1560.

Otte trouwde Antie Gioltdr. Antie werd geboren in 1560 en is overleden AFT01-10-1639 op 79 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

3901       i.  Vrouck Ottedr (geboren in 1585 - overleed AFT05-05-1609 te Oudeschoot)


7803. Antie Gioltdr werd geboren in 1560 en is overleden AFT01-10-1639 op 79 jarige leeftijd.

Antie trouwde Otte N. Otte werd geboren in 1560.

7804. Lieuwe Laeseszn werd geboren in 1550 en is overleden vr 31 Jul 1616 te Longerhouw.

Lieuwe trouwde Rinck Taedr. Rinck werd geboren in 1550 en is overleden vr 20 Mei 1599 te Longerhouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

3902       i.  Douwe Lieuweszn (geboren op 10 Okt 1574 te Longerhouw - overleed op 15 Dec 1658)

         ii.  Taede Lieuweszn werd geboren op 10 Mei 1579 te Longerhouw en is overleden op 28 Jun 1620 op 41 jarige leeftijd.


7805. Rinck Taedr werd geboren in 1550 en is overleden vr 20 Mei 1599 te Longerhouw.

Rinck trouwde Lieuwe Laeseszn. Lieuwe werd geboren in 1550 en is overleden vr 31 Jul 1616 te Longerhouw.

7806. Rieuwert N werd geboren in 1550.

Rieuwert trouwde

Zijn kind was:

3903       i.  Griet Rieuwertsdr (geboren in 1580 - overleed na 15 Okt 1659 te Schoterwold)


7822. Giolt Sytseszn werd geboren in 1550 en is overleden na 28 Mei 1617.

Giolt trouwde Anne Eiledr. Anne werd geboren in 1555 en is overleden na 28 Mei 1617.

Kind uit dit huwelijk:

3911       i.  Lol Gioltsdr (geboren in 1585)


7823. Anne Eiledr, dochter van Eile N en Onbekend, werd geboren in 1555 en is overleden na 28 Mei 1617.

Anne trouwde Giolt Sytseszn. Giolt werd geboren in 1550 en is overleden na 28 Mei 1617.

7824. Haaitse Douweszn werd geboren in 1530 en is overleden tussen Jun 1595 en 30 Jan 1605.

Algemene notities:of overleden op 30-01-1605

Haaitse trouwde Martien Evertsdr. Martien werd geboren in 1540 en is overleden na 30 Jan 1605.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Griet Haaitsedr werd geboren omstreeks 1560 en is overleden na 18 Apr 1631.

         ii.  Douwe Haaitsesz werd geboren omstreeks 1565 en is overleden na 20 Aug 1651.

        iii.  Evert Haaitsesz werd geboren omstreeks 1565 en is overleden vr 26 Mei 1647.

3912      iv.  Foocke Haaitseszn (geboren in 1575 - overleed vr 25 Apr 1649)


7825. Martien Evertsdr, dochter van Evert N en Onbekend, werd geboren in 1540 en is overleden na 30 Jan 1605.

Martien trouwde Haaitse Douweszn. Haaitse werd geboren in 1530 en is overleden tussen Jun 1595 en 30 Jan 1605.

7826. Wierdt Janszn werd geboren in 1550 en is overleden na 10 Apr 1607.

Wierdt trouwde

Zijn kind was:

3913       i.  Blidde Wierdtsdr (geboren in 1580 - overleed na 20 Nov 1656)


7836. Roelof Albertszn, zoon van Albert N en Onbekend, werd geboren in 1560 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 12 Nov 1606 te Hoornsterzwaag.

Roelof trouwde Els Evertsdr. Els werd geboren in 1560 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 12 Nov 1606 te Hoornsterzwaag.

Kind uit dit huwelijk:

3918       i.  Dirck Roelofszn (geboren in 1585 te Hoornsterzwaag - overleed vr 1 Mei 1645 te Katlijk)

Roelof trouwde vervolgens Wendel Jansdr. Wendel werd geboren in 1560.


7837. Els Evertsdr werd geboren in 1560 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 12 Nov 1606 te Hoornsterzwaag.

Els trouwde Roelof Albertszn. Roelof werd geboren in 1560 te Hoornsterzwaag en is overleden vr 12 Nov 1606 te Hoornsterzwaag.

7856. Imcke Anneszn, zoon van Anne Gerckeszn en Anne Haitie Meinesdr, werd geboren omstreeks 1560.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Boer

Imcke trouwde Griet Jelledr vr 1596. Griet werd geboren omstreeks 1565.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anck Imckedr werd geboren in 1585 en is overleden na 9 Jun 1630.

3928      ii.  Hans Imckeszn (geboren in 1590 te Nieuwehorne - overleed na 24 Jan 1648)

        iii.  Tietse Imckesz


7857. Griet Jelledr, dochter van Jelle Meijleszn en Hysse ( His) N, werd geboren omstreeks 1565.

Griet trouwde Imcke Anneszn vr 1596. Imcke werd geboren omstreeks 1560.

7858. Jeip Tiaerdtsz, zoon van Tiaerdt Tiaerdtszn en Jell Jeipsdr, werd geboren in 1565 te Schoterwold en is overleden op 6 Apr 1636 op 71 jarige leeftijd.

Algemene notities:of overleden op 17-05-1637

Jeip trouwde Ded Sipckesdr. Ded werd geboren in 1565 te Nieuwehorne en is overleden na 17 Mei 1637 te Schoterwold.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sipcke Jeipsz werd geboren omstreeks 1590 te Schoterwold en is overleden tussen 30 Mrt 1635 en 1639 te Mildam.

         ii.  Tiaerdt Jeips werd geboren omstreeks 1590 te Schoterwold en is overleden tussen 28 Jun 1665 en 18 Nov 1668 te Oudeschoot.

        iii.  Jan Jeipsz werd geboren omstreeks 1590 te Schoterwold en is overleden tussen 23 Jun 1630 en 23 Jan 1633 te Luinjeberd.

         iv.  Seerp Jeips werd geboren omstreeks 1595 te Schoterwold.

3929       v.  Lyckel(tien) Jeipsdr (geboren in 1600 te Schoterwold - overleed na 18 Sep 1644)

         vi.  Jolle Jeips werd geboren omstreeks 1600 te Schoterwold en is overleden na 19 Dec 1677.

        vii.  Intie (Yntze) Jeips werd geboren omstreeks 1600 te Schoterwold en is overleden na 15 Nov 1676 te Schoterwold.

       viii.  Waeb Jeipsdr werd geboren omstreeks 1610 te Schoterwold en is overleden te Nieuwehorne.


7859. Ded Sipckesdr werd geboren in 1565 te Nieuwehorne en is overleden na 17 Mei 1637 te Schoterwold.

Ded trouwde Jeip Tiaerdtsz. Jeip werd geboren in 1565 te Schoterwold en is overleden op 6 Apr 1636 op 71 jarige leeftijd.

7860. Tiedger Sipckeszn werd geboren in 1580 en is overleden na 9 Jun 1630 te Nieuwehorne.

Tiedger trouwde Auck Rouckedr. Auck werd geboren in 1580.

Kind uit dit huwelijk:

3930       i.  Sipcke Tiedgerszn (geboren in 1605 te Nieuwehorne - overleed vr 17 Okt 1668)

Tiedger trouwde vervolgens Anck Imckedr, dochter van Imcke Anneszn en Griet Jelledr. Anck werd geboren in 1585 en is overleden na 9 Jun 1630.


7861. Auck Rouckedr werd geboren in 1580.

Auck trouwde Tiedger Sipckeszn. Tiedger werd geboren in 1580 en is overleden na 9 Jun 1630 te Nieuwehorne.

7862. Sioerdt Anneszn werd geboren in 1580 en is overleden vr 14 Sep 1654 te Terband.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Sioerdt trouwde Sybe Hoitedr. Sybe werd geboren in 1585 en is overleden vr 17 Jan 1631 te Terband.

Kind uit dit huwelijk:

3931       i.  Ints Sioerdtsdr (geboren in 1610 te Terband)


7863. Sybe Hoitedr werd geboren in 1585 en is overleden vr 17 Jan 1631 te Terband.

Sybe trouwde Sioerdt Anneszn. Sioerdt werd geboren in 1580 en is overleden vr 14 Sep 1654 te Terband.

7892. Hendrick Everenzn werd geboren in 1575 en is overleden AFT20-01-1608 te Oudeschoot op 33 jarige leeftijd.

Hendrick trouwde Im Sammedr. Im werd geboren in 1575 en is overleden AFT20-01-1608 te Oudeschoot op 33 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

3946       i.  Samme Hendrickszn (geboren in 1600 te Oudeschoot - overleed AFT28-10-1646 te Oudeschoot)


7893. Im Sammedr, dochter van Samme N en Onbekend, werd geboren in 1575 en is overleden AFT20-01-1608 te Oudeschoot op 33 jarige leeftijd.

Im trouwde Hendrick Everenzn. Hendrick werd geboren in 1575 en is overleden AFT20-01-1608 te Oudeschoot op 33 jarige leeftijd.

7898. Wolter Simonszn .

Wolter trouwde Jolck Teettensdr.

Kind uit dit huwelijk:

3949       i.  Geiske Woltersdr (geboren in 1610 te Nijbrongerga - overleed VOOR 29-06-1658 te Nijbrongerga)


7899. Jolck Teettensdr .

Jolck trouwde Wolter Simonszn.
Afbeelding

vorige  14de Generatie  Volgende
12288. Nolle Heeres, zoon van Heere Nolles en Onbekend, werd geboren in 1518.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Nolle trouwde

Zijn kinderen waren:

6146       i.  Heere Nolles (geboren in 1547)

6144      ii.  Anske Nolles (geboren in 1551)


12292. Nolle Heeres, zoon van Heere Nolles en Onbekend, werd geboren in 1518.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

12296. Baernd Gabbes van Schoot, zoon van Gabbe Baernds en Maycke Rinckes, werd geboren in 1522 te Goingarijp en is overleden vr 27 Dec 1551 te Oudeschoot.

Baernd trouwde Johanna van Ruinen. Johanna werd geboren in 1527 en is overleden in 1566 op 39 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacobus Bernardi werd geboren in 1547 te Oudeschoot.

         ii.  Henricus Bernardi werd geboren in 1548 te Oudeschoot.

6148     iii.  Gellius Bernardi Schotanus (geboren in 1549 te Oudeschoot - overleed na 1624 te Franeker)

         iv.  Lamcke Bernardi werd geboren in 1551 te Oudeschoot.


12297. Johanna van Ruinen, dochter van Henricus Luithiens van Ruinen en Lamcke N, werd geboren in 1527 en is overleden in 1566 op 39 jarige leeftijd.

Johanna trouwde Baernd Gabbes van Schoot. Baernd werd geboren in 1522 te Goingarijp en is overleden vr 27 Dec 1551 te Oudeschoot.

12298. Jan Hobbes .

Jan trouwde Frouck N.

Kind uit dit huwelijk:

6149       i.  Barbara Jansdr (geboren in 1554 te Coten - overleed na 1624 te Franeker)


12299. Frouck N .

Frouck trouwde Jan Hobbes.

15602. Ids Jeipszn, zoon van Jeip Idszn en Bauck N, werd geboren in 1520 te Schoterwold en is overleden AFT04-11-1551 op 31 jarige leeftijd.

Ids trouwde

Zijn kind was:

7801       i.  Im Idsdr (geboren in 1555 - overleed AFT01-06-1603 te Schoterwold)


15646. Eile N .

Eile trouwde

Zijn kind was:

7823       i.  Anne Eiledr (geboren in 1555 - overleed na 28 Mei 1617)


15650. Evert N .

Evert trouwde

Zijn kind was:

7825       i.  Martien Evertsdr (geboren in 1540 - overleed na 30 Jan 1605)


15672. Albert N .

Albert trouwde

Zijn kind was:

7836       i.  Roelof Albertszn (geboren in 1560 te Hoornsterzwaag - overleed vr 12 Nov 1606 te Hoornsterzwaag)


15712. Anne Gerckeszn, zoon van Onbekend en Onbekend.

Anne trouwde Anne Haitie Meinesdr.

Kind uit dit huwelijk:

7856       i.  Imcke Anneszn (geboren omstreeks 1560)


15713. Anne Haitie Meinesdr .

Anne trouwde Anne Gerckeszn.

15714. Jelle Meijleszn, zoon van Meijle Jelleszn en Onbekend, werd geboren in 1525 en is overleden AFT1558 te Katlijk op 33 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Jelle trouwde Hysse ( His) N. Hysse werd geboren in 1525 en is overleden AFT28-05-1617 op 92 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

7857       i.  Griet Jelledr (geboren omstreeks 1565)


15715. Hysse ( His) N werd geboren in 1525 en is overleden AFT28-05-1617 op 92 jarige leeftijd.

Hysse trouwde Jelle Meijleszn. Jelle werd geboren in 1525 en is overleden AFT1558 te Katlijk op 33 jarige leeftijd.

15716. Tiaerdt Tiaerdtszn werd geboren in 1530 en is overleden in 1595 te Schoterwold op 65 jarige leeftijd.

Algemene notities:of overleden 03-08-1603

Tiaerdt trouwde Jell Jeipsdr. Jell werd geboren in 1530 te Schoterwold en is overleden na 3 Aug 1603 te Schoterwold.

Kinderen uit dit huwelijk:

7858       i.  Jeip Tiaerdtsz (geboren in 1565 te Schoterwold - overleed op 6 Apr 1636)

         ii.  Samme Tjeards (Tiaerdts) werd geboren omstreeks 1562 te Schoterwold.

        iii.  Intie (Yntse) Tiaerdtsz werd geboren omstreeks 1565 te Schoterwold en is overleden tussen 3 Mrt 1602 en 2 Mrt 1603.

         iv.  Pieter Tiaerdtsz

          v.  Michiel Tiaerdtsz

         vi.  Tjaerdke Tiaerdts


15717. Jell Jeipsdr, dochter van Jeip Idszn en Bauck N, werd geboren in 1530 te Schoterwold en is overleden na 3 Aug 1603 te Schoterwold.

Jell trouwde Tiaerdt Tiaerdtszn. Tiaerdt werd geboren in 1530 en is overleden in 1595 te Schoterwold op 65 jarige leeftijd.

15786. Samme N werd geboren in 1545.

Samme trouwde

Zijn kind was:

7893       i.  Im Sammedr (geboren in 1575 - overleed AFT20-01-1608 te Oudeschoot)


Afbeelding

vorige  15de Generatie  Volgende
24576. Heere Nolles, zoon van Nolle Heeres en Onbekend, werd geboren in 1493.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Heere trouwde

Zijn kinderen waren:

12288        i.  Nolle Heeres (geboren in 1518)

            ii.  Ebe Heeres werd geboren in 1519.

           iii.  Atte Heeres werd geboren in 1521.

            iv.  Teake Heeres werd geboren in 1523.


24592. Gabbe Baernds, zoon van Baernd Gabbes en Onbekend, werd geboren in 1487 te Goingarijp en is overleden na 1551.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Gabbe trouwde Maycke Rinckes. Maycke werd geboren in 1492 te Goingarijp.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  N Gabbedr werd geboren in 1512 te Goingarijp.

            ii.  N Gabbedr werd geboren in 1518 te Goingarijp.

           iii.  Hendrik Gabbes werd geboren in 1520.

12296       iv.  Baernd Gabbes van Schoot (geboren in 1522 te Goingarijp - overleed vr 27 Dec 1551 te Oudeschoot)

             v.  Wobbel Gabbes werd geboren in 1524.

            vi.  Tiebbe Gabbes werd geboren in 1526 te Goingarijp.

           vii.  Ydts Gabbes werd geboren in 1530.

          viii.  Rincke Gabbes werd geboren in 1532 te Goingarijp.


24593. Maycke Rinckes, dochter van Rinke Tibbes en Onbekend, werd geboren in 1492 te Goingarijp.

Maycke trouwde Gabbe Baernds. Gabbe werd geboren in 1487 te Goingarijp en is overleden na 1551.

24594. Henricus Luithiens van Ruinen, zoon van Luythien Roelofs en Auck N, werd geboren in 1499.

Henricus trouwde Lamcke N.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Luithien van Ruinen werd geboren in 1524.

12297       ii.  Johanna van Ruinen (geboren in 1527 - overleed in 1566)


24595. Lamcke N .

Lamcke trouwde Henricus Luithiens van Ruinen. Henricus werd geboren in 1499.

31204. Jeip Idszn werd geboren in 1500 en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.

Jeip trouwde Bauck N. Bauck werd geboren in 1500 te Schoterwold en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

15602        i.  Ids Jeipszn (geboren in 1520 te Schoterwold - overleed AFT04-11-1551)

15717       ii.  Jell Jeipsdr (geboren in 1530 te Schoterwold - overleed na 3 Aug 1603 te Schoterwold)


31205. Bauck N werd geboren in 1500 te Schoterwold en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.

Bauck trouwde Jeip Idszn. Jeip werd geboren in 1500 en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.

31428. Meijle Jelleszn werd geboren in 1500 en is overleden AFT1558 te Katlijk op 58 jarige leeftijd.

Meijle trouwde

Zijn kind was:

15714        i.  Jelle Meijleszn (geboren in 1525 - overleed AFT1558 te Katlijk)


31434. Jeip Idszn werd geboren in 1500 en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

31435. Bauck N werd geboren in 1500 te Schoterwold en is overleden AFT07-04-1552 te Schoterwold op 52 jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

Afbeelding

vorige  16de Generatie  Volgende
49152. Nolle Heeres, zoon van Heere Nolles en Sibbel N, werd geboren in 1468 en is overleden in 1527 op 59 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Grytman, hij liet als grytman een moordenaar lopen en ging toen zelf de gevangenis in

Nolle trouwde

Zijn kinderen waren:

24576        i.  Heere Nolles (geboren in 1493)

            ii.  Jettie Nolles werd geboren in 1494.

           iii.  Sybrant Nolles werd geboren in 1500.

            iv.  Atte Nolles werd geboren in 1504.

             v.  Jan Nolles werd geboren in 1506.


49184. Baernd Gabbes, zoon van Gabbe Baernds en N Tyedgersdr, werd geboren in 1462 te Stavoren en is overleden op 13 Jan 1496 te Woudsend op 34 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Afw. dood: Verdronk als hoofdman van de vetkopers op het Slotermeer

Beroep: Huisman te Goingarijp

Baernd trouwde

Zijn kinderen waren:

24592        i.  Gabbe Baernds (geboren in 1487 te Goingarijp - overleed na 1551)

            ii.  Hendrik Baernds werd geboren in 1489 te Goingarijp.

           iii.  Jelle Baernds werd geboren in 1492 te Goingarijp.


49186. Rinke Tibbes .

Rinke trouwde

Zijn kind was:

24593        i.  Maycke Rinckes (geboren in 1492 te Goingarijp)


49188. Luythien Roelofs, zoon van Roelof van Laer en N Luythiensdr, werd geboren in 1472 en is overleden in 1549 te Siegerswoude op 77 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Luythien trouwde Auck N.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Roelof Luithiens werd geboren in 1497.

24594       ii.  Henricus Luithiens van Ruinen (geboren in 1499)

           iii.  Johannes Luithiens werd geboren na 1499.

            iv.  Jan Luithiens werd geboren na 1500.


49189. Auck N .

Auck trouwde Luythien Roelofs. Luythien werd geboren in 1472 en is overleden in 1549 te Siegerswoude op 77 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  17de Generatie  Volgende
98304. Heere Nolles werd geboren in 1440 te Oosterzee en is overleden in 1511 op 71 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Heere trouwde Sibbel N.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Agge Heeres werd geboren in 1466.

49152       ii.  Nolle Heeres (geboren in 1468 - overleed in 1527)

           iii.  Sybrant Heeres werd geboren in 1474.

            iv.  Atte Heeres werd geboren in 1480.

             v.  Tiamcke Heeres werd geboren in 1482.


98305. Sibbel N .

Sibbel trouwde Heere Nolles. Heere werd geboren in 1440 te Oosterzee en is overleden in 1511 op 71 jarige leeftijd.

98368. Gabbe Baernds, zoon van Baernd Jelles en Onbekend, werd geboren in 1437 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Gabbe trouwde N Tyedgersdr. N werd geboren in 1442.

Kinderen uit dit huwelijk:

49184        i.  Baernd Gabbes (geboren in 1462 te Stavoren - overleed op 13 Jan 1496 te Woudsend)

            ii.  Tyedger Gabbes werd geboren in 1464 te Stavoren.

           iii.  Reynthie Gabbes werd geboren in 1466 te Stavoren.

            iv.  Peter Gabbes werd geboren in 1470 te Stavoren.

             v.  Doede Gabbes werd geboren in 1474 te Stavoren.

            vi.  Ryoerd Gabbes werd geboren in 1476 te Stavoren.

           vii.  Lieuwe Gabbes werd geboren in 1480 te Stavoren.


98369. N Tyedgersdr, dochter van Tyedger Ryoerdts en Onbekend, werd geboren in 1442.

N trouwde Gabbe Baernds. Gabbe werd geboren in 1437 te Ferwoude.

98376. Roelof van Laer, zoon van Roelof van Laer en Johanna van Ruinen, werd geboren in 1445 te Ruinen.

Roelof trouwde N Luythiensdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Roelof Roelofs werd geboren in 1470.

49188       ii.  Luythien Roelofs (geboren in 1472 - overleed in 1549 te Siegerswoude)

           iii.  Albert Roelofs werd geboren na 1472.

            iv.  Hendrik Roelofs werd geboren na 1473.


98377. N Luythiensdr .

N trouwde Roelof van Laer. Roelof werd geboren in 1445 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  18de Generatie  Volgende
196736. Baernd Jelles, zoon van Jelle Baernds en Onbekend, werd geboren in 1410 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman

Baernd trouwde

Zijn kinderen waren:

98368        i.  Gabbe Baernds (geboren in 1437 te Ferwoude)

            ii.  Rein Baernds werd geboren in 1439 te Ferwoude.

           iii.  Claes Baernds werd geboren in 1443 te Ferwoude.

            iv.  Haucke Baernds werd geboren in 1445 te Ferwoude.

             v.  Peter Baernds werd geboren in 1449 te Ferwoude.

            vi.  Doede Baernds werd geboren in 1451 te Ferwoude.

           vii.  Jelle Baernds werd geboren in 1455 te Ferwoude en is overleden in 1500 te Franeker op 45 jarige leeftijd.


196738. Tyedger Ryoerdts .

Tyedger trouwde

Zijn kind was:

98369        i.  N Tyedgersdr (geboren in 1442)


196752. Roelof van Laer werd geboren omstreeks 1401 te Ruinen.

Roelof trouwde Johanna van Ruinen. Johanna werd geboren omstreeks 1405 te Ruinen en is overleden in 1478 te Ruinen ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

98376        i.  Roelof van Laer (geboren in 1445 te Ruinen)

            ii.  Margriet van Laer werd geboren in 1447 te Ruinen.


196753. Johanna van Ruinen, dochter van Johan van Ruinen en Mechteld Mulert, werd geboren omstreeks 1405 te Ruinen en is overleden in 1478 te Ruinen ongeveer 73 jaar oud.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Vrouwe van Ruinen

Johanna trouwde Roelof van Laer. Roelof werd geboren omstreeks 1401 te Ruinen.

Johanna trouwde vervolgens Berend van Munster op 10 Feb 1425.

Kind uit dit huwelijk:

             i.  Hindrik van Munster


Afbeelding

vorige  19de Generatie  Volgende
393472. Jelle Baernds werd geboren in 1385 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Huisman te Ferwoude

Jelle trouwde

Zijn kinderen waren:

196736       i.  Baernd Jelles (geboren in 1410 te Ferwoude)

            ii.  Haucke Jelles werd geboren in 1414.

           iii.  Rein Jelles werd geboren in 1418.

            iv.  Doede Jelles werd geboren in 1424.


393506. Johan van Ruinen, zoon van Arend Huys van Ruinen en Lamme van Gasselte, werd geboren in 1362 te Gasselte en is overleden in 1411 te Ruinen op 49 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Heer van Ruinen

Johan trouwde Mechteld Mulert in Dec 1404. Mechteld werd geboren omstreeks 1370 te Hasselt en is overleden na 1416.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Dochter van Ruinen werd geboren omstreeks 1407 te Ruinen.

196753      ii.  Johanna van Ruinen (geboren omstreeks 1405 te Ruinen - overleed in 1478 te Ruinen)


393507. Mechteld Mulert, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, werd geboren omstreeks 1370 te Hasselt en is overleden na 1416.

Mechteld trouwde Johan van Ruinen in Dec 1404. Johan werd geboren in 1362 te Gasselte en is overleden in 1411 te Ruinen op 49 jarige leeftijd.

Mechteld trouwde vervolgens Johan Oving. Johan werd geboren omstreeks 1366 te Hasselt.


Afbeelding

vorige  20ste Generatie  Volgende
787012. Arend Huys van Ruinen, zoon van Johan van Norch en ? de Vos van Steenwijk, werd geboren in 1340 te Ruinen en is overleden in 1396 te Ruinen op 56 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: In 1379 werdt hij benoemt tot Heer van Ruinen

Arend trouwde Lamme van Gasselte in 1359 te Gasselte Drente. Lamme is overleden vr 1380.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Roelof van Ruinen werd geboren in 1370 te Gasselte en is overleden in 1442 op 72 jarige leeftijd.

            ii.  Dochter van Ruinen is overleden in 1404.

393506     iii.  Johan van Ruinen (geboren in 1362 te Gasselte - overleed in 1411 te Ruinen)

            iv.  Steven van Ruinen werd geboren omstreeks 1365 te Gasselte en is overleden in 1437 ongeveer 72 jaar oud.

Arend trouwde vervolgens Agnes van den Clooster in 1380 te Coevorden, dochter van Boldewijn van den Clooster en Ghijsele van Echten. Agnes werd geboren omstreeks 1350 te Coevorden en is overleden na 1421.

Kind uit dit huwelijk:

             i.  Boldewijn van Ruinen werd geboren omstreeks 1381 te Ruinen en is overleden op 5 Jan 1442 ongeveer 61 jaar oud.


787013. Lamme van Gasselte is overleden vr 1380.

Lamme trouwde Arend Huys van Ruinen in 1359 te Gasselte Drente. Arend werd geboren in 1340 te Ruinen en is overleden in 1396 te Ruinen op 56 jarige leeftijd.

787014. Egbert Mulert werd geboren omstreeks 1344 te Hasselt.

Egbert trouwde Hadewich.

Kind uit dit huwelijk:

393507       i.  Mechteld Mulert (geboren omstreeks 1370 te Hasselt - overleed na 1416)


787015. Hadewich .

Hadewich trouwde Egbert Mulert. Egbert werd geboren omstreeks 1344 te Hasselt.
Afbeelding

vorige  21ste Generatie  Volgende
1574024. Johan van Norch, zoon van Otto van Norch en Ida van Ruinen, werd geboren in 1310 te Norg.

Algemene notities:werd ook Johan van Ruinen genoemd

Johan trouwde ? de Vos van Steenwijk. ? werd geboren omstreeks 1311 te Norg.

Kind uit dit huwelijk:

787012       i.  Arend Huys van Ruinen (geboren in 1340 te Ruinen - overleed in 1396 te Ruinen)


1574025. ? de Vos van Steenwijk werd geboren omstreeks 1311 te Norg.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Mw De Vos van Steenwijk was van adelijke komaf

? trouwde Johan van Norch. Johan werd geboren in 1310 te Norg.
Afbeelding

vorige  22ste Generatie  Volgende
3148048. Otto van Norch werd geboren omstreeks 1284 te Norg.

Otto trouwde Ida van Ruinen. Ida werd geboren omstreeks 1290 te Ruinen.

Kind uit dit huwelijk:

1574024       i.  Johan van Norch (geboren in 1310 te Norg)


3148049. Ida van Ruinen, dochter van Johan van Ruinen en Emegarde van Ruinen, werd geboren omstreeks 1290 te Ruinen.

Ida trouwde Otto van Norch. Otto werd geboren omstreeks 1284 te Norg.
Afbeelding

vorige  23ste Generatie  Volgende
6296098. Johan van Ruinen, zoon van Bartolomeus van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1260 te Ruinen en is overleden vr 1304.

Johan trouwde Emegarde van Ruinen. Emegarde werd geboren omstreeks 1266 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Bartolomeus van Ruinen werd geboren in 1287 te Ruinen.

            ii.  Dochter van Ruinen werd geboren in 1288 te Ruinen.

3148049     iii.  Ida van Ruinen (geboren omstreeks 1290 te Ruinen)

            iv.  Steven van Ruinen werd geboren in 1292 te Ruinen.

             v.  Dochter van Ruinen werd geboren in 1294 te Ruinen.


6296099. Emegarde van Ruinen werd geboren omstreeks 1266 te Ruinen.

Emegarde trouwde Johan van Ruinen. Johan werd geboren omstreeks 1260 te Ruinen en is overleden vr 1304.
Afbeelding

vorige  24ste Generatie  Volgende
12592196. Bartolomeus van Ruinen, zoon van Johan van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1220 te Ruinen.

Bartolomeus trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1230 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

6296098       i.  Johan van Ruinen (geboren omstreeks 1260 te Ruinen - overleed vr 1304)

            ii.  Mewekinus van Ruinen or Lansinge werd geboren omstreeks 1270 te Ruinen en is overleden vr 1325.

           iii.  Laurens van Ruinen werd geboren omstreeks 1265 te Ruinen en is overleden na 1304.


12592197. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1230 te Ruinen.

Onbekend trouwde Bartolomeus van Ruinen. Bartolomeus werd geboren omstreeks 1220 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  25ste Generatie  Volgende
25184392. Johan van Ruinen, zoon van Arnold van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1188 te Ruinen.

Johan trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1192 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Arnold van Ruinen werd geboren omstreeks 1210 te Ruinen.

12592196       ii.  Bartolomeus van Ruinen (geboren omstreeks 1220 te Ruinen)


25184393. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1192 te Ruinen.

Onbekend trouwde Johan van Ruinen. Johan werd geboren omstreeks 1188 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  26ste Generatie  Volgende
50368784. Arnold van Ruinen, zoon van Otto van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1165 te Ruinen.

Arnold trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1166 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

25184392        i.  Johan van Ruinen (geboren omstreeks 1188 te Ruinen)

               ii.  Gerard van Ruinen werd geboren in 1191 te Ruinen.

              iii.  Laurens van Ruinen werd geboren omstreeks 1195 te Ruinen.


50368785. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1166 te Ruinen.

Onbekend trouwde Arnold van Ruinen. Arnold werd geboren omstreeks 1165 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  27ste Generatie  Volgende
100737568. Otto van Ruinen, zoon van Arnoldus van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1140 te Ruinen.

Otto trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1142 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

50368784        i.  Arnold van Ruinen (geboren omstreeks 1165 te Ruinen)

               ii.  Otto van Ruinen werd geboren in 1168 te Ruinen.

              iii.  Johan van Ruinen werd geboren omstreeks 1170 te Ruinen.


100737569. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1142 te Ruinen.

Onbekend trouwde Otto van Ruinen. Otto werd geboren omstreeks 1140 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  28ste Generatie  Volgende
201475136. Arnoldus van Ruinen, zoon van Otto van Ruinen en Onbekend van Ruinen, werd geboren omstreeks 1115 te Ruinen.

Arnoldus trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1119 te Ruinen.

Kind uit dit huwelijk:

100737568       i.  Otto van Ruinen (geboren omstreeks 1140 te Ruinen)


201475137. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1119 te Ruinen.

Onbekend trouwde Arnoldus van Ruinen. Arnoldus werd geboren omstreeks 1115 te Ruinen.
Afbeelding

vorige  29ste Generatie
402950272. Otto van Ruinen werd geboren omstreeks 1093 te Ruinen.

Otto trouwde Onbekend van Ruinen. Onbekend werd geboren omstreeks 1097 te Ruinen.

Kinderen uit dit huwelijk:

201475136       i.  Arnoldus van Ruinen (geboren omstreeks 1115 te Ruinen)

               ii.  Otto van Ruinen werd geboren in 1117 te Ruinen.

              iii.  Johan van Ruinen werd geboren omstreeks 1119 te Ruinen.


402950273. Onbekend van Ruinen werd geboren omstreeks 1097 te Ruinen.

Onbekend trouwde Otto van Ruinen. Otto werd geboren omstreeks 1093 te Ruinen.