Kwartierstaat van Paul de Jong

Naamlijst

Geen achternaam, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, [P], Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[PIERS-PYTTERS]


Namen

Geboren

Overleden

PIERS
  JeltjeP,O geboren Sloten
  PieterP,O
PIETERS
  AaltjeP
  HeertK,O geboren Omstr 1605 overleed Jul 1666, Utingeradeel
  MartjeP,O geboren Oosterzee
  SeeskeP,O
  TrijntjeP overleed Vr 1777
  YmkjeK geboren Omstr 1771 overleed 23 Jun 1844, Ferwerderadeel
PIJLMAN
  Geert HendriksP,O
  Trijntje GeertsP,K,O geboren 13 Jan 1762, Kalenberg overleed Feb 1794, Nijehaske
PLEKKER
  Douwe StephanusK geboren Omstr 1763, Oosterlittens overleed 2 Jan 1832, Franekeradeel
  Jetze StephanusK geboren Omstr 1770 overleed 12 Nov 1832, Tzum
  KlaaskeK geboren Omstr 1735, Baard
  StephanusP,K,O geboren Lions
  Stephanus VincentsP,K,O geboren Omstr 1665, Baard
  Sybrigje StephanusP,K,O geboren 1768 overleed 4 Dec 1813, Mildam
  VincentP,O overleed 1705, Baard
  Vincent StephanusP,K,O geboren Omstr 1697, <Baard>
POSTMA
  AnneK geboren 29 Nov 1824, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Apr 1888, Haskerland
  BonneK geboren 2 Sep 1821, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Mrt 1897, Workum
  DurkK geboren 30 Mrt 1819, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Apr 1904, Hemelumer Oldeferd
  Jantje RomkesP,K,O geboren 18 Jan 1814, Warns overleed 13 Jan 1891, Koudum
  Joltje RomkesK geboren 1811, Warns overleed 9 Dec 1889, Workum
  RomkeK geboren 20 Sep 1816, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Jul 1895, Hemelumer Oldeferd
  Romke RomkesP,O geboren 1780, Warns overleed 6 Jun 1831, Hemelumer Oldeferd
POTMA
  Geertruida SybrensK geboren Omstr 1789 overleed 14 Dec 1834, Hemelumer Oldeferd
  Pieter SybrensK geboren 1799
  Rinskjen SybrensK geboren 1806
  Sybren (Siebren) PietersP,O geboren 1763 overleed 28 Nov 1814, Workum
  Sytske Sybrens (Sybrands)P,K,O geboren 1802 overleed 28 Sep 1861, Workum
PYTERS
  FokeltjeP,O geboren Omstr 1670, Jorwerd
  JacobP geboren Poppingawier
PYTTERS
  EeuweP,O geboren Vr 1640, Hollum?


Geen achternaam, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, [P], Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[PIERS-PYTTERS]

Startpagina | Inhoudsopgave | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Apr 2008 met Legacy 6.0 van Millennia