Parenteel Schotanus


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Jelle Baernds werd geboren in 1385 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Ferwoude

Jelle trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 2 M    i. Baernd Jelles werd geboren in 1410 te Ferwoude.

   3 M    ii. Haucke Jelles werd geboren in 1414.

   4 M    iii. Rein Jelles werd geboren in 1418.

   5 M    iv. Doede Jelles werd geboren in 1424.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Baernd Jelles werd geboren in 1410 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman

Baernd trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 6 M    i. Gabbe Baernds werd geboren in 1437 te Ferwoude.

   7 M    ii. Rein Baernds werd geboren in 1439 te Ferwoude.

+ 8 M    iii. Claes Baernds werd geboren in 1443 te Ferwoude.

   9 M    iv. Haucke Baernds werd geboren in 1445 te Ferwoude.

   10 M    v. Peter Baernds werd geboren in 1449 te Ferwoude.

+ 11 M    vi. Doede Baernds werd geboren in 1451 te Ferwoude.

   12 M    vii. Jelle Baernds werd geboren in 1455 te Ferwoude en is overleden in 1500 te Franeker op 45 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: In 1500 is hij opgehangen in Franeker op last van hertog Hendrik van Saksen
Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende6. Gabbe Baernds werd geboren in 1437 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman

Gabbe trouwde N Tyedgersdr, dochter van Tyedger Ryoerdts en Onbekend. N werd geboren in 1442.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 13 M    i. Baernd Gabbes werd geboren in 1462 te Stavoren en is overleden op 13 Jan 1496 te Woudsend op 34 jarige leeftijd.

+ 14 M    ii. Tyedger Gabbes werd geboren in 1464 te Stavoren.

+ 15 M    iii. Reynthie Gabbes werd geboren in 1466 te Stavoren.

   16 M    iv. Peter Gabbes werd geboren in 1470 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: in 1511 huisman in Idsega

+ 17 M    v. Doede Gabbes werd geboren in 1474 te Stavoren.

   18 M    vi. Ryoerd Gabbes werd geboren in 1476 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Waarschijnlijk Priester

+ 19 M    vii. Lieuwe Gabbes werd geboren in 1480 te Stavoren.

8. Claes Baernds werd geboren in 1443 te Ferwoude.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Terband

Claes trouwde N Tyedgersdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

   20 M    i. Tyedger Claes werd geboren in 1470.

   21 M    ii. Pieter Claes werd geboren in 1474.

   22 M    iii. Ryoerdt Claes werd geboren in 1476.

   23 M    iv. Rein Claes werd geboren in 1480.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Priester in Terband

11. Doede Baernds werd geboren in 1451 te Ferwoude.

Doede trouwde

Zijn kinderen waren:

   24 M    i. Claes Doedes werd geboren in 1480.

   25 M    ii. Gabbe Doedes werd geboren in 1487 te Workum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Werd op 27-03-1513 in Utrecht tot priester gewijd
Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende13. Baernd Gabbes werd geboren in 1462 te Stavoren en is overleden op 13 Jan 1496 te Woudsend op 34 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Verdronk als hoofdman van de vetkopers op het Slotermeer

• Beroep: Huisman te Goingarijp

Baernd trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 26 M    i. Gabbe Baernds werd geboren in 1487 te Goingarijp en is overleden na 1551.

+ 27 M    ii. Hendrik Baernds werd geboren in 1489 te Goingarijp.

   28 M    iii. Jelle Baernds werd geboren in 1492 te Goingarijp.

14. Tyedger Gabbes werd geboren in 1464 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Brongerga

Tyedger trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 29 M    i. Gabbe Tyedgers werd geboren in 1489 te Brongerga.

+ 30 M    ii. Oene Tyedgers werd geboren in 1491 te Brongerga.

   31 M    iii. Reyn Tyedgers werd geboren in 1495 te Brongerga.

15. Reynthie Gabbes werd geboren in 1466 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Sonnega

Reynthie trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 32 M    i. Eilert Reiners werd geboren in 1491 te Sonnega.

   33 M    ii. Gabbe Reiners werd geboren in 1493 te Sonnega.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Werd op 03-04-1518 in Utrecht tot Priester gewijd met de naam Jacobus Reyneri uit Stellingwerf

+ 34 M    iii. Folkert Reiners werd geboren in 1494 te Sonnega.

+ 35 M    iv. Rein Reiners werd geboren in 1496 te Sonnega.

+ 36 M    v. Ede Reiners werd geboren in 1499 te Sonnega.

17. Doede Gabbes werd geboren in 1474 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Koudum 1543

Doede trouwde

Zijn kinderen waren:

   37 M    i. Lijckle Doedes werd geboren in 1503 te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Koudum

   38 M    ii. Baernd Doedes werd geboren in 1507 te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Priester te Oosterzee met de naam Bencke Doddesoon

19. Lieuwe Gabbes werd geboren in 1480 te Stavoren.

Lieuwe trouwde N Barredr, dochter van Barre Rommertsma en Weenck Eelckesdr. N werd geboren in 1485 te Rottum.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 39 M    i. Barre Lieuwes werd geboren in 1507 te Hemelum en is overleden in 1578 te Sneek op 71 jarige leeftijd.

+ 40 M    ii. Gabbe Lieuwes werd geboren in 1513 te Hemelum.

+ 41 M    iii. Thijs Lieuwes werd geboren in 1525 te Hemelum.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende26. Gabbe Baernds werd geboren in 1487 te Goingarijp en is overleden na 1551.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman

Gabbe trouwde Maycke Rinckes, dochter van Rinke Tibbes en Onbekend. Maycke werd geboren in 1492 te Goingarijp.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 42 V    i. N Gabbedr werd geboren in 1512 te Goingarijp.

+ 43 V    ii. N Gabbedr werd geboren in 1518 te Goingarijp.

   44 M    iii. Hendrik Gabbes werd geboren in 1520.

+ 45 M    iv. Baernd Gabbes van Schoot werd geboren in 1522 te Goingarijp en is overleden vσσr 27 Dec 1551 te Oudeschoot.

   46 M    v. Wobbel Gabbes werd geboren in 1524.

+ 47 M    vi. Tiebbe Gabbes werd geboren in 1526 te Goingarijp.

   48 M    vii. Ydts Gabbes werd geboren in 1530.

+ 49 M    viii. Rincke Gabbes werd geboren in 1532 te Goingarijp.

27. Hendrik Baernds werd geboren in 1489 te Goingarijp.

Hendrik trouwde

Zijn kinderen waren:

   50 M    i. Baernd Hendriks werd geboren in 1514.

   51 M    ii. Johannes Hendriks werd geboren in 1516.

29. Gabbe Tyedgers werd geboren in 1489 te Brongerga.

Gabbe trouwde

Zijn kinderen waren:

   52 M    i. Tyedger Gabbes werd geboren in 1514.

   53 M    ii. Bontie Gabbes werd geboren in 1516.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Eesterga

30. Oene Tyedgers werd geboren in 1491 te Brongerga.

Oene trouwde

Zijn kinderen waren:

   54 M    i. Tyedger Oenes werd geboren in 1516.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Huisman te Goingarijp

   55 M    ii. Joucka Oenes werd geboren in 1518.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Huisman te Goingarijp

   56 M    iii. Reyn Oenes werd geboren in 1522.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Huisman te Goingarijp

32. Eilert Reiners werd geboren in 1491 te Sonnega.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Huisman te Haskerhorne, daarvoor in Rotsterhaule

Eilert trouwde

Zijn kinderen waren:

   57 M    i. Reyn Eyles werd geboren in 1516 te Haule.

+ 58 M    ii. Eelcke Eyles werd geboren in 1518 te Rotsterhaule.

+ 59 M    iii. Folkert Eyles werd geboren in 1520 te Haule.

   60 V    iv. Hylck Eyles werd geboren in 1522 te Haule.

Hylck trouwde Gerrit Gerritsma.

   61 M    v. Thys Eyles werd geboren in 1524 te Haule.

   62 M    vi. Jacob Eyles werd geboren in 1526 te Haule.

+ 63 M    vii. Merck Eyles werd geboren in 1528 te Haule.

   64 M    viii. Egbert Eyles werd geboren in 1534 te Haule.

34. Folkert Reiners werd geboren in 1494 te Sonnega.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1543 Huisman te Haskerhorne

Folkert trouwde

Zijn kind was:

   65 M    i. Reynthie Folkerts werd geboren in 1519 te Haskerhorne.

35. Rein Reiners werd geboren in 1496 te Sonnega.

Rein trouwde

Zijn kinderen waren:

   66 M    i. Gabbe Reyns Stellingwerf werd geboren in 1522.

Gabbe trouwde Lyopke N.

   67 M    ii. Heinrick Reyns Stellingwerf werd geboren in 1524.

   68 M    iii. Baernd Reyns Stellingwerf .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1564 Pastoor te Wanswerd, hij noemde zich toen Bernardus Stellingwerf

   69 M    iv. Upcko Reyns Stellingwerf werd geboren in 1530 en is overleden in 1580 op 50 jarige leeftijd.

   70 M    v. Niclaes Reyns Stellingwerf werd geboren in 1534 en is overleden in 1581 te Groningen op 47 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Advocaat

Niclaes trouwde Rints Tzommesdr.

   71 M    vi. Hans Reyns Stellingwerf werd geboren in 1536.

36. Ede Reiners werd geboren in 1499 te Sonnega.

Ede trouwde

Zijn kinderen waren:

   72 M    i. Rein Edes werd geboren in 1524 en is overleden vσσr 1543.

+ 73 M    ii. Aucke Edes werd geboren in 1526.

39. Barre Lieuwes werd geboren in 1507 te Hemelum en is overleden in 1578 te Sneek op 71 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Nieuweschoot

Barre trouwde Auck Ebedr, dochter van Eebe Scheltezoon en Onbekend. Auck werd geboren in 1512 te Sloten.

Barre trouwde vervolgens Trijn N.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 74 M    i. Ebe Barres werd geboren in 1534 te Nieuweschoot.

+ 75 M    ii. Barre Barres werd geboren in 1538 te Nieuweschoot.

   76 M    iii. Schelte Barres werd geboren in 1540 te Nieuweschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Rector van de Latijnse school in Harlingen, in 1587 rector in Groningen

+ 77 M    iv. Rommert Barres werd geboren in 1544 te Nieuweschoot.

+ 78 M    v. Meine Barres werd geboren in 1546 te Nieuweschoot.

+ 79 M    vi. Pieter Barres werd geboren in 1550 te Nieuweschoot.

40. Gabbe Lieuwes werd geboren in 1513 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Nieuweschoot, in 1559 kerkvoogd in Nieuweschoot

Gabbe trouwde

Zijn kinderen waren:

+ 80 M    i. Lieuwe Gabbes werd geboren in 1538 te Nieuweschoot en is overleden na 1606 te Sneek.

+ 81 M    ii. Lyckle Gabbes werd geboren in 1540 te Nieuweschoot.

+ 82 M    iii. Pier Gabbes werd geboren in 1544 te Nieuweschoot.

   83 M    iv. Hans Gabbes werd geboren in 1546 te Nieuweschoot.

   84 M    v. Baernd Gabbes werd geboren in 1550 te Nieuweschoot.

   85 M    vi. Seerp Gabbes werd geboren in 1552 te Nieuweschoot.

41. Thijs Lieuwes werd geboren in 1525 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Nieuweschoot

Thijs trouwde Mein N.

Kinderen uit dit huwelijk:

   86 M    i. Lieuwe Thijs werd geboren in 1552 te Nieuweschoot.

   87 M    ii. Hylke Thijs werd geboren in 1554 te Nieuweschoot.

   88 M    iii. Gabbe Thijs werd geboren in 1558 te Nieuweschoot.

   89 M    iv. Feytthie Thijs werd geboren in 1562 te Nieuweschoot.

   90 V    v. Eppe Thijsdr werd geboren in 1570 te Nieuweschoot.

Eppe trouwde Ebe Barres, zoon van Barre Barres en Biuw Rycoldsdr. Ebe werd geboren in 1567 te Oudeschoot.
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende42. N Gabbedr werd geboren in 1512 te Goingarijp.

N trouwde Epe Lolles, zoon van Lolle Epes en Rixt.

Kinderen uit dit huwelijk:

   91 V    i. Trijntje Epes Adama .

Trijntje trouwde Jochem van Unia.

   92 M    ii. Jacob Epes Adama .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Rector van de Latijnse school te Sneek

   93 M    iii. Lolle Epes Adama werd geboren in 1544 en is overleden in 1609 te Franeker op 65 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hoogleraar Filosofie in Franeker van 1585-1609

Lolle trouwde Maria van den Driesche. Maria werd geboren in 1549 en is overleden op 22 Dec 1597 te Franeker op 48 jarige leeftijd.

   94 M    iv. Sybrandt Epes Adama .

43. N Gabbedr werd geboren in 1518 te Goingarijp.

N trouwde Henricus ΰ Smenga.

Kind uit dit huwelijk:

   95 M    i. Petrus Pierius ΰ Smenga werd geboren in 1540 en is overleden op 10 Feb 1602 te Leuven op 62 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hoogleraar te Leuven

45. Baernd Gabbes van Schoot werd geboren in 1522 te Goingarijp en is overleden vσσr 27 Dec 1551 te Oudeschoot.

Baernd trouwde Johanna van Ruinen, dochter van Henricus Luithiens van Ruinen en Lamcke N. Johanna werd geboren in 1527 en is overleden in 1566 op 39 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   96 M    i. Jacobus Bernardi werd geboren in 1547 te Oudeschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Predikant

   97 M    ii. Henricus Bernardi werd geboren in 1548 te Oudeschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hoogleraar

+ 98 M    iii. Gellius Bernardi Schotanus werd geboren in 1549 te Oudeschoot en is overleden na 1624 te Franeker.

   99 V    iv. Lamcke Bernardi werd geboren in 1551 te Oudeschoot.

Lamcke trouwde Roelof Luithiens, zoon van Luythien Roelofs en Auck N. Roelof werd geboren in 1497.

47. Tiebbe Gabbes werd geboren in 1526 te Goingarijp.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman te Goingarijp

Tiebbe trouwde

Zijn kinderen waren:

   100 M    i. Jacob Tiebbes werd geboren in 1553.

+ 101 M    ii. Tiebe Tiebbes werd geboren in 1559.

49. Rincke Gabbes werd geboren in 1532 te Goingarijp.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Huisman in Goingarijp

Rincke trouwde

Zijn kinderen waren:

   102 M    i. Douwe Rinckes werd geboren in 1561 te Goingarijp.

   103 V    ii. Roelijn Rinckesdr werd geboren in 1565 te Goingarijp.

   104 M    iii. Rincke Rinckes werd geboren in 1567 te Goingarijp.

   105 M    iv. Pijter Rinckes werd geboren in 1569 te Goingarijp.

   106 M    v. Feitse Rinckes werd geboren in 1573 te Goingarijp.

58. Eelcke Eyles werd geboren in 1518 te Rotsterhaule.

Eelcke trouwde Ansck van Auckama, dochter van Jacob Sybrants van Auckama en Helena Hylck van Arentsma. Ansck werd geboren te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   107 M    i. Eyle Eelckes werd geboren in 1543 te Leeuwarden.

   108 M    ii. Jacob Eelckes werd geboren in 1545 te Leeuwarden.

Jacob trouwde Jelcke Eededr.

   109 V    iii. Hylck Eelckedr werd geboren in 1546 te Leeuwarden.

   110 M    iv. Eede Eelckes werd geboren in 1548 te Leeuwarden.

   111 M    v. Arendt van der Haule werd geboren in 1550 te Leeuwarden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Adelman van Hopman Boymar

   112 V    vi. Tiethje Eelkedr werd geboren in 1552 te Leeuwarden.

Tiethje trouwde Matthijs Heymans. Matthijs is overleden in 1584 te Groningen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Griffier bij het Hof van Friesland

59. Folkert Eyles werd geboren in 1520 te Haule.

Folkert trouwde

Zijn kind was:

   113 M    i. Eyle Folkerts werd geboren in 1545.

Eyle trouwde N Jeipsdr, dochter van Jeip Hauckes en Onbekend.

63. Merck Eyles werd geboren in 1528 te Haule.

Merck trouwde Hijlck van Auckama, dochter van Jacob Sybrants van Auckama en Helena Hylck van Arentsma.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 114 M    i. Eyle Mercks werd geboren in 1553 te Leeuwarden.

   115 V    ii. Grietke Margaretha Mercks werd geboren in 1559 te Leeuwarden en is overleden in 1584 te Groningen op 25 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Naam: als achternaam ook van Schoten bekend

Grietke trouwde Marten Boutsma. Marten is overleden in 1585 te Groningen.

+ 116 M    iii. Thys Mercks .

73. Aucke Edes werd geboren in 1526.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Naam: Was ook bekend als Aucke Reinalda

• Beroep: 1582 tot 1586 Grietman van Doniawerstal

Aucke trouwde Anna N.

Kinderen uit dit huwelijk:

   117 M    i. Fedde Reinalda werd geboren in 1553 te Langweer en is overleden in 1591 te Langweer op 38 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tot 1591 was hij Grietman van Doniawerstal

+ 118 M    ii. Eilert Reinalda werd geboren in 1555 te Langweer en is overleden op 27 Okt 1610 te Langweer op 55 jarige leeftijd.

74. Ebe Barres werd geboren in 1534 te Nieuweschoot.

Ebe trouwde

Zijn kinderen waren:

   119 M    i. Barre Ebes werd geboren in 1559.

   120 M    ii. Poppe Ebes werd geboren in 1561.

   121 M    iii. Beernd Ebes werd geboren in 1565.

   122 M    iv. Hoite Ebes werd geboren in 1569.

   123 V    v. Emck Ebedr werd geboren in 1571.

Emck trouwde Gabbe Lijckles.

   124 M    vi. Rommert Ebes werd geboren in 1573.

   125 M    vii. Jeen Ebes werd geboren in 1575.

   126 M    viii. Aucke Ebes werd geboren in 1577.

Aucke trouwde Trijn Jansdr.

   127 V    ix. Jacobien Ebedr werd geboren in 1579.

Jacobien trouwde Jacob Hendriks.

   128 M    x. Claes Ebes werd geboren in 1581.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dorpsrechter

75. Barre Barres werd geboren in 1538 te Nieuweschoot.

Barre trouwde Biuw Rycoldsdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

   129 M    i. Barre Barres werd geboren in 1561 te Oudeschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Naam: Werd ook Bauke Baukes genoemd

   130 M    ii. Rycold Barres werd geboren in 1563 te Oudeschoot.

   131 M    iii. Ebe Barres werd geboren in 1567 te Oudeschoot.

Ebe trouwde Eppe Thijsdr, dochter van Thijs Lieuwes en Mein N. Eppe werd geboren in 1570 te Nieuweschoot.

   132 M    iv. Jeip Barres werd geboren in 1571 te Oudeschoot.

   133 M    v. Douwe Barres werd geboren in 1579 te Oudeschoot.

77. Rommert Barres werd geboren in 1544 te Nieuweschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1580 Huisman in Brongerga

Rommert trouwde

Zijn kinderen waren:

   134 M    i. Barre Rommerts werd geboren in 1571.

   135 M    ii. Geert Rommerts werd geboren in 1573.

   136 M    iii. Andries Rommerts werd geboren in 1579.

78. Meine Barres werd geboren in 1546 te Nieuweschoot.

Meine trouwde

Zijn kinderen waren:

   137 M    i. Barre Meines werd geboren in 1573 te Nieuweschoot.

   138 M    ii. Gosse Meines werd geboren in 1575 te Nieuweschoot.

   139 M    iii. Foppe Meines werd geboren in 1581 te Nieuweschoot.

79. Pieter Barres werd geboren in 1550 te Nieuweschoot.

Pieter trouwde

Zijn kinderen waren:

   140 M    i. Barre Piers werd geboren in 1577 te Nieuweschoot.

   141 M    ii. Merck Piers werd geboren in 1579 te Nieuweschoot.

   142 M    iii. Meine Piers werd geboren in 1583 te Nieuweschoot.

80. Lieuwe Gabbes werd geboren in 1538 te Nieuweschoot en is overleden na 1606 te Sneek.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Chirurgijn in Sneek

Lieuwe trouwde

Zijn kinderen waren:

   143 M    i. Gabbe Lieuwes werd geboren in 1563 te Nieuweschoot.

   144 M    ii. Lijckle Lieuwes werd geboren in 1567 te Nieuweschoot.

   145 V    iii. Jouck Lieuwesdr werd geboren in 1569 te Nieuweschoot.

Jouck trouwde Ruurdt Gerbens.

   146 V    iv. Jeipke Lieuwesdr werd geboren in 1571 te Nieuweschoot.

Jeipke trouwde Gerrit Pieters.

   147 M    v. Lolle Lieuwes werd geboren in 1573 te Nieuweschoot.

   148 M    vi. Pieter Lieuwes werd geboren in 1575 te Nieuweschoot.

   149 M    vii. Douwe Lieuwes werd geboren in 1579 te Nieuweschoot.

81. Lyckle Gabbes werd geboren in 1540 te Nieuweschoot.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1580 Huisman in Delfstrahuizen

Lyckle trouwde

Zijn kinderen waren:

   150 M    i. Gabbe Lyckles werd geboren in 1567 te Delfstrahuizen.

   151 M    ii. Gerrit Lyckles werd geboren in 1569 te Delfstrahuizen.

   152 M    iii. Jaye Lyckles werd geboren in 1575 te Delfstrahuizen.

   153 M    iv. Lyckle Lyckles werd geboren in 1579 te Delfstrahuizen.

82. Pier Gabbes werd geboren in 1544 te Nieuweschoot.

Pier trouwde

Zijn kinderen waren:

   154 M    i. Gabbe Piers werd geboren in 1569 te Nieuweschoot.

   155 M    ii. Eyse Piers werd geboren in 1577 te Nieuweschoot.

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende98. Gellius Bernardi Schotanus werd geboren in 1549 te Oudeschoot en is overleden na 1624 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dokter, later ook priester en dominee

• Naam: ook bekend als Jelle Baernds

Gellius trouwde Barbara Jansdr, dochter van Jan Hobbes en Frouck N. Barbara werd geboren in 1554 te Coten en is overleden na 1624 te Franeker.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 156 M    i. Bernardus Gellius Schotanus werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.

+ 157 M    ii. Johannes Gellius Schotanus werd geboren in 1577 te Bolsward en is overleden in 1626 te Goutum op 49 jarige leeftijd.

   158 M    iii. Hobbe Gellius Schotanus werd geboren in 1583 te Longerhouw.

   159 V    iv. Frouck Gellius Schotanus werd geboren in 1585 te Longerhouw.

   160 V    v. Rinsckien Gellius Schotanus werd geboren in 1590 te Mijnsheerenland en is overleden op 17 Dec 1619 te Tietjerk op 29 jarige leeftijd.

Rinsckien trouwde Bouricius Sibema. Bouricius is overleden in Dec 1636 te Haarlem.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Predikant 1618-1620 in Tietjerk en Suawoude, 1620-1629 in Kornjum, 1629-1632 in Oostzaan, 1632-1635 in Schiedam, 1635-1636 in Haarlem.

+ 161 M    vi. Petrus Gellius Schotanus werd geboren in 1592 te Beusichem en is overleden in 1641 te Sneek op 49 jarige leeftijd.

101. Tiebe Tiebbes werd geboren in 1559.

Tiebe trouwde Aelcke Annesdr.

Kind uit dit huwelijk:

+ 162 V    i. Tet Tiebbes werd geboren in 1591.

114. Eyle Mercks werd geboren in 1553 te Leeuwarden.

Eyle trouwde

Zijn kinderen waren:

   163 M    i. Jacobus Eilerdi .

   164 M    ii. Sybrant Eiles .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1610 Harpspeler in Leeuwarden

116. Thys Mercks .

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Naam: hij werd ook Matthias van Schoten genoemd

• Beroep: 1584 Advocaat voor den Hove van Friesland

Thys trouwde Tied Johan Simondr Runnia in 1585 te Leeuwarden. Tied werd geboren in 1566 te Leeuwarden en is overleden in 1586 te Leeuwarden op 20 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   165 M    i. Matthias van Schoten werd geboren in 1586 te Leeuwarden.

Matthias trouwde Maria (Maycke) van Viersen, dochter van Willem van Viersen en Titia Georgsdr Gothofredi. Maria werd geboren in 1591 te Leeuwarden en is overleden op 20 Dec 1650 te Huizem op 59 jarige leeftijd.

118. Eilert Reinalda werd geboren in 1555 te Langweer en is overleden op 27 Okt 1610 te Langweer op 55 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Alt. Buried: Hij werd begraven in de kerk van Langweer

• Beroep: 1587 of 1588 Hoogleraar in Franeker.
1591 Grietman van Doniawerstal.
1604 Curator van de Franeker Academie

Eilert trouwde N N.

Eilert trouwde vervolgens Sake van Rinia, dochter van Sako van Rinia en Onbekend.

Kind uit dit huwelijk:

   166 M    i. Ede Reinalda werd geboren in 1585 te Langweer en is overleden op 27 Mei 1619 te Leeuwarden op 34 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 29-09-1615 Grietman van Doniawerstal

Ede trouwde Sjouk van Mellema. Sjouk is overleden na 1641.
Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende156. Bernardus Gellius Schotanus werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dominee

Bernardus trouwde Jantien Gerrolsdr. Jantien is overleden op 19 Mei 1623 te Britswerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   167 M    i. Jelle Bernardus Schotanus werd geboren in 1619 te Britswerd.

+ 168 V    ii. Aaltje Bernardus Schotanus werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.

Bernardus trouwde vervolgens Aaltje Karstdr. Wilsing. Aaltje werd geboren in 1580 te Siegerswoude en is overleden op 19 Aug 1615 te Britswerd op 35 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 169 M    i. Christianus Bernardus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 16 Aug 1603 te Schingen en is overleden op 12 Nov 1671 te Franeker op 68 jarige leeftijd.

   170 V    ii. Dochter Bernardus Schotanus werd geboren in 1605 te Hantum.

   171 V    iii. Maycke Bernardus Schotanus werd geboren in 1608 te Britswerd.

+ 172 M    iv. Petrus Bernardus Schotanus werd geboren op 22 Nov 1610 te Dronrijp en is overleden in 1674 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.

+ 173 M    v. Johannes Bernardus Schotanus werd geboren in 1612 te Britswerd.

Bernardus trouwde vervolgens Antke Jentkens.

157. Johannes Gellius Schotanus werd geboren in 1577 te Bolsward en is overleden in 1626 te Goutum op 49 jarige leeftijd.

Johannes trouwde Trijntje Gerrits Crack in 1600 te Heerenveen, dochter van Gerrit Roelofs Crack en Doedtje Asses Assema. Trijntje werd geboren in 1582 te Heerenveen en is overleden na 1658.

Kinderen uit dit huwelijk:

   174 V    i. Maycke Johannes Schotanus werd geboren op 1 Jan 1601 te Nijehaske en is overleden op 26 Apr 1625 te Franeker op 24 jarige leeftijd.


Maycke trouwde Bernardus Henrici Schotanus in 1623. Bernardus werd geboren op 7 Okt 1589 te Franeker en is overleden op 5 Okt 1652 te Leiden op 62 jarige leeftijd.

   175 V    ii. Doedtie Johannes Schotanus werd geboren op 10 Jul 1603 te Nijehaske en is overleden op 14 Nov 1625 te Britsum op 22 jarige leeftijd.

Doedtie trouwde Meinardus Henrici Schotanus in Mei 1622.

   176 M    iii. Jelle Johannes Schotanus werd geboren in 1605 te Longerhouw.

   177 M    iv. Gerrit Johannes Schotanus werd geboren in 1607 te Goutum.

   178 M    v. Bernardus Johannes Schotanus werd geboren in 1609 te Goutum.

   179 M    vi. Roelof Johannes Schotanus werd geboren in 1611 te Goutum.

   180 V    vii. Fedtie Johannes Schotanus werd geboren in 1619 te Goutum.

Fedtie trouwde Jan Symons Borndam op 11 Jun 1642 te Leeuwarden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Chirurgijn

   181 M    viii. Johannes Johannes Schotanus werd geboren in 1621 te Goutum.

   182 M    ix. Petrus Johannes Schotanus werd geboren in 1623 te Goutum.

161. Petrus Gellius Schotanus werd geboren in 1592 te Beusichem en is overleden in 1641 te Sneek op 49 jarige leeftijd.

Petrus trouwde Margaretha Jurriens Dutsema in Feb 1632 te Leeuwarden. Margaretha is overleden in 1633 te Beusichem.

Kind uit dit huwelijk:

+ 183 V    i. Barbara Petrus Schotanus werd geboren in 1633 te Beusichem.

Petrus trouwde vervolgens Barber Romckesdr in Feb 1634 te Sneek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   184 M    i. Jelle Petrus Schotanus werd geboren op 17 Okt 1637 te Sneek.

+ 185 V    ii. Anna Catharina Petrus Schotanus werd geboren op 17 Nov 1639 te Sneek en is overleden in Aug 1665 te Franeker op 25 jarige leeftijd.

   186 M    iii. Pieter Petrus Schotanus werd geboren op 19 Nov 1641 te Sneek.

162. Tet Tiebbes werd geboren in 1591.

Tet trouwde Tyedger Ryoerdts Schotanus. Tyedger werd geboren in 1586 en is overleden in mei 1642 op 56 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   187 V    i. Elske Ryoerdts Schotanus .

Elske trouwde Thijs Hijlkes Pecama.
Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende168. Aaltje Bernardus Schotanus werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. geboorte: De moeder van Aaltje is gestorven in het kraambed na de geboorte

Aaltje trouwde Heere Nolles op 8 Jan 1643 te Sloten, zoon van Nolle Anskes en Hylck Heeresdr. Heere werd geboren in 1618 te Wijckel en is overleden op 19 Aug 1666 te Sloten op 48 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

• Huwelijksaankondiging: Heere en Aaltje zijn op 17-12-1642 in Leeuwarden in ondertrouw gegaan

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Grytman, Heere is gestorven aan de pest

Kinderen uit dit huwelijk:

   188 M    i. Nolle Heeres werd geboren in 1643 te Sloten, werd gedoopt op 8 Okt 1643 te Sloten en is overleden vσσr 24 Okt 1658 te Sloten.

   189 M    ii. Bernardus Heeres werd geboren in 1645 te Sloten, werd gedoopt op 20 Jul 1645 te Sloten en is overleden op 15 Okt 1646 te Sloten op 1 jarige leeftijd.

   190 M    iii. Bernardus Heeres werd geboren in 1647 te Sloten, werd gedoopt op 4 Apr 1647 te Sloten en is overleden op 29 Apr 1647 te Sloten.

   191 V    iv. Hylck Heeres werd geboren in 1648 te Sloten, werd gedoopt op 10 Sep 1648 te Sloten en is overleden op 30 Okt 1648 te Sloten.

   192 M    v. Bernardus Heeres werd geboren in 1650 te Sloten, werd gedoopt op 21 Jul 1650 te Sloten en is overleden op 23 Aug 1650 te Sloten.

   193 M    vi. Bernardus Heeres werd geboren in 1652 te Sloten, werd gedoopt op 15 Feb 1652 te Sloten en is overleden op 3 Apr 1652 te Sloten.

+ 194 M    vii. Bernardus Heeres Schotanus werd geboren in 1653 te Sloten, werd gedoopt op 8 Apr 1653 te Sloten en is overleden in 1689 te Balk op 36 jarige leeftijd.

+ 195 M    viii. Anske Heeres Schotanus werd geboren in 1656 te Sloten, werd gedoopt op 3 Feb 1656 te Sloten en is overleden op 13 Okt 1694 te Sloten op 38 jarige leeftijd.

   196 V    ix. Hylck Heeres werd geboren in 1657 te Sloten, werd gedoopt op 3 Mei 1657 te Sloten en is overleden op 11 Jun 1657 te Sloten.

   197 M    x. Nolle Heeres werd geboren in 1658 te Sloten, werd gedoopt op 24 Okt 1658 te Sloten en is overleden op 21 Nov 1658 te Sloten.

   198 V    xi. Hylck Heeres werd geboren in 1660 te Sloten, werd gedoopt op 10 Jul 1660 te Sloten en is overleden op 18 Jul 1661 te Sloten op 1 jarige leeftijd.

169. Christianus Bernardus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 16 Aug 1603 te Schingen en is overleden op 12 Nov 1671 te Franeker op 68 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1639 Hoogleraar Grieks in Franeker
1644 Hoogleraar Kerkgeschiedenis
Grondlegger van de Schotanusatlas

Christianus trouwde Aaltje Culemborg in 1630. Aaltje werd geboren in 1612 te Mantgum en is overleden op 8 Sep 1649 te Franeker op 37 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   199 M    i. Gellius Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 17 Mrt 1631 te Cornjum en is overleden op 18 Jan 1649 te Franeker op 17 jarige leeftijd.

   200 V    ii. Aeltje Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 13 Apr 1634 te Cornjum.

Aeltje trouwde Bartholdus Wiarda op 8 Okt 1653 te Franeker. Bartholdus is overleden in 1681 te Workum.

Aeltje trouwde vervolgens Phillipus de Gijs op 19 Sep 1686 te Leeuwarden.

   201 V    iii. Catharina Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 2 Jul 1637 te Cornjum.

Catharina trouwde Theodorus Grotius op 29 Nov 1657 te Franeker.

+ 202 M    iv. Bernardus Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1641 te Franeker en is overleden in 1705 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.

+ 203 M    v. Johannes Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1642 te Franeker en is overleden op 6 Mei 1699 te Midlum op 57 jarige leeftijd.

+ 204 M    vi. Hobbe Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1647 te Franeker en is overleden vσσr 1701.

Christianus trouwde vervolgens Eske van Coehoorn op 10 Okt 1654 te Franeker.

Christianus trouwde vervolgens Hijlck Heeres van Felsum op 31 Mei 1668 te Franeker.

172. Petrus Bernardus Schotanus werd geboren op 22 Nov 1610 te Dronrijp en is overleden in 1674 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.

Petrus trouwde Aeltie Hendricks Hanenburg op 20 Aug 1637 te Leeuwarden, dochter van Hendrick Gerrits Hanenburg en Rinske Jelles. Aeltie werd geboren in Jul 1609 te Leeuwarden en is overleden na 7 Okt 1663 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

   205 V    i. Grietie Petrus Schotanus werd geboren op 26 Apr 1639 te Leeuwarden.

   206 M    ii. Bernardus Petrus Schotanus werd geboren op 24 Nov 1647 te Leeuwarden.

   207 M    iii. Johannes Petrus Schotanus werd geboren te IJlst.

Petrus trouwde vervolgens Ariaentie Wytinga in 1665.

Kind uit dit huwelijk:

   208 V    i. Aaltje Petrus Schotanus werd geboren op 16 Mrt 1670 te Leeuwarden.

173. Johannes Bernardus Schotanus werd geboren in 1612 te Britswerd.

Johannes trouwde Eelck Gerrtis in 1636.

Kind uit dit huwelijk:

   209 V    i. Sara Johannes Schotanus werd geboren op 27 Aug 1637 te Sneek.

183. Barbara Petrus Schotanus werd geboren in 1633 te Beusichem.

Barbara trouwde Cornelius van Buttinga op 11 Jun 1654 te Lutkewierum. Cornelius werd geboren in 1628 te Leeuwarden en is overleden 1659? op 31 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   210 M    i. Jacob Cornelius van Buttinga werd geboren op 17 Aug 1655 te Leeuwarden.

   211 V    ii. Lijsbeth Cornelius van Buttinga werd geboren op 25 Jan 1657 te Leeuwarden.

   212 M    iii. Jacob Cornelius van Buttinga werd geboren op 13 Jan 1658 te Leeuwarden.

Barbara trouwde vervolgens Pieter van Felten in Mei 1672 te Sneek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   213 V    i. Anna Pieters van Felten werd geboren in 1673 te Sneek.

Anna trouwde Dirck Acronius.

   214 V    ii. Doedtje Pieters van Felten werd geboren in 1675 te Sneek.

Doedtje trouwde Simon Jacobs van Spanga.

185. Anna Catharina Petrus Schotanus werd geboren op 17 Nov 1639 te Sneek en is overleden in Aug 1665 te Franeker op 25 jarige leeftijd.

Anna trouwde Rieurd Intes Kingma op 21 Sep 1664 te Franeker. Rieurd werd gedoopt op 5 Jul 1666.

Kind uit dit huwelijk:

   215 V    i. Fokeltje Rieurds Kingma werd geboren op 13 Aug 1665 te Franeker.

Afbeelding

vorige  Tiende generatie  Volgende194. Bernardus Heeres Schotanus werd geboren in 1653 te Sloten, werd gedoopt op 8 Apr 1653 te Sloten en is overleden in 1689 te Balk op 36 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Medicus in Sloten
1676 Chirurgijn in Balk

Bernardus trouwde Gatske Sjouckes op 30 Apr 1676 te Wijckel. Gatske is overleden in 1688 te Balk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   216 V    i. Antje Bernardus Schotanus werd geboren in 1682 te Balk en is overleden op 6 Feb 1706 te Sloten op 24 jarige leeftijd.

Antje trouwde Jelle Jolckes.

   217 V    ii. Aeltje Bernardus Schotanus werd geboren in 1684 te Balk, werd gedoopt op 6 Nov 1684 te Balk en is overleden op 6 Jul 1722 te Anjum op 38 jarige leeftijd.

Aeltje trouwde Aernt Jacobs op 15 Jul 1703 te Balk.

   218 V    iii. Ybeltje Bernardus Schotanus werd geboren in 1686 te Balk en werd gedoopt op 31 Okt 1686 te Balk.

Ybeltje trouwde Harmen Lieuwes op 16 Aug 1705 te Balk.

   219 M    iv. Heere Bernardus Schotanus werd geboren op 25 Nov 1688 te Balk.

Bernardus trouwde vervolgens Catharina Vorstius in 1689 te Balk.

195. Anske Heeres Schotanus werd geboren in 1656 te Sloten, werd gedoopt op 3 Feb 1656 te Sloten en is overleden op 13 Okt 1694 te Sloten op 38 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Grytman, Anske kreeg de achternaam van zijn moeder Schotanus

Anske trouwde Janneke Quintus in 00-11-1678 te Hulst (Zld). Janneke is overleden op 15 Nov 1693 te Sloten.

Kinderen uit dit huwelijk:

   220 V    i. Aaltje Anskes Schotanus werd geboren in 1679 te Sloten, werd gedoopt op 6 Jul 1679 te Sloten en is overleden op 29 Nov 1679 te Sloten.

+ 221 M    ii. Heere Anskes Schotanus werd geboren in 1681 te Sloten en werd gedoopt op 19 Jun 1681 te Sloten.

+ 222 M    iii. Theunis Anskes Schotanus werd geboren in 1682 te Sloten, werd gedoopt op 10 Dec 1682 te Sloten en is overleden na 1749.

+ 223 M    iv. Nolle Anskes Schotanus werd geboren in 1684 te Sloten, werd gedoopt op 7 Sep 1684 te Sloten en is overleden op 20 Aug 1747 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

   224 V    v. Aaltje Anskes Schotanus werd geboren in 1686 te Sloten, werd gedoopt op 1 Dec 1686 te Sloten en is overleden op 17 Aug 1760 te Sloten op 74 jarige leeftijd.

Aaltje trouwde Anske Foppes de Vries op 31 Jan 1717 te Sloten. Anske werd geboren in 1691 te Grouw en werd gedoopt op 18 Okt 1691 te Grouw.

Anske trouwde vervolgens Doettien Philippus op 26 Aug 1694 te Sloten. Doettien werd geboren te Harlingen en is overleden op 21 Apr 1701 te Sloten.

Kind uit dit huwelijk:

   225 V    i. Anskjen Anskes Schotanus werd geboren in 1695 te Sloten en werd gedoopt op 27 Jan 1695 te Sloten.

202. Bernardus Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1641 te Franeker en is overleden in 1705 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Medisch doctor en cartograaf

Bernardus trouwde Titia Potter op 7 Jul 1672 te Leeuwarden, dochter van Jan Martens Potter en Anna Maria van Beyma. Titia werd geboren op 28 Jan 1653 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   226 M    i. Christiaan Bernardus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 28 Okt 1677 te Leeuwarden.

   227 V    ii. Johanna Aletta Bernardus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 9 Nov 1684 te Goutum en is overleden vσσr 2 Jan 1686.

   228 V    iii. Johanna Aletta Bernardus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 2 Jan 1686 te Goutum.

Johanna trouwde Bernardus Hobbes Schotanus ΰ Sterringa op 8 Apr 1718 te Franeker, zoon van Hobbe Christianus Schotanus ΰ Sterringa en Tjeerdtje Steindam. Bernardus werd geboren op 11 Okt 1688 te Bolsward en is overleden op 13 Sep 1738 te Bolsward op 49 jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1718-1719 Predikant in Ouwsterhaule
1719-1738 Predikant in Oosterend

203. Johannes Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1642 te Franeker en is overleden op 6 Mei 1699 te Midlum op 57 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Rector van de Latijnse school in Franeker
1678 Hoogleraar in de filosofie

Johannes trouwde Knierke Wybes op 10 Nov 1672 te Franeker. Knierke werd geboren op 20 Jul 1644 te Welsrijp en is overleden op 11 Dec 1692 te Midlum op 48 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   229 M    i. Christianus Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 30 Sep 1674 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   230 V    ii. Aletheia Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 14 Nov 1675 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   231 V    iii. Aletheia Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 3 Jan 1677 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   232 V    iv. Aletheia Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 14 Nov 1678 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   233 V    v. Eelkjen Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 19 Aug 1680 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   234 V    vi. Eelkjen Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 14 Mrt 1683 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   235 V    vii. Eelkjen Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 5 Apr 1686 te Franeker.

Johannes trouwde vervolgens Ymke Tjerks Bosma op 30 Dec 1694 te Midlum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   236 V    i. Aletheia Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 30 Mei 1695 te Franeker.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   237 M    ii. Christianus Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 27 Apr 1697 te Franeker.

   238 V    iii. Aletheia Johannes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 2 Feb 1699 te Franeker.

204. Hobbe Christianus Schotanus ΰ Sterringa werd geboren in 1647 te Franeker en is overleden vσσr 1701.

Hobbe trouwde Tjeerdtje Steindam op 27 Okt 1680 te Workum. Tjeerdtje werd geboren op 16 Feb 1660 te Bolsward.

Kinderen uit dit huwelijk:

   239 M    i. Bernardus Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 11 Okt 1688 te Bolsward en is overleden op 13 Sep 1738 te Bolsward op 49 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1718-1719 Predikant in Ouwsterhaule
1719-1738 Predikant in Oosterend

Bernardus trouwde Johanna Aletta Bernardus Schotanus ΰ Sterringa op 8 Apr 1718 te Franeker, dochter van Bernardus Christianus Schotanus ΰ Sterringa en Titia Potter. Johanna werd geboren op 2 Jan 1686 te Goutum. Zij kregen geen kinderen.

   240 V    ii. Althea Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 31 Jan 1682 te Bolsward.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   241 M    iii. Christiaen Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 17 Jul 1684 te Bolsward.

   242 M    iv. Bernard Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 10 Dec 1686 te Bolsward.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   243 M    v. Johannes Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 10 Dec 1686 te Bolsward.

   244 V    vi. Aletta Hobbes Schotanus ΰ Sterringa werd geboren op 13 Nov 1690 te Bolsward.

Aletta trouwde Hanso Henricus Lemke.
Afbeelding

vorige  11de Generatie  Volgende221. Heere Anskes Schotanus werd geboren in 1681 te Sloten en werd gedoopt op 19 Jun 1681 te Sloten.

Heere trouwde

Zijn kinderen waren:

   245 V    i. Lolkjen Heeres Schotanus werd geboren in 1703.

Lolkjen trouwde Hendrik Gosses op 30 Jul 1721 te Sloten.

+ 246 M    ii. Anske Heeres Schotanus werd geboren in 1705.

   247 M    iii. Sippe Heeres Schotanus werd geboren in 1707.

Sippe trouwde Trijntje Feites op 11 Mei 1732 te Sloten.

   248 M    iv. Douwe Heeres Schotanus werd geboren in 1709.

Douwe trouwde Jacobje Isses op 6 Jun 1734 te Sloten.

   249 M    v. Atze Heeres Schotanus werd geboren in 1713.

Atze trouwde Wybrigjen Wobbes in Feb 1738 te Lemmer.

   250 V    vi. Bauck Heeres Schotanus werd geboren in 1715.

Bauck trouwde Albert Sannes te Lemmer.

   251 V    vii. Antie Heeres Schotanus werd geboren in 1717.

Antie trouwde Pier Sijtses in Feb 1737 te Lemmer.

222. Theunis Anskes Schotanus werd geboren in 1682 te Sloten, werd gedoopt op 10 Dec 1682 te Sloten en is overleden na 1749.

Theunis trouwde Hiltie Harmens op 5 Jan 1713 te Lemmer. Hiltie werd gedoopt op 18 Okt 1691 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 252 M    i. Anske Theunis Schotanus werd geboren in 1715 te Lemmer en werd gedoopt op 24 Mrt 1715 te Lemmer.

   253 V    ii. Geertie Theunis Schotanus werd geboren in 1718 te Lemmer en werd gedoopt op 16 Mei 1718 te Lemmer.

   254 M    iii. Harmen Theunis Schotanus werd geboren in 1719 te Lemmer en werd gedoopt op 5 Nov 1719 te Lemmer.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

+ 255 M    iv. Harmen Theunis Schotanus werd geboren in 1722 te Lemmer, werd gedoopt op 4 Feb 1722 te Lemmer en is overleden op 1 Mei 1813 te Lemmer op 91 jarige leeftijd.

   256 V    v. Janneke Theunis Schotanus werd geboren in 1725 en werd gedoopt op 17 Jun 1725.

Janneke trouwde Edger Laases in 1750 te Lemmer.

   257 M    vi. Heere Theunis Schotanus werd geboren in 1728 te Balk en werd gedoopt op 12 Dec 1728 te Balk.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   258 M    vii. Heere Theunis Schotanus werd geboren in 1732 te Balk en werd gedoopt op 21 Jul 1732 te Balk.

223. Nolle Anskes Schotanus werd geboren in 1684 te Sloten, werd gedoopt op 7 Sep 1684 te Sloten en is overleden op 20 Aug 1747 te Sloten op 63 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Trommelslager en Doodgraver

Nolle trouwde Geertje Johannes op 11 Jan 1711 te Sloten, dochter van Johannes Johannes Wijngaard en Geertje Claes. Geertje werd geboren in 1686 te Sloten, werd gedoopt op 18 Aug 1686 te Sloten en is overleden op 10 Sep 1747 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 259 M    i. Anske Nolles Schotanus werd geboren in 1711 te Sloten en werd gedoopt op 16 Dec 1711 te Sloten.

+ 260 M    ii. Heere Nolles Schotanus werd geboren in 1714 te Sloten, werd gedoopt op 25 Feb 1714 te Sloten en is overleden op 29 Apr 1775 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

+ 261 M    iii. Johannes Nolles Schotanus werd geboren in 1716 te Sloten, werd gedoopt op 27 Sep 1716 te Sloten en is overleden op 9 Feb 1769 te Sloten op 53 jarige leeftijd.

   262 V    iv. Geertje Nolles Schotanus werd geboren in 1718 te Sloten, werd gedoopt op 15 Mrt 1718 te Sloten en is overleden op 20 Nov 1718 te Sloten.

   263 V    v. Janneke Nolles Schotanus werd geboren in 1719 te Sloten, werd gedoopt op 1 Okt 1719 te Sloten en is overleden op 16 Okt 1719 te Sloten.

   264 M    vi. Poppe Nolles Schotanus werd geboren in 1721 te Sloten, werd gedoopt op 20 Nov 1721 te Sloten en is overleden op 5 Jan 1731 te Sloten op 10 jarige leeftijd.

+ 265 M    vii. Jantjen Nolles Schotanus werd geboren in 1725 te Sloten, werd gedoopt op 19 Aug 1725 en is overleden na 6 Jan 1799 te Sondel.

   266 V    viii. Janneke Nolles Schotanus werd geboren in 1727 te Sloten, werd gedoopt op 5 Okt 1727 te Sloten en is overleden op 10 Apr 1775 te Sloten op 48 jarige leeftijd.

   267 V    ix. Syberig Nolles Schotanus werd geboren in 1728 te Sloten, werd gedoopt op 19 Dec 1728 te Sloten en is overleden op 12 Apr 1748 te Sloten op 20 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  12de Generatie  Volgende246. Anske Heeres Schotanus werd geboren in 1705.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: 1749 Wagenmaker in Lemmer

Anske trouwde

Zijn kinderen waren:

   268 M    i. Kind Anskes Schotanus werd geboren in 1728.

   269 M    ii. Kind Anskes Schotanus werd geboren in 1729.

   270 M    iii. Cornelis Anskes Schotanus werd geboren in 1731.

Cornelis trouwde Ypkjen Johannes op 29 Jan 1758 te Lemmer.

   271 M    iv. Douwe Anskes Schotanus werd geboren in 1732.

Douwe trouwde Sieuck Clases op 19 Mrt 1758 te Lemmer.

   272 V    v. Pierckien Anskes Schotanus werd geboren in 1734.

Pierckien trouwde Atze Cobis op 25 Feb 1753 te Lemmer.

Pierckien trouwde vervolgens Foppe Tjerks op 23 Mrt 1776 te Sloten.

   273 M    vi. Atze Anskes Schotanus werd geboren in 1735.

Atze trouwde Antje Johannes op 14 Mei 1758 te Lemmer.

   274 M    vii. Kind Anskes Schotanus werd geboren in 1737.

252. Anske Theunis Schotanus werd geboren in 1715 te Lemmer en werd gedoopt op 24 Mrt 1715 te Lemmer.

Anske trouwde Rijkjen Jans in 1742 te Lemmer. Rijkjen werd geboren in 1713 te Lemmer en werd gedoopt op 29 Okt 1713 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   275 V    i. Hiltie Anskes Schotanus werd geboren in 1744 te Lemmer en werd gedoopt op 27 Sep 1744 te Lemmer.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   276 V    ii. Hiltie Anskes Schotanus werd geboren in 1748 te Lemmer, werd gedoopt op 7 Jan 1748 te Lemmer en is overleden na 1749 te Lemmer.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

Anske trouwde vervolgens Fransjen Annes op 10 Mrt 1754 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   277 V    i. Hiltie Anskes Schotanus werd geboren op 29 Dec 1754 te Lemmer en werd gedoopt op 9 Jan 1755 te Lemmer.

   278 M    ii. Teunis Anskes Schotanus werd geboren op 7 Sep 1757 te Lemmer en werd gedoopt op 25 Sep 1757 te Lemmer.

   279 M    iii. Heere Anskes Schotanus werd geboren op 6 Dec 1758 te Lemmer en werd gedoopt op 10 Dec 1758 te Lemmer.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Place: 17-08-1781 werd hij burger van Emden

+ 280 M    iv. Anne Anskes Schotanus werd geboren op 13 Mrt 1760 te Lemmer, werd gedoopt op 16 Mrt 1760 te Lemmer en is overleden op 25 Feb 1822 te Lemmer op 61 jarige leeftijd.

+ 281 V    v. Janke Anskes Schotanus werd geboren op 23 Sep 1764 te Lemmer en is overleden vσσr 1790 te Lemmer.

255. Harmen Theunis Schotanus werd geboren in 1722 te Lemmer, werd gedoopt op 4 Feb 1722 te Lemmer en is overleden op 1 Mei 1813 te Lemmer op 91 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Kofschipper

Harmen trouwde Sijtske Sijbolts op 15 Nov 1761 te Lemmer. Sijtske werd geboren in 1742 te Lemmer en werd gedoopt op 23 Sep 1742 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   282 V    i. Hiltje Harmens Schotanus werd geboren in 1764 te Lemmer en werd gedoopt op 28 Okt 1764 te Lemmer.

   283 V    ii. Geeltje Harmens Schotanus werd geboren in 1767 te Lemmer en werd gedoopt op 6 Dec 1767 te Lemmer.

259. Anske Nolles Schotanus werd geboren in 1711 te Sloten en werd gedoopt op 16 Dec 1711 te Sloten.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Timmerman en molenmaker

Anske trouwde Tjiets Gerrits. Tjiets is overleden vσσr 1772 te Idskenhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   284 V    i. Gertjen Anskes Schotanus werd geboren op 24 Sep 1735 te Idskenhuizen en is overleden bef23-02-1826 te Wijckel op 90 jarige leeftijd.

Gertjen trouwde Wiebe Tjeerds Bruinsma. Wiebe werd geboren op 1 Mei 1743 te Legemeer en is overleden op 24 Aug 1819 te Wijckel op 76 jarige leeftijd.

+ 285 M    ii. Nolle Anskes Schotanus werd geboren op 6 Mei 1740 te Idskenhuizen, werd gedoopt op 15 Mei 1740 te Idskenhuizen en is overleden op 23 Apr 1820 te Woudsend op 79 jarige leeftijd.

   286 M    iii. Gerrit Anskes Schotanus werd geboren op 10 Feb 1743 te Idskenhuizen en werd gedoopt op 10 Mrt 1743 te Idskenhuizen.

   287 V    iv. Sjoerdje Anskes Schotanus werd geboren op 12 Jun 1745 te Idskenhuizen en werd gedoopt op 20 Jul 1745 te Idskenhuizen.

   288 V    v. Geertje Anskes Schotanus werd geboren op 4 Sep 1747 te Idskenhuizen, werd gedoopt op 8 Okt 1747 te Idskenhuizen en is overleden vσσr 1749.

+ 289 V    vi. Popkjen Anskes Schotanus werd geboren op 2 Dec 1749 te Idskenhuizen, werd gedoopt op 7 Dec 1749 te Idskenhuizen en is overleden op 23 Jun 1812 te Oudega op 62 jarige leeftijd.

   290 M    vii. Anskjen Anskes Schotanus werd geboren in 1751 te Idskenhuizen en werd gedoopt op 26 Sep 1751 te Idskenhuizen.

   291 M    viii. Heere Anskes Schotanus werd geboren in 1753 te Idskenhuizen en werd gedoopt op 21 Jan 1753 te Idskenhuizen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

   292 M    ix. Heere Anskes Schotanus werd geboren op 6 Mrt 1758 te Idskenhuizen en werd gedoopt op 12 Mrt 1758 te Idskenhuizen.

260. Heere Nolles Schotanus werd geboren in 1714 te Sloten, werd gedoopt op 25 Feb 1714 te Sloten en is overleden op 29 Apr 1775 te Sloten op 61 jarige leeftijd.

Heere trouwde Janke Jans Faber op 28 Mei 1740 te Sloten. Janke werd geboren in 1716 te Sloten, werd gedoopt op 6 Mrt 1716 te Sloten en is overleden op 3 Feb 1776 te Sloten op 60 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   293 M    i. Nolle Heeres Schotanus werd geboren in 1741 te Sloten en werd gedoopt op 5 Mrt 1741 te Sloten.

   294 V    ii. Piets Heeres Schotanus werd geboren in 1744 te Sloten en werd gedoopt op 16 Feb 1744 te Sloten.

Piets trouwde Hendrik Jacobs op 3 Nov 1782 te Sloten.

   295 M    iii. Hijlck Heeres Schotanus werd geboren in 1747 te Sloten en werd gedoopt op 10 Sep 1747 te Sloten.

   296 M    iv. Jan Heeres Schotanus werd geboren in 1751 te Sloten, werd gedoopt op 31 Mei 1751 te Sloten en is overleden op 5 Jul 1752 te Sloten op 1 jarige leeftijd.

261. Johannes Nolles Schotanus werd geboren in 1716 te Sloten, werd gedoopt op 27 Sep 1716 te Sloten en is overleden op 9 Feb 1769 te Sloten op 53 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dorpsrechter en schoolmeester in Sondel

Johannes trouwde Sijtske Harmens in Nov 1742 te Sondel. Sijtske werd geboren op 3 Mrt 1721 te Sondel en is overleden op 22 Mei 1752 te Sondel op 31 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   297 V    i. Geertje Johannes Schotanus werd geboren vσσr 25 Aug 1743 te Sondel.

   298 M    ii. Harmen Johannes Schotanus werd geboren in 1745 te Sondel en werd gedoopt op 21 Mrt 1745 te Sondel.

   299 M    iii. Nolle Johannes Schotanus werd geboren in 1747 te Sondel en werd gedoopt op 15 Jan 1747 te Sondel.

   300 V    iv. Dieuwke Johannes Schotanus werd geboren in 1749 te Sondel, werd gedoopt op 27 Jul 1749 te Sondel en is overleden op 30 Mei 1779 te Amsterdam op 30 jarige leeftijd.

   301 V    v. Johanna Johannes Schotanus werd geboren in 1752 te Sondel en werd gedoopt op 22 Mei 1752 te Sondel.

Johanna trouwde Jenne Pieters op 18 Sep 1781 te Amsterdam. Jenne werd geboren in 1755 te Lemmer en werd gedoopt op 7 Sep 1755 te Lemmer.

   302 V    vi. Helena Johannes Schotanus werd geboren in 1756 te Hemelum en werd gedoopt op 21 Mrt 1756 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. geboorte: Moeder is onbekend

265. Jantjen Nolles Schotanus werd geboren in 1725 te Sloten, werd gedoopt op 19 Aug 1725 en is overleden na 6 Jan 1799 te Sondel.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schoolmeester,omroeper in Sloten en dorpsrechter in Sondel

Jantjen trouwde Aaltje Johannes op 27 Okt 1748 te Sloten, dochter van Onbekend en Onbekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   303 M    i. Kind Jantjens Schotanus is overleden op 11 Apr 1752 te Sloten.

   304 V    ii. Geertie Jantjens Schotanus werd geboren in 1753 te Sondel en werd gedoopt op 14 Okt 1753 te Sondel.

Geertie trouwde Rinske Pieters op 23 Dec 1781 te Gaasterland.

   305 M    iii. Jan Jantjens Schotanus werd geboren in 1756 te Sondel en werd gedoopt op 28 Jul 1756 te Sondel.

   306 M    iv. Nolle Jantjens Schotanus werd geboren in 1759 te Sondel en werd gedoopt op 16 Apr 1759 te Sondel.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Jong overleden

   307 V    v. Jeltje Jantjens Schotanus werd geboren in 1761 te Sondel, werd gedoopt op 18 Jan 1761 te Sondel en is overleden op 3 Aug 1814 te Sondel op 53 jarige leeftijd.

Jeltje trouwde Symen Ruurds Symensma op 22 Nov 1810 te Balk, zoon van Ruurd Symens Symensma en Grietje Herres. Symen werd geboren op 8 Jul 1760 te Balk en is overleden op 10 Jan 1828 te Oudemirdum op 67 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Visser

   308 M    vi. Nolle Jantjens Schotanus werd geboren in 1764 en werd gedoopt op 23 Sep 1764 te Sondel.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Afw. dood: Jong overleden

+ 309 M    vii. Frederik Johannes Jantjens Schotanus werd geboren in 1767 te Sondel, werd gedoopt op 26 Jul 1767 te Sondel en is overleden op 24 Dec 1842 te Nijemirdum op 75 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  13de Generatie  Volgende280. Anne Anskes Schotanus werd geboren op 13 Mrt 1760 te Lemmer, werd gedoopt op 16 Mrt 1760 te Lemmer en is overleden op 25 Feb 1822 te Lemmer op 61 jarige leeftijd.

Anne trouwde Hiltje Pieters op 7 Mei 1786 te Lemmer. Hiltje is overleden op 21 Nov 1788 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   310 V    i. Fransje Annes Schotanus werd geboren op 18 Aug 1787 te Lemmer en is overleden op 17 Okt 1843 te Oldetrijne op 56 jarige leeftijd.

Fransje trouwde Andries Jelles Detstra op 19 Mei 1813 te Weststellingwerf. Andries werd geboren op 5 Jan 1775 te Sonnega en is overleden op 18 Jul 1836 te Oldetrijne op 61 jarige leeftijd.

   311 M    ii. Hiltje Annes Schotanus werd geboren op 21 Nov 1788 te Lemmer.

Anne trouwde vervolgens Hinke Wiebes Wierda op 26 Feb 1792 te Lemmer. Hinke werd geboren te Doniaga en is overleden op 28 Apr 1798 te Lemmer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   312 M    i. Theunis Annes Schotanus werd geboren op 19 Sep 1793 te Lemmer.

   313 V    ii. Bieke Annes Schotanus werd geboren op 9 Jun 1797 te Lemmer.

Bieke trouwde Hendrik de Jonge op 5 Nov 1813 te Lemsterland. Hendrik werd geboren in 1794 te Tonningen(Deens Holstein).

Anne trouwde vervolgens Antje Berends op 29 Mrt 1801 te Lemmer.

281. Janke Anskes Schotanus werd geboren op 23 Sep 1764 te Lemmer en is overleden vσσr 1790 te Lemmer.

Janke trouwde Niklaas Kroeze op 24 Dec 1786 te Lemmer.

Kind uit dit huwelijk:

   314 M    i. Anske Theunis Kroeze werd geboren op 3 Okt 1787 te Lemmer en werd gedoopt op 14 Okt 1787 te Lemmer.

285. Nolle Anskes Schotanus werd geboren op 6 Mei 1740 te Idskenhuizen, werd gedoopt op 15 Mei 1740 te Idskenhuizen en is overleden op 23 Apr 1820 te Woudsend op 79 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Timmerman

Nolle trouwde Harmke Wiegers op 9 Mei 1762 te Idskenhuizen. Harmke werd geboren in 1739 te Woudsend en is overleden vσσr 1811 te Woudsend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   315 V    i. Tjits Nolles Schotanus werd geboren op 13 Dec 1762 te Heeg en is overleden op 2 Apr 1827 te Woudsend op 64 jarige leeftijd.

Tjits trouwde Hendrik Pieters op 28 Mei 1785 te Woudsend. Hendrik werd geboren in 1762 te Woudsend, werd gedoopt op 28 Nov 1762 te Woudsend en is overleden op 14 Jul 1824 te Woudsend op 62 jarige leeftijd.

   316 M    ii. Wieger Nolles Schotanus werd geboren in 1765 te Heeg en werd gedoopt op 3 Mrt 1765 te Heeg.

   317 M    iii. Anske Nolles Schotanus werd geboren in 1768 te Heeg en werd gedoopt op 23 Okt 1768 te Heeg.

   318 M    iv. Wijpke Nolles Schotanus werd geboren in 1771 te Heeg en werd gedoopt op 1 Dec 1771 te Heeg.

   319 M    v. Gerrit Nolles Schotanus werd geboren in 1774 te Woudsend en werd gedoopt op 16 Jan 1774 te Woudsend.

   320 M    vi. Riemer Nolles Schotanus werd geboren in 1777 te Woudsend, werd gedoopt op 9 Okt 1777 te Woudsend en is overleden vσσr 1811.

289. Popkjen Anskes Schotanus werd geboren op 2 Dec 1749 te Idskenhuizen, werd gedoopt op 7 Dec 1749 te Idskenhuizen en is overleden op 23 Jun 1812 te Oudega op 62 jarige leeftijd.

Popkjen trouwde Gerrit Bottes op 22 Mei 1774 te Sloten. Gerrit is overleden op 14 Apr 1790 te Oudega.

Kinderen uit dit huwelijk:

   321 V    i. Tjiets Gerrits Schotanus werd geboren omstreeks 1775 en is overleden op 31 Dec 1862 te Sloten ongeveer 87 jaar oud.

+ 322 M    ii. Botte Gerrits Schotanus werd geboren in 1778 en is overleden op 4 Feb 1828 te Hemelumer Oldeferd op 50 jarige leeftijd.

309. Frederik Johannes Jantjens Schotanus werd geboren in 1767 te Sondel, werd gedoopt op 26 Jul 1767 te Sondel en is overleden op 24 Dec 1842 te Nijemirdum op 75 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Arbeider( werdt ook Frederik Johannes genoemd)

Frederik trouwde Hylkjen Hendriks Luinenburg(Er) op 19 Feb 1797 te Sondel, dochter van Hendrik Hepkes Lunenborg en Vrouwkje Scholtes. Hylkjen werd geboren op 23 Mrt 1775 te Nijemirdum, werd gedoopt op 2 Apr 1775 te Oudemirdum en is overleden op 30 Mrt 1865 te Hemelum op 90 jarige leeftijd.

Algemene notities:Achternaam ook Lunenborg en van Lunenburg


Kinderen uit dit huwelijk:

   323 M    i. Hendrik Johannes Schotanus werd geboren op 15 Nov 1797 te Oudemirdum.

+ 324 V    ii. Grietje Johannes Schotanus werd geboren op 10 Okt 1801 te Oudemirdum en is overleden op 23 Feb 1852 te Sondel op 50 jarige leeftijd.

   325 V    iii. Aaltje Johannes Schotanus werd geboren op 23 Mrt 1805 te Nijemirdum en is overleden op 8 Sep 1888 te Nijemirdum op 83 jarige leeftijd.

Aaltje trouwde Harmen Tjerks van Midlum op 2 Feb 1829 te Gaasterland, zoon van Tjerk Cornelis en Helena Ottens Suthoff. Harmen werd geboren op 18 Nov 1802 te Osterfehn( Hannover) en is overleden op 12 Aug 1877 te Nijemirdum op 74 jarige leeftijd.

   326 V    iv. Froukje Johannes Schotanus werd geboren op 8 Jul 1808 te Nijemirdum en is overleden op 27 Mrt 1849 te Wijckel op 40 jarige leeftijd.

Froukje trouwde Abe Herres Herrema op 13 Feb 1831 te Gaasterland. Abe werd geboren op 15 Sep 1800 te Bakhuizen, werd gedoopt op 13 Okt 1800 te Bakhuizen en is overleden op 10 Jul 1865 te Wijckel op 64 jarige leeftijd.

+ 327 M    v. Jan Johannes Schotanus werd geboren op 4 Mei 1812 te Wyckel en is overleden op 8 Aug 1890 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  14de Generatie  Volgende322. Botte Gerrits Schotanus werd geboren in 1778 en is overleden op 4 Feb 1828 te Hemelumer Oldeferd op 50 jarige leeftijd.

Botte trouwde Trijntje Rimmers de Groot op 4 Jul 1813 te Koudum. Trijntje werd geboren in 1789 en is overleden op 5 Jan 1827 te Hemelumer Oldeferd op 38 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   328 M    i. Gerrit Schotanus werd geboren op 30 Okt 1813 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 23 Aug 1849 te Gaasterland op 35 jarige leeftijd.

+ 329 V    ii. Ittje Bottes Schotanus werd geboren op 17 Jun 1815 te Oudega en is overleden op 12 Nov 1893 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

   330 M    iii. Romke Schotanus werd geboren op 11 Mrt 1817 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 28 Aug 1897 te Gaasterland op 80 jarige leeftijd.

   331 M    iv. Sjoerd Schotanus werd geboren op 11 Mrt 1817 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 19 Jul 1851 te Gaasterland op 34 jarige leeftijd.

   332 V    v. Popkjen Schotanus werd geboren op 18 Mrt 1819 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 14 Jul 1906 te Gaasterland op 87 jarige leeftijd.

   333 M    vi. Rimmer Schotanus werd geboren op 23 Jun 1821 te Hemelumer Oldeferd en is overleden te Hemelumer Oldeferd.

   334 V    vii. Rijme Schotanus werd geboren op 1 Okt 1823 te Hemelumer Oldeferd en is overleden te Hemelumer Oldeferd.

Botte trouwde vervolgens Ypkje Krijns op 21 Mei 1808 te Oudega.

Kind uit dit huwelijk:

   335 M    i. Krijn Bottes Schotanus werd geboren in 1808 te Oudega.

324. Grietje Johannes Schotanus werd geboren op 10 Okt 1801 te Oudemirdum en is overleden op 23 Feb 1852 te Sondel op 50 jarige leeftijd.

Grietje trouwde Johannes Reins Ottema op 13 Feb 1831 te Gaasterland, zoon van Rein Rimmers en Korneliske Johannes Luinenburg. Johannes werd geboren op 9 Okt 1807 te Balk en is overleden op 15 Jul 1869 te Sondel op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   336 M    i. Rein Johannes Ottema .

   337 M    ii. Kornelis Johannes Ottema .

   338 V    iii. Hijlkjen Johannes Ottema .

   339 M    iv. Rinke Johannes Ottema .

327. Jan Johannes Schotanus werd geboren op 4 Mei 1812 te Wyckel en is overleden op 8 Aug 1890 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Arbeider

Jan trouwde Wytske Tiemens Kok op 29 Apr 1832 te Gaasterland, dochter van Tiemen Jacobs Kok en Tietje Jans. Wytske werd geboren op 5 Mei 1809 te Kuinre en is overleden op 5 Okt 1841 te Hemelum op 32 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   340 M    i. Tiemen Jans Schotanus werd geboren op 3 Mei 1833 te Oudemirdum en is overleden op 27 Okt 1852 te Oudemirdum op 19 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wordt ook Thijmen genoemd

+ 341 M    ii. Johannes Jans Schotanus werd geboren op 29 Mrt 1835 te Oudemirdum en is overleden op 31 Jul 1918 te Hemelum op 83 jarige leeftijd.

   342 V    iii. Tietje Jans Schotanus werd geboren op 26 Apr 1838 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 16 Okt 1925 te Mirns En Bakhuizen op 87 jarige leeftijd.

Tietje trouwde Murk Wiebes Feenstra op 24 Mrt 1861 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Wiebe Douwes en Wobbigjen Murks Kok. Murk werd geboren op 10 Mei 1836 te Oudemirdum en is overleden op 30 Jul 1870 te Hemelum op 34 jarige leeftijd.

Tietje trouwde vervolgens Klaas Feikes Haringsma op 7 Okt 1875 te Gaasterland, zoon van Feike Johannes en Geertje Reinders Dijkstra. Klaas werd geboren op 18 Feb 1833 te Oudemirdum en is overleden op 21 Jun 1913 te Oudemirdum op 80 jarige leeftijd.

   343 M    iv. Levenloos Schotanus werd geboren op 14 Sep 1841 te Gaasterland.

Jan trouwde vervolgens Margje Hilberts ten Hoeve op 14 Okt 1865 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Hilbert Jacobs ten Hoeve en Margje Berends Lenos. Margje werd geboren op 1 Jun 1811 te Oudega(HO) en is overleden op 12 Mei 1882 te Hemelum op 70 jarige leeftijd.
Afbeelding

vorige  15de Generatie  Volgende329. Ittje Bottes Schotanus werd geboren op 17 Jun 1815 te Oudega en is overleden op 12 Nov 1893 te Hemelumer Oldeferd op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstmeid te Koudum

Ittje trouwde Sipke Jarigs Zeldenthuis op 30 Dec 1842 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Jarig (Jaarg) Sipkes Zeldenthuis en Meinke Gerrits Lelsz. Sipke werd geboren op 17 Nov 1815 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 10 Dec 1897 te Hemelumer Oldeferd op 82 jarige leeftijd.

Algemene notities:mairie Koudum
Genoemd in geboorteakte: Seldenthuis

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper

Kinderen uit dit huwelijk:

   344 V    i. Meinke Zeldenthuis werd geboren op 4 Apr 1844 te Hemelumer Oldeferd.

+ 345 V    ii. Trijntje Sipkes Zeldenthuis werd geboren op 12 Dec 1846 te Koudum en is overleden op 25 Okt 1925 te Koudum op 78 jarige leeftijd.

+ 346 V    iii. Botke Sipkes Zeldenthuis werd geboren op 18 Feb 1852 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 15 Okt 1940 te Hemelumer Oldeferd op 88 jarige leeftijd.

341. Johannes Jans Schotanus werd geboren op 29 Mrt 1835 te Oudemirdum en is overleden op 31 Jul 1918 te Hemelum op 83 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Arbeider

Johannes trouwde Eelkjen Gijsberts Roskam op 10 Jun 1864 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Gijsbert Hanzes Roskam en Aukjen Elderts Bosma. Eelkjen werd geboren op 27 Nov 1837 te Nijemirdum en is overleden op 5 Dec 1921 te Nijemirdum op 84 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen tijdens het huwelijk:

• Huwelijksaankondiging: Bij hun huwelijk konden Bruidegom en Bruid niet schrijven en hebben de huwelijksakte niet ondertekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 347 V    i. Wytske Johannes Schotanus werd geboren op 8 Mrt 1865 te Hemelum en is overleden op 26 Jan 1939 te Molkwerum op 73 jarige leeftijd.

+ 348 M    ii. Jan Johannes Schotanus werd geboren op 16 Sep 1866 te Hemelum, is overleden op 22 Jun 1951 te Sondel op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Jun 1951 te Hemelum.

+ 349 M    iii. Gysbert Johannes Schotanus werd geboren op 28 Sep 1868 te Hemelum en is overleden op 21 Apr 1953 te Bolsward op 84 jarige leeftijd.

+ 350 M    iv. Thymen Johannes Schotanus werd geboren op 28 Nov 1870 te Hemelum en is overleden op 2 Jul 1944 te Oudemirdum op 73 jarige leeftijd.

   351 M    v. Auke Johannes Schotanus werd geboren op 27 Apr 1874 te Hemelumer Oldeferd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   352 M    vi. Anne Johannes Schotanus werd geboren op 23 Sep 1876 te Hemelumer Oldeferd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Place: In 1928 naar Duitsland vertrokken, overlijdensdatum onbekend

   353 V    vii. Aukje Johannes Schotanus werd geboren op 29 Sep 1879 te Hemelum en is overleden op 31 Mei 1947 te Balk op 67 jarige leeftijd.

Aukje trouwde Hidde van der Werf op 29 Nov 1900 te Gaasterland, zoon van Sijmen Hermanus van der Werf en Jantje Gerrits Otter. Hidde werd geboren op 13 Dec 1877 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 31 Mei 1947 te Balk op 69 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schoenmaker

   354 M    viii. Levenloos Jans Schotanus werd geboren op 14 Feb 1882 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 14 Feb 1882 te Hemelumer Oldeferd.

Afbeelding

vorige  16de Generatie  Volgende

345. Trijntje Sipkes Zeldenthuis werd geboren op 12 Dec 1846 te Koudum en is overleden op 25 Okt 1925 te Koudum op 78 jarige leeftijd.


Trijntje trouwde Hendrik Eeuwes Feenstra op 21 Mei 1868 te Koudum, zoon van Eeuwe Hendriks Feenstra en Jantje Romkes Postma. Hendrik werd geboren op 11 Mrt 1845 te Koudum en is overleden op 21 Nov 1936 te Koudum op 91 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   355 M    i. Eeuwe Hendriks Feenstra werd geboren op 14 Mrt 1869 te Koudum en is overleden op 16 Jul 1923 te Drumpt op 54 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinman

Eeuwe trouwde Gijsbertha Maria van Beusichem op 9 Nov 1892 te Ijzendoorn, dochter van Herman van Beusichem en Cunera van Tuil. Gijsbertha werd geboren op 22 Feb 1867 te Ijzendoorn.

   356 M    ii. Sipke Feenstra werd geboren op 22 Mei 1870 te Koudum en is overleden op 15 Jun 1882 te Koudum op 12 jarige leeftijd.

+ 357 V    iii. Jantje Hendriks Feenstra werd geboren op 21 Mei 1872 te Koudum en is overleden op 16 Apr 1970 te Bolsward op 97 jarige leeftijd.

+ 358 M    iv. Jarig Hendriks Feenstra werd geboren op 25 Jul 1873 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1943 te Groningen op 69 jarige leeftijd.

+ 359 M    v. Jelle Hendriks Feenstra werd geboren op 30 Jul 1875 te Koudum en is overleden op 1 Jan 1950 te Berkel Z.H. op 74 jarige leeftijd.


   360 V    vi. Ittje Hendriks Feenstra werd geboren op 15 Jan 1877 te Koudum en is overleden op 6 Mei 1969 te Baard op 92 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende te Baard 55

Ittje trouwde Theunis Bos op 14 Dec 1900 te Hemelumer Oldeferd.

Ittje trouwde vervolgens Jacob Meinsma.

   361 V    vii. Meinke Hendriks Feenstra werd geboren op 2 Okt 1879 te Koudum.

Algemene notities:Wonende te ZandvoortMeinke trouwde Lambertus Johannes Rinkel op 4 Dec 1903 te Hemelumer Oldeferd.

   362 V    viii. Geertje Feenstra werd geboren op 28 Mei 1882 te Koudum en is overleden op 13 Mrt 1922 te Rotterdam op 39 jarige leeftijd.

+ 363 V    ix. Sipkje Hendriks Feenstra werd geboren op 29 Sep 1884 te Koudum.

   364 M    x. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 1 Mei 1887 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 19 Jan 1889 te Hemelumer Oldeferd op 1 jarige leeftijd.

+ 365 M    xi. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 27 Dec 1889 te Hemelumer Oldeferd.

346. Botke Sipkes Zeldenthuis werd geboren op 18 Feb 1852 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 15 Okt 1940 te Hemelumer Oldeferd op 88 jarige leeftijd.


Botke trouwde Jacob Jurjens Reinstra op 27 Apr 1876 te Koudum, zoon van Jurjen Attes Reinstra en Tjitske Jacobs de Vries. Jacob werd geboren op 1 Apr 1846 te Koudum en is overleden op 29 Mrt 1926 te Hemelumer Oldeferd op 79 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 366 M    i. Sipke Reinstra werd geboren op 27 Mrt 1877 te Wymbritseradeel.

   367 M    ii. Jurjen Reinstra werd geboren op 10 Apr 1879 te Hemelumer Oldeferd.

   368 V    iii. Tjitske Reinstra werd geboren op 12 Aug 1881 te Hemelumer Oldeferd.

Tjitske trouwde Albert Feikes Kooij op 29 Mei 1903 te Hemelumer Oldeferd. Albert werd geboren op 20 Okt 1877.

   369 V    iv. Ittje Reinstra werd geboren op 10 Dec 1883 te Hemelumer Oldeferd.

   370 V    v. Meinke Reinstra werd geboren op 18 Feb 1886 te Hemelumer Oldeferd.

   371 M    vi. Jacob Reinstra werd geboren op 4 Mei 1888 te Hemelumer Oldeferd.

   372 M    vii. Atte Reinstra werd geboren op 31 Aug 1889 te Hemelumer Oldeferd.

   373 M    viii. Sjoerd Reinstra werd geboren op 3 Nov 1891 te Hemelumer Oldeferd.

Sjoerd trouwde Klaaske Hoekema op 23 Jun 1894 te Hemelumer Oldeferd.

   374 V    ix. Trijntje Reinstra werd geboren op 29 Mei 1895 te Hemelumer Oldeferd.

347. Wytske Johannes Schotanus werd geboren op 8 Mrt 1865 te Hemelum en is overleden op 26 Jan 1939 te Molkwerum op 73 jarige leeftijd.

Wytske trouwde Rein Polma op 23 Mei 1895 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Anne Fokkes Polma en Ebel Nannes Bouma. Rein werd geboren op 5 Jul 1866 te Warns en is overleden op 13 Jul 1947 te Molkwerum op 81 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   375 V    i. Eelkje Reins Polma werd geboren op 15 Apr 1896 te Hemelumer Oldeferd.

   376 M    ii. Anne Reins Polma werd geboren op 11 Feb 1898 te Hemelumer Oldeferd.


348. Jan Johannes Schotanus werd geboren op 16 Sep 1866 te Hemelum, is overleden op 22 Jun 1951 te Sondel op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Jun 1951 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Landarbeider

Jan trouwde Akke Douwes Visser op 21 Mei 1891 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Haitzes Visser en Johanna Lieuwes van der Veen. Akke werd geboren op 31 Jul 1867 te Koudum, is overleden op 10 Aug 1936 te Rijs op 69 jarige leeftijd en werd begraven op 13 Aug 1936 te Hemelum.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 377 M    i. Johannes Jans Schotanus werd geboren op 20 Jan 1893 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 24 Nov 1968 te Oudemirdum op 75 jarige leeftijd en werd begraven op 28 Nov 1968 te Oudemirdum.

   378 V    ii. Johanna Jans Schotanus werd geboren op 15 Jan 1894 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 22 Feb 1894 te Mirns En Bakhuizen.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 379 M    iii. Douwe Jans Schotanus werd geboren op 3 Jun 1895 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 2 Okt 1973 te Sondel op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Okt 1973 te Sondel.

+ 380 M    iv. Anne Jans Schotanus werd geboren op 8 Aug 1896 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 23 Sep 1974 te Koudum op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 27 Sep 1974 te Koudum.

+ 381 V    v. Johanna Jans Schotanus werd geboren op 6 Dec 1898 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 10 Mrt 1967 te Oudemirdum op 68 jarige leeftijd en werd begraven op 14 Mrt 1967 te Oudemirdum.

   382 M    vi. Klaas Jans Schotanus werd geboren op 18 Feb 1901 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 26 Jul 1902 te Mirns En Bakhuizen op 1 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 383 M    vii. Klaas Jans Schotanus werd geboren op 1 Nov 1903 te Rijs, is overleden op 22 Aug 1989 te Balk op 85 jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1989 te Hemelum.


   384 V    viii. Eelkje Jans Schotanus werd geboren op 25 Feb 1907 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 6 Dec 1966 te Wagenborgen op 59 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Dec 1966 te Hemelum.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

349. Gysbert Johannes Schotanus werd geboren op 28 Sep 1868 te Hemelum en is overleden op 21 Apr 1953 te Bolsward op 84 jarige leeftijd.

Gysbert trouwde Jantje de Jong op 11 Mei 1895 te Gaasterland, dochter van Yke Roelofs de Jong en Antje Davids Koehoorn. Jantje werd geboren op 21 Nov 1869 te Oudemirdum en is overleden op 23 Apr 1953 te Bolsward op 83 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   385 M    i. Roelof Gysberts Schotanus werd geboren op 15 Sep 1895 te Oudemirdum.

   386 M    ii. Johannes Gysberts Schotanus werd geboren op 23 Mrt 1897 te Oudemirdum.

   387 V    iii. Antje Gysberts Schotanus werd geboren op 7 Nov 1898 te Oudemirdum.

Antje trouwde Jelle Sloterdijk op 18 Mei 1922 te Gaasterland, zoon van Jouke Sloterdijk en Akke Keulen. Jelle werd geboren op 31 Jan 1898 te Oldemarkt en is overleden op 23 Feb 1959 te Sneek op 61 jarige leeftijd.

   388 V    iv. Eelkje Gysberts Schotanus werd geboren op 13 Nov 1900 te Gaasterland.

Eelkje trouwde Bauke Visser op 17 Mei 1930 te Gaasterland. Bauke werd geboren op 7 Okt 1898 te Mirns En Bakhuizen en is overleden op 28 Mei 1969 te Rijs op 70 jarige leeftijd.

   389 V    v. Ieke Gysberts Schotanus werd geboren op 23 Aug 1902 te Gaasterland.

Ieke trouwde Wigle Visser op 16 Mei 1935 te Gaasterland, zoon van Anne Ymkes Visser en Geertje Visser. Wigle werd geboren op 27 Nov 1899 te Laaksum en is overleden op 29 Dec 1963 te Rijs op 64 jarige leeftijd.

   390 M    vi. Auke Gijsberts Schotanus werd geboren op 7 Sep 1905 te Oudemirdum.

   391 M    vii. Yke Gijsberts Schotanus werd geboren op 27 Jun 1907 te Oudemirdum.

   392 M    viii. Anne Gijsberts Schotanus werd geboren op 3 Sep 1910 te Oudemirdum.

350. Thymen Johannes Schotanus werd geboren op 28 Nov 1870 te Hemelum en is overleden op 2 Jul 1944 te Oudemirdum op 73 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Melkrijder

Thymen trouwde Geertje Haga op 9 Nov 1901 te Gaasterland, dochter van Johannes Gosses Haga en Baukjen Jans Oordt. Geertje werd geboren op 10 Sep 1876 te Ruigahuizen en is overleden op 11 Apr 1965 te Oudemirdum op 88 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   393 M    i. Gysbert Thijmens Schotanus werd geboren op 14 Aug 1909 te Oudemirdum en is overleden op 18 Mrt 2001 te Oudemirdum op 91 jarige leeftijd.

Gysbert trouwde Aaltje Grasman. Aaltje is overleden op 11 Sep 1976.

   394 M    ii. Johannes Thijmens Schotanus werd geboren op 26 Jun 1902 te Hemelum.

   395 M    iii. Jan Thijmens Schotanus werd geboren op 5 Mei 1904 te Sondel.

   396 M    iv. Gosse Thijmens Schotanus werd geboren op 10 Jul 1913 te Oudemirdum.

   397 M    v. Eelke Thijmens Schotanus werd geboren op 3 Mei 1916 te Oudemirdum.

Afbeelding

vorige  17de Generatie  Volgende

357. Jantje Hendriks Feenstra werd geboren op 21 Mei 1872 te Koudum en is overleden op 16 Apr 1970 te Bolsward op 97 jarige leeftijd.


Jantje trouwde Wabe Jans Schaper op 14 Mei 1896 te Koudum, zoon van Jan Durks Schaper en Johanna Pieters Hartog. Wabe werd geboren op 11 Nov 1872 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 2 Jul 1967 te Koudum op 94 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wabe Schaper was eerst boerenarbeider in 't Heidenschap, daarna in Noordholland (Hoogkarspel en Wognum), ze hebben ook nog in Enkhuizen gewoond. In ca. 1924 heeft hij het tuindersbedrijf van z'n schoonvader Hendrik Eeuwes Feenstra in Koudum overgenomen. Zelfs toen hij in 1961 65 jaar getrouwd (88 jaar oud) was werkte hij nog op het land en kwam hij voor de 7e keer als eerste met nieuwe aardappelen aan de veiling te Koudum.
Hij is ook mede-oprichter van het fanfarekorps "Studio" in 't Heidenschap.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: eerst boerenarbeider / later tuinder

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 398 M    i. Jan Wabes Schaper werd geboren op 2 Apr 1898 te Workum en is overleden op 6 Feb 1982 te Hoorn op 83 jarige leeftijd.

+ 399 V    ii. Trijntje Itje Schaper werd geboren op 7 Jul 1901 te Workum en is overleden in 1999 te Lutjebroek op 98 jarige leeftijd.

   400 V    iii. Johanna Schaper werd geboren op 18 Jan 1904 te Workum.

Johanna trouwde Henk Pieters.

+ 401 V    iv. Geertje Schaper werd geboren op 20 Jun 1909 te Nijega H.Oldeferd en is overleden in 2000 op 91 jarige leeftijd.


358. Jarig Hendriks Feenstra werd geboren op 25 Jul 1873 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1943 te Groningen op 69 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Groentekweker

Jarig trouwde Jantje Venema. Jantje werd geboren op 5 Dec 1872 te Rhoon.

Jarig trouwde vervolgens Maria Molenaar op 1 Mei 1907 te Rhoon. Maria werd geboren op 17 Apr 1870 te Rhoon en is overleden op 2 Nov 1924 te Groningen op 54 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   402 V    i. Trijntje Jarigs Feenstra .

Jarig trouwde vervolgens Antje Van Der Beek op 21 Okt 1926 te Middelstum. Antje werd geboren op 14 Feb 1882 te Bedum en is overleden op 5 Apr 1969 te Middelstum op 87 jarige leeftijd.

359. Jelle Hendriks Feenstra werd geboren op 30 Jul 1875 te Koudum en is overleden op 1 Jan 1950 te Berkel Z.H. op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinman

Jelle trouwde Cornelia Catharina Boer op 24 Mei 1901 te Berkel Z.H, dochter van Pieter Boer en Antje Soek. Cornelia werd geboren op 6 Okt 1878 te Hilligersberg, is overleden op 21 Aug 1950 te Berkel Z.H. op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Berkel Z.H..

Kinderen uit dit huwelijk:

   403 V    i. Trijntje Feenstra werd geboren op 14 Feb 1902 te Berkel Z.H. en is overleden op 2 Jul 1991 te Delft op 89 jarige leeftijd.

Trijntje trouwde Gerard Weijgertse op 29 Jun 1923 te Berkel Z.H, zoon van Jan Weijgertse en Maria Jenneke van Kuik. Gerard werd geboren op 12 Jul 1904 te Ophemert en is overleden op 20 Feb 1991 te Delft op 86 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Machine Houtbewerker

   404 M    ii. Pieter Feenstra werd geboren op 20 Okt 1903 te Berkel Z.H. en is overleden op 4 Nov 1977 te Overschie op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinarbeider

Pieter trouwde Jannetje van Yperen op 15 Jun 1937 te Schiebroek.

   405 V    iii. Jannetje Feenstra werd geboren op 18 Jun 1905 te Berkel Z.H. en is overleden op 9 Mrt 2000 te Nootdorp op 94 jarige leeftijd.

Jannetje trouwde Eeuwe Loopstra. Eeuwe werd geboren te Drachten.

   406 V    iv. Antjemaria Feenstra werd geboren op 10 Jun 1907 te Berkel Z.H. en is overleden op 11 Mrt 1986 te Hardingsveld op 78 jarige leeftijd.

Antjemaria trouwde Gerrit Vlot. Gerrit werd geboren op 1 Dec 1904 te Hardingsveld.

   407 M    v. Hendrik Feenstra werd geboren op 22 Feb 1909 te Berkel Z.H. en is overleden op 26 Jan 1981 te Rotterdam op 71 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Veilingmedewerker

Hendrik trouwde Hendrika Veenman op 21 Jun 1950 te Berkel Z.H. Hendrika werd geboren op 9 Aug 1919 te Berkel Z.H. en is overleden op 12 Jan 1985 te Berkel Z.H. op 65 jarige leeftijd.

   408 V    vi. Jantje Feenstra werd geboren op 22 Dec 1910 te Berkel Z.H. en is overleden op 10 Sep 1939 te Berkel Z.H. op 28 jarige leeftijd.

   409 V    vii. Petronella Cornelia Feenstra werd geboren op 2 Okt 1912 te Berkel Z.H. en is overleden op 9 Feb 2000 te Schiedam op 87 jarige leeftijd.

Petronella trouwde Jan van Bree. Jan is overleden te Rotterdam.

   410 V    viii. Geertje Feenstra werd geboren op 29 Jul 1915 te Berkel Z.H. en is overleden op 18 Jun 1996 te Rotterdam op 80 jarige leeftijd.

   411 M    ix. Jacob Feenstra werd geboren op 27 Jul 1918 te Berkel Z.H. en is overleden op 3 Jan 1997 te Arnhem op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Militair

Jacob trouwde Jacoba de Bruin op 7 Jan 1944 te Berkel Z.H. Jacoba werd geboren op 24 Jul 1915 te Giessendam en is overleden op 11 Aug 1982 te Meppel op 67 jarige leeftijd.

363. Sipkje Hendriks Feenstra werd geboren op 29 Sep 1884 te Koudum.

Algemene notities:Wonende te LangweerSipkje trouwde Sake Smid op 2 Jun 1910 te Hemelumer Oldeferd. Sake werd geboren te Langweer.

Kind uit dit huwelijk:

   412 V    i. Trientsje Smid .


365. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 27 Dec 1889 te Hemelumer Oldeferd.

Algemene notities:Geemigreerd naar Amerika (Wellington) in 1923Sipke trouwde Anna Gras op 30 Mei 1914 te Workum, dochter van Sjouke Gras en Anna Wiersma. Anna werd geboren op 17 Nov 1891 te Workum.

Algemene notities:Geemigreerd naar Amerika (Wellington)


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 413 V    i. Trijntje (Catherine) Feenstra is overleden in 1978.

+ 414 M    ii. Hendrik (Henry) Feenstra is overleden in 1982.

   415 V    iii. Lammechiene (Jean) Feenstra werd geboren in 1915.

Algemene notities:woonde in Florida, is in 2000/2001 verhuisd naar haar dochter in Atlanta.

+ 416 V    iv. Anna Geertje Feenstra werd geboren op 26 Dec 1922.

366. Sipke Reinstra werd geboren op 27 Mrt 1877 te Wymbritseradeel.

Sipke trouwde Gooitske Bouma op 24 Mei 1902 te Workum.

Kind uit dit huwelijk:

   417 V    i. Botke Reinstra werd geboren op 29 Mrt 1903 te Workum, is overleden op 31 Mei 1995 te Leeuwarden op 92 jarige leeftijd en werd begraven op 3 Jun 1995 te Hieslum.


Botke trouwde Bauke de Jong, zoon van Douwe Baukes de Jong en Geeske Feenstra. Bauke werd geboren op 15 Dec 1900 te Koudum, is overleden op 4 Feb 1994 te Menaldum op 93 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Feb 1994 te Leeuwarden.

Algemene notities:Drager van het verzetskruis, uitgereikt in 1982, wegens zijn rol in de overval op de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944.377. Johannes Jans Schotanus werd geboren op 20 Jan 1893 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 24 Nov 1968 te Oudemirdum op 75 jarige leeftijd en werd begraven op 28 Nov 1968 te Oudemirdum.


Johannes trouwde Grietje Vlink op 24 Feb 1921 te Gaasterland, dochter van Cornelis Vlink en Korneliske de Boer. Grietje werd geboren op 19 Mrt 1892 te Oudemirdum en is overleden op 1 Mei 1983 te Oudemirdum op 91 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   418 V    i. Corneliske Johannes Schotanus werd geboren op 5 Apr 1923 te Mirns En Bakhuizen.


   419 V    ii. Akke Johannes Schotanus werd geboren op 28 Dec 1925 te Oudemirdum.

   420 M    iii. Cornelis Johannes Schotanus werd geboren op 14 Mrt 1931 te Oudemirdum.


379. Douwe Jans Schotanus werd geboren op 3 Jun 1895 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 2 Okt 1973 te Sondel op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Okt 1973 te Sondel.


Douwe trouwde Grietje Baukes Baukema op 15 Mei 1924 te Oudemirdum, dochter van Bauke Minnes Baukema en Foekje Johannes van der Bosch. Grietje werd geboren op 4 Sep 1889 te Oudemirdum, is overleden op 28 Sep 1975 te Sondel op 86 jarige leeftijd en werd begraven op 1 Okt 1975 te Sondel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   421 V    i. Akke Douwes Schotanus werd geboren op 22 Aug 1925 te Sondel.

Akke trouwde Jan Piersma.

   422 M    ii. Bauke Douwes Schotanus werd geboren op 12 Sep 1927 te Sondel.

   423 M    iii. Jan Douwes Schotanus werd geboren op 30 Dec 1931 te Sondel en is overleden op 25 Apr 2005 te Lemmer op 73 jarige leeftijd.

Jan trouwde Akke Mandemaker.

380. Anne Jans Schotanus werd geboren op 8 Aug 1896 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 23 Sep 1974 te Koudum op 78 jarige leeftijd en werd begraven op 27 Sep 1974 te Koudum.


Anne trouwde Saakje Voetberg op 18 Mei 1923 te Heerenveen, dochter van Roelof Voetberg en Grietje Koehoorn. Saakje werd geboren op 8 Jan 1899 te Nieuweschoot, is overleden op 30 Apr 1978 te Koudum op 79 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Mei 1978 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   424 M    i. Jan Annes Schotanus werd geboren op 22 Aug 1924 te Rijs en is overleden op 21 Jul 1947 te Tjileungir-Oost Java op 22 jarige leeftijd.


   425 V    ii. Grietje Annes Schotanus werd geboren op 25 Nov 1926 te Oudemirdum.

   426 V    iii. Akke Annes Schotanus werd geboren op 6 Mrt 1930 te Oudemirdum.

   427 M    iv. Roelof Annes Schotanus werd geboren op 7 Feb 1932 te Oudemirdum en is overleden op 9 Jan 2000 te Visalia Californie op 67 jarige leeftijd.

   428 M    v. Johannes Annes Schotanus werd geboren op 21 Okt 1933 te Oudemirdum.

   429 M    vi. Jan Annes Schotanus werd geboren op 1 Sep 1936 te Oudemirdum.


381. Johanna Jans Schotanus werd geboren op 6 Dec 1898 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 10 Mrt 1967 te Oudemirdum op 68 jarige leeftijd en werd begraven op 14 Mrt 1967 te Oudemirdum.

Johanna trouwde Willem Roskam op 5 Mei 1932 te Gaasterland, zoon van Pieter Roskam en Akke Eppinga. Willem werd geboren op 7 Mrt 1897 te Mirns En Bakhuizen, is overleden op 2 Mei 1977 te Leeuwarden op 80 jarige leeftijd en werd begraven op 5 Mei 1977 te Oudemirdum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   430 V    i. Akke Roskam werd geboren op 24 Jul 1934.

   431 V    ii. Eelkje Roskam werd geboren op 10 Mrt 1936.

Eelkje trouwde

   432 V    iii. Froukje Roskam werd geboren op 16 Mei 1938.


383. Klaas Jans Schotanus werd geboren op 1 Nov 1903 te Rijs, is overleden op 22 Aug 1989 te Balk op 85 jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1989 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Landarbeider

Klaas trouwde Meintje Douwes Bouma op 23 Mei 1929 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Hendriks Bouma en Jantje Hendriks van der Honing. Meintje werd geboren op 1 Dec 1902 te Oosterzee Lemsterland, is overleden op 6 Jun 1993 te Balk op 90 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jun 1993 te Hemelum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstbode

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 433 V    i. Eelkje Klazes Schotanus werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.

+ 434 V    ii. Jannie Klazes Schotanus werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.

+ 435 M    iii. Jan Klazes Schotanus werd geboren op 26 Jun 1935 te Molkwerum.

Afbeelding

vorige  18de Generatie  Volgende398. Jan Wabes Schaper werd geboren op 2 Apr 1898 te Workum en is overleden op 6 Feb 1982 te Hoorn op 83 jarige leeftijd.

Jan trouwde Brechtje Brouwer op 5 Mei 1923 te Hoogkarspel, dochter van Pieter Brouwer en Trijntje Langereis.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 436 M    i. Wabe Pieter Schaper werd geboren op 13 Apr 1924 te Hoogkarspel.

   437 V    ii. Trijntje Schaper werd geboren op 18 Feb 1926 en is overleden op 22 Feb 1929 op 3 jarige leeftijd.

+ 438 V    iii. Jantje Schaper werd geboren op 7 Apr 1927 te Hoogkarspel.

399. Trijntje Itje Schaper werd geboren op 7 Jul 1901 te Workum en is overleden in 1999 te Lutjebroek op 98 jarige leeftijd.

Trijntje trouwde Barend Volgers.

Kinderen uit dit huwelijk:

   439 M    i. Wabe Volgers .

   440 V    ii. Hanna Volgers .

   441 M    iii. Aad Volgers .

401. Geertje Schaper werd geboren op 20 Jun 1909 te Nijega H.Oldeferd en is overleden in 2000 op 91 jarige leeftijd.

Geertje trouwde Tjeerd de Jong.

Kind uit dit huwelijk:

   442 V    i. Jannie de Jong .

413. Trijntje (Catherine) Feenstra is overleden in 1978.

Trijntje trouwde Dusenberry.

Kind uit dit huwelijk:

   443 V    i. Catherine Dusenberry .

414. Hendrik (Henry) Feenstra is overleden in 1982.

Hendrik trouwde ?.

Kind uit dit huwelijk:

   444 M    i. Jeremy Feenstra .

416. Anna Geertje Feenstra werd geboren op 26 Dec 1922.

Anna trouwde Jim Pennington op 19 Mei 1942.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boating business

Kind uit dit huwelijk:

   445 M    i. Allen Pennington .


433. Eelkje Klazes Schotanus werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.


Eelkje trouwde Willem Smits op 27 Feb 1952 te Stavoren, zoon van Hijlke Willems Smits en Sjoukje Uilkes Veersma. Willem werd geboren op 13 Mei 1928 te Stavoren, is overleden op 12 Jul 1998 te Stavoren op 70 jarige leeftijd en werd begraven op 16 Jul 1998 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Vishandelaar

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 446 M    i. Hylke Smits werd geboren op 1 Feb 1953 te Stavoren.

+ 447 V    ii. Meiny Smits werd geboren op 4 Apr 1957 te Stavoren.

+ 448 V    iii. Sjoukje Smits werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.

+ 449 V    iv. Jannie Smits werd geboren op 24 Jun 1968 te Stavoren.


434. Jannie Klazes Schotanus werd geboren op 3 Dec 1930 te Stavoren.


Jannie trouwde Jacob (Jaap) Bijlsma op 27 Feb 1952 te Stavoren, zoon van Cornelius Bijlsma en Rinske van der Meulen. Jacob werd geboren op 19 Jan 1930 te Lemmer, is overleden op 28 Jun 2005 te Sneek op 75 jarige leeftijd en werd begraven op 2 Jul 2005 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Vishandelaar

Kinderen uit dit huwelijk:

   450 V    i. Meiny Bijlsma werd geboren op 9 Mrt 1953 te Workum.

Meiny trouwde Wim Coens.

   451 M    ii. Cees Bijlsma werd geboren te Workum.

   452 M    iii. Klaas Bijlsma werd geboren te Workum.

   453 M    iv. Uco Bijlsma werd geboren te Workum.

   454 V    v. Karin Bijlsma werd geboren te Sneek.


435. Jan Klazes Schotanus werd geboren op 26 Jun 1935 te Molkwerum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Bakker

Jan trouwde Jannie Witteveen op 6 Jan 1955 te Idaarderadeel. Jannie werd geboren op 20 Apr 1937 te Warga.

Kinderen uit dit huwelijk:

   455 M    i. Klaas Schotanus werd geboren op 18 Feb 1955.

   456 V    ii. Maria Schotanus werd geboren op 22 Mei 1957.

   457 M    iii. Wander Schotanus werd geboren op 29 Jul 1958.

   458 M    iv. Douwe Jan Schotanus werd geboren op 27 Okt 1959.

   459 M    v. Meine Schotanus werd geboren op 9 Feb 1964.

Afbeelding

vorige  19de Generatie  Volgende436. Wabe Pieter Schaper werd geboren op 13 Apr 1924 te Hoogkarspel.

Wabe trouwde Rinske de Jong op 25 Sep 1947 te Hoogkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 460 V    i. Trijntje Schaper werd geboren op 28 Sep 1948 te Hoogkarspel.

+ 461 M    ii. Jan Schaper werd geboren op 12 Okt 1951 te Hoogkarspel.

+ 462 V    iii. Jannie Schaper werd geboren op 2 Feb 1953 te Hoogkarspel.

+ 463 V    iv. Brechtje Schaper werd geboren op 20 Feb 1957 te Hoogkarspel.

438. Jantje Schaper werd geboren op 7 Apr 1927 te Hoogkarspel.

Jantje trouwde Gerbrand Brugman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   464 M    i. Willem Jan Brugman .

   465 M    ii. John Brugman .

   466 V    iii. Yvonne Brugman .


446. Hylke Smits werd geboren op 1 Feb 1953 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Rijksambtenaar

Hylke trouwde Sepkje Plantinga op 5 Jun 1980 te Stavoren, dochter van Willem Auke Plantinga en Idskje Folkertsma. Sepkje werd geboren op 3 Apr 1960 te Warns, is overleden op 16 Jul 1998 te Harlingen op 38 jarige leeftijd en werd begraven op 21 Jul 1998 te Harlingen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   467 V    i. Idskje Smits werd geboren op 11 Dec 1982 te Harlingen.


Idskje heeft een relatie met Rense Arjen Munniksma. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Rense werd geboren op 6 Mei 1978 te Harlingen.

   468 M    ii. Willem Smits werd geboren op 19 Okt 1984 te Harlingen.


   469 V    iii. Elske Smits werd geboren op 16 Jul 1986 te Harlingen.


   470 M    iv. Aldert Smits werd geboren op 20 Feb 1993 te Harlingen.


   471 M    v. Lϋtsen Smits werd geboren op 23 Feb 1995 te Harlingen.

447. Meiny Smits werd geboren op 4 Apr 1957 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Gemeenteambtenaar

Meiny trouwde Koos Woudt op 29 Dec 1976. Het huwelijk eindigde door scheiding in 1985. Koos werd geboren op 18 Feb 1950.

Kinderen uit dit huwelijk:

   472 M    i. Edwin Woudt werd geboren op 1 Aug 1978 te Sneek.

   473 M    ii. Vincent Woudt werd geboren op 10 Nov 1980 te Workum.

   474 V    iii. Linda Woudt werd geboren op 19 Mrt 1983 te Workum.

Linda heeft een relatie met Albert Jan Dijkstra. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Albert werd geboren op 3 Mei 1980.

Meiny trouwde Evert Hummel op 21 Apr 1988 te Joure. Evert werd geboren op 26 Jan 1948.

448. Sjoukje Smits werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.


Sjoukje trouwde Paul de Jong op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, zoon van Hessel de Jong en Freerikje Albertsma. Paul werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

   475 V    i. Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.


Sandra heeft een relatie met Silvester Daniλl van Kleij. Huwelijksstatus: samenwonend. Silvester werd geboren op 24 Jan 1986 te Leeuwarden.

   476 M    ii. Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.


   477 V    iii. Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.

449. Jannie Smits werd geboren op 24 Jun 1968 te Stavoren.

Jannie trouwde Jarig Pluister op 27 Mrt 1987 te Stavoren. Jarig werd geboren op 14 Jan 1962 te Warns.

Kinderen uit dit huwelijk:

   478 M    i. Patrick Pluister werd geboren op 31 Mei 1988 te Sneek.

   479 V    ii. Samantha Pluister werd geboren op 24 Jan 1991 te Sneek.

Afbeelding

vorige  20ste Generatie460. Trijntje Schaper werd geboren op 28 Sep 1948 te Hoogkarspel.

Trijntje trouwde Cornelis Sanstra op 28 Jul 1971 te Hoogkarspel. Cornelis werd geboren in 1947.

Kinderen uit dit huwelijk:

   480 V    i. Hetty Marlinde Sanstra werd geboren op 26 Feb 1974 te Enkhuizen.

   481 V    ii. Myung Ja Sanstra werd geboren op 7 Apr 1975 te Seoul (Korea).

   482 V    iii. Jorien Christine Sanstra werd geboren op 10 Mei 1979 te Hoorn.

461. Jan Schaper werd geboren op 12 Okt 1951 te Hoogkarspel.

Jan trouwde Geertruida Maria Jong op 7 Sep 1975 te Bovenkarspel. Geertruida is ook bekend als Trudie.

Kinderen uit dit huwelijk:

   483 M    i. Remco Schaper werd geboren op 21 Mei 1978 te Enkhuizen.

   484 M    ii. Arjen Schaper werd geboren op 12 Mei 1981 te Enkhuizen.

   485 V    iii. Sigrid Schaper werd geboren op 20 Jan 1984 te Enkhuizen.

Jan trouwde vervolgens Wilhelmina Maria Gomara Kenter op 4 Aug 1995 te Hoorn. Wilhelmina is ook bekend als Wilma.

462. Jannie Schaper werd geboren op 2 Feb 1953 te Hoogkarspel.

Jannie trouwde Petrus Hendrikus Maria Meester op 19 Dec 1974 te Hoogkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   486 M    i. Rudy Meester werd geboren op 15 Sep 1978 te Hoorn.

   487 M    ii. Andre Meester werd geboren op 10 Okt 1980 te Enkhuizen.

   488 V    iii. Sabina Meester werd geboren op 3 Mei 1984 te Enkhuizen.

463. Brechtje Schaper werd geboren op 20 Feb 1957 te Hoogkarspel.

Brechtje trouwde Karel Petrus Maria Botman op 14 Feb 1985 te Enkhuizen, zoon van Peterus Botman en Marie Conijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   489 M    i. Maarten Botman werd geboren op 29 Jul 1991 te Amsterdam.

   490 V    ii. Miranda Botman werd geboren op 27 Jun 1993 te Amsterdam.

Brechtje trouwde vervolgens Fransiscus Cornelis Maria Pennekamp op 23 Aug 1978. Fransiscus werd geboren op 23 Feb 1955 te Bovenkarspel, is overleden op 7 Dec 1980 te Hoogkarspel op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Dec 1980 te Hoogkarspel.