Parenteel Feenstra


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Meindert Freerx werd geboren te Tjalleberd?.

Meindert trouwde Swaantje Abes op 5 Nov 1682 te Heerenveen, dochter van Abbe Teekes en Rikjen Jacobs. Swaantje werd gedoopt op 21 Okt 1660 te Heerenveen en is overleden na 1699.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 2 M    i. Johannes Meinardie werd gedoopt op 7 Nov 1697 te Heerenveen.

   3 V    ii. Antje Meinardie werd gedoopt op 28 Sep 1684 te Heerenveen.

   4 M    iii. Abe Meinardie werd gedoopt op 23 Jan 1687 te Heerenveen.

   5 V    iv. Rikjen Meinardie werd gedoopt op 29 Sep 1689 te Heerenveen.

   6 M    v. Freerk Meinardie werd gedoopt op 26 Jun 1692 te Heerenveen.

   7 M    vi. Jacobus Meinardie werd gedoopt op 15 Jul 1694 te Heerenveen.

   8 V    vii. Swaantje Meinardie werd gedoopt op 10 Nov 1700 te Heerenveen.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Johannes Meinardie werd gedoopt op 7 Nov 1697 te Heerenveen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Meester.

Johannes trouwde Murkje Hendriks op 15 Mrt 1725 te Balk, dochter van Hendrik Bastiaens en Tietske Eeuwes. Murkje werd gedoopt op 14 Jan 1703 te Ferwerd. Murkje was ook bekend als Moerke.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 9 V    i. Swaantje Johannes werd geboren te Nijemirdum, werd gedoopt op 29 Dec 1726 te Balk en is overleden v๓๓r Dec 1762.

   10 M    ii. Hendrik Johannes werd geboren op 11 Sep 1729 te Oudega.

Hendrik trouwde Feike Dirks op 26 Mei 1765 te Oudega, dochter van Dirk Pieters en Tjal Saakes. Feike werd geboren op 10 Apr 1740 te Oudega.

   11 M    iii. Meindert Johannes werd geboren op 18 Okt 1731 te Oudega.

Meindert trouwde Uilke Reins op 7 Sep 1755 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Rein Pieters en Sijts Jotjes. Uilke werd geboren op 20 Jan 1725 te Bakhuizen.

+ 12 M    iv. Abe Johannes werd geboren op 1 Aug 1734 te Oudega en is overleden te Koudum.

   13 V    v. Tjitske Johannes werd geboren op 23 Aug 1739 te Oudega.

+ 14 M    vi. Eeuwe Johannes werd geboren op 15 Jan 1741 te Oudega.

Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende9. Swaantje Johannes werd geboren te Nijemirdum, werd gedoopt op 29 Dec 1726 te Balk en is overleden v๓๓r Dec 1762.

Swaantje trouwde Claas Reinderszen Vos op 28 Okt 1750 te Urk. Claas werd gedoopt op 11 Feb 1720 te Urk en is overleden na Mrt 1782.

Kind uit dit huwelijk:

   15 V    i. Klaasjen Vos werd gedoopt op 4 Jun 1759 te Stavoren.

12. Abe Johannes werd geboren op 1 Aug 1734 te Oudega en is overleden te Koudum.

Abe trouwde Geertje Hendriks op 30 Apr 1758 te Koudum. Geertje werd geboren in 1737 en is overleden op 22 Okt 1811 te Gaasterland op 74 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 16 M    i. Hendrik Abes Feenstra werd geboren op 22 Mrt 1772 te Koudum en is overleden op 4 Nov 1828 te Hemelumer Oldeferd op 56 jarige leeftijd.

+ 17 V    ii. Froukje Abes Feenstra werd geboren op 16 Sep 1759 te Kolderwolde en is overleden op 21 Jul 1834 te Hindeloopen op 74 jarige leeftijd.

   18 V    iii. Murkje Abes werd geboren op 26 Dec 1761 te Kolderwolde en is overleden v๓๓r 1763 te Kolderwolde.

   19 V    iv. Murkje Abes werd geboren op 27 Mrt 1763 te Koudum en is overleden op 14 Jan 1835 te Hemelumer Oldeferd op 71 jarige leeftijd.

Murkje trouwde Herre Hendriks op 9 Okt 1785 te Hemelum.

   20 V    v. Jeltje Abes Feenstra werd geboren op 23 Jun 1765 te Koudum en is overleden op 7 Jan 1848 te Koudum op 82 jarige leeftijd.

Jeltje trouwde Dirk Pieters Visser op 19 Dec 1790 te Gaastmeer. Dirk werd geboren te Gaastmeer.

+ 21 M    vi. Johannes Abes Feenstra werd geboren op 29 Nov 1767 te Koudum en is overleden op 19 Apr 1855 te Workum op 87 jarige leeftijd.

   22 V    vii. Tjitske Abes werd geboren op 28 Jan 1770 te Koudum.

Tjitske trouwde Wabe Pieters op 8 Mrt 1801 te Harich. Wabe werd geboren te Harich.

   23 V    viii. Grietje Abes Feenstra werd geboren op 24 Jan 1776 te Workum en is overleden op 17 Mrt 1860 te Koudum op 84 jarige leeftijd.

Grietje trouwde Wouter Eelkes Wouters op 24 Feb 1811 te Koudum.

   24 M    ix. Meindert Abes werd geboren op 22 Dec 1779 te Workum.

   25 V    x. Grijtje Abes werd geboren op 23 Feb 1783 te Workum.

   26 V    xi. Aukje Abes werd geboren op 1 Apr 1786 te Workum.

14. Eeuwe Johannes werd geboren op 15 Jan 1741 te Oudega.

Eeuwe trouwde Jantje Hendriks op 16 Jun 1765 te Koudum, dochter van Hendrik Jacobs en Jeltje Ates. Jantje werd geboren op 17 Mei 1744 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   27 M    i. Johannes Eeuwes Feenstra werd geboren omstreeks 1765 en is overleden op 19 Nov 1829 te Hemelumer Oldeferd ongeveer 64 jaar oud.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 28 V    ii. Murkjen Eeuwes Johannes werd geboren op 22 Jun 1775 te Koudum, werd gedoopt op 30 Jun 1775 te Koudum en is overleden op 17 Jun 1863 te Hemelumer Oldeferd op 87 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende16. Hendrik Abes Feenstra werd geboren op 22 Mrt 1772 te Koudum en is overleden op 4 Nov 1828 te Hemelumer Oldeferd op 56 jarige leeftijd.

Hendrik trouwde Jeltjen Eeuwes Feenstra op 18 Jan 1795 te Koudum. Jeltjen werd geboren op 11 Okt 1772 te Koudum en is overleden op 1 Aug 1822 te Koudum op 49 jarige leeftijd.

Algemene notities:1811 Fenstra later Feenstra


Kinderen uit dit huwelijk:

   29 M    i. Abe Hendriks Feenstra werd geboren op 10 Jan 1796 te Koudum en is overleden op 4 Dec 1813 te Koudum op 17 jarige leeftijd.

   30 V    ii. Jantje Hendriks Feenstra werd geboren op 8 Jan 1801 te Koudum en is overleden op 24 Dec 1829 te Koudum op 28 jarige leeftijd.

   31 V    iii. Geertje Hendriks Feenstra werd geboren op 9 Nov 1803 te Koudum.

   32 M    iv. Eeuwe Hendriks Feenstra werd geboren op 18 Mei 1806 te Koudum.

+ 33 M    v. Eeuwe Hendriks Feenstra werd geboren op 28 Mrt 1811 te Koudum en is overleden op 4 Jun 1869 te Groningen op 58 jarige leeftijd.

   34 V    vi. Geertje Hendriks Feenstra werd geboren op 6 Mei 1816 te Koudum en is overleden op 10 Apr 1891 te Koudum op 74 jarige leeftijd.

Geertje trouwde Aane Rintjes Veldman op 27 Mei 1850 te Gaasterland.

17. Froukje Abes Feenstra werd geboren op 16 Sep 1759 te Kolderwolde en is overleden op 21 Jul 1834 te Hindeloopen op 74 jarige leeftijd.

Froukje trouwde Jelle Jans Dokkum op 19 Sep 1779 te Koudum, zoon van Jelle Jans Dokkum en Hebeltje Jelles. Jelle werd geboren in 1735 te Koudum en is overleden op 4 Jan 1797 te Hindeloopen op 62 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 35 M    i. Abe Jelles Dokkum werd gedoopt op 11 Sep 1786 te Koudum en is overleden op 12 Jul 1861 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

   36 V    ii. Tryntje Dokkum werd geboren omstreeks 1790.

   37 M    iii. Auke Dokkum werd geboren op 3 Dec 1794 te Hindeloopen en is overleden op 12 Apr 1827 te Workum op 32 jarige leeftijd.

21. Johannes Abes Feenstra werd geboren op 29 Nov 1767 te Koudum en is overleden op 19 Apr 1855 te Workum op 87 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper.

Johannes trouwde Sjoukje Gatzes Yntema 1 op 28 Mei 1797 te Hieslum, dochter van Gatzen Cornelis en Yke Tjerks Yntema. Sjoukje werd geboren omstreeks 1778 te Parrega en is overleden op 28 Aug 1834 te Workum ongeveer 56 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   38 V    i. Yke Johannes Feenstra werd geboren op 14 Nov 1797 te Parrega en is overleden op 14 Jul 1841 te Workun op 43 jarige leeftijd.

Yke trouwde Pieter Sjoerds Wiersma op 15 Aug 1818 te Parrega. Pieter werd geboren op 2 Feb 1788 te Offingawier en is overleden op 20 Jan 1836 te Workum op 47 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Onderwijzer in 't Heidenschap.

   39 M    ii. Abe Johannes Feenstra werd geboren omstreeks 1802 en is overleden op 19 Okt 1858 te Hemelumer Oldeferd ongeveer 56 jaar oud.

   40 M    iii. Gatse Johannes Feenstra werd geboren in 1805.

   41 V    iv. Geertje Johannes Feenstra werd geboren in 1807.

+ 42 M    v. Meindert Johannes Feenstra werd geboren op 23 Nov 1811 te Workum.

   43 M    vi. Auke Johannes Feenstra werd geboren op 22 Okt 1822 te Workum.

28. Murkjen Eeuwes Johannes werd geboren op 22 Jun 1775 te Koudum, werd gedoopt op 30 Jun 1775 te Koudum en is overleden op 17 Jun 1863 te Hemelumer Oldeferd op 87 jarige leeftijd.

Murkjen trouwde Jan Jacobs van der Veer op 8 Mei 1796 te Koudum, zoon van Jacob Joukes van der Veer en Grietje Jans. Jan werd geboren omstreeks 1774 en is overleden op 26 Mrt 1818 te Koudum ongeveer 44 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

   44 V    i. Grietje Jans van der Veer werd geboren op 5 Sep 1800 te Koudum en is overleden op 26 Jun 1840 te Koudum op 39 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende33. Eeuwe Hendriks Feenstra werd geboren op 28 Mrt 1811 te Koudum en is overleden op 4 Jun 1869 te Groningen op 58 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinier

Eeuwe trouwde Jantje Romkes Postma op 10 Mei 1833 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Romke Romkes Postma en Geeske Wytzes Dekker. Jantje werd geboren op 18 Jan 1814 te Warns en is overleden op 13 Jan 1891 te Koudum op 76 jarige leeftijd.

Huwelijk notities:Bij het huwelijk is Jantjes moeder Geeske aanwezig en geeft haar toestemming.

Algemene notities:Bruid tekent Postema


Kinderen uit dit huwelijk:

   45 V    i. Jeltje Eeuwes Feenstra werd geboren op 17 Aug 1836 te Koudum en is overleden op 27 Feb 1918 te Workum op 81 jarige leeftijd.

Jeltje trouwde Jacob Pieters Lootsma op 9 Aug 1863 te Workum.

Jeltje trouwde vervolgens met Thomas Conradie.

+ 46 M    ii. Romke Eeuwes Feenstra werd geboren op 4 Sep 1840 te Koudum en is overleden op 19 Aug 1930 te Koudum op 89 jarige leeftijd.

+ 47 M    iii. Hendrik Eeuwes Feenstra werd geboren op 11 Mrt 1845 te Koudum en is overleden op 21 Nov 1936 te Koudum op 91 jarige leeftijd.

   48 V    iv. Geeske Eeuwes Feenstra werd geboren op 24 Mei 1851 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 24 Nov 1873 te Hemelumer Oldeferd op 22 jarige leeftijd.

35. Abe Jelles Dokkum werd gedoopt op 11 Sep 1786 te Koudum en is overleden op 12 Jul 1861 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Arbeider

Abe trouwde Eelkje Klazes de Jong op 24 Mei 1815 te Koudum, dochter van Klaas Willems en Baukje Alles. Eelkje werd gedoopt op 10 Okt 1785 te Oudemirdum en is overleden op 17 Jan 1841 te Hemelumer Oldeferd op 55 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 49 V    i. Baukje Abes Dokkum werd geboren op 23 Nov 1815 te Koudum en is overleden op 16 Feb 1885 te Wonseradeel op 69 jarige leeftijd.

42. Meindert Johannes Feenstra werd geboren op 23 Nov 1811 te Workum.

Meindert trouwde Geertje Kornelis Van Der Meulen op 6 Mei 1835 te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   50 V    i. Lolkje Feenstra werd geboren op 13 Jan 1843 te Hindeloopen.

   51 V    ii. Maaike Feenstra werd geboren op 24 Jun 1838 te Workum.

Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende

46. Romke Eeuwes Feenstra werd geboren op 4 Sep 1840 te Koudum en is overleden op 19 Aug 1930 te Koudum op 89 jarige leeftijd.

Algemene notities:In archief genoemd: Veenstra

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schoenmaker

Romke trouwde Trijntje Sipkes Zeldenthuis op 14 Mei 1871 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Sipke Jarigs Zeldenthuis en Yke (Ykke) Gerlofs Walstra. Trijntje werd geboren op 30 Sep 1841 te Koudum en is overleden op 16 Feb 1905 te Koudum op 63 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook wel genoemd: Zeldenthuys

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Naaister

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 52 M    i. Sipke Romkes Feenstra werd geboren op 11 Mrt 1872 te Koudum.

+ 53 M    ii. Eeuwe Romkes Feenstra werd geboren op 2 Apr 1873 te Koudum en is overleden op 8 Apr 1940 te Koudum op 67 jarige leeftijd.


   54 V    iii. Ieke Feenstra werd geboren op 25 Feb 1875 te Koudum, is overleden op 1 Mrt 1966 te Joure op 91 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Ieke trouwde Anne Boonstra op 13 Mei 1897 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Hette Johannes Boonstra en Antje Wijbren Speerstra. Anne werd geboren op 1 Sep 1872 te Warns, is overleden op 10 Mrt 1949 te Koudum op 76 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   55 M    iv. Gerlof Feenstra werd geboren op 21 Mei 1876 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Jul 1876 te Hemelumer Oldeferd.

+ 56 V    v. Geeske Feenstra werd geboren op 24 Jul 1877 te Koudum, is overleden op 14 Apr 1964 te Koudum op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

+ 57 V    vi. Ittje Feenstra werd geboren op 10 Jan 1879 te Hemelumer Oldeferd.

+ 58 V    vii. Jantje Feenstra werd geboren op 8 Apr 1881 te Hemelumer Oldeferd.


47. Hendrik Eeuwes Feenstra werd geboren op 11 Mrt 1845 te Koudum en is overleden op 21 Nov 1936 te Koudum op 91 jarige leeftijd.


Hendrik trouwde Trijntje Sipkes Zeldenthuis op 21 Mei 1868 te Koudum, dochter van Sipke Jarigs Zeldenthuis en Ittje Bottes Schotanus. Trijntje werd geboren op 12 Dec 1846 te Koudum en is overleden op 25 Okt 1925 te Koudum op 78 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   59 M    i. Eeuwe Hendriks Feenstra werd geboren op 14 Mrt 1869 te Koudum en is overleden op 16 Jul 1923 te Drumpt op 54 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinman

Eeuwe trouwde Gijsbertha Maria van Beusichem op 9 Nov 1892 te Ijzendoorn, dochter van Herman van Beusichem en Cunera van Tuil. Gijsbertha werd geboren op 22 Feb 1867 te Ijzendoorn.

   60 M    ii. Sipke Feenstra werd geboren op 22 Mei 1870 te Koudum en is overleden op 15 Jun 1882 te Koudum op 12 jarige leeftijd.

+ 61 V    iii. Jantje Hendriks Feenstra werd geboren op 21 Mei 1872 te Koudum en is overleden op 16 Apr 1970 te Bolsward op 97 jarige leeftijd.

+ 62 M    iv. Jarig Hendriks Feenstra werd geboren op 25 Jul 1873 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1943 te Groningen op 69 jarige leeftijd.

+ 63 M    v. Jelle Hendriks Feenstra werd geboren op 30 Jul 1875 te Koudum en is overleden op 1 Jan 1950 te Berkel Z.H. op 74 jarige leeftijd.


   64 V    vi. Ittje Hendriks Feenstra werd geboren op 15 Jan 1877 te Koudum en is overleden op 6 Mei 1969 te Baard op 92 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wonende te Baard 55

Ittje trouwde Theunis Bos op 14 Dec 1900 te Hemelumer Oldeferd.

Ittje trouwde vervolgens met Jacob Meinsma.

   65 V    vii. Meinke Hendriks Feenstra werd geboren op 2 Okt 1879 te Koudum.

Algemene notities:Wonende te ZandvoortMeinke trouwde Lambertus Johannes Rinkel op 4 Dec 1903 te Hemelumer Oldeferd.

   66 V    viii. Geertje Feenstra werd geboren op 28 Mei 1882 te Koudum en is overleden op 13 Mrt 1922 te Rotterdam op 39 jarige leeftijd.

+ 67 V    ix. Sipkje Hendriks Feenstra werd geboren op 29 Sep 1884 te Koudum.

   68 M    x. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 1 Mei 1887 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 19 Jan 1889 te Hemelumer Oldeferd op 1 jarige leeftijd.

+ 69 M    xi. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 27 Dec 1889 te Hemelumer Oldeferd.

49. Baukje Abes Dokkum werd geboren op 23 Nov 1815 te Koudum en is overleden op 16 Feb 1885 te Wonseradeel op 69 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dienstbode

Baukje trouwde Gerrit Sybolts Visser op 20 Apr 1834 te Stavoren, zoon van Sybolt Gerrits Visser en Susanna Ruurds. Gerrit werd geboren op 4 Nov 1809 te Stavoren, werd gedoopt op 19 Nov 1809 en is overleden op 3 Feb 1875 te Noordwolde op 65 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper en Boerenknecht

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 70 V    i. Susanna Gerrits Visser werd geboren op 23 Mrt 1839 te Stavoren en is overleden op 12 Dec 1919 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

   71 M    ii. Abe Gerrits Visser werd geboren op 12 Feb 1842 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 9 Dec 1867 te Hemelumer Oldeferd op 25 jarige leeftijd.

   72 M    iii. Sybolt Gerrits Visser werd geboren op 31 Okt 1844 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 28 Jul 1920 te Workum op 75 jarige leeftijd.

Sybolt trouwde Johanna Hagedoorn op 27 Nov 1870 te Workum. Johanna werd geboren op 5 Jun 1847 te Workum en is overleden op 19 Jan 1907 te Workum op 59 jarige leeftijd.

   73 M    iv. Eelke Gerrits Visser werd geboren op 19 Dec 1848 te Hemelumer Oldeferd.

   74 V    v. Froukjen Gerrits Visser werd geboren op 1 Jan 1853 te Hemelumer Oldeferd.

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende52. Sipke Romkes Feenstra werd geboren op 11 Mrt 1872 te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Timmerman, later Makelaar

Sipke trouwde Jantje de Boer op 6 Apr 1900 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Ruurd Sjouwes de Boer en Hendrikje Jans Folkertsma. Jantje werd geboren op 1 Okt 1877 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   75 M    i. Rinus Feenstra .

   76 V    ii. Froukje Feenstra .

   77 M    iii. Levenloos Feenstra werd geboren op 14 Okt 1901 te Sneek en is overleden op 14 Okt 1901 te Sneek.

53. Eeuwe Romkes Feenstra werd geboren op 2 Apr 1873 te Koudum en is overleden op 8 Apr 1940 te Koudum op 67 jarige leeftijd.

Eeuwe trouwde Johanna Elisabeth Wassenaar op 9 Sep 1896 te Hindeloopen, dochter van Jan Jarigs Wassenaar en Reintje Franzes Bootsma. Johanna werd geboren op 3 Nov 1875 te Rottum en is overleden op 25 Apr 1925 op 49 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   78 M    i. Romke Eeuwes Feenstra werd geboren op 19 Feb 1897 te Hemelumer Oldeferd.

   79 M    ii. Jan Eeuwes Feenstra werd geboren op 17 Aug 1899 te Hemelumer Oldeferd.

   80 V    iii. Trijntje Feenstra werd geboren op 14 Sep 1902.

Trijntje trouwde

56. Geeske Feenstra werd geboren op 24 Jul 1877 te Koudum, is overleden op 14 Apr 1964 te Koudum op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Geeske trouwde Douwe Baukes de Jong op 31 Mei 1900 te Koudum, zoon van Bauke Sipkes de Jong en Geertje Douwes Uffelaar. Douwe werd geboren op 14 Okt 1875 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 Jun 1946 te Koudum op 70 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schippersknecht

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 81 M    i. Bauke de Jong werd geboren op 15 Dec 1900 te Koudum, is overleden op 4 Feb 1994 te Menaldum op 93 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Feb 1994 te Leeuwarden.

+ 82 M    ii. Romke de Jong werd geboren op 5 Apr 1902 en is overleden op 30 Apr 1987 op 85 jarige leeftijd.

+ 83 V    iii. Geertje de Jong werd geboren op 24 Aug 1903 en is overleden op 12 Sep 1993 op 90 jarige leeftijd.

+ 84 V    iv. Trijntje de Jong werd geboren op 2 Dec 1904 te Koudum, is overleden in 1996 op 92 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

+ 85 V    v. Ieke de Jong werd geboren op 30 Mei 1908 te Koudum, is overleden op 15 Nov 1992 te Leeuwarden op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 19 Nov 1992 te Workum.


   86 M    vi. Sipke de Jong werd geboren op 17 Sep 1910 en is overleden op 18 Jul 1974 op 63 jarige leeftijd.

Sipke trouwde Annie Johanna Emma Berlin. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 7 Sep 1916 en is overleden op 9 Aug 1962 op 45 jarige leeftijd.

+ 87 V    vii. Itje de Jong werd geboren op 7 Dec 1913 te Koudum en is overleden op 8 Apr 2001 te Joure op 87 jarige leeftijd.

+ 88 M    viii. Hessel de Jong werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

+ 89 V    ix. Jantje de Jong werd geboren op 13 Mei 1920 te Koudum.

57. Ittje Feenstra werd geboren op 10 Jan 1879 te Hemelumer Oldeferd.

Ittje trouwde Jacob Kluifstra op 27 Mei 1904 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Jacob Sr. Kluifstra en Wiegertje Stegenga.

Kind uit dit huwelijk:

   90 M    i. Romke Feenstra .

58. Jantje Feenstra werd geboren op 8 Apr 1881 te Hemelumer Oldeferd.

Jantje trouwde Marten Bink op 19 Nov 1903 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Jacob Bink en Riemke Stuivenberg. Marten werd geboren op 6 Jul 1865 te Sneek.

Kind uit dit huwelijk:

   91 M    i. Romke Feenstra .


61. Jantje Hendriks Feenstra werd geboren op 21 Mei 1872 te Koudum en is overleden op 16 Apr 1970 te Bolsward op 97 jarige leeftijd.


Jantje trouwde Wabe Jans Schaper op 14 Mei 1896 te Koudum, zoon van Jan Durks Schaper en Johanna Pieters Hartog. Wabe werd geboren op 11 Nov 1872 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 2 Jul 1967 te Koudum op 94 jarige leeftijd.

Algemene notities:Wabe Schaper was eerst boerenarbeider in 't Heidenschap, daarna in Noordholland (Hoogkarspel en Wognum), ze hebben ook nog in Enkhuizen gewoond. In ca. 1924 heeft hij het tuindersbedrijf van z'n schoonvader Hendrik Eeuwes Feenstra in Koudum overgenomen. Zelfs toen hij in 1961 65 jaar getrouwd (88 jaar oud) was werkte hij nog op het land en kwam hij voor de 7e keer als eerste met nieuwe aardappelen aan de veiling te Koudum.
Hij is ook mede-oprichter van het fanfarekorps "Studio" in 't Heidenschap.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: eerst boerenarbeider / later tuinder

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 92 M    i. Jan Wabes Schaper werd geboren op 2 Apr 1898 te Workum en is overleden op 6 Feb 1982 te Hoorn op 83 jarige leeftijd.

+ 93 V    ii. Trijntje Itje Schaper werd geboren op 7 Jul 1901 te Workum en is overleden in 1999 te Lutjebroek op 98 jarige leeftijd.

   94 V    iii. Johanna Schaper werd geboren op 18 Jan 1904 te Workum.

Johanna trouwde Henk Pieters.

+ 95 V    iv. Geertje Schaper werd geboren op 20 Jun 1909 te Nijega H.Oldeferd en is overleden in 2000 op 91 jarige leeftijd.


62. Jarig Hendriks Feenstra werd geboren op 25 Jul 1873 te Koudum en is overleden op 12 Mei 1943 te Groningen op 69 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Groentekweker

Jarig trouwde Jantje Venema. Jantje werd geboren op 5 Dec 1872 te Rhoon.

Jarig trouwde vervolgens met Maria Molenaar op 1 Mei 1907 te Rhoon. Maria werd geboren op 17 Apr 1870 te Rhoon en is overleden op 2 Nov 1924 te Groningen op 54 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   96 V    i. Trijntje Jarigs Feenstra .

Jarig trouwde vervolgens met Antje Van Der Beek op 21 Okt 1926 te Middelstum. Antje werd geboren op 14 Feb 1882 te Bedum en is overleden op 5 Apr 1969 te Middelstum op 87 jarige leeftijd.

63. Jelle Hendriks Feenstra werd geboren op 30 Jul 1875 te Koudum en is overleden op 1 Jan 1950 te Berkel Z.H. op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinman

Jelle trouwde Cornelia Catharina Boer op 24 Mei 1901 te Berkel Z.H, dochter van Pieter Boer en Antje Soek. Cornelia werd geboren op 6 Okt 1878 te Hilligersberg, is overleden op 21 Aug 1950 te Berkel Z.H. op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Berkel Z.H..

Kinderen uit dit huwelijk:

   97 V    i. Trijntje Feenstra werd geboren op 14 Feb 1902 te Berkel Z.H. en is overleden op 2 Jul 1991 te Delft op 89 jarige leeftijd.

Trijntje trouwde Gerard Weijgertse op 29 Jun 1923 te Berkel Z.H, zoon van Jan Weijgertse en Maria Jenneke van Kuik. Gerard werd geboren op 12 Jul 1904 te Ophemert en is overleden op 20 Feb 1991 te Delft op 86 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Machine Houtbewerker

   98 M    ii. Pieter Feenstra werd geboren op 20 Okt 1903 te Berkel Z.H. en is overleden op 4 Nov 1977 te Overschie op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Tuinarbeider

Pieter trouwde Jannetje van Yperen op 15 Jun 1937 te Schiebroek.

   99 V    iii. Jannetje Feenstra werd geboren op 18 Jun 1905 te Berkel Z.H. en is overleden op 9 Mrt 2000 te Nootdorp op 94 jarige leeftijd.

Jannetje trouwde Eeuwe Loopstra. Eeuwe werd geboren te Drachten.

   100 V    iv. Antjemaria Feenstra werd geboren op 10 Jun 1907 te Berkel Z.H. en is overleden op 11 Mrt 1986 te Hardingsveld op 78 jarige leeftijd.

Antjemaria trouwde Gerrit Vlot. Gerrit werd geboren op 1 Dec 1904 te Hardingsveld.

   101 M    v. Hendrik Feenstra werd geboren op 22 Feb 1909 te Berkel Z.H. en is overleden op 26 Jan 1981 te Rotterdam op 71 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Veilingmedewerker

Hendrik trouwde Hendrika Veenman op 21 Jun 1950 te Berkel Z.H. Hendrika werd geboren op 9 Aug 1919 te Berkel Z.H. en is overleden op 12 Jan 1985 te Berkel Z.H. op 65 jarige leeftijd.

   102 V    vi. Jantje Feenstra werd geboren op 22 Dec 1910 te Berkel Z.H. en is overleden op 10 Sep 1939 te Berkel Z.H. op 28 jarige leeftijd.

   103 V    vii. Petronella Cornelia Feenstra werd geboren op 2 Okt 1912 te Berkel Z.H. en is overleden op 9 Feb 2000 te Schiedam op 87 jarige leeftijd.

Petronella trouwde Jan van Bree. Jan is overleden te Rotterdam.

   104 V    viii. Geertje Feenstra werd geboren op 29 Jul 1915 te Berkel Z.H. en is overleden op 18 Jun 1996 te Rotterdam op 80 jarige leeftijd.

   105 M    ix. Jacob Feenstra werd geboren op 27 Jul 1918 te Berkel Z.H. en is overleden op 3 Jan 1997 te Arnhem op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Militair

Jacob trouwde Jacoba de Bruin op 7 Jan 1944 te Berkel Z.H. Jacoba werd geboren op 24 Jul 1915 te Giessendam en is overleden op 11 Aug 1982 te Meppel op 67 jarige leeftijd.

67. Sipkje Hendriks Feenstra werd geboren op 29 Sep 1884 te Koudum.

Algemene notities:Wonende te LangweerSipkje trouwde Sake Smid op 2 Jun 1910 te Hemelumer Oldeferd. Sake werd geboren te Langweer.

Kind uit dit huwelijk:

   106 V    i. Trientsje Smid .


69. Sipke Hendriks Feenstra werd geboren op 27 Dec 1889 te Hemelumer Oldeferd.

Algemene notities:Geemigreerd naar Amerika (Wellington) in 1923Sipke trouwde Anna Gras op 30 Mei 1914 te Workum, dochter van Sjouke Gras en Anna Wiersma. Anna werd geboren op 17 Nov 1891 te Workum.

Algemene notities:Geemigreerd naar Amerika (Wellington)


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 107 V    i. Trijntje (Catherine) Feenstra is overleden in 1978.

+ 108 M    ii. Hendrik (Henry) Feenstra is overleden in 1982.

   109 V    iii. Lammechiene (Jean) Feenstra werd geboren in 1915.

Algemene notities:woonde in Florida, is in 2000/2001 verhuisd naar haar dochter in Atlanta.

+ 110 V    iv. Anna Geertje Feenstra werd geboren op 26 Dec 1922.

70. Susanna Gerrits Visser werd geboren op 23 Mrt 1839 te Stavoren en is overleden op 12 Dec 1919 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

Susanna trouwde Romke Sipkes de Jong op 1 Jun 1857 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Sipke Ypes de Jong en Fopjen Jacobs Bloemhof. Romke werd geboren op 15 Feb 1834 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Jun 1909 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   111 M    i. Hessel Romkes de Jong werd geboren op 4 Okt 1858 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 19 Jan 1872 te Hemelumer Oldeferd op 13 jarige leeftijd.

+ 112 M    ii. Gerrit Romkes de Jong werd geboren op 28 Okt 1860 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 24 Jun 1937 te Hemelumer Oldeferd op 76 jarige leeftijd.

+ 113 M    iii. Jelle Romkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1867 te Hemelumer Oldeferd.

   114 M    iv. Jacob Romkes de Jong werd geboren op 18 Apr 1869 te Hemelumer Oldeferd.


   115 M    v. Hessel Romkes de Jong werd geboren op 26 Jan 1875 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 30 Apr 1965 te Koudum op 90 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Hessel trouwde Luurtske de Jong. Luurtske werd geboren op 27 Mei 1875, is overleden op 19 Apr 1962 op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   116 V    vi. Baukje Romkes de Jong werd geboren op 13 Jul 1877 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Apr 1879 te Hemelumer Oldeferd op 1 jarige leeftijd.

   117 M    vii. Abe Romkes de Jong werd geboren op 5 Dec 1880 te Hemelumer Oldeferd.

Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende

81. Bauke de Jong werd geboren op 15 Dec 1900 te Koudum, is overleden op 4 Feb 1994 te Menaldum op 93 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Feb 1994 te Leeuwarden.

Algemene notities:Drager van het verzetskruis, uitgereikt in 1982, wegens zijn rol in de overval op de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944.Bauke trouwde Botke Reinstra, dochter van Sipke Reinstra en Gooitske Bouma. Botke werd geboren op 29 Mrt 1903 te Workum, is overleden op 31 Mei 1995 te Leeuwarden op 92 jarige leeftijd en werd begraven op 3 Jun 1995 te Hieslum.

Bauke had een relatie met Truus Rademakers. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   118 V    i. Geeske Rademakers werd geboren omstreeks 1931.


Bauke trouwde vervolgens met Egberdine Paasman op 27 Aug 1924 te Leeuwarden, dochter van Kier Paasman en Grietje Friskus. Egberdine werd geboren op 9 Okt 1905 te Heerenveen, is overleden op 23 Okt 1979 te Leeuwarden op 74 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Okt 1979 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 119 M    i. Gerriet de Jong werd geboren op 21 Mrt 1924 te Leeuwarden.

   120 M    ii. Kier de Jong werd geboren in 1931 te Leeuwarden, is overleden op 27 Sep 1934 te Leeuwarden op 3 jarige leeftijd en werd begraven te Leeuwarden.


82. Romke de Jong werd geboren op 5 Apr 1902 en is overleden op 30 Apr 1987 op 85 jarige leeftijd.


Romke trouwde Baukje de Vries. Baukje werd geboren op 21 Sep 1903 en is overleden op 20 Mrt 1953 op 49 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   121 V    i. Levenloos Romkes de Jong werd geboren op 22 Apr 1935 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 22 Apr 1935 te Hemelumer Oldeferd.

Algemene notities:Tweeling

+ 122 M    ii. Douwe Romkes de Jong werd geboren op 10 Mei 1928 en is overleden op 28 Dec 1995 op 67 jarige leeftijd.

+ 123 V    iii. Sjoukje Romkes de Jong werd geboren op 19 Jul 1930.

+ 124 V    iv. Geeske Romkes de Jong werd geboren op 30 Jan 1939.

+ 125 V    v. Sietie Romkes de Jong werd geboren op 24 Aug 1941.


Romke trouwde vervolgens met Jantje Kuipers. Jantje werd geboren op 22 Sep 1919 en is overleden op 6 Aug 1977 op 57 jarige leeftijd.

83. Geertje de Jong werd geboren op 24 Aug 1903 en is overleden op 12 Sep 1993 op 90 jarige leeftijd.


Geertje trouwde Lubbertus Penning. Lubbertus werd geboren op 29 Jun 1898, is overleden op 21 Mrt 1941 te Hindeloopen op 42 jarige leeftijd en werd begraven te Hindeloopen.

Algemene notities:Verdronken te Hindeloopen. Overboord geslagen tijdens vissen.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 126 M    i. Evert Lubbertus Penning werd geboren op 3 Jun 1929.

+ 127 M    ii. Douwe Lubbertus Penning werd geboren op 25 Aug 1933 en is overleden op 10 Sep 1995 op 62 jarige leeftijd.


   128 M    iii. Christiaan Penning werd geboren op 2 Nov 1935 te Molkwerum en is overleden op 10 Aug 2006 te Harlingen op 70 jarige leeftijd.


   129 M    iv. Bauke Bertus Penning werd geboren in 1939.


84. Trijntje de Jong werd geboren op 2 Dec 1904 te Koudum, is overleden in 1996 op 92 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Trijntje trouwde Jan Van Der Veen op 9 Jul 1926 te Hoorn, zoon van Cornelis van der Veen en Hiltje Leenstra. Jan werd geboren omstreeks 1902 te Rotterdam, is overleden in 1978 ongeveer 76 jaar oud en werd begraven te Hoorn.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Gevangenbewaarder

Kinderen uit dit huwelijk:

   130 M    i. Jan Van Der Veen .

Jan trouwde Marina Duursma.

+ 131 V    ii. Trijntje Van Der Veen .

+ 132 V    iii. Hilda Van Der Veen .

+ 133 V    iv. Geeske Van Der Veen .

+ 134 M    v. Cornelis Van Der Veen .

   135 M    vi. Hans van der Veen .

Hans trouwde Mercedes Rodriges.

+ 136 M    vii. Douwe van der Veen werd geboren op 1 Mei 1937.

   137 V    viii. Gretha Selma van der Veen .

   138 M    ix. Rudolf van der Veen werd geboren op 1 Mei 1945.

Rudolf trouwde Maria Jantje van Zalinge. Maria werd geboren op 27 Aug 1941.

85. Ieke de Jong werd geboren op 30 Mei 1908 te Koudum, is overleden op 15 Nov 1992 te Leeuwarden op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 19 Nov 1992 te Workum.

Ieke trouwde Simon Sjoerd Vlas, zoon van Andries Simon Vlas en Befke van Abbema. Simon werd geboren op 22 Apr 1906, is overleden op 17 Mei 1988 op 82 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   139 M    i. Andries Bauke Vlas werd geboren op 22 Okt 1931, is overleden op 25 Aug 1935 te Hemelumer Oldeferd op 3 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

   140 V    ii. Geeske Vlas werd geboren op 16 Jun 1935.

+ 141 M    iii. Andries Bauke Vlas werd geboren op 26 Dec 1937.

   142 V    iv. Befke Vlas werd geboren op 27 Jul 1942.

+ 143 V    v. Ieke Douwina Vlas werd geboren op 22 Apr 1951.


87. Itje de Jong werd geboren op 7 Dec 1913 te Koudum en is overleden op 8 Apr 2001 te Joure op 87 jarige leeftijd.

Itje trouwde Kornelis van Drogen. Kornelis werd geboren op 19 Jul 1910 en is overleden op 19 Feb 1989 op 78 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 144 M    i. Gerrit Kornelis van Drogen werd geboren op 19 Jan 1933.

+ 145 M    ii. Douwe Kornelis van Drogen werd geboren op 22 Aug 1944.


88. Hessel de Jong werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

Algemene notities:Toen Hessel 14 jaar oud was is hij gaan werken bij de firma Molenaar, een smid waar hij werkte aan fietsen. Door een trap van een paard brak hij zijn arm.
Op zijn 17e begon hij bij het tuiniersbedrijf van Nanne de Vries in Koudum. In het begin van de oorlog (1941) is Hessel gestopt bij dit bedrijf te werken omdat er van oktober tot maart geen werk was en dus geen inkomsten. Steun of werkverschaffing waren destijds in de winterperiode de enige mogelijkheid. Hessel was toen 25 jaar oud. Snel na de oorlog in 1946 kon Hessel vast werk krijgen in Holland en nam het gezin de beslissing te gaan verhuizen naar het westen.

18 maart 1946 is Hessel begonnen bij tuiniersbedrijf Vlaardingerbroek in Loosduinen. Mama Fre heeft toen met de kinderen een maand bij haar ouders in Stavoren gewoond. 17 april 1946 is het gezin verhuisd van Koudum naar de Marcellisstraat in Scheveningen.
Omdat in het tuiniersbedrijf 's winters ook gewoon werd doorgewerkt en dit niet altijd even prettig was besloot Hessel in een fabriek te gaan werken waar het lekker warm was. In oktober 1948 is Hessel begonnen bij 'van der Heem'. De officiele naam van dit bedrijf was RS Stokvis en maakte o.a. de bekende Solex. Later is hier de naam ERRES uit ontstaan, bekend van de koelkasten en wasmachines. Hessel werkte hier zeven jaar lang aan de lopende band van de alom bekende Solex.
Op 11 december 1950 is het gezin verhuisd van de Marcelisstraat naar de Doggersbankstraat eveneens in Scheveningen.
Ook in die tijd werd het werktempo steeds verder opgevoerd, meer en meer Solexen moesten in kortere tijd worden geproduceerd. Omdat het lopende bandwerk Hessel niet in de koude kleren ging zitten en er zelfs overspannen van werd (zoals vele collega's met hem) is hij uiteindelijk in overleg met de arts iets anders gaan zoeken.
In 1955 heeft Hessel gesolliciteerd bij Patrimonium voor de functie van tuinman en werd aangenomen.
Op 8 januari 1958 was er wederom een verhuizing, dit keer naar de Minstreelstraat in den Haag.
Bij Patrimonium heeft hij met veel plezier gewerkt tot hij in 1974 last kreeg van hartritme stoornissen. Hierna heeft hij nog twee jaar enigszins aangepast gewerkt tot hij in 1976 verplicht was te stoppen op 60 jarige leeftijd.
Nadat Hessel was gestopt werd de drang groter en groter om terug te keren naar het Heitelan. En zo geschiede, op 29 oktober 1977 verhuisden Hessel en Fre naar Stavoren, Korenstraat 3.
In 1985, op 8 augustus zijn beide verhuisd naar de Timpe in Balk en op 26 april 1996 vond de laatste verhuizing plaats, dit keer naar de Jochem de Ruijterstraat eveneens in Balk.
De laatste jaren van zijn leven heeft Hessel van zijn zeer welverdiende rust genoten samen met Freerikje.
Op 1 mei 2003 is Hessel na een kort ziekbed in het Antonius ziekenhuis te Sneek overleden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hovenier.

Hessel trouwde Freerikje Albertsma op 5 Sep 1942 te Stavoren, dochter van Rinze Albertsma en Pietertje Walthuis. Freerikje werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 146 V    i. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

+ 147 M    ii. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.

+ 148 M    iii. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.

+ 149 V    iv. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

+ 150 M    v. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 151 V    vi. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 152 M    vii. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


   153 M    viii. Ed de Jong werd geboren op 7 Feb 1954 te 's Gravenhage.

+ 154 M    ix. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


89. Jantje de Jong werd geboren op 13 Mei 1920 te Koudum.


Jantje trouwde Kerst Pieter Visser. Kerst werd geboren op 10 Jan 1912, is overleden op 1 Mrt 1975 op 63 jarige leeftijd en werd begraven te Ruigahuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   155 V    i. Nieske Visser werd geboren op 31 Okt 1938.

   156 V    ii. Geeske Visser werd geboren op 12 Jun 1945.

   157 M    iii. Pieter Visser werd geboren op 8 Jul 1947.

   158 V    iv. Geertje Visser werd geboren op 18 Nov 1949.

92. Jan Wabes Schaper werd geboren op 2 Apr 1898 te Workum en is overleden op 6 Feb 1982 te Hoorn op 83 jarige leeftijd.

Jan trouwde Brechtje Brouwer op 5 Mei 1923 te Hoogkarspel, dochter van Pieter Brouwer en Trijntje Langereis.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 159 M    i. Wabe Pieter Schaper werd geboren op 13 Apr 1924 te Hoogkarspel.

   160 V    ii. Trijntje Schaper werd geboren op 18 Feb 1926 en is overleden op 22 Feb 1929 op 3 jarige leeftijd.

+ 161 V    iii. Jantje Schaper werd geboren op 7 Apr 1927 te Hoogkarspel.

93. Trijntje Itje Schaper werd geboren op 7 Jul 1901 te Workum en is overleden in 1999 te Lutjebroek op 98 jarige leeftijd.

Trijntje trouwde Barend Volgers.

Kinderen uit dit huwelijk:

   162 M    i. Wabe Volgers .

   163 V    ii. Hanna Volgers .

   164 M    iii. Aad Volgers .

95. Geertje Schaper werd geboren op 20 Jun 1909 te Nijega H.Oldeferd en is overleden in 2000 op 91 jarige leeftijd.

Geertje trouwde Tjeerd de Jong.

Kind uit dit huwelijk:

   165 V    i. Jannie de Jong .

107. Trijntje (Catherine) Feenstra is overleden in 1978.

Trijntje trouwde Dusenberry.

Kind uit dit huwelijk:

   166 V    i. Catherine Dusenberry .

108. Hendrik (Henry) Feenstra is overleden in 1982.

Hendrik trouwde ?.

Kind uit dit huwelijk:

   167 M    i. Jeremy Feenstra .

110. Anna Geertje Feenstra werd geboren op 26 Dec 1922.

Anna trouwde Jim Pennington op 19 Mei 1942.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boating business

Kind uit dit huwelijk:

   168 M    i. Allen Pennington .


112. Gerrit Romkes de Jong werd geboren op 28 Okt 1860 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 24 Jun 1937 te Hemelumer Oldeferd op 76 jarige leeftijd.


Gerrit trouwde Rinske Lefferts de Jong op 3 Okt 1890 te Hemelumer Oldeferd. Rinske werd geboren omstreeks 1867 en is overleden op 17 Mei 1934 te Hemelumer Oldeferd ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   169 V    i. Susanna Gerrits de Jong werd geboren op 15 Jun 1891 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 4 Jul 1891 te Hemelumer Oldeferd.

   170 V    ii. Susanna Gerrits de Jong werd geboren op 20 Feb 1893 te Hemelumer Oldeferd.

   171 M    iii. Leffert Gerrits de Jong werd geboren op 5 Nov 1894 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Mei 1937 te Hemelumer Oldeferd op 42 jarige leeftijd.

   172 M    iv. Romke Gerrits de Jong werd geboren op 7 Nov 1896 te Hemelumer Oldeferd.

   173 M    v. Abe Gerrits de Jong werd geboren op 13 Jun 1898 te Hemelumer Oldeferd.


   174 M    vi. Sipke Gerrits de Jong werd geboren op 10 Jan 1900 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 27 Apr 1958 te Koudum op 58 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Sipke trouwde Jantje Bergsma. Jantje werd geboren op 23 Jul 1899, is overleden op 16 Mei 1967 op 67 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   175 M    vii. Hessel Gerrits de Jong werd geboren op 21 Apr 1902 te Hemelumer Oldeferd.

113. Jelle Romkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1867 te Hemelumer Oldeferd.

Jelle trouwde Fopje de Jong op 14 Mei 1896 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   176 M    i. Sipke Jelles de Jong werd geboren op 29 Mei 1899 te Hemelumer Oldeferd.

   177 V    ii. Susanna Jelles de Jong werd geboren op 1 Sep 1900 te Hemelumer Oldeferd.

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende119. Gerriet de Jong werd geboren op 21 Mrt 1924 te Leeuwarden. Gerriet is ook bekend als Ger.

Gerriet trouwde Geke Numan. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

   178 M    i. Kier Gerk de Jong .

Kier trouwde

   179 M    ii. Freerk Bert de Jong .

   180 V    iii. Jaenette de Jong .

Gerriet trouwde Jolanda Teutscher. Jolanda werd geboren op 25 Jan 1958 te Haarlem.

Kind uit dit huwelijk:

   181 M    i. Gerjoen Taco de Jong werd geboren op 3 Sep 1986.


122. Douwe Romkes de Jong werd geboren op 10 Mei 1928 en is overleden op 28 Dec 1995 op 67 jarige leeftijd.


Douwe trouwde Martha Korfmaker op 2 Apr 1952 te 's Gravenhage, dochter van Anne Korfmaker en IJtje Fluiter. Martha werd geboren op 31 Jul 1932.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 182 M    i. Ronald de Jong werd geboren op 30 Jun 1956.

+ 183 V    ii. Ellen Marijke de Jong werd geboren op 22 Nov 1960.


123. Sjoukje Romkes de Jong werd geboren op 19 Jul 1930.


Sjoukje trouwde Willem Koops. Willem werd geboren op 26 Apr 1923 en is overleden op 20 Apr 1995 op 71 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   184 M    i. Romke Koops werd geboren op 29 Mei 1951.

Romke trouwde Maaike Kooistra. Maaike werd geboren op 20 Jan 1955.

   185 M    ii. Egbert Geert Koops werd geboren op 8 Feb 1953 en is overleden op 17 Nov 1967 op 14 jarige leeftijd.

   186 V    iii. Boukje Koops werd geboren op 5 Jul 1954 en is overleden op 20 Apr 1984 op 29 jarige leeftijd.

Boukje trouwde Gerardus Nico Groenendaal. Gerardus werd geboren op 24 Jul 1951.

+ 187 M    iv. Paulus Koops werd geboren op 3 Jul 1956.

   188 M    v. Douwe Koops werd geboren op 6 Jul 1958.

   189 M    vi. Hein Koops werd geboren op 9 Mrt 1960.

+ 190 V    vii. Djieuwke Koops werd geboren op 23 Mei 1962.

   191 M    viii. Jan Roelof Koops werd geboren op 30 Sep 1964.


124. Geeske Romkes de Jong werd geboren op 30 Jan 1939.


Geeske trouwde Gerrit Bruinsma. Gerrit werd geboren op 27 Mrt 1936 en is overleden op 22 Nov 1997 op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 192 M    i. Jerry Bruinsma werd geboren op 28 Apr 1961.

+ 193 V    ii. Bea Bruinsma werd geboren op 20 Jan 1966.


125. Sietie Romkes de Jong werd geboren op 24 Aug 1941.


Sietie trouwde Jan Kooi. Jan werd geboren op 28 Okt 1941.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 194 V    i. Baukje Kooi werd geboren op 6 Sep 1966.

+ 195 V    ii. Agnita Kooi werd geboren op 15 Mrt 1971.

   196 M    iii. Wiebo Kooi werd geboren op 16 Mrt 1974.


126. Evert Lubbertus Penning werd geboren op 3 Jun 1929.

Evert trouwde IJke Fennema. IJke werd geboren op 6 Okt 1924 te Suameer en is overleden op 19 Dec 2007 te Sneek op 83 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 197 V    i. Tjitske Boukje Penning werd geboren op 13 Jun 1962 te Stavoren.


127. Douwe Lubbertus Penning werd geboren op 25 Aug 1933 en is overleden op 10 Sep 1995 op 62 jarige leeftijd.

Douwe trouwde Hendrika Johanna Draayer. Hendrika werd geboren op 23 Aug 1945.

Kinderen uit dit huwelijk:

   198 M    i. Lubbertus Penning werd geboren op 27 Feb 1971.

   199 M    ii. Cornelis Penning werd geboren op 24 Mrt 1973.

131. Trijntje Van Der Veen .

Trijntje trouwde Dick Dolman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   200 M    i. Freddy Dolman werd geboren op 8 Sep 1961.

   201 V    ii. Linda Dolman werd geboren op 7 Feb 1964.

132. Hilda Van Der Veen .

Hilda trouwde Gerrit Ydenburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   202 V    i. Elly Ydenburg .

Elly trouwde George Schouten.

   203 M    ii. Jan Ydenburg .

133. Geeske Van Der Veen .

Geeske trouwde Martines Wijker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   204 M    i. Martines Wijker .

   205 V    ii. Trijntje Wijker .

   206 V    iii. Angeliqe Wijker .

134. Cornelis Van Der Veen .

Algemene notities:Naar Zweden geemigreerd

Cornelis trouwde Lil.

Kinderen uit dit huwelijk:

   207 M    i. Michael van der Veen .

   208 M    ii. Patric van der Veen .

Cornelis trouwde vervolgens met Onbekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   209 M    i. Jan van der Veen werd geboren in 1953.

   210 M    ii. Pieter Veen werd geboren in 1955.

136. Douwe van der Veen werd geboren op 1 Mei 1937.

Douwe trouwde Ria van Son.

Kind uit dit huwelijk:

   211 V    i. Tania van der Veen .

141. Andries Bauke Vlas werd geboren op 26 Dec 1937.

Andries trouwde Trijntje Hoogenberg. Trijntje werd geboren op 20 Jul 1937.

Kinderen uit dit huwelijk:

   212 V    i. Gerritje Vlas werd geboren op 2 Nov 1962.

   213 M    ii. Simon Andries Vlas werd geboren op 11 Jul 1965.

143. Ieke Douwina Vlas werd geboren op 22 Apr 1951.

Ieke trouwde Huibert Cornelis van der Meulen. Het huwelijk eindigde door scheiding in 1983. Huibert werd geboren op 17 Apr 1949.

Kinderen uit dit huwelijk:

   214 M    i. Edwin Huibert van der Meulen werd geboren op 12 Jan 1971.

+ 215 M    ii. Dennis Niels van der Meulen werd geboren op 5 Mei 1978.

144. Gerrit Kornelis van Drogen werd geboren op 19 Jan 1933.

Gerrit trouwde Geertje Vermaning op 11 Aug 1955. Geertje werd geboren op 21 Okt 1931.

Kinderen uit dit huwelijk:

   216 M    i. Kornelis van Drogen werd geboren op 9 Jan 1956.

   217 M    ii. Hendrik van Drogen werd geboren op 24 Jul 1958.

   218 V    iii. Ittje van Drogen werd geboren op 7 Nov 1960.

   219 M    iv. Jan van Drogen werd geboren op 17 Jan 1963.

   220 V    v. Johanna van Drogen werd geboren op 9 Sep 1965.

   221 M    vi. Douwe van Drogen werd geboren op 12 Dec 1968.

145. Douwe Kornelis van Drogen werd geboren op 22 Aug 1944.

Douwe trouwde Hieke Annema. Hieke werd geboren op 31 Aug 1946.

Kinderen uit dit huwelijk:

   222 M    i. Ronnie Sjoerd van Drogen .

   223 M    ii. Kor van Drogen .


146. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

Pietje trouwde Peter Huizer in Apr 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Pietje trouwde vervolgens met Cock Verheij op 20 Dec 1973 te s'Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Cock werd geboren op 29 Sep 1941 te s' Gravenhage, is overleden op 7 Feb 1985 te Kwintsheul op 43 jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1985 te Wateringen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   224 V    i. Claudia Verheij werd geboren op 5 Sep 1978 te 's Gravenhage.


Claudia heeft een relatie met Bauke Leentjes. Huwelijksstatus: samenwonend. Bauke werd geboren op 2 Mrt 1974.

   225 V    ii. Annemarie Verheij werd geboren op 5 Jan 1981 te 's Gravenhage.


147. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.


Douwe trouwde Annet Romp in Mei 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding. Annet werd geboren op 5 Aug 1948.

Kinderen uit dit huwelijk:

   226 M    i. Mike de Jong werd geboren op 7 Sep 1967 te 's Gravenhage, is overleden op 4 Jul 1993 te 's Gravenhage op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Jul 1993 te 's Gravenhage.


   227 M    ii. Rene de Jong werd geboren op 3 Apr 1969 te 's Gravenhage.


Rene heeft een relatie met Bertha van der Berg. Huwelijksstatus: samenwonend.

Douwe trouwde Betty Janssen op 5 Apr 1976 te 's Gravenhage. Betty werd geboren op 11 Feb 1956 te 's Gravenhage.

148. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.


Rinze trouwde Marijke van Beest op 6 Apr 1967 te 's Gravenhage. Marijke werd geboren op 28 Feb 1946 en is overleden op 22 Aug 2007 te 's Gravenhage op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 228 M    i. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.

+ 229 M    ii. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


149. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

Frederika trouwde Ed Ydema, zoon van Onbekend en Onbekend. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 230 M    i. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).

+ 231 M    ii. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.

+ 232 M    iii. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Frederika trouwde vervolgens met Leo Boom op 14 Feb 1994 te Sneek. Huwelijksstatus: getrouwd. Leo werd geboren op 15 Apr 1956 te Sneek. Zij kregen geen kinderen.

150. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Hans trouwde Annie de Kleine op 14 Nov 1975 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 10 Dec 1954 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 233 V    i. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.


   234 M    ii. Christiaan de Jong werd geboren op 28 Apr 1982 te 's Gravenhage.


151. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Margreet trouwde Ben van Bergen op 28 Jun 1974 te 's Gravenhage. Het huwelijk eindigde door scheiding in Aug 2002. Ben werd geboren op 18 Dec 1944 te Indonesie.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 235 M    i. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


   236 M    ii. Edwin Benjamin van Bergen werd geboren op 29 Jun 1978 te 's Gravenhage.


152. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


Peter trouwde Elisabeth Nelleke (Bep) Meijer op 3 Nov 1978 te Rijswijk. Elisabeth werd geboren op 7 Okt 1956 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 237 M    i. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


   238 V    ii. Lea de Jong werd geboren op 24 Feb 1986 te 's Gravenhage.


Lea heeft een relatie met Guido Steneker. Huwelijksstatus: samenwonend. Guido werd geboren op 17 Mei 1985.

154. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


Paul trouwde Sjoukje Smits op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, dochter van Willem Smits en Eelkje Klazes Schotanus. Sjoukje werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   239 V    i. Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.


Sandra heeft een relatie met Silvester Dani๋l van Kleij. Huwelijksstatus: samenwonend. Silvester werd geboren op 24 Jan 1986 te Leeuwarden.

   240 M    ii. Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.


   241 V    iii. Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.

159. Wabe Pieter Schaper werd geboren op 13 Apr 1924 te Hoogkarspel.

Wabe trouwde Rinske de Jong op 25 Sep 1947 te Hoogkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 242 V    i. Trijntje Schaper werd geboren op 28 Sep 1948 te Hoogkarspel.

+ 243 M    ii. Jan Schaper werd geboren op 12 Okt 1951 te Hoogkarspel.

+ 244 V    iii. Jannie Schaper werd geboren op 2 Feb 1953 te Hoogkarspel.

+ 245 V    iv. Brechtje Schaper werd geboren op 20 Feb 1957 te Hoogkarspel.

161. Jantje Schaper werd geboren op 7 Apr 1927 te Hoogkarspel.

Jantje trouwde Gerbrand Brugman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   246 M    i. Willem Jan Brugman .

   247 M    ii. John Brugman .

   248 V    iii. Yvonne Brugman .

Afbeelding

vorige  Tiende generatie182. Ronald de Jong werd geboren op 30 Jun 1956.

Ronald trouwde Ineke Hofstede. Ineke werd geboren op 24 Jun 1960.

Kinderen uit dit huwelijk:

   249 M    i. Ruben de Jong werd geboren op 9 Jun 1981.

   250 V    ii. Deborah de Jong werd geboren op 3 Jul 1986.

   251 V    iii. Rebecca de Jong werd geboren op 2 Okt 1988.

   252 M    iv. Joel de Jong werd geboren op 14 Aug 1990.

   253 M    v. Jonathan de Jong werd geboren op 12 Apr 1992.

183. Ellen Marijke de Jong werd geboren op 22 Nov 1960.

Ellen trouwde Aad de Roos. Aad werd geboren op 14 Sep 1958.

Kinderen uit dit huwelijk:

   254 M    i. Martijn de Roos werd geboren op 7 Jun 1982.

   255 M    ii. Jeroen de Roos werd geboren op 12 Dec 1984.

   256 V    iii. Annemarie de Roos werd geboren op 22 Okt 1986.

187. Paulus Koops werd geboren op 3 Jul 1956.

Paulus trouwde Klaske Meyer. Klaske werd geboren op 26 Jun 1959.

Kinderen uit dit huwelijk:

   257 M    i. Wilco Koops werd geboren op 24 Mrt 1983.

   258 M    ii. Jelke Koops werd geboren op 6 Sep 1985.

   259 M    iii. Alwin Koops werd geboren op 14 Dec 1988.

190. Djieuwke Koops werd geboren op 23 Mei 1962.

Djieuwke trouwde Arnold Verhoeven. Het huwelijk eindigde door scheiding. Arnold werd geboren op 19 Sep 1957.

Kinderen uit dit huwelijk:

   260 V    i. Boukje Verhoeven werd geboren op 3 Apr 1988.

   261 V    ii. Jolanda Verhoeven werd geboren op 8 Sep 1991.

192. Jerry Bruinsma werd geboren op 28 Apr 1961.

Jerry trouwde Gerda Beentjes. Gerda werd geboren op 17 Mrt 1962.

Kinderen uit dit huwelijk:

   262 M    i. Gert Jan Bruinsma werd geboren op 23 Jun 1987.

   263 V    ii. Marlinda Bruinsma werd geboren op 8 Aug 1989.

   264 V    iii. Laura Bruinsma werd geboren op 27 Mrt 1992.

   265 V    iv. Renske Bruinsma werd geboren op 5 Okt 1998.

193. Bea Bruinsma werd geboren op 20 Jan 1966.

Bea trouwde Ronald de Gooyer. Ronald werd geboren op 6 Apr 1965.

Kinderen uit dit huwelijk:

   266 V    i. Sahrona de Gooyer werd geboren op 1 Feb 1993.

   267 M    ii. Marco de Gooyer werd geboren op 3 Aug 1995.

194. Baukje Kooi werd geboren op 6 Sep 1966.

Baukje trouwde Cornelis Regnerus Augustinus Bruinsma op 9 Sep 1988. Cornelis werd geboren op 20 Apr 1959.

Kinderen uit dit huwelijk:

   268 M    i. Menno Jan Bruinsma werd geboren op 18 Aug 1991.

   269 V    ii. Sietie Bruinsma werd geboren op 20 Nov 1993.

   270 V    iii. Ciska Bruinsma werd geboren op 7 Aug 1996.

195. Agnita Kooi werd geboren op 15 Mrt 1971.

Agnita trouwde Fred Roeling op 14 Aug 1998. Fred werd geboren op 9 Aug 1964.

Kind uit dit huwelijk:

   271 V    i. Kimberly Magdalena Roeling werd geboren op 25 Jul 2001.

197. Tjitske Boukje Penning werd geboren op 13 Jun 1962 te Stavoren.

Tjitske trouwde Bauke Huitema.

Kinderen uit dit huwelijk:

   272 M    i. Marinus Huitema .

   273 M    ii. Evert Huitema .

215. Dennis Niels van der Meulen werd geboren op 5 Mei 1978.

Dennis trouwde Martha Elisabeth Dalstra. Martha werd geboren op 27 Jul 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   274 V    i. Senna Denies van der Meulen werd geboren op 1 Mei 2005.

   275 M    ii. Niels Jacco van der Meulen werd geboren op 18 Jun 2007 te Leeuwarden.


228. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.


Marcel heeft een relatie met Jessica Warnaar. Huwelijksstatus: samenwonend. Jessica werd geboren op 15 Aug 1974.

Kinderen uit dit huwelijk:

   276 V    i. Romy de Jong werd geboren op 23 Sep 2000 te Zoetermeer.


   277 M    ii. Ferry de Jong werd geboren op 11 Jan 2005 te Zoetermeer.


229. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


Ron trouwde Sheila Grasmeijer op 28 Okt 2004 te Delft. Huwelijksstatus: getrouwd. Sheila werd geboren op 24 Mei 1970.

Kinderen uit dit huwelijk:

   278 M    i. Robin de Jong werd geboren op 4 Aug 2000 te Delft.


   279 M    ii. Tim de Jong werd geboren op 19 Mei 2003 te Delft.


   280 V    iii. Elise de Jong werd geboren op 22 Feb 2005 te Delft.


230. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).


Ed had een relatie met Maria Ambrosio. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   281 M    i. Carlo Giorgio Ambrosio werd geboren op 12 Mei 1998 te Sneek.

Ed heeft een relatie met Marjet Alberda.

231. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Ruud heeft een relatie met Barbara Koppe. Huwelijksstatus: samenwonend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   282 M    i. Marthijs Ydema werd geboren op 29 Jul 2004 te Blauwhuis.


   283 V    ii. Carmen Ydema werd geboren op 7 Jan 2008 te Blauwhuis.


232. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Richard trouwde Leah Bijlsma op 27 Jul 2001 te Sneek. Leah werd geboren op 13 Dec 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   284 V    i. Dian Ydema werd geboren op 18 Apr 2003 te Groningen en is overleden op 18 Apr 2003 te Groningen.


   285 V    ii. Isa Ydema werd geboren op 28 Mrt 2004 te Hardegarijp.


   286 M    iii. Cas Ydema werd geboren op 11 Sep 2007 te Hardegarijp.


233. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.

Bianca had een relatie met Mario Schwagermann. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Mario werd geboren op 3 Apr 1976 te Vlaardingen.

Kind uit deze relatie:

   287 M    i. Jessy Schwagermann werd geboren op 17 Dec 1999 te Vlaardingen.

Bianca trouwde Lex Romeijn op 18 Aug 2006 te Zandvoort. Lex werd geboren op 7 Okt 1974.

235. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


David trouwde Sandra Passchier op 30 Aug 2002 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Sandra werd geboren op 10 Sep 1973.

Kinderen uit dit huwelijk:

   288 M    i. Sam Thomas van Bergen werd geboren op 8 Jun 2003 te 's Gravenhage.


   289 M    ii. Justin Benjamin van Bergen werd geboren op 5 Apr 2006 te Leiden.


237. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


Stephan heeft een relatie met Emilie van der Zwan. Huwelijksstatus: samenwonend. Emilie werd geboren op 8 Aug 1983 te 's Gravenhage.

Kind uit dit huwelijk:

   290 V    i. Esm้e Lisanne de Jong werd geboren op 13 Mei 2009 te 's Gravenhage.

242. Trijntje Schaper werd geboren op 28 Sep 1948 te Hoogkarspel.

Trijntje trouwde Cornelis Sanstra op 28 Jul 1971 te Hoogkarspel. Cornelis werd geboren in 1947.

Kinderen uit dit huwelijk:

   291 V    i. Hetty Marlinde Sanstra werd geboren op 26 Feb 1974 te Enkhuizen.

   292 V    ii. Myung Ja Sanstra werd geboren op 7 Apr 1975 te Seoul (Korea).

   293 V    iii. Jorien Christine Sanstra werd geboren op 10 Mei 1979 te Hoorn.

243. Jan Schaper werd geboren op 12 Okt 1951 te Hoogkarspel.

Jan trouwde Geertruida Maria Jong op 7 Sep 1975 te Bovenkarspel. Geertruida is ook bekend als Trudie.

Kinderen uit dit huwelijk:

   294 M    i. Remco Schaper werd geboren op 21 Mei 1978 te Enkhuizen.

   295 M    ii. Arjen Schaper werd geboren op 12 Mei 1981 te Enkhuizen.

   296 V    iii. Sigrid Schaper werd geboren op 20 Jan 1984 te Enkhuizen.

Jan trouwde vervolgens met Wilhelmina Maria Gomara Kenter op 4 Aug 1995 te Hoorn. Wilhelmina is ook bekend als Wilma.

244. Jannie Schaper werd geboren op 2 Feb 1953 te Hoogkarspel.

Jannie trouwde Petrus Hendrikus Maria Meester op 19 Dec 1974 te Hoogkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   297 M    i. Rudy Meester werd geboren op 15 Sep 1978 te Hoorn.

   298 M    ii. Andre Meester werd geboren op 10 Okt 1980 te Enkhuizen.

   299 V    iii. Sabina Meester werd geboren op 3 Mei 1984 te Enkhuizen.

245. Brechtje Schaper werd geboren op 20 Feb 1957 te Hoogkarspel.

Brechtje trouwde Karel Petrus Maria Botman op 14 Feb 1985 te Enkhuizen, zoon van Peterus Botman en Marie Conijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   300 M    i. Maarten Botman werd geboren op 29 Jul 1991 te Amsterdam.

   301 V    ii. Miranda Botman werd geboren op 27 Jun 1993 te Amsterdam.

Brechtje trouwde vervolgens met Fransiscus Cornelis Maria Pennekamp op 23 Aug 1978. Fransiscus werd geboren op 23 Feb 1955 te Bovenkarspel, is overleden op 7 Dec 1980 te Hoogkarspel op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 10 Dec 1980 te Hoogkarspel.