Parenteel de Jong


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Thys Tierx de Jong .

Algemene notities:geh;zy. Doop na belijdenis 29 Jan 1671

Thys trouwde Bauck Bauckes op 25 Dec 1669 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   2 M    i. Bauke Thyssen de Jong werd geboren in 1672 te Koudum en werd gedoopt op 28 Jan 1672 te Koudum.

   3 O    ii. Onbekend de Jong werd geboren in Mei 1678 te Koudum.

   4 M    iii. Sipck Thyssen de Jong werd geboren in 1678 te Koudum en werd gedoopt op 9 Jun 1678 te Koudum.

   5 M    iv. Sipk Thyssen de Jong werd geboren in 1681 te Koudum en werd gedoopt op 10 Apr 1681 te Koudum.

   6 V    v. Wyts Thyssen de Jong werd geboren in 1681 te Koudum en werd gedoopt op 10 Apr 1681 te Koudum.

   7 M    vi. Tjerck Thyssen de Jong werd geboren in 1685 te Koudum en werd gedoopt op 3 Mei 1685 te Koudum.

Tjerck trouwde Cornelia Heins op 26 Nov 1719 te Koudum.

   8 M    vii. Foppe Thyssen de Jong werd geboren in 1688 te Koudum en werd gedoopt op 16 Sep 1688 te Koudum.

+ 9 M    viii. Sipke Tysses de Jong werd geboren in 1693 te Koudum en werd gedoopt op 23 Apr 1693 te Koudum.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende9. Sipke Tysses de Jong werd geboren in 1693 te Koudum en werd gedoopt op 23 Apr 1693 te Koudum.

Sipke trouwde Wybrig Ockes op 19 Jan 1721 te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   10 M    i. Tys Sipkes de Jong werd geboren in 1722 te Koudum en werd gedoopt op 7 Jan 1722 te Koudum.

   11 V    ii. Bauk Sipkes de Jong werd geboren in 1724 te Koudum en werd gedoopt op 19 Mrt 1724 te Koudum.

   12 V    iii. Tryn Sipkes de Jong werd geboren in 1725 te Koudum en werd gedoopt op 26 Dec 1725 te Koudum.

   13 V    iv. Bauk Sipkes de Jong werd geboren in 1729 te Koudum en werd gedoopt op 15 Mei 1729 te Koudum.

   14 M    v. Ocke Sipkes de Jong werd geboren in 1731 te Koudum en werd gedoopt op 18 Nov 1731 te Koudum.

   15 M    vi. Ellert Sipkes de Jong werd geboren in 1733 te Koudum en werd gedoopt op 23 Aug 1733 te Koudum.

+ 16 M    vii. Bauke Sipkes de Jong werd geboren in 1738 te Koudum, werd gedoopt op 5 Jan 1738 en is overleden op 2 Mrt 1818 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

   17 V    viii. Bauk Sipkes de Jong werd geboren in 1738 te Koudum en werd gedoopt op 5 Jan 1738 te Koudum.

Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende16. Bauke Sipkes de Jong werd geboren in 1738 te Koudum, werd gedoopt op 5 Jan 1738 en is overleden op 2 Mrt 1818 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

Bauke trouwde Dirkje Sybrens op 16 Nov 1766 te Koudum, dochter van Onbekend en Onbekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   18 V    i. Wybrig Baukes de Jong werd geboren in 1767 te Koudum en werd gedoopt op 13 Sep 1767 te Koudum.

+ 19 V    ii. Rieme (Rime) Baukes de Jong werd geboren in Sep 1769 te Koudum, werd gedoopt op 8 Okt 1769 te Koudum en is overleden op 11 Mei 1830 te Hemelumer Oldeferd op 60 jarige leeftijd.

   20 M    iii. Sipke Baukes de Jong werd geboren in 1771 te Koudum en werd gedoopt op 1 Dec 1771 te Koudum.

   21 M    iv. Sibren Baukes de Jong werd geboren op 14 Aug 1774 te Koudum en werd gedoopt op 21 Aug 1774 te Koudum.

   22 M    v. Okke Baukes de Jong werd geboren op 10 Apr 1778 te Koudum en werd gedoopt op 19 Apr 1778 te Koudum.

   23 V    vi. Antje Baukes de Jong werd geboren op 28 Dec 1779 te Koudum en werd gedoopt op 2 Jan 1780 te Koudum.

   24 M    vii. Tys Baukes de Jong werd geboren op 13 Okt 1783 te Koudum en werd gedoopt op 17 Okt 1783 te Koudum.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende19. Rieme (Rime) Baukes de Jong werd geboren in Sep 1769 te Koudum, werd gedoopt op 8 Okt 1769 te Koudum en is overleden op 11 Mei 1830 te Hemelumer Oldeferd op 60 jarige leeftijd.

Algemene notities:Genoemd als lidmaat Koudum 1817 als weduwe.
Openbare belijdenis gemeente Koudum 21 Mrt 1795. Kan ook 1796 zijn geweest gezien de huwelijksdatum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: moeder en voogdes

Rieme trouwde Ype Jacobs de Jong op 27 Mrt 1796 te Koudum. Ype werd geboren te Molkwerum en is overleden vr 1818.

Algemene notities:Wordt ook Ype Piebes genoemd als vader van Romke.
Van Molkwerum naar Koudum op 1 Mrt 1797.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schipper

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 25 M    i. Jacob Ypes de Jong werd geboren op 12 Mrt 1797 en is overleden op 28 Sep 1847 te Workum op 50 jarige leeftijd.

+ 26 M    ii. Bauke Ypes de Jong werd geboren op 22 Feb 1798 en is overleden op 5 Aug 1848 te Hemelumer Oldeferd op 50 jarige leeftijd.

+ 27 M    iii. Sipke Ypes de Jong werd geboren op 12 Apr 1801 te Koudum en is overleden op 5 Sep 1864 te Hemelumer Oldeferd op 63 jarige leeftijd.

   28 M    iv. Romke Ypes de Jong werd geboren op 26 Feb 1804 te Hemelum, werd gedoopt op 15 Mrt 1804 en is overleden op 15 Sep 1814 te Hemelumer Oldeferd op 10 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   29 V    v. Dirkje Ypes de Jong werd geboren op 27 Aug 1806 en is overleden op 1 Jul 1819 te Hemelumer Oldeferd op 12 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 30 M    vi. Ype Ypes de Jong werd geboren op 9 Mrt 1810 en is overleden op 3 Aug 1844 te Hemelumer Oldeferd op 34 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende25. Jacob Ypes de Jong werd geboren op 12 Mrt 1797 en is overleden op 28 Sep 1847 te Workum op 50 jarige leeftijd.

Jacob trouwde Jetske Lolkes de Groot op 27 Mei 1826 te Wonseradeel, dochter van Lolke de Groot en Baukje Steensma. Jetske werd geboren in 1804 en is overleden op 29 Jan 1880 te Workum op 76 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   31 M    i. Ype Jacobs de Jong werd geboren op 9 Jan 1829 te Westhem en is overleden op 8 Feb 1912 te Workum op 83 jarige leeftijd.

Ype trouwde Catharina Gezina Brandenburgh op 18 Okt 1857 te Workum, dochter van Hessel Brandenburgh en Johanna Kragt. Catharina werd geboren op 20 Dec 1832 te Workum en is overleden op 11 Apr 1912 te Workum op 79 jarige leeftijd.

   32 M    ii. Lolke Jacobs de Jong werd geboren op 30 Apr 1837 te Workum.

   33 M    iii. Lolke Jacobs de Jong werd geboren op 2 Sep 1841 te Workum.

26. Bauke Ypes de Jong werd geboren op 22 Feb 1798 en is overleden op 5 Aug 1848 te Hemelumer Oldeferd op 50 jarige leeftijd.

Bauke trouwde Heye Jappes Bakker op 14 Mrt 1841 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Jappe Tjeerds Bakker en Lijsbeth Lijkeles. Heye werd geboren omstreeks 1811 en is overleden op 7 Mrt 1846 te Hemelumer Oldeferd ongeveer 35 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

   34 O    i. Levenloos werd geboren op 14 Dec 1841 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 14 Dec 1841 te Hemelumer Oldeferd.

27. Sipke Ypes de Jong werd geboren op 12 Apr 1801 te Koudum en is overleden op 5 Sep 1864 te Hemelumer Oldeferd op 63 jarige leeftijd.

Sipke trouwde Fopjen Jacobs Bloemhof op 10 Mei 1828 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Jacob Bootes Bloemhof en Sybrigje Stephanus Plekker. Fopjen werd geboren op 17 Mrt 1805 te Katlijk en is overleden op 16 Jan 1890 te Hemelumer Oldeferd op 84 jarige leeftijd.

Algemene notities:Ook wel genoemd: Fopje Jacobs Bloemhoff


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 35 M    i. Ype Sipkes de Jong werd geboren op 23 Jun 1829 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 21 Apr 1903 te Hemelumer Oldeferd op 73 jarige leeftijd.

+ 36 M    ii. Jacob Sipkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1831 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 13 Jun 1863 te Hemelumer Oldeferd op 31 jarige leeftijd.

+ 37 M    iii. Romke Sipkes de Jong werd geboren op 15 Feb 1834 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Jun 1909 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

+ 38 M    iv. Sybren Sipkes de Jong werd geboren op 25 Jun 1836 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Jun 1893 te Hemelumer Oldeferd op 56 jarige leeftijd.

+ 39 V    v. Rieme Sipkes de Jong werd geboren op 28 Mei 1839 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Jul 1913 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

   40 M    vi. Hessel Sipkes de Jong werd geboren op 20 Apr 1842 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 9 Jun 1842 te Hemelumer Oldeferd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   41 M    vii. Hessel Sipkes de Jong werd geboren op 7 Jun 1843 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 10 Okt 1854 te Hemelumer Oldeferd op 11 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 42 M    viii. Bauke Sipkes de Jong werd geboren op 28 Apr 1845 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 Okt 1930 te Koudum op 85 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

+ 43 M    ix. Sipke Sipkes de Jong werd geboren op 29 Dec 1848 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 16 Feb 1890 te Hemelumer Oldeferd op 41 jarige leeftijd.

30. Ype Ypes de Jong werd geboren op 9 Mrt 1810 en is overleden op 3 Aug 1844 te Hemelumer Oldeferd op 34 jarige leeftijd.

Ype trouwde Rieme Popkes Steiginga op 11 Mei 1842 te Gaasterland, dochter van Foppe (Popke) Freerks Steiginga en Aukje Gabes Schut. Rieme werd geboren op 15 Nov 1813 te Koudum en is overleden op 25 Mei 1877 te Hemelumer Oldeferd op 63 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   44 M    i. Ype Ypes de Jong werd geboren op 11 Mrt 1843 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 29 Okt 1913 te Hemelumer Oldeferd op 70 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende35. Ype Sipkes de Jong werd geboren op 23 Jun 1829 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 21 Apr 1903 te Hemelumer Oldeferd op 73 jarige leeftijd.

Ype trouwde Afke Tjalkes de Jong op 13 Apr 1856 te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   45 V    i. Luurtske Ypes de Jong werd geboren op 17 Jul 1856 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 15 Sep 1903 te Hemelumer Oldeferd op 47 jarige leeftijd.


Luurtske trouwde Pieter Izaaks Kuipers op 22 Nov 1878 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Isaac Hiddes Kuipers en Hiltje Tjerks van 't Zet. Pieter werd geboren op 13 Mrt 1855 te Allingawier en is overleden op 10 Mei 1938 te Koudum op 83 jarige leeftijd.

   46 V    ii. Fopjen Ypes de Jong werd geboren op 11 Feb 1858 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 28 Jan 1859 te Hemelumer Oldeferd.

   47 V    iii. Fopjen Ypes de Jong werd geboren op 4 Aug 1859 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 20 Jan 1860 te Hemelumer Oldeferd.

   48 M    iv. Sipke Ypes de Jong werd geboren op 22 Mei 1861 te Hemelumer Oldeferd.

   49 M    v. Tjalke Ypes de Jong werd geboren op 17 Mei 1863 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Dec 1863 te Hemelumer Oldeferd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   50 M    vi. Tjalke Ypes de Jong werd geboren op 23 Sep 1864 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 4 Feb 1876 te Hemelumer Oldeferd op 11 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   51 M    vii. Foppe Ypes de Jong werd geboren op 3 Jan 1867 te Hemelumer Oldeferd.

   52 V    viii. Tjitske Ypes de Jong werd geboren op 1 Jun 1868 te Hemelumer Oldeferd.

   53 V    ix. Levenloos Ypes de Jong werd geboren op 5 Dec 1869 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Dec 1869 te Hemelumer Oldeferd.

   54 M    x. Jacob Ypes de Jong werd geboren op 29 Jun 1871 te Hemelumer Oldeferd.

   55 V    xi. Fopje Ypes de Jong werd geboren op 20 Jan 1874 te Hemelumer Oldeferd.

   56 V    xii. Rieme Ypes de Jong werd geboren op 20 Jan 1874 te Hemelumer Oldeferd.

36. Jacob Sipkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1831 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 13 Jun 1863 te Hemelumer Oldeferd op 31 jarige leeftijd.

Jacob trouwde Jantje Pieters Bleeker op 12 Apr 1855 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   57 V    i. Fopjen Jacobs de Jong werd geboren op 9 Jan 1856 te Hemelumer Oldeferd.

   58 V    ii. Itsk Jacobs de Jong werd geboren op 29 Jun 1857 te Hemelumer Oldeferd.

   59 V    iii. Fopjen Jacobs de Jong werd geboren op 1 Jan 1861 te Hemelumer Oldeferd.

37. Romke Sipkes de Jong werd geboren op 15 Feb 1834 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Jun 1909 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

Romke trouwde Susanna Gerrits Visser op 1 Jun 1857 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Gerrit Sybolts Visser en Baukje Abes Dokkum. Susanna werd geboren op 23 Mrt 1839 te Stavoren en is overleden op 12 Dec 1919 te Hemelumer Oldeferd op 80 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   60 M    i. Hessel Romkes de Jong werd geboren op 4 Okt 1858 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 19 Jan 1872 te Hemelumer Oldeferd op 13 jarige leeftijd.

+ 61 M    ii. Gerrit Romkes de Jong werd geboren op 28 Okt 1860 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 24 Jun 1937 te Hemelumer Oldeferd op 76 jarige leeftijd.

+ 62 M    iii. Jelle Romkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1867 te Hemelumer Oldeferd.

   63 M    iv. Jacob Romkes de Jong werd geboren op 18 Apr 1869 te Hemelumer Oldeferd.


   64 M    v. Hessel Romkes de Jong werd geboren op 26 Jan 1875 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 30 Apr 1965 te Koudum op 90 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Hessel trouwde Luurtske de Jong. Luurtske werd geboren op 27 Mei 1875, is overleden op 19 Apr 1962 op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   65 V    vi. Baukje Romkes de Jong werd geboren op 13 Jul 1877 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Apr 1879 te Hemelumer Oldeferd op 1 jarige leeftijd.

   66 M    vii. Abe Romkes de Jong werd geboren op 5 Dec 1880 te Hemelumer Oldeferd.

38. Sybren Sipkes de Jong werd geboren op 25 Jun 1836 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Jun 1893 te Hemelumer Oldeferd op 56 jarige leeftijd.

Algemene notities:Overleden te Hindeloopen

Sybren trouwde Maria Martens Van Der Meer op 10 Feb 1861 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Marten Lieuwes Van Der Meer en Margje Hilberts Ten Hoeve. Maria werd geboren op 22 Nov 1840 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   67 V    i. Margje Sybrens de Jong werd geboren op 12 Mei 1862 te Hemelumer Oldeferd.

   68 V    ii. Rieme Sybrens de Jong werd geboren op 7 Nov 1863 te Hemelumer Oldeferd.

   69 M    iii. Marten Sybrens de Jong werd geboren op 26 Feb 1866 te Hemelumer Oldeferd.

   70 M    iv. Sipke Sybrens de Jong werd geboren op 13 Jan 1869 te Hemelumer Oldeferd.

   71 M    v. Hilbert Sybrens de Jong werd geboren op 12 Mei 1872 te Hemelumer Oldeferd.

   72 M    vi. Riemer Sybrens de Jong werd geboren op 22 Apr 1876 te Hemelumer Oldeferd.

   73 M    vii. Jolke Sybrens de Jong werd geboren op 19 Dec 1880 te Hemelumer Oldeferd.

39. Rieme Sipkes de Jong werd geboren op 28 Mei 1839 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Jul 1913 te Hemelumer Oldeferd op 74 jarige leeftijd.

Rieme trouwde Taeke Piebes Hoekema op 2 Jun 1864 te Hemelumer Oldeferd. Taeke werd geboren op 9 Feb 1823 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Okt 1896 te Hemelumer Oldeferd op 73 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   74 V    i. Abeltje Taekes Hoekema werd geboren op 20 Okt 1865 te Hemelumer Oldeferd.

   75 M    ii. Piebe Taekes Hoekema werd geboren op 12 Feb 1868 te Hemelumer Oldeferd.

   76 V    iii. Abeltje Taekes Hoekema werd geboren op 8 Feb 1870 te Hemelumer Oldeferd.

   77 V    iv. Fopje Taekes Hoekema werd geboren op 8 Feb 1870 te Hemelumer Oldeferd.

   78 V    v. Abeltje Taekes Hoekema werd geboren op 24 Feb 1872 te Hemelumer Oldeferd.

   79 M    vi. Andries Taekes Hoekema werd geboren op 21 Dec 1874 te Hemelumer Oldeferd.

   80 M    vii. Sipke Taekes Hoekema werd geboren op 31 Dec 1876 te Hemelumer Oldeferd.

   81 M    viii. Rinke Taekes Hoekema werd geboren op 6 Jan 1880 te Hemelumer Oldeferd.

   82 V    ix. Abeltje Taekes Hoekema werd geboren op 5 Nov 1883 te Hemelumer Oldeferd.


42. Bauke Sipkes de Jong werd geboren op 28 Apr 1845 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 Okt 1930 te Koudum op 85 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

Algemene notities:Ook wel Bouke genoemd

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Arbeider

Bauke trouwde Geertje Douwes Uffelaar op 16 Mei 1872 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Jacobs Uffelaar en Trijntje Geerts de Roo. Geertje werd geboren op 19 Sep 1844 te Kolderwolde, is overleden op 30 Jan 1916 te Koudum op 71 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   83 M    i. Sipke Baukes de Jong werd geboren op 26 Aug 1873 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 10 Okt 1893 te Hemelumer Oldeferd op 20 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 84 M    ii. Douwe Baukes de Jong werd geboren op 14 Okt 1875 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 Jun 1946 te Koudum op 70 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   85 M    iii. Hessel Baukes de Jong werd geboren op 18 Jun 1878 te Hemelumer Oldeferd.

Algemene notities:Verhuisd naar Enkhuizen

Hessel trouwde Brurgje Hoekema op 6 Nov 1903 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Sjerp Taekes Hoekema en Jieke Bangma. Brurgje werd geboren op 22 Mei 1882 te Hemelumer Oldeferd.

   86 M    iv. Andries Baukes de Jong werd geboren op 12 Jan 1881 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 30 Jan 1960 op 79 jarige leeftijd.

Andries trouwde Brugtje Hartstra op 22 Jan 1904 te Hemelumer Oldeferd.

Andries trouwde vervolgens met Geertruida Theodora Outhuyse op 8 Sep 1921 te Hemelumer Oldeferd. Geertruida werd geboren op 4 Jan 1889 en is overleden op 7 Dec 1990 op 101 jarige leeftijd.

+ 87 M    v. Foppe Baukes de Jong werd geboren op 8 Jun 1885 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Mei 1944 te Enkhuizen op 58 jarige leeftijd.

43. Sipke Sipkes de Jong werd geboren op 29 Dec 1848 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 16 Feb 1890 te Hemelumer Oldeferd op 41 jarige leeftijd.

Sipke trouwde Grietje van Noggeren op 5 Nov 1874 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Obe Ottes van Noggeren en Ieke Jacobs Bajema. Grietje werd geboren op 10 Jan 1854 te Koudum en is overleden op 3 Mrt 1929 te Hemelumer Oldeferd op 75 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   88 V    i. Fopje Sipkes de Jong werd geboren op 27 Dec 1875 te Hemelumer Oldeferd.

   89 V    ii. Ietske Sipkes de Jong werd geboren op 11 Mrt 1877 te Hemelumer Oldeferd.

   90 M    iii. Sipke Sipkes de Jong werd geboren op 27 Apr 1878 te Hemelumer Oldeferd.

+ 91 M    iv. Obe Sipkes de Jong werd geboren op 25 Jun 1880 te Hemelumer Oldeferd.

   92 M    v. Otte Sipkes de Jong werd geboren op 25 Mei 1882 te Hemelumer Oldeferd.

   93 V    vi. Ietske Sipkes de Jong werd geboren op 27 Jun 1884 te Hemelumer Oldeferd.

   94 V    vii. Grietje Sipkes de Jong werd geboren op 14 Aug 1885 te Hemelumer Oldeferd.

   95 M    viii. Hessel Sipkes de Jong werd geboren op 6 Jul 1888 te Hemelumer Oldeferd.

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende

61. Gerrit Romkes de Jong werd geboren op 28 Okt 1860 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 24 Jun 1937 te Hemelumer Oldeferd op 76 jarige leeftijd.


Gerrit trouwde Rinske Lefferts de Jong op 3 Okt 1890 te Hemelumer Oldeferd. Rinske werd geboren omstreeks 1867 en is overleden op 17 Mei 1934 te Hemelumer Oldeferd ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   96 V    i. Susanna Gerrits de Jong werd geboren op 15 Jun 1891 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 4 Jul 1891 te Hemelumer Oldeferd.

   97 V    ii. Susanna Gerrits de Jong werd geboren op 20 Feb 1893 te Hemelumer Oldeferd.

   98 M    iii. Leffert Gerrits de Jong werd geboren op 5 Nov 1894 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 6 Mei 1937 te Hemelumer Oldeferd op 42 jarige leeftijd.

   99 M    iv. Romke Gerrits de Jong werd geboren op 7 Nov 1896 te Hemelumer Oldeferd.

   100 M    v. Abe Gerrits de Jong werd geboren op 13 Jun 1898 te Hemelumer Oldeferd.


   101 M    vi. Sipke Gerrits de Jong werd geboren op 10 Jan 1900 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 27 Apr 1958 te Koudum op 58 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Sipke trouwde Jantje Bergsma. Jantje werd geboren op 23 Jul 1899, is overleden op 16 Mei 1967 op 67 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

   102 M    vii. Hessel Gerrits de Jong werd geboren op 21 Apr 1902 te Hemelumer Oldeferd.

62. Jelle Romkes de Jong werd geboren op 21 Jul 1867 te Hemelumer Oldeferd.

Jelle trouwde Fopje de Jong op 14 Mei 1896 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   103 M    i. Sipke Jelles de Jong werd geboren op 29 Mei 1899 te Hemelumer Oldeferd.

   104 V    ii. Susanna Jelles de Jong werd geboren op 1 Sep 1900 te Hemelumer Oldeferd.


84. Douwe Baukes de Jong werd geboren op 14 Okt 1875 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 Jun 1946 te Koudum op 70 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Schippersknecht

Douwe trouwde Geeske Feenstra op 31 Mei 1900 te Koudum, dochter van Romke Eeuwes Feenstra en Trijntje Sipkes Zeldenthuis. Geeske werd geboren op 24 Jul 1877 te Koudum, is overleden op 14 Apr 1964 te Koudum op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 105 M    i. Bauke de Jong werd geboren op 15 Dec 1900 te Koudum, is overleden op 4 Feb 1994 te Menaldum op 93 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Feb 1994 te Leeuwarden.

+ 106 M    ii. Romke de Jong werd geboren op 5 Apr 1902 en is overleden op 30 Apr 1987 op 85 jarige leeftijd.

+ 107 V    iii. Geertje de Jong werd geboren op 24 Aug 1903 en is overleden op 12 Sep 1993 op 90 jarige leeftijd.

+ 108 V    iv. Trijntje de Jong werd geboren op 2 Dec 1904 te Koudum, is overleden in 1996 op 92 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.

+ 109 V    v. Ieke de Jong werd geboren op 30 Mei 1908 te Koudum, is overleden op 15 Nov 1992 te Leeuwarden op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 19 Nov 1992 te Workum.


   110 M    vi. Sipke de Jong werd geboren op 17 Sep 1910 en is overleden op 18 Jul 1974 op 63 jarige leeftijd.

Sipke trouwde Annie Johanna Emma Berlin. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 7 Sep 1916 en is overleden op 9 Aug 1962 op 45 jarige leeftijd.

+ 111 V    vii. Itje de Jong werd geboren op 7 Dec 1913 te Koudum en is overleden op 8 Apr 2001 te Joure op 87 jarige leeftijd.

+ 112 M    viii. Hessel de Jong werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

+ 113 V    ix. Jantje de Jong werd geboren op 13 Mei 1920 te Koudum.

87. Foppe Baukes de Jong werd geboren op 8 Jun 1885 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 5 Mei 1944 te Enkhuizen op 58 jarige leeftijd.

Algemene notities:Verhuisd naar Enkhuizen

Foppe trouwde Hinke de Groot op 19 Jul 1913 te Workum, dochter van Hendrik de Groot en Ymkje Dijkstra. Hinke werd geboren op 9 Jun 1886 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   114 V    i. Baukje Foppes de Jong .

   115 V    ii. Iemkje Foppes de Jong .

   116 V    iii. Geertje Foppes de Jong .

+ 117 M    iv. Hendrik Foppes de Jong .

91. Obe Sipkes de Jong werd geboren op 25 Jun 1880 te Hemelumer Oldeferd.

Obe trouwde Jantje Hoekstra op 14 Feb 1902 te Hemelumer Oldeferd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   118 V    i. Jetske de Jong werd geboren op 17 Aug 1902 te Workum.

   119 V    ii. Grace de Jong werd geboren te Verenigde Staten.

+ 120 M    iii. Otto de Jonge .

Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende

105. Bauke de Jong werd geboren op 15 Dec 1900 te Koudum, is overleden op 4 Feb 1994 te Menaldum op 93 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Feb 1994 te Leeuwarden.

Algemene notities:Drager van het verzetskruis, uitgereikt in 1982, wegens zijn rol in de overval op de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944.Bauke trouwde Botke Reinstra, dochter van Sipke Reinstra en Gooitske Bouma. Botke werd geboren op 29 Mrt 1903 te Workum, is overleden op 31 Mei 1995 te Leeuwarden op 92 jarige leeftijd en werd begraven op 3 Jun 1995 te Hieslum.

Bauke had een relatie met Truus Rademakers. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   121 V    i. Geeske Rademakers werd geboren omstreeks 1931.


Bauke trouwde vervolgens met Egberdine Paasman op 27 Aug 1924 te Leeuwarden, dochter van Kier Paasman en Grietje Friskus. Egberdine werd geboren op 9 Okt 1905 te Heerenveen, is overleden op 23 Okt 1979 te Leeuwarden op 74 jarige leeftijd en werd begraven op 26 Okt 1979 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 122 M    i. Gerriet de Jong werd geboren op 21 Mrt 1924 te Leeuwarden.

   123 M    ii. Kier de Jong werd geboren in 1931 te Leeuwarden, is overleden op 27 Sep 1934 te Leeuwarden op 3 jarige leeftijd en werd begraven te Leeuwarden.


106. Romke de Jong werd geboren op 5 Apr 1902 en is overleden op 30 Apr 1987 op 85 jarige leeftijd.


Romke trouwde Baukje de Vries. Baukje werd geboren op 21 Sep 1903 en is overleden op 20 Mrt 1953 op 49 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   124 V    i. Levenloos Romkes de Jong werd geboren op 22 Apr 1935 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 22 Apr 1935 te Hemelumer Oldeferd.

Algemene notities:Tweeling

+ 125 M    ii. Douwe Romkes de Jong werd geboren op 10 Mei 1928 en is overleden op 28 Dec 1995 op 67 jarige leeftijd.

+ 126 V    iii. Sjoukje Romkes de Jong werd geboren op 19 Jul 1930.

+ 127 V    iv. Geeske Romkes de Jong werd geboren op 30 Jan 1939.

+ 128 V    v. Sietie Romkes de Jong werd geboren op 24 Aug 1941.


Romke trouwde vervolgens met Jantje Kuipers. Jantje werd geboren op 22 Sep 1919 en is overleden op 6 Aug 1977 op 57 jarige leeftijd.

107. Geertje de Jong werd geboren op 24 Aug 1903 en is overleden op 12 Sep 1993 op 90 jarige leeftijd.


Geertje trouwde Lubbertus Penning. Lubbertus werd geboren op 29 Jun 1898, is overleden op 21 Mrt 1941 te Hindeloopen op 42 jarige leeftijd en werd begraven te Hindeloopen.

Algemene notities:Verdronken te Hindeloopen. Overboord geslagen tijdens vissen.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 129 M    i. Evert Lubbertus Penning werd geboren op 3 Jun 1929.

+ 130 M    ii. Douwe Lubbertus Penning werd geboren op 25 Aug 1933 en is overleden op 10 Sep 1995 op 62 jarige leeftijd.


   131 M    iii. Christiaan Penning werd geboren op 2 Nov 1935 te Molkwerum en is overleden op 10 Aug 2006 te Harlingen op 70 jarige leeftijd.


   132 M    iv. Bauke Bertus Penning werd geboren in 1939.


108. Trijntje de Jong werd geboren op 2 Dec 1904 te Koudum, is overleden in 1996 op 92 jarige leeftijd en werd begraven te Koudum.


Trijntje trouwde Jan Van Der Veen op 9 Jul 1926 te Hoorn, zoon van Cornelis van der Veen en Hiltje Leenstra. Jan werd geboren omstreeks 1902 te Rotterdam, is overleden in 1978 ongeveer 76 jaar oud en werd begraven te Hoorn.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Gevangenbewaarder

Kinderen uit dit huwelijk:

   133 M    i. Jan Van Der Veen .

Jan trouwde Marina Duursma.

+ 134 V    ii. Trijntje Van Der Veen .

+ 135 V    iii. Hilda Van Der Veen .

+ 136 V    iv. Geeske Van Der Veen .

+ 137 M    v. Cornelis Van Der Veen .

   138 M    vi. Hans van der Veen .

Hans trouwde Mercedes Rodriges.

+ 139 M    vii. Douwe van der Veen werd geboren op 1 Mei 1937.

   140 V    viii. Gretha Selma van der Veen .

   141 M    ix. Rudolf van der Veen werd geboren op 1 Mei 1945.

Rudolf trouwde Maria Jantje van Zalinge. Maria werd geboren op 27 Aug 1941.

109. Ieke de Jong werd geboren op 30 Mei 1908 te Koudum, is overleden op 15 Nov 1992 te Leeuwarden op 84 jarige leeftijd en werd begraven op 19 Nov 1992 te Workum.

Ieke trouwde Simon Sjoerd Vlas, zoon van Andries Simon Vlas en Befke van Abbema. Simon werd geboren op 22 Apr 1906, is overleden op 17 Mei 1988 op 82 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   142 M    i. Andries Bauke Vlas werd geboren op 22 Okt 1931, is overleden op 25 Aug 1935 te Hemelumer Oldeferd op 3 jarige leeftijd en werd begraven te Workum.

   143 V    ii. Geeske Vlas werd geboren op 16 Jun 1935.

+ 144 M    iii. Andries Bauke Vlas werd geboren op 26 Dec 1937.

   145 V    iv. Befke Vlas werd geboren op 27 Jul 1942.

+ 146 V    v. Ieke Douwina Vlas werd geboren op 22 Apr 1951.


111. Itje de Jong werd geboren op 7 Dec 1913 te Koudum en is overleden op 8 Apr 2001 te Joure op 87 jarige leeftijd.

Itje trouwde Kornelis van Drogen. Kornelis werd geboren op 19 Jul 1910 en is overleden op 19 Feb 1989 op 78 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 147 M    i. Gerrit Kornelis van Drogen werd geboren op 19 Jan 1933.

+ 148 M    ii. Douwe Kornelis van Drogen werd geboren op 22 Aug 1944.


112. Hessel de Jong werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

Algemene notities:Toen Hessel 14 jaar oud was is hij gaan werken bij de firma Molenaar, een smid waar hij werkte aan fietsen. Door een trap van een paard brak hij zijn arm.
Op zijn 17e begon hij bij het tuiniersbedrijf van Nanne de Vries in Koudum. In het begin van de oorlog (1941) is Hessel gestopt bij dit bedrijf te werken omdat er van oktober tot maart geen werk was en dus geen inkomsten. Steun of werkverschaffing waren destijds in de winterperiode de enige mogelijkheid. Hessel was toen 25 jaar oud. Snel na de oorlog in 1946 kon Hessel vast werk krijgen in Holland en nam het gezin de beslissing te gaan verhuizen naar het westen.

18 maart 1946 is Hessel begonnen bij tuiniersbedrijf Vlaardingerbroek in Loosduinen. Mama Fre heeft toen met de kinderen een maand bij haar ouders in Stavoren gewoond. 17 april 1946 is het gezin verhuisd van Koudum naar de Marcellisstraat in Scheveningen.
Omdat in het tuiniersbedrijf 's winters ook gewoon werd doorgewerkt en dit niet altijd even prettig was besloot Hessel in een fabriek te gaan werken waar het lekker warm was. In oktober 1948 is Hessel begonnen bij 'van der Heem'. De officiele naam van dit bedrijf was RS Stokvis en maakte o.a. de bekende Solex. Later is hier de naam ERRES uit ontstaan, bekend van de koelkasten en wasmachines. Hessel werkte hier zeven jaar lang aan de lopende band van de alom bekende Solex.
Op 11 december 1950 is het gezin verhuisd van de Marcelisstraat naar de Doggersbankstraat eveneens in Scheveningen.
Ook in die tijd werd het werktempo steeds verder opgevoerd, meer en meer Solexen moesten in kortere tijd worden geproduceerd. Omdat het lopende bandwerk Hessel niet in de koude kleren ging zitten en er zelfs overspannen van werd (zoals vele collega's met hem) is hij uiteindelijk in overleg met de arts iets anders gaan zoeken.
In 1955 heeft Hessel gesolliciteerd bij Patrimonium voor de functie van tuinman en werd aangenomen.
Op 8 januari 1958 was er wederom een verhuizing, dit keer naar de Minstreelstraat in den Haag.
Bij Patrimonium heeft hij met veel plezier gewerkt tot hij in 1974 last kreeg van hartritme stoornissen. Hierna heeft hij nog twee jaar enigszins aangepast gewerkt tot hij in 1976 verplicht was te stoppen op 60 jarige leeftijd.
Nadat Hessel was gestopt werd de drang groter en groter om terug te keren naar het Heitelan. En zo geschiede, op 29 oktober 1977 verhuisden Hessel en Fre naar Stavoren, Korenstraat 3.
In 1985, op 8 augustus zijn beide verhuisd naar de Timpe in Balk en op 26 april 1996 vond de laatste verhuizing plaats, dit keer naar de Jochem de Ruijterstraat eveneens in Balk.
De laatste jaren van zijn leven heeft Hessel van zijn zeer welverdiende rust genoten samen met Freerikje.
Op 1 mei 2003 is Hessel na een kort ziekbed in het Antonius ziekenhuis te Sneek overleden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

Beroep: Hovenier.

Hessel trouwde Freerikje Albertsma op 5 Sep 1942 te Stavoren, dochter van Rinze Albertsma en Pietertje Walthuis. Freerikje werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 149 V    i. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

+ 150 M    ii. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.

+ 151 M    iii. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.

+ 152 V    iv. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

+ 153 M    v. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 154 V    vi. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 155 M    vii. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


   156 M    viii. Ed de Jong werd geboren op 7 Feb 1954 te 's Gravenhage.

+ 157 M    ix. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


113. Jantje de Jong werd geboren op 13 Mei 1920 te Koudum.


Jantje trouwde Kerst Pieter Visser. Kerst werd geboren op 10 Jan 1912, is overleden op 1 Mrt 1975 op 63 jarige leeftijd en werd begraven te Ruigahuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   158 V    i. Nieske Visser werd geboren op 31 Okt 1938.

   159 V    ii. Geeske Visser werd geboren op 12 Jun 1945.

   160 M    iii. Pieter Visser werd geboren op 8 Jul 1947.

   161 V    iv. Geertje Visser werd geboren op 18 Nov 1949.

117. Hendrik Foppes de Jong .

Hendrik trouwde

Zijn kind was:

   162 V    i. Henriette de Jong .

120. Otto de Jonge .

Otto trouwde

Zijn kind was:

+ 163 M    i. Otto (Junior) de Jonge .

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende122. Gerriet de Jong werd geboren op 21 Mrt 1924 te Leeuwarden. Gerriet is ook bekend als Ger.

Gerriet trouwde Geke Numan. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

   164 M    i. Kier Gerk de Jong .

Kier trouwde

   165 M    ii. Freerk Bert de Jong .

   166 V    iii. Jaenette de Jong .

Gerriet trouwde Jolanda Teutscher. Jolanda werd geboren op 25 Jan 1958 te Haarlem.

Kind uit dit huwelijk:

   167 M    i. Gerjoen Taco de Jong werd geboren op 3 Sep 1986.


125. Douwe Romkes de Jong werd geboren op 10 Mei 1928 en is overleden op 28 Dec 1995 op 67 jarige leeftijd.


Douwe trouwde Martha Korfmaker op 2 Apr 1952 te 's Gravenhage, dochter van Anne Korfmaker en IJtje Fluiter. Martha werd geboren op 31 Jul 1932.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 168 M    i. Ronald de Jong werd geboren op 30 Jun 1956.

+ 169 V    ii. Ellen Marijke de Jong werd geboren op 22 Nov 1960.


126. Sjoukje Romkes de Jong werd geboren op 19 Jul 1930.


Sjoukje trouwde Willem Koops. Willem werd geboren op 26 Apr 1923 en is overleden op 20 Apr 1995 op 71 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   170 M    i. Romke Koops werd geboren op 29 Mei 1951.

Romke trouwde Maaike Kooistra. Maaike werd geboren op 20 Jan 1955.

   171 M    ii. Egbert Geert Koops werd geboren op 8 Feb 1953 en is overleden op 17 Nov 1967 op 14 jarige leeftijd.

   172 V    iii. Boukje Koops werd geboren op 5 Jul 1954 en is overleden op 20 Apr 1984 op 29 jarige leeftijd.

Boukje trouwde Gerardus Nico Groenendaal. Gerardus werd geboren op 24 Jul 1951.

+ 173 M    iv. Paulus Koops werd geboren op 3 Jul 1956.

   174 M    v. Douwe Koops werd geboren op 6 Jul 1958.

   175 M    vi. Hein Koops werd geboren op 9 Mrt 1960.

+ 176 V    vii. Djieuwke Koops werd geboren op 23 Mei 1962.

   177 M    viii. Jan Roelof Koops werd geboren op 30 Sep 1964.


127. Geeske Romkes de Jong werd geboren op 30 Jan 1939.


Geeske trouwde Gerrit Bruinsma. Gerrit werd geboren op 27 Mrt 1936 en is overleden op 22 Nov 1997 op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 178 M    i. Jerry Bruinsma werd geboren op 28 Apr 1961.

+ 179 V    ii. Bea Bruinsma werd geboren op 20 Jan 1966.


128. Sietie Romkes de Jong werd geboren op 24 Aug 1941.


Sietie trouwde Jan Kooi. Jan werd geboren op 28 Okt 1941.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 180 V    i. Baukje Kooi werd geboren op 6 Sep 1966.

+ 181 V    ii. Agnita Kooi werd geboren op 15 Mrt 1971.

   182 M    iii. Wiebo Kooi werd geboren op 16 Mrt 1974.


129. Evert Lubbertus Penning werd geboren op 3 Jun 1929.

Evert trouwde IJke Fennema. IJke werd geboren op 6 Okt 1924 te Suameer en is overleden op 19 Dec 2007 te Sneek op 83 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 183 V    i. Tjitske Boukje Penning werd geboren op 13 Jun 1962 te Stavoren.


130. Douwe Lubbertus Penning werd geboren op 25 Aug 1933 en is overleden op 10 Sep 1995 op 62 jarige leeftijd.

Douwe trouwde Hendrika Johanna Draayer. Hendrika werd geboren op 23 Aug 1945.

Kinderen uit dit huwelijk:

   184 M    i. Lubbertus Penning werd geboren op 27 Feb 1971.

   185 M    ii. Cornelis Penning werd geboren op 24 Mrt 1973.

134. Trijntje Van Der Veen .

Trijntje trouwde Dick Dolman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   186 M    i. Freddy Dolman werd geboren op 8 Sep 1961.

   187 V    ii. Linda Dolman werd geboren op 7 Feb 1964.

135. Hilda Van Der Veen .

Hilda trouwde Gerrit Ydenburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   188 V    i. Elly Ydenburg .

Elly trouwde George Schouten.

   189 M    ii. Jan Ydenburg .

136. Geeske Van Der Veen .

Geeske trouwde Martines Wijker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   190 M    i. Martines Wijker .

   191 V    ii. Trijntje Wijker .

   192 V    iii. Angeliqe Wijker .

137. Cornelis Van Der Veen .

Algemene notities:Naar Zweden geemigreerd

Cornelis trouwde Lil.

Kinderen uit dit huwelijk:

   193 M    i. Michael van der Veen .

   194 M    ii. Patric van der Veen .

Cornelis trouwde vervolgens met Onbekend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   195 M    i. Jan van der Veen werd geboren in 1953.

   196 M    ii. Pieter Veen werd geboren in 1955.

139. Douwe van der Veen werd geboren op 1 Mei 1937.

Douwe trouwde Ria van Son.

Kind uit dit huwelijk:

   197 V    i. Tania van der Veen .

144. Andries Bauke Vlas werd geboren op 26 Dec 1937.

Andries trouwde Trijntje Hoogenberg. Trijntje werd geboren op 20 Jul 1937.

Kinderen uit dit huwelijk:

   198 V    i. Gerritje Vlas werd geboren op 2 Nov 1962.

   199 M    ii. Simon Andries Vlas werd geboren op 11 Jul 1965.

146. Ieke Douwina Vlas werd geboren op 22 Apr 1951.

Ieke trouwde Huibert Cornelis van der Meulen. Het huwelijk eindigde door scheiding in 1983. Huibert werd geboren op 17 Apr 1949.

Kinderen uit dit huwelijk:

   200 M    i. Edwin Huibert van der Meulen werd geboren op 12 Jan 1971.

+ 201 M    ii. Dennis Niels van der Meulen werd geboren op 5 Mei 1978.

147. Gerrit Kornelis van Drogen werd geboren op 19 Jan 1933.

Gerrit trouwde Geertje Vermaning op 11 Aug 1955. Geertje werd geboren op 21 Okt 1931.

Kinderen uit dit huwelijk:

   202 M    i. Kornelis van Drogen werd geboren op 9 Jan 1956.

   203 M    ii. Hendrik van Drogen werd geboren op 24 Jul 1958.

   204 V    iii. Ittje van Drogen werd geboren op 7 Nov 1960.

   205 M    iv. Jan van Drogen werd geboren op 17 Jan 1963.

   206 V    v. Johanna van Drogen werd geboren op 9 Sep 1965.

   207 M    vi. Douwe van Drogen werd geboren op 12 Dec 1968.

148. Douwe Kornelis van Drogen werd geboren op 22 Aug 1944.

Douwe trouwde Hieke Annema. Hieke werd geboren op 31 Aug 1946.

Kinderen uit dit huwelijk:

   208 M    i. Ronnie Sjoerd van Drogen .

   209 M    ii. Kor van Drogen .


149. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

Pietje trouwde Peter Huizer in Apr 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Pietje trouwde vervolgens met Cock Verheij op 20 Dec 1973 te s'Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Cock werd geboren op 29 Sep 1941 te s' Gravenhage, is overleden op 7 Feb 1985 te Kwintsheul op 43 jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1985 te Wateringen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   210 V    i. Claudia Verheij werd geboren op 5 Sep 1978 te 's Gravenhage.


Claudia heeft een relatie met Bauke Leentjes. Huwelijksstatus: samenwonend. Bauke werd geboren op 2 Mrt 1974.

   211 V    ii. Annemarie Verheij werd geboren op 5 Jan 1981 te 's Gravenhage.


150. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.


Douwe trouwde Annet Romp in Mei 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding. Annet werd geboren op 5 Aug 1948.

Kinderen uit dit huwelijk:

   212 M    i. Mike de Jong werd geboren op 7 Sep 1967 te 's Gravenhage, is overleden op 4 Jul 1993 te 's Gravenhage op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Jul 1993 te 's Gravenhage.


   213 M    ii. Rene de Jong werd geboren op 3 Apr 1969 te 's Gravenhage.


Rene heeft een relatie met Bertha van der Berg. Huwelijksstatus: samenwonend.

Douwe trouwde Betty Janssen op 5 Apr 1976 te 's Gravenhage. Betty werd geboren op 11 Feb 1956 te 's Gravenhage.

151. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.


Rinze trouwde Marijke van Beest op 6 Apr 1967 te 's Gravenhage. Marijke werd geboren op 28 Feb 1946 en is overleden op 22 Aug 2007 te 's Gravenhage op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 214 M    i. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.

+ 215 M    ii. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


152. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

Frederika trouwde Ed Ydema, zoon van Onbekend en Onbekend. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 216 M    i. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).

+ 217 M    ii. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.

+ 218 M    iii. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Frederika trouwde vervolgens met Leo Boom op 14 Feb 1994 te Sneek. Huwelijksstatus: getrouwd. Leo werd geboren op 15 Apr 1956 te Sneek. Zij kregen geen kinderen.

153. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Hans trouwde Annie de Kleine op 14 Nov 1975 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 10 Dec 1954 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 219 V    i. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.


   220 M    ii. Christiaan de Jong werd geboren op 28 Apr 1982 te 's Gravenhage.


154. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Margreet trouwde Ben van Bergen op 28 Jun 1974 te 's Gravenhage. Het huwelijk eindigde door scheiding in Aug 2002. Ben werd geboren op 18 Dec 1944 te Indonesie.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 221 M    i. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


   222 M    ii. Edwin Benjamin van Bergen werd geboren op 29 Jun 1978 te 's Gravenhage.


155. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


Peter trouwde Elisabeth Nelleke (Bep) Meijer op 3 Nov 1978 te Rijswijk. Elisabeth werd geboren op 7 Okt 1956 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 223 M    i. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


   224 V    ii. Lea de Jong werd geboren op 24 Feb 1986 te 's Gravenhage.


Lea heeft een relatie met Guido Steneker. Huwelijksstatus: samenwonend. Guido werd geboren op 17 Mei 1985.

157. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


Paul trouwde Sjoukje Smits op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, dochter van Willem Smits en Eelkje Klazes Schotanus. Sjoukje werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   225 V    i. Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.


Sandra heeft een relatie met Silvester Danil van Kleij. Huwelijksstatus: samenwonend. Silvester werd geboren op 24 Jan 1986 te Leeuwarden.

   226 M    ii. Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.


   227 V    iii. Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.

163. Otto (Junior) de Jonge .

Otto trouwde

Zijn kind was:

   228 M    i. David de Jonge .

Afbeelding

vorige  Tiende generatie168. Ronald de Jong werd geboren op 30 Jun 1956.

Ronald trouwde Ineke Hofstede. Ineke werd geboren op 24 Jun 1960.

Kinderen uit dit huwelijk:

   229 M    i. Ruben de Jong werd geboren op 9 Jun 1981.

   230 V    ii. Deborah de Jong werd geboren op 3 Jul 1986.

   231 V    iii. Rebecca de Jong werd geboren op 2 Okt 1988.

   232 M    iv. Joel de Jong werd geboren op 14 Aug 1990.

   233 M    v. Jonathan de Jong werd geboren op 12 Apr 1992.

169. Ellen Marijke de Jong werd geboren op 22 Nov 1960.

Ellen trouwde Aad de Roos. Aad werd geboren op 14 Sep 1958.

Kinderen uit dit huwelijk:

   234 M    i. Martijn de Roos werd geboren op 7 Jun 1982.

   235 M    ii. Jeroen de Roos werd geboren op 12 Dec 1984.

   236 V    iii. Annemarie de Roos werd geboren op 22 Okt 1986.

173. Paulus Koops werd geboren op 3 Jul 1956.

Paulus trouwde Klaske Meyer. Klaske werd geboren op 26 Jun 1959.

Kinderen uit dit huwelijk:

   237 M    i. Wilco Koops werd geboren op 24 Mrt 1983.

   238 M    ii. Jelke Koops werd geboren op 6 Sep 1985.

   239 M    iii. Alwin Koops werd geboren op 14 Dec 1988.

176. Djieuwke Koops werd geboren op 23 Mei 1962.

Djieuwke trouwde Arnold Verhoeven. Het huwelijk eindigde door scheiding. Arnold werd geboren op 19 Sep 1957.

Kinderen uit dit huwelijk:

   240 V    i. Boukje Verhoeven werd geboren op 3 Apr 1988.

   241 V    ii. Jolanda Verhoeven werd geboren op 8 Sep 1991.

178. Jerry Bruinsma werd geboren op 28 Apr 1961.

Jerry trouwde Gerda Beentjes. Gerda werd geboren op 17 Mrt 1962.

Kinderen uit dit huwelijk:

   242 M    i. Gert Jan Bruinsma werd geboren op 23 Jun 1987.

   243 V    ii. Marlinda Bruinsma werd geboren op 8 Aug 1989.

   244 V    iii. Laura Bruinsma werd geboren op 27 Mrt 1992.

   245 V    iv. Renske Bruinsma werd geboren op 5 Okt 1998.

179. Bea Bruinsma werd geboren op 20 Jan 1966.

Bea trouwde Ronald de Gooyer. Ronald werd geboren op 6 Apr 1965.

Kinderen uit dit huwelijk:

   246 V    i. Sahrona de Gooyer werd geboren op 1 Feb 1993.

   247 M    ii. Marco de Gooyer werd geboren op 3 Aug 1995.

180. Baukje Kooi werd geboren op 6 Sep 1966.

Baukje trouwde Cornelis Regnerus Augustinus Bruinsma op 9 Sep 1988. Cornelis werd geboren op 20 Apr 1959.

Kinderen uit dit huwelijk:

   248 M    i. Menno Jan Bruinsma werd geboren op 18 Aug 1991.

   249 V    ii. Sietie Bruinsma werd geboren op 20 Nov 1993.

   250 V    iii. Ciska Bruinsma werd geboren op 7 Aug 1996.

181. Agnita Kooi werd geboren op 15 Mrt 1971.

Agnita trouwde Fred Roeling op 14 Aug 1998. Fred werd geboren op 9 Aug 1964.

Kind uit dit huwelijk:

   251 V    i. Kimberly Magdalena Roeling werd geboren op 25 Jul 2001.

183. Tjitske Boukje Penning werd geboren op 13 Jun 1962 te Stavoren.

Tjitske trouwde Bauke Huitema.

Kinderen uit dit huwelijk:

   252 M    i. Marinus Huitema .

   253 M    ii. Evert Huitema .

201. Dennis Niels van der Meulen werd geboren op 5 Mei 1978.

Dennis trouwde Martha Elisabeth Dalstra. Martha werd geboren op 27 Jul 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   254 V    i. Senna Denies van der Meulen werd geboren op 1 Mei 2005.

   255 M    ii. Niels Jacco van der Meulen werd geboren op 18 Jun 2007 te Leeuwarden.


214. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.


Marcel heeft een relatie met Jessica Warnaar. Huwelijksstatus: samenwonend. Jessica werd geboren op 15 Aug 1974.

Kinderen uit dit huwelijk:

   256 V    i. Romy de Jong werd geboren op 23 Sep 2000 te Zoetermeer.


   257 M    ii. Ferry de Jong werd geboren op 11 Jan 2005 te Zoetermeer.


215. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


Ron trouwde Sheila Grasmeijer op 28 Okt 2004 te Delft. Huwelijksstatus: getrouwd. Sheila werd geboren op 24 Mei 1970.

Kinderen uit dit huwelijk:

   258 M    i. Robin de Jong werd geboren op 4 Aug 2000 te Delft.


   259 M    ii. Tim de Jong werd geboren op 19 Mei 2003 te Delft.


   260 V    iii. Elise de Jong werd geboren op 22 Feb 2005 te Delft.


216. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).


Ed had een relatie met Maria Ambrosio. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   261 M    i. Carlo Giorgio Ambrosio werd geboren op 12 Mei 1998 te Sneek.

Ed heeft een relatie met Marjet Alberda.

217. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Ruud heeft een relatie met Barbara Koppe. Huwelijksstatus: samenwonend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   262 M    i. Marthijs Ydema werd geboren op 29 Jul 2004 te Blauwhuis.


   263 V    ii. Carmen Ydema werd geboren op 7 Jan 2008 te Blauwhuis.


218. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Richard trouwde Leah Bijlsma op 27 Jul 2001 te Sneek. Leah werd geboren op 13 Dec 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   264 V    i. Dian Ydema werd geboren op 18 Apr 2003 te Groningen en is overleden op 18 Apr 2003 te Groningen.


   265 V    ii. Isa Ydema werd geboren op 28 Mrt 2004 te Hardegarijp.


   266 M    iii. Cas Ydema werd geboren op 11 Sep 2007 te Hardegarijp.


219. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.

Bianca had een relatie met Mario Schwagermann. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Mario werd geboren op 3 Apr 1976 te Vlaardingen.

Kind uit deze relatie:

   267 M    i. Jessy Schwagermann werd geboren op 17 Dec 1999 te Vlaardingen.

Bianca trouwde Lex Romeijn op 18 Aug 2006 te Zandvoort. Lex werd geboren op 7 Okt 1974.

221. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


David trouwde Sandra Passchier op 30 Aug 2002 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Sandra werd geboren op 10 Sep 1973.

Kinderen uit dit huwelijk:

   268 M    i. Sam Thomas van Bergen werd geboren op 8 Jun 2003 te 's Gravenhage.


   269 M    ii. Justin Benjamin van Bergen werd geboren op 5 Apr 2006 te Leiden.


223. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


Stephan heeft een relatie met Emilie van der Zwan. Huwelijksstatus: samenwonend. Emilie werd geboren op 8 Aug 1983 te 's Gravenhage.

Kind uit dit huwelijk:

   270 V    i. Esme Lisanne de Jong werd geboren op 13 Mei 2009 te 's Gravenhage.