Parenteel Albertsma


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Albert Thomas .

Albert trouwde

Zijn kind was:

+ 2 M    i. Thomas Alberts is overleden op 3 Sep 1804.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Thomas Alberts is overleden op 3 Sep 1804.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schoenmaker

• Burgerschap: Lidmaatschap 9 Feb 1780 Oldeboorn

Thomas trouwde Antje Lieuwes Vellinga op 23 Jun 1776 te Oldeboorn, dochter van Lieuwe Reinders Vellinga en Wijtske Andries. Antje werd geboren op 16 Jan 1746 te Birdaard en is overleden op 23 Jun 1825 te Birdaard op 79 jarige leeftijd.

Algemene notities:Overlijdensakte zowel in Utingeradeel als Dantumadeel

Afkomstig uit Dokkum

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Burgerschap: Lidmaatschap 1 Feb 1798 Oldeboorn

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 3 M    i. Albert Thomas Boonstra werd geboren op 1 Jul 1778 te Oldeboorn, werd gedoopt op 19 Jul 1778 te Oldeboorn en is overleden op 19 Okt 1830 te Birdaard op 52 jarige leeftijd.

   4 M    ii. Lieuwe Thomas werd geboren op 25 Okt 1780 te Oldeboorn en werd gedoopt op 19 Nov 1780 te Oldeboorn.

   5 M    iii. Andries Thomas Albertsma werd geboren op 30 Okt 1782 te Oldeboorn, werd gedoopt op 24 Nov 1782 en is overleden op 8 Dec 1825 te Baarderadeel op 43 jarige leeftijd.

Andries trouwde Klaaske Hessels op 4 Nov 1810 te Oldeboorn.

   6 V    iv. Wijtske Thomas werd geboren op 18 Feb 1785 te Oldeboorn en werd gedoopt op 27 Mrt 1785 te Oldeboorn-Nes.

+ 7 M    v. Dirk Thomas Albertsma werd geboren op 1 Nov 1790 te Oldeboorn, werd gedoopt op 5 Dec 1790 te Oldeboorn en is overleden op 14 Feb 1864 te Utingeradeel op 73 jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende3. Albert Thomas Boonstra werd geboren op 1 Jul 1778 te Oldeboorn, werd gedoopt op 19 Jul 1778 te Oldeboorn en is overleden op 19 Okt 1830 te Birdaard op 52 jarige leeftijd.

Algemene notities:In 1811 de naam Boonstra aangenomen

Albert trouwde Doetje Piers Prins op 17 Dec 1812 te Rinsumageest. Doetje werd geboren op 2 Jan 1792 te Birdaard, werd gedoopt op 29 Jan 1792 te Birdaard en is overleden op 28 Mei 1860 te Dantumadeel op 68 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   8 V    i. Wytske Alberts Boonstra werd geboren op 25 Apr 1822 te Dantumadeel en is overleden op 28 Sep 1886 te Dantumadeel op 64 jarige leeftijd.

+ 9 M    ii. Thomas Alberts Boonstra werd geboren op 18 Mei 1825 te Dantumadeel en is overleden op 23 Feb 1906 te Dantumadeel op 80 jarige leeftijd.

+ 10 V    iii. Antje Alberts Boonstra werd geboren op 23 Nov 1813 te Rinsumageest.

+ 11 V    iv. Geeltje Alberts Boonstra werd geboren op 31 Mei 1816 te Rinsumageest.

7. Dirk Thomas Albertsma werd geboren op 1 Nov 1790 te Oldeboorn, werd gedoopt op 5 Dec 1790 te Oldeboorn en is overleden op 14 Feb 1864 te Utingeradeel op 73 jarige leeftijd.

Algemene notities:Kon niet voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Nationale Militie,
uit hoofde hij ten tijde der loting in 1814, tot welke lichting hij behoorde,
nog onder Fransche Zeedienst was, hetgeen gebleken is uit een bij zijn
huwelijk vertoonde Marschroute, op den zesden Mei 1814 door de
Commandant der Marine te Brest afgegeven.

Informatie afkomstig van Huwelijkakte.

Veel Nederlanders moesten dienen bij de Marine van de Keizer.
Potentiële schepelingen van 24 t/m 49 jaar werden genoteerd in een register. (Marins conscrits).
Dirk was scheepstimmerman en dus potentieel geschikt.
Hij had later een scheepswerf te Oldeboorn, waar houten schepen werden gebouwd.
Zijn zoons zetten de werf niet voort. De overgang naar ijzeren schepen was hun ondergang.

Dirk trouwde Sytske Sjoerds de Zee op 10 Mei 1817 te Utingeradeel, dochter van Sjoerd Freerks de Zee en Trijntje Kornelis. Sytske werd geboren in 1787 te Oldeboorn en is overleden op 27 Nov 1875 te Idaarderadeel op 88 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 12 M    i. Thomas Dirks Albertsma werd geboren op 23 Jun 1817 te Oldeboorn en is overleden op 13 Okt 1891 te Stavoren op 74 jarige leeftijd.

+ 13 M    ii. Sjoerd Dirks Albertsma werd geboren op 30 Sep 1818 te Utingeradeel en is overleden op 29 Jun 1877 te Utingeradeel op 58 jarige leeftijd.

+ 14 M    iii. Lieuwe Dirks Albertsma werd geboren op 10 Mrt 1820 te Oldeboorn en is overleden op 8 Apr 1885 te Utingeradeel op 65 jarige leeftijd.

+ 15 M    iv. Marcus Dirks Albertsma werd geboren op 29 Aug 1821 te Utingeradeel en is overleden op 9 Jun 1909 te Harlingen op 87 jarige leeftijd.

+ 16 V    v. Antje Dirks Albertsma werd geboren op 20 Feb 1823 te Utingeradeel en is overleden op 14 Mei 1912 te Utingeradeel op 89 jarige leeftijd.

+ 17 V    vi. Trijntje Dirks Albertsma werd geboren op 5 Mrt 1825 te Utingeradeel.

+ 18 V    vii. Wijtske (Wietsche) Dirks Albertsma werd geboren op 7 Aug 1827 te Oldeboorn en is overleden op 31 Mei 1900 te Haarlem op 72 jarige leeftijd.

+ 19 V    viii. Rinske Dirks Albertsma werd geboren op 11 Sep 1833 te Oldeboorn.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende9. Thomas Alberts Boonstra werd geboren op 18 Mei 1825 te Dantumadeel en is overleden op 23 Feb 1906 te Dantumadeel op 80 jarige leeftijd.

Thomas trouwde Neeltje Klazes Bosma op 5 Mei 1853 te Dantumadeel, dochter van Klaas Bosma en Aaltje Pebesma. Neeltje werd geboren omstreeks 1825 en is overleden op 5 Mrt 1910 te Dantumadeel ongeveer 85 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 20 M    i. Albert Thomas Boonstra werd geboren op 2 Mrt 1854 te Dantumadeel.

   21 M    ii. Klaas Thomas Boonstra werd geboren op 21 Jul 1857 te Dantumadeel en is overleden op 13 Sep 1931 te Dantumadeel op 74 jarige leeftijd.

   22 M    iii. Sierk Thomas Boonstra werd geboren op 15 Sep 1861 te Dantumadeel.

+ 23 V    iv. Aaltje Thomas Boonstra werd geboren op 7 Sep 1864 te Dantumadeel.

10. Antje Alberts Boonstra werd geboren op 23 Nov 1813 te Rinsumageest.

Antje trouwde Kornelis Wybrens Schaafsma.

Kind uit dit huwelijk:

   24 M    i. Thomas Kornelis Schaafsma werd geboren op 26 Feb 1855 te Dantumadeel.

11. Geeltje Alberts Boonstra werd geboren op 31 Mei 1816 te Rinsumageest.

Geeltje trouwde Johannes Gerbens Boersma.

Kind uit dit huwelijk:

   25 M    i. Thomas Johannes Boersma werd geboren op 7 Apr 1858 te Dantumadeel en is overleden op 19 Apr 1879 te Leeuwarden op 21 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

12. Thomas Dirks Albertsma werd geboren op 23 Jun 1817 te Oldeboorn en is overleden op 13 Okt 1891 te Stavoren op 74 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Scheepstimmerknecht

Thomas trouwde Jeltje Frederiks (Freerks) de Boer op 3 Okt 1847 te Stavoren, dochter van Freerk Jans de Boer en Froukjen Sipkes Steenstra. Jeltje werd geboren op 29 Aug 1821 te Stavoren en is overleden op 12 Nov 1857 te Stavoren op 36 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 26 M    i. Dirk Thomas Albertsma werd geboren op 30 Aug 1848 te Stavoren en is overleden op 30 Okt 1938 te Stavoren op 90 jarige leeftijd.

+ 27 M    ii. Willem Thomas Albertsma werd geboren op 24 Apr 1851 te Stavoren en is overleden op 27 Aug 1930 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

+ 28 M    iii. Frederik Thomas Albertsma werd geboren op 20 Aug 1853 te Stavoren.

   29 M    iv. Sjoerd Thomas Albertsma werd geboren op 2 Jun 1856 te Stavoren en is overleden op 29 Okt 1857 te Stavoren op 1 jarige leeftijd.

Thomas trouwde vervolgens met Femke Lieuwes Cusveller op 26 Sep 1861 te Stavoren, dochter van Lieuwe Johannes Cusveller en Froukje Geerts Kruger. Femke werd geboren op 21 Mei 1829 te Stavoren en is overleden op 1 Jul 1885 te Stavoren op 56 jarige leeftijd. Femke was ook bekend als Temke.

Algemene notities:Voornaam Temke in overlijdensregister


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 30 M    i. Lieuwe Albertsma werd geboren op 2 Sep 1862 te Stavoren en is overleden op 26 Feb 1940 te Wymbritseradeel op 77 jarige leeftijd.

+ 31 V    ii. Sytske Albertsma werd geboren op 10 Dec 1864 te Stavoren.

+ 32 M    iii. Hartman Albertsma werd geboren op 7 Mei 1867 te Stavoren.

13. Sjoerd Dirks Albertsma werd geboren op 30 Sep 1818 te Utingeradeel en is overleden op 29 Jun 1877 te Utingeradeel op 58 jarige leeftijd.

Sjoerd trouwde Janna Jannes Winters op 25 Mei 1845 te Utingeradeel, dochter van Jannes Ybes Winters en Trijntje Tjibbes van Houten. Janna werd geboren op 19 Feb 1819 te Utingeradeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   33 V    i. Sytske Sjoerds Albertsma werd geboren op 16 Jun 1846 te Utingeradeel en is overleden op 30 Jun 1846 te Utingeradeel.

   34 V    ii. Sytske Sjoerds Albertsma werd geboren op 15 Jan 1848 te Utingeradeel en is overleden op 16 Feb 1930 te Sneek op 82 jarige leeftijd.

Sytske trouwde Jacob Hollander op 5 Jun 1881 te Sneek.

   35 V    iii. Trijntje Sjoerds Albertsma werd geboren op 16 Feb 1851 te Utingeradeel en is overleden op 17 Mei 1893 te Sneek op 42 jarige leeftijd.

   36 M    iv. Dirk Sjoerds Albertsma werd geboren op 8 Mrt 1855 te Utingeradeel.

   37 M    v. Jannes Sjoerds Albertsma werd geboren op 23 Sep 1858 te Utingeradeel.

Jannes trouwde Sjoukjen Brouwer op 14 Jun 1889 te Utingeradeel. Sjoukjen werd geboren omstreeks 1858.

   38 V    vi. Bontje Sjoerds Albertsma werd geboren op 29 Dec 1864 te Utingeradeel.

14. Lieuwe Dirks Albertsma werd geboren op 10 Mrt 1820 te Oldeboorn en is overleden op 8 Apr 1885 te Utingeradeel op 65 jarige leeftijd.

Lieuwe trouwde Doetje Arjens van der Vegt op 9 Jan 1853 te Utingeradeel, dochter van Arjen Gerrits van der Vegt en Aukjen Pieters Haasdijk. Doetje werd geboren op 9 Mei 1829 te Oldeboorn en is overleden op 15 Apr 1885 te Utingeradeel op 55 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 39 V    i. Sytske Lieuwes Albertsma werd geboren op 12 Dec 1855 te Utingeradeel en is overleden op 24 Nov 1924 te Ooststellingwerf op 68 jarige leeftijd.

15. Marcus Dirks Albertsma werd geboren op 29 Aug 1821 te Utingeradeel en is overleden op 9 Jun 1909 te Harlingen op 87 jarige leeftijd.

Algemene notities:Marcus was eerst scheepstimmerknecht geweest te Oldeboorn en later was hij scheepstimmerman te Harlingen. In 1908 woonde Marcus in bij zijn zoon Dirk en was een krasse oude baas van ruim 85 jaren. Hij had zilverwit haar en een ringbaard en mijn vader kon zich als kind niet voorstellen, wat het was om zo verschrikkelijk oud te zijn!
Omke Marcus kon mooi vertellen, bijvoorbeeld over de wandborden van delftsblauw, die aan de muur hingen. Daar stonden taferelen op van de walvisvaart en die borden waren nog afkomstig van zijn ooms, de broers van zijn moeder (Sijtske de Zee). Dat waren sterke kerels geweest, flinke zeelui, die zelf ter walvisvaart voeren.

De walvisvaart en kabeljauwvisserij waren het werkterrein van de Doopsgezinden, omdat ze dan niet bij de gewapende vloot hoefden te varen. Het geslacht de Zee was Doopsgezind en mocht dus geen wapens dragen en geen eed zweren.

Bron: Henk ElsingaMarcus trouwde Helena Tichelaar op 18 Mei 1854 te Harlingen. Helena werd geboren op 12 Mrt 1828 te Franeker en is overleden op 15 Okt 1880 te Harlingen op 52 jarige leeftijd.

Algemene notities:Zij kwam uit Franeker, waar zij in het weeshuis opgroeide na de
dood van haar moeder, werd opgeleid tot vroedvrouw, en werkte
later in Harlingen als vroedvrouw


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 40 M    i. Dirk Albertsma werd geboren op 6 Mei 1855 te Harlingen en is overleden in 1952 te Ann Arbor, Michigan op 97 jarige leeftijd.

+ 41 V    ii. Sytske Albertsma werd geboren op 18 Jan 1858 te Harlingen.

+ 42 V    iii. Antje Marcus Albertsma werd geboren op 8 Mei 1861 te Harlingen en is overleden op 31 Jan 1948 te Vlieland op 86 jarige leeftijd.

16. Antje Dirks Albertsma werd geboren op 20 Feb 1823 te Utingeradeel en is overleden op 14 Mei 1912 te Utingeradeel op 89 jarige leeftijd.

Antje trouwde Johannes Douwes Boonstra op 21 Mei 1848 te Utingeradeel, zoon van Douwe Johannes Boonstra en Trijntje Fokkes Hofstra. Johannes werd geboren op 16 Mrt 1824 te Akkrum en is overleden op 14 Jan 1892 te Utingeradeel op 67 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   43 V    i. Janke Douwes Johannes Boonstra werd geboren op 2 Jun 1849 te Utingeradeel.

   44 V    ii. Janke Douwes Johannes Boonstra werd geboren op 1 Mei 1852 te Utingeradeel.

   45 M    iii. Douwe Johannes Boonstra werd geboren op 26 Sep 1855 te Utingeradeel en is overleden op 3 Okt 1929 te Utingeradeel op 74 jarige leeftijd.

Douwe trouwde Antje Sytsma op 24 Mei 1878 te Utingeradeel.

   46 V    iv. Sytske Johannes Boonstra werd geboren op 29 Sep 1861 te Utingeradeel.

17. Trijntje Dirks Albertsma werd geboren op 5 Mrt 1825 te Utingeradeel.

Trijntje trouwde Luitzen Teves Dekker op 7 Mei 1848 te Utingeradeel, zoon van Teves Willems Dekker en Trijntje Luitjens Wijma. Luitzen werd geboren omstreeks 1825 te Dokkum. Luitzen was ook bekend als Luitjen, en Luitsen Tewes.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Melkvaarder op de melkfabriek te Warga.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 47 V    i. Janna Dekker werd geboren op 25 Aug 1859 te Idaarderadeel, is overleden op 31 Jan 1951 te Amsterdam op 91 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

   48 M    ii. Tewes Dekker werd geboren op 14 Jul 1848.

   49 V    iii. Sijtske Dekker werd geboren op 15 Jan 1851.

   50 V    iv. Trijntje Dekker werd geboren op 28 Dec 1853.

   51 M    v. Durk Dekker werd geboren op 18 Aug 1856.

   52 M    vi. Johannes Dekker werd geboren op 6 Jun 1862.

   53 M    vii. Thomas Dekker werd geboren op 1 Okt 1864.

   54 M    viii. Fredrik Dekker werd geboren op 14 Mrt 1868.

18. Wijtske (Wietsche) Dirks Albertsma werd geboren op 7 Aug 1827 te Oldeboorn en is overleden op 31 Mei 1900 te Haarlem op 72 jarige leeftijd.

Algemene notities:Overleden in het Stadsarmenhuis aan de Schotersingel nr.2 te Haarlem.

Wijtske trouwde Ruurd Watzes Watzema op 20 Nov 1853 te Oldeboorn, zoon van Watze Ruurds Watzema en Geeske Hedserds Bijlsma. Ruurd werd geboren op 25 Aug 1819 te Oldeboorn.

Kind uit dit huwelijk:

   55 V    i. Antje Watzema werd geboren op 21 Sep 1864 te Hennaarderadeel en is overleden op 24 Mei 1920 te Bloemendaal op 55 jarige leeftijd.

Algemene notities:Zij is omgekomen bij een ongeluk met een paard en wagen bij de (zeker toen bekende uitspanning en speeltuin) Kraantje Lek

Antje trouwde Gerrit Wit.

Antje trouwde vervolgens met Cornelis Gerardus Lucas.

19. Rinske Dirks Albertsma werd geboren op 11 Sep 1833 te Oldeboorn.

Rinske trouwde Eeuwe Lieuwes Elsinga op 21 Mei 1857 te Utingeradeel, zoon van Lieuwe Wybes Elsinga en Janke Eeuwes Riemersma. Eeuwe werd geboren op 8 Feb 1832 te Oldeboorn en is overleden na Apr 1887.

Algemene notities:Kind geboren in het schip te Heerenveen

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Schipper.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 56 M    i. Lieuwe Eeuwes Elsinga werd geboren op 30 Jun 1859 te Oldeboorn, is overleden op 30 Mei 1934 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

   57 V    ii. Sytske Eeuwes Elsinga werd geboren op 15 Apr 1862 te Utingeradeel.

   58 V    iii. Janke Eeuwes Elsinga werd geboren op 17 Mei 1863 te Utingeradeel.

   59 M    iv. Dirk Eeuwes Elsinga werd geboren op 12 Jun 1866 te Utingeradeel.

   60 M    v. Dirk Elsinga werd geboren op 9 Apr 1868 te Schoterland.

   61 V    vi. Antje Eeuwes Elsinga werd geboren op 20 Apr 1871 te Utingeradeel.

   62 V    vii. Antje Elsinga werd geboren op 25 Mei 1873 te Utingeradeel.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende20. Albert Thomas Boonstra werd geboren op 2 Mrt 1854 te Dantumadeel.

Albert trouwde Trijntje Franzes Vellema op 14 Jun 1879 te Dantumadeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   63 V    i. Trijntje Alberts Boonstra werd geboren op 13 Okt 1879 te Dantumadeel.

   64 M    ii. Thomas Alberts Boonstra werd geboren op 5 Okt 1880 te Dantumadeel.

Thomas trouwde Grietje Ferwerda op 19 Mei 1906 te Ferwerderadeel.

23. Aaltje Thomas Boonstra werd geboren op 7 Sep 1864 te Dantumadeel.

Aaltje trouwde Marten Johannes Teitsma.

Kinderen uit dit huwelijk:

   65 M    i. Johannes Martens Teitsma werd geboren op 6 Jan 1887 te Dantumadeel.

   66 M    ii. Thomas Martens Teitsma werd geboren op 28 Nov 1889 te Dantumadeel.

26. Dirk Thomas Albertsma werd geboren op 30 Aug 1848 te Stavoren en is overleden op 30 Okt 1938 te Stavoren op 90 jarige leeftijd.

Algemene notities:Hij woonde aan de Schans 11 of 13 in Stavoren en voer regelmatig met een aalaak van Heeg naar Londen. Dat deed men om verse aal aan te voeren vanuit Friesland voor de markt in Londen. Die aken waren niet zo bijster groot en deze tochten waren niet zonder risico. Verder had hij een dochter (Jantje), die kraamverzorgster was
Bron: Henk Elsinga

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Koster Hervormde kerk

Dirk trouwde Jantje Douwes de Boer op 15 Mei 1875 te Wonseradeel, dochter van Douwe Cornelis de Boer en Trijntje Klazes Miedema. Jantje werd geboren op 17 Sep 1853 te Wonseradeel en is overleden op 11 Mei 1878 te Stavoren op 24 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   67 V    i. Jeltje Albertsma werd geboren op 12 Feb 1876 te Stavoren en is overleden op 3 Mrt 1878 te Stavoren op 2 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Kraamverzorgster.

   68 V    ii. Trijntje Albertsma werd geboren op 19 Sep 1877 te Stavoren en is overleden op 3 Mrt 1878 te Stavoren.

Dirk trouwde vervolgens met Tetje Visser op 11 Mei 1881 te Stavoren, dochter van Hendrik Jans Visser en Tetje Jans Koevoet. Tetje werd geboren in 1855 en is overleden op 15 Mrt 1907 te Stavoren op 52 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   69 V    i. Jeltje Dirks Albertsma werd geboren op 17 Okt 1881 te Stavoren.

Jeltje trouwde Evert Visser op 20 Apr 1905 te Stavoren, zoon van Eling Visser en Meinke de Boer. Evert werd geboren omstreeks 1882 te Stavoren.

   70 V    ii. Tetje Dirks Albertsma werd geboren op 19 Feb 1884 te Stavoren.

Tetje trouwde Pieter Beemsterboer op 11 Mei 1906 te Stavoren.

   71 V    iii. Levenloos Albertsma werd geboren op 14 Mrt 1886 te Stavoren en is overleden op 14 Mrt 1886 te Stavoren.

   72 M    iv. Thomas Dirks Albertsma werd geboren op 13 Mrt 1886 te Stavoren, is overleden op 1 Feb 1971 te Stavoren op 84 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Algemene notities:Kleine boerderij met paar koeien aan Schans te Stavoren.

Thomas trouwde Jantien Bingman op 13 Okt 1913 te Stavoren, dochter van Lambertus Bingman en Janna Pleiter. Jantien werd geboren op 11 Sep 1889 te Molkwerum, is overleden op 12 Okt 1946 op 57 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

   73 V    v. Jantje Dirks Albertsma werd geboren op 8 Jul 1888 te Stavoren, is overleden op 27 Sep 1975 te Stavoren op 87 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Kraamverzorgster.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

   74 M    vi. Hendrik Dirks Albertsma werd geboren op 21 Sep 1891 te Stavoren en is overleden op 13 Jun 1892 te Stavoren.

   75 M    vii. Hendrik Dirks Albertsma werd geboren op 24 Mei 1894 te Stavoren en is overleden op 12 Aug 1921 te Hemelumer Oldeferd op 27 jarige leeftijd.

Hendrik trouwde His De Jong op 10 Mrt 1921 te Hemelumer Oldeferd.

27. Willem Thomas Albertsma werd geboren op 24 Apr 1851 te Stavoren en is overleden op 27 Aug 1930 te Stavoren op 79 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Walknecht

Willem trouwde Martje Rinzes Visser op 1 Aug 1878 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Rinze Piebes Visser en Hylkjen Jacobs Schaper. Martje werd geboren op 26 Feb 1855 te Koudum en is overleden op 22 Feb 1892 te Stavoren op 36 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Naaister

Kinderen uit dit huwelijk:

   76 M    i. Thomas Albertsma werd geboren op 15 Okt 1878 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 20 Jan 1891 op 12 jarige leeftijd.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

+ 77 M    ii. Rinze Albertsma werd geboren op 29 Jun 1881 te Stavoren, is overleden op 3 Feb 1957 te Stavoren op 75 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

   78 M    iii. Dirk Albertsma werd geboren op 4 Nov 1883 en is overleden op 25 Jan 1891 te Stavoren op 7 jarige leeftijd.

+ 79 V    iv. Hielkje Albertsma werd geboren op 8 Okt 1886 te Stavoren.

   80 V    v. Jeltje Albertsma werd geboren op 9 Okt 1889 te Stavoren en is overleden op 15 Okt 1889 te Stavoren.

+ 81 V    vi. Jeltje Albertsma werd geboren op 6 Feb 1891 en is overleden omstreeks 1982 te IJlst ongeveer 91 jaar oud.

Willem trouwde vervolgens met Hinke Hendriks Van Der Meer op 15 Apr 1892 te Stavoren, dochter van Hendrik Douwes Van Der Meer en Jeltje Eelkes Visser. Hinke werd geboren op 17 Jun 1861 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 16 Apr 1914 te Stavoren op 52 jarige leeftijd.

Algemene notities:Zelfmoord enkele jaren na armamputatie. Verdronken in de Vorendelft, de sloot aan de Voorstraat te Stavoren.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 82 V    i. Sytske Albertsma werd geboren op 30 Mei 1893 te Stavoren, is overleden op 27 Jan 1974 te Stavoren op 80 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.


   83 V    ii. Antje Albertsma werd geboren op 7 Feb 1895 te Stavoren en is overleden omstreeks 1967 ongeveer 72 jaar oud.

Antje trouwde Jan Dekker. Zij kregen geen kinderen.

   84 M    iii. Hendrik Albertsma werd geboren op 28 Jan 1896 te Stavoren.

Algemene notities:Schipper op vrachtschip.
Vermist tijdens werk op middelandse zee.

   85 M    iv. Levenloos Albertsma werd geboren op 6 Aug 1897 te Stavoren en is overleden op 6 Aug 1897 te Stavoren.

   86 V    v. Janneke Albertsma werd geboren op 2 Jan 1902 te Stavoren en is overleden op 24 Mei 1902 te Stavoren.

28. Frederik Thomas Albertsma werd geboren op 20 Aug 1853 te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Werkman

Frederik trouwde Janke Bakker op 21 Mei 1876 te Stavoren, dochter van Hendrik Pieters Bakker en Antje Jacobs de Blaauw. Janke werd geboren op 5 Dec 1854 te Stavoren en is overleden op 17 Feb 1882 te Stavoren op 27 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   87 M    i. Thomas Frederiks Albertsma werd geboren op 11 Nov 1876 te Stavoren en is overleden op 24 Mrt 1880 te Stavoren op 3 jarige leeftijd.

+ 88 M    ii. Hendrik Frederiks Albertsma werd geboren op 5 Apr 1878 te Stavoren.

   89 M    iii. Dirk Frederiks Albertsma werd geboren op 23 Aug 1879 te Stavoren en is overleden op 22 Apr 1880 te Stavoren.

   90 M    iv. Thomas Frederiks Albertsma werd geboren op 6 Apr 1881 te Stavoren en is overleden op 19 Mrt 1882 te Stavoren.

Frederik trouwde vervolgens met Grietje Kampen op 21 Nov 1883 te Stavoren, dochter van Dirk Kampen en Cornelia Kwak. Grietje werd geboren op 17 Mrt 1858 te Hemelumer Oldeferd en is overleden op 27 Jun 1927 te Stavoren op 69 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 91 M    i. Dirk Frederiks Albertsma werd geboren op 20 Feb 1885 te Stavoren.

   92 M    ii. Thomas Frederiks Albertsma werd geboren op 7 Apr 1886 te Stavoren en is overleden na 1945.

Algemene notities:Was stokdoof en liep met hoorntje.
Gestorven op wc in achtertuin na 1945.

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

   93 M    iii. Willem Frederiks Albertsma werd geboren op 6 Dec 1887 te Stavoren en is overleden op 10 Mei 1888 te Stavoren.

   94 M    iv. Willem Frederiks Albertsma werd geboren op 9 Feb 1889 te Stavoren en is overleden op 14 Jun 1889 te Stavoren.

   95 V    v. Cornelia Frederiks Albertsma werd geboren op 7 Sep 1890 te Stavoren en is overleden op 12 Mei 1891 te Stavoren.

+ 96 M    vi. Hartman Frederiks Albertsma werd geboren op 13 Apr 1892 te Stavoren, is overleden op 4 Jun 1969 te Stavoren op 77 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

   97 M    vii. Jacob Frederiks Albertsma werd geboren op 5 Jan 1894 te Stavoren en is overleden op 30 Apr 1894 te Stavoren.

   98 M    viii. Lieuwe Frederiks Albertsma werd geboren op 29 Dec 1894 te Stavoren en is overleden op 19 Jun 1895 te Stavoren.

   99 M    ix. Lieuwe Frederiks Albertsma werd geboren op 18 Mrt 1897 te Stavoren en is overleden op 11 Jul 1897 te Stavoren.

30. Lieuwe Albertsma werd geboren op 2 Sep 1862 te Stavoren en is overleden op 26 Feb 1940 te Wymbritseradeel op 77 jarige leeftijd.

Algemene notities:Had een winkeltje in Heeg. Wonende te Berlikum bij Overlijden

Lieuwe trouwde Klaaske Buma op 4 Jun 1887 te Wymbritseradeel, dochter van Feike Buma en Engeltje Siesling. Klaaske werd geboren op 25 Okt 1866 te Wymbritseradeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 100 V    i. Sietske Lieuwes Albertsma werd geboren op 11 Apr 1899 te Heeg en is overleden op 3 Mei 1924 te Leeuwarden op 25 jarige leeftijd.

   101 M    ii. Feike Lieuwes Albertsma werd geboren op 9 Feb 1888 te Wymbritseradeel.

Feike trouwde Gretske Jans Folkerts op 11 Mei 1912 te Wymbritseradeel, dochter van Jan Tjipkes Folkerts en Doetje Weidema. Gretske werd geboren op 21 Aug 1888 te Workum.

   102 V    iii. Temke Lieuwes Albertsma werd geboren op 1 Jan 1891 te Wymbritseradeel.

Temke trouwde Wybren van der Meer op 11 Mei 1912 te Wymbritseradeel.

   103 V    iv. Engeltje Lieuwes Albertsma werd geboren op 24 Mei 1893 te Wymbritseradeel.

Engeltje trouwde Haye Bouwman op 29 Jan 1920 te Wymbritseradeel.

31. Sytske Albertsma werd geboren op 10 Dec 1864 te Stavoren.

Algemene notities:Wonende te Sneek

Sytske trouwde Jacob Visser op 12 Jun 1892 te Stavoren, zoon van Hendrik Jans Visser en Tetje Jans Koevoet. Jacob werd geboren op 30 Aug 1849 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   104 M    i. Hendrik Visser werd geboren op 26 Okt 1893 te Sneek.

   105 M    ii. Thomas Visser werd geboren op 8 Mei 1895 te Sneek.

   106 M    iii. Jan Visser werd geboren op 18 Dec 1896 te Sneek.

   107 V    iv. Timke Visser werd geboren op 13 Okt 1900 te Sneek.


32. Hartman Albertsma werd geboren op 7 Mei 1867 te Stavoren.

Algemene notities:Hij was rangeerder bij het spoor te Harlingen. Hij kreeg een ongeval op zijn werk waarbij beide benen werden afgereden. Hij overleefde het ongeval en kreeg een stel kunstbenen van de maatschappij en een kantoorbaantje
Bron: Henk Elsinga

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Spoorwegen

• Beroep: Dagschrijver.

Hartman trouwde Hendrika van Zuidam.

Kinderen uit dit huwelijk:

   108 V    i. Femke Hartman Albertsma werd geboren op 17 Mei 1896 te Stavoren. Femke was ook bekend als Temke, en Temmy.


Femke trouwde Jelle van der Laan op 25 Mrt 1914 te Hilversum, zoon van Wijbe van der Laan en Willemke Bink. Jelle werd geboren omstreeks 1886 te Sneek.

+ 109 M    ii. Thomas Hartman Albertsma werd geboren op 12 Nov 1898 te Stavoren.

+ 110 M    iii. Aart Albertsma werd geboren op 29 Mei 1901.

+ 111 V    iv. Sietske Albertsma .


   112 V    v. Truus Albertsma .


Truus trouwde Jan Visser.

Algemene notities:Zoon van een herenboer uit de omgeving van Heerenveen en commissaris van politie in Zeist.   113 M    vi. Lieuwe Albertsma .

Hij trouwde nooit en had geen kinderen

39. Sytske Lieuwes Albertsma werd geboren op 12 Dec 1855 te Utingeradeel en is overleden op 24 Nov 1924 te Ooststellingwerf op 68 jarige leeftijd.

Sytske trouwde Bareld Wiebinga op 2 Jun 1876 te Utingeradeel, zoon van Wiebe Hendriks Wiebinga en Aaltje Barelds Bijma. Bareld werd geboren in 1856 en is overleden op 16 Jul 1883 te Utingeradeel op 27 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   114 V    i. Doetje Wiebinga werd geboren op 21 Sep 1876 te Utingeradeel.

   115 M    ii. Wiebe Wiebinga werd geboren op 6 Okt 1878 te Utingeradeel.

   116 V    iii. Aaltje Wiebinga werd geboren op 27 Jun 1881 te Utingeradeel.

   117 V    iv. Lieuwkje Wiebinga werd geboren op 13 Dec 1883 te Utingeradeel.

Sytske trouwde vervolgens met Sijes Paulus Akkerman op 14 Mei 1885 te Utingeradeel, zoon van Paulus Ruurds Akkerman en Hendrikje Sikkes de Graaf. Sijes werd geboren op 29 Feb 1840 te Oldeboorn en is overleden op 10 Mrt 1925 te Haulerwijk op 85 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   118 M    i. Lieuwe Dirk Akkerman werd geboren op 13 Apr 1886 te Utingeradeel.

   119 M    ii. Hobbe Akkerman werd geboren op 4 Jan 1889 te Utingeradeel.

   120 V    iii. Hendrieka Akkerman werd geboren op 11 Nov 1893 te Ooststellingwerf.

   121 V    iv. Margje Akkerman werd geboren op 2 Jul 1896 te Ooststellingwerf en is overleden op 29 Mrt 1900 te Ooststellingwerf op 3 jarige leeftijd.

Zij trouwde nooit en had geen kinderen

40. Dirk Albertsma werd geboren op 6 Mei 1855 te Harlingen en is overleden in 1952 te Ann Arbor, Michigan op 97 jarige leeftijd.

Algemene notities:Dirk Albertsma was huisknecht op een buitenplaats te Harlingen.
Zijn baas was een zekere Wiarda, lid van een oud Fries geslacht.
Dirk verzorgde o.a. de paarden en was eigenlijk manus-van-alles.
Hij kon het goed vinden met zijn werkgever.
Hij had in zijn vrije tijd voor hem een boot gebouwd. Het was een
schaalmodel van een tweemast volschip, een zeegaand schip,
met tuigage, zeilen en alles er op en er aan.
Het had de grootte van een kleine roeiboot. Eigenlijk was het een
kunstwerk, zoals dat schip daar lag, afgemeerd in de vijver voor het huis van Wiarda.
Mijn vader heeft het schip gezien, toen hij op bezoek was bij oud-oom Marcus.
Als telg uit een scheepsbouwersfamilie kon Dirk natuurlijk wel een bootje bouwen.
Toen vader Marcus, die bij hem inwoonde, was overleden, is Dirk (54 jr) met vrouw en
5 kinderen naar Noord-Amerika vertrokken. Zijn oudste zoon, en naar ik meen ook een
oudere dochter, waren al een paar jaar eerder vertrokken.
De plaats van bestemming was Duinkerken (NY-Dunkirk).

Bron: Henk Elsinga

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Heerenknecht

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Met gehele familie geemigreerd naar N. Amerika vanuit Rotterdam op het schip "Noordam". Aangekomen 5 april 1910

Dirk trouwde Rinske Pieters Flietstra op 31 Mei 1883 te Harlingen. Rinske werd geboren op 26 Jul 1857 te Midlum en is overleden op 9 Dec 1951 te Ann Arbor, Michigan op 94 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 122 V    i. Helena Margretha Albertsma werd geboren op 19 Apr 1884 te Harlingen en is overleden op 17 Sep 1973 te Ann Arbor, Michigan op 89 jarige leeftijd.

   123 V    ii. Aukje Albertsma werd geboren op 11 Mei 1885 te Harlingen en is overleden op 28 Jul 1885 te Harlingen.

Algemene notities:Tweeling met broer Markus

   124 M    iii. Markus Albertsma werd geboren op 11 Mei 1885 te Harlingen en is overleden op 9 Aug 1885 te Harlingen.

   125 M    iv. Markus Albertsma werd geboren op 26 Okt 1886 te Harlingen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 21 Mei 1907. Geemigreerd naar N. Amerika vanuit Rotterdam op de "Noordam" Gearriveerd op 4 juni 1907

+ 126 V    v. Aukje Albertsma werd geboren op 6 Mrt 1888 te Harlingen en is overleden op 17 Jul 1984 te Ypsilanti, Michigan op 96 jarige leeftijd.

+ 127 V    vi. Pietje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1889 te Harlingen en is overleden op 6 Jan 1989 te New York op 99 jarige leeftijd.

+ 128 V    vii. Sytske Albertsma werd geboren op 18 Sep 1891 te Harlingen en is overleden op 27 Mrt 1977 te East Aurora, New York op 85 jarige leeftijd.

+ 129 V    viii. Anna Albertsma werd geboren op 11 Feb 1893 te Harlingen en is overleden in 1985 op 92 jarige leeftijd.

   130 V    ix. Levenloos Albertsma werd geboren op 11 Aug 1894 te Harlingen en is overleden op 11 Aug 1894 te Harlingen.

+ 131 M    x. Pieter Albertsma werd geboren op 22 Dec 1895 te Harlingen en is overleden op 11 Jun 1975 op 79 jarige leeftijd.

   132 M    xi. Klaas Albertsma werd geboren op 10 Mrt 1898 te Harlingen en is overleden op 8 Feb 1985 te New York op 86 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Geemigreerd naar N. Amerika

   133 V    xii. Rinske Albertsma werd geboren op 30 Aug 1899 te Harlingen.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Geemigreerd naar N. Amerika

Rinske trouwde Edward Geist.

41. Sytske Albertsma werd geboren op 18 Jan 1858 te Harlingen.

Sytske trouwde Simon Monsma.

Kinderen uit dit huwelijk:

   134 M    i. Thomas Monsma werd geboren op 9 Mei 1887 te Harlingen.

   135 M    ii. Marcus Monsma werd geboren op 4 Okt 1888 te Harlingen.

   136 M    iii. Marcus Monsma werd geboren op 12 Mrt 1890 te Harlingen.

   137 V    iv. Marcus Monsma werd geboren op 14 Mrt 1892 te Harlingen.

42. Antje Marcus Albertsma werd geboren op 8 Mei 1861 te Harlingen en is overleden op 31 Jan 1948 te Vlieland op 86 jarige leeftijd.

Antje trouwde Jan Cornelis Zeylemaker op 17 Mrt 1887 te Vlieland, zoon van Cornelis Philippus Zeylemaker en Sieske Molenaar. Jan werd geboren op 10 Apr 1861 te Oost Vlieland en is overleden op 26 Dec 1939 te Harlingen op 78 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Loods

Kinderen uit dit huwelijk:

   138 V    i. Sietske Jans Zeylemaker werd geboren op 22 Feb 1893 te Vlieland.

Sietske trouwde Jacobus Johannes Grotjohan op 2 Sep 1918 te Harlingen.

   139 V    ii. Rinske Jans Zeylemaker werd geboren op 5 Mei 1902 te Vlieland.

   140 M    iii. Cornelis Jans Zeylemaker werd geboren op 2 Sep 1887 te Vlieland.

   141 M    iv. Jan Jans Zeylemaker werd geboren op 6 Jul 1889 te Vlieland.

   142 V    v. Helena Jans Zeylemaker werd geboren op 12 Apr 1891 te Vlieland.

   143 M    vi. Marcus Jans Zeylemaker werd geboren op 27 Mei 1895 te Vlieland.

   144 V    vii. Antje Jans Zeylemaker werd geboren op 3 Mei 1897 te Vlieland.

   145 M    viii. Simon Jans Zeylemaker werd geboren op 3 Jun 1899 te Vlieland.

47. Janna Dekker werd geboren op 25 Aug 1859 te Idaarderadeel, is overleden op 31 Jan 1951 te Amsterdam op 91 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

Janna trouwde Lieuwe Eeuwes Elsinga, zoon van Eeuwe Lieuwes Elsinga en Rinske Dirks Albertsma. Lieuwe werd geboren op 30 Jun 1859 te Oldeboorn, is overleden op 30 Mei 1934 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

Algemene notities:Verhuisd naar Nieuwendam

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hij was eerst schippersknecht, later werkte hij in het onderhoud aan de Oranjesluizen, in dienst van een aannemer.
Daarna werd hij sluiswachter op de Oranjesluizen.
Hij had dolgraag schipper willen worden en zag met weemoed de schepen voorbij varen.

Kind uit dit huwelijk:

+ 146 M    i. Wolter Elsinga .

56. Lieuwe Eeuwes Elsinga werd geboren op 30 Jun 1859 te Oldeboorn, is overleden op 30 Mei 1934 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

Algemene notities:Verhuisd naar Nieuwendam

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hij was eerst schippersknecht, later werkte hij in het onderhoud aan de Oranjesluizen, in dienst van een aannemer.
Daarna werd hij sluiswachter op de Oranjesluizen.
Hij had dolgraag schipper willen worden en zag met weemoed de schepen voorbij varen.

Lieuwe trouwde Janna Dekker, dochter van Luitzen Teves Dekker en Trijntje Dirks Albertsma. Janna werd geboren op 25 Aug 1859 te Idaarderadeel, is overleden op 31 Jan 1951 te Amsterdam op 91 jarige leeftijd en werd begraven te Schellingwoude.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 47)
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende77. Rinze Albertsma werd geboren op 29 Jun 1881 te Stavoren, is overleden op 3 Feb 1957 te Stavoren op 75 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Stuurman op de veerboot Stavoren - Enkhuizen S.S. "C. Bosman".
Hij werd gedegradeerd tot Matroos nadat hij de schuld op zich nam na een aanvaring door een fout van de "dronken" Kapitein. Ondanks de degradatie bleef hij aan het roer van de Bosman.


Rinze trouwde Pietertje Walthuis op 30 Mei 1907 te Stavoren, dochter van Foppe Floris Walthuis en Freerikje (Freerkje) Breemer. Pietertje werd geboren op 25 Nov 1884 te Workum, is overleden op 5 Dec 1970 te Sneek op 86 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Algemene notities:Begin 1964 naar bejaardetehuis te Koudum


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 147 V    i. Martje Albertsma werd geboren op 26 Mrt 1908 te Stavoren en is overleden op 25 Dec 1996 te Bolsward op 88 jarige leeftijd.

+ 148 M    ii. Foppe Floris Albertsma werd geboren op 30 Jan 1910 te Stavoren, is overleden op 12 Aug 1983 te Stavoren op 73 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

+ 149 M    iii. Willem Albertsma werd geboren op 27 Sep 1912 te Stavoren en is overleden op 23 Dec 1986 te 's Gravenhage op 74 jarige leeftijd.

+ 150 V    iv. Freerikje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.

79. Hielkje Albertsma werd geboren op 8 Okt 1886 te Stavoren.

Hielkje trouwde Hjerke Wijnja op 10 Jun 1916 te Wymbritseradeel, zoon van Doede Wijnja en Geiske Smidstra. Hjerke werd geboren op 29 Apr 1885 te Wymbritseradeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   151 M    i. Doede Wijnja werd geboren omstreeks 1916.

+ 152 V    ii. Geiske Wijnja werd geboren omstreeks 1919 te Sneek en is overleden omstreeks 2000 ongeveer 81 jaar oud.

81. Jeltje Albertsma werd geboren op 6 Feb 1891 en is overleden omstreeks 1982 te IJlst ongeveer 91 jaar oud.

Jeltje trouwde Ytzen Wijnja op 15 Aug 1914 te Wymbritseradeel, zoon van Doede Wijnja en Geiske Smidstra. Ytzen werd geboren op 28 Dec 1890 te Wymbritseradeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   153 M    i. Doede Wijnja werd geboren te IJlst.

Algemene notities:Geemigreerd naar Zweden

   154 M    ii. Willem Wijnja .

Algemene notities:Geemigreerd naar Engeland

   155 V    iii. Hinke Wijnja werd geboren in Apr 1922 te IJlst.

   156 V    iv. Geiske Wijnja .

Algemene notities:Geemigreerd naar Zweden

   157 M    v. Tjeerd Wijnja .

82. Sytske Albertsma werd geboren op 30 Mei 1893 te Stavoren, is overleden op 27 Jan 1974 te Stavoren op 80 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Sytske trouwde Anne Taekes de Boer op 25 Jun 1914 te Stavoren, zoon van Taeke Jottjes de Boer en Cornelia Broers Stend. Anne werd geboren op 14 Jun 1884 te Stavoren en is overleden op 30 Jul 1920 te Stavoren op 36 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 158 M    i. Willem Annes de Boer werd geboren op 5 Mrt 1915 en is overleden te Amsterdam.

   159 M    ii. Taeke Annes de Boer werd geboren in 1916 te Stavoren en is overleden op 8 Jun 1917 te Stavoren op 1 jarige leeftijd.

   160 M    iii. Taeke Annes de Boer werd geboren in 1917 en is overleden te de Lier.

Sytske trouwde vervolgens met Hartman Frederiks Albertsma na 1920, zoon van Frederik Thomas Albertsma en Grietje Kampen. Hartman werd geboren op 13 Apr 1892 te Stavoren, is overleden op 4 Jun 1969 te Stavoren op 77 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   161 V    i. Grietje Albertsma werd geboren op 5 Dec 1922.

Grietje trouwde Jelle De Vries.

+ 162 M    ii. Frederik Albertsma werd geboren op 5 Dec 1926 te Stavoren.

   163 V    iii. Hinke Albertsma werd geboren omstreeks 1932 te Stavoren.

Hinke trouwde Jelle Horjus.

88. Hendrik Frederiks Albertsma werd geboren op 5 Apr 1878 te Stavoren.

Hendrik trouwde Antje van Dijk op 8 Mei 1902 te Stavoren, dochter van Hans van Dijk en Mari Kampen. Antje werd geboren op 22 Mei 1879 te Stavoren. Antje was ook bekend als Anna.

Kinderen uit dit huwelijk:

   164 M    i. Hans Albertsma werd geboren op 15 Dec 1902 te Stavoren.

+ 165 M    ii. Dirk Hendriks Albertsma werd geboren op 19 Mrt 1917, is overleden op 21 Nov 1976 op 59 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

   166 M    iii. Frederik Albertsma .

   167 V    iv. Marie Albertsma .

91. Dirk Frederiks Albertsma werd geboren op 20 Feb 1885 te Stavoren.

Dirk trouwde Gooikje Wybrands op 12 Feb 1914 te Stavoren, dochter van Andries Wybrands en Willemke van der Werf. Gooikje werd geboren omstreeks 1888 te Stavoren.

Kind uit dit huwelijk:

   168 M    i. Frederik Albertsma werd geboren in 1916 te Stavoren en is overleden op 18 Jun 1936 te Stavoren op 20 jarige leeftijd.

96. Hartman Frederiks Albertsma werd geboren op 13 Apr 1892 te Stavoren, is overleden op 4 Jun 1969 te Stavoren op 77 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Hartman trouwde Sytske Albertsma na 1920, dochter van Willem Thomas Albertsma en Hinke Hendriks Van Der Meer. Sytske werd geboren op 30 Mei 1893 te Stavoren, is overleden op 27 Jan 1974 te Stavoren op 80 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 82)

100. Sietske Lieuwes Albertsma werd geboren op 11 Apr 1899 te Heeg en is overleden op 3 Mei 1924 te Leeuwarden op 25 jarige leeftijd.

Sietske trouwde Sybren Posthuma op 8 Mei 1920 te Wymbritseradeel.

Kind uit dit huwelijk:

   169 M    i. Levensloos Posthuma werd geboren op 2 Aug 1922 te Menaldumadeel en is overleden op 2 Aug 1922 te Menaldumadeel.


109. Thomas Hartman Albertsma werd geboren op 12 Nov 1898 te Stavoren.

Algemene notities:Gewerkt bij Spoorwegen in Utrecht

Thomas trouwde Gre.

Kinderen uit dit huwelijk:

   170 M    i. Harry Albertsma werd geboren omstreeks 1924. Harry was ook bekend als Hartman.

   171 M    ii. Charles Albertsma .

   172 M    iii. Thomas Albertsma .

   173 V    iv. Rika Albertsma .


110. Aart Albertsma werd geboren op 29 Mei 1901.


Aart trouwde Harmanna Schipper in 1954.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 174 M    i. Hartman Albertsma werd geboren op 21 Okt 1957.

   175 V    ii. Jeannette Harmanna Albertsma .


111. Sietske Albertsma .

Sietske trouwde Theo Kroese.

Kinderen uit dit huwelijk:

   176 V    i. Sietske Kroese .

   177 M    ii. Willem Kroese .

122. Helena Margretha Albertsma werd geboren op 19 Apr 1884 te Harlingen en is overleden op 17 Sep 1973 te Ann Arbor, Michigan op 89 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 21 Mei 1907. Geemigreerd naar N. Amerika

Helena trouwde Jacob Johannes van Akkeren op 24 Aug 1908. Jacob werd geboren op 6 Sep 1866 te Sneek en is overleden op 31 Dec 1950 te Ann Arbor, Michigan op 84 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 178 V    i. Jennie Emma van Akkeren werd geboren op 2 Aug 1909 te Dunkirk, New York en is overleden op 7 Jul 1999 te Chelsea, Michigan op 89 jarige leeftijd.

+ 179 M    ii. John Jacob van Akkeren werd geboren op 7 Dec 1910 te Dunkirk, New York en is overleden op 1 Aug 1987 te Eureka, California op 76 jarige leeftijd.

+ 180 V    iii. Florence May van Akkeren werd geboren op 25 Okt 1917 te Dunkirk, New York.

126. Aukje Albertsma werd geboren op 6 Mrt 1888 te Harlingen en is overleden op 17 Jul 1984 te Ypsilanti, Michigan op 96 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 15 Apr 1908. Geemigreerd naar N. Amerika

Aukje trouwde Gerrit Preesman op 28 Apr 1910. Gerrit werd geboren te Harlingen en is overleden op 21 Nov 1969 te Ypsilanti, Michigan.

Kinderen uit dit huwelijk:

   181 V    i. Jeanne Jennie Maude Preesman .

   182 M    ii. John Preesman werd geboren op 22 Jul 1915 te Duitsland en is overleden op 7 Mrt 2003 te Ypsilanti, Michigan op 87 jarige leeftijd.

127. Pietje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1889 te Harlingen en is overleden op 6 Jan 1989 te New York op 99 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 15 Apr 1908. Geemigreerd naar N. Amerika

Pietje trouwde George Ohleen. George werd geboren op 7 Dec 1888 en is overleden op 4 Mei 1964 te Rochester, New York op 75 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   183 V    i. Margaret Ohleen werd geboren op 9 Jul 1922.

   184 V    ii. Helen Elizabeth Ohleen werd geboren op 28 Okt 1925.

   185 V    iii. Mary Ohleen werd geboren op 2 Mrt 1931.

   186 V    iv. Joanne Ohleen werd geboren op 29 Aug 1933.

128. Sytske Albertsma werd geboren op 18 Sep 1891 te Harlingen en is overleden op 27 Mrt 1977 te East Aurora, New York op 85 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Geemigreerd naar N. Amerika

Sytske trouwde Leonard Washington op 24 Jul 1920 te Buffalo, New York. Leonard werd geboren op 29 Okt 1893 te Hove, England en is overleden op 24 Jan 1952 te East Aurora, New York op 58 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 187 M    i. Frank Washington werd geboren op 1 Jul 1922 te East Aurora, New York en is overleden op 11 Jul 1977 te East Aurora, New York op 55 jarige leeftijd.

129. Anna Albertsma werd geboren op 11 Feb 1893 te Harlingen en is overleden in 1985 op 92 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Geemigreerd naar N. Amerika

Anna trouwde Leonard Wykstra op 30 Mrt 1918 te Dunkirk, New York. Leonard werd geboren op 24 Mrt 1893 te Makkum en is overleden op 30 Nov 1951 te Oswego, New York op 58 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 188 M    i. William Robert Wykstra werd geboren op 5 Dec 1919 te Dunkirk, New York.

+ 189 M    ii. Donald Richard Wykstra werd geboren op 8 Feb 1922 te Dunkirk, New York en is overleden op 16 Jul 1977 te Endicott, New York op 55 jarige leeftijd.

131. Pieter Albertsma werd geboren op 22 Dec 1895 te Harlingen en is overleden op 11 Jun 1975 op 79 jarige leeftijd.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Emigratie: 23 Mrt 1910. Geemigreerd naar N. Amerika

Pieter trouwde Mary Ruth Steele. Mary werd geboren op 9 Mei 1898 en is overleden op 9 Jan 1985 te Trumansburg, New York op 86 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 190 V    i. Mary Katharine Albertsma werd geboren op 16 Apr 1918 te Ilion, New York.

+ 191 M    ii. Bernard Steele Albertsma werd geboren op 17 Jul 1919 te Ilion, New York en is overleden op 27 Feb 1989 te Trumansburg, New York op 69 jarige leeftijd.

146. Wolter Elsinga .

Wolter trouwde

Zijn kind was:

   192 M    i. Henk Elsinga .

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende

147. Martje Albertsma werd geboren op 26 Mrt 1908 te Stavoren en is overleden op 25 Dec 1996 te Bolsward op 88 jarige leeftijd.


Martje trouwde Jan Faber op 22 Feb 1931 te Stavoren, zoon van Bartele Jans Faber en Trijntje Joekes Hoekstra. Jan werd geboren op 9 Okt 1906 en is overleden op 12 Okt 1982 te Rijs op 76 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   193 V    i. Pietertje Sjoukje Faber werd geboren op 6 Jan 1932 te Rijs en is overleden op 29 Mrt 2006 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.

   194 V    ii. Jantina Faber werd geboren op 5 Aug 1933.

   195 M    iii. Rinze Thijs Faber werd geboren op 14 Feb 1935.

   196 M    iv. Thijs Jan Faber werd geboren op 9 Feb 1937.

   197 V    v. Sjoukje Freerikje Faber werd geboren op 20 Jan 1942.

+ 198 V    vi. Adriana Annie Caty Faber werd geboren op 1 Jan 1946.


148. Foppe Floris Albertsma werd geboren op 30 Jan 1910 te Stavoren, is overleden op 12 Aug 1983 te Stavoren op 73 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.


Foppe trouwde Jeltje Gaatske Streekstra op 24 Sep 1947 te Stavoren. Jeltje werd geboren op 20 Jan 1915, is overleden op 5 Apr 1996 te Stavoren op 81 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   199 V    i. Houkje Albertsma werd geboren op 22 Mrt 1949 te Sneek.

   200 M    ii. Rinze Albertsma werd geboren op 2 Aug 1950.

+ 201 M    iii. Nanne Albertsma werd geboren op 8 Feb 1952 te Stavoren.

   202 V    iv. Sjoukje Pietertje Albertsma werd geboren op 2 Mrt 1953.


149. Willem Albertsma werd geboren op 27 Sep 1912 te Stavoren en is overleden op 23 Dec 1986 te 's Gravenhage op 74 jarige leeftijd.


Willem trouwde Gerritje van Leeuwen op 1 Jul 1945 te 's Gravenhage. Gerritje werd geboren te 's Gravenhage en is overleden in Mei 1951.

Kinderen uit dit huwelijk:

   203 V    i. Petronella Adriana Albertsma werd geboren op 16 Jul 1946.

Petronella trouwde Ruud Wielaart.

   204 V    ii. Carolina Marianne Albertsma werd geboren op 5 Feb 1947 en is overleden op 26 Mei 1995 op 48 jarige leeftijd.

+ 205 V    iii. Marianne Marijke Albertsma werd geboren op 20 Jul 1949.


Willem trouwde vervolgens met Jacoba Johanna Wilhelmina van Hulsentop op 9 Apr 1952 te 's Gravenhage. Jacoba werd geboren op 17 Jun 1925 en is overleden op 29 Okt 2000 te Scheveningen op 75 jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   206 M    i. Willem Albertsma werd geboren op 2 Sep 1954 en is overleden op 21 Jul 2007 op 52 jarige leeftijd.


150. Freerikje Albertsma werd geboren op 2 Okt 1921 te Stavoren.


Freerikje trouwde Hessel de Jong op 5 Sep 1942 te Stavoren, zoon van Douwe Baukes de Jong en Geeske Feenstra. Hessel werd geboren op 16 Mrt 1916 te Koudum, werd gedoopt op 4 Mei 1924 te Koudum, is overleden op 1 Mei 2003 te Sneek op 87 jarige leeftijd en werd begraven op 6 Mei 2003 te Stavoren.

Algemene notities:Toen Hessel 14 jaar oud was is hij gaan werken bij de firma Molenaar, een smid waar hij werkte aan fietsen. Door een trap van een paard brak hij zijn arm.
Op zijn 17e begon hij bij het tuiniersbedrijf van Nanne de Vries in Koudum. In het begin van de oorlog (1941) is Hessel gestopt bij dit bedrijf te werken omdat er van oktober tot maart geen werk was en dus geen inkomsten. Steun of werkverschaffing waren destijds in de winterperiode de enige mogelijkheid. Hessel was toen 25 jaar oud. Snel na de oorlog in 1946 kon Hessel vast werk krijgen in Holland en nam het gezin de beslissing te gaan verhuizen naar het westen.

18 maart 1946 is Hessel begonnen bij tuiniersbedrijf Vlaardingerbroek in Loosduinen. Mama Fre heeft toen met de kinderen een maand bij haar ouders in Stavoren gewoond. 17 april 1946 is het gezin verhuisd van Koudum naar de Marcellisstraat in Scheveningen.
Omdat in het tuiniersbedrijf 's winters ook gewoon werd doorgewerkt en dit niet altijd even prettig was besloot Hessel in een fabriek te gaan werken waar het lekker warm was. In oktober 1948 is Hessel begonnen bij 'van der Heem'. De officiele naam van dit bedrijf was RS Stokvis en maakte o.a. de bekende Solex. Later is hier de naam ERRES uit ontstaan, bekend van de koelkasten en wasmachines. Hessel werkte hier zeven jaar lang aan de lopende band van de alom bekende Solex.
Op 11 december 1950 is het gezin verhuisd van de Marcelisstraat naar de Doggersbankstraat eveneens in Scheveningen.
Ook in die tijd werd het werktempo steeds verder opgevoerd, meer en meer Solexen moesten in kortere tijd worden geproduceerd. Omdat het lopende bandwerk Hessel niet in de koude kleren ging zitten en er zelfs overspannen van werd (zoals vele collega's met hem) is hij uiteindelijk in overleg met de arts iets anders gaan zoeken.
In 1955 heeft Hessel gesolliciteerd bij Patrimonium voor de functie van tuinman en werd aangenomen.
Op 8 januari 1958 was er wederom een verhuizing, dit keer naar de Minstreelstraat in den Haag.
Bij Patrimonium heeft hij met veel plezier gewerkt tot hij in 1974 last kreeg van hartritme stoornissen. Hierna heeft hij nog twee jaar enigszins aangepast gewerkt tot hij in 1976 verplicht was te stoppen op 60 jarige leeftijd.
Nadat Hessel was gestopt werd de drang groter en groter om terug te keren naar het Heitelan. En zo geschiede, op 29 oktober 1977 verhuisden Hessel en Fre naar Stavoren, Korenstraat 3.
In 1985, op 8 augustus zijn beide verhuisd naar de Timpe in Balk en op 26 april 1996 vond de laatste verhuizing plaats, dit keer naar de Jochem de Ruijterstraat eveneens in Balk.
De laatste jaren van zijn leven heeft Hessel van zijn zeer welverdiende rust genoten samen met Freerikje.
Op 1 mei 2003 is Hessel na een kort ziekbed in het Antonius ziekenhuis te Sneek overleden.

Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Hovenier.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 207 V    i. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

+ 208 M    ii. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.

+ 209 M    iii. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.

+ 210 V    iv. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

+ 211 M    v. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 212 V    vi. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.

+ 213 M    vii. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


   214 M    viii. Ed de Jong werd geboren op 7 Feb 1954 te 's Gravenhage.

+ 215 M    ix. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.

152. Geiske Wijnja werd geboren omstreeks 1919 te Sneek en is overleden omstreeks 2000 ongeveer 81 jaar oud.

Geiske trouwde Ecke de Haan. Ecke is overleden te Duitsland.

Algemene notities:Gestorven in concentratiekamp Duitsland


Kind uit dit huwelijk:

   216 M    i. Hjerke de Haan .

158. Willem Annes de Boer werd geboren op 5 Mrt 1915 en is overleden te Amsterdam.

Willem trouwde Akke Pietersma. Akke werd geboren te Wyckel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   217 M    i. Anne de Boer .

   218 M    ii. Rinus de Boer .

162. Frederik Albertsma werd geboren op 5 Dec 1926 te Stavoren.

Frederik trouwde Anne Vlasman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   219 M    i. Leo Albertsma .

   220 M    ii. Hartman Albertsma .

165. Dirk Hendriks Albertsma werd geboren op 19 Mrt 1917, is overleden op 21 Nov 1976 op 59 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Dirk trouwde Tjitske Bakker. Tjitske werd geboren op 21 Nov 1920, is overleden op 16 Apr 1999 op 78 jarige leeftijd en werd begraven te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 221 M    i. Ids Albertsma werd geboren op 31 Aug 1945 te Stavoren.

   222 V    ii. Hendrika Albertsma .

   223 V    iii. Driesje Albertsma .

   224 V    iv. Antje Albertsma .

174. Hartman Albertsma werd geboren op 21 Okt 1957.

Hartman trouwde Silvia Vlaskamp. Silvia werd gedoopt op 14 Okt 1957.

Kinderen uit dit huwelijk:

   225 M    i. Jaldert Warrentje Albertsma werd geboren op 4 Feb 1982.

   226 M    ii. Hessel Tjalling Albertsma werd geboren op 18 Mrt 1984.

   227 M    iii. Lieuwe Anne Albertsma werd geboren op 15 Nov 1987.

   228 V    iv. Hymke Fardau Albertsma werd geboren op 14 Sep 1992.

178. Jennie Emma van Akkeren werd geboren op 2 Aug 1909 te Dunkirk, New York en is overleden op 7 Jul 1999 te Chelsea, Michigan op 89 jarige leeftijd.

Jennie trouwde Robert R. Dieterle in 1937. Robert werd geboren op 18 Jul 1896 en is overleden op 15 Nov 1969 te Ann Arbor, Michigan op 73 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 229 V    i. Caroline Dieterle werd geboren op 1 Nov 1937.

+ 230 M    ii. Richard van Akkeren Dieterle .

179. John Jacob van Akkeren werd geboren op 7 Dec 1910 te Dunkirk, New York en is overleden op 1 Aug 1987 te Eureka, California op 76 jarige leeftijd.

John trouwde Frances Ruth Fitzgerald Cunningham.

Kind uit dit huwelijk:

   231 M    i. Jacob John van Akkeren werd geboren op 13 Feb 1949 te San Francisco, California.

Jacob trouwde Leslie Ellen Bartholic op 9 Jul 1989 te Berkely, California. Leslie werd geboren op 14 Jan 1953 te San Francisco, California.

180. Florence May van Akkeren werd geboren op 25 Okt 1917 te Dunkirk, New York.

Florence trouwde Lawrence Ivan Hoseney op 24 Jul 1944 te Ann Arbor, Michigan. Lawrence werd geboren op 30 Mrt 1910 te Noonan Township, North Dakota en is overleden op 22 Feb 1962 te Taylor, Michigan op 51 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 232 V    i. Helena Rinske Hoseney werd geboren op 3 Okt 1944 te Ann Arbor, Michigan.

+ 233 M    ii. John V. Hoseney werd geboren op 10 Jun 1946 te Ann Arbor, Michigan.

   234 V    iii. Laura Lou Hoseney werd geboren op 20 Jun 1947 te Ann Arbor, Michigan.

+ 235 M    iv. Mark Lee Hoseney werd geboren op 31 Dec 1948 te Ann Arbor, Michigan.

+ 236 V    v. Lise Rae Hoseney werd geboren op 2 Dec 1949 te Ann Arbor, Michigan.

   237 M    vi. Les V. Hoseney werd geboren op 6 Dec 1951 te Ann Arbor, Michigan.

187. Frank Washington werd geboren op 1 Jul 1922 te East Aurora, New York en is overleden op 11 Jul 1977 te East Aurora, New York op 55 jarige leeftijd.

Frank trouwde Ruth Gordon in 1942.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 238 V    i. Betty Marie Washington werd geboren op 24 Jan 1943 te Toronto, Canada.

   239 V    ii. Georgina Washington werd geboren in 1944.

   240 V    iii. Ellen Washington werd geboren omstreeks 1945.

188. William Robert Wykstra werd geboren op 5 Dec 1919 te Dunkirk, New York.

William trouwde Leora Rosemond Biggs op 13 Mrt 1945 te San Marcos, Texas. Leora werd geboren in 1922.

Kind uit dit huwelijk:

   241 V    i. Patricia Diane Wykstra werd geboren op 28 Mei 1947 te Poughkipsie, New York.

189. Donald Richard Wykstra werd geboren op 8 Feb 1922 te Dunkirk, New York en is overleden op 16 Jul 1977 te Endicott, New York op 55 jarige leeftijd.

Donald trouwde Gloria Jean Steadman. Gloria werd geboren in 1930 en is overleden in 1989 op 59 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 242 M    i. Warren Leonard Wykstra werd geboren op 29 Mrt 1952.

   243 M    ii. Wade Alan Wykstra werd geboren op 2 Mei 1954.

Wade trouwde Lauren Arlene Ostergren op 9 Sep 1989 te Montgomery, New York.

+ 244 M    iii. Curt Arthur Wykstra werd geboren op 18 Mrt 1957.

+ 245 V    iv. Gloria Lynn Wykstra werd geboren op 14 Feb 1961.

   246 V    v. Barbara Joyce Wykstra werd geboren op 1 Nov 1931 te Montour Falls, New York en is overleden op 25 Mei 1987 te Ithaca, New York op 55 jarige leeftijd.

190. Mary Katharine Albertsma werd geboren op 16 Apr 1918 te Ilion, New York.

Mary trouwde Robert Mac Gregor Mc Lallen op 2 Aug 1952 te Trumansburg, New York. Robert werd geboren op 12 Dec 1907 te Mesilla Park, New Mexico Territory.

Kinderen uit dit huwelijk:

   247 O    i. Mc Lallen werd geboren op 14 Aug 1951.

   248 V    ii. Mary Ruth Mc Lallen werd geboren op 23 Aug 1953 te Ithaca, New York.

   249 M    iii. David Henry Mc Lallen werd geboren op 25 Sep 1954 te Ithaca, New York.

   250 V    iv. Helen Marie Mc Lallen werd geboren op 16 Dec 1955 te Ithaca, New York.

Helen trouwde Craig Stephen Williams. Craig werd geboren in 1954.

   251 V    v. Margaret Ann Mc Lallen werd geboren op 15 Jan 1959 te Ithaca, New York.

191. Bernard Steele Albertsma werd geboren op 17 Jul 1919 te Ilion, New York en is overleden op 27 Feb 1989 te Trumansburg, New York op 69 jarige leeftijd.

Bernard trouwde Augusta Irene Bilka op 17 Aug 1940 te Endicott, New York. Augusta werd geboren op 27 Aug 1917 te Endicott, New York.

Kinderen uit dit huwelijk:

   252 M    i. Peter Bernard Albertsma werd geboren op 20 Dec 1940 te Rochester, New York.

   253 M    ii. Richard Robert Albertsma werd geboren op 4 Dec 1942 te Rochester, New York.

   254 V    iii. Patricia Anne Albertsma werd geboren op 7 Apr 1947 te Ithaca, New York.

   255 V    iv. Katherine Anne Albertsma werd geboren op 28 Aug 1948 te Ithaca, New York en is overleden op 12 Jul 1953 op 4 jarige leeftijd.

   256 V    v. Anne Marie Albertsma werd geboren op 13 Mei 1951 te Ithaca, New York.

   257 M    vi. Bernard Steele Albertsma werd geboren in Okt 1953 te Ithaca, New York.

   258 M    vii. James Michael Albertsma werd geboren op 23 Mrt 1955 te Ithaca, New York.

   259 V    viii. Julie Albertsma werd geboren op 3 Mei 1960 te Ithaca, New York.

Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende198. Adriana Annie Caty Faber werd geboren op 1 Jan 1946.

Algemene notities:Egbert en Annie emigreerden in 1981 naar Australië

Adriana trouwde Egbert Wijbenga op 16 Dec 1966.

Algemene notities:Egbert en Annie emigreerden in 1981 naar Australië


Kinderen uit dit huwelijk:

   260 V    i. Monique Wijbenga werd geboren in 1967.

   261 M    ii. Roy Wijbenga werd geboren in 1968 te Gaasterland.

   262 V    iii. Bianca Wijbenga .

   263 M    iv. Marco Wijbenga .

   264 V    v. Jolanda Wijbenga .

   265 V    vi. Natascha Wijbenga .

   266 M    vii. Andreas Wijbenga .


201. Nanne Albertsma werd geboren op 8 Feb 1952 te Stavoren.


Nanne trouwde Klaske Mous. Klaske werd geboren in 1956.

Kinderen uit dit huwelijk:

   267 M    i. Jelmer Albertsma werd geboren in 1988.

   268 M    ii. Jorrit Albertsma .

205. Marianne Marijke Albertsma werd geboren op 20 Jul 1949.

Marianne trouwde Chris Oppermann.

Kinderen uit dit huwelijk:

   269 V    i. Marissa Oppermann .

   270 M    ii. Robin Oppermann .


207. Pietje Geesje de Jong werd geboren op 23 Feb 1943 te Stavoren.

Pietje trouwde Peter Huizer in Apr 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Pietje trouwde vervolgens met Cock Verheij op 20 Dec 1973 te s'Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Cock werd geboren op 29 Sep 1941 te s' Gravenhage, is overleden op 7 Feb 1985 te Kwintsheul op 43 jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1985 te Wateringen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   271 V    i. Claudia Verheij werd geboren op 5 Sep 1978 te 's Gravenhage.


Claudia heeft een relatie met Bauke Leentjes. Huwelijksstatus: samenwonend. Bauke werd geboren op 2 Mrt 1974.

   272 V    ii. Annemarie Verheij werd geboren op 5 Jan 1981 te 's Gravenhage.


208. Douwe Rinze de Jong werd geboren op 28 Apr 1944 te Stavoren en werd gedoopt te Stavoren.


Douwe trouwde Annet Romp in Mei 1966. Het huwelijk eindigde door scheiding. Annet werd geboren op 5 Aug 1948.

Kinderen uit dit huwelijk:

   273 M    i. Mike de Jong werd geboren op 7 Sep 1967 te 's Gravenhage, is overleden op 4 Jul 1993 te 's Gravenhage op 25 jarige leeftijd en werd begraven op 9 Jul 1993 te 's Gravenhage.


   274 M    ii. Rene de Jong werd geboren op 3 Apr 1969 te 's Gravenhage.


Rene heeft een relatie met Bertha van der Berg. Huwelijksstatus: samenwonend.

Douwe trouwde Betty Janssen op 5 Apr 1976 te 's Gravenhage. Betty werd geboren op 11 Feb 1956 te 's Gravenhage.

209. Rinze de Jong werd geboren op 5 Sep 1945 te Koudum.


Rinze trouwde Marijke van Beest op 6 Apr 1967 te 's Gravenhage. Marijke werd geboren op 28 Feb 1946 en is overleden op 22 Aug 2007 te 's Gravenhage op 61 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 275 M    i. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.

+ 276 M    ii. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


210. Frederika de Jong werd geboren op 1 Jun 1947 te 's Gravenhage.

Frederika trouwde Ed Ydema, zoon van Onbekend en Onbekend. Het huwelijk eindigde door scheiding.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 277 M    i. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).

+ 278 M    ii. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.

+ 279 M    iii. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Frederika trouwde vervolgens met Leo Boom op 14 Feb 1994 te Sneek. Huwelijksstatus: getrouwd. Leo werd geboren op 15 Apr 1956 te Sneek. Zij kregen geen kinderen.

211. Hans de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Hans trouwde Annie de Kleine op 14 Nov 1975 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Annie werd geboren op 10 Dec 1954 te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 280 V    i. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.


   281 M    ii. Christiaan de Jong werd geboren op 28 Apr 1982 te 's Gravenhage.


212. Margreet de Jong werd geboren op 19 Dec 1949 te 's Gravenhage.


Margreet trouwde Ben van Bergen op 28 Jun 1974 te 's Gravenhage. Het huwelijk eindigde door scheiding in Aug 2002. Ben werd geboren op 18 Dec 1944 te Indonesie.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 282 M    i. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


   283 M    ii. Edwin Benjamin van Bergen werd geboren op 29 Jun 1978 te 's Gravenhage.


213. Peter de Jong werd geboren op 20 Jan 1952 te 's Gravenhage.


Peter trouwde Elisabeth Nelleke (Bep) Meijer op 3 Nov 1978 te Rijswijk. Elisabeth werd geboren op 7 Okt 1956 te Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 284 M    i. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


   285 V    ii. Lea de Jong werd geboren op 24 Feb 1986 te 's Gravenhage.


Lea heeft een relatie met Guido Steneker. Huwelijksstatus: samenwonend. Guido werd geboren op 17 Mei 1985.

215. Paul de Jong werd geboren op 24 Nov 1959 te 's Gravenhage.


Paul trouwde Sjoukje Smits op 30 Dec 1983 te Leeuwarden, dochter van Willem Smits en Eelkje Klazes Schotanus. Sjoukje werd geboren op 10 Mrt 1962 te Stavoren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   286 V    i. Sandra de Jong werd geboren op 20 Mrt 1986 te Leeuwarden.


Sandra heeft een relatie met Silvester Daniël van Kleij. Huwelijksstatus: samenwonend. Silvester werd geboren op 24 Jan 1986 te Leeuwarden.

   287 M    ii. Mark de Jong werd geboren op 11 Jun 1988 te Leeuwarden.


   288 V    iii. Esther de Jong werd geboren op 7 Feb 1995 te Leeuwarden.

221. Ids Albertsma werd geboren op 31 Aug 1945 te Stavoren.

Ids trouwde Annigje Faber op 23 Jun 1967. Annigje werd geboren op 3 Mei 1946 te Stavoren.

Kind uit dit huwelijk:

+ 289 V    i. Sjoukje Albertsma werd geboren op 21 Apr 1968 te Stavoren.

229. Caroline Dieterle werd geboren op 1 Nov 1937.

Caroline trouwde Robert Embree.

Kinderen uit dit huwelijk:

   290 V    i. Emily C. Embree werd geboren op 11 Jun 1964 te Iowa City, Iowa.

Emily trouwde John Cord op 21 Dec 1992. John werd geboren op 8 Nov 1954 te Danbury, Iowa.

   291 V    ii. Anna A. Embree werd geboren op 31 Mei 1966 te Iowa City, Iowa.

   292 V    iii. Jennie L. Embree werd geboren op 16 Apr 1971 te Iowa City, Iowa.

230. Richard van Akkeren Dieterle .

Richard trouwde Mary Grace Warner-Dunlop.

Kind uit dit huwelijk:

   293 V    i. Elizabeth C. Dieterle werd geboren te Ann Arbor, Michigan.

Richard trouwde vervolgens met Karen Hertenstein.

Kind uit dit huwelijk:

   294 M    i. C. Jarrett Dieterle werd geboren te Ann Arbor, Michigan.

232. Helena Rinske Hoseney werd geboren op 3 Okt 1944 te Ann Arbor, Michigan.

Helena trouwde

Haar kind was:

   295 M    i. Clint Corbett Russell werd geboren op 28 Aug 1971 te Ann Arbor, Michigan.

233. John V. Hoseney werd geboren op 10 Jun 1946 te Ann Arbor, Michigan.

John trouwde Joy K. Snider te Ann Arbor, Michigan.

Kind uit dit huwelijk:

   296 M    i. Jeffrey Charles Hoseney werd geboren in 1978 te Ann Arbor, Michigan.

John trouwde vervolgens met Linda Susan Smith op 31 Mei 1973 te California. Linda werd geboren op 10 Apr 1950 te San Gabriel, California.

Kinderen uit dit huwelijk:

   297 M    i. Brent Lawrence Hoseney werd geboren op 11 Jul 1980 te San Luis Obispo, California.

   298 M    ii. Thomas John Hoseney werd geboren op 14 Sep 1982 te Riverside, California.

   299 V    iii. Susan Linda Hoseney werd geboren op 24 Dec 1984 te Riverside, California.

235. Mark Lee Hoseney werd geboren op 31 Dec 1948 te Ann Arbor, Michigan.

Mark trouwde Karen Sue Klohs op 18 Aug 1979 te Ann Arbor, Michigan. Karen werd geboren op 6 Okt 1950.

Mark trouwde vervolgens met Ausma Apsitis in 1990.

Kind uit dit huwelijk:

   300 V    i. Rhonda Lee Hoseney werd geboren in 1990 te Ann Arbor, Michigan.

236. Lise Rae Hoseney werd geboren op 2 Dec 1949 te Ann Arbor, Michigan.

Lise trouwde Michael Howell Glas. Michael werd geboren in 1947.

Kinderen uit dit huwelijk:

   301 V    i. Amy Lynn Glas .

   302 M    ii. Gordon Glas .

238. Betty Marie Washington werd geboren op 24 Jan 1943 te Toronto, Canada.

Betty trouwde Gary Lee Shaver op 7 Jul 1960 te East Aurora, New York. Gary werd geboren op 30 Mrt 1939 te Redding, California en is overleden op 18 Mrt 1995 te Abu Dabi op 55 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   303 M    i. Michael Len Shaver werd geboren op 2 Nov 1961.

   304 M    ii. Charles Reagan Shaver werd geboren op 24 Jan 1968.

242. Warren Leonard Wykstra werd geboren op 29 Mrt 1952.

Warren trouwde Mary Agnes Borer op 4 Mei 1978. Mary werd geboren in 1952.

Kinderen uit dit huwelijk:

   305 M    i. Donald Andrew Wykstra werd geboren op 9 Sep 1978.

   306 M    ii. Charles Aaron Wykstra werd geboren op 6 Jan 1981.

   307 V    iii. Jennifer Lynn Wykstra werd geboren op 2 Aug 1983.

   308 V    iv. Mary Elizabeth Wykstra werd geboren in 1985.

   309 M    v. Jeremy Wykstra werd geboren in 1987.

244. Curt Arthur Wykstra werd geboren op 18 Mrt 1957.

Curt trouwde Karen Lee Troxel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   310 V    i. Margaret Lee Wykstra werd geboren op 19 Dec 1980.

   311 V    ii. Jessy Lynn Wykstra werd geboren op 29 Jun 1984.

245. Gloria Lynn Wykstra werd geboren op 14 Feb 1961.

Gloria trouwde Robert Dale Welch. Robert werd geboren in 1958.

Kind uit dit huwelijk:

   312 V    i. Dakota Wade Welch werd geboren op 28 Aug 1982.

Afbeelding

vorige  Negende generatie

275. Marcel de Jong werd geboren op 8 Dec 1969 te 's Gravenhage.


Marcel heeft een relatie met Jessica Warnaar. Huwelijksstatus: samenwonend. Jessica werd geboren op 15 Aug 1974.

Kinderen uit dit huwelijk:

   313 V    i. Romy de Jong werd geboren op 23 Sep 2000 te Zoetermeer.


   314 M    ii. Ferry de Jong werd geboren op 11 Jan 2005 te Zoetermeer.


276. Ron de Jong werd geboren op 28 Jul 1971 te 's Gravenhage.


Ron trouwde Sheila Grasmeijer op 28 Okt 2004 te Delft. Huwelijksstatus: getrouwd. Sheila werd geboren op 24 Mei 1970.

Kinderen uit dit huwelijk:

   315 M    i. Robin de Jong werd geboren op 4 Aug 2000 te Delft.


   316 M    ii. Tim de Jong werd geboren op 19 Mei 2003 te Delft.


   317 V    iii. Elise de Jong werd geboren op 22 Feb 2005 te Delft.


277. Ed Ydema werd geboren op 21 Apr 1970 te Blomberg (Duitsland).


Ed had een relatie met Maria Ambrosio. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

   318 M    i. Carlo Giorgio Ambrosio werd geboren op 12 Mei 1998 te Sneek.

Ed heeft een relatie met Marjet Alberda.

278. Ruud Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Ruud heeft een relatie met Barbara Koppe. Huwelijksstatus: samenwonend.

Kinderen uit dit huwelijk:

   319 M    i. Marthijs Ydema werd geboren op 29 Jul 2004 te Blauwhuis.


   320 V    ii. Carmen Ydema werd geboren op 7 Jan 2008 te Blauwhuis.


279. Richard Ydema werd geboren op 14 Jan 1978 te Hardegarijp.


Richard trouwde Leah Bijlsma op 27 Jul 2001 te Sneek. Leah werd geboren op 13 Dec 1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

   321 V    i. Dian Ydema werd geboren op 18 Apr 2003 te Groningen en is overleden op 18 Apr 2003 te Groningen.


   322 V    ii. Isa Ydema werd geboren op 28 Mrt 2004 te Hardegarijp.


   323 M    iii. Cas Ydema werd geboren op 11 Sep 2007 te Hardegarijp.


280. Bianca de Jong werd geboren op 23 Jun 1978 te Leidschendam.

Bianca had een relatie met Mario Schwagermann. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Mario werd geboren op 3 Apr 1976 te Vlaardingen.

Kind uit deze relatie:

   324 M    i. Jessy Schwagermann werd geboren op 17 Dec 1999 te Vlaardingen.

Bianca trouwde Lex Romeijn op 18 Aug 2006 te Zandvoort. Lex werd geboren op 7 Okt 1974.

282. David Emile van Bergen werd geboren op 21 Jun 1976 te 's Gravenhage.


David trouwde Sandra Passchier op 30 Aug 2002 te 's Gravenhage. Huwelijksstatus: getrouwd. Sandra werd geboren op 10 Sep 1973.

Kinderen uit dit huwelijk:

   325 M    i. Sam Thomas van Bergen werd geboren op 8 Jun 2003 te 's Gravenhage.


   326 M    ii. Justin Benjamin van Bergen werd geboren op 5 Apr 2006 te Leiden.


284. Stephan de Jong werd geboren op 29 Jul 1983 te 's Gravenhage.


Stephan heeft een relatie met Emilie van der Zwan. Huwelijksstatus: samenwonend. Emilie werd geboren op 8 Aug 1983 te 's Gravenhage.

Kind uit dit huwelijk:

   327 V    i. Esmée Lisanne de Jong werd geboren op 13 Mei 2009 te 's Gravenhage.


289. Sjoukje Albertsma werd geboren op 21 Apr 1968 te Stavoren.

Sjoukje trouwde Pieter Poppen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   328 M    i. Roelf Poppen werd geboren op 29 Mrt 1999.

   329 M    ii. Stijn Ids Poppen werd geboren op 6 Jun 2000.

   330 M    iii. Jilles Pieter Poppen werd geboren op 2 Feb 2004.


Startpagina | Inhoudsopgave | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 29 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia