pijl
Ruurd Symens Symensma
(1735-1819)
Grietje Herres
(Omstr 1739-1806)
Symen Ruurds Symensma
(1760-1828)
Johanneske Barteles
(Omstr 1764-Vr 1798)
Ruurd Symens Sijmensma(Visser)
(Omstr 1789-1851)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Lijsbert Heerings van Dijk

Ruurd Symens Sijmensma(Visser)

  • Geboren: Omstr 1789, Balk
  • Huwelijk: Lijsbert Heerings van Dijk op 5 Jun 1808 te Hemelumer Oldeferd
  • Overleden: 4 Jan 1851, Warns ongeveer 62 jaar oud
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Werd ook Symensma genoemd


Afbeelding

Ruurd trouwde Lijsbert Heerings van Dijk, dochter van Heering Wypkes en Bauk Wijbes, op 5 Jun 1808 te Hemelumer Oldeferd. (Lijsbert Heerings van Dijk werd geboren omstreeks 1781 te Molkwerum en overleed op 17 Sep 1847 te Warns.)Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia